Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Dönüşüm Geometrisi Soruları

Köşelerine ve sembolleri işlenmiş kare
seklinde bir masa örtüsü Şekil - 1'deki gibi veril-
miştir. Bu masa örtüsü, kare şeklindeki bir ma-
saya Şekil - 2'deki gibi örtülüyor.
C
1
Şekil - 2
Şekil - 1
Buna göre, masaya Şekil - 2'deki gibi ok yö-
nünden bakan bir kişinin masa örtüsünün
köşelerindeki sembolleri ve şeklinde
sırasıyla görme olasılığı kaçtır?
1
1
AD
2
1
B)
3
D)
8
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
Köşelerine ve sembolleri işlenmiş kare seklinde bir masa örtüsü Şekil - 1'deki gibi veril- miştir. Bu masa örtüsü, kare şeklindeki bir ma- saya Şekil - 2'deki gibi örtülüyor. C 1 Şekil - 2 Şekil - 1 Buna göre, masaya Şekil - 2'deki gibi ok yö- nünden bakan bir kişinin masa örtüsünün köşelerindeki sembolleri ve şeklinde sırasıyla görme olasılığı kaçtır? 1 1 AD 2 1 B) 3 D) 8
14.
13. Görselde bir kasanın şifre mekanizması
verilmiştir.
Sol
Sağ
10
110 115 120 5
105
15
100
20
95
25
90
30
85
35
80
50
75
70
50
65
60 55
Kasa, şifre mekanizması üzerindeki ok sağa,
sola çevrilerek açılmaktadır. Bu mekaniz-
mada 30 birim, çeyreği; 60 birim, yarimi
ifade etmektedir. Kasayı açmak için 0 (sıfır)
noktasında bulunan ok, sırasıyla aşağıdaki
yönergeler takip edilerek hareket ettirilmek-
tedir:
CMF DEĞERLENDİRME VE SINAV HIZMETLERİ GENEL MÜDÜRLOGO (ODSGM)
1. Çeyrek tur sağa döndürünüz.
II. Yarım tur sola çeviriniz.
III. Bir yarım bir de çeyrek tur sağa döndürü-
nüz.
IV. 10 birim sağa çeviriniz.
Buna göre kasa açıldığında ok hangi sayıyı
gösterir?
A) 50
B) 60
C) 70
D) 80
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
14. 13. Görselde bir kasanın şifre mekanizması verilmiştir. Sol Sağ 10 110 115 120 5 105 15 100 20 95 25 90 30 85 35 80 50 75 70 50 65 60 55 Kasa, şifre mekanizması üzerindeki ok sağa, sola çevrilerek açılmaktadır. Bu mekaniz- mada 30 birim, çeyreği; 60 birim, yarimi ifade etmektedir. Kasayı açmak için 0 (sıfır) noktasında bulunan ok, sırasıyla aşağıdaki yönergeler takip edilerek hareket ettirilmek- tedir: CMF DEĞERLENDİRME VE SINAV HIZMETLERİ GENEL MÜDÜRLOGO (ODSGM) 1. Çeyrek tur sağa döndürünüz. II. Yarım tur sola çeviriniz. III. Bir yarım bir de çeyrek tur sağa döndürü- nüz. IV. 10 birim sağa çeviriniz. Buna göre kasa açıldığında ok hangi sayıyı gösterir? A) 50 B) 60 C) 70 D) 80
n
4
44
cm
3
D
30
3
WI
wlos
co
6.com
16
3
44
16
Seda kenar uzunlukları cm ve cm olan dikdörtgen şeklindeki kartonun bir yüzünü bir kenarının
3
3
4
uzunluğu cm olan kare şeklindeki renkli kâğıtlarla kaplayacaktır.
3
Seda bu iş için en az kaç tane renkli kağıt kullanmalıdır?
B) 44
A) 36
C-C) 48
D) 52
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
n 4 44 cm 3 D 30 3 WI wlos co 6.com 16 3 44 16 Seda kenar uzunlukları cm ve cm olan dikdörtgen şeklindeki kartonun bir yüzünü bir kenarının 3 3 4 uzunluğu cm olan kare şeklindeki renkli kâğıtlarla kaplayacaktır. 3 Seda bu iş için en az kaç tane renkli kağıt kullanmalıdır? B) 44 A) 36 C-C) 48 D) 52
9.
Bora Bey, bir pistte yapılan yarışları koordinat sistemi üzerinde hareket eden bir uçangöz ile kameraya almaktadır. Aşağıda bu
uçangözün bulunduğu C(12.-9) noktası gösterilmiştir.
A(-8,5)
C(12,-9)
C
Bora Bey, bu uçangözü kenarları eksenlere paralel bir ABCD dikdörtgenin C köşesinden A köşesine dikdörtgenin kö-
şegeni boyunca uçurduğuna göre, ABCD dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç birimdir?
A) 62
B) 64
C) 68
D) 72
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
9. Bora Bey, bir pistte yapılan yarışları koordinat sistemi üzerinde hareket eden bir uçangöz ile kameraya almaktadır. Aşağıda bu uçangözün bulunduğu C(12.-9) noktası gösterilmiştir. A(-8,5) C(12,-9) C Bora Bey, bu uçangözü kenarları eksenlere paralel bir ABCD dikdörtgenin C köşesinden A köşesine dikdörtgenin kö- şegeni boyunca uçurduğuna göre, ABCD dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç birimdir? A) 62 B) 64 C) 68 D) 72
TE 3
iler
120 ve 121.
Aşağıda şel
Örnek; 5 sa
117. Murat elinde bulunan bir miktar kartın tamamına 1'den başlayarak ardışık doğal sayıları görseldeki düzende
yazmıştır.
1
2
3
4
40-1
5
8
7
6
Murat, 3 sayısının yazılı olduğu sütun-
da bulunan, sondan 2. kartın üzerine
51 sayısını yazmıştır.
:
:
52 3
un-1
Buna göre, Murat'ın kaç tane kartı vardır?
A) 60
B) 61
C) 62
D) 64
52-4
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
TE 3 iler 120 ve 121. Aşağıda şel Örnek; 5 sa 117. Murat elinde bulunan bir miktar kartın tamamına 1'den başlayarak ardışık doğal sayıları görseldeki düzende yazmıştır. 1 2 3 4 40-1 5 8 7 6 Murat, 3 sayısının yazılı olduğu sütun- da bulunan, sondan 2. kartın üzerine 51 sayısını yazmıştır. : : 52 3 un-1 Buna göre, Murat'ın kaç tane kartı vardır? A) 60 B) 61 C) 62 D) 64 52-4
SA
A
AA
15. Aşağıda verilen 1. grafikte bir pidecide bir günde satilan pidelerin türlerine göre dağılını gösterilmiş
tir. 2. grafikte ise günlük pide satışından elde edilen gelirin pide türlerine göre dağılıma gösterilmiştir.
2. Grup
Güneş Sistemimize komşu olan Androme
netredir.
Grafik-1: Pide Sayılarının Dağılımı
2
Grallk-2: Elde Edilen Gelirin Pide Türlerine
Göre Dağılımı
3
4
Peynirti
24-105 km
Peynirii
Patates
809
80°
160°
120°
Andromeda
Patatesli
1200
1500
Andromeda Galaksisi arasındaki
sidir?
Kıymali
10-10
Kıymalt
D) 6,25-10-12
Aşağıdaki tabloda bu pidecide pide yiyen dört grubun yedikleri pidelerin sayılan gösterilmiştir.
Jaki gibi iki gru-
her bir kartin
her bir kartın
de edebileceği
birer kağıda
Tablo: Grupların Yediği Pidelerin Sayıları
Krymali
Peynirli
Patatesli
1. Grup
2
6
2. Grup
3
ak kavanoz-
Te olası du-
5
3. Grup
2
4. Grup
6
D) 8
Buna göre hangi grubun yediği pidelerin toplam tutarı diğer gruplarınkinden fazladır?
A) 1. Grup
B) 2. Grup
C) 3. Grup
D) 4. Grup
aktadır.
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
SA A AA 15. Aşağıda verilen 1. grafikte bir pidecide bir günde satilan pidelerin türlerine göre dağılını gösterilmiş tir. 2. grafikte ise günlük pide satışından elde edilen gelirin pide türlerine göre dağılıma gösterilmiştir. 2. Grup Güneş Sistemimize komşu olan Androme netredir. Grafik-1: Pide Sayılarının Dağılımı 2 Grallk-2: Elde Edilen Gelirin Pide Türlerine Göre Dağılımı 3 4 Peynirti 24-105 km Peynirii Patates 809 80° 160° 120° Andromeda Patatesli 1200 1500 Andromeda Galaksisi arasındaki sidir? Kıymali 10-10 Kıymalt D) 6,25-10-12 Aşağıdaki tabloda bu pidecide pide yiyen dört grubun yedikleri pidelerin sayılan gösterilmiştir. Jaki gibi iki gru- her bir kartin her bir kartın de edebileceği birer kağıda Tablo: Grupların Yediği Pidelerin Sayıları Krymali Peynirli Patatesli 1. Grup 2 6 2. Grup 3 ak kavanoz- Te olası du- 5 3. Grup 2 4. Grup 6 D) 8 Buna göre hangi grubun yediği pidelerin toplam tutarı diğer gruplarınkinden fazladır? A) 1. Grup B) 2. Grup C) 3. Grup D) 4. Grup aktadır.
Nazan her soruya eşit süre ayırarak (2x + 4) tane matematik sorusunu
(4x2 - 16) saniyede çözmektedir.
Buna göre Nazan (4x - 4) tane matematik sorusunu kaç saniyede çözer?
A) 4x2+32x+16
C) 8x2 +24x+16
B) 8x2-24x+16
D) 16x2+32x-16
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
Nazan her soruya eşit süre ayırarak (2x + 4) tane matematik sorusunu (4x2 - 16) saniyede çözmektedir. Buna göre Nazan (4x - 4) tane matematik sorusunu kaç saniyede çözer? A) 4x2+32x+16 C) 8x2 +24x+16 B) 8x2-24x+16 D) 16x2+32x-16
A
18.
125 cm
16.
60 cm
İnanç, şekilde kenar uzunlukları verilen dikdörtgen
masanın üzerine, alanı cm² türünden tam kare do-
ğal sayı olan kare şeklindeki kartonlardan yerleş-
tirecektir. Bu işlem ile ilgili aşağıdaki bilgiler verili-
yor:
-
Kartonların alanları birbirinden farklıdır.
Kartonlar ile dikdörtgen masanın kenarları
arasında en az 1 cm boşluk vardır.
Kartonlar arasında en az 1 cm boşluk vardır.
İnanç masa üzerine yerleştirebileceği bütün
kartonları yerleştirdiğine göre, bu işlem için
en az kaç farklı karton kullanmıştır?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
2.
17. Bir laboratuvarda yapılan deney için sadece A ve
B maddelerinden oluşan üç farklı kan
maktadır. Aşağıdaki
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
A 18. 125 cm 16. 60 cm İnanç, şekilde kenar uzunlukları verilen dikdörtgen masanın üzerine, alanı cm² türünden tam kare do- ğal sayı olan kare şeklindeki kartonlardan yerleş- tirecektir. Bu işlem ile ilgili aşağıdaki bilgiler verili- yor: - Kartonların alanları birbirinden farklıdır. Kartonlar ile dikdörtgen masanın kenarları arasında en az 1 cm boşluk vardır. Kartonlar arasında en az 1 cm boşluk vardır. İnanç masa üzerine yerleştirebileceği bütün kartonları yerleştirdiğine göre, bu işlem için en az kaç farklı karton kullanmıştır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 2. 17. Bir laboratuvarda yapılan deney için sadece A ve B maddelerinden oluşan üç farklı kan maktadır. Aşağıdaki
Yança
2
5. ABCD origens, EBG karesi ve 3 farklı dikdörtgene ayrılmıştır.
B
A
8a + 12 br
4a2 + 12a + 9 br
J
H
G
2a? + 3a br
D
C
Yukan
Birleşti
Buna
Buna göre ABCD dikdörtgeninin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2.12.21)
B) (2a + 3) (3a + 4) C) (2a + 7)(a + 3)
D) 3.(a + 1)2
GÜNAY
A) 2
158
-ZO GUN
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
Yança 2 5. ABCD origens, EBG karesi ve 3 farklı dikdörtgene ayrılmıştır. B A 8a + 12 br 4a2 + 12a + 9 br J H G 2a? + 3a br D C Yukan Birleşti Buna Buna göre ABCD dikdörtgeninin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) 2.12.21) B) (2a + 3) (3a + 4) C) (2a + 7)(a + 3) D) 3.(a + 1)2 GÜNAY A) 2 158 -ZO GUN
21
0
B.
3
22
SD
3
A) 24
-
3. A(3m - 9, 2m + 6) noktası x ekseni üzerinde
duğuna göre A noktasının koordinatları toplamın
bulunuz.
ID
3.
finat sistemi çizil-
tları (-4, 3) oldu-
evaplayınız.
4. A(3a + 12, 5b - 15) noktası orijin olduğuna göre
a + b kaçtır?
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
21 0 B. 3 22 SD 3 A) 24 - 3. A(3m - 9, 2m + 6) noktası x ekseni üzerinde duğuna göre A noktasının koordinatları toplamın bulunuz. ID 3. finat sistemi çizil- tları (-4, 3) oldu- evaplayınız. 4. A(3a + 12, 5b - 15) noktası orijin olduğuna göre a + b kaçtır?
eo zleme uygulamasına ait ekran görüntü verilmiştir.
TEST
i pozitit tan sayın f'den başka ortak boseni
yok ise bu saytar aralarında asaldir" denir
CAR
23
22-3
332
5
333
15. A
Omegin
7 e 12 aralarında asaldır.
4 de 9 aralannda asaid
6 e 10, aralarında asal degildir,
om
0000
02.00
03.00
ox.32
04.00
05.00
Si
3
33
33
2353
TS
03-50
os
Omegin 01.35 iades dakika 35 saniyeyi belirtmektedir.
5
O
Bu görüntünün sol alt tarafında yer alan 00.00 ifadesi, videonun başlangıç süresini, sağ alt tarate
32
da yer alan 05.00 ifadesi videonun tamaminin bitiş süresini göstermektedir.
0332
Bu videonun süresinin 3. periyodu olan 03.00 ile 04 00 arasındaki dakika ile sanaye Sarage
aralarında asal olduğu x tane farkh durum vardir. 04.00 ile 05.00 arasındaki dakika le saniye say
elannun, aralarında asal olduğu y tane farklı durum vardır.
Bu 05.00 dakikalık videoya göre x-y farkı kaçtır?
A) 5
D 12
90s
OS
45
SAS
O 53
os
05
B) 8
C) 10
Os o
o3s
O2
os
x2
OK 3:
4.13
2
OL 33
23
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
eo zleme uygulamasına ait ekran görüntü verilmiştir. TEST i pozitit tan sayın f'den başka ortak boseni yok ise bu saytar aralarında asaldir" denir CAR 23 22-3 332 5 333 15. A Omegin 7 e 12 aralarında asaldır. 4 de 9 aralannda asaid 6 e 10, aralarında asal degildir, om 0000 02.00 03.00 ox.32 04.00 05.00 Si 3 33 33 2353 TS 03-50 os Omegin 01.35 iades dakika 35 saniyeyi belirtmektedir. 5 O Bu görüntünün sol alt tarafında yer alan 00.00 ifadesi, videonun başlangıç süresini, sağ alt tarate 32 da yer alan 05.00 ifadesi videonun tamaminin bitiş süresini göstermektedir. 0332 Bu videonun süresinin 3. periyodu olan 03.00 ile 04 00 arasındaki dakika ile sanaye Sarage aralarında asal olduğu x tane farkh durum vardir. 04.00 ile 05.00 arasındaki dakika le saniye say elannun, aralarında asal olduğu y tane farklı durum vardır. Bu 05.00 dakikalık videoya göre x-y farkı kaçtır? A) 5 D 12 90s OS 45 SAS O 53 os 05 B) 8 C) 10 Os o o3s O2 os x2 OK 3: 4.13 2 OL 33 23
16. a 30, m ve n tam sayılar olmak üzere an am= an + m ve (an)" = an.m dir.
Aşağıda dikdörtgen ve kare şeklindeki A, B ve C kartonlarından her birinden dörder tane ve-
rilmiştir.
8 cm
266
San
8 cm
8 cm
Pembe
Mavi
2 cm
8 cm
32 cm
Bu kartonların kenarları çakıştırılarak iki tane kare prizma oluşturuluyor.
Buna göre oluşturulan büyük kare prizmanın hacminin, küçük kare prizmanın hacmi-
ne oranı kaçtır?
A) 24
B) 23
C) 2-3
D) 2-4
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
16. a 30, m ve n tam sayılar olmak üzere an am= an + m ve (an)" = an.m dir. Aşağıda dikdörtgen ve kare şeklindeki A, B ve C kartonlarından her birinden dörder tane ve- rilmiştir. 8 cm 266 San 8 cm 8 cm Pembe Mavi 2 cm 8 cm 32 cm Bu kartonların kenarları çakıştırılarak iki tane kare prizma oluşturuluyor. Buna göre oluşturulan büyük kare prizmanın hacminin, küçük kare prizmanın hacmi- ne oranı kaçtır? A) 24 B) 23 C) 2-3 D) 2-4
ÜNİTE 1
Ebob ve Ekok
26. Aşağıda bir dikdörtgen şerit ve kenar uzunlukları verilen kartondan yapılmış dik üçgen verilmiştir.
6 cm
6 cm
9 cm
Aysima, üçgen kartları dikdörtgen şerit üzerine şekil-I ve şekil-Il'deki gibi köşeleri birbirine denk gelecek ve
boşluksuz bir şekilde yerleştirebiliyor.
Üçgenler ile dikdört-
gen şeritin kesiştiği
bölgenin toplam ala-
ni A cm”dir.
9 cm
Şekil 1
6 cm
2 cm
2 cm
2 cm
Üçgenler ile dikdörtgen
şeritin kesiştiği bölge-
nin toplam alanı B
cm'dir.
6 cm
.
6 cm
6 cm
6 cm
Şekil-11
D) 18
Dikdörtgen şeritin çevresi 200 cm'den küçük olduğuna göre B-A en çok kaç cm”dir?
A) 90
B) 45
C) 30
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
ÜNİTE 1 Ebob ve Ekok 26. Aşağıda bir dikdörtgen şerit ve kenar uzunlukları verilen kartondan yapılmış dik üçgen verilmiştir. 6 cm 6 cm 9 cm Aysima, üçgen kartları dikdörtgen şerit üzerine şekil-I ve şekil-Il'deki gibi köşeleri birbirine denk gelecek ve boşluksuz bir şekilde yerleştirebiliyor. Üçgenler ile dikdört- gen şeritin kesiştiği bölgenin toplam ala- ni A cm”dir. 9 cm Şekil 1 6 cm 2 cm 2 cm 2 cm Üçgenler ile dikdörtgen şeritin kesiştiği bölge- nin toplam alanı B cm'dir. 6 cm . 6 cm 6 cm 6 cm Şekil-11 D) 18 Dikdörtgen şeritin çevresi 200 cm'den küçük olduğuna göre B-A en çok kaç cm”dir? A) 90 B) 45 C) 30
2.
A
7.
-2
B
6
Yukarıda verilen koordinat sisteminde çizi-
len şeklin A, B, C, D noktaları gösterilmiştir.
Taralı şeklin alanı 15 br olduğuna göre,
D noktasının koordinatları aşağıdakiler-
den hangisi olabilir?
A) (3.5)
B) (3, 4)
c) 3,3)
D) (3, 2)
3
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
2. A 7. -2 B 6 Yukarıda verilen koordinat sisteminde çizi- len şeklin A, B, C, D noktaları gösterilmiştir. Taralı şeklin alanı 15 br olduğuna göre, D noktasının koordinatları aşağıdakiler- den hangisi olabilir? A) (3.5) B) (3, 4) c) 3,3) D) (3, 2) 3
Değerlendirme
ste
TEST - 83
1. Ana depremden hemen sonra oluşan ve ana depremden daha küçük olan depremlere artçı deprem denir.
Aşağıda verilen birim kareli zemin üzerinde ülkemizin belirli bir bölgesinde aynı gün içinde yaşanan bir ana deprem ve bu
ana depremden sonra meydana gelmiş artçı depremlerin merkez üsleri gösterilmiştir.
: Ana Deprem Merkez Üssü .: Artçı Deprem Merkez Üssü
Ana depremin merkez üssünün koordinatları (-2, 1) olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi artçı depremlerin ya-
şandığı merkez üslerinin koordinatlarından biri değildir?
A) (1, -1)
B) (-3,-2)
C) (-4,3)
D) (2,0)
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
Değerlendirme ste TEST - 83 1. Ana depremden hemen sonra oluşan ve ana depremden daha küçük olan depremlere artçı deprem denir. Aşağıda verilen birim kareli zemin üzerinde ülkemizin belirli bir bölgesinde aynı gün içinde yaşanan bir ana deprem ve bu ana depremden sonra meydana gelmiş artçı depremlerin merkez üsleri gösterilmiştir. : Ana Deprem Merkez Üssü .: Artçı Deprem Merkez Üssü Ana depremin merkez üssünün koordinatları (-2, 1) olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi artçı depremlerin ya- şandığı merkez üslerinin koordinatlarından biri değildir? A) (1, -1) B) (-3,-2) C) (-4,3) D) (2,0)