Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Asal Sayılar Soruları

1
2. 1'den ve kendisinden başka böleni olmayan 1'den büyük doğal sayılara asal sayı denir.
İki pozitif tam sayının 1'den başka ortak pozitif böleni yok ise bu sayılar aralarında asaldır.
Aşağıda verilen dairelerin yarıçap uzunlukları santimetre cinsinden asal olmayan birbirinden farklı doğal sayılardır.
56
RO
24
35
Z
D) 64
C) 72
16,89
10 12
14 15
16 18 20
Birbirine değen dairelerin yarıçap uzunlukları santimetre cinsinden aralarında asaldır. Dört dairenin merkez nok-
taları yukarıdaki gibi doğru parçaları ile birleştirilerek bir dörtgen oluşturuluyor.
Buna göre dörtgenin çevresi en az kaç santimetredir?
A) 28
B) 36
38
B
180°
Sony
16
56
şatışı yapan bir mağazanın; belirli bir haftada, hafta içi sattığı tabletlerin sayıca dağılımı 1. gra-
ayıca dağılımı ise 2. grafikte verilmiştir.
56
360
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
1 2. 1'den ve kendisinden başka böleni olmayan 1'den büyük doğal sayılara asal sayı denir. İki pozitif tam sayının 1'den başka ortak pozitif böleni yok ise bu sayılar aralarında asaldır. Aşağıda verilen dairelerin yarıçap uzunlukları santimetre cinsinden asal olmayan birbirinden farklı doğal sayılardır. 56 RO 24 35 Z D) 64 C) 72 16,89 10 12 14 15 16 18 20 Birbirine değen dairelerin yarıçap uzunlukları santimetre cinsinden aralarında asaldır. Dört dairenin merkez nok- taları yukarıdaki gibi doğru parçaları ile birleştirilerek bir dörtgen oluşturuluyor. Buna göre dörtgenin çevresi en az kaç santimetredir? A) 28 B) 36 38 B 180° Sony 16 56 şatışı yapan bir mağazanın; belirli bir haftada, hafta içi sattığı tabletlerin sayıca dağılımı 1. gra- ayıca dağılımı ise 2. grafikte verilmiştir. 56 360
1.
DENEME-5
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplanınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için aynilan kısmına işaretleyiniz.
A) 78
Aşağıda. Mustafa'nın beş farklı-yilda çekilmiş fotoğrafı eskiden yeniye olacak şekilde soldan sada dobru verilmiştir.
Fotoğraflarda fotoğrafın çekildiği anda Mustafa'nın kaç yaşında olduğu da altlarında yazmaktadır:
Yaş: 8
Yaş: M
17
MATEMATIK TESTI
35
26
t
B)
Yaş: K
26
Yan yana iki fotoğrafın çekilme yılları arashda en fazla on, en az beş yıl vardır.
Yan yana iki fotoğraftaki Mustafa'nın yaşları aralarında asal olduğuna göre, (M+K+Y) toplamı en fazla kaç
olur?
PLM 8G522
X
27
Yaş: Y
35
Yaş: 38
219
35
26
taz
28
27
12
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
1. DENEME-5 1. Bu testte 20 soru vardır. 2. Cevaplanınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için aynilan kısmına işaretleyiniz. A) 78 Aşağıda. Mustafa'nın beş farklı-yilda çekilmiş fotoğrafı eskiden yeniye olacak şekilde soldan sada dobru verilmiştir. Fotoğraflarda fotoğrafın çekildiği anda Mustafa'nın kaç yaşında olduğu da altlarında yazmaktadır: Yaş: 8 Yaş: M 17 MATEMATIK TESTI 35 26 t B) Yaş: K 26 Yan yana iki fotoğrafın çekilme yılları arashda en fazla on, en az beş yıl vardır. Yan yana iki fotoğraftaki Mustafa'nın yaşları aralarında asal olduğuna göre, (M+K+Y) toplamı en fazla kaç olur? PLM 8G522 X 27 Yaş: Y 35 Yaş: 38 219 35 26 taz 28 27 12
480
5.
ÇARPANLAR ve
EST
4. Aşağıda bir tane küp ve her birinin alanı küpün bir yüzünün alanına eşit olacak şekilde 6 eş kareden oluşan bir karton ve
2
Dus
11
3
45
6
1
5 2
4 3
45 9
20
*
S
3
Küpün paralel yüzlerindeki sayıların çarpımı 45'tir. Küp yukarıda gösterildiği gibi kartonun 1 yazan karesinin üzerine konu
yönünde diğer yüzü yere gelecek şekilde hareket ettiriliyor.
Buna göre kaç kez küpün üst yüzünde yazan sayı ile kartonun üstünde yazan sayı aralarında asal olur?
A) 5
C) 3
Đ) 2
YL
B
A
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
480 5. ÇARPANLAR ve EST 4. Aşağıda bir tane küp ve her birinin alanı küpün bir yüzünün alanına eşit olacak şekilde 6 eş kareden oluşan bir karton ve 2 Dus 11 3 45 6 1 5 2 4 3 45 9 20 * S 3 Küpün paralel yüzlerindeki sayıların çarpımı 45'tir. Küp yukarıda gösterildiği gibi kartonun 1 yazan karesinin üzerine konu yönünde diğer yüzü yere gelecek şekilde hareket ettiriliyor. Buna göre kaç kez küpün üst yüzünde yazan sayı ile kartonun üstünde yazan sayı aralarında asal olur? A) 5 C) 3 Đ) 2 YL B A
tek sayıya,
plamı 61'dir.
olabilir?
D) 3
Sood
of
14
off
3-21
45
K= 2x3y
L = 10 000
K ile L sayıları aralarında asal olduğuna göre x ile y
rakamlarının toplamı kaç farklı değer alabilir?
B) 10
C) 12
D) 14
A) 8
250
20
51
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
tek sayıya, plamı 61'dir. olabilir? D) 3 Sood of 14 off 3-21 45 K= 2x3y L = 10 000 K ile L sayıları aralarında asal olduğuna göre x ile y rakamlarının toplamı kaç farklı değer alabilir? B) 10 C) 12 D) 14 A) 8 250 20 51
A(ABC)
• A(DE) -36 cm de
* AK ve Eluunluklan santimal cinsinden birer tam sayd
Buna göre, [AK] e [EL] arasindaki fark santimetre cinsinden asee
Be
07
Bilgi: A0 ve A bir tam sak pirisk üzere. A tam
sayisman pozitif tam sayı çalpari says: aşağıdak
gibi bulunabilir
A sayis asal çarpanlanna aynir.
x ve yasal sayı olmak üzere,
Ax y geklinde yazılır.
A sayisinin pozitif çarpan sayisi (k+1).(m+1)
teminin sonucuna eşittir
Yasemen, bir B tam sayisin aşağıdaki gibi asal çarpan-
larına ayırmıştır.
B
C
A tane
Yasemen B tam sayisini asal çarpanlarına ayırken top-
iam & tane asal sayı kullanmıştır.
B tam sayisinin pozitif 24 adet çarpans olduğuna gö
re, A aşağıdakilerden hangisi olamaz?
B) 9
C12
D) 18
arti
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
A(ABC) • A(DE) -36 cm de * AK ve Eluunluklan santimal cinsinden birer tam sayd Buna göre, [AK] e [EL] arasindaki fark santimetre cinsinden asee Be 07 Bilgi: A0 ve A bir tam sak pirisk üzere. A tam sayisman pozitif tam sayı çalpari says: aşağıdak gibi bulunabilir A sayis asal çarpanlanna aynir. x ve yasal sayı olmak üzere, Ax y geklinde yazılır. A sayisinin pozitif çarpan sayisi (k+1).(m+1) teminin sonucuna eşittir Yasemen, bir B tam sayisin aşağıdaki gibi asal çarpan- larına ayırmıştır. B C A tane Yasemen B tam sayisini asal çarpanlarına ayırken top- iam & tane asal sayı kullanmıştır. B tam sayisinin pozitif 24 adet çarpans olduğuna gö re, A aşağıdakilerden hangisi olamaz? B) 9 C12 D) 18 arti
7. Aşağıdaki tabloda iki basamaklı 16 tane doğal sayı
verilmiştir.
13
Çözme yeri:
41
63
83
14
B) 572
47
71
23 37
51
73
85 91
59
79
Bunlardan hem kendisi hem de rakamlarının
yer değiştirildiğinde asal olan sayıların toplamı
kaçtır?
A) 370
97
C) 614
D) 705
og en
1. ÜNİTE
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
7. Aşağıdaki tabloda iki basamaklı 16 tane doğal sayı verilmiştir. 13 Çözme yeri: 41 63 83 14 B) 572 47 71 23 37 51 73 85 91 59 79 Bunlardan hem kendisi hem de rakamlarının yer değiştirildiğinde asal olan sayıların toplamı kaçtır? A) 370 97 C) 614 D) 705 og en 1. ÜNİTE
3. Bir manavda, patatesin kilogramı 15 TL'den ve soğanın
kilogramı 12 TL'den satılmaktadır. Bu manavda, bir gün
boyunca satılan patates ve soğandan elde edilen gelir-
ler birbirine eşit ve toplamları 1000 TL'den fazla olmuş-
tur.
Patates
1 kg 15 TL
1)
+12x-14
36kg
Shole
Soğan
1 kg 12 TL
4-16
DAR SAPELIACAN SUOTANIC
Bir günde bu iki sebzeden de kilogram cinsinden tam
sayı miktarlarda satış yapıldığına göre, satılan pata-
tes ve soğanın toplam miktarı en az kaç kilogramdır?
B) 85
153
C) 90
D) 96
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
3. Bir manavda, patatesin kilogramı 15 TL'den ve soğanın kilogramı 12 TL'den satılmaktadır. Bu manavda, bir gün boyunca satılan patates ve soğandan elde edilen gelir- ler birbirine eşit ve toplamları 1000 TL'den fazla olmuş- tur. Patates 1 kg 15 TL 1) +12x-14 36kg Shole Soğan 1 kg 12 TL 4-16 DAR SAPELIACAN SUOTANIC Bir günde bu iki sebzeden de kilogram cinsinden tam sayı miktarlarda satış yapıldığına göre, satılan pata- tes ve soğanın toplam miktarı en az kaç kilogramdır? B) 85 153 C) 90 D) 96
Bir metal levha aşağıdaki gibi 16 eş bölüme ayrıldıktan sonra görseldeki gibi boyanmıştır.
3. Bu metal levhanın tamamı, aşağıdaki gibi bölümleri ayıran çizgilerden bükülerek kamp çadırı yapılmıştır. Tüm çadırlan
boşken Hakan bu çadırlardan rastgele birine yerleşmiştir.
A)
Buna göre, Hakan'ın yerleştiği çadırın iki yan yüzünün aynı renk parça olma olasığı kaçtır?
3
4
3
16
B)
Yan yüz
5
8
...
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
Bir metal levha aşağıdaki gibi 16 eş bölüme ayrıldıktan sonra görseldeki gibi boyanmıştır. 3. Bu metal levhanın tamamı, aşağıdaki gibi bölümleri ayıran çizgilerden bükülerek kamp çadırı yapılmıştır. Tüm çadırlan boşken Hakan bu çadırlardan rastgele birine yerleşmiştir. A) Buna göre, Hakan'ın yerleştiği çadırın iki yan yüzünün aynı renk parça olma olasığı kaçtır? 3 4 3 16 B) Yan yüz 5 8 ...
It do no
NMG
31.
0,232XTO TIE
AT
^
A) 65
Fevzi
2,52x10² m²
0,252x10² m²
B) 72
Ali
23
Sayı çarkında her dilimde farklı sayılar vardır. Sayılar öyle bir yerleştirilmiştir ki, Ali ve Fevzi'ye gelen sayılar
daima aralarında asaldır. Dilimlerin hiçbirinde 1 rakamı olmadığına göre, sayı çarkının üstündeki sayıların
toplamı en az kaç olabilir?
1700 adet
2,52x10-² m²
C) 74
D) 86
33.
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
It do no NMG 31. 0,232XTO TIE AT ^ A) 65 Fevzi 2,52x10² m² 0,252x10² m² B) 72 Ali 23 Sayı çarkında her dilimde farklı sayılar vardır. Sayılar öyle bir yerleştirilmiştir ki, Ali ve Fevzi'ye gelen sayılar daima aralarında asaldır. Dilimlerin hiçbirinde 1 rakamı olmadığına göre, sayı çarkının üstündeki sayıların toplamı en az kaç olabilir? 1700 adet 2,52x10-² m² C) 74 D) 86 33.
16.
A) 5
2
16
-860950505
-0000
B) 4
Yandaki abaküs 39 sayısını göstermektedir.
Alttaki büyük abaküste ise, sarıdan pembeye,
ve yeşilden turuncuya doğru aynı anda birer
boncuk alınıp atılacaktır. Bu durumdan sonra
oluşacak sayılardan kaç tanesi aralarında asal
olur?
9 -
-4-9-1
8-4-9-2
8-9
C) 3
4-5
9-2
D) 2
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
16. A) 5 2 16 -860950505 -0000 B) 4 Yandaki abaküs 39 sayısını göstermektedir. Alttaki büyük abaküste ise, sarıdan pembeye, ve yeşilden turuncuya doğru aynı anda birer boncuk alınıp atılacaktır. Bu durumdan sonra oluşacak sayılardan kaç tanesi aralarında asal olur? 9 - -4-9-1 8-4-9-2 8-9 C) 3 4-5 9-2 D) 2
B KİTAPÇIĞI
13. Pinpon oynamak için spor salonuna giden Ayla ya 15
numaralı raket verildikten sonra 1,2,3,4,5 v6 6 numa
ralı pinpon toplarından raket numarası ile aralarında
asal olanları alabileceği söylenmiştir.
1
A) 2
4
2
5
6
Buna göre, Ayla bu pinpon toplarından en fazla kaç
tanesini alabilir?
B) 3
15
D) 65
Inkadan bir destesinde 100 adet 200 TL'I
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
B KİTAPÇIĞI 13. Pinpon oynamak için spor salonuna giden Ayla ya 15 numaralı raket verildikten sonra 1,2,3,4,5 v6 6 numa ralı pinpon toplarından raket numarası ile aralarında asal olanları alabileceği söylenmiştir. 1 A) 2 4 2 5 6 Buna göre, Ayla bu pinpon toplarından en fazla kaç tanesini alabilir? B) 3 15 D) 65 Inkadan bir destesinde 100 adet 200 TL'I
20. Mehmet, Yurder ve Caner her bir katında altı daire bulunan on katlı Mozaik apartmanında oturmaktadırlar.
55
56
BY 9, 5, 5
58 59 60
6
C) 9, 6, 5
K
11
10. Kat
6012
1. Kat
Her birinin oturduğu dairenin numarası asal sayı olmayan, yalnız bir asal çarpanı olan sayıdır.
Her biri mümkün olan en yüksek katta oturduklarına göre oturdukları kat numaraları aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A 10, 9, 8
>
57/3
19
S
sa
29
D) 8, 5, 4
DENEME
Matematik Testi Bitti.
Fen Bilimleri Testine Geçiniz.
6. Sınıf Mozaik Kamp Sömestir
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
20. Mehmet, Yurder ve Caner her bir katında altı daire bulunan on katlı Mozaik apartmanında oturmaktadırlar. 55 56 BY 9, 5, 5 58 59 60 6 C) 9, 6, 5 K 11 10. Kat 6012 1. Kat Her birinin oturduğu dairenin numarası asal sayı olmayan, yalnız bir asal çarpanı olan sayıdır. Her biri mümkün olan en yüksek katta oturduklarına göre oturdukları kat numaraları aşağıdakilerden hangisi olabilir? A 10, 9, 8 > 57/3 19 S sa 29 D) 8, 5, 4 DENEME Matematik Testi Bitti. Fen Bilimleri Testine Geçiniz. 6. Sınıf Mozaik Kamp Sömestir
Aşağıda üç farkh renkte 6'şar boncuk verilmiştir.
Kirmizi
Sarı
Farklı renkteki boncuklar farklı asal sayıları temsil et-
mektedir. Bu boncuklar, dört çubuktan ilk ikisine yer-
leştirilmiştir. Kalanların tamamı ise 3. ve 4. çubuğa yer-
leştirilecektir.
Mor
72
75
K
L
Çubukların altında kartlardaki yazar 72, 75, K ve L sa-
yılan o çubuktaki boncukların temsil ettiği asal sayıla-
nin tamamı çarpılarak elde edilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Mor, sarı ve kırmızı boncuklar sırasıyla 2, 3 ve 5
asal sayılarını temsil etmektedir.
B) K = 22.32.5 olabilir.
C) 3. çubuğa 2 mor, 3 sarı ve 1 kırmızı boncuk konu-
lursa K sayısı 360 olur.
D) L sayısının değeri 350 olamaz.
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
Aşağıda üç farkh renkte 6'şar boncuk verilmiştir. Kirmizi Sarı Farklı renkteki boncuklar farklı asal sayıları temsil et- mektedir. Bu boncuklar, dört çubuktan ilk ikisine yer- leştirilmiştir. Kalanların tamamı ise 3. ve 4. çubuğa yer- leştirilecektir. Mor 72 75 K L Çubukların altında kartlardaki yazar 72, 75, K ve L sa- yılan o çubuktaki boncukların temsil ettiği asal sayıla- nin tamamı çarpılarak elde edilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Mor, sarı ve kırmızı boncuklar sırasıyla 2, 3 ve 5 asal sayılarını temsil etmektedir. B) K = 22.32.5 olabilir. C) 3. çubuğa 2 mor, 3 sarı ve 1 kırmızı boncuk konu- lursa K sayısı 360 olur. D) L sayısının değeri 350 olamaz.
POZITIF ÇARPANLAR
MODEL 3 LISTELENDIRILMIG NESNELER
2
Kar ayakkabıs
Soru Modelleriyle
Yeni Nesil Soruları Öğreten Test
Bryadim kampanyasında toplanan ürünler sırasıyla 1'den 128'ya kadar numaralandinimiştir. Ancak yapılan incelemede yalnızca 1 adet
asal çarpan olan numaraya sahip ürünlerde kusurlar tespit edilmiştir. Ayrıca bu ürünlerin numaralan asal sayı değildir.
Tespit edilen kusurlu ürün sayısı kaçtır?
D) 12
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
POZITIF ÇARPANLAR MODEL 3 LISTELENDIRILMIG NESNELER 2 Kar ayakkabıs Soru Modelleriyle Yeni Nesil Soruları Öğreten Test Bryadim kampanyasında toplanan ürünler sırasıyla 1'den 128'ya kadar numaralandinimiştir. Ancak yapılan incelemede yalnızca 1 adet asal çarpan olan numaraya sahip ürünlerde kusurlar tespit edilmiştir. Ayrıca bu ürünlerin numaralan asal sayı değildir. Tespit edilen kusurlu ürün sayısı kaçtır? D) 12
in Pozitif Tam Sayı Çarpanları
carpanların
şit olan bir
or.
gisini bu
Z?
250
6.
BTS
Pozitif bir doğal sayının asal çarpanlarının küçükten
büyüğe doğru sıralanmasıyla elde edilen sayıya bu doğal
sayının kodu denir.
Örneğin 45 = 32.51 sayısının kodu 35'tir.
Buna göre, kodu 235 olan iki basamaklı kaç doğal sayı
vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
16hovils has neid slviese insT ev NB
seart rainsigot ninnisinsq's ises ninryse plabrigi nimes
Tinties til
izun-
TİK
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
in Pozitif Tam Sayı Çarpanları carpanların şit olan bir or. gisini bu Z? 250 6. BTS Pozitif bir doğal sayının asal çarpanlarının küçükten büyüğe doğru sıralanmasıyla elde edilen sayıya bu doğal sayının kodu denir. Örneğin 45 = 32.51 sayısının kodu 35'tir. Buna göre, kodu 235 olan iki basamaklı kaç doğal sayı vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 16hovils has neid slviese insT ev NB seart rainsigot ninnisinsq's ises ninryse plabrigi nimes Tinties til izun- TİK
parçasının çevresi kaç santimetredir?
C)16√3
X
A
B
C
D
24 E
72 45
C) 32
DI 18/3
Yukanda görülen çarpım tablosundaki A, B, C ve D 1'den büyük tam sayılar olmak üzere A ve C sayılan arala-
nnda asaldır.
Buna göre B+D+ E işleminin sonucu kaçtır?
Al 26
B) 29
D) 41
Yukandaki görselde m
altta kalan says toban
üslü sayılanın sonucla
Benzer şekilde üzerim
olusturulmuştur, Us
16
t
2
Buna göre ma
A) 7
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
parçasının çevresi kaç santimetredir? C)16√3 X A B C D 24 E 72 45 C) 32 DI 18/3 Yukanda görülen çarpım tablosundaki A, B, C ve D 1'den büyük tam sayılar olmak üzere A ve C sayılan arala- nnda asaldır. Buna göre B+D+ E işleminin sonucu kaçtır? Al 26 B) 29 D) 41 Yukandaki görselde m altta kalan says toban üslü sayılanın sonucla Benzer şekilde üzerim olusturulmuştur, Us 16 t 2 Buna göre ma A) 7