Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Çokgenlerin Özellikleri Soruları

6.
116 cm
İkiz kardeşler Nil ve Su, yukarıda verilen 116 cm uzunluğundaki ipi eşit uzunlukta olacak şekilde
paylaştıktan sonra, kenar uzunlukları doğal sayı olan geometrik şekiller elde edeceklerdir.
Buna göre iki kardeş;
1. düzgün altıgen,
II. yamuk,
III. kare,
IV. dikdörtgen,
V. eşkenar dörtgen
geometrik şekillerinden
A) II ve IV
hangilerini elde edebilir?
B) I, II ve IV
C) I, III ve V
D) II, III ve V
(Matematik
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
6. 116 cm İkiz kardeşler Nil ve Su, yukarıda verilen 116 cm uzunluğundaki ipi eşit uzunlukta olacak şekilde paylaştıktan sonra, kenar uzunlukları doğal sayı olan geometrik şekiller elde edeceklerdir. Buna göre iki kardeş; 1. düzgün altıgen, II. yamuk, III. kare, IV. dikdörtgen, V. eşkenar dörtgen geometrik şekillerinden A) II ve IV hangilerini elde edebilir? B) I, II ve IV C) I, III ve V D) II, III ve V (Matematik
10.
▼
▼
C) III
9V 3100
I. Şekil
II. Şekil
III. Şekil
Yukarıdaki şekillerden biri diğerlerinden farklı bir kurala göre oluşturulmuştur.
Buna göre kaç numaralı şekil farklıdır?
A) I
B) II
IV. Şekil
D) IV
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
10. ▼ ▼ C) III 9V 3100 I. Şekil II. Şekil III. Şekil Yukarıdaki şekillerden biri diğerlerinden farklı bir kurala göre oluşturulmuştur. Buna göre kaç numaralı şekil farklıdır? A) I B) II IV. Şekil D) IV
da
ar
15. Aşağıdaki ABCD dikdörtgeninin bir kısmı kırmızı-
ya boyanıyor.
x'cm1
A
B
x cm
Y
-
x cm
box motd - plinis D
A) 2 (y²-x²)
C) 2 (x + y)² (8
C
Dikdörtgenin uzun kenarı (2y + 3x) cm ve kısa
kenarı (2y x) cm uzunluğunda olduğuna gö-
re, kırmızıya boyalı bölgelerin alanları toplamını
es santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşa-
Apağıdakilerden hangisidir?
1x cm
Gashi
B) 4 (y²-x²)
D) 4 (x + y)² db(A
8.
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
da ar 15. Aşağıdaki ABCD dikdörtgeninin bir kısmı kırmızı- ya boyanıyor. x'cm1 A B x cm Y - x cm box motd - plinis D A) 2 (y²-x²) C) 2 (x + y)² (8 C Dikdörtgenin uzun kenarı (2y + 3x) cm ve kısa kenarı (2y x) cm uzunluğunda olduğuna gö- re, kırmızıya boyalı bölgelerin alanları toplamını es santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşa- Apağıdakilerden hangisidir? 1x cm Gashi B) 4 (y²-x²) D) 4 (x + y)² db(A 8.
ÇOKGENLER
Şekil-3'teki gibi belirli bir düzende diziliyor.
18) Farklı renklerdeki çubukların ve esneme özelliği olan lastiklerin kaçar tane oldukları Şekil-1'de ve-
rilmiştir. Bu çubuklardan kırmızı ve mor renkli olanlar kendi renklerinde uç uca eklenerek Şekil-2 ve
00
20 adet
60 adet
30 adet
Şekil-1
100 adet
150°
Şekil-2
156°
rak köşegenler elde edilmiştir.
Şekil-2'de ardışık iki kırmızı çubuk arasında 150°lik açı oluşturulurken şekil-3'te ardışık iki mor
çubuk arasında 156°lik açı oluşturulmuştur. Bu çubuklar, kapalı bir şekil oluncaya kadar uç uca
eklenmeye devam edilmiştir. Oluşan kapalı şekiller birer düzgün çokgen olup kırmızı çubuklarla
oluşturulan şekle sarı lastikler takılarak, mavi çubuklarla oluşturulan şekle ise yeşil lastikler takıla-
Her köşegen için bir lastik kullanıldığına göre işlemler sonunda başlangıçta miktarları verilen çub
ve lastiklerden geriye kaçar tane kaldığını bulalım.
Ø
Şekil-3
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
ÇOKGENLER Şekil-3'teki gibi belirli bir düzende diziliyor. 18) Farklı renklerdeki çubukların ve esneme özelliği olan lastiklerin kaçar tane oldukları Şekil-1'de ve- rilmiştir. Bu çubuklardan kırmızı ve mor renkli olanlar kendi renklerinde uç uca eklenerek Şekil-2 ve 00 20 adet 60 adet 30 adet Şekil-1 100 adet 150° Şekil-2 156° rak köşegenler elde edilmiştir. Şekil-2'de ardışık iki kırmızı çubuk arasında 150°lik açı oluşturulurken şekil-3'te ardışık iki mor çubuk arasında 156°lik açı oluşturulmuştur. Bu çubuklar, kapalı bir şekil oluncaya kadar uç uca eklenmeye devam edilmiştir. Oluşan kapalı şekiller birer düzgün çokgen olup kırmızı çubuklarla oluşturulan şekle sarı lastikler takılarak, mavi çubuklarla oluşturulan şekle ise yeşil lastikler takıla- Her köşegen için bir lastik kullanıldığına göre işlemler sonunda başlangıçta miktarları verilen çub ve lastiklerden geriye kaçar tane kaldığını bulalım. Ø Şekil-3
16. Bir üçgenin alanı; taban ile o tabana ait yüksekliğin çarpımının yarısına eşittir.
Şekil 1'de ABCD dikdörtgeninin uzun kenarı boyunca AEFG karesi ile EBLK karesi, Şekil Il'de ABCD dikdörtgeninin k
kenarı boyunca BTRS karesi ile MNCT karesi çizilmiştir. x, 6'dan büyük bir gerçek sayıdio.
2
39
B
y cm
E y cm
B
G
D
K
A) 4x2-20x-24
C) 4x²-20x + 24
Şekil I
F 49
C
da buk
KLF üçgeninin alanı 4y cm² ve MNR üçgeninin alanı 3y cm² dir.
Buna göre ABCD dikdörtgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
£2
S
A
x cm
T
R
Şekil II
B) 4x2 + 20x - 24
D) 4x2 + 20x + 24
C
42
18. Aşağıdak
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
16. Bir üçgenin alanı; taban ile o tabana ait yüksekliğin çarpımının yarısına eşittir. Şekil 1'de ABCD dikdörtgeninin uzun kenarı boyunca AEFG karesi ile EBLK karesi, Şekil Il'de ABCD dikdörtgeninin k kenarı boyunca BTRS karesi ile MNCT karesi çizilmiştir. x, 6'dan büyük bir gerçek sayıdio. 2 39 B y cm E y cm B G D K A) 4x2-20x-24 C) 4x²-20x + 24 Şekil I F 49 C da buk KLF üçgeninin alanı 4y cm² ve MNR üçgeninin alanı 3y cm² dir. Buna göre ABCD dikdörtgeninin alanı kaç santimetrekaredir? £2 S A x cm T R Şekil II B) 4x2 + 20x - 24 D) 4x2 + 20x + 24 C 42 18. Aşağıdak
arı
Tülk
TÜRKIYE ISTATISTIK KURUMU
KUST S
402 6mono
mıştır. Türkiye'de nüfus sayımları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılmaktadır.
Sistemi'ne (ADNKS) geçilerek her yılın son günü nüfus tespiti yapılmaya başlan-
2007 yılından itibaren sayım sistemi değişmiş. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Aşağıda dört ile ait yaklaşık nüfus sayıları daire grafiğinde, bu illerin yaklaşık yüz ölçümleri ise sütun
grafiğinde gösterilmiştir.
g
Cumhuriyet'ten sonra ilk nüfus sayım 1927 yilinda yapilmiştir. 1935'te anc
sayım yapıldıktan sonra her beş yilda bir nüfus sayımı yapılmıştır. 1990 y
dan itibaren 10 yılda bir sayım yapılması kararlaştılmıştır.
A) Sivas
Grafik: Bazı İllerdeki Nüfus
Sayılarının Dağılımı
Yozgat
96°
Sinop
45°
Sivas
75°
144°
Bolu
MATİK GÜÇLENDİREN SORU BANKASI
Grafik: Farklı illerin Yüz Ölçümleri
Yüz Ölçümü (km²)
28 000
28000
13700
8300
30
5800
C) Bolu
=
55
5800
95
8300
Sivas Sinop Bolu Yozgat
Buna göre bu dört ilin hangisinde kilometre başına düşen insan sayısı daha çoktur?
B) Yozgat
D) Sinop
96
13700
iller
ankarayayincilik.com.tr
127
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
arı Tülk TÜRKIYE ISTATISTIK KURUMU KUST S 402 6mono mıştır. Türkiye'de nüfus sayımları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılmaktadır. Sistemi'ne (ADNKS) geçilerek her yılın son günü nüfus tespiti yapılmaya başlan- 2007 yılından itibaren sayım sistemi değişmiş. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Aşağıda dört ile ait yaklaşık nüfus sayıları daire grafiğinde, bu illerin yaklaşık yüz ölçümleri ise sütun grafiğinde gösterilmiştir. g Cumhuriyet'ten sonra ilk nüfus sayım 1927 yilinda yapilmiştir. 1935'te anc sayım yapıldıktan sonra her beş yilda bir nüfus sayımı yapılmıştır. 1990 y dan itibaren 10 yılda bir sayım yapılması kararlaştılmıştır. A) Sivas Grafik: Bazı İllerdeki Nüfus Sayılarının Dağılımı Yozgat 96° Sinop 45° Sivas 75° 144° Bolu MATİK GÜÇLENDİREN SORU BANKASI Grafik: Farklı illerin Yüz Ölçümleri Yüz Ölçümü (km²) 28 000 28000 13700 8300 30 5800 C) Bolu = 55 5800 95 8300 Sivas Sinop Bolu Yozgat Buna göre bu dört ilin hangisinde kilometre başına düşen insan sayısı daha çoktur? B) Yozgat D) Sinop 96 13700 iller ankarayayincilik.com.tr 127
1. Sevilay aşağıdaki düzgün altıgen levhayi noktalı çizgi ile be
2.
3.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Sevilay'ın elde etti
A) 60°, 90°, 90°, 120°
B) 60°, 100, 100, 100°
A) 95
65°
B
X
Yukarıdaki şekilde verilen dörtgende x kaç dere-
cedir?
B) 105
?
120°
F
80°
C) 115
E
D) 125
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
1. Sevilay aşağıdaki düzgün altıgen levhayi noktalı çizgi ile be 2. 3. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Sevilay'ın elde etti A) 60°, 90°, 90°, 120° B) 60°, 100, 100, 100° A) 95 65° B X Yukarıdaki şekilde verilen dörtgende x kaç dere- cedir? B) 105 ? 120° F 80° C) 115 E D) 125
5.
X
A) 100
Yukarıda verilen beşgende x kaç derecedir?
120°
B) 110
C) 120
D) 130
Şekilde verilen düzgün altıgenle ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi yanlıştır?
A) Bir dış açısının ölçüsü 60° dir.
B) Bir iç açısının ölçüsü 120° dir.
C) İç açılarının ölçüleri toplamı 720° dir.
D) Dış açılarının ölçüleri toplamı 180° dir.
SORU BANKASI
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
5. X A) 100 Yukarıda verilen beşgende x kaç derecedir? 120° B) 110 C) 120 D) 130 Şekilde verilen düzgün altıgenle ilgili aşağıdaki ifa- delerden hangisi yanlıştır? A) Bir dış açısının ölçüsü 60° dir. B) Bir iç açısının ölçüsü 120° dir. C) İç açılarının ölçüleri toplamı 720° dir. D) Dış açılarının ölçüleri toplamı 180° dir. SORU BANKASI
6.
Daha sonra üç çuvalda bulunan pirinçlerden A'daki 3, B'deki 4 ve C'deki 6 özdeş kavanoza pirinçler hiç artma-
yacak şekilde bölünüyor.
COOPE
Bir A kavanozunda bulunan pirincin kütlesi bir B kavanozunda bulunan pirincin kütlesinden 9 kg
daha ağır olduğuna göre, bir adet C kavanozunda bulunan pirincin kütlesi kaç kg'dır?
071
B) 12
D) 6
A) 18
A B
9X x
X
Birbirine eş 14 eşkenar üçgenle üçgenler üst üste gelmeyecek ve birer kenarları çakışacak şekilde oluşturulan
yukarıdaki şeklin çevresi 224 cm'dir.
Buna göre, şekilde kullanılan eşkenar üçgenlerden birinin çevresi kaç cm'dir?
A) 39
D48
B) 42
G45
6
10
AAAAAAAA
A
A
A
A A A
Diğer sayfaya geçiniz
A
A A
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
6. Daha sonra üç çuvalda bulunan pirinçlerden A'daki 3, B'deki 4 ve C'deki 6 özdeş kavanoza pirinçler hiç artma- yacak şekilde bölünüyor. COOPE Bir A kavanozunda bulunan pirincin kütlesi bir B kavanozunda bulunan pirincin kütlesinden 9 kg daha ağır olduğuna göre, bir adet C kavanozunda bulunan pirincin kütlesi kaç kg'dır? 071 B) 12 D) 6 A) 18 A B 9X x X Birbirine eş 14 eşkenar üçgenle üçgenler üst üste gelmeyecek ve birer kenarları çakışacak şekilde oluşturulan yukarıdaki şeklin çevresi 224 cm'dir. Buna göre, şekilde kullanılan eşkenar üçgenlerden birinin çevresi kaç cm'dir? A) 39 D48 B) 42 G45 6 10 AAAAAAAA A A A A A A Diğer sayfaya geçiniz A A A
GENEL DENEME 3
15.
3x - 2
X-1 3x+23x-10
22
ARTES
X+1
3x²+5x-2
34
Şekilde renkleri dışında özdeş olan, üzerinde cebirsel ifadelerin yazılı olduğu toplar verilmiştir. Ece, Elif ve Çağla
aynı renkteki ikişer topu seçiyor ve topların üzerinde yazan cebirsel ifadeleri çarpıyorlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bulunan çarpımlardan olamaz?
A) 9x²-4
B) 3x²+7x+2
x+2
D) x²-1
18.
10
Şekil I'de
iki eş pa
lirken; di
tekrar bi
Buna gö
gisidir?
A) 32x +
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
GENEL DENEME 3 15. 3x - 2 X-1 3x+23x-10 22 ARTES X+1 3x²+5x-2 34 Şekilde renkleri dışında özdeş olan, üzerinde cebirsel ifadelerin yazılı olduğu toplar verilmiştir. Ece, Elif ve Çağla aynı renkteki ikişer topu seçiyor ve topların üzerinde yazan cebirsel ifadeleri çarpıyorlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bulunan çarpımlardan olamaz? A) 9x²-4 B) 3x²+7x+2 x+2 D) x²-1 18. 10 Şekil I'de iki eş pa lirken; di tekrar bi Buna gö gisidir? A) 32x +
bir ke-
lunuz.
CORNEK6
100 cm
2
1
q
"8⁰
64 cm²
Š
cm² S
$ 25 cm
Dikdörtgen şeklindeki kartondan alanları 100 cm
64 cm ve 25 cm olan kare şeklindeki üç parça
2
şekildeki gibi kesilip çıkarılıyor.
Buna göre kalan karton parçasının çevresi kaç
santimetredir?
C.
ÖRNEK 8
Aşağıdaki sayıların kareköklerini bul
a. 25
b. 100
d. 225
144
LIZI
ÖRNEK 9
2. MUL
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
bir ke- lunuz. CORNEK6 100 cm 2 1 q "8⁰ 64 cm² Š cm² S $ 25 cm Dikdörtgen şeklindeki kartondan alanları 100 cm 64 cm ve 25 cm olan kare şeklindeki üç parça 2 şekildeki gibi kesilip çıkarılıyor. Buna göre kalan karton parçasının çevresi kaç santimetredir? C. ÖRNEK 8 Aşağıdaki sayıların kareköklerini bul a. 25 b. 100 d. 225 144 LIZI ÖRNEK 9 2. MUL
31
6. D
CN
M
A 2,4 cm BK
Yukarıda bir kenarının uzunluğu 2,4 cm
olan ABCD karesinin çevresine 2 sıra tel
çekilmiştir. Kullanılan telin toplam uzunlu-
ğu KLMN dikdörtgeninin çevresine eşittir.
Buna göre KLMN dikdörtgeninin çevre-
sinin uzunluğu kaç cm'dir?
A) 4,8 B) 9,6 C) 19,2 D) 38,4
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
31 6. D CN M A 2,4 cm BK Yukarıda bir kenarının uzunluğu 2,4 cm olan ABCD karesinin çevresine 2 sıra tel çekilmiştir. Kullanılan telin toplam uzunlu- ğu KLMN dikdörtgeninin çevresine eşittir. Buna göre KLMN dikdörtgeninin çevre- sinin uzunluğu kaç cm'dir? A) 4,8 B) 9,6 C) 19,2 D) 38,4
525'ini
daya
ey'in
kal-
45
7. 1. 50'nin %10'u 5'tir.
II. 15'in %20'si 3'tür.
III. 60'ın %51 3'tür.
IV. 84'ün %25'i 22'dir.
Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden kaç tanesi
doğrudur?
A) 1
B) 2
D) 198
C) 3
D) 4
Cihan Bey
ödeyip kal
Buna gö
tanı kaç
A) 270
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
525'ini daya ey'in kal- 45 7. 1. 50'nin %10'u 5'tir. II. 15'in %20'si 3'tür. III. 60'ın %51 3'tür. IV. 84'ün %25'i 22'dir. Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 D) 198 C) 3 D) 4 Cihan Bey ödeyip kal Buna gö tanı kaç A) 270
16
115
Çözüm
3
1/2
Çözüm
Şekil - 1
Şekil - 2
Şekil - 1 de verilen dikdörtgen kısa kenarlarına paralel ola-
cak biçimde kesildiğinde Şekil - 2'deki gibi karesel iki eş
parçaya ayrılmıştır.
3
4
Buna göre karelerden birinin çevresinin Şekil - 1'deki
dikdörtgenin çevresine oranı kaçtır?
A) 1
C) 2/3/2
B)
veya 12²2² = 14/12
2
D)
3
4
3
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
16 115 Çözüm 3 1/2 Çözüm Şekil - 1 Şekil - 2 Şekil - 1 de verilen dikdörtgen kısa kenarlarına paralel ola- cak biçimde kesildiğinde Şekil - 2'deki gibi karesel iki eş parçaya ayrılmıştır. 3 4 Buna göre karelerden birinin çevresinin Şekil - 1'deki dikdörtgenin çevresine oranı kaçtır? A) 1 C) 2/3/2 B) veya 12²2² = 14/12 2 D) 3 4 3
11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir onikigenin iç açıları toplamı 1800° dir.
B) Düzgün ongenin bir iç açısının ölçüsü 144°
-Nogindir.
C) iç açıları toplamı 900° olan çokgen 7 ke-
narlıdır.
D) Bir dış açısının ölçüsü 20° olan çokgenin
bir köşesinden 18 tane köşegen çizilir.
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bir onikigenin iç açıları toplamı 1800° dir. B) Düzgün ongenin bir iç açısının ölçüsü 144° -Nogindir. C) iç açıları toplamı 900° olan çokgen 7 ke- narlıdır. D) Bir dış açısının ölçüsü 20° olan çokgenin bir köşesinden 18 tane köşegen çizilir.
6.
18044/55
16
20
3x
K
B) 20
& Ken
Yukarıda verilen görsel n kenarlı bir düzgün çokgenin bir
köşesine aittir.
362-45
(=36
Buna göre bu düzgün çokgenin toplam kaç tane kö-
şegeni vardır?
A) 18
C) 36
D) 40
40
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
6. 18044/55 16 20 3x K B) 20 & Ken Yukarıda verilen görsel n kenarlı bir düzgün çokgenin bir köşesine aittir. 362-45 (=36 Buna göre bu düzgün çokgenin toplam kaç tane kö- şegeni vardır? A) 18 C) 36 D) 40 40