Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Denklem Çözme Soruları

A) 10
20
C) 40
+
16. Ayşe Hanım çocuklarına kütlesi 240 g olan bir ka-
vancz bal almıştır.
172.
3
Balin 'ü yenildikten sonra oal kavanozunun küt-
5
lesi 168 g gelmektedir.
Buna göre bos kavanozun ağırlığı grama cinsin-
den aşağıdakilerden hangisine eşittir2
A) 60
6) 20
D) 120
768
200
18. Aşa
ve
nar
B:
ya
A
B
C
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
A) 10 20 C) 40 + 16. Ayşe Hanım çocuklarına kütlesi 240 g olan bir ka- vancz bal almıştır. 172. 3 Balin 'ü yenildikten sonra oal kavanozunun küt- 5 lesi 168 g gelmektedir. Buna göre bos kavanozun ağırlığı grama cinsin- den aşağıdakilerden hangisine eşittir2 A) 60 6) 20 D) 120 768 200 18. Aşa ve nar B: ya A B C
mi
DS05
so
Sooo
38002 34
goo
1800 100
A) 3000
220
Grafik-1: 2019 Yılında Aldıkları
Toplam Maaşların Dağılımı
ARGON SERİSİ
Can
16. 2019 yılında bir şirkette çalışan Sami, Zeynep, Can ve Azra'nın aldıkları maaşların dağılımı Grafik -1'de veriliyor.
Splo
}
6600
80°
Sami
Azra
130°
Leso=
Zeynep
1500
3000=240
eos
4500
34+
7
18
Grafik-2: 2020 Yılında Aldıkları
Toplam Maaşların Dağılımı
Can
Sam
Sop
2500
80°
(Loo
C) 4200
Azra
100°
14.500
100°
Zeynep
2020 yılında Azra ve Zeynep'in maaşlarına sırasıyla 1500 TL ve 3000 TL zam yapılıyor. 2020 yılındaki toplam maaş-
larının dağılmi Grafik - 2'de veriliyor.
Buna göre Sami'nin 2019 yılında aldığı maaş kaç TL'dir?
B) 3600
20=1 4500
You
2²1000
th
Top
18900=364
3
A900 18
ISO
D) 4500
So 14
2
C000-08.02CDS05
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
mi DS05 so Sooo 38002 34 goo 1800 100 A) 3000 220 Grafik-1: 2019 Yılında Aldıkları Toplam Maaşların Dağılımı ARGON SERİSİ Can 16. 2019 yılında bir şirkette çalışan Sami, Zeynep, Can ve Azra'nın aldıkları maaşların dağılımı Grafik -1'de veriliyor. Splo } 6600 80° Sami Azra 130° Leso= Zeynep 1500 3000=240 eos 4500 34+ 7 18 Grafik-2: 2020 Yılında Aldıkları Toplam Maaşların Dağılımı Can Sam Sop 2500 80° (Loo C) 4200 Azra 100° 14.500 100° Zeynep 2020 yılında Azra ve Zeynep'in maaşlarına sırasıyla 1500 TL ve 3000 TL zam yapılıyor. 2020 yılındaki toplam maaş- larının dağılmi Grafik - 2'de veriliyor. Buna göre Sami'nin 2019 yılında aldığı maaş kaç TL'dir? B) 3600 20=1 4500 You 2²1000 th Top 18900=364 3 A900 18 ISO D) 4500 So 14 2 C000-08.02CDS05
2.
Aşağıda verilen kartlarda yazan denklemlerde x değerleri hesaplanarak kartların arka yüzlerine yazılacaktır.
7-x=2
01
-x+3=8
5
2x + 2 = 20
Kartlar arka yüzlerine yazılan değerlere göre küçükten büyüğe doğru sıralanacaktır.
soldan soğa doğru sıralanacağına göre soldan üçüncü kart aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Kartlar
C)
D)
A)
7.(x-4)=0
-5
9
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
2. Aşağıda verilen kartlarda yazan denklemlerde x değerleri hesaplanarak kartların arka yüzlerine yazılacaktır. 7-x=2 01 -x+3=8 5 2x + 2 = 20 Kartlar arka yüzlerine yazılan değerlere göre küçükten büyüğe doğru sıralanacaktır. soldan soğa doğru sıralanacağına göre soldan üçüncü kart aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Kartlar C) D) A) 7.(x-4)=0 -5 9
elerin Değerini Hesaplama
ine
Deri
4. Aşağıdaki ekranda bir basketbol maçında A takım
B takımının yaptığı skorlar cebirsel ifadelerle göste
miştir.
A Takımı
9x +3
Skor Tablosu
x = 8 olduğuna göre iki takımın skorları arasında
fark aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9
B) 13
C) 16
179
B Takımı
8x-2
4
D) 19
7. 1
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
elerin Değerini Hesaplama ine Deri 4. Aşağıdaki ekranda bir basketbol maçında A takım B takımının yaptığı skorlar cebirsel ifadelerle göste miştir. A Takımı 9x +3 Skor Tablosu x = 8 olduğuna göre iki takımın skorları arasında fark aşağıdakilerden hangisidir? A) 9 B) 13 C) 16 179 B Takımı 8x-2 4 D) 19 7. 1
un-
Aşağıda mor renkli zemine sahip ABCD karesinin içe
risine yeşil renkli 4 eş kare kenarlar çakışacak şekilde
görseldeki gibi yerleştirilmiştir.
mi
az
B
x cm
3
ABCD karesinin çevresinin bir tane yeşil renkli karenin
çevresi oranı
x-y= 21 cm olduğuna göre ABCD karesinin bir ke-
narı kaç cm'dir?
A) 28
EN FENOMEN
'tür.
y cm
B) 44
C
C) 55
*
D) 77
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
un- Aşağıda mor renkli zemine sahip ABCD karesinin içe risine yeşil renkli 4 eş kare kenarlar çakışacak şekilde görseldeki gibi yerleştirilmiştir. mi az B x cm 3 ABCD karesinin çevresinin bir tane yeşil renkli karenin çevresi oranı x-y= 21 cm olduğuna göre ABCD karesinin bir ke- narı kaç cm'dir? A) 28 EN FENOMEN 'tür. y cm B) 44 C C) 55 * D) 77
8.
Bir çiftçinin elinde 24 tane tahta ve 35 tane plastik
domates kasası vardır.
She Bu çiftçi ürettiği 1320 kg domatesin'ünü her bi-
ri tamamen dolu olacak şekilde tüm kasalara dol-
4
durmuştur. Plastik kasalar, tahta kasalardan 3 kg
fazla domates almaktadır.
Buna göre çiftçinin kalan domatesleri kasalara koyması için en az kaç tane tahta kasaya daha ih-
tiyacı vardır?
A) 25
= OD-4/22-23
B) 24
PT (2
aminee pad insis nünüsüy
C) 23
Or (8
3
D) 22
Diğer sayfaya geçiniz.
SINIF 7
=
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
8. Bir çiftçinin elinde 24 tane tahta ve 35 tane plastik domates kasası vardır. She Bu çiftçi ürettiği 1320 kg domatesin'ünü her bi- ri tamamen dolu olacak şekilde tüm kasalara dol- 4 durmuştur. Plastik kasalar, tahta kasalardan 3 kg fazla domates almaktadır. Buna göre çiftçinin kalan domatesleri kasalara koyması için en az kaç tane tahta kasaya daha ih- tiyacı vardır? A) 25 = OD-4/22-23 B) 24 PT (2 aminee pad insis nünüsüy C) 23 Or (8 3 D) 22 Diğer sayfaya geçiniz. SINIF 7 =
30
5. Aşağıda her kenar uzunluğu (3x - 1) cm olan sekizgen şeklindeki çerçeve ile bir kenar uzunluğu (5x + 3) cm olan
kare şeklindeki ayna verilmiştir.
(3x - 1) cm
2 cm I
Ünite Tekrar Testi
(5x + 3) cm
?
Çerçeve ile aynanın çevre uzunlukları birbirine eşittir.
Aynanın ahşap kısmının kalınlığı 2 cm olduğuna göre aynanın bir kenar uzunluğu kaç santimetredir?
A) 24
B) 26
C) 28
D) 30
7. Bir
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
30 5. Aşağıda her kenar uzunluğu (3x - 1) cm olan sekizgen şeklindeki çerçeve ile bir kenar uzunluğu (5x + 3) cm olan kare şeklindeki ayna verilmiştir. (3x - 1) cm 2 cm I Ünite Tekrar Testi (5x + 3) cm ? Çerçeve ile aynanın çevre uzunlukları birbirine eşittir. Aynanın ahşap kısmının kalınlığı 2 cm olduğuna göre aynanın bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 7. Bir
11. Aşağıda 3 arkadaşın yaşları verilmiştir.
Mesut - a +3
Ali - 2a - 6
Nazlıa + 10
Bu üç arkadaştan en küçüğü Mesut ve en
büyüğü Nazlı olduğuna göre a aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir?
A) 15
B) 16
C) 17
D) 18
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
11. Aşağıda 3 arkadaşın yaşları verilmiştir. Mesut - a +3 Ali - 2a - 6 Nazlıa + 10 Bu üç arkadaştan en küçüğü Mesut ve en büyüğü Nazlı olduğuna göre a aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18
03.
nci dereceden bir bilmeyen denklemler
--
denklemini sağlayan x değeri kaçta?
A)-6 B)-5 C)5 D) 6
02. Asagida bir siniftaki kiz ve erkek öğrencilerin dağd
bir daire grali le göstermiştir.
(3x+2) erkek, (x+4) kızdan oluşan bu sinifin mevcudu
kaçtır?
A) 26
B) 28
C) 30
xxx
2 3 4
geri kaçtır?
A)-24 B)-12 C) 12 D) 24
-5 denklem sistemini sağlayan x de-
D) 32
34. Aşağıdaki tabloda A, B ve C sayılanının değerleri göste-
nimiştir.
A
C
B
2x+1 3x+1 4x+2
A+B+C=22 ise x kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
05
06.
08.
XXX
233
kaçtır?
A) 24
(2x-3) cm
Yukarıdaki dikdörtgenin çevresi 34 cm ise kısa
kenar kaç cm'dir?
A) 4
B) 6
X
x
8. Sinif Matema
B) 20
8. Sinif Matematik
2x+1
C) B
x +2 denklerini sağlayan x değeri
3 4
XXXX -26
5432 60
x değeri kaçtır?
A)-2
(x+2) cm
07. Aşağıda kare ve dikdörtgen kullanılarak bir süslen
modeli oluşturulmuştur.
C) 18
D) 10
D) 12
Buna göre toplamda 4 karenin kullanıldığı bu n
lin çevresi 112 cm ise x kaçtır?
A) 1
B) 2 C) 3
D) 4
denklem sistemini sağlaya
B)-1 C) 1 D) 2
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
03. nci dereceden bir bilmeyen denklemler -- denklemini sağlayan x değeri kaçta? A)-6 B)-5 C)5 D) 6 02. Asagida bir siniftaki kiz ve erkek öğrencilerin dağd bir daire grali le göstermiştir. (3x+2) erkek, (x+4) kızdan oluşan bu sinifin mevcudu kaçtır? A) 26 B) 28 C) 30 xxx 2 3 4 geri kaçtır? A)-24 B)-12 C) 12 D) 24 -5 denklem sistemini sağlayan x de- D) 32 34. Aşağıdaki tabloda A, B ve C sayılanının değerleri göste- nimiştir. A C B 2x+1 3x+1 4x+2 A+B+C=22 ise x kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 05 06. 08. XXX 233 kaçtır? A) 24 (2x-3) cm Yukarıdaki dikdörtgenin çevresi 34 cm ise kısa kenar kaç cm'dir? A) 4 B) 6 X x 8. Sinif Matema B) 20 8. Sinif Matematik 2x+1 C) B x +2 denklerini sağlayan x değeri 3 4 XXXX -26 5432 60 x değeri kaçtır? A)-2 (x+2) cm 07. Aşağıda kare ve dikdörtgen kullanılarak bir süslen modeli oluşturulmuştur. C) 18 D) 10 D) 12 Buna göre toplamda 4 karenin kullanıldığı bu n lin çevresi 112 cm ise x kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 denklem sistemini sağlaya B)-1 C) 1 D) 2
US
10.66
Bir sınıfta uygulanan matematik sınavında geçer not alanların sayısı, geçer not alamayanların sayısından 20 fazladır.
Bu sınavda geçer not alanlar başarılı sayılmaktadır ve sınıfın başarı yüzdesi %75'tir.
99
Buna göre, kaç öğrenci daha geçer not alsaydı sınıfın başarı yüzdesi %80 olurdu?
A) 1
B) 2
C) 3
11-lixe2
D) 4
e
janin heyirdo S.E spelled loist aberde nepog CbETA
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
US 10.66 Bir sınıfta uygulanan matematik sınavında geçer not alanların sayısı, geçer not alamayanların sayısından 20 fazladır. Bu sınavda geçer not alanlar başarılı sayılmaktadır ve sınıfın başarı yüzdesi %75'tir. 99 Buna göre, kaç öğrenci daha geçer not alsaydı sınıfın başarı yüzdesi %80 olurdu? A) 1 B) 2 C) 3 11-lixe2 D) 4 e janin heyirdo S.E spelled loist aberde nepog CbETA
2. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan bazı sınavlardaki soru sayıları
ve sınav süreleri aşağıda verilmiştir.
Sınav Adi
Temel Yeterlilik Testi (TYT)
Alan Yeterlilik Testi (AYT)
Yabancı Dil Testi (YDT)
Akademik Personel ve Lisansüstü
Eğitime Giriş Sınavı (ALES)
Soru Sayısı
120
160
80
B) AYT
100
Sınav Süresi (dakika)
165
C) YDT
180
120
Buna göre ÖSYM tarafından yapılan hangi sınavda 1 soru için verilen süre diğerlerinden daha
azdır?
A) TYT
150
D) ALES
GUNAY 6
YAYINLARI
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
2. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan bazı sınavlardaki soru sayıları ve sınav süreleri aşağıda verilmiştir. Sınav Adi Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testi (AYT) Yabancı Dil Testi (YDT) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) Soru Sayısı 120 160 80 B) AYT 100 Sınav Süresi (dakika) 165 C) YDT 180 120 Buna göre ÖSYM tarafından yapılan hangi sınavda 1 soru için verilen süre diğerlerinden daha azdır? A) TYT 150 D) ALES GUNAY 6 YAYINLARI
18
Bir sinemada tam ve indirimli bilet satılmakta olup bilet fiyat-
ları aşağıdaki gibidir.
20,X
İndirimli
20 TL
JO
Tam
30 TL
Salon-1'de film izleyen (60 kişiden toplam 1400 TL ücret
alındığına göre indirimli bilet alan kişi sayısı kaçtır?
f
0-1200
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
18 Bir sinemada tam ve indirimli bilet satılmakta olup bilet fiyat- ları aşağıdaki gibidir. 20,X İndirimli 20 TL JO Tam 30 TL Salon-1'de film izleyen (60 kişiden toplam 1400 TL ücret alındığına göre indirimli bilet alan kişi sayısı kaçtır? f 0-1200
12. Aşağıda kısa kenarları eşit uzunlukta olan 3 adet dikdörtgen şeklindeki tahta çubuktan yapılmış bir yapının
görseli verilmiştir. Bu yapıda pembe çubuk, sarı ve mavi çubuklara dik ve üzerlerine gelecek şekilde yerleştiril.
miştir. Görselde pembe çubuğun iki tarafında kalan mavi ve sarı çubukların uzunlukları verilmiştir.
X
B) √98
√12 cm
Pembe
√75 cm
C) √102
Mavi
√48 cm
Sarı
Sarı çubuğun uzunluğu 12.3 cm ve mavi çubuğun görselde görünen küçük kısmı kare şeklinde oldu-
ğuna göre x kaç santimetredir?
A) √96
14
D) √108
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
12. Aşağıda kısa kenarları eşit uzunlukta olan 3 adet dikdörtgen şeklindeki tahta çubuktan yapılmış bir yapının görseli verilmiştir. Bu yapıda pembe çubuk, sarı ve mavi çubuklara dik ve üzerlerine gelecek şekilde yerleştiril. miştir. Görselde pembe çubuğun iki tarafında kalan mavi ve sarı çubukların uzunlukları verilmiştir. X B) √98 √12 cm Pembe √75 cm C) √102 Mavi √48 cm Sarı Sarı çubuğun uzunluğu 12.3 cm ve mavi çubuğun görselde görünen küçük kısmı kare şeklinde oldu- ğuna göre x kaç santimetredir? A) √96 14 D) √108
1.
PALME
YAYINEVİ
7.
SINIF
olduğuna göre,
2x-3y
y-3x
w/1
oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2/3/2
3
B) 9/9/20
Tupa
N/W
Yanda verilen daire sekiz eş
parcava aynimis olun bir kıs
773
C) -1/3
1
A B C
D) 14
9
10
11
PALME
YAYINEVI
12
13
14
15
16
Test: 1
Oran-Or
3.
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
1. PALME YAYINEVİ 7. SINIF olduğuna göre, 2x-3y y-3x w/1 oranı aşağıdakilerden hangisidir? A) 2/3/2 3 B) 9/9/20 Tupa N/W Yanda verilen daire sekiz eş parcava aynimis olun bir kıs 773 C) -1/3 1 A B C D) 14 9 10 11 PALME YAYINEVI 12 13 14 15 16 Test: 1 Oran-Or 3.
sü yer
pembe
anında
ir.
Bina
Bina
Sina
ina
yü-
ayı
D
an
www.isemkitap.com
isemyayincilik
11. Aşağıda Ali, Berk, Can ve Doruk isimli dört öğ-
renci sırasız olarak gösterilmiştir. Berk ve Can'ın
boy uzunlukları toplamı 336 cm'dir.
P
Sol
Sağ
Ali'nin boyu, Berk'in boyundan 5-¹ m daha uzun-
dur.
Can'ın boyu Doruk'un boyundan 5-² m daha kı-
sadır.
Can ve Berk'in boyları eşit olduğuna göre,
sırada en solda bulunan çocuk ve boyu aşa-
ğıdakilerden hangisidir? (1 m = 100 cm)
A) Doruk, 202 cm
C) Ali, 202 cm
B) Doruk, 188 cm
D) Ali, 188 cm
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
sü yer pembe anında ir. Bina Bina Sina ina yü- ayı D an www.isemkitap.com isemyayincilik 11. Aşağıda Ali, Berk, Can ve Doruk isimli dört öğ- renci sırasız olarak gösterilmiştir. Berk ve Can'ın boy uzunlukları toplamı 336 cm'dir. P Sol Sağ Ali'nin boyu, Berk'in boyundan 5-¹ m daha uzun- dur. Can'ın boyu Doruk'un boyundan 5-² m daha kı- sadır. Can ve Berk'in boyları eşit olduğuna göre, sırada en solda bulunan çocuk ve boyu aşa- ğıdakilerden hangisidir? (1 m = 100 cm) A) Doruk, 202 cm C) Ali, 202 cm B) Doruk, 188 cm D) Ali, 188 cm
lunmaktad
tmakta,
un yazılaca
ain sonucun
bastiğind
KVA PLUS
Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki kağıt 8 eş parçaya ayrılıp bu parçaların tamamı farklı şekillerde yerleş-
brilerek Şekil 1 ve Şekil 2 oluşturuluyor. Oluşan şekilerdeki beyaz bölgelerin santimetrekare cinsinden alanları
içlerinde yazmaktadır.
8
ap
16x2+48x+36
gp gp gp
Şekil 1
Sekiz eş dikdörtgene ayrılan turuncu boyalı kartonla aynı büyüklüktę mavi renkli karton aşağıdaki gibi 4 eş par-
çaya ayrılarak Şekil 3 oluşturuluyor.
Şekil 2
34X
+4
4x+6
2 4x+6
Şekil 3
9x²+42x+49
C) 10(2x + 3)
8x+12
Buna göre, Şekil 3'te oluşan beyaz renkli bölgenin santimetrekare cinsinden alanını gösteren cebirsel
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 20(2x+3)
B) 4x²2-9y²
D) 8(x + 1)(2x + 3)
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
lunmaktad tmakta, un yazılaca ain sonucun bastiğind KVA PLUS Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki kağıt 8 eş parçaya ayrılıp bu parçaların tamamı farklı şekillerde yerleş- brilerek Şekil 1 ve Şekil 2 oluşturuluyor. Oluşan şekilerdeki beyaz bölgelerin santimetrekare cinsinden alanları içlerinde yazmaktadır. 8 ap 16x2+48x+36 gp gp gp Şekil 1 Sekiz eş dikdörtgene ayrılan turuncu boyalı kartonla aynı büyüklüktę mavi renkli karton aşağıdaki gibi 4 eş par- çaya ayrılarak Şekil 3 oluşturuluyor. Şekil 2 34X +4 4x+6 2 4x+6 Şekil 3 9x²+42x+49 C) 10(2x + 3) 8x+12 Buna göre, Şekil 3'te oluşan beyaz renkli bölgenin santimetrekare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) 20(2x+3) B) 4x²2-9y² D) 8(x + 1)(2x + 3)