Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Asal Sayılar Soruları

SIKA
Aşağıda verilen halkada her bir renkli bölme, halkanın
içindeki sayının asal çarpanlarını temsil etmektedir.
A
45
Örneğin A sayısının 3 tane asal çarpanı
olduğu için halka üç farklı renkle gösteril-
miştir.
Her bir renk farklı bir asal çarpanı ifade etmek üzere
aşağıdaki halkalar şekildeki gibi renklendirilmiştir.
Buna göre;
THEMES
49
CON
7
çıka
60
80
şeklinde renklendirilen halkanın içine yazılabilecek
üç basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?
AXAR
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
SIKA Aşağıda verilen halkada her bir renkli bölme, halkanın içindeki sayının asal çarpanlarını temsil etmektedir. A 45 Örneğin A sayısının 3 tane asal çarpanı olduğu için halka üç farklı renkle gösteril- miştir. Her bir renk farklı bir asal çarpanı ifade etmek üzere aşağıdaki halkalar şekildeki gibi renklendirilmiştir. Buna göre; THEMES 49 CON 7 çıka 60 80 şeklinde renklendirilen halkanın içine yazılabilecek üç basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? AXAR
12. DENEM
1.
LGS
MATEMATİK
3
13
41
29
23 31
+
2
5
17
37
7
19
'41
37
43
80
98
47
A
Şekildeki üçgen piramide yukarıdan aşağı, soldan sağa artarak asal sayılar yaz
lıyor.
C) 13
Buna göre, x + y toplamının en büyük asal çarpanı kaçtır?
A) 5
B) 11
?
3.
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
12. DENEM 1. LGS MATEMATİK 3 13 41 29 23 31 + 2 5 17 37 7 19 '41 37 43 80 98 47 A Şekildeki üçgen piramide yukarıdan aşağı, soldan sağa artarak asal sayılar yaz lıyor. C) 13 Buna göre, x + y toplamının en büyük asal çarpanı kaçtır? A) 5 B) 11 ? 3.
2. Karşılıklı evlerin bulunduğu bir sokakta yolun üst tarafında bulunan evler, en küçük asal sayıdan başlanarak ve
sadece asal sayıları kullanarak soldan sağa doğru sırayla artarak numaralandırılacaktır. Yolun altındaki evler
numaralandırılırken küçükten büyüğe doğru tam kare olmayan pozitif tek tam sayılar kullanılacaktır.
Asal sayılar
G
18-
21 11 t GET
91 2111 G E
IPH
mb
dm
Sol
Sağ
578281
n
Tam kare olmayan tek sayılar
Buna göre yolun üst tarafındaki evlerin numarası ilk kez kaçıncı evde karşısındakinden daha büyük olur?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
LGS 3
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
2. Karşılıklı evlerin bulunduğu bir sokakta yolun üst tarafında bulunan evler, en küçük asal sayıdan başlanarak ve sadece asal sayıları kullanarak soldan sağa doğru sırayla artarak numaralandırılacaktır. Yolun altındaki evler numaralandırılırken küçükten büyüğe doğru tam kare olmayan pozitif tek tam sayılar kullanılacaktır. Asal sayılar G 18- 21 11 t GET 91 2111 G E IPH mb dm Sol Sağ 578281 n Tam kare olmayan tek sayılar Buna göre yolun üst tarafındaki evlerin numarası ilk kez kaçıncı evde karşısındakinden daha büyük olur? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 LGS 3
A
MATEMATİK
7. 1'den başka ortak çarpanı (böleni) olmayan iki doğal sayıya aralarında asal sayılar denir.
Aşağıda içlerinde özdeş 1'er gramlık topların bulunduğu farklı iki kutunun kütlesi tartılmıştır.
S
Bu kutulardaki top sayıları aralarında asal olup bu sayıların ikişer asal çarpanı vardır.
Kutulardaki top sayılarının farklı asal çarpanlarının toplamı birbirine eşit olduğuna göre bu kutu-
ların boş iken kütlelerinin toplamı kaç gramdır?
13-3
A) 32
B) 34
38
60 g
C) 36
70 g
A
D) 38
A
9. As
de
to
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
A MATEMATİK 7. 1'den başka ortak çarpanı (böleni) olmayan iki doğal sayıya aralarında asal sayılar denir. Aşağıda içlerinde özdeş 1'er gramlık topların bulunduğu farklı iki kutunun kütlesi tartılmıştır. S Bu kutulardaki top sayıları aralarında asal olup bu sayıların ikişer asal çarpanı vardır. Kutulardaki top sayılarının farklı asal çarpanlarının toplamı birbirine eşit olduğuna göre bu kutu- ların boş iken kütlelerinin toplamı kaç gramdır? 13-3 A) 32 B) 34 38 60 g C) 36 70 g A D) 38 A 9. As de to
Esra dergileri dizerken rafta hiç boşluk bırakmadığına göre, rafa en az kaç dergi dizmiştir?
A) 6
B) 12
C) 18
D124
4. Aşağıda bazı ülkelerin isimleri ve alfabetik sıralamaya göre numaraları verilmiştir.
1. Afganistan
24. Brezilya
64. Almanya
101. Madagaskar
121. Nepal
9. Avusturalya
36. Çin
78. İran
11. Azerbaycan 59. Fransa
90. Güney Kore
159. İspanya
Yaz tatilini dünya turuna çıkarak değerlendirmek isteyen Selim, Türkiye'den uçağa binmiş ve yukarıdaki listede verilen ülke-
lerden bir kaçını ziyaret etmiştir. Ziyaret şartı, gittiği ülkenin numarasıyla gideceği ülkenin numarası aralarında asal olacak
şekildedir.
Örneğin; Türkiye'den uçağa bindi ise numarası Türkiye'nin numarasıyla aralarında asal olan ülkelerden birine gitmiştir.
158
Buna göre, aşağıda verilen sıralamalardan hangisi Selim'in ziyaret listesi olamaz? (Alfabetik sıralama İngilizce'ye göredir.)
SO
185
A) Iran - Ingiltere - Brezilya - Azerbaycan – Rusya
B) Güney Kore - Nepal - İspanya - Almanya - Fransa
D) Pakistan - Somali - Avusturalya - Madagaskar - Güney Kore
e Türkiye - Afganistan - ABD - Çin - İspanya
101
go
194
129. Pakistan
1. Rat
129
TRIP26 185- X, 185, 5, 37
140. Rusya
157. Somali
29
6)
9
78
174. Türkiye
185. İngiltere
186. ABD
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
Esra dergileri dizerken rafta hiç boşluk bırakmadığına göre, rafa en az kaç dergi dizmiştir? A) 6 B) 12 C) 18 D124 4. Aşağıda bazı ülkelerin isimleri ve alfabetik sıralamaya göre numaraları verilmiştir. 1. Afganistan 24. Brezilya 64. Almanya 101. Madagaskar 121. Nepal 9. Avusturalya 36. Çin 78. İran 11. Azerbaycan 59. Fransa 90. Güney Kore 159. İspanya Yaz tatilini dünya turuna çıkarak değerlendirmek isteyen Selim, Türkiye'den uçağa binmiş ve yukarıdaki listede verilen ülke- lerden bir kaçını ziyaret etmiştir. Ziyaret şartı, gittiği ülkenin numarasıyla gideceği ülkenin numarası aralarında asal olacak şekildedir. Örneğin; Türkiye'den uçağa bindi ise numarası Türkiye'nin numarasıyla aralarında asal olan ülkelerden birine gitmiştir. 158 Buna göre, aşağıda verilen sıralamalardan hangisi Selim'in ziyaret listesi olamaz? (Alfabetik sıralama İngilizce'ye göredir.) SO 185 A) Iran - Ingiltere - Brezilya - Azerbaycan – Rusya B) Güney Kore - Nepal - İspanya - Almanya - Fransa D) Pakistan - Somali - Avusturalya - Madagaskar - Güney Kore e Türkiye - Afganistan - ABD - Çin - İspanya 101 go 194 129. Pakistan 1. Rat 129 TRIP26 185- X, 185, 5, 37 140. Rusya 157. Somali 29 6) 9 78 174. Türkiye 185. İngiltere 186. ABD
Kenar uzunlukları santimetre cinsinden 1'den
büyük tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki bir
kartonun kenar uzunlukları aralarında asaldır
Buna göre bu kartonun alanı santimetrekare
cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz?
D) 125
18
A) 20
B) 30
C) 35
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
Kenar uzunlukları santimetre cinsinden 1'den büyük tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki bir kartonun kenar uzunlukları aralarında asaldır Buna göre bu kartonun alanı santimetrekare cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz? D) 125 18 A) 20 B) 30 C) 35
6.
Bir kargo şirketi dikdörtgenler prizması şeklindeki kutularını belirli bir kurala göre üretmektedir. Kutunun tavanının
santimetrekare cinsinden alanının asal çarpanları toplamı cm cinsinden kutunun yüksekliğine eşit olmaktadır.
Örneğin; taban alanı 48 santimetrekare olan kutunun yüksekliği asal çarpanları 2 ve 3 olduğu için; 2 + 3 = 5
cm'dir.
Buna göre aşağıda verilen kutulardan hangisi bu kargo şirketinin ürettiği kutulardan biri olamaz?
A)
12 cm
25 cm
30 cm
6 cm
28 cm
h = 10 cm
h = 15 cm
B)
D)
4 cm
14 cm
7 cm
h=7 cm
h= 9 cm
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
6. Bir kargo şirketi dikdörtgenler prizması şeklindeki kutularını belirli bir kurala göre üretmektedir. Kutunun tavanının santimetrekare cinsinden alanının asal çarpanları toplamı cm cinsinden kutunun yüksekliğine eşit olmaktadır. Örneğin; taban alanı 48 santimetrekare olan kutunun yüksekliği asal çarpanları 2 ve 3 olduğu için; 2 + 3 = 5 cm'dir. Buna göre aşağıda verilen kutulardan hangisi bu kargo şirketinin ürettiği kutulardan biri olamaz? A) 12 cm 25 cm 30 cm 6 cm 28 cm h = 10 cm h = 15 cm B) D) 4 cm 14 cm 7 cm h=7 cm h= 9 cm
2. Aşağıda verilen, uzunluğu iki basamaklı doğal sayı
olan bir çubuk herhangi bir noktasından dikey bir
şekilde kesildiğinde aşağıdaki görsel elde edilmiş-
tir.
B7 cm
A3 cm
A3 ve B7 iki basamaklı doğal sayıları birer asal
sayı olduğuna göre çubuğun kesilmeden önceki
uzunluğunun alabileceği en küçük ve en büyük
doğal sayı değerleri toplamı kaçtır?
A) 97
C) 180
Makas
cixible
minu
As
B) 120
D 210
VYC
1347:30
83+97-180
910
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
2. Aşağıda verilen, uzunluğu iki basamaklı doğal sayı olan bir çubuk herhangi bir noktasından dikey bir şekilde kesildiğinde aşağıdaki görsel elde edilmiş- tir. B7 cm A3 cm A3 ve B7 iki basamaklı doğal sayıları birer asal sayı olduğuna göre çubuğun kesilmeden önceki uzunluğunun alabileceği en küçük ve en büyük doğal sayı değerleri toplamı kaçtır? A) 97 C) 180 Makas cixible minu As B) 120 D 210 VYC 1347:30 83+97-180 910
hom
FX
48
420
a
30 cm
20
Ü Zenginleştirme İçindekiler
PE C
F
1. tahta blok
2. tahta blok
3. tahta blok
4. tahta blok
Beyaz Tahta
Selim, ucunun uzunluğu 30 cm olan matkapla, aralarında boşluk
kalmayacak şekilde üst üste konulmuş tahta blokları dik olacak
şekilde delecektir.
Her bir tahta bloğun yüksekliği, üzerinde yazan sayının farklı
asal çarpanlarının toplamı kadardır.
Selim bu blokları deldiğinde matkabın ucu en alttaki tahta-
nın bir kısmını deldiğine göre 3. tahta blok üzerinde yazan a
doğal sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 128
B) 108
15 >
lenovo
C) 90
D) 81
Video Çözüm
9°C Bulutlu
AD
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
hom FX 48 420 a 30 cm 20 Ü Zenginleştirme İçindekiler PE C F 1. tahta blok 2. tahta blok 3. tahta blok 4. tahta blok Beyaz Tahta Selim, ucunun uzunluğu 30 cm olan matkapla, aralarında boşluk kalmayacak şekilde üst üste konulmuş tahta blokları dik olacak şekilde delecektir. Her bir tahta bloğun yüksekliği, üzerinde yazan sayının farklı asal çarpanlarının toplamı kadardır. Selim bu blokları deldiğinde matkabın ucu en alttaki tahta- nın bir kısmını deldiğine göre 3. tahta blok üzerinde yazan a doğal sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 128 B) 108 15 > lenovo C) 90 D) 81 Video Çözüm 9°C Bulutlu AD
fidanin uzama miktarlari
rinda asal iki doğal sayi olur?
CY129
5²
40
38
65
39-X
1'den başka ortak böleni olmayan iki doğal sayıya
aralarında asal sayılar denir.
20 cm
D) 136
38
5863
24
33
1. Fidan
Yukarıda bahçeye dikilen iki fidanın boy uzunlukları ve-
rilmiştir.
2. Fidan
1. fidan her yıl 5 cm, 2. fidan her yıl 3 cm düzenli olarak
uzamaktadır.
C) 5
32 cm
Buna göre, en az kaç yıl sonra bu iki fidanın boy
uzunlukları santimetre cinsinden aralarında asal iki
doğal sayı olur?
A) 2
B) 3
D) 6
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
fidanin uzama miktarlari rinda asal iki doğal sayi olur? CY129 5² 40 38 65 39-X 1'den başka ortak böleni olmayan iki doğal sayıya aralarında asal sayılar denir. 20 cm D) 136 38 5863 24 33 1. Fidan Yukarıda bahçeye dikilen iki fidanın boy uzunlukları ve- rilmiştir. 2. Fidan 1. fidan her yıl 5 cm, 2. fidan her yıl 3 cm düzenli olarak uzamaktadır. C) 5 32 cm Buna göre, en az kaç yıl sonra bu iki fidanın boy uzunlukları santimetre cinsinden aralarında asal iki doğal sayı olur? A) 2 B) 3 D) 6
ardan
UGL
9.
8
Barkın, yukarıdaki uçurtmaların üzerinde asal rakam
bulunanları uçurmuyor.
Buna göre, Barkın'ın uçuracağı uçurtmaların üze-
rinde yazılı sayılarının toplamı kaçtır?
B) 17
C) 18
A) 16
D) 19
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
ardan UGL 9. 8 Barkın, yukarıdaki uçurtmaların üzerinde asal rakam bulunanları uçurmuyor. Buna göre, Barkın'ın uçuracağı uçurtmaların üze- rinde yazılı sayılarının toplamı kaçtır? B) 17 C) 18 A) 16 D) 19
6920
TEST Carpanlar ve Katlar
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam
sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üstü ifadelerin çarpumi seklinde yazar.
2
19/2
10
GO
Yukanda verilen şekilde asal çarpanlan ayni olan 5 sayının soldan sağa doğru küçükten büyüğe sıralandig be
sayı diyagramı verilmiştir.
Buna göre a + b-c işleminin sonucu kaçtır?
SO-JO
A) O
2.5
Tus
20
10
(20
POWER US
NARTEST
2,255 50
228 29
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
6920 TEST Carpanlar ve Katlar Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üstü ifadelerin çarpumi seklinde yazar. 2 19/2 10 GO Yukanda verilen şekilde asal çarpanlan ayni olan 5 sayının soldan sağa doğru küçükten büyüğe sıralandig be sayı diyagramı verilmiştir. Buna göre a + b-c işleminin sonucu kaçtır? SO-JO A) O 2.5 Tus 20 10 (20 POWER US NARTEST 2,255 50 228 29
X
TEST 12
1. Aşağıdaki kırmızı formalı oyuncu forma numaraları verilen 4 oyuncunun ortasında durmuştur.
(32
B) 91
45
5
55
ARALAR
4. Aş
Ortada bulunan sporcunun forma numarası, diğer 4 sporcunun forma numaralarının her biri ile ara
rında asaldır.
Buna göre kırmızı formalı sporcunun forma numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 51
C) 161
D) 187
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
X TEST 12 1. Aşağıdaki kırmızı formalı oyuncu forma numaraları verilen 4 oyuncunun ortasında durmuştur. (32 B) 91 45 5 55 ARALAR 4. Aş Ortada bulunan sporcunun forma numarası, diğer 4 sporcunun forma numaralarının her biri ile ara rında asaldır. Buna göre kırmızı formalı sporcunun forma numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 51 C) 161 D) 187
Sonik Yayınları
3
2. 6-A sınıfındaki 7 öğrenci ve okul numarası
tabloda verilmiştir.
Öğrenci adı Okul numarası
Yasin
Tunahan
Cengiz
- Ülkü
Elif
Sena
Merve
Cevap D
47
51
42
30
220
43
8
Matematik öğretmeni tablodaki öğrenciler-
den okul numarası asal olanlara ve okul nu-
marasının üç tane asal çarpanı olan öğren-
cilere birer soru sormuştur.
B) 6
Buna göre öğretmen kaç öğrenciye soru
sormuştur?
A) 7
C) 5
D) 4
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
Sonik Yayınları 3 2. 6-A sınıfındaki 7 öğrenci ve okul numarası tabloda verilmiştir. Öğrenci adı Okul numarası Yasin Tunahan Cengiz - Ülkü Elif Sena Merve Cevap D 47 51 42 30 220 43 8 Matematik öğretmeni tablodaki öğrenciler- den okul numarası asal olanlara ve okul nu- marasının üç tane asal çarpanı olan öğren- cilere birer soru sormuştur. B) 6 Buna göre öğretmen kaç öğrenciye soru sormuştur? A) 7 C) 5 D) 4
1. Aşağıda verilen beyaz karttan ve birer yüzlerinde 2, 3, 5 ve 7 asal sayılarının yazılı olduğu asal çarpan kartlarından
yeterli sayıda vardır.
Matematik Örnek Soruları
Beyaz
2
2
3
2
Asal Çarpan Kartlan
Bir kartona aşağıdaki gibi 2'den başlayarak doğal sayılar sırasıyla yazılıyor. Daha sonra her bir doğal sayı asal
çarpanlarina ynılarak alt bölümlerine, aşağıdaki gibi o sayının asal çarpanları verilen kartlarda var ise bu kartlar, yok ise
bir adet beyaz kart yerleştiriliyor.
3
4
3
2
5
7
11
Beyaz
Bu kartona yerleştirilen beyaz kart sayısı 3 olduğuna göre, en fazla kaç adet asal çarpan kartı yerleştirilmiştir?
A) 26
B) 29
C) 34
D) 38
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
1. Aşağıda verilen beyaz karttan ve birer yüzlerinde 2, 3, 5 ve 7 asal sayılarının yazılı olduğu asal çarpan kartlarından yeterli sayıda vardır. Matematik Örnek Soruları Beyaz 2 2 3 2 Asal Çarpan Kartlan Bir kartona aşağıdaki gibi 2'den başlayarak doğal sayılar sırasıyla yazılıyor. Daha sonra her bir doğal sayı asal çarpanlarina ynılarak alt bölümlerine, aşağıdaki gibi o sayının asal çarpanları verilen kartlarda var ise bu kartlar, yok ise bir adet beyaz kart yerleştiriliyor. 3 4 3 2 5 7 11 Beyaz Bu kartona yerleştirilen beyaz kart sayısı 3 olduğuna göre, en fazla kaç adet asal çarpan kartı yerleştirilmiştir? A) 26 B) 29 C) 34 D) 38
4.
Eş karelere bölünmüş bir modelde kareler boyanarak
A
kesri elde edilecektir.
27
Bu kesirle ilgili şu bilgiler verilmiştir:
✔ A ve 27 aralarında asaldır.
1 <A < 10
Buna göre A sayısının alabileceği kaç farklı değer
vardır?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 6
6.
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
4. Eş karelere bölünmüş bir modelde kareler boyanarak A kesri elde edilecektir. 27 Bu kesirle ilgili şu bilgiler verilmiştir: ✔ A ve 27 aralarında asaldır. 1 <A < 10 Buna göre A sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır? A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 6.