Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Veri Analizi Soruları

aşağı-
Fatura Ödeme merkezi sahibi Yıldırım Bey, internet bankacılığı yardımı ile gelen müşterilerin faturalarını ödemektedir.
Bankaların uyguladığı kısıtlamalar gereği her bir bankadan günlük en fazla 50 adet fatura ödeyebilmektedir.
Aşağıdaki sütun grafiği bazı bankalardan bir günde ödediği fatura adedini göstermektedir.
Grafik: Dört bankadan ödenen fatura adetleri
30
11
27
23
20
Ödenen fatura adeti
A
h
B C
Yıldırım Bey'in bir günde bankalar aracılığı ile ödediği toplam fatura sayısının, bankalara göre dağılımı ise aşağıdaki daire
grafiğinde gösterilmiştir.
B) 13
D
time in Grafik: Fatura ödenen bankalar
D bankası
20°
Banka ismi
Diğer bankalar
Buna göre Yıldırım Bey bir günde en az kaç tane bankanın internet bankacılığını kullanarak fatura ödemesi yapmış-
tır?
A) 14
C) 11
910D) 9
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
aşağı- Fatura Ödeme merkezi sahibi Yıldırım Bey, internet bankacılığı yardımı ile gelen müşterilerin faturalarını ödemektedir. Bankaların uyguladığı kısıtlamalar gereği her bir bankadan günlük en fazla 50 adet fatura ödeyebilmektedir. Aşağıdaki sütun grafiği bazı bankalardan bir günde ödediği fatura adedini göstermektedir. Grafik: Dört bankadan ödenen fatura adetleri 30 11 27 23 20 Ödenen fatura adeti A h B C Yıldırım Bey'in bir günde bankalar aracılığı ile ödediği toplam fatura sayısının, bankalara göre dağılımı ise aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. B) 13 D time in Grafik: Fatura ödenen bankalar D bankası 20° Banka ismi Diğer bankalar Buna göre Yıldırım Bey bir günde en az kaç tane bankanın internet bankacılığını kullanarak fatura ödemesi yapmış- tır? A) 14 C) 11 910D) 9
735
335
4. Tablo: Aylara Göre Kullanılan Kalem Sayısı
Eylül
Ekim Kasım Aralık
4
7
3
Kalem
Sayısı
A) 8
Kasım ayında kullanılan kalem sayısı tab-
lodaki verilerin açıklığını değiştirmediğine
göre kasım ayında kaç kalem kullanılmış
olamaz?
B) 7
?
C) 6:
8.
6
D) 5
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
735 335 4. Tablo: Aylara Göre Kullanılan Kalem Sayısı Eylül Ekim Kasım Aralık 4 7 3 Kalem Sayısı A) 8 Kasım ayında kullanılan kalem sayısı tab- lodaki verilerin açıklığını değiştirmediğine göre kasım ayında kaç kalem kullanılmış olamaz? B) 7 ? C) 6: 8. 6 D) 5
TAŞIMA KAPASİTESİ
(7x + 50) kg
bonu vardir
TAŞIMA KAPASITES
(11x-5) kg
TASIMA KAPASITES
5-(x+12) kg
111
00
TAŞIMA KAPASITES
(8x +34) kg
TV
Bir apartman yöneticisi, apartmanlarına yaptırılmasını istediği asansörü seçmek için asansör imalat fab-
rikasına gitmiştir. Bu fabrikada üretilen dört çeşit asansörün taşıma kapasiteleri ise yukarıda belirmiştir.
Yönetici, x = 12 değeri için taşıma kapasitesi 125 kilogramdan fazla olan asansörlerden birini
alacağına göre yukarıdaki kaç numaralı asansörü kesinlikle almamıştır?
A) I
B) II
C) III
D) TV
BBBBBBE
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
TAŞIMA KAPASİTESİ (7x + 50) kg bonu vardir TAŞIMA KAPASITES (11x-5) kg TASIMA KAPASITES 5-(x+12) kg 111 00 TAŞIMA KAPASITES (8x +34) kg TV Bir apartman yöneticisi, apartmanlarına yaptırılmasını istediği asansörü seçmek için asansör imalat fab- rikasına gitmiştir. Bu fabrikada üretilen dört çeşit asansörün taşıma kapasiteleri ise yukarıda belirmiştir. Yönetici, x = 12 değeri için taşıma kapasitesi 125 kilogramdan fazla olan asansörlerden birini alacağına göre yukarıdaki kaç numaralı asansörü kesinlikle almamıştır? A) I B) II C) III D) TV BBBBBBE
34
Deneme - 2
20. Aşağıdaki daire grafiğinde Ali Bey'in 2019 yılında tarlalarından hasat ettiğ 7200 kg buğday ve arpanın ürünlere göre da-
ğılımı verilmiştir.
A)
C)
7700
7000
2200
2000
7000
6500
Ali Bey'in 2020 ve 2021 yılında tarlalardan hasat ettiği buğday ve arpa miktarının bir önceki yıla göre değişimini gösteren
tablo aşağıda verilmiştir.
2000
1800
Ürün (kg)
2020
Ürün (kg)
Grafik: Ürünlerin Dağılımı
2020
8.SINIF MATEMATIK
2021
2020
2021
2021
Buna göre 2020 ve 2021 yılında Ali Bey'in tarlalardan hasat ettiği buğday ve arpa miktarını gösteren sütun grafiği
aşağıdakilerden hangisidir?
260
7
Yıl
Yıl
Bugday
%25
%10
B)
D)
106
7000
6300
2200
Buğday-1600
Arpa =560
2000.
Ürün (kg)
Arpa
7000
6800
%25
%10
2200
2000
Ürün (kg)
2020
360
2020
280
80
2200
72
350
2021
ou t
2021
2020-
Buğday
Yıl
Yıl
802
560
you
*1602
1600,25
los
1644.10
400
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
34 Deneme - 2 20. Aşağıdaki daire grafiğinde Ali Bey'in 2019 yılında tarlalarından hasat ettiğ 7200 kg buğday ve arpanın ürünlere göre da- ğılımı verilmiştir. A) C) 7700 7000 2200 2000 7000 6500 Ali Bey'in 2020 ve 2021 yılında tarlalardan hasat ettiği buğday ve arpa miktarının bir önceki yıla göre değişimini gösteren tablo aşağıda verilmiştir. 2000 1800 Ürün (kg) 2020 Ürün (kg) Grafik: Ürünlerin Dağılımı 2020 8.SINIF MATEMATIK 2021 2020 2021 2021 Buna göre 2020 ve 2021 yılında Ali Bey'in tarlalardan hasat ettiği buğday ve arpa miktarını gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 260 7 Yıl Yıl Bugday %25 %10 B) D) 106 7000 6300 2200 Buğday-1600 Arpa =560 2000. Ürün (kg) Arpa 7000 6800 %25 %10 2200 2000 Ürün (kg) 2020 360 2020 280 80 2200 72 350 2021 ou t 2021 2020- Buğday Yıl Yıl 802 560 you *1602 1600,25 los 1644.10 400
Grafik: Denemelerdeki Doğru Sayıları
Doğru Sayısı
18
16
7-1-14-3
127
10
Y
2 −3+
ID
+
68642
1. 2. 3.
4.
35
uloa
124
on Tuy
020
Deneme
C) 4,3
Ece
Efe 001C
7p 11
34 16
14 x
1=3==
2
g
Yukarıdaki grafikte iki arkadaşın girdikleri 20
soruluk dört denemede matematikten yaptık-
ları doğru sayıları verilmiştir. Ece ve Efe dene-
melerdeki tüm matematik sorularını cevapla-
mışlardır.
3 yanlış 1 doğruyu götürdüğüne göre Ece
ve Efe'nin bu dört denemedeki net sayıları
arasındaki fark kaçtır?
A) 5,3
B) 5
2
D) 4
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
Grafik: Denemelerdeki Doğru Sayıları Doğru Sayısı 18 16 7-1-14-3 127 10 Y 2 −3+ ID + 68642 1. 2. 3. 4. 35 uloa 124 on Tuy 020 Deneme C) 4,3 Ece Efe 001C 7p 11 34 16 14 x 1=3== 2 g Yukarıdaki grafikte iki arkadaşın girdikleri 20 soruluk dört denemede matematikten yaptık- ları doğru sayıları verilmiştir. Ece ve Efe dene- melerdeki tüm matematik sorularını cevapla- mışlardır. 3 yanlış 1 doğruyu götürdüğüne göre Ece ve Efe'nin bu dört denemedeki net sayıları arasındaki fark kaçtır? A) 5,3 B) 5 2 D) 4
D
00
unde satilan e
gisi yanlıştır?
ortalaması 450 d
beyaz ekmekt
ekmeğinden d
1
4
2
5
3
Yukarıdaki kutuların her birinin içinde üstlerinde yazılı
rakamın karesi kadar şeker vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tüm kutulardaki şekerlerin aritmetik ortalaması 11
dir.
B) Şeker aralığı 24 tür.
C) Üzerinde 2 ve 4 yazılı kutulardaki şeker sayılarının
aritmetik ortalaması 10 dur.
Dj Her kutuya, üzerinde yazılı rakam kadar daha şe-
ker atılırsa yeni aritmetik ortalama 13 olur.
11.
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
D 00 unde satilan e gisi yanlıştır? ortalaması 450 d beyaz ekmekt ekmeğinden d 1 4 2 5 3 Yukarıdaki kutuların her birinin içinde üstlerinde yazılı rakamın karesi kadar şeker vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tüm kutulardaki şekerlerin aritmetik ortalaması 11 dir. B) Şeker aralığı 24 tür. C) Üzerinde 2 ve 4 yazılı kutulardaki şeker sayılarının aritmetik ortalaması 10 dur. Dj Her kutuya, üzerinde yazılı rakam kadar daha şe- ker atılırsa yeni aritmetik ortalama 13 olur. 11.
Hasta Sayısı
tada gelen
ştır?
10. Grafik: Dört Öğrencinin Matematik ve Türkçe Dersin-
den Çözdüğü Soru Sayısı
A)
B)
C)
Soru sayısı
D)
300.
250-
200-
150-
100-
50-
0-
Yukarıdaki grafikte dört öğrencinin matematik ve
Türkçe dersinden çözdüğü soru sayıları gösterilmiştir.
Buna göre tabloya ait sıklık tablosu aşağıdakiler-
den hangisidir?
Mat.
Türk.
Mat.
Türk.
Mat.
Türk.
Elif Ece Efe Can
Mat.
Türk.
Öğrenciler
Elif Ece Efe Ca
200
100 100 151
150
250 300 251
Elif
Ece Efe Ca
150 100 100 25
200 150 300 15
Ece Efe Ca
Elif
150 250 300 25
200 100 100 15
Matematik
Türkçe
Elif Ece Efe Ca
150 250 100 15
200
100 300 251
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
Hasta Sayısı tada gelen ştır? 10. Grafik: Dört Öğrencinin Matematik ve Türkçe Dersin- den Çözdüğü Soru Sayısı A) B) C) Soru sayısı D) 300. 250- 200- 150- 100- 50- 0- Yukarıdaki grafikte dört öğrencinin matematik ve Türkçe dersinden çözdüğü soru sayıları gösterilmiştir. Buna göre tabloya ait sıklık tablosu aşağıdakiler- den hangisidir? Mat. Türk. Mat. Türk. Mat. Türk. Elif Ece Efe Can Mat. Türk. Öğrenciler Elif Ece Efe Ca 200 100 100 151 150 250 300 251 Elif Ece Efe Ca 150 100 100 25 200 150 300 15 Ece Efe Ca Elif 150 250 300 25 200 100 100 15 Matematik Türkçe Elif Ece Efe Ca 150 250 100 15 200 100 300 251
3 gr
4 gr
5 gr
Bir koli içerisinde bulunan sarı, mavi ve kırmızı renkli misketlerin birer tanesinin ağırlıkları sırası ile 3 gram,
4 gram ve 5 gramdır.
Bu koli içerisinde bulunan misket sayılarının renklerine göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir.
Grafik: Kolide Bulunan Misket Sayılarının Renklerine Göre Dağılımı
Sarı misketler
Mavi misketler
128 20
180°
B) 24
60°
111
Kolide bulunan misketlerin toplam ağırlığı 115 gram olduğuna göre, bu kolide toplam kaç adet
misket vardır?
A) 18
C) 30
Kırmızı misketler
D) 36
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
3 gr 4 gr 5 gr Bir koli içerisinde bulunan sarı, mavi ve kırmızı renkli misketlerin birer tanesinin ağırlıkları sırası ile 3 gram, 4 gram ve 5 gramdır. Bu koli içerisinde bulunan misket sayılarının renklerine göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir. Grafik: Kolide Bulunan Misket Sayılarının Renklerine Göre Dağılımı Sarı misketler Mavi misketler 128 20 180° B) 24 60° 111 Kolide bulunan misketlerin toplam ağırlığı 115 gram olduğuna göre, bu kolide toplam kaç adet misket vardır? A) 18 C) 30 Kırmızı misketler D) 36
10.
Buna
Dikka
Beliz,
parçay
uç uca
Çubukli
Buna g
Dikkat ş
8.
Dikkat şıksız sorudur. Sorunun cevabını tam sayı olarak gönderiniz.
Aşağıdaki daire grafiğinde Kenan'ın bir LGS deneme sınavında yapmış olduğu yanlışların dağılımı, sütun grafiğinde ise
doğru sayıları verilmiştir. LGS deneme sınavında Türçe, matematik ve fen bilimlerinden yirmişer, T.C. inkılap tarihi ve
Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizceden onar soru sorulmuştur.
Grafik Denemedeki Yanlışların Dağılımı
Matematik
Türkçe
135
30⁰
Fen
T.C. İnkılap
Tarihi ve
Atatürkçülük
12
11
10
Grafik: Denemedeki Doğru Sayıları
Doğru Sayısı
9+
8
7+
6+
5+
Türkçe
Matematik
Fer
T.C. Inkilap Tan
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
Ingilizce
Dersler
Net sayısı, doğru sayısından yanlış sayısının inin çıkarılmasıyla bulunduğuna göre Kenan bu deneme sina-
vinda kaç net yapmıştır?
3
Dikkat şıksız sorudur. Sorunun cevabını tam sayı olarak gönderiniz.
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
10. Buna Dikka Beliz, parçay uç uca Çubukli Buna g Dikkat ş 8. Dikkat şıksız sorudur. Sorunun cevabını tam sayı olarak gönderiniz. Aşağıdaki daire grafiğinde Kenan'ın bir LGS deneme sınavında yapmış olduğu yanlışların dağılımı, sütun grafiğinde ise doğru sayıları verilmiştir. LGS deneme sınavında Türçe, matematik ve fen bilimlerinden yirmişer, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizceden onar soru sorulmuştur. Grafik Denemedeki Yanlışların Dağılımı Matematik Türkçe 135 30⁰ Fen T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 12 11 10 Grafik: Denemedeki Doğru Sayıları Doğru Sayısı 9+ 8 7+ 6+ 5+ Türkçe Matematik Fer T.C. Inkilap Tan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ingilizce Dersler Net sayısı, doğru sayısından yanlış sayısının inin çıkarılmasıyla bulunduğuna göre Kenan bu deneme sina- vinda kaç net yapmıştır? 3 Dikkat şıksız sorudur. Sorunun cevabını tam sayı olarak gönderiniz.
MATEMATİK
11. Bir manavda belirli bir gün içinde satılan çilek, elma ve muzun miktarları aşağıdaki sütun grafiğinde gösteril-
miştir. Bu meyvelerin birer kilogramının fiyatının dağılımı ise daire grafiğinde gösterilmiştir.
Grafik: Meyvelerin Birer Kilogramının Fiyatlarının Dağılımı
Grafik: Satılan Meyve Miktan
Sablan Meyve Miktanı (kg)
20
15
10
S
Çilek Elma Muz
Meyve
Muz
C) 44
120
60
Çilek
Elma
Manavda aynı günün sonunda bu üç meyvenin satışından 480 lira gelir elde edilmiştir.
Buna göre belirlenen günde çilek, elma ve muzdan birer kilogram satın alan bir müşterinin ödemesi
gereken ücret kaç liradır?
A) 36
B) 40
D) 48
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
MATEMATİK 11. Bir manavda belirli bir gün içinde satılan çilek, elma ve muzun miktarları aşağıdaki sütun grafiğinde gösteril- miştir. Bu meyvelerin birer kilogramının fiyatının dağılımı ise daire grafiğinde gösterilmiştir. Grafik: Meyvelerin Birer Kilogramının Fiyatlarının Dağılımı Grafik: Satılan Meyve Miktan Sablan Meyve Miktanı (kg) 20 15 10 S Çilek Elma Muz Meyve Muz C) 44 120 60 Çilek Elma Manavda aynı günün sonunda bu üç meyvenin satışından 480 lira gelir elde edilmiştir. Buna göre belirlenen günde çilek, elma ve muzdan birer kilogram satın alan bir müşterinin ödemesi gereken ücret kaç liradır? A) 36 B) 40 D) 48
4.
3. Unite: Cebirsei ifadeler - Eşitlik ve Denklem
Deniz, yukarıda dikdörtgen şeklindeki eş kartlar dizilerek oluşturulan 4 katlı yapının örüntüsünü devam ettirerek 8 katlısını
yapmak istiyor.
Bunun için düz bir zemin üzerine dikdörtgen şeklindeki eş 23 kartı aşağıdaki gibi diziyor.
Deniz'in istediği yapıyı oluşturması için dikdörtgen şeklindeki eş kartlardan kaç tane daha kullanması gerekir?
A) 71
B) 77
C) 84
D) 91
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
4. 3. Unite: Cebirsei ifadeler - Eşitlik ve Denklem Deniz, yukarıda dikdörtgen şeklindeki eş kartlar dizilerek oluşturulan 4 katlı yapının örüntüsünü devam ettirerek 8 katlısını yapmak istiyor. Bunun için düz bir zemin üzerine dikdörtgen şeklindeki eş 23 kartı aşağıdaki gibi diziyor. Deniz'in istediği yapıyı oluşturması için dikdörtgen şeklindeki eş kartlardan kaç tane daha kullanması gerekir? A) 71 B) 77 C) 84 D) 91
2.
A)
1
2
B)
Kız
13
14
100°
19/42
Erkek
8-A
Yukarıdaki dairesel grafikler 8-A ve 8-B sınıfındaki kız ve erkek öğrencilerin oransal dağılımını göstermektedir.
Bu iki sınıftaki erkek öğrenci sayıları eşit olduğuna göre 8-A sınıfındaki kız öğrenci sayısının, 8-B sını-
fındaki kız öğrenci sayısına oranı kaçtır?
MARTE
105
C)
Kız
7
11
80°
Erkek
8-B
D)
140000
26
35
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
2. A) 1 2 B) Kız 13 14 100° 19/42 Erkek 8-A Yukarıdaki dairesel grafikler 8-A ve 8-B sınıfındaki kız ve erkek öğrencilerin oransal dağılımını göstermektedir. Bu iki sınıftaki erkek öğrenci sayıları eşit olduğuna göre 8-A sınıfındaki kız öğrenci sayısının, 8-B sını- fındaki kız öğrenci sayısına oranı kaçtır? MARTE 105 C) Kız 7 11 80° Erkek 8-B D) 140000 26 35
14. Bir tiyatro salonunda üç farklı bölüm için bilet satılmaktadır.
Satış Miktan
A) 27
80+
70
60
50
40
30
20
10+
8-Bis 06 (Saysal)
24
N
Yukandaki grafikte her bölümden satılan bilet sayıları verilmiştir.
B=AS=
En fazla boş koltuk balkon kisminda, en az boş koltuk sahne önünde kalmıştır. Arka sıradaki tüm koltuklar
satılmıştır. Salonda en fazla koltuk arka sırada bulunmaktadır.
Buna göre salonda boş kalan koltuk sayısı en fazla kaç olabilir?
Arka sıra
Balkon
Sahne öpü
Z9
Grafik: Tiyatroda bölümlere göre bilet satış sayıları
B) 37
Bölüm
C) 47
D) 57
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
14. Bir tiyatro salonunda üç farklı bölüm için bilet satılmaktadır. Satış Miktan A) 27 80+ 70 60 50 40 30 20 10+ 8-Bis 06 (Saysal) 24 N Yukandaki grafikte her bölümden satılan bilet sayıları verilmiştir. B=AS= En fazla boş koltuk balkon kisminda, en az boş koltuk sahne önünde kalmıştır. Arka sıradaki tüm koltuklar satılmıştır. Salonda en fazla koltuk arka sırada bulunmaktadır. Buna göre salonda boş kalan koltuk sayısı en fazla kaç olabilir? Arka sıra Balkon Sahne öpü Z9 Grafik: Tiyatroda bölümlere göre bilet satış sayıları B) 37 Bölüm C) 47 D) 57 Diğer sayfaya geçiniz.
5.
JS.
Bir mağazada satışa sunulmuş ceket ve pantolon vardır. Ceketlerin ve pantolonların fiyatları kendi içle-
rinde eşittir. Satışa sunulan ceket ve pantolonların sayılarına göre dağılımı Grafik 1'de, satış fiyatlarının
dağılımı Grafik 2'de gösterilmiştir.
Grafik-1: Ceket ve Pantolon Sayılarının Dağılımı
120°
A)
VERİ ANALİZİ
144⁰
Ceket
Pantolon
B)
Satış yapılmadığını gören mağaza sahibi ceketlere satış fiyatı üzerinden %50 indirim, pantolonlara ise
satış fiyatı üzerinden %25 indirim yapmıştır.
Grafik-2: Ceket ve Pantolonların Satış Fiyatlarına
Göre Dağılımı
120⁰
Buna göre bu mağazada ceket ve pantolonların tamamı satıldıktan sonra bu ürünlerin satışından
elde edilen gelirin dağılımı aşağıdaki daire grafiklerinin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
150⁰
LGS
Ceket
Pantolon
144⁰
D)
150°
T
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
5. JS. Bir mağazada satışa sunulmuş ceket ve pantolon vardır. Ceketlerin ve pantolonların fiyatları kendi içle- rinde eşittir. Satışa sunulan ceket ve pantolonların sayılarına göre dağılımı Grafik 1'de, satış fiyatlarının dağılımı Grafik 2'de gösterilmiştir. Grafik-1: Ceket ve Pantolon Sayılarının Dağılımı 120° A) VERİ ANALİZİ 144⁰ Ceket Pantolon B) Satış yapılmadığını gören mağaza sahibi ceketlere satış fiyatı üzerinden %50 indirim, pantolonlara ise satış fiyatı üzerinden %25 indirim yapmıştır. Grafik-2: Ceket ve Pantolonların Satış Fiyatlarına Göre Dağılımı 120⁰ Buna göre bu mağazada ceket ve pantolonların tamamı satıldıktan sonra bu ürünlerin satışından elde edilen gelirin dağılımı aşağıdaki daire grafiklerinin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 150⁰ LGS Ceket Pantolon 144⁰ D) 150° T
DOZ
27. Bir hava yolu şirketinde bir günde satılan bilet sayıları ve bilet fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
90 TL
Bilet Fiyatı
Bilet Sayısı 40
120 TL
70
105
Bu veriler kullanılarak bir günde satılan biletlerin, bilet fiyatına göre dağılımını gösteren daire
daki gibi çizilmiştir.
90 TL
150 TL
80
150 TL
240 TL
50
ATIK
grafiği
29. Mex
DE
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Mavi renkli daire dilimi 240 TL'ye satılan biletlere aittir.
B) Mor renkli daire dilimi 120 TL'ye satılan biletlere aittir.
C) Turuncu ve mavi renkli daire dilimlerinin merkez açılarının ölçüleri toplamı 195° dir.
OM
D) Mor renkli daire diliminin merkez açısının ölçüsü yeşil renkli daire diliminin merkez açısının ölçüsünde
30° fazladır.
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
DOZ 27. Bir hava yolu şirketinde bir günde satılan bilet sayıları ve bilet fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 90 TL Bilet Fiyatı Bilet Sayısı 40 120 TL 70 105 Bu veriler kullanılarak bir günde satılan biletlerin, bilet fiyatına göre dağılımını gösteren daire daki gibi çizilmiştir. 90 TL 150 TL 80 150 TL 240 TL 50 ATIK grafiği 29. Mex DE Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Mavi renkli daire dilimi 240 TL'ye satılan biletlere aittir. B) Mor renkli daire dilimi 120 TL'ye satılan biletlere aittir. C) Turuncu ve mavi renkli daire dilimlerinin merkez açılarının ölçüleri toplamı 195° dir. OM D) Mor renkli daire diliminin merkez açısının ölçüsü yeşil renkli daire diliminin merkez açısının ölçüsünde 30° fazladır.
glafiğinde, 8.
imi
daki daire grafiğinde 8/C sınıfının bütün öğrencilerinin severek katıldığı sosyal sorumluluk projelerine dağılımian verilmiştir
Losev'e Umut Olalim
Engelleri Birlikte Aşalım.
.
Huzurevi Ziyaretleri
&C sinifindan her öğrenci yalnız bir sosyal sorumluluk projesinde yer alabilmektedir. B/C sinifindan rastgele seçilen bir öğrenci
nin.
204
Engelleri birlikte aşalım projesinde olma olasılığı en fazladır.
. Huzurevi, ziyaretlerinde olma olasılığı, kardeş okul projesinden daha az, Lösev'e umut olalım projesinden daha fazladır.
&/C sınıfından 12 öğrenci Lösev'e Umut Olalım projesinde görev aldığına göre, Engelleri Birlikte Aşalım projesinin daire
grafiğinde gösterilen merkez açısı en fazla kaç derecedir?
A) 126
B) 132
D) 141
GUNAY
Kardeş Okul
C) 136
8. Sınıf Matematik
143
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
glafiğinde, 8. imi daki daire grafiğinde 8/C sınıfının bütün öğrencilerinin severek katıldığı sosyal sorumluluk projelerine dağılımian verilmiştir Losev'e Umut Olalim Engelleri Birlikte Aşalım. . Huzurevi Ziyaretleri &C sinifindan her öğrenci yalnız bir sosyal sorumluluk projesinde yer alabilmektedir. B/C sinifindan rastgele seçilen bir öğrenci nin. 204 Engelleri birlikte aşalım projesinde olma olasılığı en fazladır. . Huzurevi, ziyaretlerinde olma olasılığı, kardeş okul projesinden daha az, Lösev'e umut olalım projesinden daha fazladır. &/C sınıfından 12 öğrenci Lösev'e Umut Olalım projesinde görev aldığına göre, Engelleri Birlikte Aşalım projesinin daire grafiğinde gösterilen merkez açısı en fazla kaç derecedir? A) 126 B) 132 D) 141 GUNAY Kardeş Okul C) 136 8. Sınıf Matematik 143