Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Soruları

B.
02.
A.
7. Sınıf
Adı ve Soyadı
Sınıf ve Numarası
Aşağıdaki ifadeleri denklem şeklinde yazınız.
(10 Puan)
Ali'nin yaşının 6 fazlası 12'dir.
Bir sayının 3 katının 5 fazlası 20'dir
Sena'nın kalemlerinin 5 eksiği 3'tür.
Eda'nın parasının yanısı 45 liradır.
Bir sayının 2 eksiğinin 3 katı 9'dur.
x+2=4
x-5=-1
Aşağıdaki denklemleri sağlayan x değerleri ile eşleştiriniz.
(10 Puan)
2x+1=3
1-x=2
2(x-1)=4
a +4
01. 36+7-26-3
tr
?...
işleminin sonucu kaçtır?
A)+10
C)Ba+4
(2x-1) cm
84x-2
2
-1
1
Matematik Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları
3
4 cm
X+b=12
3x+5=20
B) a+4
D)-5a+10
X-5=3
* = 45
4x-2+8
x+6
şekildeki dikdörtgenin alanı kaç cm³'dir?
A) 2x+3
C) 8x-1
B)-4x+6
D) 8x-4
03.
Genel terimi 4n-2 olan sayı örüntüsünün kaçıncı terimi
(50'dir?
A) 12
C) 14
40-2-50
47=48
0=12
05.
04. 3.(2x-3)-(5x-2)=1
denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
A) 5
CIT
bx-9-5x+2
X-7=1
(2x-4) cm
7. Sinif Matematik
8) 13
-01-15
2x-1-X
x-1=13
06. iki sayının farkı 13'tür
A) 183
C) 23
şekildeki karenin alanı kaç cm²'dir?
A)-36
CLBT
D) 8
(x+2) cm
2x-4=X+2
x = b
B) 64
DI 100
X = 1 (₁
Büyük sayı küçük sayının 2 katının 1 eksiği olduğuna
göre, küçük sayr kaçtır?
B) 14
D) 27
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
B. 02. A. 7. Sınıf Adı ve Soyadı Sınıf ve Numarası Aşağıdaki ifadeleri denklem şeklinde yazınız. (10 Puan) Ali'nin yaşının 6 fazlası 12'dir. Bir sayının 3 katının 5 fazlası 20'dir Sena'nın kalemlerinin 5 eksiği 3'tür. Eda'nın parasının yanısı 45 liradır. Bir sayının 2 eksiğinin 3 katı 9'dur. x+2=4 x-5=-1 Aşağıdaki denklemleri sağlayan x değerleri ile eşleştiriniz. (10 Puan) 2x+1=3 1-x=2 2(x-1)=4 a +4 01. 36+7-26-3 tr ?... işleminin sonucu kaçtır? A)+10 C)Ba+4 (2x-1) cm 84x-2 2 -1 1 Matematik Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları 3 4 cm X+b=12 3x+5=20 B) a+4 D)-5a+10 X-5=3 * = 45 4x-2+8 x+6 şekildeki dikdörtgenin alanı kaç cm³'dir? A) 2x+3 C) 8x-1 B)-4x+6 D) 8x-4 03. Genel terimi 4n-2 olan sayı örüntüsünün kaçıncı terimi (50'dir? A) 12 C) 14 40-2-50 47=48 0=12 05. 04. 3.(2x-3)-(5x-2)=1 denklemini sağlayan x değeri kaçtır? A) 5 CIT bx-9-5x+2 X-7=1 (2x-4) cm 7. Sinif Matematik 8) 13 -01-15 2x-1-X x-1=13 06. iki sayının farkı 13'tür A) 183 C) 23 şekildeki karenin alanı kaç cm²'dir? A)-36 CLBT D) 8 (x+2) cm 2x-4=X+2 x = b B) 64 DI 100 X = 1 (₁ Büyük sayı küçük sayının 2 katının 1 eksiği olduğuna göre, küçük sayr kaçtır? B) 14 D) 27
07. Bir siniftaki kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı
3.
5
tir
Bu sınıfta 12 kız öğrenci varsa kaç tane erkek öğrenci
vardır?
C
08.
09.
7. Sınıf
A-16
C) 20
a
b4
2a-b
a+b
A) ²
ATT
Crg
oranı kaçtır?
A) 80
C) 160
S
x+1 15
6 10
orantısında x kaçtır?
B)
3
2,3-4
3+4
3
(x + 1) = 15. X
126
A) 20
C) 80
kynok
Matematik Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları
B) 18
D) 24
C
2.x = 12.5
10. 200 lira 8 ve 12 yaşlarındaki iki kardeşe yaşları ile ters
orantılı olarak paylaştırılacaktır.
Buna göre büyük kardeşe düşen pay kaç liradır?
2
B) 8
Đ) 10
5
C
7
B) 120
D) 180.
207/20
10
11. Bir araç 80 km hızla 5 saatte gittiği yolu 4 saatte geri
dönmüştür.
Buna göre aracın dönüş hızı gidişe göre saatte kaç km
fazladır?
017
80
X
TO 10.5=1.4
V/100=X
B)-60
D) 100
gejer
12.
y
b 240 x 80
240-2
x=12120
183
Yukandaki tablods a ve b ters oraritifidir.
Buna göre x+y+z toplamı kaçtır?
AT80
91182
A-240
∞
B)66
TOMONI K
Boyalı
3dp.
birim karelerden oluşan şeklin yüzde kaçı boyalı
değildir?
A) 25
CH-75
B
of
120
7. Sinif Matematik
-BY181
D) 1
A)-24
C) 134
120/20
x₁1x4 = x4.7
3x
25
244
Maliyet fiyafs 300 lira olan bir ürün 420 liraya satılmaktadır.
Buna göre bu ürün % kaç karla satılmaktadır?
-A) 30
CY50
64. 35
1pp
X
4
13.00-4
462Z
Dj.BS
3+=4101²₁40
12
120 liralık bir kitap %20 karla kaça satılır?
B) 40
DY BU
24
80
2
B)-424
D) 144
3
120
24
144
16. 600 liralık bir kaban %35 indirimle kaça satılır?
A) 210
C) 390
www.cortimhane.com
B) 360-
01.490 50
0
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
07. Bir siniftaki kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı 3. 5 tir Bu sınıfta 12 kız öğrenci varsa kaç tane erkek öğrenci vardır? C 08. 09. 7. Sınıf A-16 C) 20 a b4 2a-b a+b A) ² ATT Crg oranı kaçtır? A) 80 C) 160 S x+1 15 6 10 orantısında x kaçtır? B) 3 2,3-4 3+4 3 (x + 1) = 15. X 126 A) 20 C) 80 kynok Matematik Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları B) 18 D) 24 C 2.x = 12.5 10. 200 lira 8 ve 12 yaşlarındaki iki kardeşe yaşları ile ters orantılı olarak paylaştırılacaktır. Buna göre büyük kardeşe düşen pay kaç liradır? 2 B) 8 Đ) 10 5 C 7 B) 120 D) 180. 207/20 10 11. Bir araç 80 km hızla 5 saatte gittiği yolu 4 saatte geri dönmüştür. Buna göre aracın dönüş hızı gidişe göre saatte kaç km fazladır? 017 80 X TO 10.5=1.4 V/100=X B)-60 D) 100 gejer 12. y b 240 x 80 240-2 x=12120 183 Yukandaki tablods a ve b ters oraritifidir. Buna göre x+y+z toplamı kaçtır? AT80 91182 A-240 ∞ B)66 TOMONI K Boyalı 3dp. birim karelerden oluşan şeklin yüzde kaçı boyalı değildir? A) 25 CH-75 B of 120 7. Sinif Matematik -BY181 D) 1 A)-24 C) 134 120/20 x₁1x4 = x4.7 3x 25 244 Maliyet fiyafs 300 lira olan bir ürün 420 liraya satılmaktadır. Buna göre bu ürün % kaç karla satılmaktadır? -A) 30 CY50 64. 35 1pp X 4 13.00-4 462Z Dj.BS 3+=4101²₁40 12 120 liralık bir kitap %20 karla kaça satılır? B) 40 DY BU 24 80 2 B)-424 D) 144 3 120 24 144 16. 600 liralık bir kaban %35 indirimle kaça satılır? A) 210 C) 390 www.cortimhane.com B) 360- 01.490 50 0
14.
Futbol
A) 40
Yüzme
60*
100°
3001002 RE
80*
Basketbol
Voleybol
(SIONEY introli
(SIDESE
Yandaki daire grafiğinde bir
okuldaki spor faaliyetlerine
katılan 180 öğrencilerin
dağılımı gösterilmiştir.
B) 50
Her öğrenci sadece bir
spor faaliyetine katıldığına
göre bu okulda futbol
oynayan kaç kişi vardır?
C) 60
D) 90
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
14. Futbol A) 40 Yüzme 60* 100° 3001002 RE 80* Basketbol Voleybol (SIONEY introli (SIDESE Yandaki daire grafiğinde bir okuldaki spor faaliyetlerine katılan 180 öğrencilerin dağılımı gösterilmiştir. B) 50 Her öğrenci sadece bir spor faaliyetine katıldığına göre bu okulda futbol oynayan kaç kişi vardır? C) 60 D) 90
Şekil 1
'deki gibi yu
amış kağıtta
it açılıyor.
e kalan I
2.
A) 24xy
-6x.5
36x² + 72xy + 36y²
6x+6y
Şekil 1
ux ²12x+9
6.
Şekil 2
B) 24x + 24y
m
139
16 <+by+s
96884124125
8
Şekil 1'deki verilen kare şeklindeki kâğıdın alanı (36x² + 72xy + 36y2) cm² dir. Selin bu kâğıdı, Şekil 2'deki gibi kenarlara paralel
olan noktalı çizgi ile belirtilen yerlerden keserek iki parçaya ayırıyor. Daha sonra elde ettiği parçaları Şekil 3'teki gibi birleştirerek bir
dikdörtgen elde ediyor.
Buna göre, Şekil 3'teki oluşan dikdörtgenin çevre uzunluğunu cm cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
12x+124
6x+6y
8x+8y
C) 26x + 26y
unthy
Sekit 3
By 2x+2y
Strateji Yayınları
D) 28x+28y
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
Şekil 1 'deki gibi yu amış kağıtta it açılıyor. e kalan I 2. A) 24xy -6x.5 36x² + 72xy + 36y² 6x+6y Şekil 1 ux ²12x+9 6. Şekil 2 B) 24x + 24y m 139 16 <+by+s 96884124125 8 Şekil 1'deki verilen kare şeklindeki kâğıdın alanı (36x² + 72xy + 36y2) cm² dir. Selin bu kâğıdı, Şekil 2'deki gibi kenarlara paralel olan noktalı çizgi ile belirtilen yerlerden keserek iki parçaya ayırıyor. Daha sonra elde ettiği parçaları Şekil 3'teki gibi birleştirerek bir dikdörtgen elde ediyor. Buna göre, Şekil 3'teki oluşan dikdörtgenin çevre uzunluğunu cm cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? 12x+124 6x+6y 8x+8y C) 26x + 26y unthy Sekit 3 By 2x+2y Strateji Yayınları D) 28x+28y
8. Sultan'ın 6 özdeş pembe ve 4 özdeş yeşil renkli teli vardır. Bu tellerin santimetre cinsinden uzunlukları
aşağıda verilmiştir.
2x + 4
1. Şekil
Sultan telleri önce 1. Şekil'deki gibi aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirerek bir dikdörtgen
oluşturmuştur. Sonra da yeşil tellerden ikisini tam ortalarından dik açı oluşturacak şekilde büküp araların-
da boşluk kalmayacak şekilde yerleştirerek 2. Şekil'deki dikdörtgeni oluşturmuştur.
2x-4
B) 3x² + 12x + 36
2. Şekil
Buna göre 1. Şekil'deki dikdörtgenin alanının, 2. Şekil'deki dikdörtgenin alanından kaç santimetre-
kare fazla olduğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? (Tellerin kalınlığı önemsenme-
yecektir.)
A) 3x² + 12x - 36
C) 3x²-12x-36
D) 3x² - 12x + 36
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
8. Sultan'ın 6 özdeş pembe ve 4 özdeş yeşil renkli teli vardır. Bu tellerin santimetre cinsinden uzunlukları aşağıda verilmiştir. 2x + 4 1. Şekil Sultan telleri önce 1. Şekil'deki gibi aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirerek bir dikdörtgen oluşturmuştur. Sonra da yeşil tellerden ikisini tam ortalarından dik açı oluşturacak şekilde büküp araların- da boşluk kalmayacak şekilde yerleştirerek 2. Şekil'deki dikdörtgeni oluşturmuştur. 2x-4 B) 3x² + 12x + 36 2. Şekil Buna göre 1. Şekil'deki dikdörtgenin alanının, 2. Şekil'deki dikdörtgenin alanından kaç santimetre- kare fazla olduğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? (Tellerin kalınlığı önemsenme- yecektir.) A) 3x² + 12x - 36 C) 3x²-12x-36 D) 3x² - 12x + 36
7. Şeyma'nın dikdörtgen biçiminde özdeş üç kartonu vardır. 1. Şekil'de kartonlardan biHAI
minde iki parçaya ayırmıştır. 2. Şekil'de ise büyük parçayı, kenarları dik kesen kesikli çizgiler hizasından
keserek dört parçaya ayırmış ve tüm parçalara birer harf yazmıştır.
2x + y
x+y
1. Şekil
2
E
2. Şekil
Bu işlemleri diğer iki karton için de yapmıştır. Sonra da A parçasından 3 tane, B, C ve E parçalarından
birer tane alıp bu parçaları aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde birleştirerek bir
kare elde etmiştir.
Buna göre bu karenin alanı aşağıdakilerden hangisine özdeştir?
B) 2(x + y)²
C) (x + 2y)²
D) 4(x² + y²)
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
7. Şeyma'nın dikdörtgen biçiminde özdeş üç kartonu vardır. 1. Şekil'de kartonlardan biHAI minde iki parçaya ayırmıştır. 2. Şekil'de ise büyük parçayı, kenarları dik kesen kesikli çizgiler hizasından keserek dört parçaya ayırmış ve tüm parçalara birer harf yazmıştır. 2x + y x+y 1. Şekil 2 E 2. Şekil Bu işlemleri diğer iki karton için de yapmıştır. Sonra da A parçasından 3 tane, B, C ve E parçalarından birer tane alıp bu parçaları aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde birleştirerek bir kare elde etmiştir. Buna göre bu karenin alanı aşağıdakilerden hangisine özdeştir? B) 2(x + y)² C) (x + 2y)² D) 4(x² + y²)
5. Aşağıda bir su deposu verilmiştir. Bu depoyu dolduran A ve B muslukları ve depoyu boşall
dan bir dakikada akan su miktarları sırasıyla (2x - 2) litre, (2x + 1) litre ve (3x + 6) litredir.
B musluğu
A musluğu
C musluğu
Deponun tamamı dolu iken C musluğu açılmıştır. C musluğu (2x + 1) dakika sonra kapatılıp A musluğu
açılmıştır. A musluğu açıldıktan (x + 4) dakika sonra B musluğu açılmıştır. B musluğu açıldıktan x dakika
sonra her iki musluk da kapatılmıştır. Bu durumda depo tam dolmamıştır.
Buna göre son durumda deponun dolması için kaç litrelik suya ihtiyaç olduğuna gösteren cebirsel
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5(2x + 3)
B) 2(5x + 7)
C) 2(5x-7)
D) 8x + 11
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
5. Aşağıda bir su deposu verilmiştir. Bu depoyu dolduran A ve B muslukları ve depoyu boşall dan bir dakikada akan su miktarları sırasıyla (2x - 2) litre, (2x + 1) litre ve (3x + 6) litredir. B musluğu A musluğu C musluğu Deponun tamamı dolu iken C musluğu açılmıştır. C musluğu (2x + 1) dakika sonra kapatılıp A musluğu açılmıştır. A musluğu açıldıktan (x + 4) dakika sonra B musluğu açılmıştır. B musluğu açıldıktan x dakika sonra her iki musluk da kapatılmıştır. Bu durumda depo tam dolmamıştır. Buna göre son durumda deponun dolması için kaç litrelik suya ihtiyaç olduğuna gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) 5(2x + 3) B) 2(5x + 7) C) 2(5x-7) D) 8x + 11
2. Sevilay, düz bir telin üzerine (x+3) cm uzunluğundaki (x + 1) tane boncuğu aşağıdaki gibi 6 cm aralıklarla
dizecektir
11 om
(x+3) cm
6 cm
11 cm
Sevilay boncuklan dizerken telin her iki ucunda da 11 cm'lik boşluk bırakacağına göre telin santi-
metre cinsinden uzunluğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine özdeştir?
A) (x + 2)²
B) (x + 5)²
C) x² + 9x + 25
D) x² + 10x +31
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
2. Sevilay, düz bir telin üzerine (x+3) cm uzunluğundaki (x + 1) tane boncuğu aşağıdaki gibi 6 cm aralıklarla dizecektir 11 om (x+3) cm 6 cm 11 cm Sevilay boncuklan dizerken telin her iki ucunda da 11 cm'lik boşluk bırakacağına göre telin santi- metre cinsinden uzunluğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine özdeştir? A) (x + 2)² B) (x + 5)² C) x² + 9x + 25 D) x² + 10x +31
8. SINIF
27. Bir ilaç firması yeni ürünleri için iki ayrı salonda
tanıtım toplantıları düzenleyecektir. Toplantılar
oturumlar hâlinde yapılacak olup, iki oturum ara-
sında beşer dakikalık aralar verilecektir. A ve B
olarak isimlendirilen salonlardaki her bir oturu-
mun kaçar dakika olacağı tabloda verilmiştir.
ÇARPANLAR V
Tablo: Toplantılardaki Oturum Süreleri
Salon İsmi Salondaki Bir Oturumun Süresi
25 dakika
35 dakika
A
B
Örneğin, A salonundaki 25 dakikalık oturumun ar-
dından 5 dakika ara verilip yine 25 dakikalık baş-
ka bir oturuma geçilir.
Salonlardaki toplantılar saat 08.15'te başlaya-
caktır. Saat 12.30'dan sonra başlangıç saati aynı
olan aralardan biri uzatılarak öğle yemeği verile-
cektir.
Buna göre öğle yemeği en erken saat kaçta
başlayabilir?
A) 14.15
C) 13.15
B) 14.10
D) 13.10
BAHCESEHİR OKULLARI
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
8. SINIF 27. Bir ilaç firması yeni ürünleri için iki ayrı salonda tanıtım toplantıları düzenleyecektir. Toplantılar oturumlar hâlinde yapılacak olup, iki oturum ara- sında beşer dakikalık aralar verilecektir. A ve B olarak isimlendirilen salonlardaki her bir oturu- mun kaçar dakika olacağı tabloda verilmiştir. ÇARPANLAR V Tablo: Toplantılardaki Oturum Süreleri Salon İsmi Salondaki Bir Oturumun Süresi 25 dakika 35 dakika A B Örneğin, A salonundaki 25 dakikalık oturumun ar- dından 5 dakika ara verilip yine 25 dakikalık baş- ka bir oturuma geçilir. Salonlardaki toplantılar saat 08.15'te başlaya- caktır. Saat 12.30'dan sonra başlangıç saati aynı olan aralardan biri uzatılarak öğle yemeği verile- cektir. Buna göre öğle yemeği en erken saat kaçta başlayabilir? A) 14.15 C) 13.15 B) 14.10 D) 13.10 BAHCESEHİR OKULLARI
Test 4
1. Zeynep aşağıda görüldüğü gibi, renkli prizmalar ile cebirsel ifadeleri kullanarak bir modelleme yapmıştır.
A)
x²
Buna göre, aşağıdaki şekillerden hangisi (2x - 3)² cebirsel ifadesine özdeş bir modelleme olabilir?
5
-x2
4x
2
+ x +
5
B)
D)
2-3x
CEBİRSEL İFADELER
2
4x+hy
Sik ormanların üstünde uçu-
bunlar Uçak bir süre daha
tan sonra yükselmeye başla-
n da altimiza almıştık.
IV
5. Aşağıdaki altı çizill yer farmay
yüklemi bulunma anlamı açısın
AL Benzinci Silvan'a kalkacak o
B) Pazardan dönen köylüler
C) Küçük, külüstür bu otob
oturdum.
D) Yol da döne döne ass
aralanmış bölümlerden hangisi
ldir?
C) III
D) IV
> büyük büyük karpuzlar, kavunlar satılı-
sebze pazarıydı. Çarşının dükkânları ge-
Az sonra kalenin duvarlarını da gördüm.
kaç tane yer ta
dir?
B) 2
60 mm
D) 4
6. Silvan'a
bozuktu
gecek
basi.
miz
ka
dakilerden hangisinde
Mancha'nin, adını hatırlama
uzun zaman önce sayılmaz,
kalkanı asılı asilzadelerden biri y
İçinde koyundan ziyade sığır ka
gece yenen kıyma, cumartesileri
yemeği mercimek ve bazı pazar
bir güvercin, gelirinin dörtte üçbu
C
jm Hocam
yoktur?
de, faz-
ski deri
geri kalanı, bayramlik padak s
lon ve kadife a
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
Test 4 1. Zeynep aşağıda görüldüğü gibi, renkli prizmalar ile cebirsel ifadeleri kullanarak bir modelleme yapmıştır. A) x² Buna göre, aşağıdaki şekillerden hangisi (2x - 3)² cebirsel ifadesine özdeş bir modelleme olabilir? 5 -x2 4x 2 + x + 5 B) D) 2-3x CEBİRSEL İFADELER 2 4x+hy Sik ormanların üstünde uçu- bunlar Uçak bir süre daha tan sonra yükselmeye başla- n da altimiza almıştık. IV 5. Aşağıdaki altı çizill yer farmay yüklemi bulunma anlamı açısın AL Benzinci Silvan'a kalkacak o B) Pazardan dönen köylüler C) Küçük, külüstür bu otob oturdum. D) Yol da döne döne ass aralanmış bölümlerden hangisi ldir? C) III D) IV > büyük büyük karpuzlar, kavunlar satılı- sebze pazarıydı. Çarşının dükkânları ge- Az sonra kalenin duvarlarını da gördüm. kaç tane yer ta dir? B) 2 60 mm D) 4 6. Silvan'a bozuktu gecek basi. miz ka dakilerden hangisinde Mancha'nin, adını hatırlama uzun zaman önce sayılmaz, kalkanı asılı asilzadelerden biri y İçinde koyundan ziyade sığır ka gece yenen kıyma, cumartesileri yemeği mercimek ve bazı pazar bir güvercin, gelirinin dörtte üçbu C jm Hocam yoktur? de, faz- ski deri geri kalanı, bayramlik padak s lon ve kadife a
4. Yiğit Bey, aşağıdaki görselde fiyatı verilen akıllı
saatten kendisi için bir adet satın alıyor.
3)
Saat ücretinin x TL'sini ödeyen Yiğit Bey, üc-
retin geri kalan kısmını 5 eşit taksitle ödüyor.
Buna göre ödenen taksitlerden birinin üc-
retini TL cinsinden gösteren cebirsel ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
X-2900
B)
5
A)
2900
C)
2900-X
5
2900
5
D) x-
-
- X
2900
5
şeklindeki özdeş kartonları, aralarında boşluk kalmaya-
dikdörtgen seklindeki masanın enini ve
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
4. Yiğit Bey, aşağıdaki görselde fiyatı verilen akıllı saatten kendisi için bir adet satın alıyor. 3) Saat ücretinin x TL'sini ödeyen Yiğit Bey, üc- retin geri kalan kısmını 5 eşit taksitle ödüyor. Buna göre ödenen taksitlerden birinin üc- retini TL cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? X-2900 B) 5 A) 2900 C) 2900-X 5 2900 5 D) x- - - X 2900 5 şeklindeki özdeş kartonları, aralarında boşluk kalmaya- dikdörtgen seklindeki masanın enini ve
X=3
18. Aşağıda verilen 1 numaralı dikdörtgenin kısa kenarı √10 cm ve 2 numaralı dikdörtgenin uzun kenarı 2/10
cm olup bu iki dikdörtgenin alanları birbirine eşit ve √200 cm² dir.
2√10 cm
2
√10 cm
1
H
Verilen bu dikdörtgenlerden 1 numaralı dikdörtgenin uzun kenarı ve 2 numaralı dikdörtgenin kısa kenarı,
√3125 cm uzunluğundaki bir doğru boyunca üst üste gelmeden ve boşluk bırakılmadan yukarıda verilen
sırayla yapıştırılmıştır.
Buna göre, yukarıdaki şekilde kaç tane 2 numaralı dikdörtgen vardır?
A) 10
B) 9
C) 8
8. Sınıf / Liselere Geçiş Deneme Sınavı / Sayısal Bölüm - 84109
√3125 c
7
cm
170
D) 7
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
X=3 18. Aşağıda verilen 1 numaralı dikdörtgenin kısa kenarı √10 cm ve 2 numaralı dikdörtgenin uzun kenarı 2/10 cm olup bu iki dikdörtgenin alanları birbirine eşit ve √200 cm² dir. 2√10 cm 2 √10 cm 1 H Verilen bu dikdörtgenlerden 1 numaralı dikdörtgenin uzun kenarı ve 2 numaralı dikdörtgenin kısa kenarı, √3125 cm uzunluğundaki bir doğru boyunca üst üste gelmeden ve boşluk bırakılmadan yukarıda verilen sırayla yapıştırılmıştır. Buna göre, yukarıdaki şekilde kaç tane 2 numaralı dikdörtgen vardır? A) 10 B) 9 C) 8 8. Sınıf / Liselere Geçiş Deneme Sınavı / Sayısal Bölüm - 84109 √3125 c 7 cm 170 D) 7 Diğer sayfaya geçiniz.
2 Şekil 1'de dikdörtgen biçiminde bir karton verilmiştir. Bu karton, belirtilen çizgilerden kesilerek üç tane kare ve bir tane
dikdörtgen biçiminde karton parçası elde edilmiştir. Bu parçalar, Şekil 2'deki gibi aralarında boşluk kalmadan ve birbirinin
üzerine getirilmeden birleştirilmiştir.
Şekil 1
4
6x+9
18x-14y
Kare biçimindeki karton parçalarının bir yüzlerinin alanları toplamı (12x2 + 36xy + 27y2) birimkare ve Şekil 2'de gösterilen
uzunluk (7x + 4y) birimdir.
4x² + 12xy+9y2
Şekil 2
3 x
3x²+
12x +18 Co to
4x+6
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Şekil 2'deki dikdörtgen parçanın birim cinsinden çevre uzunluğunu veren
cebirsel ifadeye eşittir?
A) 14x-18y
123
(7x + 4y) br
18x+14y
2x+3
3x
D) 14x 18y
SINAN KUZUCU
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
2 Şekil 1'de dikdörtgen biçiminde bir karton verilmiştir. Bu karton, belirtilen çizgilerden kesilerek üç tane kare ve bir tane dikdörtgen biçiminde karton parçası elde edilmiştir. Bu parçalar, Şekil 2'deki gibi aralarında boşluk kalmadan ve birbirinin üzerine getirilmeden birleştirilmiştir. Şekil 1 4 6x+9 18x-14y Kare biçimindeki karton parçalarının bir yüzlerinin alanları toplamı (12x2 + 36xy + 27y2) birimkare ve Şekil 2'de gösterilen uzunluk (7x + 4y) birimdir. 4x² + 12xy+9y2 Şekil 2 3 x 3x²+ 12x +18 Co to 4x+6 Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Şekil 2'deki dikdörtgen parçanın birim cinsinden çevre uzunluğunu veren cebirsel ifadeye eşittir? A) 14x-18y 123 (7x + 4y) br 18x+14y 2x+3 3x D) 14x 18y SINAN KUZUCU
8. Görsel-1'de uzunlukları santimetre cinsinden cebirsel ifade olarak verilen dikdörtgen biçimli iki kartonun uz
lukları karşılaştırılmıştır. Uzunluğu daha fazla olan kartonun uzun kısmı yeşil renge boyanarak Görsel-2'de
gibi kesilmiş, kalan turuncu ve mavi parçaların uzunlukları eşitlenmiştir.
10x - 15y
12x - 12y
Görsel-1
Görsel-2
A) 2x² + 5xy+3y²
C) 4x²-9y²
Daha sonra uzunlukları eşitlenen kartonların arasına yeşil renkli kartonla eş büyüklükte 5 adet karton konu-
larak Görsel-3'teki şekil oluşturulmuştur.
Buna göre yeşil renkli kartonlardan bir tanesinin bir yüzünün alanını santimetrekare cinsinden veren
cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Görsel-3
B) 2. (x² + 4xy + 2)
D) 8x² + 16 + 2
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
8. Görsel-1'de uzunlukları santimetre cinsinden cebirsel ifade olarak verilen dikdörtgen biçimli iki kartonun uz lukları karşılaştırılmıştır. Uzunluğu daha fazla olan kartonun uzun kısmı yeşil renge boyanarak Görsel-2'de gibi kesilmiş, kalan turuncu ve mavi parçaların uzunlukları eşitlenmiştir. 10x - 15y 12x - 12y Görsel-1 Görsel-2 A) 2x² + 5xy+3y² C) 4x²-9y² Daha sonra uzunlukları eşitlenen kartonların arasına yeşil renkli kartonla eş büyüklükte 5 adet karton konu- larak Görsel-3'teki şekil oluşturulmuştur. Buna göre yeşil renkli kartonlardan bir tanesinin bir yüzünün alanını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Görsel-3 B) 2. (x² + 4xy + 2) D) 8x² + 16 + 2
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
3) √/2018.2020+1 işleminin sonucu kaçtır?
'A) 2018 B) 2019
C) 2020
2018 2020
D) 2021
Bu cebirsel
hangisi yar
A) 4 terim v
B) Katsayıla
C) x²li terim
D) Sabit ter
9) (12,5)2-(7
A)100
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 3) √/2018.2020+1 işleminin sonucu kaçtır? 'A) 2018 B) 2019 C) 2020 2018 2020 D) 2021 Bu cebirsel hangisi yar A) 4 terim v B) Katsayıla C) x²li terim D) Sabit ter 9) (12,5)2-(7 A)100
MATEMATİK
(7.10¹ +5.10%) cm
1. Eşit büyüklükteki sandıklar bir beton bloğun üzerine dik şekilde 2 sıra halinde aşağıda gösterildiği gibi konulmuştur.
Aynı büyüklükteki bazı sandıklar ise zemine yatay şekilde üst üste 4 sıra olacak şekilde konulduğunda, ilk konulan
sandıklarla aynı yükseklikte olmaktadır.
A
KONU 2
Üslü ifadeler
(4.10¹ +5.10) cm
Beton Blok
C) 30
TEST
06
D
Sandıklardan birinin genişliği (7.10¹ + 5.10°) santimetre, yüksekliği (4.10¹ +5.10%) santimetre olduğuna
göre beton bloğun yüksekliği kaç santimetredir?
A) 28
B) 29
D) 33
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
MATEMATİK (7.10¹ +5.10%) cm 1. Eşit büyüklükteki sandıklar bir beton bloğun üzerine dik şekilde 2 sıra halinde aşağıda gösterildiği gibi konulmuştur. Aynı büyüklükteki bazı sandıklar ise zemine yatay şekilde üst üste 4 sıra olacak şekilde konulduğunda, ilk konulan sandıklarla aynı yükseklikte olmaktadır. A KONU 2 Üslü ifadeler (4.10¹ +5.10) cm Beton Blok C) 30 TEST 06 D Sandıklardan birinin genişliği (7.10¹ + 5.10°) santimetre, yüksekliği (4.10¹ +5.10%) santimetre olduğuna göre beton bloğun yüksekliği kaç santimetredir? A) 28 B) 29 D) 33