Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Ortaokul Matematik Soruları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
07.
"Emre bir binadaki merdivenin basamaklarını üçer üçer çıkıp
beşer beşer indiğinde toplam 48 adım atıyor.
Buna göre bu binadaki merdiven kaç basamaklıdır?"
Verilen problemin çözümünü gösteren denklem aşağı-
dakilerden hangidir?
A)
X X
3 5
X
(C) 2
3
-
=
48
:5x+48
X X
B) =+ = 48
3 5
D) 3x + 5x = 48
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
07. "Emre bir binadaki merdivenin basamaklarını üçer üçer çıkıp beşer beşer indiğinde toplam 48 adım atıyor. Buna göre bu binadaki merdiven kaç basamaklıdır?" Verilen problemin çözümünü gösteren denklem aşağı- dakilerden hangidir? A) X X 3 5 X (C) 2 3 - = 48 :5x+48 X X B) =+ = 48 3 5 D) 3x + 5x = 48
8. M.Ö. 2. yüzyıla dayanan Çin sayı sistemi aşağıda gösterilmiştir.
T π
6
7
1
1
●
C)
1.
11
2
|||
3
|||
Çin sayı sistemine göre aşağıdaki gibi 4 haneli bir şifre oluşturulacaktır.
TIT
2.
4
3.
4.
5
TIT
8
. 1. hanedeki sayının 2 katı 3. hanedeki sayıya eşittir.
. 1. hanedeki sayı ile 2. hanedeki sayının toplamının 6 eksiği 4. hanedeki sayıdır.
Şifrenin tüm hanelerindeki sayıların toplamı 22'dir.
Buna göre, oluşturulan şifre aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
1
TIT || TIIT
TITT ||
9
D)
8. Sinif Deneme Sınavi-5
T TIT |||
II TIT T
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
8. M.Ö. 2. yüzyıla dayanan Çin sayı sistemi aşağıda gösterilmiştir. T π 6 7 1 1 ● C) 1. 11 2 ||| 3 ||| Çin sayı sistemine göre aşağıdaki gibi 4 haneli bir şifre oluşturulacaktır. TIT 2. 4 3. 4. 5 TIT 8 . 1. hanedeki sayının 2 katı 3. hanedeki sayıya eşittir. . 1. hanedeki sayı ile 2. hanedeki sayının toplamının 6 eksiği 4. hanedeki sayıdır. Şifrenin tüm hanelerindeki sayıların toplamı 22'dir. Buna göre, oluşturulan şifre aşağıdakilerden hangisidir? A) B) 1 TIT || TIIT TITT || 9 D) 8. Sinif Deneme Sınavi-5 T TIT ||| II TIT T
MATEMATIR
8. M.Ö. 2. yüzyıla dayanan Çin sayı sistemi aşağıda gösterilmiştir.
1
11 |||
||||||||| T TT TIT
1
2
3
4
5
6
7
8
Çin sayı sistemine göre aşağıdaki gibi 4 haneli bir şifre oluşturulacaktır.
TIT
2.
●
C
·
C)
1.
1. hanedeki sayının 2 katı 3. hanedeki sayıya eşittir.
1. hanedeki sayı ile 2. hanedeki sayının toplamının 6 eksiği 4. hanedeki sayıdır.
Şifrenin tüm hanelerindeki sayıların toplamı 22'dir.
Buna göre, oluşturulan şifre aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
TIT ||
|||
3.
TIT
9
4.
D)
|||
TIT |||
TIT T
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
MATEMATIR 8. M.Ö. 2. yüzyıla dayanan Çin sayı sistemi aşağıda gösterilmiştir. 1 11 ||| ||||||||| T TT TIT 1 2 3 4 5 6 7 8 Çin sayı sistemine göre aşağıdaki gibi 4 haneli bir şifre oluşturulacaktır. TIT 2. ● C · C) 1. 1. hanedeki sayının 2 katı 3. hanedeki sayıya eşittir. 1. hanedeki sayı ile 2. hanedeki sayının toplamının 6 eksiği 4. hanedeki sayıdır. Şifrenin tüm hanelerindeki sayıların toplamı 22'dir. Buna göre, oluşturulan şifre aşağıdakilerden hangisidir? A) B) TIT || ||| 3. TIT 9 4. D) ||| TIT ||| TIT T
7. Bir olayın olma olasılığı =
Istenilen olası durumların sayısı
Tüm olası durumların sayısı
1. Kutu
1. kutuda 4 mavi ve 6 kırmızı top bulunmaktadır.
2. kutuda sadece kırmızı ve mavi top bulunduğu bilinmektedir. Bu kutudan rastgele seçilen bir topun kırmızı top olma
olasılığı 'tür.
2. Kutu
1. kutudan 2 mavi top alınıp 2. kutuya atıldığında, 2.kutudan rastgele seçilen seçilen bir topun kırmızı olma
olasılığı olduğuna göre, başlangıçta 2. kutuda kaç top bulunmaktadır?
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
7. Bir olayın olma olasılığı = Istenilen olası durumların sayısı Tüm olası durumların sayısı 1. Kutu 1. kutuda 4 mavi ve 6 kırmızı top bulunmaktadır. 2. kutuda sadece kırmızı ve mavi top bulunduğu bilinmektedir. Bu kutudan rastgele seçilen bir topun kırmızı top olma olasılığı 'tür. 2. Kutu 1. kutudan 2 mavi top alınıp 2. kutuya atıldığında, 2.kutudan rastgele seçilen seçilen bir topun kırmızı olma olasılığı olduğuna göre, başlangıçta 2. kutuda kaç top bulunmaktadır? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12
Aşağıda verilen üslü ifadeleri ">,=<" sembollerinden uygun olanları boşluklara
yazarak karşılaştiriniz.
a) 25-2
b) 10110
d) 4-²
—
-
s = d
-
5-4
(3) ² (2)
4) 27¹2 819
8
16-3
4) 128³
1) (-3).
-
4-2
(-2)-3
(1,5)-+
Aşağıda verilen sayıların kaç basamaklı olduğunu belirleyiniz.
a) 5. 26.34 sayısı
basamaklıdır.
b) 32. (125) 6.7 sayısı -
c) 6².15² 40² sayısı
basamaklıdır.
basamaklıdır.
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
Aşağıda verilen üslü ifadeleri ">,=<" sembollerinden uygun olanları boşluklara yazarak karşılaştiriniz. a) 25-2 b) 10110 d) 4-² — - s = d - 5-4 (3) ² (2) 4) 27¹2 819 8 16-3 4) 128³ 1) (-3). - 4-2 (-2)-3 (1,5)-+ Aşağıda verilen sayıların kaç basamaklı olduğunu belirleyiniz. a) 5. 26.34 sayısı basamaklıdır. b) 32. (125) 6.7 sayısı - c) 6².15² 40² sayısı basamaklıdır. basamaklıdır.
3. I. Dian Fossey, 16 Ocak 1932 San Francisco, California
doğumlu Amerikalı antropolog ve zoologdur.
II. Dian Fossey, bu şekilde kendini gorillere adamış bu
yabani hayvanları kendine alıştırarak goril davranış-
ları ve sosyal yaşamları hakkında çok değerli bilgileri
derlemiştir.
Ill. Fossey, gerçek bir savaşçı gibi rahat ve normal diye
nitelendirdiğimiz bir yaşamı bırakarak başka bir ül-
kede dağlarda kurduğu kampta gorillerin yaşamını
araştırmıştır.
IV. Karisimbi Dağı'nda, 3 bin metre yükseklikte bir goril
araştırma merkezi kurarak 18 yıl boyunca hem araş-
tırmalarını sürdürmüş hem de kaçak goril avcılarına
karşı zorlu bir mücadele vermiştir.
V. Goriller üzerine yaptığı sayısız çalışmayla bilinen
Dian Fossey, birçok goril grubu üzerinde yoğun bir
çalışma yapmıştır.
Bu parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için numa-
ralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir?
A) I ve IV
B) II ve III
D) III ve V
E) IV ve V
ve V
Ortaokul Matematik
Açılara Giriş
3. I. Dian Fossey, 16 Ocak 1932 San Francisco, California doğumlu Amerikalı antropolog ve zoologdur. II. Dian Fossey, bu şekilde kendini gorillere adamış bu yabani hayvanları kendine alıştırarak goril davranış- ları ve sosyal yaşamları hakkında çok değerli bilgileri derlemiştir. Ill. Fossey, gerçek bir savaşçı gibi rahat ve normal diye nitelendirdiğimiz bir yaşamı bırakarak başka bir ül- kede dağlarda kurduğu kampta gorillerin yaşamını araştırmıştır. IV. Karisimbi Dağı'nda, 3 bin metre yükseklikte bir goril araştırma merkezi kurarak 18 yıl boyunca hem araş- tırmalarını sürdürmüş hem de kaçak goril avcılarına karşı zorlu bir mücadele vermiştir. V. Goriller üzerine yaptığı sayısız çalışmayla bilinen Dian Fossey, birçok goril grubu üzerinde yoğun bir çalışma yapmıştır. Bu parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için numa- ralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir? A) I ve IV B) II ve III D) III ve V E) IV ve V ve V
ETKINLIK
Bir elektrik sayacında O'dan 4's badar rakamlar bulunmaktadır. Tüketim miktarının
hesaplanması için aşağıdaki işlemin yapılması gerekmektedir.
01 3 2 →0.5 +1.52 +3.5¹ +2.5°
= 0 + 25 + 15 + 2
= 42 kw
Beren, sayacını son kez okunduktan sonra sıfırlamıştır. Buna göre aşağıdaki soruları
cevaplandırınız..
a) Sayaçta 1423 okunduğunda elektrik
tüketimi kaç kw olur?
Sayaçta 2240 okunduğunda Beren,
94 TL Catura ödediğine göre, elektriğin
kw Heren kaç TL'dir?
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
ETKINLIK Bir elektrik sayacında O'dan 4's badar rakamlar bulunmaktadır. Tüketim miktarının hesaplanması için aşağıdaki işlemin yapılması gerekmektedir. 01 3 2 →0.5 +1.52 +3.5¹ +2.5° = 0 + 25 + 15 + 2 = 42 kw Beren, sayacını son kez okunduktan sonra sıfırlamıştır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız.. a) Sayaçta 1423 okunduğunda elektrik tüketimi kaç kw olur? Sayaçta 2240 okunduğunda Beren, 94 TL Catura ödediğine göre, elektriğin kw Heren kaç TL'dir?
MATEMATİK
4.
A
8. Sınıf Deneme Sınavi-5 A
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15
Yukarıdaki 15 santimetrelik cetvel ile kalem ve silgisini arasında boşluk bırakmadan yan yana koyan Toprak, karekök-
lü ifadelerden faydalanarak silgisinin uzunluğunu cm cinsinden söylemek istemiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi silgisinin cm cinsinden uzunluğu olabilir?
A) √5
B) √10
C) 3√2
D) 2√5
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
MATEMATİK 4. A 8. Sınıf Deneme Sınavi-5 A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yukarıdaki 15 santimetrelik cetvel ile kalem ve silgisini arasında boşluk bırakmadan yan yana koyan Toprak, karekök- lü ifadelerden faydalanarak silgisinin uzunluğunu cm cinsinden söylemek istemiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi silgisinin cm cinsinden uzunluğu olabilir? A) √5 B) √10 C) 3√2 D) 2√5
20. (a +20) kişinin her birinin (a) lira harcadığı bir etkinlikte 100 liraya daha ihtiyaç duyulmaktadır. Etkinlik için gerekli
paranın bir kişi tarafından x adet eşit taksitle ödenmesi durumunda taksit miktarları (a + 10) lira olmaktadır.
ifadesinin özdeşi aşağıdakilerden hangisidir?
A) a 10
Ba²
C) a-10
D) a
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
20. (a +20) kişinin her birinin (a) lira harcadığı bir etkinlikte 100 liraya daha ihtiyaç duyulmaktadır. Etkinlik için gerekli paranın bir kişi tarafından x adet eşit taksitle ödenmesi durumunda taksit miktarları (a + 10) lira olmaktadır. ifadesinin özdeşi aşağıdakilerden hangisidir? A) a 10 Ba² C) a-10 D) a
1.
Çarpanlar ve Katlar
25 m
A) 250
30 m
e
B) 300
to
Bir yürüyüş yolunun başlangıç ve bitiş noktalarına da konulmak şartıyla eşit aralıklarla su ve ma-
ma kapları yerleştirilmiştir. Mama kapları otuzar metre, su kapları yirmibeşer metre aralıklarla
yerleştirilmiştir.
TEST
Yürüyüş yolunun uzunluğu 200 metreden fazla olduğuna göre bu yürüyüş yolu en az kaç
metredir?
C) 380
15.10
D) 400
Ortaokul Matematik
EKOK
1. Çarpanlar ve Katlar 25 m A) 250 30 m e B) 300 to Bir yürüyüş yolunun başlangıç ve bitiş noktalarına da konulmak şartıyla eşit aralıklarla su ve ma- ma kapları yerleştirilmiştir. Mama kapları otuzar metre, su kapları yirmibeşer metre aralıklarla yerleştirilmiştir. TEST Yürüyüş yolunun uzunluğu 200 metreden fazla olduğuna göre bu yürüyüş yolu en az kaç metredir? C) 380 15.10 D) 400
4.
10 tur üzerinden oynanan bir satranç turnuvasında katılımcılara galip geldikleri her maç için 10, berabe-
re kaldıkları her maç içinse 1 puan verilmektedir. Katılımcılar, mağlup oldukları maçlarda ise 0,25 puan
kaybetmektedir. Bu turnuvaya katılan bir oyuncunun turnuva performansı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo: Turnuvada Oyuncunun Elde Ettiği Sonuçlar
Tur
Sonuç G
1. 2.
G
3. 4. 5. 6. 7.
M
8. 9. 10.
B M B G B G M
G: Galibiyet
M. Mağlubiyet
B: Beraberlik
Buna göre bu oyuncunun turnuvada kazandığı toplam puanın ondalık çözümlemesi aşağıdakiler-
den hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 4.10¹ +3.10° +7-10-1+5.10-²
C) 4.102 +3.10¹ +2.10° +5.10-1
0
B) 4-10¹+2-10° +2.10¹ +5-10-2
D) 4.102 +2.10° +7-102+5-10
Ortaokul Matematik
Bilimsel Gösterim
4. 10 tur üzerinden oynanan bir satranç turnuvasında katılımcılara galip geldikleri her maç için 10, berabe- re kaldıkları her maç içinse 1 puan verilmektedir. Katılımcılar, mağlup oldukları maçlarda ise 0,25 puan kaybetmektedir. Bu turnuvaya katılan bir oyuncunun turnuva performansı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo: Turnuvada Oyuncunun Elde Ettiği Sonuçlar Tur Sonuç G 1. 2. G 3. 4. 5. 6. 7. M 8. 9. 10. B M B G B G M G: Galibiyet M. Mağlubiyet B: Beraberlik Buna göre bu oyuncunun turnuvada kazandığı toplam puanın ondalık çözümlemesi aşağıdakiler- den hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 4.10¹ +3.10° +7-10-1+5.10-² C) 4.102 +3.10¹ +2.10° +5.10-1 0 B) 4-10¹+2-10° +2.10¹ +5-10-2 D) 4.102 +2.10° +7-102+5-10
nu Testi
=.
DWD
D
2.
ÜNİTE
Buğday
A) 200
120° 100°
50°
Çavdar
Arpa
Veri Analizi
B) 250
Mısır
28
Yukarıdaki grafikte bir tarladan alınan ürünlerin
dağılımı verilmiştir.
Tarladan 450 ton arpa alındığına göre, kaç ton
çavdar alınmıştır?
7
C) 300
D) 400
Ortaokul Matematik
Oran Orantı
nu Testi =. DWD D 2. ÜNİTE Buğday A) 200 120° 100° 50° Çavdar Arpa Veri Analizi B) 250 Mısır 28 Yukarıdaki grafikte bir tarladan alınan ürünlerin dağılımı verilmiştir. Tarladan 450 ton arpa alındığına göre, kaç ton çavdar alınmıştır? 7 C) 300 D) 400
5. Aşağıda verilen küpün tüm yüzeylerine birbirine eş kareler çizilip mor renge boyanıyor.
Küpün bir yüzeyinin alanı 67 mm² olduğuna göre bir yüzdeki mor karelerin milimetrekare cinsinden toplam
alanı kaçtır?
A) 124
B) 2.66
Startfen
C) 3.65
Yayınları
D) 66
8. SINIF
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
5. Aşağıda verilen küpün tüm yüzeylerine birbirine eş kareler çizilip mor renge boyanıyor. Küpün bir yüzeyinin alanı 67 mm² olduğuna göre bir yüzdeki mor karelerin milimetrekare cinsinden toplam alanı kaçtır? A) 124 B) 2.66 Startfen C) 3.65 Yayınları D) 66 8. SINIF
O
6.
5.
120 m
a
5
16
Evden alışverişe çıkan Sultan Hanım evden
kasaba 3 dakikada gidiyor. Aynı hızla mana-
va giden Sultan Hanım manavdan eve döner-
ken aynı yolu kullanıyor. Fakat hızını yarıya
indiriyor.
Kasap
Buna göre, Sultan Hanım manavdan işi
bittiğinde hiç bir yere uğramadan evine
kaç dakikada döner?
A) 12 B) 14 C) 16 D) 18
X
10
b
a ile b ters orantılıdır.
160 m
Manav
20
y
bulmak i
carpimi e
Bir tarlayı 12
de sürerse,
traktörün bu ba
süreceğini bul
Traktör
sayıs
tarla daha
cektir. O ha
biri azalırke
bu bir ters
1. yol
traktör
sayısı
120
8
x = 15
II. yo
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
O 6. 5. 120 m a 5 16 Evden alışverişe çıkan Sultan Hanım evden kasaba 3 dakikada gidiyor. Aynı hızla mana- va giden Sultan Hanım manavdan eve döner- ken aynı yolu kullanıyor. Fakat hızını yarıya indiriyor. Kasap Buna göre, Sultan Hanım manavdan işi bittiğinde hiç bir yere uğramadan evine kaç dakikada döner? A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 X 10 b a ile b ters orantılıdır. 160 m Manav 20 y bulmak i carpimi e Bir tarlayı 12 de sürerse, traktörün bu ba süreceğini bul Traktör sayıs tarla daha cektir. O ha biri azalırke bu bir ters 1. yol traktör sayısı 120 8 x = 15 II. yo
10. I.
X
3
6
y
8
4
A) I ve II
C) I ve III
II.
X
y
5
8
10 16
III. X
4
12
y
B) II ve III
D) I, II ve III
9
Yukarıda numaralandırılmış olarak verilen
tablolardan hangilerinde x ve y ters oran-
tılıdır?
3
Bir c
küç
var
Bu
ki
A
Ortaokul Matematik
Ters Orantı
10. I. X 3 6 y 8 4 A) I ve II C) I ve III II. X y 5 8 10 16 III. X 4 12 y B) II ve III D) I, II ve III 9 Yukarıda numaralandırılmış olarak verilen tablolardan hangilerinde x ve y ters oran- tılıdır? 3 Bir c küç var Bu ki A
ve ve salça bulunan kutulardan toplam 24 tane almıştır.
sayısına oranı -'tir.
5
mıştır?
11.
Bir oyuncağın birbirini döndüren iki çarkından
küçük olanında 8 diş, büyük olanında 24 diş
vardır.
Buna göre, büyük çark 6 kez döndüğünde
küçük çark kaç kez döner?
A) 12
B) 16
C) 18
D) 24
101
Ortaokul Matematik
Ters Orantı
ve ve salça bulunan kutulardan toplam 24 tane almıştır. sayısına oranı -'tir. 5 mıştır? 11. Bir oyuncağın birbirini döndüren iki çarkından küçük olanında 8 diş, büyük olanında 24 diş vardır. Buna göre, büyük çark 6 kez döndüğünde küçük çark kaç kez döner? A) 12 B) 16 C) 18 D) 24 101