Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Alan Problemleri Soruları

n kaybı
lört-
A) 54
B) 60
C) 72
34+16-
kare fazladır?
D) 84
9. Şekil-1'de ön yüz alanı 168 cm² olan arka yüzü yeşil, ön yüzü turuncu olan dikdörtgen kâğıdın kenar uzunlukları cm
cinsinden tam sayıdır.
168
Goaliçe
2.15
3.10
34
2
B) 36
05
uzuntkısa = 17
3ki5o = 6
48
12x3=36
Şekil - 1
Bu kâğıt sağ ucundan ok yönünde görseldeki gibi kendi üzerine katlandığında Şekil-2'deki görünüm elde edilmiştir.
Şekil-1'deki dikdörtgenin kısa kenarı 6 cm'den küçük olduğuna göre Şekil-2'deki x uzunluğu en az kaç
cm'dir?
A) 30
C) 40
x cm
2312-4
TRO
48 cm²
Şekil - 2
D) 42
8/120/48/2
24 2
(12 30 12
21 15
2
2
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
n kaybı lört- A) 54 B) 60 C) 72 34+16- kare fazladır? D) 84 9. Şekil-1'de ön yüz alanı 168 cm² olan arka yüzü yeşil, ön yüzü turuncu olan dikdörtgen kâğıdın kenar uzunlukları cm cinsinden tam sayıdır. 168 Goaliçe 2.15 3.10 34 2 B) 36 05 uzuntkısa = 17 3ki5o = 6 48 12x3=36 Şekil - 1 Bu kâğıt sağ ucundan ok yönünde görseldeki gibi kendi üzerine katlandığında Şekil-2'deki görünüm elde edilmiştir. Şekil-1'deki dikdörtgenin kısa kenarı 6 cm'den küçük olduğuna göre Şekil-2'deki x uzunluğu en az kaç cm'dir? A) 30 C) 40 x cm 2312-4 TRO 48 cm² Şekil - 2 D) 42 8/120/48/2 24 2 (12 30 12 21 15 2 2
11. a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere a√b.c√d = a.c √b.d dir.
Aşağıda dikdörtgen şeklindeki bir toplantı salonunun görseli verilmiştir.
Sol
SAYISAL BÖLÜM - MATEMATİK
√3m
5
√3m
√3m.
√3m
başluk 553
The Ch
18√3 m
Bu toplantı salonunun solunda √3 m ve masalar arasında √3 m olacak şekilde eş büyüklükte ve dikdörtgen şeklinde-
ki 6 masa uzun kenarları boyunca yukarıdaki gibi salona yerleştirilmiştir. En sağdaki sonuncu masa ile duvar arasında
hiç boşluk kalmamıştır.
√3m
Dikdörtgen şeklindeki masanın uzun kenar uzunluğu, kısa kenar uzunluğunun iki katı olduğuna göre masala-
rin üst yüzeylerinin kapladığı alan toplam kaç metrekaredir?
A) 72
B) 48
Sağ
C) 36
D) 24
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
11. a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere a√b.c√d = a.c √b.d dir. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki bir toplantı salonunun görseli verilmiştir. Sol SAYISAL BÖLÜM - MATEMATİK √3m 5 √3m √3m. √3m başluk 553 The Ch 18√3 m Bu toplantı salonunun solunda √3 m ve masalar arasında √3 m olacak şekilde eş büyüklükte ve dikdörtgen şeklinde- ki 6 masa uzun kenarları boyunca yukarıdaki gibi salona yerleştirilmiştir. En sağdaki sonuncu masa ile duvar arasında hiç boşluk kalmamıştır. √3m Dikdörtgen şeklindeki masanın uzun kenar uzunluğu, kısa kenar uzunluğunun iki katı olduğuna göre masala- rin üst yüzeylerinin kapladığı alan toplam kaç metrekaredir? A) 72 B) 48 Sağ C) 36 D) 24
D
A
6 cm
F
3 cm
5 cm
C
4 cm
E
2 cm
B
IDCI // [FE] // [AB] ve [AB] [BC]
IDCI= 6 cm, IFEI = 3 cm, |EB| = 2 cm
IABI= 5 cm, ICEI = 4 cm olarak veriliyor.
Verilenlere göre, boyalı bölgenin alanı kaç cm² dir?
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
D A 6 cm F 3 cm 5 cm C 4 cm E 2 cm B IDCI // [FE] // [AB] ve [AB] [BC] IDCI= 6 cm, IFEI = 3 cm, |EB| = 2 cm IABI= 5 cm, ICEI = 4 cm olarak veriliyor. Verilenlere göre, boyalı bölgenin alanı kaç cm² dir?
DENEME-2
3. Bir iş yerinin dikdörtgen şeklinde üç eş parçadan oluşan kapısı, dikdörtgen şeklinde iki eş parçadan oluşacak şekilde yenilen-
miştir. Kapının önceki hâli ile sonraki hâli eş ve kare şeklindedir.
Önceki hâli
Sonraki hâli
Kapının sonraki hâlini oluşturan parçalardan her birinin bir yüzünün alanı, önceki hâlini oluşturan parçalardan her birinin bir yü-
zünün alanından (6x² - 24x + 24) dm² büyüktür.
Buna göre, kapının desimetre cinsinden yüksekliğini gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6x - 6
B) 8x-6
C) 8x - 12
6x-12
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
DENEME-2 3. Bir iş yerinin dikdörtgen şeklinde üç eş parçadan oluşan kapısı, dikdörtgen şeklinde iki eş parçadan oluşacak şekilde yenilen- miştir. Kapının önceki hâli ile sonraki hâli eş ve kare şeklindedir. Önceki hâli Sonraki hâli Kapının sonraki hâlini oluşturan parçalardan her birinin bir yüzünün alanı, önceki hâlini oluşturan parçalardan her birinin bir yü- zünün alanından (6x² - 24x + 24) dm² büyüktür. Buna göre, kapının desimetre cinsinden yüksekliğini gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) 6x - 6 B) 8x-6 C) 8x - 12 6x-12
Dikdörtgen şeklindeki 4 kartonun kenarları boyunca çakış-
tırılması ile aşağıdaki iki şekil oluşturulmuştur.
A) 0,25
1. Şekil
B) 0,36
064
1. şeklin bir yüzünün alanı 1,92 m² olduğuna göre, 2.
şeklin iç kısımda oluşan kare şeklindeki boşluğun ala-
ni kaç metrekaredir?
2. Şekil
C) 0,49
0,64
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
Dikdörtgen şeklindeki 4 kartonun kenarları boyunca çakış- tırılması ile aşağıdaki iki şekil oluşturulmuştur. A) 0,25 1. Şekil B) 0,36 064 1. şeklin bir yüzünün alanı 1,92 m² olduğuna göre, 2. şeklin iç kısımda oluşan kare şeklindeki boşluğun ala- ni kaç metrekaredir? 2. Şekil C) 0,49 0,64
B
16
TYT/TEMEL MATEMATİK
32.
C
UNDU
KUNDU
Cam
LANDUZ
UNDUZ
B) 260
y
KUNDU Z
Marangoz Emre, yukarıdaki gibi dikdörtgen biçiminde bir
pencere yapmıştır. Pencerenin kapladığı alan cam olarak
tasarlanan dikdörtgensel bölgenin alanından 756 cm² daha
fazladır.
Pencerenin ahşap bölgesinin kalınlığı her yerde eşit ve
3 cm olduğuna göre, pencerenin çevresi kaç cm'dir?
A) 256
C) 264
D) 268
DUZ
E) 272
34.
n
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
B 16 TYT/TEMEL MATEMATİK 32. C UNDU KUNDU Cam LANDUZ UNDUZ B) 260 y KUNDU Z Marangoz Emre, yukarıdaki gibi dikdörtgen biçiminde bir pencere yapmıştır. Pencerenin kapladığı alan cam olarak tasarlanan dikdörtgensel bölgenin alanından 756 cm² daha fazladır. Pencerenin ahşap bölgesinin kalınlığı her yerde eşit ve 3 cm olduğuna göre, pencerenin çevresi kaç cm'dir? A) 256 C) 264 D) 268 DUZ E) 272 34. n
an
=
GS
8.
LGS
BODOZO
7.
a 0 ve x ve y tam sayı olmak üzere (a) = a*, a. a = a*** ve
4¹2 mm
A
=
MATEMATIK
215 mm
Bir olayın olma olasılığı:
16³ mm
C
a²
a
25 mm
İstenilen olası durumların sayısı
Tüm olası durumların sayısı
= a dir.
2 mm
KA YON
B
Yukarıdaki şekilde A, B ve C dikdörtgendir.
810
ü boyanıyor.
A dikdörtgeninin u, B dikdörtgeninin si ve C dikdörtgeninin
220
Buna göre boyanan kısımların alanlarının küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden han-
gisinde doğru verilmiştir?
A) B<A <C
C) A<B<C
4 mm
B) C<B<A
D) C<A<B
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
an = GS 8. LGS BODOZO 7. a 0 ve x ve y tam sayı olmak üzere (a) = a*, a. a = a*** ve 4¹2 mm A = MATEMATIK 215 mm Bir olayın olma olasılığı: 16³ mm C a² a 25 mm İstenilen olası durumların sayısı Tüm olası durumların sayısı = a dir. 2 mm KA YON B Yukarıdaki şekilde A, B ve C dikdörtgendir. 810 ü boyanıyor. A dikdörtgeninin u, B dikdörtgeninin si ve C dikdörtgeninin 220 Buna göre boyanan kısımların alanlarının küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden han- gisinde doğru verilmiştir? A) B<A <C C) A<B<C 4 mm B) C<B<A D) C<A<B
vi
A) 25√2
9. Eren, Şekil-1'de kenar uzunlukları verilen mavi renkli kâğıdı, ön yüz alanı 200 cm² olan kare şeklindeki ABCD kâğı-
dının üzerine Şekil-2'de gösterildiği gibi bırakıyor.
√72 cm
√8 cm
fenomen
gama
√50 cm
1012
212
√8 cm
A
Şekil - 1
B
D
106
1012
Buna göre, mor boyalı bölgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir?
A36-√2
B38√2
C)40√2
587
A 2√2
gama
612
fenomen
100
Şekil -2
C
D) 42-√2
212
cr
B
ŕ=
15
10
3
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
vi A) 25√2 9. Eren, Şekil-1'de kenar uzunlukları verilen mavi renkli kâğıdı, ön yüz alanı 200 cm² olan kare şeklindeki ABCD kâğı- dının üzerine Şekil-2'de gösterildiği gibi bırakıyor. √72 cm √8 cm fenomen gama √50 cm 1012 212 √8 cm A Şekil - 1 B D 106 1012 Buna göre, mor boyalı bölgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? A36-√2 B38√2 C)40√2 587 A 2√2 gama 612 fenomen 100 Şekil -2 C D) 42-√2 212 cr B ŕ= 15 10 3
24. Aşağıda dikdörtgen biçiminde bir yüzü mavi diğer yüzü kırmızı bir havlu görseli verilmiştir.
10 cm
KIRMIZI
MAVİ
8 cm
Ön yüzü
Arka yüzü
Bu havlu, doğrusal bir askıya, kısa kenarları askıya paralel olacak şekilde Görsel - 1 ve Görsel -2'deki
gibi asılıyor.
12 cm
10 cm
Görsel - 1
Görsel - 2
Havlunun kırmızı yüzünün Görsel - 1'de görünen kısmının alanı, Görsel - 2'de görünen kısmının alanın-
dan % 25 daha fazladır.
Buna göre havlunun çevresi kaç santimetredir? (Askının kalınlığı ihmal edilecektir.)
A) 68
B) 72
C) 76
D) 84
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
24. Aşağıda dikdörtgen biçiminde bir yüzü mavi diğer yüzü kırmızı bir havlu görseli verilmiştir. 10 cm KIRMIZI MAVİ 8 cm Ön yüzü Arka yüzü Bu havlu, doğrusal bir askıya, kısa kenarları askıya paralel olacak şekilde Görsel - 1 ve Görsel -2'deki gibi asılıyor. 12 cm 10 cm Görsel - 1 Görsel - 2 Havlunun kırmızı yüzünün Görsel - 1'de görünen kısmının alanı, Görsel - 2'de görünen kısmının alanın- dan % 25 daha fazladır. Buna göre havlunun çevresi kaç santimetredir? (Askının kalınlığı ihmal edilecektir.) A) 68 B) 72 C) 76 D) 84
1
Alanı 324 cm² olan bir kare kenarlarından birine paralel olarak yukarıdaki gibi bir çizgi boyuncakesilerek ke
uzunluklan tam sayı olariki dikdörtgene aytdiyor
Sesh
90
Aşağıda alanları üzerlerinde yazılı olan dikdörtgenlerden hangisi elde edilen dikdörtgenlerden biri
olamaz
cm
324 cm
20 cm
144
cm
192
cm
216
cm
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
1 Alanı 324 cm² olan bir kare kenarlarından birine paralel olarak yukarıdaki gibi bir çizgi boyuncakesilerek ke uzunluklan tam sayı olariki dikdörtgene aytdiyor Sesh 90 Aşağıda alanları üzerlerinde yazılı olan dikdörtgenlerden hangisi elde edilen dikdörtgenlerden biri olamaz cm 324 cm 20 cm 144 cm 192 cm 216 cm
TIP
120 cm²
144 cm²
Kenar uzunlukları cm cinsinden tam sayı olan dikdörtgen
biçimindeki kağıtlar, birer kenarları çakışacak biçimde
yan yana yapıştırılacaktır.
B) 68
12'2
10
Oluşan dikdörtgenin çevre uzunluğu en az kaç cm ola-
bilir?
A) 66
C) 70
D) 82
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
TIP 120 cm² 144 cm² Kenar uzunlukları cm cinsinden tam sayı olan dikdörtgen biçimindeki kağıtlar, birer kenarları çakışacak biçimde yan yana yapıştırılacaktır. B) 68 12'2 10 Oluşan dikdörtgenin çevre uzunluğu en az kaç cm ola- bilir? A) 66 C) 70 D) 82
Ⓒ
11
Ayşenur elindeki kâğıdı dikey olarak tam ortasın-
dan ikiye katlıyor ve bu işlemi toplamda 4 defa
tekrar ediyor. Daha sonra oluşan katlanmış kâğıdı
yatay çizgiler ile eşit parçalar olacak şekilde çizip
3 kez makas kullanarak kesiyor. Tüm parçaları üst
üste koyup en üstte kalan düzlemi boyuyor.
Ayşenur'un boyadığı kısmın tüm kâğıdın tek
yüzüne oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) W16
B 1/32
C) 1/48
1/64
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
Ⓒ 11 Ayşenur elindeki kâğıdı dikey olarak tam ortasın- dan ikiye katlıyor ve bu işlemi toplamda 4 defa tekrar ediyor. Daha sonra oluşan katlanmış kâğıdı yatay çizgiler ile eşit parçalar olacak şekilde çizip 3 kez makas kullanarak kesiyor. Tüm parçaları üst üste koyup en üstte kalan düzlemi boyuyor. Ayşenur'un boyadığı kısmın tüm kâğıdın tek yüzüne oranı aşağıdakilerden hangisidir? A) W16 B 1/32 C) 1/48 1/64
19. Aşağıdaki şekilde 3 farklı renkte kare karton merkezleri çakışacak şekilde üst üste konulmuştur.
lid
c²-b
8
em stedet dem
1.45
c+b-9
at b=5
a²-6²=20
h
= (+b) (c+b)= us
Be
(20
C
To
usn Kartonlar bu haldeyken görünen yeşil renkli alan 20 santimetrekare iken görünen pembe renkli alan 45
santimetrekaredir. 21
3.(15)
2.45
90
6
a+b) (a-5) = 20
2.10
4.5
Her bir kartonun kenar uzunlukları cm cinsinden birer tam sayı olduğuna göre, bu karelerin birer
kehar uzunluklarının toplamı kaçtır
-5
A) 13
B 19
C) 25
- 115
BA
D) 32
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
19. Aşağıdaki şekilde 3 farklı renkte kare karton merkezleri çakışacak şekilde üst üste konulmuştur. lid c²-b 8 em stedet dem 1.45 c+b-9 at b=5 a²-6²=20 h = (+b) (c+b)= us Be (20 C To usn Kartonlar bu haldeyken görünen yeşil renkli alan 20 santimetrekare iken görünen pembe renkli alan 45 santimetrekaredir. 21 3.(15) 2.45 90 6 a+b) (a-5) = 20 2.10 4.5 Her bir kartonun kenar uzunlukları cm cinsinden birer tam sayı olduğuna göre, bu karelerin birer kehar uzunluklarının toplamı kaçtır -5 A) 13 B 19 C) 25 - 115 BA D) 32
6. Aşağıda kare biçiminde mantar pano ve pano-
ya yapıştırılan dört kâğıdın kenar uzunlukları
verilmiştir.
)
8 cm
A) 28
4 cm
3 cm
5 cm
B) 30
20 cm
7 cm
3 cm
wo 9
Buna göre kâğıtların mantar panoda kapla-
dıkları toplam alan panonun alanının yüzde
kaçıdır?
C) 32
E
20 cm
D) 42
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
6. Aşağıda kare biçiminde mantar pano ve pano- ya yapıştırılan dört kâğıdın kenar uzunlukları verilmiştir. ) 8 cm A) 28 4 cm 3 cm 5 cm B) 30 20 cm 7 cm 3 cm wo 9 Buna göre kâğıtların mantar panoda kapla- dıkları toplam alan panonun alanının yüzde kaçıdır? C) 32 E 20 cm D) 42
A
19.
3 br²
MATEMATİK
75 br²
108 br²
Yukarıda beş farklı karenin aralarında boşluk kalmayacak şekilde yan yana getirilmesi ile oluşan bir şekil gö-
rülmektedir.
Karelerden bazılarının alanları birimkare cinsinden içlerine yazılmıştır.
Bu bilgilere göre bütün şeklin alanı birimkare cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?
A) 261
B) 246
C) 238
DI 233
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
A 19. 3 br² MATEMATİK 75 br² 108 br² Yukarıda beş farklı karenin aralarında boşluk kalmayacak şekilde yan yana getirilmesi ile oluşan bir şekil gö- rülmektedir. Karelerden bazılarının alanları birimkare cinsinden içlerine yazılmıştır. Bu bilgilere göre bütün şeklin alanı birimkare cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? A) 261 B) 246 C) 238 DI 233
Aşağıdaki noktalı alana kenar uzunlukları verilen kare ve dikdörtgenle
dikdörtgenleri boyayınız.
Bir kenar uzunluğu
5 birim olan kare
LA
1 birim
Kısa kenar uzunluk-
ları 2 birim, uzun ke-
nar uzunlukları 5 bi-
rim olan dikdörtgen
Bir kenar uzunluğu
4 birim olan kare
Kısa kenarı uzunluk
ları 1 birim, uzun ke
uzunlukları 3 bi
rim olan dikdörtgen
nar
0
plus olanlara "Y" yo
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
Aşağıdaki noktalı alana kenar uzunlukları verilen kare ve dikdörtgenle dikdörtgenleri boyayınız. Bir kenar uzunluğu 5 birim olan kare LA 1 birim Kısa kenar uzunluk- ları 2 birim, uzun ke- nar uzunlukları 5 bi- rim olan dikdörtgen Bir kenar uzunluğu 4 birim olan kare Kısa kenarı uzunluk ları 1 birim, uzun ke uzunlukları 3 bi rim olan dikdörtgen nar 0 plus olanlara "Y" yo