Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

10'un Tam Sayı Kuvvetleri Soruları

9. Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın uzun kenarının
kısa kenarına oranı 3,5'tir.
Bu tarlanın etrafına dört sıra tel çekildiğinde kul-
lanılan telin uzunluğu 2,16 106 cm'dir.
Buna göre bu tarlanın alanının santimetreka-
re cinsinden değeri aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) 2,52 - 1010
C) 1,26-108
B) 2,52 - 108
D) 1,26 - 10¹0
Ortaokul Matematik
10'un Tam Sayı Kuvvetleri
9. Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın uzun kenarının kısa kenarına oranı 3,5'tir. Bu tarlanın etrafına dört sıra tel çekildiğinde kul- lanılan telin uzunluğu 2,16 106 cm'dir. Buna göre bu tarlanın alanının santimetreka- re cinsinden değeri aşağıdakilerden hangi- sidir? A) 2,52 - 1010 C) 1,26-108 B) 2,52 - 108 D) 1,26 - 10¹0
Bir kaş telinin kütlesi yaklaşık olarak 0,00000007
kilogramdır.
Bu sayının gram cinsinden a-10" şeklinde
gösterimi ile ilgili,
1. n = 8 olursa gösterim bilimsel olur.
II. a = 0,7 olursa n = -4 olur.
III. n = 6 olursa a = 70 olur.
IV. a = 7 olursa n = -5 olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II.
C) II ve IV.
B) I ve III.
D) III ve IV.
Ortaokul Matematik
10'un Tam Sayı Kuvvetleri
Bir kaş telinin kütlesi yaklaşık olarak 0,00000007 kilogramdır. Bu sayının gram cinsinden a-10" şeklinde gösterimi ile ilgili, 1. n = 8 olursa gösterim bilimsel olur. II. a = 0,7 olursa n = -4 olur. III. n = 6 olursa a = 70 olur. IV. a = 7 olursa n = -5 olur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II. C) II ve IV. B) I ve III. D) III ve IV.
9.
B
EKİM AYI DENEME-2
Bir ondalık gösterimin, basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılmasına "ondalık gösterimin çözümlenmesi" denir.
Hakan Öğretmen, sınıfa her birinde 8 boncuk bulunan dört çubuktan oluşan bir abaküs getirmiştir.
10-1
10¹
10⁰
10²
1. sütun
DO
B) 260,75
10²
MATEMATİK
10¹
C) 602,57
10-1
10-²
B
2. sütun
Hakan Öğretmen, çubuklardaki boncukları 1 ve 2. sütunlara paylaştırdıktan sonra 1. sütun tarafındaki boncuklar ve
1. sütundaki sayıların, 321,6 sayısının çözümlemesi olan 3. 102 +2.10¹ + 1. 10° +6.10-1 sayısını modellediğini söy-
lemiştir.
11. a 0
ve (a
Verilenlere göre 2. sütun tarafındaki boncuklar ve 2. sütundaki sayılar aşağıdakilerden hangisini modellemiştir?
A) 260,57
D) 620,75
Aşa
ay
bu
Ortaokul Matematik
10'un Tam Sayı Kuvvetleri
9. B EKİM AYI DENEME-2 Bir ondalık gösterimin, basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılmasına "ondalık gösterimin çözümlenmesi" denir. Hakan Öğretmen, sınıfa her birinde 8 boncuk bulunan dört çubuktan oluşan bir abaküs getirmiştir. 10-1 10¹ 10⁰ 10² 1. sütun DO B) 260,75 10² MATEMATİK 10¹ C) 602,57 10-1 10-² B 2. sütun Hakan Öğretmen, çubuklardaki boncukları 1 ve 2. sütunlara paylaştırdıktan sonra 1. sütun tarafındaki boncuklar ve 1. sütundaki sayıların, 321,6 sayısının çözümlemesi olan 3. 102 +2.10¹ + 1. 10° +6.10-1 sayısını modellediğini söy- lemiştir. 11. a 0 ve (a Verilenlere göre 2. sütun tarafındaki boncuklar ve 2. sütundaki sayılar aşağıdakilerden hangisini modellemiştir? A) 260,57 D) 620,75 Aşa ay bu
2. Aşağıda, bir çikolata paketinde bulunan 8 parçalı çiko-
latanın her bir parçasının kütlesi gösterilmiştir.
A) 1500
5 g
B) 2000
Bu çikolatadan, satılan paket sayısı aşağıdakiler-
den hangisi olursa satılan çikolataların gram cin-
sinden toplam miktarı 10'un tam sayı kuvveti şek-
linde yazılabilir?
3.
C) 2500
40 gram
Aşa
na
k
8.104
12.10
D) 3000
r
Ortaokul Matematik
10'un Tam Sayı Kuvvetleri
2. Aşağıda, bir çikolata paketinde bulunan 8 parçalı çiko- latanın her bir parçasının kütlesi gösterilmiştir. A) 1500 5 g B) 2000 Bu çikolatadan, satılan paket sayısı aşağıdakiler- den hangisi olursa satılan çikolataların gram cin- sinden toplam miktarı 10'un tam sayı kuvveti şek- linde yazılabilir? 3. C) 2500 40 gram Aşa na k 8.104 12.10 D) 3000 r
3. A =
0,000000045
B = - 0,0005
C = 0,00003
Yukarıda verilen A, B, C sayıları için
A.C
B
ile çarpılırsa pozitif bir tam sayı elde edilir?
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi
A) 10 ¹0
C) 108
B)-10-10
D) -10 10
Ortaokul Matematik
10'un Tam Sayı Kuvvetleri
3. A = 0,000000045 B = - 0,0005 C = 0,00003 Yukarıda verilen A, B, C sayıları için A.C B ile çarpılırsa pozitif bir tam sayı elde edilir? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi A) 10 ¹0 C) 108 B)-10-10 D) -10 10
Tebi Tesi ekranda gosterim süresi eşit ve saniye cinsinden tam sayıdır.
İki resim arası geçiş süresi 2 saniyedir.
420
1. sunumun toplam süresi 4 dakika 46 saniye iken 2. sunumun toplam süresi 7 dakika 34 saniyedir.
Buna göre Irmak'ın iki sunumda kullandığı toplam resim sayısı en az kaçtır?
A) 27
.
120 J
2.60
3.40
4.30
5.24
B) 29
286
143
28610454/2
4050 10
Aşağıdaki görselde eşit hacimlerde karıştırılan ana renkler ile oluşan ara renkler verilmiştir.
Ana Renkler
Ara Renkler
225.18, 100
Ahşap Plaka
6557/2
227
50
018
108
C) 31
x+2
18.6.10
300
200
UTO
54
15
er
Çevresi 120 dm olan kare biçimindeki ahşap bir plaka yukarıdaki gibi 3 farklı bölgeye ayrılmıştır ve her
bölge farklı renkte olacak şekilde ara renkler ile boyanacaktır.
225
15
Her bölgenin desimetre cinsinden kenar uzunluğu, ahşap plakanın desimetre cinsinden kenar uzunluğu-
nun pozitif çarpanlarından biridir.
18.10-
C) 4,05.10-7
1.30
7.19
3.10
5.6
Ahşap plakadaki her 1 desimetrekare için 18.10-19 desimetreküp boya kullanıldığına göre kullanı-
lan kırmızı boya miktarı en az kaç desimetreküptür?
A) 4,05.108
B) 8,1 10
D) 33
D) 8,1.10
3 boyutlu yaz
43.2⁰
20
Bun
A)
Ortaokul Matematik
10'un Tam Sayı Kuvvetleri
Tebi Tesi ekranda gosterim süresi eşit ve saniye cinsinden tam sayıdır. İki resim arası geçiş süresi 2 saniyedir. 420 1. sunumun toplam süresi 4 dakika 46 saniye iken 2. sunumun toplam süresi 7 dakika 34 saniyedir. Buna göre Irmak'ın iki sunumda kullandığı toplam resim sayısı en az kaçtır? A) 27 . 120 J 2.60 3.40 4.30 5.24 B) 29 286 143 28610454/2 4050 10 Aşağıdaki görselde eşit hacimlerde karıştırılan ana renkler ile oluşan ara renkler verilmiştir. Ana Renkler Ara Renkler 225.18, 100 Ahşap Plaka 6557/2 227 50 018 108 C) 31 x+2 18.6.10 300 200 UTO 54 15 er Çevresi 120 dm olan kare biçimindeki ahşap bir plaka yukarıdaki gibi 3 farklı bölgeye ayrılmıştır ve her bölge farklı renkte olacak şekilde ara renkler ile boyanacaktır. 225 15 Her bölgenin desimetre cinsinden kenar uzunluğu, ahşap plakanın desimetre cinsinden kenar uzunluğu- nun pozitif çarpanlarından biridir. 18.10- C) 4,05.10-7 1.30 7.19 3.10 5.6 Ahşap plakadaki her 1 desimetrekare için 18.10-19 desimetreküp boya kullanıldığına göre kullanı- lan kırmızı boya miktarı en az kaç desimetreküptür? A) 4,05.108 B) 8,1 10 D) 33 D) 8,1.10 3 boyutlu yaz 43.2⁰ 20 Bun A)
O
Aşağıda K ve M marka iki yazıcı ve bu yazıcı-
ların her birinin bir sayfalık çıktı için harcadığı
mürekkep miktarları verilmiştir.
1,2-107 litre
K
hile..
A) 27.10-8
C) 1,6∙10-5
1,05 • 107 litre
M
Bu iki yazıcıdan seksener sayfalık çıktı alın-
dığında yazıcılar toplam kaç litre mürekkep
tüketir?
B) 27. 10-6
D) 0,18 10 4
●
Ortaokul Matematik
10'un Tam Sayı Kuvvetleri
O Aşağıda K ve M marka iki yazıcı ve bu yazıcı- ların her birinin bir sayfalık çıktı için harcadığı mürekkep miktarları verilmiştir. 1,2-107 litre K hile.. A) 27.10-8 C) 1,6∙10-5 1,05 • 107 litre M Bu iki yazıcıdan seksener sayfalık çıktı alın- dığında yazıcılar toplam kaç litre mürekkep tüketir? B) 27. 10-6 D) 0,18 10 4 ●
2.
X
Geleceğini Çöpe Atma:
Pet şişeler doğada 600 yıl çürümeden kalabiliyor ve doğa için büyük bir tehlike oluşturuyor. Her yıl 180 bin ton ağır-
lığında pet şişe üretiliyor ve bunun sadece yarısı geri dönüştürülebiliyor.
Üretilen pet şişe sayısı değiştirilmeden her birinin ağırlığı 15 gramdan 12 grama düşürülür ise yılda kaç
gram pet şişenin doğaya daha az atılması sağlamış olur? (1 ton = 1000 kg. 1 kg = 1000 g)
A) 1,8.10⁹
B) 18.109
C) 27.10¹0
D) 45.100
Ortaokul Matematik
10'un Tam Sayı Kuvvetleri
2. X Geleceğini Çöpe Atma: Pet şişeler doğada 600 yıl çürümeden kalabiliyor ve doğa için büyük bir tehlike oluşturuyor. Her yıl 180 bin ton ağır- lığında pet şişe üretiliyor ve bunun sadece yarısı geri dönüştürülebiliyor. Üretilen pet şişe sayısı değiştirilmeden her birinin ağırlığı 15 gramdan 12 grama düşürülür ise yılda kaç gram pet şişenin doğaya daha az atılması sağlamış olur? (1 ton = 1000 kg. 1 kg = 1000 g) A) 1,8.10⁹ B) 18.109 C) 27.10¹0 D) 45.100
18. a, b, c, d birer tam sayıdır.
Dağcılık kulübü üyesi dört sporcu bir tırmanışa katılmışlardır. Aşağıda, bu sporcuların 500 metreden fazla ve 750 metre-
den az bir yüksekliğe tırmandıkları bir anda bulundukları yükseklikler gösterilmiştir.
0,006 10ª metre
Can
Buna göre, a + b +c+d kaçtır?
A) 12
Mert
5 metre
B) 13
70 000 100 metre
Sinan
C) 14
Berk
3 metre
D) 15
12
1.
Ortaokul Matematik
10'un Tam Sayı Kuvvetleri
18. a, b, c, d birer tam sayıdır. Dağcılık kulübü üyesi dört sporcu bir tırmanışa katılmışlardır. Aşağıda, bu sporcuların 500 metreden fazla ve 750 metre- den az bir yüksekliğe tırmandıkları bir anda bulundukları yükseklikler gösterilmiştir. 0,006 10ª metre Can Buna göre, a + b +c+d kaçtır? A) 12 Mert 5 metre B) 13 70 000 100 metre Sinan C) 14 Berk 3 metre D) 15 12 1.
MATEMATİK
6.
BİLİM DERGİSİ
2 hidrojen (H) ve 1 oksijen (0) atomları birleşerek
su (H,0) molekülünü oluşturmaktadır.
Aşağıda hidrojen ve oksijen atomlarının
yaklaşık kütleleri verilmiştir.
Hidrojen atomu 1.10° +7.10-*
Oksijen atomu 1.10+5.10°+9.10-1
A) 50,71
CY53,701
Yukarıdaki bilim dergisini okuyan Ali, 3 mole-
kül suyun kütlesini kaç olarak hesaplar?
LY
BY 50
BY 50,721
D) 53,742
Cebirsel ifadenin
Değişkenler Sayısı
7. Aşağıda İsmail Öğretmenin cebirsel ifadeler konu-
su ile ilgili düzenlediği bir oyun vardır.
Cebirsel ifadenin
Terim SayısI
15195
=-2₁43
Cebirsel İfade
1. aşamada mavi bölge yanmaktadır.
2. aşamada sarı bölge yanmaktadır.
re
KURAL:
Mavi bölge yandığında; mavi bölgede yazan
Sayın cebin
43
C
QÖZDEBİR YAYINLARI
Kuyumcu
kolye sip
Salih'i
Önce
bitmiş
tane
olaca
yapm
luğur
Sali
bile
A)
9.
B)
Ortaokul Matematik
10'un Tam Sayı Kuvvetleri
MATEMATİK 6. BİLİM DERGİSİ 2 hidrojen (H) ve 1 oksijen (0) atomları birleşerek su (H,0) molekülünü oluşturmaktadır. Aşağıda hidrojen ve oksijen atomlarının yaklaşık kütleleri verilmiştir. Hidrojen atomu 1.10° +7.10-* Oksijen atomu 1.10+5.10°+9.10-1 A) 50,71 CY53,701 Yukarıdaki bilim dergisini okuyan Ali, 3 mole- kül suyun kütlesini kaç olarak hesaplar? LY BY 50 BY 50,721 D) 53,742 Cebirsel ifadenin Değişkenler Sayısı 7. Aşağıda İsmail Öğretmenin cebirsel ifadeler konu- su ile ilgili düzenlediği bir oyun vardır. Cebirsel ifadenin Terim SayısI 15195 =-2₁43 Cebirsel İfade 1. aşamada mavi bölge yanmaktadır. 2. aşamada sarı bölge yanmaktadır. re KURAL: Mavi bölge yandığında; mavi bölgede yazan Sayın cebin 43 C QÖZDEBİR YAYINLARI Kuyumcu kolye sip Salih'i Önce bitmiş tane olaca yapm luğur Sali bile A) 9. B)
16.
2 TL
1 TL
Adet fiyatı 2 TL olan mavi silgiler 25'li olarak paketlenip, adet fiyatı 1 TL olan sarı silgiler 40'l
olarak paketlenip satılmaktadır.
Kırtasiyede bulunan sarı ve mavi silgi paketlerinin ayrı ayrı toplam tutarı 10'un doğal sayı
kuvvetine eşit olduğuna göre kırtasiyedeki toplam silgi paketi sayısı en az kaçtır?
A) 27
B) 30
C) 32
D) 36
Ortaokul Matematik
10'un Tam Sayı Kuvvetleri
16. 2 TL 1 TL Adet fiyatı 2 TL olan mavi silgiler 25'li olarak paketlenip, adet fiyatı 1 TL olan sarı silgiler 40'l olarak paketlenip satılmaktadır. Kırtasiyede bulunan sarı ve mavi silgi paketlerinin ayrı ayrı toplam tutarı 10'un doğal sayı kuvvetine eşit olduğuna göre kırtasiyedeki toplam silgi paketi sayısı en az kaçtır? A) 27 B) 30 C) 32 D) 36
8.
10'un Tam Sayı Kuvvetleri ile Gösterimi
MARTEST
ÜSLÜ İFADELER
7. Aşağıda verilen gezegenlerden Dünya'nın çap uzunluğu Venüs'ten büyük, Neptün'den küçüktür.
Venüs
0,123-10 km
Dünya
127.10 km
Buna göre a doğal sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2
B) 3
C) 4
Neptün
49,2-10³ km
TEST 6
Pekiştiren Sorular
D) 5
NARTES
ÜSLÜ IFADE
lal, 1 veya
10
1 km =
Ornel
375000
Çözü
37500
için,
1. As
a
Ortaokul Matematik
10'un Tam Sayı Kuvvetleri
8. 10'un Tam Sayı Kuvvetleri ile Gösterimi MARTEST ÜSLÜ İFADELER 7. Aşağıda verilen gezegenlerden Dünya'nın çap uzunluğu Venüs'ten büyük, Neptün'den küçüktür. Venüs 0,123-10 km Dünya 127.10 km Buna göre a doğal sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 B) 3 C) 4 Neptün 49,2-10³ km TEST 6 Pekiştiren Sorular D) 5 NARTES ÜSLÜ IFADE lal, 1 veya 10 1 km = Ornel 375000 Çözü 37500 için, 1. As a
Kütlelerinin kg cinsinden çözümlenmiş
498,06 kg olduğu için asansör uyarı verip hareket e
Buna göre hangi usta asansörden inerse asansör hareket edel
A) Murat usta
B) Kenan usta
Makarna
Ketçap
Margarin
C) Cem usta
6.10° +8.10¹ +5.10-²
1.10¹ +3.10° +1.10-¹
2.10¹ +5.10-²
b) Ibrahim
9. Aşağıda bir internet sitesinde satılan makarna, ketçap ve margarinin cinsinden fiyatının çözümlenmiş hali verilmiş
62
Internet sitesi kampanya yaparak yukarıdaki üç ürünü aynı anda alan müşterilerine %25 indirim yapıyor.
Buna göre yukarıdaki üç ürünü aynı anda alan bir müşteri kaçt daha az ücret öder?
A) 8
B) 9
C) 10
f)
g)
D) 11
0,00
10
Aşa
"X"
a)
Ortaokul Matematik
10'un Tam Sayı Kuvvetleri
Kütlelerinin kg cinsinden çözümlenmiş 498,06 kg olduğu için asansör uyarı verip hareket e Buna göre hangi usta asansörden inerse asansör hareket edel A) Murat usta B) Kenan usta Makarna Ketçap Margarin C) Cem usta 6.10° +8.10¹ +5.10-² 1.10¹ +3.10° +1.10-¹ 2.10¹ +5.10-² b) Ibrahim 9. Aşağıda bir internet sitesinde satılan makarna, ketçap ve margarinin cinsinden fiyatının çözümlenmiş hali verilmiş 62 Internet sitesi kampanya yaparak yukarıdaki üç ürünü aynı anda alan müşterilerine %25 indirim yapıyor. Buna göre yukarıdaki üç ürünü aynı anda alan bir müşteri kaçt daha az ücret öder? A) 8 B) 9 C) 10 f) g) D) 11 0,00 10 Aşa "X" a)
103 litredir.
ate alınarak bir baraj yapılma
D) 29.314.52
premer
TEST 13
1.
Bir dönem kullanılan kâğıt paraların ön yüzlerinde Atatürk portresi, arka yüzlerinde ise Mehmet Akif Ersoy, Fatih Sultan Mehmet,
Mimar Sinan ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî portrelerinden biri ya da İzmir Saat Kulesi resmi bulunmaktaydı. Aşağıda bu kâğıt paralardan
birinin ön ve arka yüzleri verilmiştir.
Üslü ifadeler
100
332
B) 5,12-104
TURKIVE CUMHURtyer
MERKEZ BANKAST
28 32313
100
Barış Manço, Anahtar isimli şarkısında bu kâğıt paraların değerleri ile ilgili aşağıdaki sözleri kullanmıştır.
Beş Akif bir saat kulesi
Iki kule bir Fatih
Beş Fatih bir Mevlana
İki Mevlana bir Sinan
32357
Halil Amca satın almış olduğu bir arsa için o dönem üzerinde Fatih Sultan Mehmet portresi olan kağıt paralardan 5.44 tane ödemiştir.
Buna göre, Halil Amca'nın bu arsayı satın almak için aynı dönemde üzerinde Mehmet Akif Ersoy portresi olan kağıt
paralardan kaç tane ödemesi gerekirdi?
A) 5,12-103
C) 4,28.103
100
D) 1,28-104
2. Bilgi: |al, 1 ile 10 arasına (1 dahil) bir sayı olmak üzere çok büyük veya çok küçük sayıların a 10 biçiminde gösterimine o sayının
bilimsel gösterimi denir.
Ortaokul Matematik
10'un Tam Sayı Kuvvetleri
103 litredir. ate alınarak bir baraj yapılma D) 29.314.52 premer TEST 13 1. Bir dönem kullanılan kâğıt paraların ön yüzlerinde Atatürk portresi, arka yüzlerinde ise Mehmet Akif Ersoy, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî portrelerinden biri ya da İzmir Saat Kulesi resmi bulunmaktaydı. Aşağıda bu kâğıt paralardan birinin ön ve arka yüzleri verilmiştir. Üslü ifadeler 100 332 B) 5,12-104 TURKIVE CUMHURtyer MERKEZ BANKAST 28 32313 100 Barış Manço, Anahtar isimli şarkısında bu kâğıt paraların değerleri ile ilgili aşağıdaki sözleri kullanmıştır. Beş Akif bir saat kulesi Iki kule bir Fatih Beş Fatih bir Mevlana İki Mevlana bir Sinan 32357 Halil Amca satın almış olduğu bir arsa için o dönem üzerinde Fatih Sultan Mehmet portresi olan kağıt paralardan 5.44 tane ödemiştir. Buna göre, Halil Amca'nın bu arsayı satın almak için aynı dönemde üzerinde Mehmet Akif Ersoy portresi olan kağıt paralardan kaç tane ödemesi gerekirdi? A) 5,12-103 C) 4,28.103 100 D) 1,28-104 2. Bilgi: |al, 1 ile 10 arasına (1 dahil) bir sayı olmak üzere çok büyük veya çok küçük sayıların a 10 biçiminde gösterimine o sayının bilimsel gösterimi denir.
V
bilimetik
MATEMATIK A
3. Bir çiftçinin bahçesinde bulunan üç farklı cins ceviz ağacı sayısı ve bir yıl içinde her bir ağaçtan yaklaşık kaç
tane ceviz elde edildiği aşağıda verilmiştir.
Ceviz Cinsi
Kaman
Yalova
Şebin
Ağaç Adedi
2¹1
28
28
Bir Ağaçtan Elde Edilen Ürün (adet)
19
28
21
212
18
2⁹
210
Buna göre, çiftçi bir yılda tüm ceviz ağaçlarından toplam kaç adet ceviz elde eder?
A) 7-2¹7
B) 5.218.
18
(C) 3
D) 219
Ortaokul Matematik
10'un Tam Sayı Kuvvetleri
V bilimetik MATEMATIK A 3. Bir çiftçinin bahçesinde bulunan üç farklı cins ceviz ağacı sayısı ve bir yıl içinde her bir ağaçtan yaklaşık kaç tane ceviz elde edildiği aşağıda verilmiştir. Ceviz Cinsi Kaman Yalova Şebin Ağaç Adedi 2¹1 28 28 Bir Ağaçtan Elde Edilen Ürün (adet) 19 28 21 212 18 2⁹ 210 Buna göre, çiftçi bir yılda tüm ceviz ağaçlarından toplam kaç adet ceviz elde eder? A) 7-2¹7 B) 5.218. 18 (C) 3 D) 219
LOS/8.SINIF
7. a Ovem Ben birer tam sayı olmak üzere
All, Vell ve Canan'in çiftliklerindeki ineklerden bir
yilda elde ettiği süt miktarları aşağıda verilmiştir.
All
Vali
Canan
A=27" L
00
V=25.1
CH8'L
2
çiftliklerindeki
Buna göre All, Veli ve Canan'ın
Ineklerinden elde ettikleri süt miktarlarının kü-
çükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) A <V <C
1
BIG<VA
D)A<C<V
VYA
9. Elfin haftanın
soru sayılan a
Tablo: Günlü
LARI-
Gön
Pazartes
Sali
Çarşam
Perger
Cum
Elif haftanı
dört günü
ve b bir
günü kaç
A) 18
Ortaokul Matematik
10'un Tam Sayı Kuvvetleri
LOS/8.SINIF 7. a Ovem Ben birer tam sayı olmak üzere All, Vell ve Canan'in çiftliklerindeki ineklerden bir yilda elde ettiği süt miktarları aşağıda verilmiştir. All Vali Canan A=27" L 00 V=25.1 CH8'L 2 çiftliklerindeki Buna göre All, Veli ve Canan'ın Ineklerinden elde ettikleri süt miktarlarının kü- çükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdakiler- den hangisidir? A) A <V <C 1 BIG<VA D)A<C<V VYA 9. Elfin haftanın soru sayılan a Tablo: Günlü LARI- Gön Pazartes Sali Çarşam Perger Cum Elif haftanı dört günü ve b bir günü kaç A) 18