Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Denklem Çözme Soruları

alı aşağıdaki
ozlara koya-
y
inin sa-
ah Bey
satma-
)9√2
A» 5
Cloa tamu
13. Aşağıda verilen kutulardan I. kutuda (x + 3) tane
pembe, II. kutuda (2x - 1) tane mavi ve III. kutuda
3x tane sarı bilye vardır. Bir pembe bilyenin kütlesi
4x gram, bir mavi bilyenin kütlesi 3x gram ve bir sarı
bilyenin kütlesi 2x gramdır.
g24x
*Kuty
II. Kutu
III, Kutu
1. kutudan 10 tane bilye alinip 4 tanesi II. kutuya ve
kalanlar III. kutuya koyuluyor.
Buna göre son durumda herhangi bir kutudaki
bilyelerin gram cinsinden toplam kütlesini veren
cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 6x² + 24x
C) 6x² + 13x
B) 4x² - 28x
D) 6x² + 18x
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
alı aşağıdaki ozlara koya- y inin sa- ah Bey satma- )9√2 A» 5 Cloa tamu 13. Aşağıda verilen kutulardan I. kutuda (x + 3) tane pembe, II. kutuda (2x - 1) tane mavi ve III. kutuda 3x tane sarı bilye vardır. Bir pembe bilyenin kütlesi 4x gram, bir mavi bilyenin kütlesi 3x gram ve bir sarı bilyenin kütlesi 2x gramdır. g24x *Kuty II. Kutu III, Kutu 1. kutudan 10 tane bilye alinip 4 tanesi II. kutuya ve kalanlar III. kutuya koyuluyor. Buna göre son durumda herhangi bir kutudaki bilyelerin gram cinsinden toplam kütlesini veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 6x² + 24x C) 6x² + 13x B) 4x² - 28x D) 6x² + 18x
14
14.
(0
3(K-2) + 2(K + 2) = 148
olduğuna göre, K kaçtır?
DA) 20 tal B) 25 C) 30
t
201
Tub'g
1 (0
LLE
04
2.
denklemini saap
A) -2
Bo
on
as
Defne'nin 56 soruluk bir s
yısı yanlış sayısının 4 kat, boş says
sayısının yansı kadard Sina d
sinde her doğru yanta 3 puan verine,
yanlış yanıtta 1 puan silinmektedir
B) 88
Buna göre, Defne bu snavdan kaç puan s
mıştır?
A) 96
C)76
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
14 14. (0 3(K-2) + 2(K + 2) = 148 olduğuna göre, K kaçtır? DA) 20 tal B) 25 C) 30 t 201 Tub'g 1 (0 LLE 04 2. denklemini saap A) -2 Bo on as Defne'nin 56 soruluk bir s yısı yanlış sayısının 4 kat, boş says sayısının yansı kadard Sina d sinde her doğru yanta 3 puan verine, yanlış yanıtta 1 puan silinmektedir B) 88 Buna göre, Defne bu snavdan kaç puan s mıştır? A) 96 C)76
TEST/36.1
Ay-
aşka
nda-
DOĞRUSAL DENKLEMLER-6
8. Bir giyim mağazası müşterilerine ikram etmek için çi-
kolata ve şeker almıştır.
1 kg → 16 TL
1 kg'da 48 şeker
vardır.
1 kg → 22 TL
1 kg'da 36 çikolata
vardır.
Her müşteri sadece 1 şeker veya 1 çikolata alacaktır.
Mağazaya toplam 11 kg şeker ve çikolata alınmış ve
218 TL ödenmiştir.
Buna göre kaç müşteriye şeker veya çikolata ik-
ram edilebilir?
A) 428
B) 444
C) 452
D) 456
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
TEST/36.1 Ay- aşka nda- DOĞRUSAL DENKLEMLER-6 8. Bir giyim mağazası müşterilerine ikram etmek için çi- kolata ve şeker almıştır. 1 kg → 16 TL 1 kg'da 48 şeker vardır. 1 kg → 22 TL 1 kg'da 36 çikolata vardır. Her müşteri sadece 1 şeker veya 1 çikolata alacaktır. Mağazaya toplam 11 kg şeker ve çikolata alınmış ve 218 TL ödenmiştir. Buna göre kaç müşteriye şeker veya çikolata ik- ram edilebilir? A) 428 B) 444 C) 452 D) 456
4. Aşağıda verilen doğru denklerinin eğimi
pozitif olanlara "+", negatif olanlara "-", sıfır
olanlara "0", tanımsız olanlara "T" yazınız.
(8 Puan)
a) x = 3
b) 2x+5y+6=0
to
c) 3x-2y-6=0
d) y=-5
+3
Sy
2
YAY
N
AV
1
6.
2
(7 F
3
9
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
4. Aşağıda verilen doğru denklerinin eğimi pozitif olanlara "+", negatif olanlara "-", sıfır olanlara "0", tanımsız olanlara "T" yazınız. (8 Puan) a) x = 3 b) 2x+5y+6=0 to c) 3x-2y-6=0 d) y=-5 +3 Sy 2 YAY N AV 1 6. 2 (7 F 3 9
C
denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
B) 3x-y = 6
D) 2x - 3y = 6
A) 2x + 3y = 6
C) 4x - y = 6
5 (x+4)-2 (2x-1)=4-(x+2)
denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
A) 5-
B) 14 C) 13 D) 4
Buna göre kasım
ödemiş olabilir
A) 1430
d
7.
Bir kuy
ye kal
Kuy"
gum
A
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
C denklemi aşağıdakilerden hangisidir? B) 3x-y = 6 D) 2x - 3y = 6 A) 2x + 3y = 6 C) 4x - y = 6 5 (x+4)-2 (2x-1)=4-(x+2) denklemini sağlayan x değeri kaçtır? A) 5- B) 14 C) 13 D) 4 Buna göre kasım ödemiş olabilir A) 1430 d 7. Bir kuy ye kal Kuy" gum A
2. (x-1) + 16
n x değeri kaçtır?
GÜÇ
1
C) 21
27
2X-2) +16
((₂x+1)
13
D) 12
EŞİTLİK VE DENKLEM
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Çözme
10.
6.(x+5)+7(x-1)=23
Yukarıda verilen denklemi sağlayan x de-
ğeri kaçtır?
B) 1
77 67
6x +30) + (7x-7)
A) O
C) 2
D) 3
13x + 37 = 23² ²3
HEA
-14
atgiminoy abips
EŞİTLİK
Birinci Dereceden Bir
1. Deniz'in yaşı, Eli-
Deniz ile Elif'in
910 göre, Deniz kaç
B) 2
OS
2.
A) 25
K
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
2. (x-1) + 16 n x değeri kaçtır? GÜÇ 1 C) 21 27 2X-2) +16 ((₂x+1) 13 D) 12 EŞİTLİK VE DENKLEM Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Çözme 10. 6.(x+5)+7(x-1)=23 Yukarıda verilen denklemi sağlayan x de- ğeri kaçtır? B) 1 77 67 6x +30) + (7x-7) A) O C) 2 D) 3 13x + 37 = 23² ²3 HEA -14 atgiminoy abips EŞİTLİK Birinci Dereceden Bir 1. Deniz'in yaşı, Eli- Deniz ile Elif'in 910 göre, Deniz kaç B) 2 OS 2. A) 25 K
vatlan (TL)
#
*+6
X+9
çocuğu-
ur. Diğer
da yuka-
223 TL
aldığı
14. Aşağıda 3 farklı ağırlıkta
66
A)
sol
felerine görseldeki gibi konuluyor.
Şekil - I
4k=24
vonumor
sağ
Jeu
sol
MATEMATİK
3d
ve
sol
terazinin ke
sağ
Şekil - 11
4ů=3d
Şekil - III
Şekil-I ve Şekil-Il dengede olduğuna göre,
Şekil-III ünde dengede olabilmesi için kaç tane
"sağ kefeye konulmalıdır?
B) 2
C) 3
sağ
D)
2
M
15.
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
vatlan (TL) # *+6 X+9 çocuğu- ur. Diğer da yuka- 223 TL aldığı 14. Aşağıda 3 farklı ağırlıkta 66 A) sol felerine görseldeki gibi konuluyor. Şekil - I 4k=24 vonumor sağ Jeu sol MATEMATİK 3d ve sol terazinin ke sağ Şekil - 11 4ů=3d Şekil - III Şekil-I ve Şekil-Il dengede olduğuna göre, Şekil-III ünde dengede olabilmesi için kaç tane "sağ kefeye konulmalıdır? B) 2 C) 3 sağ D) 2 M 15.
fade
11.
Emine Öğretmen
Emine Öğretmen, denklemler konusunu anlatırken
tahtaya öğrencilerinden birinin yazdığı problemin
çözümünü veren denklemi yazmıştır.
Ahmet
Bu denklem hangi öğrencisinin yazdığı proble-
min çözümü için kullanılır?
Sinan
M
Cemil
5. (x-7)= 135
Ayşe
A) Ahmet
C) Cemil
Bir sayının 5 katının 7 eksiği 135'tir.
Bir sayının 7 eksiğinin 5 katı 135'tir.
Bir sayının 7 katının 5 eksiği 135'tir.
Bir sayının yarısı 135'tir.
B) Sihan
D) Ayşe
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
fade 11. Emine Öğretmen Emine Öğretmen, denklemler konusunu anlatırken tahtaya öğrencilerinden birinin yazdığı problemin çözümünü veren denklemi yazmıştır. Ahmet Bu denklem hangi öğrencisinin yazdığı proble- min çözümü için kullanılır? Sinan M Cemil 5. (x-7)= 135 Ayşe A) Ahmet C) Cemil Bir sayının 5 katının 7 eksiği 135'tir. Bir sayının 7 eksiğinin 5 katı 135'tir. Bir sayının 7 katının 5 eksiği 135'tir. Bir sayının yarısı 135'tir. B) Sihan D) Ayşe
?
2x+40
C
70- +70-t
Tarık, Can ve Lale birbirlerine eş hedeflere şekilde görüldüğü gibi altışar ok atıyorlar.
Tarık 46 puan, Can 34 puan topluyor. Aynı halka içinde herhangi bir yere isabet eden
oklar aynı puanı aldığına göre Lale kaç puan toplamıştır?
140-2x+y=180
-2x+y=40
+32=46
6+9=15
46
034
Can
18
39
3
Lale
18+3=(21)
15+2x+10= 18+2x
Tarık
2x+3y+z=36
A) 37
B) 38
D) 40
E) 41
Sekilde her birinin alanı 25cm² olan üç gri kare birleştirilerek bir dikdörtgen 2+2x13
genin iki köşesi büyük beyaz dikdörtgenin kısa kenarlarının
nin uzun kenarlarına değmektedir.
=18+
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
? 2x+40 C 70- +70-t Tarık, Can ve Lale birbirlerine eş hedeflere şekilde görüldüğü gibi altışar ok atıyorlar. Tarık 46 puan, Can 34 puan topluyor. Aynı halka içinde herhangi bir yere isabet eden oklar aynı puanı aldığına göre Lale kaç puan toplamıştır? 140-2x+y=180 -2x+y=40 +32=46 6+9=15 46 034 Can 18 39 3 Lale 18+3=(21) 15+2x+10= 18+2x Tarık 2x+3y+z=36 A) 37 B) 38 D) 40 E) 41 Sekilde her birinin alanı 25cm² olan üç gri kare birleştirilerek bir dikdörtgen 2+2x13 genin iki köşesi büyük beyaz dikdörtgenin kısa kenarlarının nin uzun kenarlarına değmektedir. =18+
17. Aşağıda A ve B kaplarındaki su miktarları göste-
rilmiştir.
A
6x + 3
litre
A) 6x-2
C) 9x+2
B
4x-2
litre
A kabında (6x + 3) litre, B kabinda (4x − 2) litre
su bulunmaktadır. A kabındaki su, B kabina bo-
şaltıldığında B kabından (x - 1) litre su taşmak-
tadır.
Buna göre, B kabının hacmini litre cinsinden
veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi-
dir?
B) 8x + 4
D) 10X-1
9xt
6x+3+4x-2
1
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
17. Aşağıda A ve B kaplarındaki su miktarları göste- rilmiştir. A 6x + 3 litre A) 6x-2 C) 9x+2 B 4x-2 litre A kabında (6x + 3) litre, B kabinda (4x − 2) litre su bulunmaktadır. A kabındaki su, B kabina bo- şaltıldığında B kabından (x - 1) litre su taşmak- tadır. Buna göre, B kabının hacmini litre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi- dir? B) 8x + 4 D) 10X-1 9xt 6x+3+4x-2 1
−5x = 20
3x - 1 = -10
5(x - 1) = 15
1+ 3(x-1)=1
B) 3
3
C) 2
-4
-1
Yukarıda denklemleri sağlayan x değerleri ve-
rilen sayılarla eşleştirilmiştir.
Buna göre bu eşleştirmelerden kaç tanesi
doğrudur?
A) 4
4
D) 1
6
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
−5x = 20 3x - 1 = -10 5(x - 1) = 15 1+ 3(x-1)=1 B) 3 3 C) 2 -4 -1 Yukarıda denklemleri sağlayan x değerleri ve- rilen sayılarla eşleştirilmiştir. Buna göre bu eşleştirmelerden kaç tanesi doğrudur? A) 4 4 D) 1 6
080 360
11. Yanda verilen grafikte bir cep telefonunun
şarja takılı olduğunda şarj yüzdesinin değişi-
mi verilmiştir.
Telefon şarj olurken telefonu kullanan
Hilal'in, telefonunun şarj olması ile ilgili
hangi yorumun yapılması doğru olmaz?
180
8. Sınıf (Sayısal) / BIS-3
100
80
60
40+
20
Şarj Yüzdesi
7
bo
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
A) Telefonu ile en az işlemi 09.00-10.00 saatleri arası yapmıştır.
B) 12.00-13.00 arası telefonunu hiç kullanmamıştır.
C) 10.00-11.00 arası telefonunu kullanırken telefonun bu saatlerde şarj olan miktarından daha fazla batar-
yasını tüketmiştir.
P) Telefonu hep 08.00-09.00 arasındaki gibi kullanılsaydı 12.00'da telefonun şarjı tam olarak dolardı.
Zaman
Diğer sayfaya geçiniz.
P
SUZUL
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
080 360 11. Yanda verilen grafikte bir cep telefonunun şarja takılı olduğunda şarj yüzdesinin değişi- mi verilmiştir. Telefon şarj olurken telefonu kullanan Hilal'in, telefonunun şarj olması ile ilgili hangi yorumun yapılması doğru olmaz? 180 8. Sınıf (Sayısal) / BIS-3 100 80 60 40+ 20 Şarj Yüzdesi 7 bo 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 A) Telefonu ile en az işlemi 09.00-10.00 saatleri arası yapmıştır. B) 12.00-13.00 arası telefonunu hiç kullanmamıştır. C) 10.00-11.00 arası telefonunu kullanırken telefonun bu saatlerde şarj olan miktarından daha fazla batar- yasını tüketmiştir. P) Telefonu hep 08.00-09.00 arasındaki gibi kullanılsaydı 12.00'da telefonun şarjı tam olarak dolardı. Zaman Diğer sayfaya geçiniz. P SUZUL
S
4x-6
A
4x2x+2
B
2x + 2
45-6
Yukarıdaki şekilde verilen A ve B birer karedir.
Buna göre şeklin çevresini veren cebirsel ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10x - 10
C) 20x-20
B) 20x-26
D) 10x + 18
nelv.
Emine Öğretr
Emine Öğre
tahtaya öğ
münü
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
S 4x-6 A 4x2x+2 B 2x + 2 45-6 Yukarıdaki şekilde verilen A ve B birer karedir. Buna göre şeklin çevresini veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) 10x - 10 C) 20x-20 B) 20x-26 D) 10x + 18 nelv. Emine Öğretr Emine Öğre tahtaya öğ münü
ES
Yukarıda verilen KLM üçgeninde [KO] ve [MN]
açıortay olduğuna göre m(KLM) kaç derecedir?
A) 50 B) 60 C) 70 D) 80
8) (5 Puan)
2x - 3
+
X
7
2
3
6
C31 (2)
A) - 1
9) (5 Puan)
M
eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır?
B) 0
C) 1 D) 2
2x
6
6x-9
6
t
8X
+(9
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
ES Yukarıda verilen KLM üçgeninde [KO] ve [MN] açıortay olduğuna göre m(KLM) kaç derecedir? A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 8) (5 Puan) 2x - 3 + X 7 2 3 6 C31 (2) A) - 1 9) (5 Puan) M eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? B) 0 C) 1 D) 2 2x 6 6x-9 6 t 8X +(9
TEST-03 Koordinat düzlemi-1
09. A(2,b-4) noktası koordinat düzleminde x eksent
üzerinde bir nokta ise, b kaçtır?
A)-2
C)2
4+2
A-2
A)-8
10. A(a-8,5) noktası koordinat düzleminde y ekseni üze-
rinde bir nokta ise, a kaçtır?
(C) 8
B) 6
D) 4
b-4
a=8
į
at8
b+h
B) 3
D) 13
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
TEST-03 Koordinat düzlemi-1 09. A(2,b-4) noktası koordinat düzleminde x eksent üzerinde bir nokta ise, b kaçtır? A)-2 C)2 4+2 A-2 A)-8 10. A(a-8,5) noktası koordinat düzleminde y ekseni üze- rinde bir nokta ise, a kaçtır? (C) 8 B) 6 D) 4 b-4 a=8 į at8 b+h B) 3 D) 13
14. Van İşler Merkez Kırtasiyeden alışveriş yapan Ferit Öğretmen'in aldığı ürünlere ait fiyat ve adet bilgisi
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Türü
Kitap
Defter
Kalem
Silgi
B) 2
Fiyat (TL)
2x + 5
X + 8
2x
X-5
ürkiye Geneli 8. Sınıf Kurumsal Denemesi - 4
Alışveriş sonunda ((2x+3)2-x) tutarında ödeme yapan Ferit Öğretmen kaç tane silgi almıştır?
(x > 5 tir.)
A) 1
8
Adet
X
C) 3
3
D) 4
X
?
AV Yayınları
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
14. Van İşler Merkez Kırtasiyeden alışveriş yapan Ferit Öğretmen'in aldığı ürünlere ait fiyat ve adet bilgisi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Türü Kitap Defter Kalem Silgi B) 2 Fiyat (TL) 2x + 5 X + 8 2x X-5 ürkiye Geneli 8. Sınıf Kurumsal Denemesi - 4 Alışveriş sonunda ((2x+3)2-x) tutarında ödeme yapan Ferit Öğretmen kaç tane silgi almıştır? (x > 5 tir.) A) 1 8 Adet X C) 3 3 D) 4 X ? AV Yayınları