Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Ortak Kat ve Ortak Bölen Soruları

1. Aşağıda kırmızı ve mavi renkte ipler verilmiştir.
Her iki ipin tamamı cm cinsinden tam sayı olan
eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır.
A) 5
Buna göre elde edilen ip parçalarından bi-
rinin uzunluğu en fazla kaç santimetredir?
C) 15
D) 20
12C
120 cm
B) 10
140 cm
14015
4.
40
20
C
S
Ortaokul Matematik
Ortak Kat ve Ortak Bölen
1. Aşağıda kırmızı ve mavi renkte ipler verilmiştir. Her iki ipin tamamı cm cinsinden tam sayı olan eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. A) 5 Buna göre elde edilen ip parçalarından bi- rinin uzunluğu en fazla kaç santimetredir? C) 15 D) 20 12C 120 cm B) 10 140 cm 14015 4. 40 20 C S
f
10. Aşağıda Şekil l'de kare şeklindeki bir kartona, ikişer kenarı kartonun kenarlarıyla çakışacak şekilde 4 adet mavi renkli eş kare
çizilmiştir. a ve b doğal sayılardır.
24
a cm b cm
Buna göre bu kartonun bir yüzünün alanı kaç santimetrekaredir?
62419
66
Şekil I
Sonra Şekil Il'deki gibi mavi karelerin bir kısmı silinerek 8 eş beyaz renkli kare çizilmiştir.
İlk durumdaki mavi karelerin bir kenarı (a) ile son durumdaki beyaz renkli karenin bir kenarının (b) santimetre cinsinden
EKOK'u 24'tür.
a b = ₂24
A) 676
62416
A
B) 784
241²
32413
C) 900
Şekil II
124
3b ekak 24
61216
D) 1024
61512
Ortaokul Matematik
Ortak Kat ve Ortak Bölen
f 10. Aşağıda Şekil l'de kare şeklindeki bir kartona, ikişer kenarı kartonun kenarlarıyla çakışacak şekilde 4 adet mavi renkli eş kare çizilmiştir. a ve b doğal sayılardır. 24 a cm b cm Buna göre bu kartonun bir yüzünün alanı kaç santimetrekaredir? 62419 66 Şekil I Sonra Şekil Il'deki gibi mavi karelerin bir kısmı silinerek 8 eş beyaz renkli kare çizilmiştir. İlk durumdaki mavi karelerin bir kenarı (a) ile son durumdaki beyaz renkli karenin bir kenarının (b) santimetre cinsinden EKOK'u 24'tür. a b = ₂24 A) 676 62416 A B) 784 241² 32413 C) 900 Şekil II 124 3b ekak 24 61216 D) 1024 61512
19. Uzunlukları sırası ile 150 cm ve 200 cm olan iki
kütük eşit uzunlukta parçalara ayrılmıştır.
150 cm
8
200 cm
Her iki kütükten elde edilen parçaların her birinin
uzunluğu 30 cm den kısadır.
Buna göre her iki kütükten elde edilen toplam
parça sayısı en az kaçtır?
A) 16
B) 14
C) 12
D) 7
Ortaokul Matematik
Ortak Kat ve Ortak Bölen
19. Uzunlukları sırası ile 150 cm ve 200 cm olan iki kütük eşit uzunlukta parçalara ayrılmıştır. 150 cm 8 200 cm Her iki kütükten elde edilen parçaların her birinin uzunluğu 30 cm den kısadır. Buna göre her iki kütükten elde edilen toplam parça sayısı en az kaçtır? A) 16 B) 14 C) 12 D) 7
2. TEST Carpanlar ve Katlar
10. Aşağıda uzunluğu 210 cm ile 240 cm arasında olan kalas verilmiştir.
Mavi veya sarı renkli cetveller kısa kenarları ortak olacak şekilde boşluk kalmadan birleştirildiğinde kala-
sın uzunluğu tam olarak ölçülebiliyor.
Mavi cetvel 7 cm, sarı cetvel 3 cm uzunluğunda olduğuna göre aşağıdaki cetvellerden hangisi kısa
kenarları ortak olacak şekilde boşluk kalmadan yan yana birleştirildiğinde aynı kalası tam olarak
ölçebilir?
A)
C)
12 cm
42 cm
B)
D)
33 cm
66 cm
Ortaokul Matematik
Ortak Kat ve Ortak Bölen
2. TEST Carpanlar ve Katlar 10. Aşağıda uzunluğu 210 cm ile 240 cm arasında olan kalas verilmiştir. Mavi veya sarı renkli cetveller kısa kenarları ortak olacak şekilde boşluk kalmadan birleştirildiğinde kala- sın uzunluğu tam olarak ölçülebiliyor. Mavi cetvel 7 cm, sarı cetvel 3 cm uzunluğunda olduğuna göre aşağıdaki cetvellerden hangisi kısa kenarları ortak olacak şekilde boşluk kalmadan yan yana birleştirildiğinde aynı kalası tam olarak ölçebilir? A) C) 12 cm 42 cm B) D) 33 cm 66 cm
ÖLEN (EBOB)
top-
ZIRVE
uzunluk- 10. Aşağıda birer yüzünün alanları 60 cm² ve
105 cm² olan dikdörtgen şeklinde iki karton ve-
rilmiştir.
60 cm²
OGRETEN
Test-5
105 cm²
Bu iki dikdörtgen kartonun kenar uzunlukları
santimetre cinsinden doğal sayı ve kısa kenar
uzunlukları birbirine eşittir.
105 60/3
Buna göre bu kartonların kısa kenarlarının
uzunluğu en fazla kaç santimetredir?
A) 3
B) 5
C10
(D) 15
snus
35
r
Ortaokul Matematik
Ortak Kat ve Ortak Bölen
ÖLEN (EBOB) top- ZIRVE uzunluk- 10. Aşağıda birer yüzünün alanları 60 cm² ve 105 cm² olan dikdörtgen şeklinde iki karton ve- rilmiştir. 60 cm² OGRETEN Test-5 105 cm² Bu iki dikdörtgen kartonun kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı ve kısa kenar uzunlukları birbirine eşittir. 105 60/3 Buna göre bu kartonların kısa kenarlarının uzunluğu en fazla kaç santimetredir? A) 3 B) 5 C10 (D) 15 snus 35 r
daki bilgileri vermiştir:
sayı çarpanı vardır.
itif tam sayı çarpanlarının toplamının 1 fazlasına
dir?
D) 36
LGS DENEME SINAVI - 1
20 cm
LGS DENEME SINAVI - 1
18.
19.
70 m
7m
7m
70 m
7m 7m 7m
Yukarıda gösterilen doğrusal yolun sadece bir tarafına, başından itibaren 70 metre aralıklarla direkler dikilecektir.
Direklerin arasına da ağaçların direklerle ve ağaçların kendi aralarında daima 7 metre mesafe bulunacak şekilde
ağaçlar dikilecektir.
MATEMATİK
Yolun sonuna direkten sonra 3 adet ağaç dikilebildiğine göre aşağıdakilerden hangisi yolun metre türünden
uzunluğu olamaz? (Ağaçların ve direklerin kalınlıkları dikkate alınmayacaktır.)
A) 721
B) 1071
C) 1291
D) 2961
Ortaokul Matematik
Ortak Kat ve Ortak Bölen
daki bilgileri vermiştir: sayı çarpanı vardır. itif tam sayı çarpanlarının toplamının 1 fazlasına dir? D) 36 LGS DENEME SINAVI - 1 20 cm LGS DENEME SINAVI - 1 18. 19. 70 m 7m 7m 70 m 7m 7m 7m Yukarıda gösterilen doğrusal yolun sadece bir tarafına, başından itibaren 70 metre aralıklarla direkler dikilecektir. Direklerin arasına da ağaçların direklerle ve ağaçların kendi aralarında daima 7 metre mesafe bulunacak şekilde ağaçlar dikilecektir. MATEMATİK Yolun sonuna direkten sonra 3 adet ağaç dikilebildiğine göre aşağıdakilerden hangisi yolun metre türünden uzunluğu olamaz? (Ağaçların ve direklerin kalınlıkları dikkate alınmayacaktır.) A) 721 B) 1071 C) 1291 D) 2961
9.
Bir çubuk aşağıdaki gibi iki farklı şekilde eş parçalara
ayrıldığında her bir parçanın uzunluğu santimetre
cinsinden bir doğal sayı olmaktadır.
1. Kesim →→
2. Kesim →
Buna göre, başlangıçtaki çubuğun uzunluğu en
az kaç santimetredir?
A) 9
B) 12
C) 16
D) 24
1
Ortaokul Matematik
Ortak Kat ve Ortak Bölen
9. Bir çubuk aşağıdaki gibi iki farklı şekilde eş parçalara ayrıldığında her bir parçanın uzunluğu santimetre cinsinden bir doğal sayı olmaktadır. 1. Kesim →→ 2. Kesim → Buna göre, başlangıçtaki çubuğun uzunluğu en az kaç santimetredir? A) 9 B) 12 C) 16 D) 24 1
4.
5.
16
16 L
100%
Doğut
18 L
100%
Doğal
Bir zeytinyağı deposundaki yağ 16 L'lik veya 18 L'lik
şişelere doldurulduğunda her defasında 5 L zeytinyağı
kalmaktadır.
Depoda 500 L' den fazla zeytinyağı olduğuna göre
depoda en az kaç L zeytinyağı vardır?
B
Şekildeki A-B yolunu Ayşe ve Veli son adımları
noktasında bitecek biçimde yürümüşlerdir. Ayşe' nin
bir adım uzunluğu 40 cm, Veli' nin her bir adım uzunlu
45 cm'dir.
Buna göre A' dan B'ye giderken Ayşe Veli'den en
kaç adım fazla atmıştır?
Ortaokul Matematik
Ortak Kat ve Ortak Bölen
4. 5. 16 16 L 100% Doğut 18 L 100% Doğal Bir zeytinyağı deposundaki yağ 16 L'lik veya 18 L'lik şişelere doldurulduğunda her defasında 5 L zeytinyağı kalmaktadır. Depoda 500 L' den fazla zeytinyağı olduğuna göre depoda en az kaç L zeytinyağı vardır? B Şekildeki A-B yolunu Ayşe ve Veli son adımları noktasında bitecek biçimde yürümüşlerdir. Ayşe' nin bir adım uzunluğu 40 cm, Veli' nin her bir adım uzunlu 45 cm'dir. Buna göre A' dan B'ye giderken Ayşe Veli'den en kaç adım fazla atmıştır?
6.
A
A MAKINESI
15 dhe 200
60ck 800
10 dk çalışır, 5 dk dinlenir
Hız bilgisi: dakikada
15 dk 20 kağıt baskısı
440
2000
B MAKINESI
8 dk çalışır, 4 dk dinlenir
Hız bilgisi: dakikada
30 kâğıt baskısı
12 dk
Bir okuldaki A ve B marka fotokopi makineleriyle
ilgili bilgiler yukarıda verilmiştir. Bu iki makine aynı
anda çalıştırılmış ve makineler kağıtları çoğaltmaya
başlamıştır.
(B) 1600
D) 2300
Tekrar aynı anda çalışmaya başladıkları zamana
kadar toplam kaç baskı yapılmış olur?
BATMA
8.10
15 1
54
12/2
2
Ortaokul Matematik
Ortak Kat ve Ortak Bölen
6. A A MAKINESI 15 dhe 200 60ck 800 10 dk çalışır, 5 dk dinlenir Hız bilgisi: dakikada 15 dk 20 kağıt baskısı 440 2000 B MAKINESI 8 dk çalışır, 4 dk dinlenir Hız bilgisi: dakikada 30 kâğıt baskısı 12 dk Bir okuldaki A ve B marka fotokopi makineleriyle ilgili bilgiler yukarıda verilmiştir. Bu iki makine aynı anda çalıştırılmış ve makineler kağıtları çoğaltmaya başlamıştır. (B) 1600 D) 2300 Tekrar aynı anda çalışmaya başladıkları zamana kadar toplam kaç baskı yapılmış olur? BATMA 8.10 15 1 54 12/2 2
Bir aracın gideceği yol üzerinde her 120 metrede bir
EDS uyanı tabelası, her 150 metrede bir hız sınırı ta-
belası bulunmaktadır.
EDS
600
60
Başlangıç noktasından yola çıkan bu aracın iki tabe-
layı ilk kez aynı anda görmesine 5√10 metre kalmıştır.
Buna göre aracın başlangıç noktasından itibaren
aldığı yol hangi iki tam sayı arasındadır?
A) 584-585
B) 585-586
C) 586-587
D) 587-588
Iso
15
8.
hote
4
550-√250+600
1 ST TO +106
C
2
Ortaokul Matematik
Ortak Kat ve Ortak Bölen
Bir aracın gideceği yol üzerinde her 120 metrede bir EDS uyanı tabelası, her 150 metrede bir hız sınırı ta- belası bulunmaktadır. EDS 600 60 Başlangıç noktasından yola çıkan bu aracın iki tabe- layı ilk kez aynı anda görmesine 5√10 metre kalmıştır. Buna göre aracın başlangıç noktasından itibaren aldığı yol hangi iki tam sayı arasındadır? A) 584-585 B) 585-586 C) 586-587 D) 587-588 Iso 15 8. hote 4 550-√250+600 1 ST TO +106 C 2
6.
Uzunlukları verilen iki ayrı çubuk aşağıda verilmiştir.
A)
9
1. çubuk
11
198 cm
Bu iki çubuk, uzunlukları birbirine eşit olacak sayıda en az parçaya ayrılacaktır.
Buna göre 1. çubukta oluşacak parça sayısının, 2. çubukta oluşacak parça sayısına oranı
aşağıdakilerden hangisidir?
B)
11
13
2. çubuk
13
15
234 cm
D)
14
15
Ortaokul Matematik
Ortak Kat ve Ortak Bölen
6. Uzunlukları verilen iki ayrı çubuk aşağıda verilmiştir. A) 9 1. çubuk 11 198 cm Bu iki çubuk, uzunlukları birbirine eşit olacak sayıda en az parçaya ayrılacaktır. Buna göre 1. çubukta oluşacak parça sayısının, 2. çubukta oluşacak parça sayısına oranı aşağıdakilerden hangisidir? B) 11 13 2. çubuk 13 15 234 cm D) 14 15
Cisimlerin son konumu aşağıda verilmiştir.
A
A
A) 760
Şekil I
B) 840
Şekil II
Cisimlerin yarıçap uzunlukları 5 cm ve 8 cm'dir. Aile B noktaları arasındaki hareketleri boyunca cisimlerin her biri tam sayı-
da tur atmıştır.
B
A ile B arasındaki uzunluğun 750 cm'den fazla olduğu bilindiğine göre bu uzunluk en az kaç çm olabilir?
(x= 3 aliniz)
B
C) 920
D) 960
Ortaokul Matematik
Ortak Kat ve Ortak Bölen
Cisimlerin son konumu aşağıda verilmiştir. A A A) 760 Şekil I B) 840 Şekil II Cisimlerin yarıçap uzunlukları 5 cm ve 8 cm'dir. Aile B noktaları arasındaki hareketleri boyunca cisimlerin her biri tam sayı- da tur atmıştır. B A ile B arasındaki uzunluğun 750 cm'den fazla olduğu bilindiğine göre bu uzunluk en az kaç çm olabilir? (x= 3 aliniz) B C) 920 D) 960
20. Merve Öğretmen matematik dersinde bir oyun oynatmak istiyor. Bunun için iki tane öğrenci seçiyor.
Her öğrenci kendi seçtiği iki basamaklı 5 tane sayıyı ayrı ayrı kartlara yazacaktır.
. Daha sonra seçilen öğrenciler tahtaya kaldırılıp kağıtlarında yazan en küçük sayılar ile başlayıp aynı sıradaki sayılar sırası
ile karşılaştırma yapılacaktır. Karşılaştırma işlemi en son en büyük sayılar birbirleriyle karşılaştırıldığında bitecektir.
Sayılar karşılaştırılırken aralarında asal ise yeşil butona, asal değil ise turuncu butona basılacaktır.
Tahtaya kalkan Arat ve Eliz'in yazmış olduğu sayılar aşağıda verilmiştir.
119.51
Eliz 13, 20, 24, 36, 91
Arat: 15, 21, 34,
Yeşil buton
Turuncu buton
Buna göre sayılar karşılaştırılırken kaç defa yeşil butona basılır?
A) 1
B) 2
C) 3
11
D) 4
Matematik Testi bitti. Fen Bilimleri Testi'ne geçiniz.
Ortaokul Matematik
Ortak Kat ve Ortak Bölen
20. Merve Öğretmen matematik dersinde bir oyun oynatmak istiyor. Bunun için iki tane öğrenci seçiyor. Her öğrenci kendi seçtiği iki basamaklı 5 tane sayıyı ayrı ayrı kartlara yazacaktır. . Daha sonra seçilen öğrenciler tahtaya kaldırılıp kağıtlarında yazan en küçük sayılar ile başlayıp aynı sıradaki sayılar sırası ile karşılaştırma yapılacaktır. Karşılaştırma işlemi en son en büyük sayılar birbirleriyle karşılaştırıldığında bitecektir. Sayılar karşılaştırılırken aralarında asal ise yeşil butona, asal değil ise turuncu butona basılacaktır. Tahtaya kalkan Arat ve Eliz'in yazmış olduğu sayılar aşağıda verilmiştir. 119.51 Eliz 13, 20, 24, 36, 91 Arat: 15, 21, 34, Yeşil buton Turuncu buton Buna göre sayılar karşılaştırılırken kaç defa yeşil butona basılır? A) 1 B) 2 C) 3 11 D) 4 Matematik Testi bitti. Fen Bilimleri Testi'ne geçiniz.
P
T
3. Aşağıda bir iş yerinde bulunan çay kahve makinesinin görseli verilmiştir.
Çay
Kahve
3. Sefer
Hipotez İstasyonu
Bu makine mL cinsinden hacimleri eşit tam sayı olan bardaklara çay ve kahve koymaktadır. Bu iş yerinde bir günde
2,8 litre çay ve 2,16 litre kahve tüketilmiştir.
Buna göre bu makineden en az kaç bardak çay ve kahve alınmıştır? (1 L = 1000 mL)
A) 60
B) 62
C) 64
D) 66
alan sel
B Tipi (12 K
tamamı sıra
ötürülmüştü
an birbirine
inci katılma
C) 80
?
klu saatte
aman ara
da Bir
Ortaokul Matematik
Ortak Kat ve Ortak Bölen
P T 3. Aşağıda bir iş yerinde bulunan çay kahve makinesinin görseli verilmiştir. Çay Kahve 3. Sefer Hipotez İstasyonu Bu makine mL cinsinden hacimleri eşit tam sayı olan bardaklara çay ve kahve koymaktadır. Bu iş yerinde bir günde 2,8 litre çay ve 2,16 litre kahve tüketilmiştir. Buna göre bu makineden en az kaç bardak çay ve kahve alınmıştır? (1 L = 1000 mL) A) 60 B) 62 C) 64 D) 66 alan sel B Tipi (12 K tamamı sıra ötürülmüştü an birbirine inci katılma C) 80 ? klu saatte aman ara da Bir
ukian to em ve 12
madan doğrusal bi-
azla ise en az kaç
D) 5,1
300-
yerleştirildiğinde 2
e 4 kişi herhangi bir
0 arasında olduğu
ara verlest
TIP
97/682118
16 1:183
84-86
10 iki doğal sayının birbirine oranıdır
11
821
16
21s
C) 210
Bu iki doğal sayının en büyük ortak böleni 9 ise en küçük
ortak katı kaçtır?
A) 90
B) 135
45
54
(50) 10
63
164
43
D) 270
12
45 542
45 270
3
14
SWEDEN
Oluşan
bilir?
A) 66
3
Ortaokul Matematik
Ortak Kat ve Ortak Bölen
ukian to em ve 12 madan doğrusal bi- azla ise en az kaç D) 5,1 300- yerleştirildiğinde 2 e 4 kişi herhangi bir 0 arasında olduğu ara verlest TIP 97/682118 16 1:183 84-86 10 iki doğal sayının birbirine oranıdır 11 821 16 21s C) 210 Bu iki doğal sayının en büyük ortak böleni 9 ise en küçük ortak katı kaçtır? A) 90 B) 135 45 54 (50) 10 63 164 43 D) 270 12 45 542 45 270 3 14 SWEDEN Oluşan bilir? A) 66 3
NEME 1
2. Aşağıdaki grafikte pazartesi ve salı günleri bir kitapçı-
nın sattığı kitaplardan elde edilen toplam gelir TL cin-
sinden verilmiştir.
Grafik: Günlere Göre Elde Edilen Gelir Miktarı
Günler
Sali-
Pazartesi+
0
360
Satılan kitapların ücretleri birbirine eşit olup TL cinsin-
den bir doğal sayıya eşittir.
Toplam
675 Gelir (TL)
Buna göre, bu kitapçı iki günde toplam en az kaç
tane kitap satmıştır?
GE
A) 20
B) 21
C) 22
St
D) 23
101
Ortaokul Matematik
Ortak Kat ve Ortak Bölen
NEME 1 2. Aşağıdaki grafikte pazartesi ve salı günleri bir kitapçı- nın sattığı kitaplardan elde edilen toplam gelir TL cin- sinden verilmiştir. Grafik: Günlere Göre Elde Edilen Gelir Miktarı Günler Sali- Pazartesi+ 0 360 Satılan kitapların ücretleri birbirine eşit olup TL cinsin- den bir doğal sayıya eşittir. Toplam 675 Gelir (TL) Buna göre, bu kitapçı iki günde toplam en az kaç tane kitap satmıştır? GE A) 20 B) 21 C) 22 St D) 23 101