Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Soruları

14. Alanı (9x² + 6x + 1) cm² olan kare şeklindeki masa
ortüsü aşağıda gösterildiği gibi kenarlarından sar-
kacak şekilde ortalanarak dikdörtgen biçimindeki
masanın üzerine örtülmüştür.
3x+1
3x+1+3
3x+3 + 3x+4
Masanın üzerine bu örtü serildiğinde kısa kenarlar-
dan 2 cm, uzun kenarlardan ise 3 cm aşağıya sark-
mıştır.
Buna göre masanın üst yüzeyinin alanını san-
timetrekare cinsinden gösteren cebirsel ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 92²-9x+2
C)9x²-24x + 15
B) 9x² 18x + 15
D) 9x² -24x + 3
3x-2₁
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
14. Alanı (9x² + 6x + 1) cm² olan kare şeklindeki masa ortüsü aşağıda gösterildiği gibi kenarlarından sar- kacak şekilde ortalanarak dikdörtgen biçimindeki masanın üzerine örtülmüştür. 3x+1 3x+1+3 3x+3 + 3x+4 Masanın üzerine bu örtü serildiğinde kısa kenarlar- dan 2 cm, uzun kenarlardan ise 3 cm aşağıya sark- mıştır. Buna göre masanın üst yüzeyinin alanını san- timetrekare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) 92²-9x+2 C)9x²-24x + 15 B) 9x² 18x + 15 D) 9x² -24x + 3 3x-2₁
20. Bir civataya A, B ve C marka somunlar yeteri ka-
dar olacak şekilde taşma olmadan takılmıştır. Aşa-
ğıdaki görselde civata ve somunların yükseklikleri
verilmiştir.
A
B
C
1x + 4 mm
x + 8 mm
1x + 2 mm
Bu civataya 6 adet A somunu veya 4 adet B somu-
nu herhangi bir taşma olmadan ve aralarında boşluk
olmadan tam olarak yerleştirilebilmektedir.
Verilenlere göre bu civataya aralarında boşluk
olmadan ve taşma olmadan en fazla kaç adet
C somunu yerleştirilebilir?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 12
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
20. Bir civataya A, B ve C marka somunlar yeteri ka- dar olacak şekilde taşma olmadan takılmıştır. Aşa- ğıdaki görselde civata ve somunların yükseklikleri verilmiştir. A B C 1x + 4 mm x + 8 mm 1x + 2 mm Bu civataya 6 adet A somunu veya 4 adet B somu- nu herhangi bir taşma olmadan ve aralarında boşluk olmadan tam olarak yerleştirilebilmektedir. Verilenlere göre bu civataya aralarında boşluk olmadan ve taşma olmadan en fazla kaç adet C somunu yerleştirilebilir? A) 4 B) 6 C) 8 D) 12
17. /
Kablosuz
Ağ göstergesi
1. Konum
Modem
2. Konum
B) 11
3. Konum
DJ 99
Elçin, dizüstü bilgisayarının kablosuz internetinin çekme hi-
zını ölçmektedir. Elçin, bilgisayarını farklı uzaklıklara koyarak
bilgisayarında bulunan kablosuz ağ göstergesini takip etmek-
tedir.
Kablosuz ağın çekme hızı, bilgisayarın modeme uzaklığı aynı
ise aynı göstergeyi göstermektedir. Bilgisayar uzaklaştıkça
dört çizgiden oluşan göstergede daha az çizgi çıkmaktadır.
Bilgisayar 3 farklı konuma yerleştirilmiş olup 3. konumun mo-
deme olan uzaklığı, 2. konumun modeme olan uzaklığından
3 metre fazla, 1. konumun modeme olan uzaklığının 2 katı-
nın 1 metre eksiğidir.
1. Konumun modeme uzaklığı 4 metre olduğuna göre bu üç konumun da modeme olan uzaklıkları top-
dam kaç metredir?
A) 15
C) 9
D) 7
sekilde kesiliyor. Bu parçalar A, B,
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
17. / Kablosuz Ağ göstergesi 1. Konum Modem 2. Konum B) 11 3. Konum DJ 99 Elçin, dizüstü bilgisayarının kablosuz internetinin çekme hi- zını ölçmektedir. Elçin, bilgisayarını farklı uzaklıklara koyarak bilgisayarında bulunan kablosuz ağ göstergesini takip etmek- tedir. Kablosuz ağın çekme hızı, bilgisayarın modeme uzaklığı aynı ise aynı göstergeyi göstermektedir. Bilgisayar uzaklaştıkça dört çizgiden oluşan göstergede daha az çizgi çıkmaktadır. Bilgisayar 3 farklı konuma yerleştirilmiş olup 3. konumun mo- deme olan uzaklığı, 2. konumun modeme olan uzaklığından 3 metre fazla, 1. konumun modeme olan uzaklığının 2 katı- nın 1 metre eksiğidir. 1. Konumun modeme uzaklığı 4 metre olduğuna göre bu üç konumun da modeme olan uzaklıkları top- dam kaç metredir? A) 15 C) 9 D) 7 sekilde kesiliyor. Bu parçalar A, B,
12. Bir ayakkabı firması, ülkelere göre aynı ayakkabı
numarasını farklı uzunluklarda
üretmektedir.
Ülkeler
Ayakkabı Uzunluğu
A
a + 14 br
B
a + 13 br
C
a + 10 br
a: Firmanın temel uzunluk ölçü birimi
Görselde, 42 numaralı bir ayakkabının ülkelere göre
uzunlukları verilmiştir. Bu ayakkabı firmasından
ayakkabılarını alan farklı ülkelerden alan kişiler gör-
seldeki gibi ayaklarını yerleştirmişlerdir. Görselde-
ki kişiler ayakkabılarını kendi ülkelerinden almıştır.
Ayakkabı
numarası 42
A ülkesi A ülkesi B ülkesi
103 br
C ülkesi
Buna göre bu ayakkabı firmasının A ülkesinde
satılan bir adet ayakkabı uzunluğu kaç birimdir?
A) 13
B) 23
C) 26
D) 27
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
12. Bir ayakkabı firması, ülkelere göre aynı ayakkabı numarasını farklı uzunluklarda üretmektedir. Ülkeler Ayakkabı Uzunluğu A a + 14 br B a + 13 br C a + 10 br a: Firmanın temel uzunluk ölçü birimi Görselde, 42 numaralı bir ayakkabının ülkelere göre uzunlukları verilmiştir. Bu ayakkabı firmasından ayakkabılarını alan farklı ülkelerden alan kişiler gör- seldeki gibi ayaklarını yerleştirmişlerdir. Görselde- ki kişiler ayakkabılarını kendi ülkelerinden almıştır. Ayakkabı numarası 42 A ülkesi A ülkesi B ülkesi 103 br C ülkesi Buna göre bu ayakkabı firmasının A ülkesinde satılan bir adet ayakkabı uzunluğu kaç birimdir? A) 13 B) 23 C) 26 D) 27
13/2
BOT NER OFFENCIAGAL
Bir otobüsteki bayan yolcu sayısı, erkek yolcu sayı-
sının 3 katının 1 fazlasıdır.
Otobüs ilk durağa geldiğinde otobüs içinde bulunan
bayan kadar bayan binmiştir. Durakta otobüse binen
erkek yolcu sayısı ise otobüs içinde bulunan erkek
yolcu sayısının 1 fazlasına eşittir.
29
Son durumda içeride bulunan toplam yolcu sa-
yısı 35 olduğuna göre son durumda bu otobüste
bulunan bayan yolcu sa sı, erkek yolcu sayısın-
dan kaç fazladır?
A) 9
BY 11
b) 26
EB
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
13/2 BOT NER OFFENCIAGAL Bir otobüsteki bayan yolcu sayısı, erkek yolcu sayı- sının 3 katının 1 fazlasıdır. Otobüs ilk durağa geldiğinde otobüs içinde bulunan bayan kadar bayan binmiştir. Durakta otobüse binen erkek yolcu sayısı ise otobüs içinde bulunan erkek yolcu sayısının 1 fazlasına eşittir. 29 Son durumda içeride bulunan toplam yolcu sa- yısı 35 olduğuna göre son durumda bu otobüste bulunan bayan yolcu sa sı, erkek yolcu sayısın- dan kaç fazladır? A) 9 BY 11 b) 26 EB
17. 8. sınıf öğrencisi Burak'ın matematik dersi proje ödevi için hazırladığı cebirsel ifadeler domino kartlarından
dört tanesi aşağıda verilmiştir.
.
x²4
•
.
514351
4x-20
x²-10x+25
Sarı kart
A) Pembe - Yeşil - Mavi - Sarı
C) Mavi - Sarı - Yeşil - Pembe
x²+2x+1
x²2-4x+4
Yeşil kart
Burak, domino kartlarından bir oyun tasarlamıştır. Oyun kurallarını ise aşağıdaki gibi belirlemiştir.
Her kart bir kere kullanılacaktır.
3x+6
Mavi kart
²-1
5x+5
S. (x
Kartlar iki yönlü kullanılabilir.
Ortak çarpanı olan kartlar uç uca eklenecektir.
Tüm kartları doğru şekilde dizen oyunu kazanır.
Buna göre verilen kartları aşağıdakilerden hangisi gibi dizen bir öğrenci oyunu kazanabilir?
Pembe kart
B) Sarı - Mavi - Pembe - Yeşil
BYeşil-Sarı- Mavi - Pembe
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
17. 8. sınıf öğrencisi Burak'ın matematik dersi proje ödevi için hazırladığı cebirsel ifadeler domino kartlarından dört tanesi aşağıda verilmiştir. . x²4 • . 514351 4x-20 x²-10x+25 Sarı kart A) Pembe - Yeşil - Mavi - Sarı C) Mavi - Sarı - Yeşil - Pembe x²+2x+1 x²2-4x+4 Yeşil kart Burak, domino kartlarından bir oyun tasarlamıştır. Oyun kurallarını ise aşağıdaki gibi belirlemiştir. Her kart bir kere kullanılacaktır. 3x+6 Mavi kart ²-1 5x+5 S. (x Kartlar iki yönlü kullanılabilir. Ortak çarpanı olan kartlar uç uca eklenecektir. Tüm kartları doğru şekilde dizen oyunu kazanır. Buna göre verilen kartları aşağıdakilerden hangisi gibi dizen bir öğrenci oyunu kazanabilir? Pembe kart B) Sarı - Mavi - Pembe - Yeşil BYeşil-Sarı- Mavi - Pembe
6
A) 206 20
a
Battac
B) 206-29
392-1
Dikdörtgen şeklindeki mavi kartonun alanı (3a-1) santimetrekare, dikdörtgen şeklindeki kırmızı kartonuna
Bu kartonların 9 santimetrekarelik kısımları üst üste gelecek şekilde eşit kenarları boyunca aşağıdaki gibi
ni (a²+ 3) santimetrekaredir.
"afs
pıştırılıyor.
9cm
213
Daha sonra her iki kartonunda üst üste gelen yerleri şekildeki gibi kesilip atılıyor.
B) 4a 9
01
Buna göre kalan kartonların bir yüzlerinin alanları toplamı santimetrekare türünden cebirsel ifadesi aşağ
dakilerden hangisidir?
A) (2a + 4). (2a - 4)
C) (a + 4). (a-4)
60²+2
D) a²-16
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
6 A) 206 20 a Battac B) 206-29 392-1 Dikdörtgen şeklindeki mavi kartonun alanı (3a-1) santimetrekare, dikdörtgen şeklindeki kırmızı kartonuna Bu kartonların 9 santimetrekarelik kısımları üst üste gelecek şekilde eşit kenarları boyunca aşağıdaki gibi ni (a²+ 3) santimetrekaredir. "afs pıştırılıyor. 9cm 213 Daha sonra her iki kartonunda üst üste gelen yerleri şekildeki gibi kesilip atılıyor. B) 4a 9 01 Buna göre kalan kartonların bir yüzlerinin alanları toplamı santimetrekare türünden cebirsel ifadesi aşağ dakilerden hangisidir? A) (2a + 4). (2a - 4) C) (a + 4). (a-4) 60²+2 D) a²-16
4. Boyu ve genişliği santimetre cinsinden cebirsel ifade olan bir dolabın iki farklı tasarımı aşağıda verilmiştir.
6x
6x
7y
Kapak Kapak
2y
Kapak Kapak
7y
1. tasarım
2. tasarım
Dolaplarda aynı renkli kapaklar birbirinin eşi ve aynı renkli çekmeceler birbirinin eşi olup her birinin yüzeyi
dikdörtgen biçimindedir.
Buna göre
I. 1. tasarımdaki bir kapağın bir yüzünün alanı bir çekmecenin bir yüzünün alanından 9xy cm² fazladır.
II. 2. tasarımdaki bir kapağın bir yüzünün alanı bir çekmecenin bir yüzünün alanından 3xy cm² fazladır.
III. Farklı renkli birer kapağın birer yüzlerinin alanları toplamı 32xy cm² dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
4. Boyu ve genişliği santimetre cinsinden cebirsel ifade olan bir dolabın iki farklı tasarımı aşağıda verilmiştir. 6x 6x 7y Kapak Kapak 2y Kapak Kapak 7y 1. tasarım 2. tasarım Dolaplarda aynı renkli kapaklar birbirinin eşi ve aynı renkli çekmeceler birbirinin eşi olup her birinin yüzeyi dikdörtgen biçimindedir. Buna göre I. 1. tasarımdaki bir kapağın bir yüzünün alanı bir çekmecenin bir yüzünün alanından 9xy cm² fazladır. II. 2. tasarımdaki bir kapağın bir yüzünün alanı bir çekmecenin bir yüzünün alanından 3xy cm² fazladır. III. Farklı renkli birer kapağın birer yüzlerinin alanları toplamı 32xy cm² dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
3. Ardışık sayıların arasındaki mesafenin 1 cm olduğu aşağıdaki cetvelin bazı noktaları gösterilerek iki dikdört-
gen kartonun uzun kenarları ölçülmüştür. Mavi kartonun bir yüzünün alanı (80x - 30) cm² iken yeşil kartonun
bir yüzünün alanı (150 - 90x) cm² dir.
0123456
16x
A) 58 + 4x
18x
Bu iki kartonun kısa kenarlarının uzunlukları eşit olup kısa kenarları çakışacak şekilde aşağıdaki gibi birleşti-
rilerek dikdörtgen bir şekil oluşturuluyor.
30 31
B) 58-4x
Buna göre bu şeklin çevre uzunluğunu santimetre cinsinden ve-
ren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
C) 48 - 4x
D) 3x + 58
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
3. Ardışık sayıların arasındaki mesafenin 1 cm olduğu aşağıdaki cetvelin bazı noktaları gösterilerek iki dikdört- gen kartonun uzun kenarları ölçülmüştür. Mavi kartonun bir yüzünün alanı (80x - 30) cm² iken yeşil kartonun bir yüzünün alanı (150 - 90x) cm² dir. 0123456 16x A) 58 + 4x 18x Bu iki kartonun kısa kenarlarının uzunlukları eşit olup kısa kenarları çakışacak şekilde aşağıdaki gibi birleşti- rilerek dikdörtgen bir şekil oluşturuluyor. 30 31 B) 58-4x Buna göre bu şeklin çevre uzunluğunu santimetre cinsinden ve- ren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? C) 48 - 4x D) 3x + 58
8.
Bazı geometrik şekiller ile aşağıdaki gibi işlem sistematiği oluşturulmuştur.
X
C)
X
➡x²
2y
A
b
2y
➡a.b
AA
a
b
5
5
5
x² + ab
Buna göre aşağıdakilerden hangisi (2y + 5)² işlemine ait bir modellemedir?
A)
B)
4y+5
Örnek:
5 <-> 5²= 25
D)
X
5
2y
3x
3y
→x. 3x = 3x²
AA
3x
AA
5
5-2y
AA
5+2y
5y
1
1
1
- 25+ 3x² 1
1
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
8. Bazı geometrik şekiller ile aşağıdaki gibi işlem sistematiği oluşturulmuştur. X C) X ➡x² 2y A b 2y ➡a.b AA a b 5 5 5 x² + ab Buna göre aşağıdakilerden hangisi (2y + 5)² işlemine ait bir modellemedir? A) B) 4y+5 Örnek: 5 <-> 5²= 25 D) X 5 2y 3x 3y →x. 3x = 3x² AA 3x AA 5 5-2y AA 5+2y 5y 1 1 1 - 25+ 3x² 1 1
11. Aşağıda verilen ABCD karesinin içine sarı renkli
iki kare ve yeşil renkli bir kare çizilmiştir.
A
C
ABCD karesinin alanı 9x² - 12x + 4 cm² ve bir
tane sarı renkli karenin alanı x² - 6x + 9 cm²'dir.
Buna göre yeşil renkli karenin alanı kaç
cm²'dir?
-
B
A²+ 16x + 36
2
D
- 16x + 64
B) x² + 8x + 16
DX²-16
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
11. Aşağıda verilen ABCD karesinin içine sarı renkli iki kare ve yeşil renkli bir kare çizilmiştir. A C ABCD karesinin alanı 9x² - 12x + 4 cm² ve bir tane sarı renkli karenin alanı x² - 6x + 9 cm²'dir. Buna göre yeşil renkli karenin alanı kaç cm²'dir? - B A²+ 16x + 36 2 D - 16x + 64 B) x² + 8x + 16 DX²-16
5. Bir sayının 3 katının yarısı
0
A)
Çağla'nın yaşının 3 eksiğinin yarısı
Enes'in bilyelerinin 'ünün 4 fazlası
Kısa kenarının uzunluğu 5 cm olan dikdörtge
nin çevresinin uzunluğu
Aşağıda verilen cebirsel ifadelerden hangis
yukarıdaki sözel ifadelerden hiçbirinin gösterim
değildir?
C)
3a
2
1
3
C+4
3
B)
b-3
2
D) 2.(5+x)
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
5. Bir sayının 3 katının yarısı 0 A) Çağla'nın yaşının 3 eksiğinin yarısı Enes'in bilyelerinin 'ünün 4 fazlası Kısa kenarının uzunluğu 5 cm olan dikdörtge nin çevresinin uzunluğu Aşağıda verilen cebirsel ifadelerden hangis yukarıdaki sözel ifadelerden hiçbirinin gösterim değildir? C) 3a 2 1 3 C+4 3 B) b-3 2 D) 2.(5+x)
2. Aşağıdaki tabloda Ali, İpek ve Murat'ın bazı yıllar-
daki yaşları verilmiştir.
2000
2005
Ali'nin
yaşı
12
Murat'ın
yaşı
b +3
B) b +3
A)
ABGD
Murat'ın
yaşı
15
Buna göre Ali'nin yaşının b ile ifade edildiği yıl
İpek ve Murat'ın yaşı aşağıdakilerden hangisi
ile ifade edilir?
C) b-3
D) b-3
20
İpek'in
yaşı
b+1
b-2
b +1
b-2
İpek'in
yaşı
PEKİŞTİRME KİTABI-3
15
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
2. Aşağıdaki tabloda Ali, İpek ve Murat'ın bazı yıllar- daki yaşları verilmiştir. 2000 2005 Ali'nin yaşı 12 Murat'ın yaşı b +3 B) b +3 A) ABGD Murat'ın yaşı 15 Buna göre Ali'nin yaşının b ile ifade edildiği yıl İpek ve Murat'ın yaşı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? C) b-3 D) b-3 20 İpek'in yaşı b+1 b-2 b +1 b-2 İpek'in yaşı PEKİŞTİRME KİTABI-3 15
MA
4. Selçuk'un 12, Uğur'un 25 tane bilyesi vardır. Her biri kendi bilye sayısına a diyerek arkadaşının bilye sayısını a
cinsinden yazıyor.
Buna göre Selçuk'un ve Uğur'un yazdığı cebirsel ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak veril.
miştir?
Selçuk
A) 2a+1
B) 2(a+1)
C) 2(a-1)
D) a-1
Uğur
a-1
2
a-1
2
a-1
2
2a+1
PEKİŞTİRME KİTABI-3
6. SINI
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
MA 4. Selçuk'un 12, Uğur'un 25 tane bilyesi vardır. Her biri kendi bilye sayısına a diyerek arkadaşının bilye sayısını a cinsinden yazıyor. Buna göre Selçuk'un ve Uğur'un yazdığı cebirsel ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak veril. miştir? Selçuk A) 2a+1 B) 2(a+1) C) 2(a-1) D) a-1 Uğur a-1 2 a-1 2 a-1 2 2a+1 PEKİŞTİRME KİTABI-3 6. SINI
4 24
9
orantısına göre x kaçtır?
A) 45
B) 48
13)
Bir kümesteki tavukların horozlara oranı
kümeste 24 tavuk varsa kaç horoz vardır?
24
(42
14)
C) 54
A) 5. (x-20) = 6x - 3
B) 5. (x-20) = 6(x-3)
C) 5x - 20 = 6(x - 3)
D) 5x-20= 6x - 3
15)
Bir sayının 5 katının 20 eksiği aynı sayının 3
eksiğinin 6 katına eşittir.
Bu sayıyı veren denklem aşağıdakilerden hangisi-
dir?
XX 7
4dir. Bu
D) 60
9X-20-6(-3)
Yukarıdaki terazi modeli dengededir.
Buna göre terazdeki eşitliği gösteren denklem aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) 2x+ 11 = x + 17
C)2x + 11 = x + 16
B) 2x + 12 = x + 17
DY2x + 12 = x + 16
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
4 24 9 orantısına göre x kaçtır? A) 45 B) 48 13) Bir kümesteki tavukların horozlara oranı kümeste 24 tavuk varsa kaç horoz vardır? 24 (42 14) C) 54 A) 5. (x-20) = 6x - 3 B) 5. (x-20) = 6(x-3) C) 5x - 20 = 6(x - 3) D) 5x-20= 6x - 3 15) Bir sayının 5 katının 20 eksiği aynı sayının 3 eksiğinin 6 katına eşittir. Bu sayıyı veren denklem aşağıdakilerden hangisi- dir? XX 7 4dir. Bu D) 60 9X-20-6(-3) Yukarıdaki terazi modeli dengededir. Buna göre terazdeki eşitliği gösteren denklem aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) 2x+ 11 = x + 17 C)2x + 11 = x + 16 B) 2x + 12 = x + 17 DY2x + 12 = x + 16
doğ
KOLE
Tüm kazanımlar
CEBİRSEL İFADELER
TEST - 11
1. Aşağıdaki kavanozlarda üzerinde yazılı sayı kadar küp şeker vardır. Kavanozların dışında ise 5 tane küp şeker
bulunmaktadır.
X
.⠀⠀⠀...
Buna göre yukarıdaki ifadeye ait cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5x
B) x + 5
C) 5x + 5
D) 5x + 10
PO
X
doğa
KOLEJI
000
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
doğ KOLE Tüm kazanımlar CEBİRSEL İFADELER TEST - 11 1. Aşağıdaki kavanozlarda üzerinde yazılı sayı kadar küp şeker vardır. Kavanozların dışında ise 5 tane küp şeker bulunmaktadır. X .⠀⠀⠀... Buna göre yukarıdaki ifadeye ait cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) 5x B) x + 5 C) 5x + 5 D) 5x + 10 PO X doğa KOLEJI 000