Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Geometrik Cisimler Soruları

12
Yukarıdaki eş birim küplerle oluşturulmuş küp-
lerin sadece görülen yüzleri kırmızıya boyanı-
yor. Sonra bu küpler birim küplere bölünüp boş
bir kutuya atılıyor. Bu kutudan rastgele bir küp
çekiliyor.
Buna göre çekilen küpün hiçbir yüzü boyalı
olmayan bir küp olma olasılığı kaçtır?
7
A) 36
B)
8
C)
36
9
36
M. 8.5.1.5
10
D) 36
41
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
12 Yukarıdaki eş birim küplerle oluşturulmuş küp- lerin sadece görülen yüzleri kırmızıya boyanı- yor. Sonra bu küpler birim küplere bölünüp boş bir kutuya atılıyor. Bu kutudan rastgele bir küp çekiliyor. Buna göre çekilen küpün hiçbir yüzü boyalı olmayan bir küp olma olasılığı kaçtır? 7 A) 36 B) 8 C) 36 9 36 M. 8.5.1.5 10 D) 36 41
5. Kare prizmanın yüzey alanı bütün yüzeylerin alan-
lan toplamına eşittir.
Aşağıda uzunlukları verilen kare prizma şeklindeki
tahta blok, bir boya kutusuna batırılıp çıkarıldığın-
da yüksekliğinin yanısına kadar olan kısmının
tamamen mavi renge boyandığı görülmektedir.
5 cm
16 cm
A) 185
5 cm
Buna göre bu prizmanın boyalı kısımlarının
yüzey alanlarının toplamı kaç santimetrekare-
dir?
B) 190
C) 195
D) 200
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
5. Kare prizmanın yüzey alanı bütün yüzeylerin alan- lan toplamına eşittir. Aşağıda uzunlukları verilen kare prizma şeklindeki tahta blok, bir boya kutusuna batırılıp çıkarıldığın- da yüksekliğinin yanısına kadar olan kısmının tamamen mavi renge boyandığı görülmektedir. 5 cm 16 cm A) 185 5 cm Buna göre bu prizmanın boyalı kısımlarının yüzey alanlarının toplamı kaç santimetrekare- dir? B) 190 C) 195 D) 200
4.
I
||
IV
Yukarıda verilen dörtgen, beşgen, altıgen ve yedigen şeklindeki kartonların tüm köşegenleri çi-
ziliyor. Daha sonra tüm kartonlar köşegenler boyunca kesiliyor.
Buna göre bu kartonlardan kaç tanesinin kenar sayısı, kesildikten sonra oluşan
dan birinin kenar sayısına eşittir?
parçalar
A) I
B) II
C) III
D) IV
5. SINIF TEKRARI
TERRARI
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
4. I || IV Yukarıda verilen dörtgen, beşgen, altıgen ve yedigen şeklindeki kartonların tüm köşegenleri çi- ziliyor. Daha sonra tüm kartonlar köşegenler boyunca kesiliyor. Buna göre bu kartonlardan kaç tanesinin kenar sayısı, kesildikten sonra oluşan dan birinin kenar sayısına eşittir? parçalar A) I B) II C) III D) IV 5. SINIF TEKRARI TERRARI
3
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı bütün yüzlerinin alanları toplamına eşittir.
Şekil 1
Zemin
Şekil II
inluğu) x (Uzun kenarının uzunluğu)
Birbirine eş iki kare prizma biçimindeki tahta blok, bir zemine Şekil l'deki gibi birer yan yüzü çakışık olacak şekilde,
Şekil Il'de ise tabanları çakışık olacak şekilde yerleştiriliyor.
Şekill'de zemine değen yüzeylerin alanları toplamı 50 cm². Şekil Il'de ise zemine değen yüzey ve birbirine çakışık
olan tabanlar dışındaki diğer yüzeylerin alanlan toplamı 210 cm²'dir.
Buna göre bir tane kare prizma tahta bloğun yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
A) 100
C) 140
B) 120
Zemin
D) 160
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
3 Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı bütün yüzlerinin alanları toplamına eşittir. Şekil 1 Zemin Şekil II inluğu) x (Uzun kenarının uzunluğu) Birbirine eş iki kare prizma biçimindeki tahta blok, bir zemine Şekil l'deki gibi birer yan yüzü çakışık olacak şekilde, Şekil Il'de ise tabanları çakışık olacak şekilde yerleştiriliyor. Şekill'de zemine değen yüzeylerin alanları toplamı 50 cm². Şekil Il'de ise zemine değen yüzey ve birbirine çakışık olan tabanlar dışındaki diğer yüzeylerin alanlan toplamı 210 cm²'dir. Buna göre bir tane kare prizma tahta bloğun yüzey alanı kaç santimetrekaredir? A) 100 C) 140 B) 120 Zemin D) 160
TITE 2: Kareköklü ifadelerle Carpma ve Bölme işlemleri
Kalıplaşmış İkiz Sorular
B. Aşağıda öğrencilere verilen dikdörtgen biçimindeki öğ-
renci kartının görseli verilmiştir.
Öğrenci Kimlik Kartı
Adı:
Soyadı:
Okul:
Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı
olan bu kartın üzerinde resim yapıştırılan kare şeklin-
deki bölgenin alanı kartın ön yüzünün alanının %40'ına
eşittir.
Resim yapıştırılan karenin bir kenar uzunluğu 3√2
cm olduğuna göre, kartın çevresi kaç cm'dir?
A) 92
B) 36
C) 28
D) 18
15
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
TITE 2: Kareköklü ifadelerle Carpma ve Bölme işlemleri Kalıplaşmış İkiz Sorular B. Aşağıda öğrencilere verilen dikdörtgen biçimindeki öğ- renci kartının görseli verilmiştir. Öğrenci Kimlik Kartı Adı: Soyadı: Okul: Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan bu kartın üzerinde resim yapıştırılan kare şeklin- deki bölgenin alanı kartın ön yüzünün alanının %40'ına eşittir. Resim yapıştırılan karenin bir kenar uzunluğu 3√2 cm olduğuna göre, kartın çevresi kaç cm'dir? A) 92 B) 36 C) 28 D) 18 15
3. Aşağıda dikdörtgen şeklinde özdeş 5 kapağı bulunan
birdolap verilmiştir.
A)
Genişliği m olan bu dolaptaki kapaklardan bi-
14
3
rinin çevre uzunluğu kaç metredir?
22
3
B)
14 m
3
70
9
O O
C) 8
D)
28
3
un
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
3. Aşağıda dikdörtgen şeklinde özdeş 5 kapağı bulunan birdolap verilmiştir. A) Genişliği m olan bu dolaptaki kapaklardan bi- 14 3 rinin çevre uzunluğu kaç metredir? 22 3 B) 14 m 3 70 9 O O C) 8 D) 28 3 un
Burcu aşağıda alanları ile verilmiş dikdörtgen kâğıtlardan ikisini kullanarak, 5 cm'lik kısımları üst üste gele-
cek şekilde yeni bir dikdörtgen oluşturmuştur.
7
60 cm²
A) 99
88 cm²
66 cm²
Kâğıtların kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden 1'den büyük doğal sayı olduğuna göre
Burcu'nun elde ettiği dikdörtgenin alanı en fazla kaç santimetrekaredir?
B) 128
5 cm
C) 132
D) 144
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
Burcu aşağıda alanları ile verilmiş dikdörtgen kâğıtlardan ikisini kullanarak, 5 cm'lik kısımları üst üste gele- cek şekilde yeni bir dikdörtgen oluşturmuştur. 7 60 cm² A) 99 88 cm² 66 cm² Kâğıtların kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden 1'den büyük doğal sayı olduğuna göre Burcu'nun elde ettiği dikdörtgenin alanı en fazla kaç santimetrekaredir? B) 128 5 cm C) 132 D) 144
ilmiş olan
r?
C) 160
prizma-
D) 170
yüksekliği 8 cm olan
sının hacmi kaç cm³
C) 164 D) 168
7.
Bir çocuk oyun alanında küp şeklinde iki eş kü-
tük arasına dikdörtgenler prizması şeklinde bir
plastik parça yerleştirilmiştir.
10 cm
200 cm
20 cm
Şekilde verilmiş ayrıt uzunluklarına göre
tüm cismin hacmi kaç dm³ tür?
A) 124 B) 122
C) 114
D) 112
9. Bir
yar
Pe
BL
ka
A)
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
ilmiş olan r? C) 160 prizma- D) 170 yüksekliği 8 cm olan sının hacmi kaç cm³ C) 164 D) 168 7. Bir çocuk oyun alanında küp şeklinde iki eş kü- tük arasına dikdörtgenler prizması şeklinde bir plastik parça yerleştirilmiştir. 10 cm 200 cm 20 cm Şekilde verilmiş ayrıt uzunluklarına göre tüm cismin hacmi kaç dm³ tür? A) 124 B) 122 C) 114 D) 112 9. Bir yar Pe BL ka A)
Bir cismin yoğunluğu kütlesinin hacmine bölünmesiyle bulunur.
Yoğunluk =
Kütle
Hacim
4 dm
gr
cm³
199
2 cm
Yukarıda verilen dikdörtgenler prizması şeklinde demirden yapılmış içi dolu cismin kütlesi 1574 gram
ise cismin yüksekliği kaç cm'dir? (Demirin yoğunluğu 7,87 gr/cm³ tür.)
A) 25
B) 12,5
C) 25
1870
x 1574
15-
D) 37,5
10
puan
70
Örnek Akademi / 6. Sınıf Benim Puantaj Soru Bankam
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
Bir cismin yoğunluğu kütlesinin hacmine bölünmesiyle bulunur. Yoğunluk = Kütle Hacim 4 dm gr cm³ 199 2 cm Yukarıda verilen dikdörtgenler prizması şeklinde demirden yapılmış içi dolu cismin kütlesi 1574 gram ise cismin yüksekliği kaç cm'dir? (Demirin yoğunluğu 7,87 gr/cm³ tür.) A) 25 B) 12,5 C) 25 1870 x 1574 15- D) 37,5 10 puan 70 Örnek Akademi / 6. Sınıf Benim Puantaj Soru Bankam
12.
50 cm
150 cm
abignen lip shamale ud og snu
A)
31
36
Cr
60 cm
Yukarıda kare prizma şeklinde buzdolabı ve dikdörtgen
prizma şeklinde derin dondurucunun ölçüleri verilmiştir.
B)
120 cm
Buzdolabının yüzey alanı ve derin dondurucunun
kesrinin en sade hali
yüzey alanı A ile gösterilirse
aşağıdakilerden hangisidir?
23
18
C)
80 cm
25260
60 cm
=260
D)
36
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
12. 50 cm 150 cm abignen lip shamale ud og snu A) 31 36 Cr 60 cm Yukarıda kare prizma şeklinde buzdolabı ve dikdörtgen prizma şeklinde derin dondurucunun ölçüleri verilmiştir. B) 120 cm Buzdolabının yüzey alanı ve derin dondurucunun kesrinin en sade hali yüzey alanı A ile gösterilirse aşağıdakilerden hangisidir? 23 18 C) 80 cm 25260 60 cm =260 D) 36
Aşağıda üzerinde bazı noktalan harflendirilmiş bir kareli kâğıt verilmiştir.
A
48
B
S
P
R
K
X
14
Bu kareli kâğıt üzerinde gösterilen noktalar kullanılarak ABC açısı çiziliyor. Bu kâğıda ABC'na eş ve kollann
dan biri [DK olan bir açı çizilecektir.
Buna göre bu açıyı çizebilmek için aşağıdaki ışınlardan hangisi kullanılmalıdır?
A) [DE
BHDR
CHUS
D) [DT
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
Aşağıda üzerinde bazı noktalan harflendirilmiş bir kareli kâğıt verilmiştir. A 48 B S P R K X 14 Bu kareli kâğıt üzerinde gösterilen noktalar kullanılarak ABC açısı çiziliyor. Bu kâğıda ABC'na eş ve kollann dan biri [DK olan bir açı çizilecektir. Buna göre bu açıyı çizebilmek için aşağıdaki ışınlardan hangisi kullanılmalıdır? A) [DE BHDR CHUS D) [DT
D
A
A)
Şekil-l
Şekil-l'de verilen dikdörtgen şeklindeki kağıt köşeleri üst üste gelecek şekilde ok yönünd
katlandığında Şekil-ll'deki dikdörtgen elde ediliyor.
B
|AB| = 15 cm
|AD| = |AB|
olduğuna göre Şekil-ll'de oluşan dikdörtgenin bir yüzünün alanı kaç santimetrekaredi
15
8
B)
25
6
Şekil-II
C)
75
8
12
10
D)-
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
D A A) Şekil-l Şekil-l'de verilen dikdörtgen şeklindeki kağıt köşeleri üst üste gelecek şekilde ok yönünd katlandığında Şekil-ll'deki dikdörtgen elde ediliyor. B |AB| = 15 cm |AD| = |AB| olduğuna göre Şekil-ll'de oluşan dikdörtgenin bir yüzünün alanı kaç santimetrekaredi 15 8 B) 25 6 Şekil-II C) 75 8 12 10 D)-
4 cm
B) 512
8 cm
8 cm
12 cm
Yukarıda verilen kare prizma şeklindeki ahşap
blok testere ile kenarlarına paralel olacak şekil
de kesikli çizgiden kesilerek iki parçaya ayrılıyor.
Buna göre elde edilen yeni prizmaların yü
zey alanlarının toplamı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 448
C) 576
D) 640
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
4 cm B) 512 8 cm 8 cm 12 cm Yukarıda verilen kare prizma şeklindeki ahşap blok testere ile kenarlarına paralel olacak şekil de kesikli çizgiden kesilerek iki parçaya ayrılıyor. Buna göre elde edilen yeni prizmaların yü zey alanlarının toplamı aşağıdakilerden hangisidir? A) 448 C) 576 D) 640
Braynibinin uzunluğu a olan küpün alanı yüzey 6a dir.
2 cm
5 cm
2,5 cm
Selma yukarıdaki kibrit kutularını yan yana ve üst üste dizerek alanı 600 om küp elde ediyor.
Buna göre Selam bu iş için kaç adet kibrit kutusu kullanmıştır?
A) 20
B) 40
C) 60
D) 80
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
Braynibinin uzunluğu a olan küpün alanı yüzey 6a dir. 2 cm 5 cm 2,5 cm Selma yukarıdaki kibrit kutularını yan yana ve üst üste dizerek alanı 600 om küp elde ediyor. Buna göre Selam bu iş için kaç adet kibrit kutusu kullanmıştır? A) 20 B) 40 C) 60 D) 80
3. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çokgenlerin köşe sayıları ile kenar sayıları eşittir.
B) Dikdörtgenlerin iki tane köşegeni vardır.
C) Bir çokgenin iç açı sayısı kenar sayısından bir faz-
ladır.
D) Üçgenlerin köşegeni yoktur.
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
3. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Çokgenlerin köşe sayıları ile kenar sayıları eşittir. B) Dikdörtgenlerin iki tane köşegeni vardır. C) Bir çokgenin iç açı sayısı kenar sayısından bir faz- ladır. D) Üçgenlerin köşegeni yoktur.
1.
a, b, c birer doğal sayı olmak üzere, √a² b = a√b ve a√b+c√b= (a + c)√b'dir.
Aşağıda özdeş olan 18 tane kare verilmiştir. Bu karelerin bir kenar uzunluğu √50 cm'dir.
Test: 3
Bu özdeş karelerin tamamı kullanılarak alanları eşit olan iki dikdörtgen oluşturulacaktır. Oluşturulacak bu dikdörtgen-
lerden birinin çevre uzunluğu en büyük olurken diğerinin çevre uzunluğu en küçük olacaktır.
Buna göre oluşturulacak bu dikdörtgenlerin çevre uzunlukları arasındaki fark kaç santimetredir?
A) 30√2
B) 35√2
C) 40 √2
D) 45√2
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
1. a, b, c birer doğal sayı olmak üzere, √a² b = a√b ve a√b+c√b= (a + c)√b'dir. Aşağıda özdeş olan 18 tane kare verilmiştir. Bu karelerin bir kenar uzunluğu √50 cm'dir. Test: 3 Bu özdeş karelerin tamamı kullanılarak alanları eşit olan iki dikdörtgen oluşturulacaktır. Oluşturulacak bu dikdörtgen- lerden birinin çevre uzunluğu en büyük olurken diğerinin çevre uzunluğu en küçük olacaktır. Buna göre oluşturulacak bu dikdörtgenlerin çevre uzunlukları arasındaki fark kaç santimetredir? A) 30√2 B) 35√2 C) 40 √2 D) 45√2