Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Veri Analizi Soruları

Soru-13 Aşağıda matematik dersinde, iki arkadaşın
deneme sınavı puanları tabloda gösterilmiştir.
Sınav
İsimler
Elif
Mete
1.
2.
3.
4.
deneme deneme deneme deneme
90
86
72
92
84
94
98
88
Bu puanlara bakarak 5. Deneme sınavının puanlarını
tahmin ediniz.
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
Soru-13 Aşağıda matematik dersinde, iki arkadaşın deneme sınavı puanları tabloda gösterilmiştir. Sınav İsimler Elif Mete 1. 2. 3. 4. deneme deneme deneme deneme 90 86 72 92 84 94 98 88 Bu puanlara bakarak 5. Deneme sınavının puanlarını tahmin ediniz.
KOLE
4. Aritmetik ortalaması 38 olan beş sayıya aritmetik
ortalaması 40 olan beş sayt daha eklenirse oluşan
yeni sayılanın aritmetik ortalamalan kaç olur?
A) 38
D) 39
C) 40
D) 41
5.
Savilar
Actmetik ortalama
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
KOLE 4. Aritmetik ortalaması 38 olan beş sayıya aritmetik ortalaması 40 olan beş sayt daha eklenirse oluşan yeni sayılanın aritmetik ortalamalan kaç olur? A) 38 D) 39 C) 40 D) 41 5. Savilar Actmetik ortalama
Kaan
180
12
A)
3.
Sütlaç
DENEME-2
Pazartesi
Sali
Çarşamba
Profiterol
Kazandibi
1202
Sami Ustanın pastanesinde 3 farklı tatlı satılmaktadır. Yukarıdaki tabloda bu pastanede üç gün boyunca
satılan sütlaç, kazandibi ve profiterol porsiyon sayıları verilmiştir.
Sütlaç
120°
nge
60°
Kazandibi
Pazartesi
Tatlı Satış Miktarı (porsiyon)
120
240
160
NEWTON
YAYINLAR
B)
Profiterol
Sütlaç
Sütlaç
60°
Kazandibi
135°
120°
Kazandibi
Sali
Yukarıdaki daire grafikleri pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde satılan tatlı çeşitlerinin dağılımını
göstermektedir. Perşembe günü pastanede sadece sütlaç ve kazandíbi satılmıştır. Sami Usta perşembe
günü dükkanı kapatırken 4 günlük satış sayılarını incelediğinde üç farklı tatlının satış sayıları toplamının
birbirine eşit olduğunu görmüştür.
Buna göre, perşembe günü satılan tatlıların daire grafiği ile gösterimi aşağıdakilerden hangisi-
dir?
Matematik
Profiterol
Sütlaç
Sütlaç
Kazandibi
144°
135
Kazandibi
Çarşamba
8
D)
Sütlaç
Kazandibi
150°
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
Kaan 180 12 A) 3. Sütlaç DENEME-2 Pazartesi Sali Çarşamba Profiterol Kazandibi 1202 Sami Ustanın pastanesinde 3 farklı tatlı satılmaktadır. Yukarıdaki tabloda bu pastanede üç gün boyunca satılan sütlaç, kazandibi ve profiterol porsiyon sayıları verilmiştir. Sütlaç 120° nge 60° Kazandibi Pazartesi Tatlı Satış Miktarı (porsiyon) 120 240 160 NEWTON YAYINLAR B) Profiterol Sütlaç Sütlaç 60° Kazandibi 135° 120° Kazandibi Sali Yukarıdaki daire grafikleri pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde satılan tatlı çeşitlerinin dağılımını göstermektedir. Perşembe günü pastanede sadece sütlaç ve kazandíbi satılmıştır. Sami Usta perşembe günü dükkanı kapatırken 4 günlük satış sayılarını incelediğinde üç farklı tatlının satış sayıları toplamının birbirine eşit olduğunu görmüştür. Buna göre, perşembe günü satılan tatlıların daire grafiği ile gösterimi aşağıdakilerden hangisi- dir? Matematik Profiterol Sütlaç Sütlaç Kazandibi 144° 135 Kazandibi Çarşamba 8 D) Sütlaç Kazandibi 150°
6
6
O
17. Aşağıdaki daire grafiğinde bir meyve bahçesinde bulunan meyve ağaçlarının dağılımı gösterilmiştir. Sütun grafiğinde ise bu ağaçlardan
elde edilen meyve miktarlan gösterilmiştir.
Grafik: Bahçedeki Ağaçlanın Dağılımı
Şeftali
Kayısı
A) Erik
126
36°
108
go
Kiraz
Erik
B) Kayısı
Grafik: Ağaçlardan Elde Edilen Meyve Miktarı
1 Miktar (Kg)
Ł
800
624
500
224
21588
Buna göre ağaç başına en az meyve veren meyve ağacı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Erik Kiraz Şeftali Kayısı
C) Şeftali
Meyveler
D) Kiraz
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
6 6 O 17. Aşağıdaki daire grafiğinde bir meyve bahçesinde bulunan meyve ağaçlarının dağılımı gösterilmiştir. Sütun grafiğinde ise bu ağaçlardan elde edilen meyve miktarlan gösterilmiştir. Grafik: Bahçedeki Ağaçlanın Dağılımı Şeftali Kayısı A) Erik 126 36° 108 go Kiraz Erik B) Kayısı Grafik: Ağaçlardan Elde Edilen Meyve Miktarı 1 Miktar (Kg) Ł 800 624 500 224 21588 Buna göre ağaç başına en az meyve veren meyve ağacı türü aşağıdakilerden hangisidir? Erik Kiraz Şeftali Kayısı C) Şeftali Meyveler D) Kiraz
A
Matematik
A
15. Bir televizyon kanalında salı ve çarşamba günleri gösterimde olan üç farklı programın izlenme oranları
daire grafiklerinde gösterilmiştir.
Grafik I: Salı Günü Gösterimde Olan
Programların İzlenme Oranları
Belgesel Sinema
150°
120°
Haber
Grafik II: Çarşamba Günü Gösterimde Olan
Programların İzlenme Oranları
Sinema
Belgesel 120°
Haber
Salı ve çarşamba günü sinema izleyenlerin sayıları aynıdır. Çarşamba günü haber izleyenlerin sayısı
15 000 kişidir.
Buna göre, salı günü belgesel izleyenlerin sayısı kaçtır?
A) 12 000
B) 14 000
C) 15 000
D) 20 000
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
A Matematik A 15. Bir televizyon kanalında salı ve çarşamba günleri gösterimde olan üç farklı programın izlenme oranları daire grafiklerinde gösterilmiştir. Grafik I: Salı Günü Gösterimde Olan Programların İzlenme Oranları Belgesel Sinema 150° 120° Haber Grafik II: Çarşamba Günü Gösterimde Olan Programların İzlenme Oranları Sinema Belgesel 120° Haber Salı ve çarşamba günü sinema izleyenlerin sayıları aynıdır. Çarşamba günü haber izleyenlerin sayısı 15 000 kişidir. Buna göre, salı günü belgesel izleyenlerin sayısı kaçtır? A) 12 000 B) 14 000 C) 15 000 D) 20 000
2. Aşağıdaki dörtgen fayanslar ile kare şeklindeki bir bölge kaplanmak isteniyor.
6 cm
6 cm
6 cm
6 cm
12 cm
Kaplanacak karesel bölgenin bir kenarının uzunluğu 1,2 m ile 1,65 m arasındadır.
89
8 cm
Fayanslar kare bölgeye yukandaki sıralama ile yerleştiriliyor.
Bu işlem için kullanılan fayans sayılarının renklere göre dağılımı daire grafiğinde gösterildiğinde pembe fayansların sayısını
gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derecedir?
A) 60
B) 80
C) 100
D) 120
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
2. Aşağıdaki dörtgen fayanslar ile kare şeklindeki bir bölge kaplanmak isteniyor. 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 12 cm Kaplanacak karesel bölgenin bir kenarının uzunluğu 1,2 m ile 1,65 m arasındadır. 89 8 cm Fayanslar kare bölgeye yukandaki sıralama ile yerleştiriliyor. Bu işlem için kullanılan fayans sayılarının renklere göre dağılımı daire grafiğinde gösterildiğinde pembe fayansların sayısını gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derecedir? A) 60 B) 80 C) 100 D) 120
2.
Okaliptus
SINAVTadindo
Kekik
Bo
50° 120°
Lavanta
60°
Yasemin
Ekilen Ürünler
Okaliptus
Lavanta
Kekik
Yasemin
Alınan Ürün (Ton)
0
4
102/100
8
6
Yukarıdaki daire grafiğinde 720 dönümlük dört ürünün ekildiği toprak oranı, tabloda ise bir dönümde
elde edilen ürün miktarı (ton) gösterilmektedir.
Buna göre, lavanta ekili alandan kekik ekili alana göre kaç ton ürün daha fazla elde edilir?
A) 350
B) 340
C) 330
D) 30
Buna
dönse
A) 11,
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
2. Okaliptus SINAVTadindo Kekik Bo 50° 120° Lavanta 60° Yasemin Ekilen Ürünler Okaliptus Lavanta Kekik Yasemin Alınan Ürün (Ton) 0 4 102/100 8 6 Yukarıdaki daire grafiğinde 720 dönümlük dört ürünün ekildiği toprak oranı, tabloda ise bir dönümde elde edilen ürün miktarı (ton) gösterilmektedir. Buna göre, lavanta ekili alandan kekik ekili alana göre kaç ton ürün daha fazla elde edilir? A) 350 B) 340 C) 330 D) 30 Buna dönse A) 11,
YAYINLARI
9. Aşağıdaki daire grafiğinde Akdeniz Bölgesi'nde düzenlenecek olan bir yarışmaya katılan
rencilerin illere göre dağılımı, sütun grafiğinde ise Hatay'dan gelecek okullardan yarışmaya
katılacak öğrenci sayıları verilmiştir.
Grafik: Yarışmacıların illere göre dağılımı
Hatay
A) 240
60°
Antalya
Mersin
60°
40° Muğla
80°
Adana
Grafik: Hatay ilinden yarışmaya katılan
okulların öğrenci sayıları
40
30
20
10
Öğrenci Sayısı
Atatürk
Bu yarışmaya katılan toplam öğrenci sayısı kaçtır?
B) 250
C) 260
Nene Hatun Mehmet Akif
D) 270
Okullar
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
YAYINLARI 9. Aşağıdaki daire grafiğinde Akdeniz Bölgesi'nde düzenlenecek olan bir yarışmaya katılan rencilerin illere göre dağılımı, sütun grafiğinde ise Hatay'dan gelecek okullardan yarışmaya katılacak öğrenci sayıları verilmiştir. Grafik: Yarışmacıların illere göre dağılımı Hatay A) 240 60° Antalya Mersin 60° 40° Muğla 80° Adana Grafik: Hatay ilinden yarışmaya katılan okulların öğrenci sayıları 40 30 20 10 Öğrenci Sayısı Atatürk Bu yarışmaya katılan toplam öğrenci sayısı kaçtır? B) 250 C) 260 Nene Hatun Mehmet Akif D) 270 Okullar
50
96.
A) 40
Elma
B) 50
Armut
131
X
289 X43
271x43-180x
Yukarıdaki grafikte bir bahçedeki elma ve armut ağaçlarının dağılımı gösterilmiştir.
z=24
Bahçedeki elma ağaçlarının sayısı, armut ağaçlarının sayısından 3 fazla olduğuna göre bahçedeki toplam ağaç
sayısı kaçtır?
x+3
aa
171°
060
C) 60
189
19
D) 70
LGS 1.DÖNEM TEKRAR KİTABI
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
50 96. A) 40 Elma B) 50 Armut 131 X 289 X43 271x43-180x Yukarıdaki grafikte bir bahçedeki elma ve armut ağaçlarının dağılımı gösterilmiştir. z=24 Bahçedeki elma ağaçlarının sayısı, armut ağaçlarının sayısından 3 fazla olduğuna göre bahçedeki toplam ağaç sayısı kaçtır? x+3 aa 171° 060 C) 60 189 19 D) 70 LGS 1.DÖNEM TEKRAR KİTABI
Sayısal
A
16.
Genel Deneme Sınavi-3
Grafik: Aslı'nın 1. gün
çözdüğü soru sayısı
Fen Bil
matik
Grafik: Aslı'nın 3. gün
çözdüğü soru sayısı
Matematik
120°
Gün
1.
2.
3.
120°
Türkçe
Türkçe
190°
135"
Fen Bil
1. grafik
........ 3. grafik
Sayı
480
600
400
720
120,
Grafik: Aslı'nın 2. gün
çözdüğü soru sayısı
Türkçe
C) 3.gün
30%
Türkçe
Matematik
150°
Grafik: Aslı'nın 4. gün
çözdüğü soru sayısı
150°
Fen Bil.
Fen Bil.
135
Yukarıdaki grafiklerde Aslı'nın dört günde çözdüğü matematik, fen bilimleri ve Türkçe soruları-
nın günlük dağılımı gösterilmiştir.
Tablo: Aslı'nın bir günde çözdüğü toplam soru sayıları
Matematik
MATEMATİK
2. grafik
........ 4. grafik
Aslı'nın günlük çözdüğü soru sayıları yukarıdaki tabloda verildiğine göre Aslı en fazla
matematik sorusunu hangi gün çözmüştür?
A) 1.gün
B) 2.gün
D) 4.gün
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
Sayısal A 16. Genel Deneme Sınavi-3 Grafik: Aslı'nın 1. gün çözdüğü soru sayısı Fen Bil matik Grafik: Aslı'nın 3. gün çözdüğü soru sayısı Matematik 120° Gün 1. 2. 3. 120° Türkçe Türkçe 190° 135" Fen Bil 1. grafik ........ 3. grafik Sayı 480 600 400 720 120, Grafik: Aslı'nın 2. gün çözdüğü soru sayısı Türkçe C) 3.gün 30% Türkçe Matematik 150° Grafik: Aslı'nın 4. gün çözdüğü soru sayısı 150° Fen Bil. Fen Bil. 135 Yukarıdaki grafiklerde Aslı'nın dört günde çözdüğü matematik, fen bilimleri ve Türkçe soruları- nın günlük dağılımı gösterilmiştir. Tablo: Aslı'nın bir günde çözdüğü toplam soru sayıları Matematik MATEMATİK 2. grafik ........ 4. grafik Aslı'nın günlük çözdüğü soru sayıları yukarıdaki tabloda verildiğine göre Aslı en fazla matematik sorusunu hangi gün çözmüştür? A) 1.gün B) 2.gün D) 4.gün
3. Aşağıda verilen daire grafiğinde 2019 yılında bir ülkede çıkarılan değerli madenlerin miktarlarına
Grafik: 2019 yılında çıkarılan değerli maden
dağılımı, sütun grafiğinde ise bu madenlerin satışından elde edilen kazanç gösterilmiştir.
satışından elde edilen kazanç
Grafik: 2019 yılında çıkarılan değerli madenlerin
miktarlarına göre dağılımı
T
60°
100⁰
M
b
A) T
80°
S
Ex
B) S
Kazanç
TSM P
Bu madenlerin değerleri, birim miktarından elde edilen kazanç miktarlarına göre belirlenmektir. K
miktarı en fazla olan en değerli maden kabul edilmektedir.
C) M
9
Yukarıda verilen T, S, M, P madenleri değerlerine göre sıralandığında en değerli 2. maden ha
olur?
Değerli Madenler
D) P
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
3. Aşağıda verilen daire grafiğinde 2019 yılında bir ülkede çıkarılan değerli madenlerin miktarlarına Grafik: 2019 yılında çıkarılan değerli maden dağılımı, sütun grafiğinde ise bu madenlerin satışından elde edilen kazanç gösterilmiştir. satışından elde edilen kazanç Grafik: 2019 yılında çıkarılan değerli madenlerin miktarlarına göre dağılımı T 60° 100⁰ M b A) T 80° S Ex B) S Kazanç TSM P Bu madenlerin değerleri, birim miktarından elde edilen kazanç miktarlarına göre belirlenmektir. K miktarı en fazla olan en değerli maden kabul edilmektedir. C) M 9 Yukarıda verilen T, S, M, P madenleri değerlerine göre sıralandığında en değerli 2. maden ha olur? Değerli Madenler D) P
İLK
Test-M12
TEKRAR
VERİ ANALİZİ - 1
1. Aşağıdaki daire grafiği, ocak ayının ilk haftasında 60 İngiliz turist bulunan bir oteldeki Ingiliz, Al
man ve Fransız turist sayılarının dağılımını göstermektedir.
36°
Turistler
İngiliz
Alman
Fransız
Alman
İngiliz
108°
Fransız
Ocak ayının ikinci haftası bu oteldeki turist sayılarında aşağıdaki tabloda verilmiş olan sayılarda
değişim yaşanmıştır.
Gelen
30
60
50
TATS
Giden
15
5
20
tonguç
Bu oteldeki İngiliz, Alman ve Fransız turist sayılarının son durumuna göre yeniden bir daire
grafiği çizildiğinde Fransız turistlere ait daire diliminin merkez açısının ölçüsü nasıl değişir?
A) 36° artar.
B) 18° artar.
C) 6° artar.
D) Değişmez
İLK
3.
TEKR
Bir sınıfta
lü ve göz
Bu s
A) 3
4. M
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
İLK Test-M12 TEKRAR VERİ ANALİZİ - 1 1. Aşağıdaki daire grafiği, ocak ayının ilk haftasında 60 İngiliz turist bulunan bir oteldeki Ingiliz, Al man ve Fransız turist sayılarının dağılımını göstermektedir. 36° Turistler İngiliz Alman Fransız Alman İngiliz 108° Fransız Ocak ayının ikinci haftası bu oteldeki turist sayılarında aşağıdaki tabloda verilmiş olan sayılarda değişim yaşanmıştır. Gelen 30 60 50 TATS Giden 15 5 20 tonguç Bu oteldeki İngiliz, Alman ve Fransız turist sayılarının son durumuna göre yeniden bir daire grafiği çizildiğinde Fransız turistlere ait daire diliminin merkez açısının ölçüsü nasıl değişir? A) 36° artar. B) 18° artar. C) 6° artar. D) Değişmez İLK 3. TEKR Bir sınıfta lü ve göz Bu s A) 3 4. M
MATEMATIK
98. Bir fabrikada bir günde üretilen pantolon, tişört, gömlek ve ceketlerin sayısı daire grafiğinde, bu ürünlerin içinden türle-
rine göre hatalı olanların yüzdelik dağılımı sütun grafiğinde gösterilmiştir.
Grafik: Fabrikada üretilen ürünlerin sayısına göre dağılımı
Grafik: Türlerine göre ürünlerin hata yüzdesi
A) 30
10-
8
5
3
Pantolon
120
Hatalı ürün yüzdesi (%)
Ceket
60°
Gömlek
B) 24
Tişört
160°
Pantolon Tişört Gömlek Ceket
Bu fabrikada bir günde hatalı üretilen tişört sayısı, hatalı üretilen ceket sayısından 144 fazladır.
Buna göre bu fabrikada bir günde üretilen gömleklerin kaç tanesi hatalıdır?
→Makine türü
C) 20
D) 18
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
MATEMATIK 98. Bir fabrikada bir günde üretilen pantolon, tişört, gömlek ve ceketlerin sayısı daire grafiğinde, bu ürünlerin içinden türle- rine göre hatalı olanların yüzdelik dağılımı sütun grafiğinde gösterilmiştir. Grafik: Fabrikada üretilen ürünlerin sayısına göre dağılımı Grafik: Türlerine göre ürünlerin hata yüzdesi A) 30 10- 8 5 3 Pantolon 120 Hatalı ürün yüzdesi (%) Ceket 60° Gömlek B) 24 Tişört 160° Pantolon Tişört Gömlek Ceket Bu fabrikada bir günde hatalı üretilen tişört sayısı, hatalı üretilen ceket sayısından 144 fazladır. Buna göre bu fabrikada bir günde üretilen gömleklerin kaç tanesi hatalıdır? →Makine türü C) 20 D) 18
MATEMATIK
6.
3
3-
2
1
Kütle değişimi (kg)
-Fırat-
Kütle değişimi (kg)
Aylar
-Tevfik-
Aylar
2.25+
1,5-
0,75
360°
-0,75-
-1,5-
-2.25-
4,5
3
Genel Deneme Sınavi-3
Kütle değişimi (kg)
1,5
Wp 4
-1.5
-3
-4,5
4 Kütle değişimi (kg)
:ilk üç ay
4. 5.
-Inci-
; ikinci üç ay
6.
-Çimen-
Yukarıdaki grafiklerde ilk aydan itibaren aylık olarak tartılan Fırat, Inci, Tevfik ve Çimen isimli
dört arkadaşın altı aylık kütle değişimi kg cinsinden verilmiştir.
Sayısal
A
D) Çimen
Aylar
Aylar
Buna göre yukarıda verilen dairesel grafik kimin kg cinsinden kütlesinde yaşanan deği-
şimi ilk üç ve ikinci üç aylık dağılımla gösterir?
A) Firat
B) Inci
C) Tevfik
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
MATEMATIK 6. 3 3- 2 1 Kütle değişimi (kg) -Fırat- Kütle değişimi (kg) Aylar -Tevfik- Aylar 2.25+ 1,5- 0,75 360° -0,75- -1,5- -2.25- 4,5 3 Genel Deneme Sınavi-3 Kütle değişimi (kg) 1,5 Wp 4 -1.5 -3 -4,5 4 Kütle değişimi (kg) :ilk üç ay 4. 5. -Inci- ; ikinci üç ay 6. -Çimen- Yukarıdaki grafiklerde ilk aydan itibaren aylık olarak tartılan Fırat, Inci, Tevfik ve Çimen isimli dört arkadaşın altı aylık kütle değişimi kg cinsinden verilmiştir. Sayısal A D) Çimen Aylar Aylar Buna göre yukarıda verilen dairesel grafik kimin kg cinsinden kütlesinde yaşanan deği- şimi ilk üç ve ikinci üç aylık dağılımla gösterir? A) Firat B) Inci C) Tevfik
14.
Hava
O
I ve II
1.
10
9
B) I ve IV
R
Su
11 12/
7657
II.
Fen bilimleri dersinde yapılacak bir deney için yukarıdaki şekilde düzenekler özdeş çalar saat, telefon ve fa-
nuslar kullanılarak hazırlanmıştır.
Boşluk
Aynı kaynaktan çıkan seslerin, farklı ortamlarda farklı duyulduğunu ispatlamak isteyen bir öğrenci
hangi iki düzeneği kullanmalıdır?
Su
III.
II ve III
IV.
D) II ve IV
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
14. Hava O I ve II 1. 10 9 B) I ve IV R Su 11 12/ 7657 II. Fen bilimleri dersinde yapılacak bir deney için yukarıdaki şekilde düzenekler özdeş çalar saat, telefon ve fa- nuslar kullanılarak hazırlanmıştır. Boşluk Aynı kaynaktan çıkan seslerin, farklı ortamlarda farklı duyulduğunu ispatlamak isteyen bir öğrenci hangi iki düzeneği kullanmalıdır? Su III. II ve III IV. D) II ve IV
3) Haritaya göre aşağıda istenenleri yazınız.
a) Paralel olan iki cadde yazınız.
b) Vatan Caddesi'ne paralel olan iki
cadde yazınız.
c) Kesişen iki cadde yazınız.
ç) Kerkük Caddesi ile Anadolu Bulva-
ri'nin paralel, kesişen veya dik ke-
sişen olup olmadığını belirleyiniz.
Anadolu Bulvarı
313. Sokak
247. Cadde
357. Sokak
İvedik Caddesi
Vatan Caddesi
Kerkük Caddes
Bağdat Caddesi
107
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
3) Haritaya göre aşağıda istenenleri yazınız. a) Paralel olan iki cadde yazınız. b) Vatan Caddesi'ne paralel olan iki cadde yazınız. c) Kesişen iki cadde yazınız. ç) Kerkük Caddesi ile Anadolu Bulva- ri'nin paralel, kesişen veya dik ke- sişen olup olmadığını belirleyiniz. Anadolu Bulvarı 313. Sokak 247. Cadde 357. Sokak İvedik Caddesi Vatan Caddesi Kerkük Caddes Bağdat Caddesi 107