Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Üslü ifadeler Soruları

YOGURT
130 gram
1 gram yoğurtta 100 000 000 adet yararlı bakteri bu-
lunur.
A) 130.107
C) 1,3. 10⁹
Buna göre yukarıda verilen 130 gram yoğurttaki
yararlı bakteri sayısının bilimsel gösterimi aşağı-
dakilerden hangisidir?
B) 1,3. 108
D) 1,3. 10 10
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
YOGURT 130 gram 1 gram yoğurtta 100 000 000 adet yararlı bakteri bu- lunur. A) 130.107 C) 1,3. 10⁹ Buna göre yukarıda verilen 130 gram yoğurttaki yararlı bakteri sayısının bilimsel gösterimi aşağı- dakilerden hangisidir? B) 1,3. 108 D) 1,3. 10 10
ALYalnız I
I ve III
312
4
12 3
BİLFEN
YAYINCILIK-
ve III
1909 12/3
15
36.310
3. A = 4
92
olduğuna göre A.B kaçtır?
34²³⁹
A) 2.610 B) 611 C) 3.6¹1 D) 612
B =
N.
108 24 625
58
G
28
6. (0,2)-10
işlemi
A) 5-3
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
ALYalnız I I ve III 312 4 12 3 BİLFEN YAYINCILIK- ve III 1909 12/3 15 36.310 3. A = 4 92 olduğuna göre A.B kaçtır? 34²³⁹ A) 2.610 B) 611 C) 3.6¹1 D) 612 B = N. 108 24 625 58 G 28 6. (0,2)-10 işlemi A) 5-3
19.
1. adım
2. adım
3. adım
Yukarıda verilen şekillerde her adımda oluşturulan kareler eş büyüklüktedir. Birinci adımdaki boyalı karenin alanı 4
birim kare olduğuna göre 8. adımında ki boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?
A) 2-14
B) 2-13
C) 2-12
D) 2-11
Bir k
lere
Bu
A)
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
19. 1. adım 2. adım 3. adım Yukarıda verilen şekillerde her adımda oluşturulan kareler eş büyüklüktedir. Birinci adımdaki boyalı karenin alanı 4 birim kare olduğuna göre 8. adımında ki boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir? A) 2-14 B) 2-13 C) 2-12 D) 2-11 Bir k lere Bu A)
3.
Bir eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ortalar ve dik keser.
Eşkenar dörtgenin alanı, köşegen uzunluklarının çarpımının yarısına eşittir.
5°
2
Kenar uzunlukları 254 birim ve 83 birim olan dikdörtgen şeklindeki zeminin üzerinde aşağıdaki gibi birbirine eş olan
eşkenar dörtgen biçimindeki taş desenler yapılmıştır.
83 birim
Buna göre bu taş desenlerden birinin alanı kaç birimkaredir?
A) 106
B) 2-107
C) 5.106
254 birim
2
D) 107
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
3. Bir eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ortalar ve dik keser. Eşkenar dörtgenin alanı, köşegen uzunluklarının çarpımının yarısına eşittir. 5° 2 Kenar uzunlukları 254 birim ve 83 birim olan dikdörtgen şeklindeki zeminin üzerinde aşağıdaki gibi birbirine eş olan eşkenar dörtgen biçimindeki taş desenler yapılmıştır. 83 birim Buna göre bu taş desenlerden birinin alanı kaç birimkaredir? A) 106 B) 2-107 C) 5.106 254 birim 2 D) 107
X
3. Aşağıdaki bir harita uygulamasında iskele ve merkez arasındaki ulaşım süresiyle ilgili bilgiler verilmiştir.
Live
uk
Merkez
Seda
10.49
10.49
11.49
11.49
Arac
20 dk
Öykü
10.11
11.11
12.11
12.21
Toplu Taşıma
8
Yürüme
7³ dk
Seda732.dk
Syku
İskele
Iskeleden merkeze doğru Ufuk yürüyerek, Seda kendi aracıyla ve Öykü toplu taşıma aracıyla aynı anda yola çık-
mıştır. Üçü de uygulamada belirtilen sürede merkeze ulaşmıştır.
ZAMIND
Ufuk merkeze 17.00'da ulaştığına göre Seda ve Öykü'nün merkeze ulaştığı saatler hangi seçenekte doğru
olarak verilmiştir?
-1-2² = 64 09 ²
O
3684
1. a 0 ve m, n tam s
dir.
Çağla
ÜSLÜ IF
2
8
Mus
Yukarıda d
miştir.
Buna gö
A) Çağla
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
X 3. Aşağıdaki bir harita uygulamasında iskele ve merkez arasındaki ulaşım süresiyle ilgili bilgiler verilmiştir. Live uk Merkez Seda 10.49 10.49 11.49 11.49 Arac 20 dk Öykü 10.11 11.11 12.11 12.21 Toplu Taşıma 8 Yürüme 7³ dk Seda732.dk Syku İskele Iskeleden merkeze doğru Ufuk yürüyerek, Seda kendi aracıyla ve Öykü toplu taşıma aracıyla aynı anda yola çık- mıştır. Üçü de uygulamada belirtilen sürede merkeze ulaşmıştır. ZAMIND Ufuk merkeze 17.00'da ulaştığına göre Seda ve Öykü'nün merkeze ulaştığı saatler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? -1-2² = 64 09 ² O 3684 1. a 0 ve m, n tam s dir. Çağla ÜSLÜ IF 2 8 Mus Yukarıda d miştir. Buna gö A) Çağla
2. a 0, b0, k, m ve n tam sayılar olmak üzere,
an aman+m, ak. bk = (a. b)k dir.
10 2 12
2.2=2
45 m 10
2
8. SINIF
ax
Bir kenarının uzunluğu 45 metre olan kare şeklin-
deki bir bahçenin çevresine 4 sıra tel çekilecektir.
Bu iş için gerekli olan tel kaç metredir?
A) 210
B) 212
C) 213
D) 214
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
2. a 0, b0, k, m ve n tam sayılar olmak üzere, an aman+m, ak. bk = (a. b)k dir. 10 2 12 2.2=2 45 m 10 2 8. SINIF ax Bir kenarının uzunluğu 45 metre olan kare şeklin- deki bir bahçenin çevresine 4 sıra tel çekilecektir. Bu iş için gerekli olan tel kaç metredir? A) 210 B) 212 C) 213 D) 214
6. Aşağıda Aylaların evinin markete, fırına, kasaba ve terziye olan uzaklıkları verilmiştir.
En yakın
Market
Kasap
Terzi
Fırın
TERZI
PEECH
(-4)²
16
81
km
(3) km.
KASAP
En uzak
Terzi
Fırın
Market
Kasap
⠀⠀⠀⠀
888
Ev
MARKET
5-3 km
2-5 km
FIRIN
!!!!
Buna göre Ayla'nın evine en yakın ve en uzak olan yerler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
t
32
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
6. Aşağıda Aylaların evinin markete, fırına, kasaba ve terziye olan uzaklıkları verilmiştir. En yakın Market Kasap Terzi Fırın TERZI PEECH (-4)² 16 81 km (3) km. KASAP En uzak Terzi Fırın Market Kasap ⠀⠀⠀⠀ 888 Ev MARKET 5-3 km 2-5 km FIRIN !!!! Buna göre Ayla'nın evine en yakın ve en uzak olan yerler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? t 32
14.
Serkan Usta'nın fayansları yerleştireceği bölgenin bir kenarı 60 cm ise, beyaz lay
sayısından kaç fazladır?
A) √4
D) √400
B) √16
=
-3
-387
-2
-1
0
1
2
3
8
1
-2
C) √256
-1 0
A
1
0
2
P
C) 26
2
3
(0)
Yukarıda verilen tabloda üstte verilen sayılar üs, yanda verilen sayılar taban olmak üzere oluşturulan üslü ifade
sayıların kesiştiği kareye yazılıyor.
Örnek: (-2)-³=
965
-1
1
(-2)³
8
Bu tabloda değeri 1 olan x tane, değeri 0 olan y tane ve değeri (-1) olan z tane üslü ifade vardır.
Buna göre x+y+z toplamı kaçtır?
A) 24
B) 25
D) 27
OM G
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
14. Serkan Usta'nın fayansları yerleştireceği bölgenin bir kenarı 60 cm ise, beyaz lay sayısından kaç fazladır? A) √4 D) √400 B) √16 = -3 -387 -2 -1 0 1 2 3 8 1 -2 C) √256 -1 0 A 1 0 2 P C) 26 2 3 (0) Yukarıda verilen tabloda üstte verilen sayılar üs, yanda verilen sayılar taban olmak üzere oluşturulan üslü ifade sayıların kesiştiği kareye yazılıyor. Örnek: (-2)-³= 965 -1 1 (-2)³ 8 Bu tabloda değeri 1 olan x tane, değeri 0 olan y tane ve değeri (-1) olan z tane üslü ifade vardır. Buna göre x+y+z toplamı kaçtır? A) 24 B) 25 D) 27 OM G
4
Partikül Matematik
6 Aşağıda sadece ön yüzlerine birer üslü ifadenin yazılı olduğu 4 beyaz ve 4 kırmızı kart verilmiştir.
Beyaz Kartlar
Kırmızı Kartlar
371
3-5
35
Partikül Matematik
LGS Yeni Nesil Soru Bankası
3
36
90
23
9-3
93
Beyaz kartlardaki her bir üslü ifade kırmızı kartlardaki kendisine denk olmayan her bir üslü ifade ile
birer kez çarpılarak yeni üslü ifadeler elde ediliyor.
3°
Elde edilen bu üslü ifadelerden ikisinin birbirine oranı en çok kaçtır?
A) 322
B) 323
C) 324
9-1
D) 326
es
30=3,3²
H
2-=-1
R
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
4 Partikül Matematik 6 Aşağıda sadece ön yüzlerine birer üslü ifadenin yazılı olduğu 4 beyaz ve 4 kırmızı kart verilmiştir. Beyaz Kartlar Kırmızı Kartlar 371 3-5 35 Partikül Matematik LGS Yeni Nesil Soru Bankası 3 36 90 23 9-3 93 Beyaz kartlardaki her bir üslü ifade kırmızı kartlardaki kendisine denk olmayan her bir üslü ifade ile birer kez çarpılarak yeni üslü ifadeler elde ediliyor. 3° Elde edilen bu üslü ifadelerden ikisinin birbirine oranı en çok kaçtır? A) 322 B) 323 C) 324 9-1 D) 326 es 30=3,3² H 2-=-1 R
ÜSLÜ İFADELER
15. a +0, m ve n birer tam sayı olmak üzere
a
am dir.
am
a". am=am (amam ve
175
Rıza Bey'in çiftliğinde 64 ineği vardır. İneklerin her biri,
günlük 25 litre süt vermektedir.
Rıza Bey, bu ineklerden elde ettiği 8 günlük toplam sü-
tün yarısından peynir üretmiştir.
Rıza Bey, 8 litre sütten 1 kg peynir elde ettiğine
göre kaç kg peynir üretmiştir?
A) 27
B) 28
C) 2⁹
D) 210
17. a Ove
SİNAN KUZUCU YAYINLARI
Yuka
mind
eşitti
Bun
A) 4
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
ÜSLÜ İFADELER 15. a +0, m ve n birer tam sayı olmak üzere a am dir. am a". am=am (amam ve 175 Rıza Bey'in çiftliğinde 64 ineği vardır. İneklerin her biri, günlük 25 litre süt vermektedir. Rıza Bey, bu ineklerden elde ettiği 8 günlük toplam sü- tün yarısından peynir üretmiştir. Rıza Bey, 8 litre sütten 1 kg peynir elde ettiğine göre kaç kg peynir üretmiştir? A) 27 B) 28 C) 2⁹ D) 210 17. a Ove SİNAN KUZUCU YAYINLARI Yuka mind eşitti Bun A) 4
13.
A) 14.10²
C) 135.10²
Ürünler
Tekli koltuk
3'lü koltuk
2'li koltuk
Yemek Takımı
M
Dolap
Fiyatları yukarıda verilen ürünlerden sadece tekli
koltuktan 2 tane diğerlerinden birer tane alan biri %
10 indirimle kaç TL öder?
Fiyat (TL)
8.102
13.102
11.10²
5.10³
6.10³
6000
B) 15.10³
D) 135.10³
0.19 21609
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
13. A) 14.10² C) 135.10² Ürünler Tekli koltuk 3'lü koltuk 2'li koltuk Yemek Takımı M Dolap Fiyatları yukarıda verilen ürünlerden sadece tekli koltuktan 2 tane diğerlerinden birer tane alan biri % 10 indirimle kaç TL öder? Fiyat (TL) 8.102 13.102 11.10² 5.10³ 6.10³ 6000 B) 15.10³ D) 135.10³ 0.19 21609
3.
ÜSLÜ İFADELER
Pirinç
Aşağıdaki tabloda, bir markette satılan bazı ürünlerin birer paketinin kütlesinin çözümlenmiş hâli verilmiştir.
Tablo: Markette Satılan Bazı Ürünlerin Kütleleri (kg)
3-10° +4-10-1
KONU DEĞERLENDİRME TESTİ 4
49
Bulgur
3.10° +2:10-1
Nohut
4. 10° +10-2
Nişasta
5-101 +4-10-²
Bu ürünlerin her birinden en az birer paket alan bir müşterinin aldığı ürünlerin kütleleri toplamı 12,77 kg'dır.
Buna göre, müşteri hangi üründen birden çok paket almıştır?
A) Pirinç
B) Bulgur
C) Nohut
D) Nişasta
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
3. ÜSLÜ İFADELER Pirinç Aşağıdaki tabloda, bir markette satılan bazı ürünlerin birer paketinin kütlesinin çözümlenmiş hâli verilmiştir. Tablo: Markette Satılan Bazı Ürünlerin Kütleleri (kg) 3-10° +4-10-1 KONU DEĞERLENDİRME TESTİ 4 49 Bulgur 3.10° +2:10-1 Nohut 4. 10° +10-2 Nişasta 5-101 +4-10-² Bu ürünlerin her birinden en az birer paket alan bir müşterinin aldığı ürünlerin kütleleri toplamı 12,77 kg'dır. Buna göre, müşteri hangi üründen birden çok paket almıştır? A) Pirinç B) Bulgur C) Nohut D) Nişasta
2. Aşağıdaki çark, sekiz eş bölmeden oluşmaktadır.
(-4)
3
5
6
(-2)
2
1 (-1)
Çark, rastgele çevrilip durduğunda I numaralı okun gösterdiği sayı taban, Il numaralı okun gösterdiği sayı üs (kuvvet)
olacak şekilde üslü ifadeler oluşturulacaktır.
Buna göre oluşabilecek herhangi bir üslü ifadenin değeri aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz?
A) -16
B) -8
C) -1
2011/12
9
D)
55
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
2. Aşağıdaki çark, sekiz eş bölmeden oluşmaktadır. (-4) 3 5 6 (-2) 2 1 (-1) Çark, rastgele çevrilip durduğunda I numaralı okun gösterdiği sayı taban, Il numaralı okun gösterdiği sayı üs (kuvvet) olacak şekilde üslü ifadeler oluşturulacaktır. Buna göre oluşabilecek herhangi bir üslü ifadenin değeri aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz? A) -16 B) -8 C) -1 2011/12 9 D) 55
M BAKANLIĞI
pinz
meden temizce siiniz
geneği işaretlemeyiniz.
LGS İZLEME DEĞERLENDİRME - 4
7.
1
Madeni paraların düzenli şekilde biriktirilmesi
Paralar kutuya aralarında boşluk kalmayacak şekilde üst üste yerleştiriliyor. Para yerleştirilen boş bölmenin yüksekliği 10
metredir.
için kullanılan
B) 150
B
MATEMATIK
kutu şekildeki gibi 5 özdeş bölmeden oluşmaktadır.
Buna göre, bu kutuya kalınlığı 2.101 santimetre olan madeni paralardan en fazla kaç tane yerleştirilebilir?
(1 m = 100 cm)
A) 100
C) 200
D) 250
B
9.
MATEMATİK
A
Yukarıda asal sayılara karşa
isteniyor.
Örneğin, 180 sayısının kodu
Buna göre, 3-7-15 şekli
A) BBBCCCCCCC
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
M BAKANLIĞI pinz meden temizce siiniz geneği işaretlemeyiniz. LGS İZLEME DEĞERLENDİRME - 4 7. 1 Madeni paraların düzenli şekilde biriktirilmesi Paralar kutuya aralarında boşluk kalmayacak şekilde üst üste yerleştiriliyor. Para yerleştirilen boş bölmenin yüksekliği 10 metredir. için kullanılan B) 150 B MATEMATIK kutu şekildeki gibi 5 özdeş bölmeden oluşmaktadır. Buna göre, bu kutuya kalınlığı 2.101 santimetre olan madeni paralardan en fazla kaç tane yerleştirilebilir? (1 m = 100 cm) A) 100 C) 200 D) 250 B 9. MATEMATİK A Yukarıda asal sayılara karşa isteniyor. Örneğin, 180 sayısının kodu Buna göre, 3-7-15 şekli A) BBBCCCCCCC
19. Bir adanın kıyıya uzaklığı 100 fathomdur.
Bu adanın kıyıya uzaklığının km cinsinden bi-
limsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
(1 fathom 183-10-5 km)
A) 1,83-10-1
C) 1,83-10-5
B) 1,83.10-7
D) 1,83-10-6
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
19. Bir adanın kıyıya uzaklığı 100 fathomdur. Bu adanın kıyıya uzaklığının km cinsinden bi- limsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? (1 fathom 183-10-5 km) A) 1,83-10-1 C) 1,83-10-5 B) 1,83.10-7 D) 1,83-10-6
ç
0
| 9. Aşağıdaki tabloda bir kulubün tenis ve basketbol
kurslarına devam eden kız öğrenci sayıları, erkek
öğrenci sayıları ve toplam öğrenci sayıları veril-
miştir.
9
Kurs
Tenis
Basketbol
Kız
Erkek
Öğrenci Öğrenci
Sayısı Sayısı
A) 108
34
26
B) 102
Toplam
Öğrenci
Sayısı
Tabloda verilenlere göre, tenis kursuna giden
erkek öğrenci sayısı, basketbol kursuna giden
kız öğrenci sayısından kaç fazladır?
C) 96
15²
10²
D) 90
DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ
Kitaplik
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
ç 0 | 9. Aşağıdaki tabloda bir kulubün tenis ve basketbol kurslarına devam eden kız öğrenci sayıları, erkek öğrenci sayıları ve toplam öğrenci sayıları veril- miştir. 9 Kurs Tenis Basketbol Kız Erkek Öğrenci Öğrenci Sayısı Sayısı A) 108 34 26 B) 102 Toplam Öğrenci Sayısı Tabloda verilenlere göre, tenis kursuna giden erkek öğrenci sayısı, basketbol kursuna giden kız öğrenci sayısından kaç fazladır? C) 96 15² 10² D) 90 DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ Kitaplik