Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dönüşüm Geometrisi Soruları

5465
400
20. Dik koordinat sistemi üzerinde A(x,y) noktasında bulunan "OMG" robotu aşağıdaki komutlara göre hareket
2200
u
ediyor.
r(k): k birim sağa git, I(k): k birim sola git, u(k): k birim yukan git, d(k): k birim aşağı git, s(x): x eksenine göre
simetriği olan noktaya git, s(y): y eksenine göre simetriği olan noktaya git
Örneğin,
1=50
"OMG" robotu aşağıdaki koordinat sisteminde A(-2,3) noktasında iken, hareketine bu noktadan başlayarak
[r(2) + d(5) +1(3)] + s(x) komutlarına göre, aşağıda verilen yolu izleyerek B (-3,2) noktasına ulaşıyor.
y
3=543/20
A(-2,3)
2X3
(308-32)
20
3003
560
O
Buna göre, A(x,y) noktasında bulunan OMG robotu bulunduğu noktadan verilen
[1(1) + u(2) r(1) + s(x)+s(y))] komutlara göre hareket ederek B(-2,4) noktasına ulaşıyor.
Buna göre, OMG'nin harekete başlamadan önce bulunduğu nokta aşağıdakilerden hangisidir?
A) (2)
(22)
(2-6)
D) (-3/2)
3 = 480.5=2430
2400 3
1800
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
5465 400 20. Dik koordinat sistemi üzerinde A(x,y) noktasında bulunan "OMG" robotu aşağıdaki komutlara göre hareket 2200 u ediyor. r(k): k birim sağa git, I(k): k birim sola git, u(k): k birim yukan git, d(k): k birim aşağı git, s(x): x eksenine göre simetriği olan noktaya git, s(y): y eksenine göre simetriği olan noktaya git Örneğin, 1=50 "OMG" robotu aşağıdaki koordinat sisteminde A(-2,3) noktasında iken, hareketine bu noktadan başlayarak [r(2) + d(5) +1(3)] + s(x) komutlarına göre, aşağıda verilen yolu izleyerek B (-3,2) noktasına ulaşıyor. y 3=543/20 A(-2,3) 2X3 (308-32) 20 3003 560 O Buna göre, A(x,y) noktasında bulunan OMG robotu bulunduğu noktadan verilen [1(1) + u(2) r(1) + s(x)+s(y))] komutlara göre hareket ederek B(-2,4) noktasına ulaşıyor. Buna göre, OMG'nin harekete başlamadan önce bulunduğu nokta aşağıdakilerden hangisidir? A) (2) (22) (2-6) D) (-3/2) 3 = 480.5=2430 2400 3 1800
çalışkan)
5.
N
çalışkan
Doğrusal bir yolda aralarında belirli bir mesafe olan Melis ve Hale soru cevap oyunu oynuyorlar. Oyuna göre;
Herkes karşısındakine 5 soru sorabilir.
Soruyu doğru cevaplayan kişi x birim ileri, yanlış cevaplayan kişi y birim geri gider.
G
x = y iken beşer soru cevapladıktan sonra aralarındaki uzaklığın ilk mesafe ile aynı olabilmesi için iki arkada-
şın cevapları aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?
Melis
Hale
3x+2y
3 doğru, 2 yanlış
2x + 3y
A)
2 doğru, 3 yanlış
B)
4 doğru, 1 yanlış
3 doğru, 2 yanlış
C)
doğru, 0 yanlış
4 doğru, 1 yanlış
D)
2 doğru, 3 yanlış
1 doğru, 4 yanlış
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
çalışkan) 5. N çalışkan Doğrusal bir yolda aralarında belirli bir mesafe olan Melis ve Hale soru cevap oyunu oynuyorlar. Oyuna göre; Herkes karşısındakine 5 soru sorabilir. Soruyu doğru cevaplayan kişi x birim ileri, yanlış cevaplayan kişi y birim geri gider. G x = y iken beşer soru cevapladıktan sonra aralarındaki uzaklığın ilk mesafe ile aynı olabilmesi için iki arkada- şın cevapları aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Melis Hale 3x+2y 3 doğru, 2 yanlış 2x + 3y A) 2 doğru, 3 yanlış B) 4 doğru, 1 yanlış 3 doğru, 2 yanlış C) doğru, 0 yanlış 4 doğru, 1 yanlış D) 2 doğru, 3 yanlış 1 doğru, 4 yanlış
de orijinde
at
9.
Koordinatları K(2, 3) plan noktanın x ekseni
boyunca 5 birim sola, y eksenl boyunca
7 birim.yukarı ötelenmesi sonucundaki
görüntüsünün koordinatları aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) (-3, 10)
C) (7, 10)
B) (-3,-4)
D) (7,-4)
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
de orijinde at 9. Koordinatları K(2, 3) plan noktanın x ekseni boyunca 5 birim sola, y eksenl boyunca 7 birim.yukarı ötelenmesi sonucundaki görüntüsünün koordinatları aşağıdakiler- den hangisidir? A) (-3, 10) C) (7, 10) B) (-3,-4) D) (7,-4)
20. Şekil-1'de açınımı verilen üçgen dik prizma tam ortasından iki eş parçaya ayrılacaktır. Daha sonra elde edilen
parçalara Şekli-2'deki dikdörtgen şeklindeki kartondan birer yan yüz eklenerek iki adet üçgen dik prizma elde
edilecektir.
20 cm
20 cm
20 cm
20 cm 40 cm
Ý Şekil-1
Şekil-2
Bu iş tamamlanıp iki adet dik üçgen prizma elde edildikten sonra Şekil-2'deki dikdörtgen kartondan geriye
kalan parçanın bir yüzünün alanı kaç cm²'dir?
B) 196
C) 160
A) 320
D) 120
24 cm
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
20. Şekil-1'de açınımı verilen üçgen dik prizma tam ortasından iki eş parçaya ayrılacaktır. Daha sonra elde edilen parçalara Şekli-2'deki dikdörtgen şeklindeki kartondan birer yan yüz eklenerek iki adet üçgen dik prizma elde edilecektir. 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 40 cm Ý Şekil-1 Şekil-2 Bu iş tamamlanıp iki adet dik üçgen prizma elde edildikten sonra Şekil-2'deki dikdörtgen kartondan geriye kalan parçanın bir yüzünün alanı kaç cm²'dir? B) 196 C) 160 A) 320 D) 120 24 cm
BECERI TEMELLİ DEĞERLENDİRME TESTİ
3. Aşağıdaki kareli zeminde verilen dik üçgenlerin d doğrusuna göre yansıma ve d doğrusu boyunca öteleme işlemle
rinden istenilenler yapılarak d doğrusuna göre simetrik bir görüntü elde edilecektir.
Bunun için en az kaç birimlik öteleme yapmak gerekir?
B) 25
C) 26
A) 24
D) 27
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
BECERI TEMELLİ DEĞERLENDİRME TESTİ 3. Aşağıdaki kareli zeminde verilen dik üçgenlerin d doğrusuna göre yansıma ve d doğrusu boyunca öteleme işlemle rinden istenilenler yapılarak d doğrusuna göre simetrik bir görüntü elde edilecektir. Bunun için en az kaç birimlik öteleme yapmak gerekir? B) 25 C) 26 A) 24 D) 27
TEST-122
5. Aşağıda kare şeklindeki levhanın d₁, d₂, da ve da doğ-
rularına göre yansıması alınacaktır.
d₁
da
d₂
d3
I ve III.
C
III.
Buna göre numaralandırılmış şekillerden hangileri
levhanın bu doğrulardan herhangi birine göre yansı-
masıdır?
Al ve ll.
BLIve III.
D) I, II vel.
3
d
7. Aşağıdaki
geninin d
beşgeni e
1 br
1 br I
Yansıma
HIZ YAYINLARI
Buna
ki uza
AO
C) L
8.
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
TEST-122 5. Aşağıda kare şeklindeki levhanın d₁, d₂, da ve da doğ- rularına göre yansıması alınacaktır. d₁ da d₂ d3 I ve III. C III. Buna göre numaralandırılmış şekillerden hangileri levhanın bu doğrulardan herhangi birine göre yansı- masıdır? Al ve ll. BLIve III. D) I, II vel. 3 d 7. Aşağıdaki geninin d beşgeni e 1 br 1 br I Yansıma HIZ YAYINLARI Buna ki uza AO C) L 8.
na göre yansıması alındığında, elde edilen
d
tir.
1. Erdal'ın hesap makinesindeki rakamlar aşağıdaki gibi görünmektedir.
0123456789
Erdal, aynanın yanında bulunan bu hesap makinesine 37 sayısını yazdığında yansıması aşağıdaki gibi olmaktadır.
Ayna
d
37
BULUM
Test 4
Buna göre, hesap makinesine aşağıda verilen sayılardan hangisi yazılırsa aynadaki görüntüsünde oluşan sayının
yalnız bir asal çarpanı olur?
C)
D)
B)
A)
51
81
201 25
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
na göre yansıması alındığında, elde edilen d tir. 1. Erdal'ın hesap makinesindeki rakamlar aşağıdaki gibi görünmektedir. 0123456789 Erdal, aynanın yanında bulunan bu hesap makinesine 37 sayısını yazdığında yansıması aşağıdaki gibi olmaktadır. Ayna d 37 BULUM Test 4 Buna göre, hesap makinesine aşağıda verilen sayılardan hangisi yazılırsa aynadaki görüntüsünde oluşan sayının yalnız bir asal çarpanı olur? C) D) B) A) 51 81 201 25
neli
ma
II. Yönlendirme
Kolu
Öteleme
1.
TEST-1
Elma
Armut Portakal Elma Muz
Erik Armut
Z
Portakal Muz Erik Armut Çilek
Elma Portakal
-3-2-1 0 1 2 3-3
A
Meyve
Yakalama
Aracı
Limon Çilek Portakal Elma Erik Muz Portakal
Erik Elma Muz Limon Portakal Çilek Armut
Portakal Armut Çilek Muz Elma Çilek Muz
MeyveMatik
Elma
Armut Portakal Çilek
Muz
Erik
Limon
50 Kuruş
ile çalışır.
1
Erik Çilek Muz Elma Limon Portakal Armut
Ön
Sol-
→Sağ
Beslenme Dostu Okul ve Tübitak 4006 projeleri kapsamında öğrencileri ile yukarıda görülen MeyveMatik makinesini tasarla-
yan Caner Öğretmen öğrencilerin sağlıklı beslenmesini hedeflemiştir. Makinenin tepsisinde bulunan 49 bölmeye meyveleri
şekildeki gibi dizmişler ve meyve yakalama aracını ise makinenin üstünde bulunan yönlendirme kollarının merkezinden sal-
lanacak şekilde yerleştirmişlerdir. Meyve yakalama aracı en son hangi meyve alındı ise o meyvenin üzerinde kalmaktadır.
MeyveMatiğin başına gelen 4 arkadaşın hepsi çilek almak istemektedir.
Başlangıçta meyve yakalama aracı şekildeki gibi boyalı limon meyvesinin üzerinde olduğuna göre aşağıdaki yollar-
dan hangisini sırasıyla izlerlerse hepsi çilek yer?
Nazife
İrem
Ahsen
Asude
1 sağ, 4 ön
2 sağ, 1 ön
3 sağ, 1 arka
AY
2 sol, 1 arka
2 sol, 1 ön
1 sağ, 1 ön
1 sağ, 4 arka
1 sol, 1 ön
2 sol, 1 ön
2 sağ, 2 arka
4 sol, 1 arka
2 sağ, 1 ön
3 sol, 1 ön
1 sağ, 1 ön
1 sağ, 2 ön
1 sağ, 2 arka
majak
I. Yönlendirme
Kolu
62101 28
Mozaik
96
Yayınları
Arka
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
neli ma II. Yönlendirme Kolu Öteleme 1. TEST-1 Elma Armut Portakal Elma Muz Erik Armut Z Portakal Muz Erik Armut Çilek Elma Portakal -3-2-1 0 1 2 3-3 A Meyve Yakalama Aracı Limon Çilek Portakal Elma Erik Muz Portakal Erik Elma Muz Limon Portakal Çilek Armut Portakal Armut Çilek Muz Elma Çilek Muz MeyveMatik Elma Armut Portakal Çilek Muz Erik Limon 50 Kuruş ile çalışır. 1 Erik Çilek Muz Elma Limon Portakal Armut Ön Sol- →Sağ Beslenme Dostu Okul ve Tübitak 4006 projeleri kapsamında öğrencileri ile yukarıda görülen MeyveMatik makinesini tasarla- yan Caner Öğretmen öğrencilerin sağlıklı beslenmesini hedeflemiştir. Makinenin tepsisinde bulunan 49 bölmeye meyveleri şekildeki gibi dizmişler ve meyve yakalama aracını ise makinenin üstünde bulunan yönlendirme kollarının merkezinden sal- lanacak şekilde yerleştirmişlerdir. Meyve yakalama aracı en son hangi meyve alındı ise o meyvenin üzerinde kalmaktadır. MeyveMatiğin başına gelen 4 arkadaşın hepsi çilek almak istemektedir. Başlangıçta meyve yakalama aracı şekildeki gibi boyalı limon meyvesinin üzerinde olduğuna göre aşağıdaki yollar- dan hangisini sırasıyla izlerlerse hepsi çilek yer? Nazife İrem Ahsen Asude 1 sağ, 4 ön 2 sağ, 1 ön 3 sağ, 1 arka AY 2 sol, 1 arka 2 sol, 1 ön 1 sağ, 1 ön 1 sağ, 4 arka 1 sol, 1 ön 2 sol, 1 ön 2 sağ, 2 arka 4 sol, 1 arka 2 sağ, 1 ön 3 sol, 1 ön 1 sağ, 1 ön 1 sağ, 2 ön 1 sağ, 2 arka majak I. Yönlendirme Kolu 62101 28 Mozaik 96 Yayınları Arka
Zorlu-yorum
AY
4
1
4 6 x
-2
O
-2-
II
Koordinat sisteminde verilen I numaralı karenin
x eksenine göre ve Il numaralı karenin y ekse-
nine göre yansıması altındaki görüntüleri alını-
yor.
Son durumda elde edilen görüntülerin kesiş-
tikleri bölgenin alanı kaç birimkaredir?
D) 8
A) 2
B) 4
C) 6
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
Zorlu-yorum AY 4 1 4 6 x -2 O -2- II Koordinat sisteminde verilen I numaralı karenin x eksenine göre ve Il numaralı karenin y ekse- nine göre yansıması altındaki görüntüleri alını- yor. Son durumda elde edilen görüntülerin kesiş- tikleri bölgenin alanı kaç birimkaredir? D) 8 A) 2 B) 4 C) 6
LGS DENEME KİTAPÇIGI
AAA
SAYISAL BOLOM
5
4
3
2
1
1
2
3 4
5 4 3 2 -1 0
-1
-2
-3
5
Yukarıda verilen koordinat sisteminde A noktasında bir karınca bulunmaktadır. Daha sonra B(5,-1)
noktasına da bir uğur böceği geliyor ve [AB] doğru parçası oluşuyor.
Buna göre [AB] doğru parçasının orta noktasında bulunan C noktasının x eksenine olan uzak-
liği kaç br'dir?
A) 1
BY 3
C) 5
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
LGS DENEME KİTAPÇIGI AAA SAYISAL BOLOM 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 -1 0 -1 -2 -3 5 Yukarıda verilen koordinat sisteminde A noktasında bir karınca bulunmaktadır. Daha sonra B(5,-1) noktasına da bir uğur böceği geliyor ve [AB] doğru parçası oluşuyor. Buna göre [AB] doğru parçasının orta noktasında bulunan C noktasının x eksenine olan uzak- liği kaç br'dir? A) 1 BY 3 C) 5
Dikdörtger
Buna göre aşağıdaki kelimeleri ekrana yazan 4 yarışmacıdan hangisi oyunu kazanır?
Alakran
B) ankara
C) kanka
D) anakara
en yüzeyleri ta
san geometr
3. Aşağıda çember üzerinde verilen noktalara, bazı dönüşüm hareketleri tanımlanmıştır.
Omek
B
yanda verile
alemanların
1. dönüşüm: A, O, K noktalanndan geçen doğruya göre yansıma
II. dönüşüm: B, O, L noktalarından geçen doğruya göre yansıma
A, OK ve B. O, L noktaları kendi aralarında doğrusal noktalar olup. O noktası
çemberin merkezidir.
8
Buna göre çember üzerindeki noktalara önce I., ardından II. dönüşüm hareketi uygulanırsa hangi şekil
elde edilir?
K
D)
C)
B
A)
B)
Yan Yü
B
L
B
A
K
K
B
A
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
Dikdörtger Buna göre aşağıdaki kelimeleri ekrana yazan 4 yarışmacıdan hangisi oyunu kazanır? Alakran B) ankara C) kanka D) anakara en yüzeyleri ta san geometr 3. Aşağıda çember üzerinde verilen noktalara, bazı dönüşüm hareketleri tanımlanmıştır. Omek B yanda verile alemanların 1. dönüşüm: A, O, K noktalanndan geçen doğruya göre yansıma II. dönüşüm: B, O, L noktalarından geçen doğruya göre yansıma A, OK ve B. O, L noktaları kendi aralarında doğrusal noktalar olup. O noktası çemberin merkezidir. 8 Buna göre çember üzerindeki noktalara önce I., ardından II. dönüşüm hareketi uygulanırsa hangi şekil elde edilir? K D) C) B A) B) Yan Yü B L B A K K B A
sima sonucu
antüsünü oluştu
2. Test
Kazanım 8.3.2.2
Nokta, doğru parçası ve diğer sekillerin yansıma sonucu oluşan
görüntüsünü oluşturur
6. Unite
2. Test
rafından
Dönüşüm Geometrisi
11.
cl
t
.
d
İPUCU - 9
Yukarıdaki şeklin k veya d doğrularına göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü aşağı-
dakilerden hangisi olabilir?
A)
B)
C)
D)
so
Q
+
XT t
X2 +
29S
es
ş
2
mladoxnin
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
sima sonucu antüsünü oluştu 2. Test Kazanım 8.3.2.2 Nokta, doğru parçası ve diğer sekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur 6. Unite 2. Test rafından Dönüşüm Geometrisi 11. cl t . d İPUCU - 9 Yukarıdaki şeklin k veya d doğrularına göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü aşağı- dakilerden hangisi olabilir? A) B) C) D) so Q + XT t X2 + 29S es ş 2 mladoxnin
5. 6A ve 6B sınıflarından bir etkinliğe sırasıyla
15 ve 18 öğrenci katılmıştır.
Buna göre iki sınıftan seçilen öğrenci sayı-
larının birbirine oranı aşağıdakilerden han-
gisi olamaz?
12
5
A)
6
B)
C)
C
6
5
D)
12
15
10
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
5. 6A ve 6B sınıflarından bir etkinliğe sırasıyla 15 ve 18 öğrenci katılmıştır. Buna göre iki sınıftan seçilen öğrenci sayı- larının birbirine oranı aşağıdakilerden han- gisi olamaz? 12 5 A) 6 B) C) C 6 5 D) 12 15 10
3r2
bubre
.
15. Yarıçapı r birim olan dairenin alani a formülü ile hesaplanır.
Koordinat sistemi üzerinde yer alan bir daireye aşağıda verilen iki farklı işlem uygulanıyor.
Dairenin önce x eksenine göre yansıması alınıyor, sonra 3 birim aşağıya öteleniyor ve dairenin merkezinin
koordinatlar (1,2) oluyor.
Daire önce 2 birim aşağıya öteleniyor, sonra y eksenine göre yansıması alınıyor ve son durumda daire üzerin-
de merkeze en uzak konumda seçilen bir noktanın koordinatları (-5, →7) oluyor.
Buna göre, bu dairenin koordinat sistemi üzerinde kapladığı alan kaç birimkaredir? (st = 3 alınız.)
BY 48
C) 75
D) 192
.
A) 27
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
3r2 bubre . 15. Yarıçapı r birim olan dairenin alani a formülü ile hesaplanır. Koordinat sistemi üzerinde yer alan bir daireye aşağıda verilen iki farklı işlem uygulanıyor. Dairenin önce x eksenine göre yansıması alınıyor, sonra 3 birim aşağıya öteleniyor ve dairenin merkezinin koordinatlar (1,2) oluyor. Daire önce 2 birim aşağıya öteleniyor, sonra y eksenine göre yansıması alınıyor ve son durumda daire üzerin- de merkeze en uzak konumda seçilen bir noktanın koordinatları (-5, →7) oluyor. Buna göre, bu dairenin koordinat sistemi üzerinde kapladığı alan kaç birimkaredir? (st = 3 alınız.) BY 48 C) 75 D) 192 . A) 27
13. Braille görme engellilerin okuyup yazmaları için geliştirilmiş bir yazı sistemidir. Braille rakamları da aşağıdaki gibi
tanımlanmıştır.
14. Ba
çal
.
2
3
3
0
1
4
Ba
yü:
Aş
bo
5
6
7
8
9
Gaye Öğretmen öğrencilerinden, Braille rakamlarını kullanarak oluşturacakları sayılarla aşağıdaki işlemleri yap-
malarını istiyor.
Her öğrenci;
Üç basamaklı bir sayı oluşturacak.
• Bu sayının y eksenine göre yansımasını alarak yeni bir sayı elde edecek.
• Elde edilen yeni sayı ile ilk sayının toplamını hesaplayacaktır.
Beril üç rakam seçerek sayısını oluşturmuş ancak defterine aşağıdaki gibi kahve dökülmüş onlar ve birler basa-
mağındaki rakamlar silinmiştir.
AY 3
7 4
Ba
ya
A)
Beril birler ve onlar basamağı için seçtiği rakamların y eksenine göre yansımasının da yine aynı rakamları gös-
terdiğini hatırlamış ve Gaye Öğretmen'in istediği işlemleri yaparak sayıların toplamını bulmuştur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Beril'in bulduğu toplamın sonucu olamaz?
A) 1451
B) 1371
C) 1047
D1976
15. Y
K
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
13. Braille görme engellilerin okuyup yazmaları için geliştirilmiş bir yazı sistemidir. Braille rakamları da aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 14. Ba çal . 2 3 3 0 1 4 Ba yü: Aş bo 5 6 7 8 9 Gaye Öğretmen öğrencilerinden, Braille rakamlarını kullanarak oluşturacakları sayılarla aşağıdaki işlemleri yap- malarını istiyor. Her öğrenci; Üç basamaklı bir sayı oluşturacak. • Bu sayının y eksenine göre yansımasını alarak yeni bir sayı elde edecek. • Elde edilen yeni sayı ile ilk sayının toplamını hesaplayacaktır. Beril üç rakam seçerek sayısını oluşturmuş ancak defterine aşağıdaki gibi kahve dökülmüş onlar ve birler basa- mağındaki rakamlar silinmiştir. AY 3 7 4 Ba ya A) Beril birler ve onlar basamağı için seçtiği rakamların y eksenine göre yansımasının da yine aynı rakamları gös- terdiğini hatırlamış ve Gaye Öğretmen'in istediği işlemleri yaparak sayıların toplamını bulmuştur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Beril'in bulduğu toplamın sonucu olamaz? A) 1451 B) 1371 C) 1047 D1976 15. Y K
20
A
D
c
B
1 br
1 br
Kareli zeminde verilen A ve B noktalarını kullanarak C ve D noktaları belirlenecektir.
C noktası B noktasının 4 adım sağında, 2 adım yukarısındadır.
D noktası ise A noktasınin 16 adım sağında, 6 adım aşağısındadır.
Buna göre C ve D noktalarının arasındaki uzaklık kaç birimdir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Ortaokul Matematik
Dönüşüm Geometrisi
20 A D c B 1 br 1 br Kareli zeminde verilen A ve B noktalarını kullanarak C ve D noktaları belirlenecektir. C noktası B noktasının 4 adım sağında, 2 adım yukarısındadır. D noktası ise A noktasınin 16 adım sağında, 6 adım aşağısındadır. Buna göre C ve D noktalarının arasındaki uzaklık kaç birimdir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4