Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Çokgenler Soruları

MATEMATİK
7.
Aşağıda ebatları verilen dikdörtgen şeklindeki bir havlu önce işaretli yerlerden 1. adımdaki gibi üç eş dikdörtgen ola-
cak şekilde katlanıyor. Daha sonra orta noktasından yukarı doğru 2. adımdaki gibi katlanıyor.
2y cm
3x cm
2x cm
Havlu
Aynı yöntemle katlanmış özdeş iki havlu ölçüleri verilen 1 ve 2. kutunun içine konulmuş, 3. kutu ise boş kalmıştır.
2x cm
-2y)²
1. adım
2y cm
B) (2x +
√
8. Sınıf Deneme Sınavı
1
2y cm
2y cm
2. adım
1. Kutu
2. Kutu
3. Kutu
Buna göre 1 ve 2. kutunun tabanında havlu dışında kalan bölgelerin alanları ile 3. kutunun tabanının alanının
toplamını santimetrekare türünden veren cebirsel ifadenin özdeşi aşağıdakilerden hangisidir?
A) (2x - 2y)²
C) 2x² -2y²
D) x² + 2y²
5x cm
i ile ürolorin üzerindeki sayıları algılayarak farklı renklerde boya püskürten
Ortaokul Matematik
Çokgenler
MATEMATİK 7. Aşağıda ebatları verilen dikdörtgen şeklindeki bir havlu önce işaretli yerlerden 1. adımdaki gibi üç eş dikdörtgen ola- cak şekilde katlanıyor. Daha sonra orta noktasından yukarı doğru 2. adımdaki gibi katlanıyor. 2y cm 3x cm 2x cm Havlu Aynı yöntemle katlanmış özdeş iki havlu ölçüleri verilen 1 ve 2. kutunun içine konulmuş, 3. kutu ise boş kalmıştır. 2x cm -2y)² 1. adım 2y cm B) (2x + √ 8. Sınıf Deneme Sınavı 1 2y cm 2y cm 2. adım 1. Kutu 2. Kutu 3. Kutu Buna göre 1 ve 2. kutunun tabanında havlu dışında kalan bölgelerin alanları ile 3. kutunun tabanının alanının toplamını santimetrekare türünden veren cebirsel ifadenin özdeşi aşağıdakilerden hangisidir? A) (2x - 2y)² C) 2x² -2y² D) x² + 2y² 5x cm i ile ürolorin üzerindeki sayıları algılayarak farklı renklerde boya püskürten
Günlük Hayata Uygulama Sorusu
17
200
Yukarıda dikdörtgen şeklindeki duvarın bir bölümü verilmiştir. Bu duvar eşkenar dörtgen seramik-
lerle şekildeki gibi başlangıç ve bitişteki eşkenar dörtgenler duvarın başlangıç ve bitiş uçlarına
tam gelecek şekilde birbirine temas ederek yerleştiriliyor.
Duvarın uzunluğu 800 cm ise eşkenar dörtgenlerin toplam alanı kaç santimetrekaredir?
A) 9000
D) 12400
B) 9504
C) 10808
Ortaokul Matematik
Çokgenler
Günlük Hayata Uygulama Sorusu 17 200 Yukarıda dikdörtgen şeklindeki duvarın bir bölümü verilmiştir. Bu duvar eşkenar dörtgen seramik- lerle şekildeki gibi başlangıç ve bitişteki eşkenar dörtgenler duvarın başlangıç ve bitiş uçlarına tam gelecek şekilde birbirine temas ederek yerleştiriliyor. Duvarın uzunluğu 800 cm ise eşkenar dörtgenlerin toplam alanı kaç santimetrekaredir? A) 9000 D) 12400 B) 9504 C) 10808
dir?
A
H
4d₂
D) 95°
30°
20⁰
Şekil 1
Şekil 11
Şekil III
Şekil l'de verilen dikdörtgen şeklindeki kâğıt her iki taraftan da 20° ve 30° açı oluşturacak şekilde
katlanarak kesiliyor. Son durumda kalan parça Şekil Ill'te gösteriliyor.
Buna göre kalan parçada oluşan x+y kaç derecedir?
A) 1500
B) 170°
C) 190°
D) 200°
Doğrular ve Açılar
MATEMATIK
Ortaokul Matematik
Çokgenler
dir? A H 4d₂ D) 95° 30° 20⁰ Şekil 1 Şekil 11 Şekil III Şekil l'de verilen dikdörtgen şeklindeki kâğıt her iki taraftan da 20° ve 30° açı oluşturacak şekilde katlanarak kesiliyor. Son durumda kalan parça Şekil Ill'te gösteriliyor. Buna göre kalan parçada oluşan x+y kaç derecedir? A) 1500 B) 170° C) 190° D) 200° Doğrular ve Açılar MATEMATIK
3. Kısa kenar uzunluğu x cm ve uzun kenar
uzunluğu kısa kenar uzunluğunun 2 katı olan
dikdörtgen şeklindeki karton parçalarından en
az sayıda kullanılarak bir kare elde ediliyor.
Buna göre oluşan yeni şeklin çevresini ve-
ren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) 2x
B) 4x
C) 8x
D) 12x
Ortaokul Matematik
Çokgenler
3. Kısa kenar uzunluğu x cm ve uzun kenar uzunluğu kısa kenar uzunluğunun 2 katı olan dikdörtgen şeklindeki karton parçalarından en az sayıda kullanılarak bir kare elde ediliyor. Buna göre oluşan yeni şeklin çevresini ve- ren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangi- sidir? A) 2x B) 4x C) 8x D) 12x
7. Tuğba, farklı yolları kullanarak A noktasındaki evinden
C noktasındaki hastaneye gidebileceği iki farklı yolda
toplamda 108 m yol gittiğini fark etmiştir.
Hastane
C
32 m
D
A
Ev
24 m
B
ICDI= 32 m ve IABI= 24 m olduğuna göre, dik ya-
muk şeklindeki bu arsanın alanı kaç metrekaredir?
A) 576
B) 598
624
D) 656
Ortaokul Matematik
Çokgenler
7. Tuğba, farklı yolları kullanarak A noktasındaki evinden C noktasındaki hastaneye gidebileceği iki farklı yolda toplamda 108 m yol gittiğini fark etmiştir. Hastane C 32 m D A Ev 24 m B ICDI= 32 m ve IABI= 24 m olduğuna göre, dik ya- muk şeklindeki bu arsanın alanı kaç metrekaredir? A) 576 B) 598 624 D) 656
açısının 3 katıdır.
i daima doğru-
C
A
D) 45
B
8. Kenar sayısı n olan bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı (n-2). 180° dir.
Tuna, Şekil 1'deki düzgün altıgen biçimindeki kartonu Şekil 2'deki gibi kesikli çizgiler boyunca düzgün beşgen olacak biçimde
kesiyor.
Şekil 1
Buna göre Tuna'nın, Şekil 3'te işaretlediği x açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 45
B) 30
C) 18
7. SINIF MODÜL (1) (2) (3
Şekil 2
4
5
67 8
||
Şekil 3
D) 12
43
Ortaokul Matematik
Çokgenler
açısının 3 katıdır. i daima doğru- C A D) 45 B 8. Kenar sayısı n olan bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı (n-2). 180° dir. Tuna, Şekil 1'deki düzgün altıgen biçimindeki kartonu Şekil 2'deki gibi kesikli çizgiler boyunca düzgün beşgen olacak biçimde kesiyor. Şekil 1 Buna göre Tuna'nın, Şekil 3'te işaretlediği x açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 45 B) 30 C) 18 7. SINIF MODÜL (1) (2) (3 Şekil 2 4 5 67 8 || Şekil 3 D) 12 43
2.
Yandaki şekilde AC ve ED ışınları birbirine
paraleldir.
s(AOE) = (5x + 5)°
s(BAC) = (3x - 10)°
s(DEF) = 35°
olduğuna göre, x kaçtır?
A) 10
B) 15
C) 18
O
ac
A
(5x + 5)°
E
(14 D
B
(3x - 10)°
35°
D) 24
C
D
3x
EX
360
Ortaokul Matematik
Çokgenler
2. Yandaki şekilde AC ve ED ışınları birbirine paraleldir. s(AOE) = (5x + 5)° s(BAC) = (3x - 10)° s(DEF) = 35° olduğuna göre, x kaçtır? A) 10 B) 15 C) 18 O ac A (5x + 5)° E (14 D B (3x - 10)° 35° D) 24 C D 3x EX 360
5
Prf Yayınları
5.
10
A
D
10
OE
C
G
C) 5√3
F
10
Yukarıdaki şekilde ABCD karesinin alanı 100 cm² ve
EFGC dikdörtgenin alanı 48 cm² dir.
4351
|EC| = 6 cm ve [BC] L [DG]
olduğuna göre, |BF| kaç cm dir?
A) 3√5
B) 4√5
D) 15
ABC
Ortaokul Matematik
Çokgenler
5 Prf Yayınları 5. 10 A D 10 OE C G C) 5√3 F 10 Yukarıdaki şekilde ABCD karesinin alanı 100 cm² ve EFGC dikdörtgenin alanı 48 cm² dir. 4351 |EC| = 6 cm ve [BC] L [DG] olduğuna göre, |BF| kaç cm dir? A) 3√5 B) 4√5 D) 15 ABC
11. Metin'in özdeş küpler ile oluşturduğu düzeneğin
düz zemine yaptığı basıncın zamanla değişimi
grafikte verilmiştir.
Basınç (Pa)
Buna göre küplerin ağırlığının yüzey alanına
bağlı değişim grafiği aşağıdakilerin hangisin-
de verilmiştir?
A) Ağırlık (Newton)
→ Yüzey (m²)
Ağırlık (Newton)
► Yüzey (m²)
Yüzey (m²)
B) Ağırlık (Newton)
→ Yüzey (m²)
D) Ağırlık (Newton)
► Yüzey (m²)
Ortaokul Matematik
Çokgenler
11. Metin'in özdeş küpler ile oluşturduğu düzeneğin düz zemine yaptığı basıncın zamanla değişimi grafikte verilmiştir. Basınç (Pa) Buna göre küplerin ağırlığının yüzey alanına bağlı değişim grafiği aşağıdakilerin hangisin- de verilmiştir? A) Ağırlık (Newton) → Yüzey (m²) Ağırlık (Newton) ► Yüzey (m²) Yüzey (m²) B) Ağırlık (Newton) → Yüzey (m²) D) Ağırlık (Newton) ► Yüzey (m²)
9.
Yukarıda verilen ABCD karesinin çevre uzunluğu
40 m'dir.
A) 48
K
ACI
YAYINLARI
N
A (x+8) m B
D
018 (
(2x+10) m
Buna göre KLMN dikdörtgeninin çevre uzunluğu
kaç m'dir?
L
B) 46
(x + 6) m
M
C) 44
8. SINIF-01D/MATEMATIK SAYI-3/A SERİSİ
D) 42
Ortaokul Matematik
Çokgenler
9. Yukarıda verilen ABCD karesinin çevre uzunluğu 40 m'dir. A) 48 K ACI YAYINLARI N A (x+8) m B D 018 ( (2x+10) m Buna göre KLMN dikdörtgeninin çevre uzunluğu kaç m'dir? L B) 46 (x + 6) m M C) 44 8. SINIF-01D/MATEMATIK SAYI-3/A SERİSİ D) 42
OD110874
linde noktalan-
talara gelecek
premine göre,
okgenin sınır-
r.
olarak bu-
2. Tüm köşegenleri çokgenin iç bölgesinde kalan çokgenlere dış-
bükey çokgen denir.
Aşağıda 1 birim aralıklarla kareler hâlinde noktalanmış bir kâğıt
üzerine, köşeleri bu noktalara gelecek şekilde dışbükey çokgen-
ler çizilecektir.
Pick kuralına göre bu çokgenin alanı;
x, çokgenin içindeki nokta sayısı ve
y, çokgenin sınırlarındaki nokta sayısı olmak üzere
y
+ 22-1
Alan = x +
A) 2,5
8
nep
B) 3
8
Alan = 3 +2 -1 = 3 + 4-1 =7-1= 6 olur.
Bu noktalı kâğıt üzerine dört kenarı şekildeki gibi verilen bir dişbükey altıgen çizilecektir.
2
11
C) 3,5
6
3
Bu dış bükey altıgenin alanının alabileceği en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark kaç
birimkaredir?
111
5
D) 4
Ortaokul Matematik
Çokgenler
OD110874 linde noktalan- talara gelecek premine göre, okgenin sınır- r. olarak bu- 2. Tüm köşegenleri çokgenin iç bölgesinde kalan çokgenlere dış- bükey çokgen denir. Aşağıda 1 birim aralıklarla kareler hâlinde noktalanmış bir kâğıt üzerine, köşeleri bu noktalara gelecek şekilde dışbükey çokgen- ler çizilecektir. Pick kuralına göre bu çokgenin alanı; x, çokgenin içindeki nokta sayısı ve y, çokgenin sınırlarındaki nokta sayısı olmak üzere y + 22-1 Alan = x + A) 2,5 8 nep B) 3 8 Alan = 3 +2 -1 = 3 + 4-1 =7-1= 6 olur. Bu noktalı kâğıt üzerine dört kenarı şekildeki gibi verilen bir dişbükey altıgen çizilecektir. 2 11 C) 3,5 6 3 Bu dış bükey altıgenin alanının alabileceği en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark kaç birimkaredir? 111 5 D) 4
oplamı 540° dir.
ölçüsü 120° dir.
oplamı 360° dir.
ölçüsü 108° dirA
35
P
6.
Buna göre x + y kaç derecedir?
A) 200
B) 210
C) 220
F
A
a
E
3x
B
3x
D
D) 225
C) 25
C
2202
Yukarıda verilen ABCDEF düzgün altıgendir.
Buna göre a kaç derecedir?
A) 10
B) 15
D) 35
Ortaokul Matematik
Çokgenler
oplamı 540° dir. ölçüsü 120° dir. oplamı 360° dir. ölçüsü 108° dirA 35 P 6. Buna göre x + y kaç derecedir? A) 200 B) 210 C) 220 F A a E 3x B 3x D D) 225 C) 25 C 2202 Yukarıda verilen ABCDEF düzgün altıgendir. Buna göre a kaç derecedir? A) 10 B) 15 D) 35
B
42
#
C
M
K
N
Yukarıda verilen ABC ikizkenar üçgeninin BC kenari,
KLMNP düzgün beşgeninin MN kenarı üzerine taş-
mayacak şekilde üçgenin A köşesi beşgenin içinde
olacak şekilde yerleştirildiğinde beşgenin iç bölge-
sinde LBA açısı oluşuyor.
Oluşan bu açının ölçüsü kaç derecedir?
A) 45
B) 42
C) 39
D) 36
Ortaokul Matematik
Çokgenler
B 42 # C M K N Yukarıda verilen ABC ikizkenar üçgeninin BC kenari, KLMNP düzgün beşgeninin MN kenarı üzerine taş- mayacak şekilde üçgenin A köşesi beşgenin içinde olacak şekilde yerleştirildiğinde beşgenin iç bölge- sinde LBA açısı oluşuyor. Oluşan bu açının ölçüsü kaç derecedir? A) 45 B) 42 C) 39 D) 36
tonguç
2. Tamer, alanı (20x² + 60x +45) cm² olan Şekil-l'deki turuncu renkli levhayı Şekil-ll'deki gibi
noktalı çizgi ile belirtilen yerden kestiğinde Şekil-Ill'teki kareleri elde etmiştir.
(20x² + 60x + 45) cm²
Şekil-l
Şekil-II
Şekil-III
Tamer'in elde ettiği karelerden birinin çevre uzunluğu diğerinin 2 katı olduğuna göre Şe-
kil-l'deki turuncu renkli levhanın çevre uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
A) 20x + 30
ANA DENEMELERI - 1
man A TILARI
B) 30x + 20
26
C) 24x + 36
D) 36x + 24
Ortaokul Matematik
Çokgenler
tonguç 2. Tamer, alanı (20x² + 60x +45) cm² olan Şekil-l'deki turuncu renkli levhayı Şekil-ll'deki gibi noktalı çizgi ile belirtilen yerden kestiğinde Şekil-Ill'teki kareleri elde etmiştir. (20x² + 60x + 45) cm² Şekil-l Şekil-II Şekil-III Tamer'in elde ettiği karelerden birinin çevre uzunluğu diğerinin 2 katı olduğuna göre Şe- kil-l'deki turuncu renkli levhanın çevre uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 20x + 30 ANA DENEMELERI - 1 man A TILARI B) 30x + 20 26 C) 24x + 36 D) 36x + 24
Düşünme Becerileri
Kural:
içine sayı yazılan çokgenin kenar sayısı tek ise
içindeki sayı ile toplanır; çift ise bu sayı ile çarpılır.
iç içe yerleştirilmiş çokgenlerde bu işlem, içeriden
dışarıya doğru yapılır.
Örnek: 2 = (2+5).4 gibi
Eğer sayı daire içinde ise dairenin kenar sayısı sıfır
kabul edilir.
Buna göre, 1, 2, 3, 4 numaralı soruları bu kurala
göre çözünüz.
1. 5 işleminin sonucu kaçtır?
A) 10
B) 20
C) 40
D) 100
Ortaokul Matematik
Çokgenler
Düşünme Becerileri Kural: içine sayı yazılan çokgenin kenar sayısı tek ise içindeki sayı ile toplanır; çift ise bu sayı ile çarpılır. iç içe yerleştirilmiş çokgenlerde bu işlem, içeriden dışarıya doğru yapılır. Örnek: 2 = (2+5).4 gibi Eğer sayı daire içinde ise dairenin kenar sayısı sıfır kabul edilir. Buna göre, 1, 2, 3, 4 numaralı soruları bu kurala göre çözünüz. 1. 5 işleminin sonucu kaçtır? A) 10 B) 20 C) 40 D) 100
1.
3 cm
2 cm
3 cm
4 cm
120m
Oturma Odası
Koridor
Salon
Yatak
Odası
50
Mutfak
1 cm
Yukarıda dikdörtgen şeklinde bir zemine sahip
olan bir evin proje taslak çizimi verilmiştir.
• Salonun alanı, yatak odasının alanının 3 ka
tidir.
• Planda alan ölçeği
mıştır.
Buna göre evin gerçek alanı kaç m²'dir?
A) 44
B) 50
C) 60
D) 70
1
10000
3.
olarak kullanıl-
Ortaokul Matematik
Çokgenler
1. 3 cm 2 cm 3 cm 4 cm 120m Oturma Odası Koridor Salon Yatak Odası 50 Mutfak 1 cm Yukarıda dikdörtgen şeklinde bir zemine sahip olan bir evin proje taslak çizimi verilmiştir. • Salonun alanı, yatak odasının alanının 3 ka tidir. • Planda alan ölçeği mıştır. Buna göre evin gerçek alanı kaç m²'dir? A) 44 B) 50 C) 60 D) 70 1 10000 3. olarak kullanıl-