Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Doğal Sayı Problemleri Soruları

14. Arıcılık ile uğraşan Nedim Bey, elde ettiği 240 ki-
logram bali hiç artmayacak şekilde eşit hacimli
teneke kutulara koymak istiyor.
Buna göre, aşağıdaki kutulardan hangisi Ne-
dim Bey'in bu iş için kullanacağı kutulardan
biri olamaz?
A)
C)
artibir
yayınları
12
Kg
8
Kg
B)
D)
9
Kg
6
Kg
11
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
14. Arıcılık ile uğraşan Nedim Bey, elde ettiği 240 ki- logram bali hiç artmayacak şekilde eşit hacimli teneke kutulara koymak istiyor. Buna göre, aşağıdaki kutulardan hangisi Ne- dim Bey'in bu iş için kullanacağı kutulardan biri olamaz? A) C) artibir yayınları 12 Kg 8 Kg B) D) 9 Kg 6 Kg 11
MATEMATIK
• Bu testte Matematik kazanımlarını ölçmeye yönelik 15 soru vardır.
• Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1. Pınar Öğretmen, 6. sınıf öğrencileri için tahtaya tablo çizip içlerine 1'den 50'ye kadar olan ardışık sayıları şekildeki g
yazmıştır.
1
11
21
MATEMATİK TESTİ
31
41
2
12
22
32
3
13
23
33
4
14
5
25
24
6
16
15
26
35
34
7
17
27
36 37
8
18
28
9
19
29
10
20
39
38
30
40
42 43 44 45 46 47 48 49 50
"
D) 9
.SIN
- 2
Pınar Öğretmen öğrencileri Selin'den 2'nin tam katı olan sayıların olduğu karelere sari etiket, Hande'den 3'ün tam katı
olan sayıların olduğu karelere pembe etiket yapıştırmalarını istemiştir.
Buna göre Selin ve Hande kaç kez aynı kareye etiket yapıştırmıştır?
A) 4
B) 5
C) 8
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
MATEMATIK • Bu testte Matematik kazanımlarını ölçmeye yönelik 15 soru vardır. • Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Pınar Öğretmen, 6. sınıf öğrencileri için tahtaya tablo çizip içlerine 1'den 50'ye kadar olan ardışık sayıları şekildeki g yazmıştır. 1 11 21 MATEMATİK TESTİ 31 41 2 12 22 32 3 13 23 33 4 14 5 25 24 6 16 15 26 35 34 7 17 27 36 37 8 18 28 9 19 29 10 20 39 38 30 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 " D) 9 .SIN - 2 Pınar Öğretmen öğrencileri Selin'den 2'nin tam katı olan sayıların olduğu karelere sari etiket, Hande'den 3'ün tam katı olan sayıların olduğu karelere pembe etiket yapıştırmalarını istemiştir. Buna göre Selin ve Hande kaç kez aynı kareye etiket yapıştırmıştır? A) 4 B) 5 C) 8
11. Aşağıdaki daire grafiklerinde Metin ile Fehmi'nin
biriktirdikleri madeni paralarının sayılarına göre da-
Qılımı verilmiştir
Grafik: Metin'in Paralan
nın Dağılımı
8⁰
120°
160°
Grafik: Fehminin Paralan
nın Dağılımı
21
50 Krş
1 ₺
25 Krş
35-244
*284
16
80⁰
MODEL
240⁰
6
Metin'in 1 ₺'liklerinin toplam tutarı ile Fehmi'nin 50
kuruşluklarının toplam tutarı birbirine eşittir.
Metin'in biriktirdiği madeni paraların toplam tu-
tarı 22 ₺ olduğuna göre Fehmi'nin biriktirdiği
madeni paraların toplam tutarı kaç ₺'dir?
A) 17
B) 19
C) 21
D) 23
13. 90
an
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
11. Aşağıdaki daire grafiklerinde Metin ile Fehmi'nin biriktirdikleri madeni paralarının sayılarına göre da- Qılımı verilmiştir Grafik: Metin'in Paralan nın Dağılımı 8⁰ 120° 160° Grafik: Fehminin Paralan nın Dağılımı 21 50 Krş 1 ₺ 25 Krş 35-244 *284 16 80⁰ MODEL 240⁰ 6 Metin'in 1 ₺'liklerinin toplam tutarı ile Fehmi'nin 50 kuruşluklarının toplam tutarı birbirine eşittir. Metin'in biriktirdiği madeni paraların toplam tu- tarı 22 ₺ olduğuna göre Fehmi'nin biriktirdiği madeni paraların toplam tutarı kaç ₺'dir? A) 17 B) 19 C) 21 D) 23 13. 90 an
21.
Can Ulaş
Pazartesi
10
20
Sali
15
25
Çarşamba 20
10
Perşembe
20
5
Cuma
10
25
Cumartesi 25
30
Pazar
40
10
Hakan Çağdaş
15
25
15
15
20
15
15
20
25
30
A) Hafta sonu en az soruyu Çağdaş çözmüştür.
B) Ulaş ile Hakan'ın hafta içi çözdüğü soru sayısı eşittir.
C) Can, Çağdaş'tan toplam 25 soru fazla çözmüştür.
D) Can ile Hakan'ın 7 gün boyunca çözdükleri toplam soru sayısı eşittir.
43
50
Yukarıdaki tabloda Can, Ulaş, Hakan ve Çağdaş'ın 7 gün boyunca çözdükleri soru sayıları verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
10
5
15
20
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
21. Can Ulaş Pazartesi 10 20 Sali 15 25 Çarşamba 20 10 Perşembe 20 5 Cuma 10 25 Cumartesi 25 30 Pazar 40 10 Hakan Çağdaş 15 25 15 15 20 15 15 20 25 30 A) Hafta sonu en az soruyu Çağdaş çözmüştür. B) Ulaş ile Hakan'ın hafta içi çözdüğü soru sayısı eşittir. C) Can, Çağdaş'tan toplam 25 soru fazla çözmüştür. D) Can ile Hakan'ın 7 gün boyunca çözdükleri toplam soru sayısı eşittir. 43 50 Yukarıdaki tabloda Can, Ulaş, Hakan ve Çağdaş'ın 7 gün boyunca çözdükleri soru sayıları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 10 5 15 20
11. Dans koreografisi hazırlayan Eda öğretmen, öğ-
rencilerini beşerli gruplandığında 3 öğrenci, yedi-
şerli grupladığında 5 öğrenci açıkta kalıyor.
Bu dans koreografisindeki öğrenci sayısı 70'ten
az olduğuna göre, en fazla kaçtır?
A) 33
B) 37
C) 56
D) 68
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
11. Dans koreografisi hazırlayan Eda öğretmen, öğ- rencilerini beşerli gruplandığında 3 öğrenci, yedi- şerli grupladığında 5 öğrenci açıkta kalıyor. Bu dans koreografisindeki öğrenci sayısı 70'ten az olduğuna göre, en fazla kaçtır? A) 33 B) 37 C) 56 D) 68 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
HAFTA SONU ÖDEVİ - 24
5. Aşağıda verilen tabloda, yanlış bilgilerin olduğu
satırlar siyaha boyanacak, doğru bilgilerin olduğu
satırlar beyaz olarak kalacaktır.
EM
iki pozitif tam sayının çarpımı, o sayıların EBOB
ve EKOK değerlerinin çarpımına eşittir.
iki pozitif tam sayının EBOB değeri, o sayılardan
büyüktür.
Aralarında asal iki pozitif tam sayının EKOK de-
ğeri, bu sayıların çarpımına eşittir.
Biri diğerinin tam katı olan iki pozitif tam sayıdan
büyük olan, bu sayıların EBOB değerine eşittir.
Ardışık pozitif çift tam sayıların EBOB değeri
2'dir.
iki pozitif tam sayının EBOB değeri, bu sayıların
farkına ya da bu farkın pozitif pölenlerinden biri-
ne eşittir.
Buna göre, boyama işlemi tamamlandıktan son-
ra tablonun görüntüsü aşağıdakilerden hangisi
gibi olur?
A)
B)
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
HAFTA SONU ÖDEVİ - 24 5. Aşağıda verilen tabloda, yanlış bilgilerin olduğu satırlar siyaha boyanacak, doğru bilgilerin olduğu satırlar beyaz olarak kalacaktır. EM iki pozitif tam sayının çarpımı, o sayıların EBOB ve EKOK değerlerinin çarpımına eşittir. iki pozitif tam sayının EBOB değeri, o sayılardan büyüktür. Aralarında asal iki pozitif tam sayının EKOK de- ğeri, bu sayıların çarpımına eşittir. Biri diğerinin tam katı olan iki pozitif tam sayıdan büyük olan, bu sayıların EBOB değerine eşittir. Ardışık pozitif çift tam sayıların EBOB değeri 2'dir. iki pozitif tam sayının EBOB değeri, bu sayıların farkına ya da bu farkın pozitif pölenlerinden biri- ne eşittir. Buna göre, boyama işlemi tamamlandıktan son- ra tablonun görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? A) B)
1- Saat 10.10 'da başlayan film 2 saat 30
dakika sürdüğüne göre saat kaçta bitmiştir?
(5 puan)
3- Ali Eren evden çıktığında saat 07.10 idi.
Okula vardığında saat 07.40 olduğuna göre Ali
Eren kaç dakikada okula gelmiştir? (5 puan)
5- Zeliha doğduğunda annesi de tam 28
yaşındaydı. Zeliha 12 Mart 2009 tarihinde
doğduğuna göre annesinin doğum tarihi
kaçtır? (5 puan)
2-
be
ko
7- Ayşe okulun çevresinde koşmaya
başladığında saat 12.15'i gösteriyordu. 5 t
koşunca saat 12.40 olmuştu. Ayşe okulun
etrafında bir turu ne kadar sürede
koşmuştur? (8 puan)
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
1- Saat 10.10 'da başlayan film 2 saat 30 dakika sürdüğüne göre saat kaçta bitmiştir? (5 puan) 3- Ali Eren evden çıktığında saat 07.10 idi. Okula vardığında saat 07.40 olduğuna göre Ali Eren kaç dakikada okula gelmiştir? (5 puan) 5- Zeliha doğduğunda annesi de tam 28 yaşındaydı. Zeliha 12 Mart 2009 tarihinde doğduğuna göre annesinin doğum tarihi kaçtır? (5 puan) 2- be ko 7- Ayşe okulun çevresinde koşmaya başladığında saat 12.15'i gösteriyordu. 5 t koşunca saat 12.40 olmuştu. Ayşe okulun etrafında bir turu ne kadar sürede koşmuştur? (8 puan)
u
e!
ÍSAN
9.
Bir insanın açlık kan şekeri testi ölçümlerinde
kandaki şeker oranı 126 mg'dan fazla olmama-
lıdır. Tokluk kan şekeri testi ölçümlerinde de 200
mg'dan fazla olmamalıdır. Aç iken ve tok iken kan
veren Betül Hanım'ın şeker hastalığı olmadığı or-
taya çıkıyor.
Buna göre Betül Hanım'ın değerleri aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir?
Aç iken Tok iken
A120
B) 127
C) 125
D) 120
18***
190
200
210
210
TEST-35 1.D 2.A 3. C 4. B
5. C 6. A 7. A 80
9
10
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
u e! ÍSAN 9. Bir insanın açlık kan şekeri testi ölçümlerinde kandaki şeker oranı 126 mg'dan fazla olmama- lıdır. Tokluk kan şekeri testi ölçümlerinde de 200 mg'dan fazla olmamalıdır. Aç iken ve tok iken kan veren Betül Hanım'ın şeker hastalığı olmadığı or- taya çıkıyor. Buna göre Betül Hanım'ın değerleri aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? Aç iken Tok iken A120 B) 127 C) 125 D) 120 18*** 190 200 210 210 TEST-35 1.D 2.A 3. C 4. B 5. C 6. A 7. A 80 9 10
D) 8
di-
in
15.
Küp Şeker
Küp Şeker
A)
B)
C)
D)
Markette satılan 450 gramlık şeker paketinin üzerinde
%2 ağırlıkta fazla ya da az şeker olabileceği yazılmak-
tadır.
450 gram
±%2
Buna göre, 450 gramlık şeker paketi en az ya da en
fazla kaç gram olabilir?
En az
448
444
441
432
En fazla
452
456
459
468
Zeka.
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
D) 8 di- in 15. Küp Şeker Küp Şeker A) B) C) D) Markette satılan 450 gramlık şeker paketinin üzerinde %2 ağırlıkta fazla ya da az şeker olabileceği yazılmak- tadır. 450 gram ±%2 Buna göre, 450 gramlık şeker paketi en az ya da en fazla kaç gram olabilir? En az 448 444 441 432 En fazla 452 456 459 468 Zeka.
2.
Grafik: Gidilen Yol ile Ödenen Ücret
Arasındaki İlişki
Ödenen Ücret (TL)
19
Skmalg
B
55 1k
Gidilen Yol (Km)
5
Grafik, İstanbul'da taksiye binen bir yolcu için
gidilen yol ile ödenen ücret arasındaki ilişkiyi
göstermektedir.
4
0
Bu ilişkiye göre taksi ile 10 km giden bir
yolcu kaç lira öder?
A) 34
B) 36
C) 38
D) 40
5
190
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
2. Grafik: Gidilen Yol ile Ödenen Ücret Arasındaki İlişki Ödenen Ücret (TL) 19 Skmalg B 55 1k Gidilen Yol (Km) 5 Grafik, İstanbul'da taksiye binen bir yolcu için gidilen yol ile ödenen ücret arasındaki ilişkiyi göstermektedir. 4 0 Bu ilişkiye göre taksi ile 10 km giden bir yolcu kaç lira öder? A) 34 B) 36 C) 38 D) 40 5 190
Y
Me
+ 2ab + 46²
-2ab +6²
13. Aşağıda verilen duvar saatinde akrep 8'i, yelkovan 12'yi göstermektedir. Akrep ve yelkovanin saat üzerinde verilmiş olan 1'den
12ye kadar tam sayıları gösterdiği bir anda ders çalışmaya başlayan iki arkadaş, aynı şekilde akrep ve yelkovanin tam sayılan
gösterdiği başka bir anda çalışmayı bitirmiştir.
AFT
||||||||
B) 2
10
8
//**
11 12
6 5
21
5
4
Bu iki arkadaşın hem ders çalışmaya başladıkları hem de çalışmayı bitirdikleri anda akrep ve yelkovanın gösterdiği sayı-
lar aralarında asal sayılar olduğuna göre, bu iki arkadaş en az kaç saat ders çalışmıştır?
11111
b)
C) 3
D) 4
PARAF YAYINLARI
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
Y Me + 2ab + 46² -2ab +6² 13. Aşağıda verilen duvar saatinde akrep 8'i, yelkovan 12'yi göstermektedir. Akrep ve yelkovanin saat üzerinde verilmiş olan 1'den 12ye kadar tam sayıları gösterdiği bir anda ders çalışmaya başlayan iki arkadaş, aynı şekilde akrep ve yelkovanin tam sayılan gösterdiği başka bir anda çalışmayı bitirmiştir. AFT |||||||| B) 2 10 8 //** 11 12 6 5 21 5 4 Bu iki arkadaşın hem ders çalışmaya başladıkları hem de çalışmayı bitirdikleri anda akrep ve yelkovanın gösterdiği sayı- lar aralarında asal sayılar olduğuna göre, bu iki arkadaş en az kaç saat ders çalışmıştır? 11111 b) C) 3 D) 4 PARAF YAYINLARI
16. Bir kutunun içinde aynı renkli olanların özdeş olduğu pembe, turuncu, kırmızı ve mavi renkli boncuklar
vardır. Bu kutudaki boncukların toplam kütlesi 240 gram olup renklerine göre kütlelerinin dağılımı daire
grafiğinde, sayıları ise sütun grafiğinde verilmiştir.
Grafik: Boncukların Kütlelerinin Renklerine
Göre Dağılımı
Kırmızı
120°
99⁰
Turuncu
Pembe
51°
Mavi
Grafik: Renklerine Göre Boncuk Sayıları
Adet
A
22
20
17
12
Pember
Turuncu
KKK
Kırmızı
Mavi
pembe, 3 tane turuncu ve
Bu boncuklar bir ipe örüntü oluşturacak şekilde sırasıyla 1 tane mavi, 2 tane
4 tane kırmızı olacak şekilde dizilerek kolye yapılıyor. Bu diziliş, herhangi bir renk boncuk bitene kadar
devam ediyor.
→ Renkler
Buna göre, son durumda kutuda kalan boncukların kütleleri toplamı kaç gramdır?
C) 70
A) 38
B) 66
D) 90
Şekil Il'de is
Buna göre
tam sayıya
A) 14
18. Ayça, bir te
rının silindi
Ayça, kasiy
nün lira cin
Buna göre
A) 10
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
16. Bir kutunun içinde aynı renkli olanların özdeş olduğu pembe, turuncu, kırmızı ve mavi renkli boncuklar vardır. Bu kutudaki boncukların toplam kütlesi 240 gram olup renklerine göre kütlelerinin dağılımı daire grafiğinde, sayıları ise sütun grafiğinde verilmiştir. Grafik: Boncukların Kütlelerinin Renklerine Göre Dağılımı Kırmızı 120° 99⁰ Turuncu Pembe 51° Mavi Grafik: Renklerine Göre Boncuk Sayıları Adet A 22 20 17 12 Pember Turuncu KKK Kırmızı Mavi pembe, 3 tane turuncu ve Bu boncuklar bir ipe örüntü oluşturacak şekilde sırasıyla 1 tane mavi, 2 tane 4 tane kırmızı olacak şekilde dizilerek kolye yapılıyor. Bu diziliş, herhangi bir renk boncuk bitene kadar devam ediyor. → Renkler Buna göre, son durumda kutuda kalan boncukların kütleleri toplamı kaç gramdır? C) 70 A) 38 B) 66 D) 90 Şekil Il'de is Buna göre tam sayıya A) 14 18. Ayça, bir te rının silindi Ayça, kasiy nün lira cin Buna göre A) 10
12.
Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz.
Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan da/de bağlacından sonra virgül konmaz.
Şart ekinden sonra virgül konmaz.
Yukarıda virgülün kullanılmadığı yerler ile ilgili bilgiler verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi verilen özelliklere örnek gösterilemez?
A) Kimse ona inanmamıştı, o da hepimize gücenmişti.
B) Hem seni hem de kendini zor bir işe soktu bence.
C) Buraya gelirsen şartlarımızı kabul etmiş sayılırsın.
D) Sabahın bu kör saatinde seninle burada ne yapıyor?
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
12. Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz. Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan da/de bağlacından sonra virgül konmaz. Şart ekinden sonra virgül konmaz. Yukarıda virgülün kullanılmadığı yerler ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi verilen özelliklere örnek gösterilemez? A) Kimse ona inanmamıştı, o da hepimize gücenmişti. B) Hem seni hem de kendini zor bir işe soktu bence. C) Buraya gelirsen şartlarımızı kabul etmiş sayılırsın. D) Sabahın bu kör saatinde seninle burada ne yapıyor?
19. Aşağıda iki kişinin cetvelleri ile özdeş mavi silgiler ve özdeş kırmızı silgiler ölçülmüştür.
Ömer Asaf'ın cetveli
Elif Sare'nin cetveli
SILGI
SİLGİ
SİLGİ
JGORS
10
0 cm ile 10 cm arasında 4 eş
aralık vardır.
SİLGİ SİLGİ
SİLGİ
SİLGİ
Uzunluk
SİLGİ
0 cm ile 10 cm arasında 5 eş
aralık vardır.
SİLGİ SİLGİ
T
10
SİLGİ
Buna göre yukarıda yan yana silgilerle oluşturulmuş dikdörtgenin uzun kenarı kaç santimetredir?
A) 27
B) 24
C) 21
D) 18
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
19. Aşağıda iki kişinin cetvelleri ile özdeş mavi silgiler ve özdeş kırmızı silgiler ölçülmüştür. Ömer Asaf'ın cetveli Elif Sare'nin cetveli SILGI SİLGİ SİLGİ JGORS 10 0 cm ile 10 cm arasında 4 eş aralık vardır. SİLGİ SİLGİ SİLGİ SİLGİ Uzunluk SİLGİ 0 cm ile 10 cm arasında 5 eş aralık vardır. SİLGİ SİLGİ T 10 SİLGİ Buna göre yukarıda yan yana silgilerle oluşturulmuş dikdörtgenin uzun kenarı kaç santimetredir? A) 27 B) 24 C) 21 D) 18
4. Yüksek atlama yarışmasına katılan sporculardan finále kalan üç sporcunun finalde atladıkları mesafeler aşa
ğıdaki görselde verilmiştir. İki atlama sonucunda atladıkları yüksekliklerin toplamına göre en yüksek atlayan-
lardan en düşük atlayana doğru altın, gümüş ve bronz madalya verilecektir.
A)
B)
C)
2,51 m
D)
Temelli
2,58 m
Buna göre madalya dağılımı aşağıdakilerden hangisidir?
Altın Madalya
Gümüş Madalya
Onur
Kerem
Ali
Ali
10,71 m
0,65 m
Ali
Onur
Onur
Kerem
Bronz Madalya
Kerem
Ali
Kerem
Onur
0,3 m
ADI
2,6 m
Kerem
Onur
5. G.
bas
siste
ma
çac
Başarının tadı bambaşka!
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
4. Yüksek atlama yarışmasına katılan sporculardan finále kalan üç sporcunun finalde atladıkları mesafeler aşa ğıdaki görselde verilmiştir. İki atlama sonucunda atladıkları yüksekliklerin toplamına göre en yüksek atlayan- lardan en düşük atlayana doğru altın, gümüş ve bronz madalya verilecektir. A) B) C) 2,51 m D) Temelli 2,58 m Buna göre madalya dağılımı aşağıdakilerden hangisidir? Altın Madalya Gümüş Madalya Onur Kerem Ali Ali 10,71 m 0,65 m Ali Onur Onur Kerem Bronz Madalya Kerem Ali Kerem Onur 0,3 m ADI 2,6 m Kerem Onur 5. G. bas siste ma çac Başarının tadı bambaşka!
e K noktası orjine 2
tları aşağıdakiler-
11. Koordinat düzleminde verilen A(-5,4) noktası ile
B(-5,a) noktası arasındaki uzaklık 6 birim olduğuna
göre, a'nın alabileceği değerler çarpımı kaçtır?
A) 20
B) 10
C) -10
D)-20
A)
C)
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
e K noktası orjine 2 tları aşağıdakiler- 11. Koordinat düzleminde verilen A(-5,4) noktası ile B(-5,a) noktası arasındaki uzaklık 6 birim olduğuna göre, a'nın alabileceği değerler çarpımı kaçtır? A) 20 B) 10 C) -10 D)-20 A) C)