Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi Soruları

Matematik
6. Aşağıdaki şekilde en alttaki karenin bir kenar uzunluğu 34 cm'dir.
Her bir karenin bir kenarının uzunluğu üstündeki karenin bir kenar uzunluğunun 3 katıdır.
4
3
2
3. Hafta
1. ve 4. karelerin alanları çarpımının, 2. ve 3. karelerin alanları çarpımına oranı kaçtır?
A) 3⁰
B) 3²
C) 9³
D) 31⁰
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
Matematik 6. Aşağıdaki şekilde en alttaki karenin bir kenar uzunluğu 34 cm'dir. Her bir karenin bir kenarının uzunluğu üstündeki karenin bir kenar uzunluğunun 3 katıdır. 4 3 2 3. Hafta 1. ve 4. karelerin alanları çarpımının, 2. ve 3. karelerin alanları çarpımına oranı kaçtır? A) 3⁰ B) 3² C) 9³ D) 31⁰
5. Aşağıda verilen kare karton kırmızı bir çizgi ile iki es
parçaya bölündükten sonra her bir parça kendi için-
de eş bölgelere ayrılmıştır.
4 eş parça
510
22²0
2'3
A
CIC
164
20
x cm
be
8 eş parça
y cm
£
2/2
B
ABCD karesinin üzerine alanları sırası ile 86 cm² ve
165 cm² olan mor ve yeşil renkli dikdörtgensel bölge-
ler çizilmiştir.
D
ABCD karesinin alanı 230 cm2 olduğuna göre
x. y değeri kaçtır?
A) 45
B) 84
sia
324
2/2
X²
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
5. Aşağıda verilen kare karton kırmızı bir çizgi ile iki es parçaya bölündükten sonra her bir parça kendi için- de eş bölgelere ayrılmıştır. 4 eş parça 510 22²0 2'3 A CIC 164 20 x cm be 8 eş parça y cm £ 2/2 B ABCD karesinin üzerine alanları sırası ile 86 cm² ve 165 cm² olan mor ve yeşil renkli dikdörtgensel bölge- ler çizilmiştir. D ABCD karesinin alanı 230 cm2 olduğuna göre x. y değeri kaçtır? A) 45 B) 84 sia 324 2/2 X²
4.
47 m
25³ m
Talat Bey, kenar uzunlukları 253 metre ve 47 metre olan dikdörtgen şeklindeki arazisinin %25'lik bölümüne zeytin
ağaçları dikecektir.
Her 20 metrekareye 1 ağaç dikileceğine göre bu iş için kaç adet zeytin ağacı gerekir?
A) 203
B) 106
C) 205
D) 1010
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
4. 47 m 25³ m Talat Bey, kenar uzunlukları 253 metre ve 47 metre olan dikdörtgen şeklindeki arazisinin %25'lik bölümüne zeytin ağaçları dikecektir. Her 20 metrekareye 1 ağaç dikileceğine göre bu iş için kaç adet zeytin ağacı gerekir? A) 203 B) 106 C) 205 D) 1010
1.
tekrartest 6
250 kg
A
330 kg
745 kg
C
B
A, B ve C nesnelerinin kütleleri yukanda verilmiştir.
Buna göre, bu nesnelerin kütlelerinin küçükten büyüğe
doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) A<B<C
B) C<B<A
C) B<A<C
D) B<C<A
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
1. tekrartest 6 250 kg A 330 kg 745 kg C B A, B ve C nesnelerinin kütleleri yukanda verilmiştir. Buna göre, bu nesnelerin kütlelerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A) A<B<C B) C<B<A C) B<A<C D) B<C<A
ılaşır-
D
oplamı
VITAMIN
5.
2
22 br
Nehir, yukarıda gösterilen ve bir kenar uzunluğu 22 birim
olan kare biçimindeki kâğıtları kenarları çakışacak şekil-
de birbirine yapıştırarak bir şekil oluşturacaktır.
Yapıştırma işleminin sonucunda oluşan şeklin, aşağıda-
ki gibi sadece yatayda ve dikeyde birer sıra karelerden
oluştuğu bilinmektedir.
2
Nehir'in oluşturduğu şekildeki karelerin birer yüzlerinin
alanları toplamı 2¹2 br²dir.
Buna göre, Nehir'in yatayda ve dikeyde kullandığı
kare sayıları aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 3 ve 5
C) 28 ve 100
B) 9 ve 55
D) 56 ve 200
Diğer sayfaya geçiniz.
5846 Sa
hakla
diğ
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
ılaşır- D oplamı VITAMIN 5. 2 22 br Nehir, yukarıda gösterilen ve bir kenar uzunluğu 22 birim olan kare biçimindeki kâğıtları kenarları çakışacak şekil- de birbirine yapıştırarak bir şekil oluşturacaktır. Yapıştırma işleminin sonucunda oluşan şeklin, aşağıda- ki gibi sadece yatayda ve dikeyde birer sıra karelerden oluştuğu bilinmektedir. 2 Nehir'in oluşturduğu şekildeki karelerin birer yüzlerinin alanları toplamı 2¹2 br²dir. Buna göre, Nehir'in yatayda ve dikeyde kullandığı kare sayıları aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 3 ve 5 C) 28 ve 100 B) 9 ve 55 D) 56 ve 200 Diğer sayfaya geçiniz. 5846 Sa hakla diğ
maand
19. Aşağıda Resim 1'de bazı ayrıt uzunlukları verilen dikdörtgen prizma şeklindeki domino taşları Resim 20
gibi aralarında boşluk kalmadan ve üst üste gelmeden birleştirilmiştir.
Resim 1
EKSPERT
YAYINLARY
Y
12² mm
LX
KONU DENEME SINAVI
85 mm
4³ mm.
Resim 2'de kullanılan taşların tamamı alınarak aşağıdaki gibi üst üste dizilerek bir kule oluşturulmuştur.
15.10
Resim 2
Buna göre elde edilen kulenin yüksekliği nim birimi ile aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 20
B) 2
LX
KONU
KA
KÖNLÜ İFADELE
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
maand 19. Aşağıda Resim 1'de bazı ayrıt uzunlukları verilen dikdörtgen prizma şeklindeki domino taşları Resim 20 gibi aralarında boşluk kalmadan ve üst üste gelmeden birleştirilmiştir. Resim 1 EKSPERT YAYINLARY Y 12² mm LX KONU DENEME SINAVI 85 mm 4³ mm. Resim 2'de kullanılan taşların tamamı alınarak aşağıdaki gibi üst üste dizilerek bir kule oluşturulmuştur. 15.10 Resim 2 Buna göre elde edilen kulenin yüksekliği nim birimi ile aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 20 B) 2 LX KONU KA KÖNLÜ İFADELE
3.
0<a<1
• a^ tabanı a olan üslü sayıda n büyüdükçe sayı 0 ile 1 arasında olur ve O (sifir)'a yaklaşır.
(½)4 üslü ifadesinin değeri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 1'den büyüktür.
B)
2
ile 1 arasındadır.
1
C) 0 ile arasındadır.
2
D) 0' dan küçüktür.
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
3. 0<a<1 • a^ tabanı a olan üslü sayıda n büyüdükçe sayı 0 ile 1 arasında olur ve O (sifir)'a yaklaşır. (½)4 üslü ifadesinin değeri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 1'den büyüktür. B) 2 ile 1 arasındadır. 1 C) 0 ile arasındadır. 2 D) 0' dan küçüktür.
Yukarıdaki kitaplığa her birinin kalınlığı 27 mm olan mavi ansiklopedilerden 16 tane, her birinin kalınlığı 25 mm olan
kalmayacak şekilde
yerleştirilebilmektedir.
kırmızı hikâye kitaplarından 64 tanesi kitaplar arasında ve rafta boşluk
Buna göre, bu kitaplığa her birinin kalınlığı 4³ mm olan en çok kaç yemek kitabı
yerleştirilebilir?
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
Yukarıdaki kitaplığa her birinin kalınlığı 27 mm olan mavi ansiklopedilerden 16 tane, her birinin kalınlığı 25 mm olan kalmayacak şekilde yerleştirilebilmektedir. kırmızı hikâye kitaplarından 64 tanesi kitaplar arasında ve rafta boşluk Buna göre, bu kitaplığa her birinin kalınlığı 4³ mm olan en çok kaç yemek kitabı yerleştirilebilir?
"2
13.
32
200
3286
b
Yukarıdaki domino taşları ile üslü ifadeler arasında prisk vardi.
C) 9
va
31
2-3 32
Ayşe yukanda gösterilen dört domino taşından ikisini seçiyor.
Buna göre Ayşe'nin seçtiği domino taşlar ile oluşturulan üslü ifadelerin oranı en fazla kaçtır?
A) 243
B) 81
D) S
Z₁
& SINIF 23-40
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
"2 13. 32 200 3286 b Yukarıdaki domino taşları ile üslü ifadeler arasında prisk vardi. C) 9 va 31 2-3 32 Ayşe yukanda gösterilen dört domino taşından ikisini seçiyor. Buna göre Ayşe'nin seçtiği domino taşlar ile oluşturulan üslü ifadelerin oranı en fazla kaçtır? A) 243 B) 81 D) S Z₁ & SINIF 23-40
Mozaik Yayınları
f
mozajk
30. Görselde iki farklı deney tüpü ve bu tüplerdeki bakteri sayıları verilmiştir. Bakterilerin uygun sıcaklık ve basınçta bölünmeleri
sağlanmıştır.
|
1 200 000 adet
120000
300000
goor
||
2 400 000 adet
I numaralı tüpteki bakteriler her 1 saatte ikiye bölünmüş, Il numaralı tüpteki bakteriler ise her 2 saatte ikiye bölünmüştür.
Buna göre 2 saat sonunda her iki tüpteki toplam bakteri sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4,8-106
B) 0,96-107
C) 480-10⁹
D) 96-10¹0
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
Mozaik Yayınları f mozajk 30. Görselde iki farklı deney tüpü ve bu tüplerdeki bakteri sayıları verilmiştir. Bakterilerin uygun sıcaklık ve basınçta bölünmeleri sağlanmıştır. | 1 200 000 adet 120000 300000 goor || 2 400 000 adet I numaralı tüpteki bakteriler her 1 saatte ikiye bölünmüş, Il numaralı tüpteki bakteriler ise her 2 saatte ikiye bölünmüştür. Buna göre 2 saat sonunda her iki tüpteki toplam bakteri sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 4,8-106 B) 0,96-107 C) 480-10⁹ D) 96-10¹0
yon
YINLARI
1) br
br
iştir.
2
2X+
2
3x +3
r uzunlukları verilen dört tane
ndeki karton ile aşağıdaki şekil
Oluşturulan şekilde kartonlar
dir?
(3x + 3) br
(3x + 3) br
MATEMATİK
.X
2x+1+x
AX
2x3
+3
nde kalan beyaz bölge-
cinsinden özdeşi aşa- K
A
BYXRX 19 34²-8
M
5.
a 0 ve x ve y tam sayı olmak üzere
ax
ay
a* =
a*
ve
5.10-¹ m
-= a*-ydir.
2.10¹ m
Yukarıda küp şeklindeki kutunun içine konulan
özdeş kağıtlardan birinin kalınlığı 0,12 mm dir,
Kutunun içindeki kağıtların toplam yüksekliği
2. 10-1 metredir.
A) 2,5.10³
C) 0,25.105
LGS
DENEME
Kutunun yüksekliği 5. 10-1 metre olduğuna
göre, kutunun dışına taşmayacak şekilde
içine en az kaç tane daha kağıt konulabilir?
B) 5.104
D) 50.10
7.
a 0 ve x ve y tam sa
412 mm
A
Yukarıdaki şeki
A dikdörtgenin
Buna göre be
gisinde doğr
A) B<A<C
C) A<B<C
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
yon YINLARI 1) br br iştir. 2 2X+ 2 3x +3 r uzunlukları verilen dört tane ndeki karton ile aşağıdaki şekil Oluşturulan şekilde kartonlar dir? (3x + 3) br (3x + 3) br MATEMATİK .X 2x+1+x AX 2x3 +3 nde kalan beyaz bölge- cinsinden özdeşi aşa- K A BYXRX 19 34²-8 M 5. a 0 ve x ve y tam sayı olmak üzere ax ay a* = a* ve 5.10-¹ m -= a*-ydir. 2.10¹ m Yukarıda küp şeklindeki kutunun içine konulan özdeş kağıtlardan birinin kalınlığı 0,12 mm dir, Kutunun içindeki kağıtların toplam yüksekliği 2. 10-1 metredir. A) 2,5.10³ C) 0,25.105 LGS DENEME Kutunun yüksekliği 5. 10-1 metre olduğuna göre, kutunun dışına taşmayacak şekilde içine en az kaç tane daha kağıt konulabilir? B) 5.104 D) 50.10 7. a 0 ve x ve y tam sa 412 mm A Yukarıdaki şeki A dikdörtgenin Buna göre be gisinde doğr A) B<A<C C) A<B<C
14. m, n birer tam sayı ve a 0 olmak üzere a amantm ve (a)manem.
2/2
20
211 cm
2184
cm 1
Şekil 1
Şekil 2
ve
-am-dir.
210
Şekil 3
Şekil 4
C410
3
Şeki 1'de verilen dikdörtgen şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki gibi oklar yönünde katlanarak şekil 4 elde ediliyor.
Buna göre, Şekil 4'te elde edilen dikdörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?
A) 4
221
KULTURO
D) 219
1. DENEME
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
14. m, n birer tam sayı ve a 0 olmak üzere a amantm ve (a)manem. 2/2 20 211 cm 2184 cm 1 Şekil 1 Şekil 2 ve -am-dir. 210 Şekil 3 Şekil 4 C410 3 Şeki 1'de verilen dikdörtgen şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki gibi oklar yönünde katlanarak şekil 4 elde ediliyor. Buna göre, Şekil 4'te elde edilen dikdörtgenin alanı kaç santimetrekaredir? A) 4 221 KULTURO D) 219 1. DENEME
22 cm
A)
1
16
aman-m dir.
15.0 ve m, n bir tam sayı olmak üzere
an
Aşağıda üzerlerinde birer sayının yazılı olduğu ve dikdörtgen biçimindeki eş bölmelerden oluşan dik
dörtgen biçimindeki bir karton gösterilmiştir.
V
MATEMATİK
4
B) 2-3
==¹n,an-am = an+m ve
1
2
28 cm
an
2
Bu kartondan birer yüzlerinin alanları toplamı 28 cm² olacak biçimde ardışık bölmelerden oluşan dik-
dörtgen biçiminde bir parça kesilip atılıyor.
Buna göre atılan parçanın bölmelerinde yazan ifadelerin çarpımı aşağıdakilerden hangisi olabi-
lir?
C) 2-²
R
D) 2²
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
22 cm A) 1 16 aman-m dir. 15.0 ve m, n bir tam sayı olmak üzere an Aşağıda üzerlerinde birer sayının yazılı olduğu ve dikdörtgen biçimindeki eş bölmelerden oluşan dik dörtgen biçimindeki bir karton gösterilmiştir. V MATEMATİK 4 B) 2-3 ==¹n,an-am = an+m ve 1 2 28 cm an 2 Bu kartondan birer yüzlerinin alanları toplamı 28 cm² olacak biçimde ardışık bölmelerden oluşan dik- dörtgen biçiminde bir parça kesilip atılıyor. Buna göre atılan parçanın bölmelerinde yazan ifadelerin çarpımı aşağıdakilerden hangisi olabi- lir? C) 2-² R D) 2²
RLENDİRME SINAVI
4)
kilerden
Yukarıdaki eş karelerden oluşmuş şekilde mavi renge boyanmış bölümlerden oluşan kısmın toplam alanı
9x²+36x+36 birimkare olduğuna göre, mavi renge boyanmamış bölümlerden oluşan kısmın çevresi kaç
birime eşittir?
A) 16x
5)
7)
10.10².10-³
10-³.10¹¹
B) 16x+32
A) 10
240 4
A=
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi-
dir?
C) 32x+16
B) 10²
C) 10³
B-246
olduğuna göre A, B'nin kaç katıdır?
A) 225
B) 227
C) 228
D) 32x
D) 10
D) 229
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
RLENDİRME SINAVI 4) kilerden Yukarıdaki eş karelerden oluşmuş şekilde mavi renge boyanmış bölümlerden oluşan kısmın toplam alanı 9x²+36x+36 birimkare olduğuna göre, mavi renge boyanmamış bölümlerden oluşan kısmın çevresi kaç birime eşittir? A) 16x 5) 7) 10.10².10-³ 10-³.10¹¹ B) 16x+32 A) 10 240 4 A= işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi- dir? C) 32x+16 B) 10² C) 10³ B-246 olduğuna göre A, B'nin kaç katıdır? A) 225 B) 227 C) 228 D) 32x D) 10 D) 229
3. a#0, m ven birer tam sayı olmak üzere = a, (am)" = amn, am.a" = am+n
Aşağıdaki tabloda Kaan ve Dilek'in belirtilen mesafeleri kaç saniyede koştukları verilmiştir.
Kaan
Dilek
A) 6
Koştuğu Mesafe (km)
3
4
ve
= m-n
Süre(sn)
210
84
Tablo: Kaan ve Dilek'in 1km Mesafeyi Koşma Süreleri
Her iki koşucu aynı anda koşmaya başlamışlar ve kendi tempolarıyla aynı tempoda koşmalarına devam
ettiklerinde, Kaan 12 km koştuğunda Kaan ile Dilek arasındaki mesafe kaç km olur?
t
() 9
D) 12
= (a + c)
R
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
3. a#0, m ven birer tam sayı olmak üzere = a, (am)" = amn, am.a" = am+n Aşağıdaki tabloda Kaan ve Dilek'in belirtilen mesafeleri kaç saniyede koştukları verilmiştir. Kaan Dilek A) 6 Koştuğu Mesafe (km) 3 4 ve = m-n Süre(sn) 210 84 Tablo: Kaan ve Dilek'in 1km Mesafeyi Koşma Süreleri Her iki koşucu aynı anda koşmaya başlamışlar ve kendi tempolarıyla aynı tempoda koşmalarına devam ettiklerinde, Kaan 12 km koştuğunda Kaan ile Dilek arasındaki mesafe kaç km olur? t () 9 D) 12 = (a + c) R
deki gibi yerleştiril-
br
Ik duruma göre
anları çarpımı-
YAYINLARI
8 Aşağıda iki farklı tipte lastiğin belirli bölümleri, her birinin kenar uzunluğu 49 br olan kareli zeminde verilmiştir.
4⁰ br
4⁹ br
A) 414
Lastiklerin renkli bölümleri lastiğin zemine değen üst yüzeylerini, beyaz bölgeler ise diş boşluklarını göstermektedir. Karlı
zeminde bu diş boşlukları karla dolarak yol tutuşu sağlamaktadırlar.
QONITELIK
YAYINLARI
4⁹ br
Her iki lastiğin de mavi çizgiyle belirtilen kısımları çakışacak biçimde yukarıdaki bölümleri aynı karlı zemine sırasıyla bastırıl-
mıştır.
Zemindeki karın yüksekliği lastiklerin diş derinliğinden az olduğuna göre lastiklerin bastırıldığı bölgede ezilmeyen
karlı kısmın üst yüzey alanı kaç br² dir?
B) 230
4⁹ br
C) 419
D) 239
305
345
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
deki gibi yerleştiril- br Ik duruma göre anları çarpımı- YAYINLARI 8 Aşağıda iki farklı tipte lastiğin belirli bölümleri, her birinin kenar uzunluğu 49 br olan kareli zeminde verilmiştir. 4⁰ br 4⁹ br A) 414 Lastiklerin renkli bölümleri lastiğin zemine değen üst yüzeylerini, beyaz bölgeler ise diş boşluklarını göstermektedir. Karlı zeminde bu diş boşlukları karla dolarak yol tutuşu sağlamaktadırlar. QONITELIK YAYINLARI 4⁹ br Her iki lastiğin de mavi çizgiyle belirtilen kısımları çakışacak biçimde yukarıdaki bölümleri aynı karlı zemine sırasıyla bastırıl- mıştır. Zemindeki karın yüksekliği lastiklerin diş derinliğinden az olduğuna göre lastiklerin bastırıldığı bölgede ezilmeyen karlı kısmın üst yüzey alanı kaç br² dir? B) 230 4⁹ br C) 419 D) 239 305 345