Çarpanlar ve Katlar Soruları

inin
ve-
8. Test
5. Test
1.
120 160
60
30
1s
3
2223
210
202 5
4
40
2.2.2.5=40
UNITE-1
ALL STAR
SINIE MATEMATI
CARPANLAR VE KATLAR
120
160/2
4
Elinde uzunluklan 120 cm' ve 160 cm olan iki farklı tahta bulunan marangoz Mehmet Amca bu tahtalan tek tek eşit
uzunluklarda kesmek istiyor.
Mehmet Amca her kesimi 2 dakikada yapabildiğine göre bu kesim işini en az kaç dakikada bitirebilir?
A) 14
B) 10
C) 8
D) 4
2. Hakan Öğretmen ortak bölenler ve ortak katlar konusunu anlattıktan sonra bir yüzünün alanı 1 dm² olan kare şeklin-
deki kartonlardan yeterli sayıda sınıfa getiriyor. Bu kartonları aşağıdaki panonun üzerine panoda boşluk kalmayacak
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
inin ve- 8. Test 5. Test 1. 120 160 60 30 1s 3 2223 210 202 5 4 40 2.2.2.5=40 UNITE-1 ALL STAR SINIE MATEMATI CARPANLAR VE KATLAR 120 160/2 4 Elinde uzunluklan 120 cm' ve 160 cm olan iki farklı tahta bulunan marangoz Mehmet Amca bu tahtalan tek tek eşit uzunluklarda kesmek istiyor. Mehmet Amca her kesimi 2 dakikada yapabildiğine göre bu kesim işini en az kaç dakikada bitirebilir? A) 14 B) 10 C) 8 D) 4 2. Hakan Öğretmen ortak bölenler ve ortak katlar konusunu anlattıktan sonra bir yüzünün alanı 1 dm² olan kare şeklin- deki kartonlardan yeterli sayıda sınıfa getiriyor. Bu kartonları aşağıdaki panonun üzerine panoda boşluk kalmayacak
Bir toptancı deposunda bulunan gömlekleri her birinde 5
tane gömlek bulunan paketlere koymaktadır. 5 paketi ise
bir kutuya koymaktadır.
Aşağıdaki tabloda üç mağazanın verdiği siparişler görün-
mektedir.
Mağaza Adı
A
B
C
A) 252
53
Gönderilen Kutu Sayısı
12
4
Buna göre toptancının bu üç mağazaya göndermiş
olduğu toplam gömlek sayısı kaçtır?
9
B) 500
D) 55 x (5+5)
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
Bir toptancı deposunda bulunan gömlekleri her birinde 5 tane gömlek bulunan paketlere koymaktadır. 5 paketi ise bir kutuya koymaktadır. Aşağıdaki tabloda üç mağazanın verdiği siparişler görün- mektedir. Mağaza Adı A B C A) 252 53 Gönderilen Kutu Sayısı 12 4 Buna göre toptancının bu üç mağazaya göndermiş olduğu toplam gömlek sayısı kaçtır? 9 B) 500 D) 55 x (5+5)
eni
batmana at daire plans yer almaktad
dalam alaninun kaçta kapina kargilk gelag h
C) 36
Banyo
Mutfak
a baryosunun alanından büyük, antresinin alanından küçüktür
une preko sa tim dairenin alanının kaçta kaçı olduğunu gösteren kesir apj
Kuzey he
ginde bir
Buna gön
A) 20
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
eni batmana at daire plans yer almaktad dalam alaninun kaçta kapina kargilk gelag h C) 36 Banyo Mutfak a baryosunun alanından büyük, antresinin alanından küçüktür une preko sa tim dairenin alanının kaçta kaçı olduğunu gösteren kesir apj Kuzey he ginde bir Buna gön A) 20
Bir öğretmen kesir modelleme etkinliği için öğrencilerine dikdörtgen şeklinde boş bir kâğıt veriyor ve aşağıdaki adımları
sırayla uygulamalarını istiyor.
Kağıdı önce sağdan sola doğru ortadan ikiye katlayın.
Kağıdı açmadan yine aynı yönde ortadan ikiye katlayın.
Kağıdı açmadan bu defa aşağıdan yukarıya doğru ortadan ikiye katlayın.
Kağıdı açın ve elde ettiğiniz katlama çizgilerinin üzerini cetvel yardımıyla bir kalemle çizin.
Son olarak eş bölmelerden birini istediğiniz bir renge boyayın.
Tüm adımlar istenilen şekilde yapıldığında modellenecek birim kesir aşağıdakilerden hangisidir?
A) —
C)=1/12
.
●
●
.
B)
6
D)
1
10
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
Bir öğretmen kesir modelleme etkinliği için öğrencilerine dikdörtgen şeklinde boş bir kâğıt veriyor ve aşağıdaki adımları sırayla uygulamalarını istiyor. Kağıdı önce sağdan sola doğru ortadan ikiye katlayın. Kağıdı açmadan yine aynı yönde ortadan ikiye katlayın. Kağıdı açmadan bu defa aşağıdan yukarıya doğru ortadan ikiye katlayın. Kağıdı açın ve elde ettiğiniz katlama çizgilerinin üzerini cetvel yardımıyla bir kalemle çizin. Son olarak eş bölmelerden birini istediğiniz bir renge boyayın. Tüm adımlar istenilen şekilde yapıldığında modellenecek birim kesir aşağıdakilerden hangisidir? A) — C)=1/12 . ● ● . B) 6 D) 1 10
emal Bey ve Şahin Bey'in arabaları aynı renk olamaz.
Sahin Beyin aracı kirmizi, Serhat Bey'in aracı san olabilir.
Csatim
Yukanda 4x100luk kareli bir kağıdın bazı kareleri, aşağıdaki kurallara göre boyanmıştır.
• A satirinda, 5'in doğal sayı katı olan sütundaki kareler
• B satımında, 6 min doğal sayı kabi olan sütundaki kareler
. Csatinnda, 2 doğal sayı katı olan sütundaki kareler
• D satirindia, 3'ün doğal says kat olan sütundaki kareler
Verilenlere göre bu kareli kağıttaki sütunlardan kaç tanesinde, hiç boyalı kare yoktur?
B) 25
C) 26
SINAN KUZUCU
95 96 97 98 99 100
TOYUNLARI
D) 27
Genel Değerlendirme - 3
5
Bu boncuklar, üç çubuktan ilk ikisine as
daki gibi yerleştirilmiştir. Kalan boncuk
tamamı ise 3. çubuğa yerleştirilecektir
1. çubuk
-SS
180
2. çubuk
<=$S
3. gubuk
B
Çubukların altındaki kartlarda yaza
A ve B sayılan, o çubuktaki bonc
temsil ettiği asal sayıların tamamı
rak elde edilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden han
sinlikle yanlıştır?
A) A ve B sayılarının en büyük orta
5'tir.
B) A ve B sayılarının en küçük c
900'dür.
C) A yerine gelebilecek sayılanın
75'tir.
D) A ile B sayısının toplamı en az
Genel Değerlendirme - 3
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
emal Bey ve Şahin Bey'in arabaları aynı renk olamaz. Sahin Beyin aracı kirmizi, Serhat Bey'in aracı san olabilir. Csatim Yukanda 4x100luk kareli bir kağıdın bazı kareleri, aşağıdaki kurallara göre boyanmıştır. • A satirinda, 5'in doğal sayı katı olan sütundaki kareler • B satımında, 6 min doğal sayı kabi olan sütundaki kareler . Csatinnda, 2 doğal sayı katı olan sütundaki kareler • D satirindia, 3'ün doğal says kat olan sütundaki kareler Verilenlere göre bu kareli kağıttaki sütunlardan kaç tanesinde, hiç boyalı kare yoktur? B) 25 C) 26 SINAN KUZUCU 95 96 97 98 99 100 TOYUNLARI D) 27 Genel Değerlendirme - 3 5 Bu boncuklar, üç çubuktan ilk ikisine as daki gibi yerleştirilmiştir. Kalan boncuk tamamı ise 3. çubuğa yerleştirilecektir 1. çubuk -SS 180 2. çubuk <=$S 3. gubuk B Çubukların altındaki kartlarda yaza A ve B sayılan, o çubuktaki bonc temsil ettiği asal sayıların tamamı rak elde edilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden han sinlikle yanlıştır? A) A ve B sayılarının en büyük orta 5'tir. B) A ve B sayılarının en küçük c 900'dür. C) A yerine gelebilecek sayılanın 75'tir. D) A ile B sayısının toplamı en az Genel Değerlendirme - 3
y 3. Twitter, kullanıcılarının "twiet" adı verilen gönderiler
yazabildiği, popüler bir sosyal platformdur.
bir
a-
Kemal ve Arif kendi twitter hesaplarından sırasıyla
8 dk ve 15 dk'da bir tweet atmaktadırlar. Bu iki arka-
daş saat 10.17'de aynı anda tweet atıyorlar.
Buna göre 10.17'den sonra aynı anda 3. tweeti
attıklarında saat kaçı gösterir?
A) 16.17
C) 17.17
B) 16.47
D) 18.17
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
y 3. Twitter, kullanıcılarının "twiet" adı verilen gönderiler yazabildiği, popüler bir sosyal platformdur. bir a- Kemal ve Arif kendi twitter hesaplarından sırasıyla 8 dk ve 15 dk'da bir tweet atmaktadırlar. Bu iki arka- daş saat 10.17'de aynı anda tweet atıyorlar. Buna göre 10.17'den sonra aynı anda 3. tweeti attıklarında saat kaçı gösterir? A) 16.17 C) 17.17 B) 16.47 D) 18.17
20. Bir markette iki farklı markaya ait şişe süt satılmakta-
dır. Bu şişelerden biri 320 mililitre, diğeri ise 600 mi-
lilitredir.
A Marka
12 TL
SÜT
320 mL
A) 3,8
SÜT
600 mL
B) 4
Ocak ayının ilk haftasında A marka şişe sütün satışın-
dan elde edilen gelir, B marka şişe sütün satışından
elde edilen gelire eşit olmuştur.
8. Sınıf
Buna göre bu markette ocak ayının ilk haftasının so-
nunda bu şişe sütlerden yapılan toplam satış mikta-
en az kaç litredir?
lu
B Marka
15 TL
4,2
D) 4,8
ek
da
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
20. Bir markette iki farklı markaya ait şişe süt satılmakta- dır. Bu şişelerden biri 320 mililitre, diğeri ise 600 mi- lilitredir. A Marka 12 TL SÜT 320 mL A) 3,8 SÜT 600 mL B) 4 Ocak ayının ilk haftasında A marka şişe sütün satışın- dan elde edilen gelir, B marka şişe sütün satışından elde edilen gelire eşit olmuştur. 8. Sınıf Buna göre bu markette ocak ayının ilk haftasının so- nunda bu şişe sütlerden yapılan toplam satış mikta- en az kaç litredir? lu B Marka 15 TL 4,2 D) 4,8 ek da
ayınları
7. Nisa ve Ceren aldıkları romanlarını aynı gün okumays
başlıyorlar. Ikinci gün bir araya geldiklerinde Nisa 35 say
fa, Ceren ise 25 sayfa kitap okuduğunu söylüyor.
Nor Agoes
Nisa'nın romanı
Ceren'in romanı
İkinci günden itibaren okudukları romanlarının kalan say-
falanı eşit olan Nisa ve Ceren, aralarında anlaşma yapa-
rak Nisa günde 20 sayfa, Ceren ise günde 24 sayfa oku-
yarak romanlarını bitirmeye karar veriyorlar.
A) 240
SCAM IRMAGE
Buna göre Nisa ve Ceren'in okudukları romanların top-
lam sayfa sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
B) 360
C) 480
D) 540
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
ayınları 7. Nisa ve Ceren aldıkları romanlarını aynı gün okumays başlıyorlar. Ikinci gün bir araya geldiklerinde Nisa 35 say fa, Ceren ise 25 sayfa kitap okuduğunu söylüyor. Nor Agoes Nisa'nın romanı Ceren'in romanı İkinci günden itibaren okudukları romanlarının kalan say- falanı eşit olan Nisa ve Ceren, aralarında anlaşma yapa- rak Nisa günde 20 sayfa, Ceren ise günde 24 sayfa oku- yarak romanlarını bitirmeye karar veriyorlar. A) 240 SCAM IRMAGE Buna göre Nisa ve Ceren'in okudukları romanların top- lam sayfa sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) 360 C) 480 D) 540
non-
yer-
kliği
a 25
300 cm
met-
ken
D) 12
Zeka Küpü Yayınları
25. İngilizce kelime hazinesini geliştirmek isteyen Çağla,
kare şeklindeki eş yapışkan kâğıtlara kelimeler yaza-
rak aşağıda verilen çalışma masasının yan tarafına
boşluk bırakmadan şekildeki gibi yapıştırmıştır.
S
Çağla çalışma masasının uzun kenarı dolunca kısa
kenarını kullanarak işleme devam etmiştir.
96 cm
ÇARPANLAR VE KATLAR
A) 30
Kenar uzunlukları 10 cm'den az olan kâğıtlar her iki
kenarı da tam olarak doldurduğuna göre Çağla en az
kaç kâğıt yapıştırmıştır?
B) 36
96 14412
220
48
24
2012
240 cm
842
42
D) 48
242
2².3
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
non- yer- kliği a 25 300 cm met- ken D) 12 Zeka Küpü Yayınları 25. İngilizce kelime hazinesini geliştirmek isteyen Çağla, kare şeklindeki eş yapışkan kâğıtlara kelimeler yaza- rak aşağıda verilen çalışma masasının yan tarafına boşluk bırakmadan şekildeki gibi yapıştırmıştır. S Çağla çalışma masasının uzun kenarı dolunca kısa kenarını kullanarak işleme devam etmiştir. 96 cm ÇARPANLAR VE KATLAR A) 30 Kenar uzunlukları 10 cm'den az olan kâğıtlar her iki kenarı da tam olarak doldurduğuna göre Çağla en az kaç kâğıt yapıştırmıştır? B) 36 96 14412 220 48 24 2012 240 cm 842 42 D) 48 242 2².3
3. 45 metre
uzunluğundaki kavak ağacı kurumaya başladı-
ğı için kesilecektir. Kavak ağacının uzunlukları aralarında
asal olacak şekilde 2 parçaya ayrılıyor.
1. parça
A) 31
Buna göre aşağıdaki uzunluklardan hangisi bu 2 parça-
dan birisinin uzunluğu olamaz?
2. parça
B) 33
C) 37
D) 41
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
3. 45 metre uzunluğundaki kavak ağacı kurumaya başladı- ğı için kesilecektir. Kavak ağacının uzunlukları aralarında asal olacak şekilde 2 parçaya ayrılıyor. 1. parça A) 31 Buna göre aşağıdaki uzunluklardan hangisi bu 2 parça- dan birisinin uzunluğu olamaz? 2. parça B) 33 C) 37 D) 41
8
Bile-4 tam sayıları
im ise x kaçtır?
D) - 9
5.
Malatya
Kayseri
Malatya - Elazığ arasındaki uzaklık, Malatya - Kay-
seri arasındaki uzaklığın yarısının 31 kilometre ek-
siği kadardır.
Elazığ
Kayseri - Elazığ arasındaki uzaklık 434 kilomet-
re olduğuna göre, Malatya - Elâzığ arasındaki
uzaklık kaç kilometredir?
A) 165 B) 155
C) 134
x
D) 124
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
8 Bile-4 tam sayıları im ise x kaçtır? D) - 9 5. Malatya Kayseri Malatya - Elazığ arasındaki uzaklık, Malatya - Kay- seri arasındaki uzaklığın yarısının 31 kilometre ek- siği kadardır. Elazığ Kayseri - Elazığ arasındaki uzaklık 434 kilomet- re olduğuna göre, Malatya - Elâzığ arasındaki uzaklık kaç kilometredir? A) 165 B) 155 C) 134 x D) 124
8.
306 306 = 23
Yukarıdaki eşitliğin doğru olması için 'lerin yeri-
ne toplama (+), çıkarma (-), çarpma (x) ve bölme (:)
sembollerinden hangilerinin sırasıyla yerleştirilmesi
gerekir?
A):, +,x
B):,-, X
C) +,:, +
D)-, :, +
eğerlendirme ve Sınav Hizmetleri Ge
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
8. 306 306 = 23 Yukarıdaki eşitliğin doğru olması için 'lerin yeri- ne toplama (+), çıkarma (-), çarpma (x) ve bölme (:) sembollerinden hangilerinin sırasıyla yerleştirilmesi gerekir? A):, +,x B):,-, X C) +,:, + D)-, :, + eğerlendirme ve Sınav Hizmetleri Ge
19. X ve Y sayılarının her birinin 3 katı ile elde edilen yeni
sayıların EBOB'ları X ve Y'nin EBOB'una göre nasıl
değişim gösterir?
A) 9 katı olur.
B) Değişmez
C) 3 katı olur.
D) 6 katı olur.
Bu maki
100 ml
çay koy
Gün içi
ve mak
miktarl
Cam b
çay oc
A) 150
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
19. X ve Y sayılarının her birinin 3 katı ile elde edilen yeni sayıların EBOB'ları X ve Y'nin EBOB'una göre nasıl değişim gösterir? A) 9 katı olur. B) Değişmez C) 3 katı olur. D) 6 katı olur. Bu maki 100 ml çay koy Gün içi ve mak miktarl Cam b çay oc A) 150
OKULUM
MATEMATIK
7. Belgin Oğretmen'in elindeki iki torbada op gayida kırmızı ve mavi şekerler bulunmaktadır
A) 6
Belgin Öğretmen kırmızı şekerlerin bulunduğu torbadan 1 tane şeker alip geriye kalanları 5 kız öğrencisine
ve mavi şekerlerin bulunduğu torbadan 3 tane şeker alıp geriye kalanları 7 erkek öğrencisine eşit miktarda
paylaştırıyor. Daha sonra bir kız ve bir erkek öğrencisinden ellerindeki şekerleri boş bir kaseye koymaları-
ni istiyor.
Buna göre kasedeki toplam şeker sayısı en az kaçtır?
B) 10
C
C) 24
LGO
D) 31
-15
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
OKULUM MATEMATIK 7. Belgin Oğretmen'in elindeki iki torbada op gayida kırmızı ve mavi şekerler bulunmaktadır A) 6 Belgin Öğretmen kırmızı şekerlerin bulunduğu torbadan 1 tane şeker alip geriye kalanları 5 kız öğrencisine ve mavi şekerlerin bulunduğu torbadan 3 tane şeker alıp geriye kalanları 7 erkek öğrencisine eşit miktarda paylaştırıyor. Daha sonra bir kız ve bir erkek öğrencisinden ellerindeki şekerleri boş bir kaseye koymaları- ni istiyor. Buna göre kasedeki toplam şeker sayısı en az kaçtır? B) 10 C C) 24 LGO D) 31 -15
uğu
1. Aşağıdaki mavi karenin alanı (x² + 18x +81) br2, yeşil karenin alanı ise (9x2 + 6x + 1) br²dir.
+9
2x+13
2x+22
3-27
Aralarında x br uzaklık bulunan kareler birbirine paralel durmaktayken mavi kare bulunduğu yerden 5 birim sağa yeşil kare ise
bulunduğu yerden 4 br aşağı doğru kaydırılıyor.
7+4
x+
x br
B) 18x + 24
41
X-HD
3x+4
Kaydırılan kareler şekildeki gibi durduğuna göre oluşan şeklin çevre uzunluğu birim cinsinden aşağıdakilerden hangisi-
ne eşittir?
A) 16x + 20
6x+2
C) 18x + 20
11x-5
14
D) 20x + 24
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
uğu 1. Aşağıdaki mavi karenin alanı (x² + 18x +81) br2, yeşil karenin alanı ise (9x2 + 6x + 1) br²dir. +9 2x+13 2x+22 3-27 Aralarında x br uzaklık bulunan kareler birbirine paralel durmaktayken mavi kare bulunduğu yerden 5 birim sağa yeşil kare ise bulunduğu yerden 4 br aşağı doğru kaydırılıyor. 7+4 x+ x br B) 18x + 24 41 X-HD 3x+4 Kaydırılan kareler şekildeki gibi durduğuna göre oluşan şeklin çevre uzunluğu birim cinsinden aşağıdakilerden hangisi- ne eşittir? A) 16x + 20 6x+2 C) 18x + 20 11x-5 14 D) 20x + 24
5.
Bir kenar uzunluğu 6x santimetre olan kare şeklindeki bir karton aşağıda görüldüğü gibi önce yatay olarak,
sonra da oluşan şekil dikey olarak tam ortasından ikiye katlanıyor ve yeni bir kare şeklinde karton elde
ediliyor.
30 (8)
6x cm
oml
nmör (A
nininephob dos
3+ x) = 100
ibad (-X)
B) (6x - y)²
y√2 cm
ond (1-x108
Şekil I
Şekil II
Şekil III
Oluşan kare şeklindeki kartonun köşesinden şekildeki gibi dik kenar uzunlukları y√2 santimetre olan ikizke-
nar dik üçgen şeklindeki parça kesilip atılıyor ve karton tekrar katlama çizgilerinden açılarak ilk durumuna
getiriliyor.
y√2 cm
2018
Buna göre kartonun kalan kısmının bir yüzünün alanını santimetrekare cinsinden veren cebirsel
ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
A) (6x - y). (6x + y)
C) (6x-2y). (6x + 2y)
D) (6x-2y)²
E
T
P
2
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
5. Bir kenar uzunluğu 6x santimetre olan kare şeklindeki bir karton aşağıda görüldüğü gibi önce yatay olarak, sonra da oluşan şekil dikey olarak tam ortasından ikiye katlanıyor ve yeni bir kare şeklinde karton elde ediliyor. 30 (8) 6x cm oml nmör (A nininephob dos 3+ x) = 100 ibad (-X) B) (6x - y)² y√2 cm ond (1-x108 Şekil I Şekil II Şekil III Oluşan kare şeklindeki kartonun köşesinden şekildeki gibi dik kenar uzunlukları y√2 santimetre olan ikizke- nar dik üçgen şeklindeki parça kesilip atılıyor ve karton tekrar katlama çizgilerinden açılarak ilk durumuna getiriliyor. y√2 cm 2018 Buna göre kartonun kalan kısmının bir yüzünün alanını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) (6x - y). (6x + y) C) (6x-2y). (6x + 2y) D) (6x-2y)² E T P 2