Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Basit Olayların Olma Olasılığı Soruları

Yukarıdaki daire üzerindeki bir noktanın A
bölgesinde olma olasılığı kaçtır?
S-8)
20 kişilik 8-A sınıfından seçilen bir öğrencinin
3
kız olma olasılığı — 'tir.
5
Buna göre sınıfta kaç erkek öğrenci var-
dır?
312
S-9)
~/4/0
dir?
20
Aşağıdakilerden hangisi bir özdeşlik değil-
cel
S-12)
40
kel
Tiy
da
de
A)
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
Yukarıdaki daire üzerindeki bir noktanın A bölgesinde olma olasılığı kaçtır? S-8) 20 kişilik 8-A sınıfından seçilen bir öğrencinin 3 kız olma olasılığı — 'tir. 5 Buna göre sınıfta kaç erkek öğrenci var- dır? 312 S-9) ~/4/0 dir? 20 Aşağıdakilerden hangisi bir özdeşlik değil- cel S-12) 40 kel Tiy da de A)
5.
A) 126
11 Düğme
B) 162
İstenilen olası durumların sayısı
Tüm olası durumların sayısı
Bir olayın olma olasılığı =
Aşağıdaki düğme keselerindeki 1. kesenin içinde renkleri hariç özdeş yeşil ve turuncu, 2. kesenin içinde renkleri
hariç özdeş yeşil ve sarı düğmeler bulunmaktadır.
boyaungi alan toplam kaç kilogram boya kullanilmiştir?
C) 194
D) 246
19 Düğme
1. Kese
2. Kese
1. kesedeki turuncu düğme sayısı, yeşil düğmelerden fazla, 1. ve 2. keselerdeki yeşil düğmelerin sayıları ise bir-
birine eşittir.
B)
Dikiş Kutusu
Buna göre 1. ve 2. keselerdeki düğmelerin tamamı dikiş kutusuna atıldığında, bu dikiş kutusundan rastge-
le alınan bir düğmenin yeşil düğme olma olasılığı en fazla kaçtır?
A) = 13
23
1
C) //
D)
13
30
8. SINIF MATEMATİK
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
5. A) 126 11 Düğme B) 162 İstenilen olası durumların sayısı Tüm olası durumların sayısı Bir olayın olma olasılığı = Aşağıdaki düğme keselerindeki 1. kesenin içinde renkleri hariç özdeş yeşil ve turuncu, 2. kesenin içinde renkleri hariç özdeş yeşil ve sarı düğmeler bulunmaktadır. boyaungi alan toplam kaç kilogram boya kullanilmiştir? C) 194 D) 246 19 Düğme 1. Kese 2. Kese 1. kesedeki turuncu düğme sayısı, yeşil düğmelerden fazla, 1. ve 2. keselerdeki yeşil düğmelerin sayıları ise bir- birine eşittir. B) Dikiş Kutusu Buna göre 1. ve 2. keselerdeki düğmelerin tamamı dikiş kutusuna atıldığında, bu dikiş kutusundan rastge- le alınan bir düğmenin yeşil düğme olma olasılığı en fazla kaçtır? A) = 13 23 1 C) // D) 13 30 8. SINIF MATEMATİK
8.
Yukarıda uzunluğu belirtilen çubuk cm türünden
2'nin artan pozitif tam sayı kuvvetleri ölçüsünde
birbirinden farklı en çok sayıda parçalara ayrı-
liyor. Kalan parça ise cm türünden 3'ün artan
pozitif tam sayı kuvvetleri ölçüsünde birbirinden
farklı en çok sayıda parçalara ayrılıyor.
A)
165 em
1
Parçalardan rastgele seçilen bir tanesinin
uzunluğunun 20 cm'den kısa olma olasılığı
kaçtır?
B)
23
zbu
C)
2
2
D)
isemyayincilik
92
3
5
6:65
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
8. Yukarıda uzunluğu belirtilen çubuk cm türünden 2'nin artan pozitif tam sayı kuvvetleri ölçüsünde birbirinden farklı en çok sayıda parçalara ayrı- liyor. Kalan parça ise cm türünden 3'ün artan pozitif tam sayı kuvvetleri ölçüsünde birbirinden farklı en çok sayıda parçalara ayrılıyor. A) 165 em 1 Parçalardan rastgele seçilen bir tanesinin uzunluğunun 20 cm'den kısa olma olasılığı kaçtır? B) 23 zbu C) 2 2 D) isemyayincilik 92 3 5 6:65
10. Aynı düzlemde bulunan 15 doğrudan 5 tanesi birbirine paralel
ve 4 tanesi belli bir A noktasından geçmektedir.
Buna göre, bu farklı doğruların en çok kaç kesişim noktası
vardır?
A) 120
B) 108
C) 90
D) 84
E) 80
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
10. Aynı düzlemde bulunan 15 doğrudan 5 tanesi birbirine paralel ve 4 tanesi belli bir A noktasından geçmektedir. Buna göre, bu farklı doğruların en çok kaç kesişim noktası vardır? A) 120 B) 108 C) 90 D) 84 E) 80
K
Quo
66, LGS'ye hazrılanan Ela'nın kitap sayıları ve ders adları
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Ders Adi
Matematik
Türkçe
Fen Bilimleri
Sosyal Bilgiler
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
İngilizce
Kitap Sayısı
4
2
3
3
B) 6
1
Ela'nın kitaplarından en az kaç kitap alınırsa geriye kalan
kitaplar arasındaki her dersin kitabının seçilme olasılığı
eşit olur?
A) 5
C) 7
1
D) 8
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
K Quo 66, LGS'ye hazrılanan Ela'nın kitap sayıları ve ders adları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ders Adi Matematik Türkçe Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İngilizce Kitap Sayısı 4 2 3 3 B) 6 1 Ela'nın kitaplarından en az kaç kitap alınırsa geriye kalan kitaplar arasındaki her dersin kitabının seçilme olasılığı eşit olur? A) 5 C) 7 1 D) 8
JRI2 Ve 3 erkek arasından bir kişi seçilecektir.
Buna göre olası durum sayısı kaçtır?
A) 1
B) 3
C) 5
2. Bir çift zar atıldığında üst yüze gelen sayıla-
rin toplamının 4 olduğu kaç farklı olası durum
vardır?
13
A) 5
0231
B) 4
D) 8
C) 3
22
3. Aşağıda Şeyda'nın dört basamaklı bir doğal sayı
ilk iki samağı verilmistir.
5. Aş
18+5=
32+5
S
ä
a
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
JRI2 Ve 3 erkek arasından bir kişi seçilecektir. Buna göre olası durum sayısı kaçtır? A) 1 B) 3 C) 5 2. Bir çift zar atıldığında üst yüze gelen sayıla- rin toplamının 4 olduğu kaç farklı olası durum vardır? 13 A) 5 0231 B) 4 D) 8 C) 3 22 3. Aşağıda Şeyda'nın dört basamaklı bir doğal sayı ilk iki samağı verilmistir. 5. Aş 18+5= 32+5 S ä a
acak şekilde en büyük alanlı eş
Ikdörtgen şeklin-
yor.
40 cm
parçaların her birine bir
başlayarak ardışık pozitif
ele seçilen bir kartın
al sayı olma olasılığı
3
10
D)
13
40
3.
==
Bir olayın
olma olasılığı
48 cm
=
Aşağıda kısa kenar uzunluğu 48 cm ve bir yüzünün
alanı 4.224 cm² olan dikdörtgen şeklindeki bir pano
verilmiştir.
87
B)
İstenilen olası durum sayısı
Tüm olası durum sayısı
un etrafına köseler 2
Bu panonun etrafına köşelere de gelmek şartıyla eşit
ve en büyük aralıklarla köşelere yeşil diğerleri mavi
renkli olmak üzere çiviler çakılmıştır.
Panodan rastgele seçilen bir çivinin mavi renkli
olma olasılığı kaçtır?
7
8
C)
15
17
D)
19
20
SÖZEL BÖL
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
acak şekilde en büyük alanlı eş Ikdörtgen şeklin- yor. 40 cm parçaların her birine bir başlayarak ardışık pozitif ele seçilen bir kartın al sayı olma olasılığı 3 10 D) 13 40 3. == Bir olayın olma olasılığı 48 cm = Aşağıda kısa kenar uzunluğu 48 cm ve bir yüzünün alanı 4.224 cm² olan dikdörtgen şeklindeki bir pano verilmiştir. 87 B) İstenilen olası durum sayısı Tüm olası durum sayısı un etrafına köseler 2 Bu panonun etrafına köşelere de gelmek şartıyla eşit ve en büyük aralıklarla köşelere yeşil diğerleri mavi renkli olmak üzere çiviler çakılmıştır. Panodan rastgele seçilen bir çivinin mavi renkli olma olasılığı kaçtır? 7 8 C) 15 17 D) 19 20 SÖZEL BÖL
Betül, İlker, Ayşegül, Efe ve Melis adlı 5 kişi aynı otobüste seyahat
etmektedir.
Oturdukları koltuklarla ilgili şunlar bilinmektedir:
Aynı sırada oturan sadece Ayşegül ve İlker vardır.
• Betül en önde cam kenarında oturmaktadır.
İlker, Efe'nin tam arkasındaki koltukta cam kenarında oturmaktadır.
. En arkada oturan Melis'tir.
●
Ayşegül 11 numaralı koltukta oturmaktadır.
• Koridorun solunda, şoförün tarafında, yalnız Efe ve İlker oturmaktadır.
Verilen bilgilere göre hangisinin oturduğu koltuk tam olarak bilinemez?
A) Efe
C) Betül
•
B) Melis
16 15
12
11
8 7
4 3
14 13
10 9
6 5
2
1
Şoför
D) İlker
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
Betül, İlker, Ayşegül, Efe ve Melis adlı 5 kişi aynı otobüste seyahat etmektedir. Oturdukları koltuklarla ilgili şunlar bilinmektedir: Aynı sırada oturan sadece Ayşegül ve İlker vardır. • Betül en önde cam kenarında oturmaktadır. İlker, Efe'nin tam arkasındaki koltukta cam kenarında oturmaktadır. . En arkada oturan Melis'tir. ● Ayşegül 11 numaralı koltukta oturmaktadır. • Koridorun solunda, şoförün tarafında, yalnız Efe ve İlker oturmaktadır. Verilen bilgilere göre hangisinin oturduğu koltuk tam olarak bilinemez? A) Efe C) Betül • B) Melis 16 15 12 11 8 7 4 3 14 13 10 9 6 5 2 1 Şoför D) İlker
A) Aşağıdaki ifadeler doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazalım. (10 x 2 = 20puan)
(.....) 1) Maddeler katı,sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunur.
(.....) 2) Maddeler arasında ısı alışverişi olmaz.
(.....) 3) Makarna ve su karışımını eleme yöntemi ile ayırabiliriz.
(.....) 4) Katı ve sıvıların tümü bulundukları kabın şeklini alırlar.
(.....) 5) Ağaçlar yer değiştirmezler fakat hareket ederler.
(.....) 6) Sivi maddelerin belirli bir şekilleri yoktur ama hacimleri vardır.
(.....) 7) Floresan lamba ampulden önce icat edilmiştir.
(.....) 8) Ampulü icat eden mucit Edison'dur.
(.....) 9) Masa lambamız sağ elle yazı yazıyorsak sol arka tarafta olmalıdır.
(.....) 10) Tuz ve şeker saf maddedir.
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
A) Aşağıdaki ifadeler doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazalım. (10 x 2 = 20puan) (.....) 1) Maddeler katı,sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunur. (.....) 2) Maddeler arasında ısı alışverişi olmaz. (.....) 3) Makarna ve su karışımını eleme yöntemi ile ayırabiliriz. (.....) 4) Katı ve sıvıların tümü bulundukları kabın şeklini alırlar. (.....) 5) Ağaçlar yer değiştirmezler fakat hareket ederler. (.....) 6) Sivi maddelerin belirli bir şekilleri yoktur ama hacimleri vardır. (.....) 7) Floresan lamba ampulden önce icat edilmiştir. (.....) 8) Ampulü icat eden mucit Edison'dur. (.....) 9) Masa lambamız sağ elle yazı yazıyorsak sol arka tarafta olmalıdır. (.....) 10) Tuz ve şeker saf maddedir.
uğun Yüzdesini Bulma
Pekiştirme Testi
13. Ömer ilk hafta kendisine 100 soru çözme hedefi belir-
liyor. İkinci hafta soru sayısını %20, arttırıyor. Üçüncü
hafta ise bir önceki haftadan %10 artırmayı planlıyor.
Buna göre, Ömer üçüncü haftada kaç soru çözmüş
olur?
A) 134
B) 132
C) 130
D) 128
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
uğun Yüzdesini Bulma Pekiştirme Testi 13. Ömer ilk hafta kendisine 100 soru çözme hedefi belir- liyor. İkinci hafta soru sayısını %20, arttırıyor. Üçüncü hafta ise bir önceki haftadan %10 artırmayı planlıyor. Buna göre, Ömer üçüncü haftada kaç soru çözmüş olur? A) 134 B) 132 C) 130 D) 128
3.
Fibonacci dizisi, her sayının kendinden önceki iki sayının toplanması ile oluşan bir sayı dizisidir.
(1, 1, 2, 3, 5,...}
Ertan; 8 kutuya, sırasıyla fibonacci sayıları kadar bilye koymuştur.
1
bilye
A) 198
1. kutu
1
bilye
3. kutu
Her kutunun içindeki bilyelerin her birinin üzerinde, kutu numarası yazmaktadır. Örneğin 6. kutunun içinde, üzerinde
6 yazan 8 bilye vardır.
B)
2
bilye
2. kutu
3
bilye
444
4. kutu
Bu sekiz kutu içindeki bilyelerin tamamı, boş bir kavanoza konuyor.
Son durumda kavanozdan rastgele alınan bir bilyenin üzerinde yazan sayının tek sayı olma olasılığı kaçtır?
7/8
18
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
3. Fibonacci dizisi, her sayının kendinden önceki iki sayının toplanması ile oluşan bir sayı dizisidir. (1, 1, 2, 3, 5,...} Ertan; 8 kutuya, sırasıyla fibonacci sayıları kadar bilye koymuştur. 1 bilye A) 198 1. kutu 1 bilye 3. kutu Her kutunun içindeki bilyelerin her birinin üzerinde, kutu numarası yazmaktadır. Örneğin 6. kutunun içinde, üzerinde 6 yazan 8 bilye vardır. B) 2 bilye 2. kutu 3 bilye 444 4. kutu Bu sekiz kutu içindeki bilyelerin tamamı, boş bir kavanoza konuyor. Son durumda kavanozdan rastgele alınan bir bilyenin üzerinde yazan sayının tek sayı olma olasılığı kaçtır? 7/8 18
10.
A)
Yukarıda daire şeklindeki hedef tahtasının
farklı renklere boyanmış dilimlerine ait merkez
açılarının ölçüleri verilmiştir.
4
Bu hedef tahtasına atılan bir okun, yeşil
renkli bölgeyi vurma olasılığı kaçtır?
B)
30%
1
60°
3
120°
C)
288
5
12
p
D)
J
12.
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
10. A) Yukarıda daire şeklindeki hedef tahtasının farklı renklere boyanmış dilimlerine ait merkez açılarının ölçüleri verilmiştir. 4 Bu hedef tahtasına atılan bir okun, yeşil renkli bölgeyi vurma olasılığı kaçtır? B) 30% 1 60° 3 120° C) 288 5 12 p D) J 12.
2. Aşağıdaki 180 birim küpten oluşan yapının tabanı dahil tüm dış yüzeyi boyanıyor. Daha sonra yapı
tekrar birim küplere ayrılıyor.
36
36
C
A)
12
11
15
15
6+
10
12 6 6.5 7 10
312
mus
Buna göre, rastgele seçilen bir birim küpün hiç bir yüzünün boyanmamış olma olasılığı kaçtır?
C) 4
2
B) -/-/1
D) 1/1/12
3
60
(16)
72
1
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
2. Aşağıdaki 180 birim küpten oluşan yapının tabanı dahil tüm dış yüzeyi boyanıyor. Daha sonra yapı tekrar birim küplere ayrılıyor. 36 36 C A) 12 11 15 15 6+ 10 12 6 6.5 7 10 312 mus Buna göre, rastgele seçilen bir birim küpün hiç bir yüzünün boyanmamış olma olasılığı kaçtır? C) 4 2 B) -/-/1 D) 1/1/12 3 60 (16) 72 1
Bu çiftlikte bulu
sayısı horoz sayısından fazladır.
re bu çiftlikten seçilen bir hayvanın horoz
sılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
C) 1 D) 1/2
B)
18
5. Bilgi: Hacim, taban alanı ile yüksekliğin çarpımıdır.
Bir küpün tüm yüzeyleri maviye boyandıktan sonra küp,
64 eş parçalara ayrılıyor. Bu parçalar torbaya atılıp
torbadan rastgele bir küp çekiliyor. Çekilen küpün
sadece 2 yüzünün boyalı olma olasılığı nedir?
C) 16
A) 1/1/1
B) 3/13
8
D)
3
16
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
Bu çiftlikte bulu sayısı horoz sayısından fazladır. re bu çiftlikten seçilen bir hayvanın horoz sılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz? C) 1 D) 1/2 B) 18 5. Bilgi: Hacim, taban alanı ile yüksekliğin çarpımıdır. Bir küpün tüm yüzeyleri maviye boyandıktan sonra küp, 64 eş parçalara ayrılıyor. Bu parçalar torbaya atılıp torbadan rastgele bir küp çekiliyor. Çekilen küpün sadece 2 yüzünün boyalı olma olasılığı nedir? C) 16 A) 1/1/1 B) 3/13 8 D) 3 16
●
●
Bu sinema salonund
ve Emre'nin yukarıdaki plana göre
olmayan ve yan yana oturabilecekleri koltuklar için
satın aldıkları bilinmektedir.
●
Buna göre bu üç arkadaşın satın aldıkları biletlerin
G sırasında olma olasılığı kaçtır?
D) 7/2
A) 2/12
3. Bir çiftlikte 4 farklı türden en az bir tane olmak üzere
30 hayvan bulunmaktadır.
Koyunların sayısı atlardan fazladır.
İneklerin sayısı atlardan fazladır.
Rastgele seçilen bir hayvanın tavuk olma
olasılığı %10'dur.
1 C) 15/2
B) 4
A) %50
Verilen bilgilere göre rastgele seçilen bir
hayvanın koyun olma olasılığı en çok kaçtır?
B) %60 C) %70
D) %80
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
● ● Bu sinema salonund ve Emre'nin yukarıdaki plana göre olmayan ve yan yana oturabilecekleri koltuklar için satın aldıkları bilinmektedir. ● Buna göre bu üç arkadaşın satın aldıkları biletlerin G sırasında olma olasılığı kaçtır? D) 7/2 A) 2/12 3. Bir çiftlikte 4 farklı türden en az bir tane olmak üzere 30 hayvan bulunmaktadır. Koyunların sayısı atlardan fazladır. İneklerin sayısı atlardan fazladır. Rastgele seçilen bir hayvanın tavuk olma olasılığı %10'dur. 1 C) 15/2 B) 4 A) %50 Verilen bilgilere göre rastgele seçilen bir hayvanın koyun olma olasılığı en çok kaçtır? B) %60 C) %70 D) %80
Bir sınıfta yapılan ankette "Fen Bilimleri dersini mi yoksa Matematik dersini mi daha çok seviyorsunuz?" sorusuna
verilen cevaplarla ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir.
Bütün öğrenciler "Matematik" ya da "Fen Bilimleri" olarak cevap vermişlerdir.
• "Matematik" cevabını veren kız öğrenci sayısı, "Fen Bilimleri" cevabını veren erkek öğrenci sayısının 3 katı
kadardır.
1/2
• "Fen Bilimleri" cevabını veren erkek öğrenci sayısı, "Fen Bilimleri" cevabını veren kız öğrenci sayısının yarısı
kadardır.
"Matematik" ve "Fen Bilimleri" cevabını veren erkek öğrenci sayıları eşittir.
Buna göre bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin "Matematik" cevabını vermiş olma olasılığı kaçtır?
C) -13
D)-4
A)-
Neben berei
23
Fen Biler
Matemati
ONAYLA
B) 3/3
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
Bir sınıfta yapılan ankette "Fen Bilimleri dersini mi yoksa Matematik dersini mi daha çok seviyorsunuz?" sorusuna verilen cevaplarla ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Bütün öğrenciler "Matematik" ya da "Fen Bilimleri" olarak cevap vermişlerdir. • "Matematik" cevabını veren kız öğrenci sayısı, "Fen Bilimleri" cevabını veren erkek öğrenci sayısının 3 katı kadardır. 1/2 • "Fen Bilimleri" cevabını veren erkek öğrenci sayısı, "Fen Bilimleri" cevabını veren kız öğrenci sayısının yarısı kadardır. "Matematik" ve "Fen Bilimleri" cevabını veren erkek öğrenci sayıları eşittir. Buna göre bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin "Matematik" cevabını vermiş olma olasılığı kaçtır? C) -13 D)-4 A)- Neben berei 23 Fen Biler Matemati ONAYLA B) 3/3