Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dönüşüm Geometrisi Soruları

Kareli bir zemin üzerinde C noktası B noktası-
nın 2 birim sağında 3 birim yukarısındadır. B
noktası da A noktasının 4 birim solunda 2 birim
aşağısındadır.
Buna göre A noktasının C noktasına göre
konumu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
doğru verilmiştir?
A) 6 birim sağında 1 birim yukarısındadır.
B) 2 birim solunda 1 birim yukarısındadır.
C) 1 birim sağında 6 birim yukarısındadır.
D) 2 birim sağında 1 birim aşağısındadır.
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
Kareli bir zemin üzerinde C noktası B noktası- nın 2 birim sağında 3 birim yukarısındadır. B noktası da A noktasının 4 birim solunda 2 birim aşağısındadır. Buna göre A noktasının C noktasına göre konumu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? A) 6 birim sağında 1 birim yukarısındadır. B) 2 birim solunda 1 birim yukarısındadır. C) 1 birim sağında 6 birim yukarısındadır. D) 2 birim sağında 1 birim aşağısındadır.
101
ada
6 Yandaki şekil eş
karelerden oluş-
tuğuna göre, şek-
lin çevre uzunlu-
ğu kaç birimdir?
A) 10
B) 17
C) 18
5 cm
B
Aşağıdaki işlem- A
lerden hangisi yan-
daki karenin çevre
uzunluğunu bulma-
ya yöneliktir?
D
A) 5 x 4 B) 5+4 C) 5-4
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
101 ada 6 Yandaki şekil eş karelerden oluş- tuğuna göre, şek- lin çevre uzunlu- ğu kaç birimdir? A) 10 B) 17 C) 18 5 cm B Aşağıdaki işlem- A lerden hangisi yan- daki karenin çevre uzunluğunu bulma- ya yöneliktir? D A) 5 x 4 B) 5+4 C) 5-4
N
AY
M
X
K
L
Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen
KLMN dikdörtgeninde [NK], y eksenine pa-
raleldir.
K (2-a, 2-a),
L (a + 1, 2-a) ve
M (2a - 3, 2a + 1)'dir.
(
Verilenlere göre KLMN dikdörtgeninin
çevresi kaç birimdir?
A) 28
B) 32
C) 36
D) 40
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
N AY M X K L Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen KLMN dikdörtgeninde [NK], y eksenine pa- raleldir. K (2-a, 2-a), L (a + 1, 2-a) ve M (2a - 3, 2a + 1)'dir. ( Verilenlere göre KLMN dikdörtgeninin çevresi kaç birimdir? A) 28 B) 32 C) 36 D) 40
TEMATIK-3
17. Koordinat düzleminde dönüşüm hareketleri
ile ilgili bir bilgisayar oyunu hazırlayan Aysun,
oyunun aşamalarını aşağıdaki şekilde belirti-
yor.
Koordinat düzleminde seçilen noktaların
koordinatları toplamı pozitifse noktayı 8
birim sola ötele, negatifse 8 birim sağa
ötele.
●
Öteleme sonucunda oluşan noktanının
koordinatları toplamı pozitifse noktayı x
eksenine göre yansıt, negatifse y ekseni-
ne göre yansıt.
●
Yansıma sonucunda oluşan noktayı işa-
retle.
(44)
26/12
-6, -12.
424
X
H
Koordinat düzlemi üzerinde A noktasını
işaretleyen Aysun'un, aşamaları doğru
uyguladığında oyun sonunda işaretleme-
si gereken nokta aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) (14,4)
B)(-2,4)
D) (2,-4)
C)
(-4,-2)
18. Karayo'
ninin i
dan ş
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
TEMATIK-3 17. Koordinat düzleminde dönüşüm hareketleri ile ilgili bir bilgisayar oyunu hazırlayan Aysun, oyunun aşamalarını aşağıdaki şekilde belirti- yor. Koordinat düzleminde seçilen noktaların koordinatları toplamı pozitifse noktayı 8 birim sola ötele, negatifse 8 birim sağa ötele. ● Öteleme sonucunda oluşan noktanının koordinatları toplamı pozitifse noktayı x eksenine göre yansıt, negatifse y ekseni- ne göre yansıt. ● Yansıma sonucunda oluşan noktayı işa- retle. (44) 26/12 -6, -12. 424 X H Koordinat düzlemi üzerinde A noktasını işaretleyen Aysun'un, aşamaları doğru uyguladığında oyun sonunda işaretleme- si gereken nokta aşağıdakilerden hangisi- dir? A) (14,4) B)(-2,4) D) (2,-4) C) (-4,-2) 18. Karayo' ninin i dan ş
2. Kemal ayrıtlarının uzunlukları 150 cm, 60 cm ve 50 cm olan aşağıdaki dikdörtgenler prizması biçimindeki kutuyu aralarında boş-
luk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde eşit büyüklükteki dikdörtgen biçimindeki renkli kağıtlarla kaplıyacaktır.
50 cm
60 cm
150 cm
Aşağıdaki kenar uzunluklarından hangisi bu iş için kullanılacak olan dikdörtgen biçimindeki renkli kağıtlardan herhan-
gi birisinin kenar uzunlukları olamaz?
A) 50 cm 10 cm
B) 50 cm - 30 cm
C) 15 cm 10 cm
D) 20 cm - 10 cm
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
2. Kemal ayrıtlarının uzunlukları 150 cm, 60 cm ve 50 cm olan aşağıdaki dikdörtgenler prizması biçimindeki kutuyu aralarında boş- luk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde eşit büyüklükteki dikdörtgen biçimindeki renkli kağıtlarla kaplıyacaktır. 50 cm 60 cm 150 cm Aşağıdaki kenar uzunluklarından hangisi bu iş için kullanılacak olan dikdörtgen biçimindeki renkli kağıtlardan herhan- gi birisinin kenar uzunlukları olamaz? A) 50 cm 10 cm B) 50 cm - 30 cm C) 15 cm 10 cm D) 20 cm - 10 cm
20. Aşağıda 5 soruluk bir sınavın cevap anahtarının
aynadaki yansıması gösterilmiştir.
IRATHAMA SAVO
Ayna
Buna göre aşağıdaki öğrencilerin optik
saretlemelerinden hangisinde doğru sayısı en
fazladır?
A) Ahmet ÖZDEMİR
B) A. Musab YILDIZ
D) A. Mahmut INTAS
C)
E00000
00000
00000
0000
00000
00000
A. Fatih VURAL
00000
00000
00000
100
00000
00000;
XFF
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
20. Aşağıda 5 soruluk bir sınavın cevap anahtarının aynadaki yansıması gösterilmiştir. IRATHAMA SAVO Ayna Buna göre aşağıdaki öğrencilerin optik saretlemelerinden hangisinde doğru sayısı en fazladır? A) Ahmet ÖZDEMİR B) A. Musab YILDIZ D) A. Mahmut INTAS C) E00000 00000 00000 0000 00000 00000 A. Fatih VURAL 00000 00000 00000 100 00000 00000; XFF
19. Braille alfabesi görme engellilerin okuyup yazmalan için geliştirilmiş bir yazı sistemidir. Braille rakamlanı aşağıdaki
gibi tanımlanmıştır.
.
7
4
6
3
0
9
8
5
1
2
Bu rakamlar kullanılarak aşağıdaki gibi dört haneli bir şifre oluşturulacaktır.
1.
II.
III.
IV.
Bu dikdörtgenlerden I. ile II. ve III. ile IV. dikdörtgenler aşağıdaki gibi birleştirildiğinde bu dikdörtgenlerin belirttiği
Braille rakamlarının oluşturduğu iki basamaklı sayıların rakamları birbirinin dikey doğruya göre yansımasıdır.
1. II.
III. IV.
Yukarıdaki gibi oluşturulacak bu şifrede I. ve II. dikdörtgenlerdeki Braille rakamlarından oluşan iki basamaklı sayı asal
sayı, I. ve III dikdörtgenlerdeki Braille rakamlarından oluşan iki basamaklı sayı tam kare sayı olacaktır.
Buna göre I. ve III. haneye gelmesi gereken Braille rakamları aşağıdakilerden hangisidir?
B)
A)
D)
C)
●
.
●
.
.
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
19. Braille alfabesi görme engellilerin okuyup yazmalan için geliştirilmiş bir yazı sistemidir. Braille rakamlanı aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. . 7 4 6 3 0 9 8 5 1 2 Bu rakamlar kullanılarak aşağıdaki gibi dört haneli bir şifre oluşturulacaktır. 1. II. III. IV. Bu dikdörtgenlerden I. ile II. ve III. ile IV. dikdörtgenler aşağıdaki gibi birleştirildiğinde bu dikdörtgenlerin belirttiği Braille rakamlarının oluşturduğu iki basamaklı sayıların rakamları birbirinin dikey doğruya göre yansımasıdır. 1. II. III. IV. Yukarıdaki gibi oluşturulacak bu şifrede I. ve II. dikdörtgenlerdeki Braille rakamlarından oluşan iki basamaklı sayı asal sayı, I. ve III dikdörtgenlerdeki Braille rakamlarından oluşan iki basamaklı sayı tam kare sayı olacaktır. Buna göre I. ve III. haneye gelmesi gereken Braille rakamları aşağıdakilerden hangisidir? B) A) D) C) ● . ● . .
17. Aşağıda bir hedef tahtası ve bu hedef tah-
tasının vurulması durumunda kazanılacak
puanlar verilmiştir.
10 9 8 7 6 5 4
y
16
15
14
3
2
1
-7-6-5-4-3-2-1 1 2 3 4 5 6 7x
-1.
-2
-3
-4
-5
-6
-7
Bu hedef tahtasına isabetli üç atış yapan
Yiğit sırasıyla 7, 8 ve 10 puanlık bölgeleri
vurarak toplam 25 puan almıştır. Yiğit'ten
sonra atış yapan Sarp ilk atışında Yiğit'in
ilk atışının isabet ettiği noktanın x ekseni-
ne göre yansımasını, ikinci atışında Yiğit'in
ikinci atışının isabet ettiği noktanın y ekse-
nine göre yansımasını, üçüncü atışında ise
Yiğit'in üçüncü atışının isabet ettiği nokta-
nın 4 birim sağının 1 birim yukarısını vur-
muştur.
ra
Buna göre Sarp'ın aldığı toplam puan
en fazla kaçtır?
A) 24
B) 23
D 21
22
IS
fu
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
17. Aşağıda bir hedef tahtası ve bu hedef tah- tasının vurulması durumunda kazanılacak puanlar verilmiştir. 10 9 8 7 6 5 4 y 16 15 14 3 2 1 -7-6-5-4-3-2-1 1 2 3 4 5 6 7x -1. -2 -3 -4 -5 -6 -7 Bu hedef tahtasına isabetli üç atış yapan Yiğit sırasıyla 7, 8 ve 10 puanlık bölgeleri vurarak toplam 25 puan almıştır. Yiğit'ten sonra atış yapan Sarp ilk atışında Yiğit'in ilk atışının isabet ettiği noktanın x ekseni- ne göre yansımasını, ikinci atışında Yiğit'in ikinci atışının isabet ettiği noktanın y ekse- nine göre yansımasını, üçüncü atışında ise Yiğit'in üçüncü atışının isabet ettiği nokta- nın 4 birim sağının 1 birim yukarısını vur- muştur. ra Buna göre Sarp'ın aldığı toplam puan en fazla kaçtır? A) 24 B) 23 D 21 22 IS fu
2. Pelin'in dikdörtgen şeklinde iki yanı saydam plakası vardır. Bu plakaların cm cinsinden ölçüleri aşağıda verilmiştir.
X
6
8 19
Sarı ve mavi plakalar üst üste geldiğinde kesişen alan yeşil olmaktadır. Pelin bu plakaları iki kenarı çakışacak şekilde
döndürmeden üst üste yapıştırmıştır. Böylece sarı, mavi ve yeşil olmak üzere üç farklı renkte dikdörtgen bölge oluş-
turmuştur.
teup brit
Son durumda sarı dikdörtgenin alanı, mavi dikdörtgenin alanının 2 katı olmuştur.
Buna göre, ilk durumda sarı plakanın çevresini santimetre cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
10x
12x
+10
5
A)
B) 24
C)
D) 2x + 16
+12
3
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
2. Pelin'in dikdörtgen şeklinde iki yanı saydam plakası vardır. Bu plakaların cm cinsinden ölçüleri aşağıda verilmiştir. X 6 8 19 Sarı ve mavi plakalar üst üste geldiğinde kesişen alan yeşil olmaktadır. Pelin bu plakaları iki kenarı çakışacak şekilde döndürmeden üst üste yapıştırmıştır. Böylece sarı, mavi ve yeşil olmak üzere üç farklı renkte dikdörtgen bölge oluş- turmuştur. teup brit Son durumda sarı dikdörtgenin alanı, mavi dikdörtgenin alanının 2 katı olmuştur. Buna göre, ilk durumda sarı plakanın çevresini santimetre cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? 10x 12x +10 5 A) B) 24 C) D) 2x + 16 +12 3
ma
Unlüler Karmasi
4.
1,5 m
20 cm
Yukarıda bir binanın girişinde bulunan eşit yükseklikteki ve genişlikteki üç basamak ve bu basamakların yanındaki engelli rampa-
Si verilmiştir. Basamakların her birinin yüksekliği 20 cm, genişliği de 40 cm'dir. Ayrıca basamakların başladığı nokta ile rampanın
başladığı nokta arasındaki mesafe de 1,5 m'dir.
Bir engelli rampasının eğiminin en fazla %12 olması gerektiğine göre bu rampanın kaç metre daha uzatılması gerekmek-
tedir?
A) 2,3
B) 2,5
C) 2,7
D) 2,9
-LGS 8. Sınıf Matematik
FSM
40 cm
maçı ka.
Buna göre tak
A) 7,5
E-devlette
tedir.
işe
136
Mu
er
A
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
ma Unlüler Karmasi 4. 1,5 m 20 cm Yukarıda bir binanın girişinde bulunan eşit yükseklikteki ve genişlikteki üç basamak ve bu basamakların yanındaki engelli rampa- Si verilmiştir. Basamakların her birinin yüksekliği 20 cm, genişliği de 40 cm'dir. Ayrıca basamakların başladığı nokta ile rampanın başladığı nokta arasındaki mesafe de 1,5 m'dir. Bir engelli rampasının eğiminin en fazla %12 olması gerektiğine göre bu rampanın kaç metre daha uzatılması gerekmek- tedir? A) 2,3 B) 2,5 C) 2,7 D) 2,9 -LGS 8. Sınıf Matematik FSM 40 cm maçı ka. Buna göre tak A) 7,5 E-devlette tedir. işe 136 Mu er A
11. Aşağıda eş karelerden oluşan iki kartın birini Eda diğerini Eren alıyor.
Eda'nın kartı
Eren'in kartı
Eda kartını düzlem ayna önüne yerleştirerek rastgele bir karenin içerisini boyuyor, Eren ise Eda'n
kartının düzlem aynadaki görüntüsünde boyalı kareyi kendi kartında boyuyor.
Buna göre, son durumda Eda ve Eren'in kartlarında aynı kareyi boyama olasılıkları kaçtır?
3
A)
B)
5
12
C)
D)
4
12
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
11. Aşağıda eş karelerden oluşan iki kartın birini Eda diğerini Eren alıyor. Eda'nın kartı Eren'in kartı Eda kartını düzlem ayna önüne yerleştirerek rastgele bir karenin içerisini boyuyor, Eren ise Eda'n kartının düzlem aynadaki görüntüsünde boyalı kareyi kendi kartında boyuyor. Buna göre, son durumda Eda ve Eren'in kartlarında aynı kareyi boyama olasılıkları kaçtır? 3 A) B) 5 12 C) D) 4 12
2. Aşağıdaki birim karelere ayrılmış zeminde A, B, C ve D noktaları işaretlenmiştir.
C
A
D
B
Şekilde A noktasının y eksenine göre yansıma altındaki görüntüsü C noktası, x eksenine göre yansıma altındaki görüntüsü ise
B noktasıdır.
Verilen bilgilere göre birim kareli zeminde çizilecek koordinat sisteminde D noktasının koordinatları aşağıdakilerden
hangisi olur?
ZA) (-2,-1)
B) (-1,-2)
C) (-2,-2)
D) (-1,-1)
239
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
2. Aşağıdaki birim karelere ayrılmış zeminde A, B, C ve D noktaları işaretlenmiştir. C A D B Şekilde A noktasının y eksenine göre yansıma altındaki görüntüsü C noktası, x eksenine göre yansıma altındaki görüntüsü ise B noktasıdır. Verilen bilgilere göre birim kareli zeminde çizilecek koordinat sisteminde D noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisi olur? ZA) (-2,-1) B) (-1,-2) C) (-2,-2) D) (-1,-1) 239
9. Aşağıda her bir aralığın 2 cm olduğu kareli zemin veriliyor. Kareli zemin üzerinde bir mavi ABCD dikongen ve
een KLMN kareel şekildeki gibi venimiştir. Mavi ve san renk karşımı yeşil renk oluşturuyor.
A
N
M
2 cm
Şəkildə verilən mavi ABCD dikdörtgeni şekil bozulmadan bir bütün olarak ok yönünde hareket ettiriliyor. Hareket
ettirilme sonucunda bir yeşil alan oluşturuluyor.
Hareket miktan x olmak üzere x'in cm cinsinden en geniş aralığını veren eşitsizlik aşağıdakilerden hangi-
sidir?
B) 4≤x<26
C) 8≤x≤ 26
A) 4<x< 13
D) 8 ≤x≤ 20
D
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
9. Aşağıda her bir aralığın 2 cm olduğu kareli zemin veriliyor. Kareli zemin üzerinde bir mavi ABCD dikongen ve een KLMN kareel şekildeki gibi venimiştir. Mavi ve san renk karşımı yeşil renk oluşturuyor. A N M 2 cm Şəkildə verilən mavi ABCD dikdörtgeni şekil bozulmadan bir bütün olarak ok yönünde hareket ettiriliyor. Hareket ettirilme sonucunda bir yeşil alan oluşturuluyor. Hareket miktan x olmak üzere x'in cm cinsinden en geniş aralığını veren eşitsizlik aşağıdakilerden hangi- sidir? B) 4≤x<26 C) 8≤x≤ 26 A) 4<x< 13 D) 8 ≤x≤ 20 D
B
B
K(2, 3)
B
2 br sağa
öteleme
orijine göre
yansıma
B
-2,-3
E
D
-2,-3
0,-3
+8,
3 br yukarıya
A
-8
B
4
(-2,-3)
öteleme
Yukarıdaki diyagramda K(2, 3) noktasının art arda öteleme ve yansıma hareketleri sonucunda E, D, C, B ve A nokta-
larının koordinatları oluşmuştur.
Buna göre, A noktasının koordinatları toplamı kaçtır?
B)-5
A) -8
D) -2
C) -4
5 br aşağıya
öteleme
O
y eksenine göre
yansıma
#
est
0,-8
201
B
3
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
B B K(2, 3) B 2 br sağa öteleme orijine göre yansıma B -2,-3 E D -2,-3 0,-3 +8, 3 br yukarıya A -8 B 4 (-2,-3) öteleme Yukarıdaki diyagramda K(2, 3) noktasının art arda öteleme ve yansıma hareketleri sonucunda E, D, C, B ve A nokta- larının koordinatları oluşmuştur. Buna göre, A noktasının koordinatları toplamı kaçtır? B)-5 A) -8 D) -2 C) -4 5 br aşağıya öteleme O y eksenine göre yansıma # est 0,-8 201 B 3
12.
MAV TUR
MAV TUR
MAV Tur'a ait otobüsün önden görünümü, cam
üzerindeki sileceği ve sileceğin maksimum
açılma miktarı yandaki görselde verilmiştir.
Otobüsün her iki camında da bulunan silecek-
ler birbirine göre simetrik hareket etmektedir.
MAV TUR
Otobüsün camları yandaki gibi tozlu haldeyken silecekler çalıştırıldığın-
da camlar üzerinde aşağıdaki şekillerden hangisi oluşabilir? (Silecekler
hatasız çalışmaktadır.)
B)
GERÇEK SINAV DENEYİMİYLE
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
12. MAV TUR MAV TUR MAV Tur'a ait otobüsün önden görünümü, cam üzerindeki sileceği ve sileceğin maksimum açılma miktarı yandaki görselde verilmiştir. Otobüsün her iki camında da bulunan silecek- ler birbirine göre simetrik hareket etmektedir. MAV TUR Otobüsün camları yandaki gibi tozlu haldeyken silecekler çalıştırıldığın- da camlar üzerinde aşağıdaki şekillerden hangisi oluşabilir? (Silecekler hatasız çalışmaktadır.) B) GERÇEK SINAV DENEYİMİYLE
20. Aşağıdaki birim kareli kâğıt üzerinde koordinat eksenleri hayali olarak düşünülmüş ve üçgeninin x eksenine gö
re yansıması ile elde edilen B üçgeni çizilmiş sonra A üçgeninin y eksenine göre yansıması ile elde edilen C üç-
geni çizilmiştir.
A
B
Aynı koordinat eksenlerine göre D üçgeninin ayrı ayrı hem x hem de y eksenine göre yansıması ile elde
edilen üçgenler çizildiğinde bu üçgenlerin köşe noktalarının koordinatları aşağıdakilerden hangisi olur?
B)
C)
D)
X
y
X
y
X
y
X
y
Eksenine Eksenine
Eksenine Eksenine
Eksenine Eksenine
Eksenine Eksenine
Göre
Göre
Göre
Göre
Göre
Göre
Göre
Göre
(6,5)
(-6, -5)
(5, 6)
(-5, -6)
(6,5)
(-6,-5)
(6,5)
(-6,-5)
(4,0)
(-4, 0)
(0,4)
(0,-4)
(4,0)
(-4,-1)
(3,0)
(-3,0)
(2, 2)
(-2,-2)
(2, 2)
(-2,-2)
(2,-2)
(-2,-2)
(2,-2)
(-2,-2)
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
20. Aşağıdaki birim kareli kâğıt üzerinde koordinat eksenleri hayali olarak düşünülmüş ve üçgeninin x eksenine gö re yansıması ile elde edilen B üçgeni çizilmiş sonra A üçgeninin y eksenine göre yansıması ile elde edilen C üç- geni çizilmiştir. A B Aynı koordinat eksenlerine göre D üçgeninin ayrı ayrı hem x hem de y eksenine göre yansıması ile elde edilen üçgenler çizildiğinde bu üçgenlerin köşe noktalarının koordinatları aşağıdakilerden hangisi olur? B) C) D) X y X y X y X y Eksenine Eksenine Eksenine Eksenine Eksenine Eksenine Eksenine Eksenine Göre Göre Göre Göre Göre Göre Göre Göre (6,5) (-6, -5) (5, 6) (-5, -6) (6,5) (-6,-5) (6,5) (-6,-5) (4,0) (-4, 0) (0,4) (0,-4) (4,0) (-4,-1) (3,0) (-3,0) (2, 2) (-2,-2) (2, 2) (-2,-2) (2,-2) (-2,-2) (2,-2) (-2,-2)