Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Üslü ifadeler Soruları

1.
00
KAREKÖKLÜ SAYILAR
Afife Öğretmen sınıfındaki bilgisayara dört basa-
maklı bir açılış şifresi koymuştur. Bilgisayarın açı-
liş şifresi hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
- Şifre 4 farklı rakamdan oluşmaktadır.
- 1'den 13'e kadar olan sayıların kareleri alınıp si-
rasıyla yan yana diziliyor.Dizili sayıların ardışık 4
rakamı anahtar şifreyi oluşturuyor.
Örnek:
1491625... açılış şifre: 4916
Buna göre açılış şifresi aşağıdakilerden hangi-
si olamaz?
A) 2536
C) 5364
B) 4810
D) 9648
2.
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
1. 00 KAREKÖKLÜ SAYILAR Afife Öğretmen sınıfındaki bilgisayara dört basa- maklı bir açılış şifresi koymuştur. Bilgisayarın açı- liş şifresi hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir. - Şifre 4 farklı rakamdan oluşmaktadır. - 1'den 13'e kadar olan sayıların kareleri alınıp si- rasıyla yan yana diziliyor.Dizili sayıların ardışık 4 rakamı anahtar şifreyi oluşturuyor. Örnek: 1491625... açılış şifre: 4916 Buna göre açılış şifresi aşağıdakilerden hangi- si olamaz? A) 2536 C) 5364 B) 4810 D) 9648 2.
u
$2
6
28
oluşturulmuş
sterilmiştir.
diminda kul
Si kaç olur?
75
D) 44
J3 J3
-3,9
9- 27 (-3) -39
27-81
5. m ve n birer tam sayı a 0 olmak üzere
m.n dir.
(am)" = a"
Matematik Öğretmeni Mehmet Bey öğren-
cilerinden sınıf tahtasına ayrit uzunlukları-
ni üslü sayılar olarak yazdığı bir dikdört-
genler prizmasının hacmini hesaplayıp ta-
banı ve üssü pozitif tam sayı olan bir üslü
sayı olarak yazmalarını istemiştir.
Mehmet Bey, sonucu farklı biçimlerde
bulan 6 öğrencinin de bulduğu sonucun
doğru olduğunu söylediğine göre bu
prizmanın hacmi aşağıdakilerden han-
gisi olamaz?
A) 96
d
C) 510
D) 718
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
u $2 6 28 oluşturulmuş sterilmiştir. diminda kul Si kaç olur? 75 D) 44 J3 J3 -3,9 9- 27 (-3) -39 27-81 5. m ve n birer tam sayı a 0 olmak üzere m.n dir. (am)" = a" Matematik Öğretmeni Mehmet Bey öğren- cilerinden sınıf tahtasına ayrit uzunlukları- ni üslü sayılar olarak yazdığı bir dikdört- genler prizmasının hacmini hesaplayıp ta- banı ve üssü pozitif tam sayı olan bir üslü sayı olarak yazmalarını istemiştir. Mehmet Bey, sonucu farklı biçimlerde bulan 6 öğrencinin de bulduğu sonucun doğru olduğunu söylediğine göre bu prizmanın hacmi aşağıdakilerden han- gisi olamaz? A) 96 d C) 510 D) 718
çek
ste
sa-
ar
ir.
71
14 0 ve m, n tam sayılar olmak üzere
am
am = ah+m
am-n dir.
ve
a"
Bir kenar uzunluğu 6° metre olan kare şeklinde-
ki bir bahçe aşağıdaki gibi 8 eş dikdörtgen ve 1
karesel bölgeye ayrılmıştır. Bu bahçede 2 eş dik-
dörtgensel bölge ile karesel bölgeye domates
ekilmiş ve bu kısımlar kırmızı ile gösterilmiştir.
6
2x
66 m
uit
Buna göre kırmızı bölgelerin alanları toplamı
kaç metrekaredir?
A) 5.610
B) 610
C) 210.311
D) 2¹2.311
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
çek ste sa- ar ir. 71 14 0 ve m, n tam sayılar olmak üzere am am = ah+m am-n dir. ve a" Bir kenar uzunluğu 6° metre olan kare şeklinde- ki bir bahçe aşağıdaki gibi 8 eş dikdörtgen ve 1 karesel bölgeye ayrılmıştır. Bu bahçede 2 eş dik- dörtgensel bölge ile karesel bölgeye domates ekilmiş ve bu kısımlar kırmızı ile gösterilmiştir. 6 2x 66 m uit Buna göre kırmızı bölgelerin alanları toplamı kaç metrekaredir? A) 5.610 B) 610 C) 210.311 D) 2¹2.311
MATEMATİK
1. a *0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere (a) = am dir.
Aşağıda iki farklı çubukta asılı duran balonların üzerine birer üslü ifade yazılmıştır.
5-1
(-125)
253
(-5) ¹
cr rc
C9
-53
cc
(-5)4
5-2
CCC
1252
-1252
EL
25-1
Bu balonlara atış yapan Ömer, 3 atışında başarısız olmuştur. Başarılı atışlarında ise üstteki ve alttaki balonlardan üze-
rindeki üslü ifadelerin değerleri birbirine eşit olanları vurmuştur.
Buna göre Ömer toplam kaç atış yapmıştır?
A) 6
B) 8
D) 11
3
4. 21 Mart
boyunca
21 Mart ta
Etkinliğe g
doğrusu c
gösterilmi
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
MATEMATİK 1. a *0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere (a) = am dir. Aşağıda iki farklı çubukta asılı duran balonların üzerine birer üslü ifade yazılmıştır. 5-1 (-125) 253 (-5) ¹ cr rc C9 -53 cc (-5)4 5-2 CCC 1252 -1252 EL 25-1 Bu balonlara atış yapan Ömer, 3 atışında başarısız olmuştur. Başarılı atışlarında ise üstteki ve alttaki balonlardan üze- rindeki üslü ifadelerin değerleri birbirine eşit olanları vurmuştur. Buna göre Ömer toplam kaç atış yapmıştır? A) 6 B) 8 D) 11 3 4. 21 Mart boyunca 21 Mart ta Etkinliğe g doğrusu c gösterilmi
16.
25
29
24
25
2²
23
24
23
Şekil-1
25
Yanda verilen silindir içerisinde üzerlerinde sayıların yazılı olduğu dokuz tane top ve top-
ların alınabileceği 3 tane delik bulunmaktadır.
Şekil-1'de ortada bulunan delikten bir top alındığında silindirdeki toplar aşağıya düşmekte
ve yanda verilen görünüm oluşmaktadır.
Şekil-2
Şekil-1'deki aynı ya da farklı deliklerden toplam 3 top alınacak ve üzerilerinde yazılan sayılar çarpılacaktır.
Elde edilebilecek en büyük sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) 212
B) 213
C) 214
D) 215
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
16. 25 29 24 25 2² 23 24 23 Şekil-1 25 Yanda verilen silindir içerisinde üzerlerinde sayıların yazılı olduğu dokuz tane top ve top- ların alınabileceği 3 tane delik bulunmaktadır. Şekil-1'de ortada bulunan delikten bir top alındığında silindirdeki toplar aşağıya düşmekte ve yanda verilen görünüm oluşmaktadır. Şekil-2 Şekil-1'deki aynı ya da farklı deliklerden toplam 3 top alınacak ve üzerilerinde yazılan sayılar çarpılacaktır. Elde edilebilecek en büyük sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) 212 B) 213 C) 214 D) 215
16.
kağıtların
toplamı aşağıdakilerden
A) 106,04
C) 586,02
Çocuk odası
Banyo Hol
Ebeveyn odası
agit alıyor,
üzerinde yazan sayıların
hangisi olabilir?
B) 307,09
D) 980,73
A) 128.10-2
C) 1024.10-2
45 cm
Giriş
Mutfak
Yaşam alanı
10³ cm
Mimarlık Fakültesinde okuyan Beliz, proje ödevi olarak
küçük bir yazlık ev planı tasarlamıştır. Tasarımında
evin mutfağını dikdörtgen olarak ve bir kenarı, kenar
uzunluğu 45 cm olan tarafın'ünü, diğer kenarı
ise kenar uzunluğu 103 cm olan tarafın 1'ini alarak
5
hesaplamıştır.
4
çapları kare
eş yarım da
keserek Şe
2'deki çiçe
6x² +24x
Bu hesaplamalara göre mutfağın alanı kaç
metrekare (m²)'dir? (1 m² = 10000 cm² = 104 cm²)
B)
512.10-2
D) 2048.10-2
Buna gör
santimet
aşağıda
A) x²
C) 9x²
18. Şe
ik
p
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
16. kağıtların toplamı aşağıdakilerden A) 106,04 C) 586,02 Çocuk odası Banyo Hol Ebeveyn odası agit alıyor, üzerinde yazan sayıların hangisi olabilir? B) 307,09 D) 980,73 A) 128.10-2 C) 1024.10-2 45 cm Giriş Mutfak Yaşam alanı 10³ cm Mimarlık Fakültesinde okuyan Beliz, proje ödevi olarak küçük bir yazlık ev planı tasarlamıştır. Tasarımında evin mutfağını dikdörtgen olarak ve bir kenarı, kenar uzunluğu 45 cm olan tarafın'ünü, diğer kenarı ise kenar uzunluğu 103 cm olan tarafın 1'ini alarak 5 hesaplamıştır. 4 çapları kare eş yarım da keserek Şe 2'deki çiçe 6x² +24x Bu hesaplamalara göre mutfağın alanı kaç metrekare (m²)'dir? (1 m² = 10000 cm² = 104 cm²) B) 512.10-2 D) 2048.10-2 Buna gör santimet aşağıda A) x² C) 9x² 18. Şe ik p
9.
of
Bu kural gereğince
EKOK(B,C). EBOB(D,F)-
A) 3
B) 4
1. tür kâğıt
C
24
A) 1000
C) 3500
EBOB(A,E) =?
C) 5
D) 6
2. tür kâğıt
Paketleme malzemeleri üreten bir firmada iki tür
paketleme kâğıdı üretilmektedir. Kâğıtları parçalara
ayırmayı kolaylaştırmak için şekildeki gibi belirli
aralıklarla çizgiler çizilmektedir. 1. tür kâğıtta her
8x10-2 metrede bir çizgi çizilmiştir. 2. tür kâğıtta ise
her 2x10-¹ metrede bir çizgi çizilmiştir.
Bir ruloda 200 metre kâğıt bulunduğuna göre iki
tür rulodan da birer tane alan bir müşteri, çizgili
kısımlardan keserek kaç parça paketleme kâğıdı
elde edebilir?
B) 2500
D) 5000
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
9. of Bu kural gereğince EKOK(B,C). EBOB(D,F)- A) 3 B) 4 1. tür kâğıt C 24 A) 1000 C) 3500 EBOB(A,E) =? C) 5 D) 6 2. tür kâğıt Paketleme malzemeleri üreten bir firmada iki tür paketleme kâğıdı üretilmektedir. Kâğıtları parçalara ayırmayı kolaylaştırmak için şekildeki gibi belirli aralıklarla çizgiler çizilmektedir. 1. tür kâğıtta her 8x10-2 metrede bir çizgi çizilmiştir. 2. tür kâğıtta ise her 2x10-¹ metrede bir çizgi çizilmiştir. Bir ruloda 200 metre kâğıt bulunduğuna göre iki tür rulodan da birer tane alan bir müşteri, çizgili kısımlardan keserek kaç parça paketleme kâğıdı elde edebilir? B) 2500 D) 5000
edilen sa-
zdeş kart-
azan sa-
A yerine
D) √7
LGS 2019
lo uğubnulud nnshlvánod seoso
mio s
8. Aşağıdakilerden hangisi,
B) 7
ja
4.792 8.79.73 +4.732 hot ud og Bisul
işleminin sonucuna ait çarpanlardan biridir?
A) 11
2.79-2.73)
ivan ns2
182
nebadiol
lo smlo iveri
C) 5
D) 3
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
edilen sa- zdeş kart- azan sa- A yerine D) √7 LGS 2019 lo uğubnulud nnshlvánod seoso mio s 8. Aşağıdakilerden hangisi, B) 7 ja 4.792 8.79.73 +4.732 hot ud og Bisul işleminin sonucuna ait çarpanlardan biridir? A) 11 2.79-2.73) ivan ns2 182 nebadiol lo smlo iveri C) 5 D) 3
MATEMATIK
4. Sayfa kalınlıkları farklı olan 4 kitap şekildeki gibi üst üs-
te konulmuştur.
Aşağıda, en alttan en üste doğru bu kitapların sayfa ka-
lınlıkları ve sayfa sayıları verilmiştir.
Tablo: Kitapların sayfa kalınlıkları ve sayfa sayıları
Sayfa sayısı
Kitap Sayfa kalınlığı(cm)
1.
2.
3.
4.
6.10-3
75.10-4
0,6.10-2
0,08. 10-1
A) 1875. 10-4
C) 2175.104
800
400
600
700
Kapak kalınlıkları eşit olan bu dört kitabın toplam
yüksekliği 10 cm olduğuna göre kitaplardan birinin
iki kapağından birinin kalınlığı kaç santimetredir?
B) 1,875.10-2
D) 2,175.10-2
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
MATEMATIK 4. Sayfa kalınlıkları farklı olan 4 kitap şekildeki gibi üst üs- te konulmuştur. Aşağıda, en alttan en üste doğru bu kitapların sayfa ka- lınlıkları ve sayfa sayıları verilmiştir. Tablo: Kitapların sayfa kalınlıkları ve sayfa sayıları Sayfa sayısı Kitap Sayfa kalınlığı(cm) 1. 2. 3. 4. 6.10-3 75.10-4 0,6.10-2 0,08. 10-1 A) 1875. 10-4 C) 2175.104 800 400 600 700 Kapak kalınlıkları eşit olan bu dört kitabın toplam yüksekliği 10 cm olduğuna göre kitaplardan birinin iki kapağından birinin kalınlığı kaç santimetredir? B) 1,875.10-2 D) 2,175.10-2
Teyyem Inoligor
11. Aşağıdaki tabloya rasyonel ve tam sayılar yazılmış-
tır.
C)
1
3
-2) ----
4
1
1
(-3)-(-3)
CUUE
1
3
A
-20
(-2)4
Tabloda bulunan sayılardan negatif olanların sayısı-
nin, pozitif olanların sayısına oranı
'dir.
61
(-2)6
snie Buna göre A yerine aşağıdaki değerlerden han-
gisi gelebilir?
A) (-24)
-33
1
2
nenulud obn
sniğities no
B) (-
3
4
32
3
msl
D)-(-2)²
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
Teyyem Inoligor 11. Aşağıdaki tabloya rasyonel ve tam sayılar yazılmış- tır. C) 1 3 -2) ---- 4 1 1 (-3)-(-3) CUUE 1 3 A -20 (-2)4 Tabloda bulunan sayılardan negatif olanların sayısı- nin, pozitif olanların sayısına oranı 'dir. 61 (-2)6 snie Buna göre A yerine aşağıdaki değerlerden han- gisi gelebilir? A) (-24) -33 1 2 nenulud obn sniğities no B) (- 3 4 32 3 msl D)-(-2)²
ye bir kareköklü
boyalı hüc-
yı aşağı-
geçiniz.
16.
8
Á
212
2 -1
-8
-930
-2
C330
821
9
-2
en çok kaç tane girmiştir
0136
Yukarıda iki küpün açık háli verilmiştir. Bu küplerin kapah hali ile oynanan bir oyunda küpler havaya atmakta ve üst
yüze gelen sayılara göre işlem yapılmaktadır.
Gelen sayılar aynrise sayılardan birisi taban, diğeri üs olarak yazılıyor.
Gelen sayılar fark ise küçük sayı taban, büyük sayı üs olarak yazılıyor.
Bu küpler ilk kez atıldığında üst yüzlere aynı sayılar, ikinci kez atildiğinde üst yüzlere farklı sayılar gelmiştir.
Buna göre elde edilen üslü ifadelerin çarpımı en fazla kaçtır?
A) 2¹8
B) 215
C) 2
22
D) z
Diger sayfaya geçiniz.
2. Deneme Saw
L
ARCHER
TYOU TO
MINEML
301
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
ye bir kareköklü boyalı hüc- yı aşağı- geçiniz. 16. 8 Á 212 2 -1 -8 -930 -2 C330 821 9 -2 en çok kaç tane girmiştir 0136 Yukarıda iki küpün açık háli verilmiştir. Bu küplerin kapah hali ile oynanan bir oyunda küpler havaya atmakta ve üst yüze gelen sayılara göre işlem yapılmaktadır. Gelen sayılar aynrise sayılardan birisi taban, diğeri üs olarak yazılıyor. Gelen sayılar fark ise küçük sayı taban, büyük sayı üs olarak yazılıyor. Bu küpler ilk kez atıldığında üst yüzlere aynı sayılar, ikinci kez atildiğinde üst yüzlere farklı sayılar gelmiştir. Buna göre elde edilen üslü ifadelerin çarpımı en fazla kaçtır? A) 2¹8 B) 215 C) 2 22 D) z Diger sayfaya geçiniz. 2. Deneme Saw L ARCHER TYOU TO MINEML 301
1.
am
a = 0 ve m, n tam sayı olmak üzere an am = a + m ve
am-ndir.
an
Bir demir fabrikasında iki farklı kalınlıkta demir levhalar üretilmektedir.
1$ 4-¹ cm
A tipi
B tipi
A tipi levhalar 4'lü, B tipi levhalar ise 8'li paketler hâlinde paketlenmektedir. B tipi levha paketlerinden
64 tanesi bir rafa aralarında boşluk kalmadan aşağıdaki gibi yerleştiriliyor.
B) 24
1
B tipi
Bu rafa A tipi levha paketlerinden en fazla kaç adet yerleştirilir?
A) 2³
C) 25
6000
1 2-¹ cm
D) 28
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
1. am a = 0 ve m, n tam sayı olmak üzere an am = a + m ve am-ndir. an Bir demir fabrikasında iki farklı kalınlıkta demir levhalar üretilmektedir. 1$ 4-¹ cm A tipi B tipi A tipi levhalar 4'lü, B tipi levhalar ise 8'li paketler hâlinde paketlenmektedir. B tipi levha paketlerinden 64 tanesi bir rafa aralarında boşluk kalmadan aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. B) 24 1 B tipi Bu rafa A tipi levha paketlerinden en fazla kaç adet yerleştirilir? A) 2³ C) 25 6000 1 2-¹ cm D) 28
MUBA
YAYINLARI
16. Bir ondalik gösterimin basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin
çözümlenmesi denir.
SU NOGLU
Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu olimpiyatlar için hazırlanmak-
tadır.
Antrenmanlarda ısınma hareketlerinden sonra tabloda verilen disk-
leri hafiften ağıra doğru sırayla halter barına takarak kaldırmakta-
dır.
Tablo: Renklerine Göre Disklerin Kütleleri
Renk
Kütlesi (kg)
Sari
9-10¹ +8 10-1+2·10-²
Pembe
9-10¹+2·10-1 +8-10-²
Mavi
9-10¹ +8-10-²
Yeşil
9-10¹+2.10⁰ +8.10-²
Buna göre Naim Süleymanoğlu'nun halter barına taktığı en son disk hangi renktedir?
A) Sari
B) Pembe
C) Mavi
D) Yeşil
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
MUBA YAYINLARI 16. Bir ondalik gösterimin basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denir. SU NOGLU Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu olimpiyatlar için hazırlanmak- tadır. Antrenmanlarda ısınma hareketlerinden sonra tabloda verilen disk- leri hafiften ağıra doğru sırayla halter barına takarak kaldırmakta- dır. Tablo: Renklerine Göre Disklerin Kütleleri Renk Kütlesi (kg) Sari 9-10¹ +8 10-1+2·10-² Pembe 9-10¹+2·10-1 +8-10-² Mavi 9-10¹ +8-10-² Yeşil 9-10¹+2.10⁰ +8.10-² Buna göre Naim Süleymanoğlu'nun halter barına taktığı en son disk hangi renktedir? A) Sari B) Pembe C) Mavi D) Yeşil
1. FAZIKE
Ale
17. mandaratten vil have receten MUS-ES LOJISTIK tarafından denizyolu taşımaciligya farkh ge
mi ile iki ülkeye gönderilecekti
Reçeller kutulandıktan sonra gemilerde konteynerler tasınacak olup bire konteynerde tagnacak.reçellarin toplam küt-
leleri Tablo-1'de göstenlmiştir. Gemilerin taşidig konteyner sayilan Tablo-2'de gösterilmiştir.
Tablo-1: 1 Adet Konteynerdeki
Reçel Kütlesi
Race
Cilek
Kayısı
Kütte (hal
2¹1
8
Tablo-2: Gemilerin Taşıdığı Konteyner
Sayısı
Konteyner
B)7
Gemi
A
Çilek reçeli Kayisi reçeli
konteyneri konteyner
3
MATEMATIK
A gemisi ile taşınan çilek ve kayar reçellerinin konteyner sayılan birbirine eşittir.
Iki geminin taşıdığı reçellerin toplam kütlesi 2¹ kg olduğuna göre A gemisi ile taşınan konteyner sayısı kaçtır?
18. a 0 ve m, n tam sayilar olmak üzere aa= aveam dir.
C16
2. FASİKÜ
19. Harta olce has usende bel nokta araundaki
uzunluğun yerylzundeki ayes noktalar orasindaki uzun-
luga orand
D14
Harta Oleganta uzunluğu
Gerosk Uzunluk
Harita diçeği 0.5-10 km olan bir haritada iki sahir
arası uzunluk 2,5 cm olduğuna gore, bu iki sevir ara-
si gerçek uzaklık kaç kilometredir? (1 km 10 cm
A)500
B)250
C)200
Diso
20. Bir şehirdeki 4 farkli belediyeye ait pankian sulama
su tüketimlerinin 1 aylik miktan ile bu tüketim için t
nan para miktan aşağıdaki tabloda verimist
Belediye
A
21
Su tüketim
mikdan m
5 10
02.10
Harcanan
ITL
8
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
1. FAZIKE Ale 17. mandaratten vil have receten MUS-ES LOJISTIK tarafından denizyolu taşımaciligya farkh ge mi ile iki ülkeye gönderilecekti Reçeller kutulandıktan sonra gemilerde konteynerler tasınacak olup bire konteynerde tagnacak.reçellarin toplam küt- leleri Tablo-1'de göstenlmiştir. Gemilerin taşidig konteyner sayilan Tablo-2'de gösterilmiştir. Tablo-1: 1 Adet Konteynerdeki Reçel Kütlesi Race Cilek Kayısı Kütte (hal 2¹1 8 Tablo-2: Gemilerin Taşıdığı Konteyner Sayısı Konteyner B)7 Gemi A Çilek reçeli Kayisi reçeli konteyneri konteyner 3 MATEMATIK A gemisi ile taşınan çilek ve kayar reçellerinin konteyner sayılan birbirine eşittir. Iki geminin taşıdığı reçellerin toplam kütlesi 2¹ kg olduğuna göre A gemisi ile taşınan konteyner sayısı kaçtır? 18. a 0 ve m, n tam sayilar olmak üzere aa= aveam dir. C16 2. FASİKÜ 19. Harta olce has usende bel nokta araundaki uzunluğun yerylzundeki ayes noktalar orasindaki uzun- luga orand D14 Harta Oleganta uzunluğu Gerosk Uzunluk Harita diçeği 0.5-10 km olan bir haritada iki sahir arası uzunluk 2,5 cm olduğuna gore, bu iki sevir ara- si gerçek uzaklık kaç kilometredir? (1 km 10 cm A)500 B)250 C)200 Diso 20. Bir şehirdeki 4 farkli belediyeye ait pankian sulama su tüketimlerinin 1 aylik miktan ile bu tüketim için t nan para miktan aşağıdaki tabloda verimist Belediye A 21 Su tüketim mikdan m 5 10 02.10 Harcanan ITL 8
8. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde bazı tam
kare sayılar harf ile gösterilmiştir.
A
70
150
250
Buna göre A sayısının alabileceği en küçük
değer ile B sayısının alabileceği en büyük
değerin farkı kaçtır?
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
8. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde bazı tam kare sayılar harf ile gösterilmiştir. A 70 150 250 Buna göre A sayısının alabileceği en küçük değer ile B sayısının alabileceği en büyük değerin farkı kaçtır?
5/5
unda 9 kareden oluşan yanda-
e ok atılacak vurulan karedeki
an alınacaktır.
nasal bölenlerinin çarpımı ka-
9
attığı bir okla en yüksek pu-
C).
500
2
69/2
2012
90/2
75/3
g
w/10
9. a pozitif bir tam sayı ve b negatif bir tam sayı olmak üzere
ab üslü ifadesinin sayı doğrusundaki yeri aşağıdaki gibidir.
VİP Yayınları
65120
100
1
161
Buna göre ab üslü ifadesinde, a yerine 2 yazılarak oluş-
turulacak üslü ifadelerin sayısı, 3 yazılarak oluşturacak
üslü ifadelerin sayısından kaç fazladır?
A) 1
10
-2 100
10-2
8
col
8
B) 2
2
10
80
C) 3
-S
92
D) 4
tematik
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
5/5 unda 9 kareden oluşan yanda- e ok atılacak vurulan karedeki an alınacaktır. nasal bölenlerinin çarpımı ka- 9 attığı bir okla en yüksek pu- C). 500 2 69/2 2012 90/2 75/3 g w/10 9. a pozitif bir tam sayı ve b negatif bir tam sayı olmak üzere ab üslü ifadesinin sayı doğrusundaki yeri aşağıdaki gibidir. VİP Yayınları 65120 100 1 161 Buna göre ab üslü ifadesinde, a yerine 2 yazılarak oluş- turulacak üslü ifadelerin sayısı, 3 yazılarak oluşturacak üslü ifadelerin sayısından kaç fazladır? A) 1 10 -2 100 10-2 8 col 8 B) 2 2 10 80 C) 3 -S 92 D) 4 tematik