Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Tam Sayıların Tam Kuvvetleri Soruları

A) 4
B)
3+
4
276 birim
Yukanda yüksekliği 27 br olan bir depoya üst üste gelecek ve hiç boşluk kalmayacak şekilde, bir kenarı 3-¹ olan küplerden
27 tane üst üstte yerleştirilebilmektedir.
Buna göre, a değeri kaçtır?
18
Buno
A) 25
D) 2
2. Türkiye Topral
x, bir tam 201
sindendir.
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
A) 4 B) 3+ 4 276 birim Yukanda yüksekliği 27 br olan bir depoya üst üste gelecek ve hiç boşluk kalmayacak şekilde, bir kenarı 3-¹ olan küplerden 27 tane üst üstte yerleştirilebilmektedir. Buna göre, a değeri kaçtır? 18 Buno A) 25 D) 2 2. Türkiye Topral x, bir tam 201 sindendir.
2° 100
208,30=108-x
MODEL 2 YÜZDELİK DEĞER
x=273
5
5555
5
123
26 2² =28 sige
28 100
45
2748=100x
x
Ħ
Juice
Jilice
Ppc
20
5.2
Ürün Test Raporu
% 45 Hatasız
% 30 Hafif kusurlu
64 sıra
Bir fabrikada üretilen içecekler özdeş şişelere doldurulduktan sonra kontrol işlemleri için dörderli biçimde 64 sıra halinde yerleştirilerek
kontrol bandına alınmaktadır. Yapılan kontrollerde bu içecek şişelerinin %45'i "hatasız" ve %30'u "hafif kusurlu" olarak belirlenmiş ve
geriye kalan "kusurlu" şişeler hata giderim servisine gönderilmiştir.
1 şişenin içerisinde 0,125 litre içecek bulunduğuna göre hata giderim servisine gönderilen içecek miktarı kaç litredir?
A) 4
B) 8
C) 16
D) 32
2³-(25.3³)
R
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
2° 100 208,30=108-x MODEL 2 YÜZDELİK DEĞER x=273 5 5555 5 123 26 2² =28 sige 28 100 45 2748=100x x Ħ Juice Jilice Ppc 20 5.2 Ürün Test Raporu % 45 Hatasız % 30 Hafif kusurlu 64 sıra Bir fabrikada üretilen içecekler özdeş şişelere doldurulduktan sonra kontrol işlemleri için dörderli biçimde 64 sıra halinde yerleştirilerek kontrol bandına alınmaktadır. Yapılan kontrollerde bu içecek şişelerinin %45'i "hatasız" ve %30'u "hafif kusurlu" olarak belirlenmiş ve geriye kalan "kusurlu" şişeler hata giderim servisine gönderilmiştir. 1 şişenin içerisinde 0,125 litre içecek bulunduğuna göre hata giderim servisine gönderilen içecek miktarı kaç litredir? A) 4 B) 8 C) 16 D) 32 2³-(25.3³) R
A) 2400
B) 3600
Pirinç pilavı ve bulgur pilavı yapılırken kullanılan pirinç ile bulgura belirli oranlarda su ilave edilir. Belirlenen
oranlar dışına çıkıldığında pilav kuru veya lapa olabilir. Görsel-1 ve Görsel-2'de bir bardak pirinç ve bir bardak
bulgura ne kadar su konulacağı gösterilmiştir.
2 bardak su
Pirinç
Bulgur
2,5 bardak su
1009
Görsel-2
Pirinç
216 g
Bulgur
5⁰ g
Görsel-3
Görsel-1
Görsel-3'te verilen pirinç ve bulgurun tamamı kullanılarak pilav yapılacaktır.
1 bardağın içindeki pirinç (1. 10-1+2.10-2+8.10³) kg,
1 bardağın içindeki bulgur (1. 10-1+2.102+5. 10³) kg ve 1 bardağın içindeki su 200 gram olarak ölçül-
müştür.
Görsel-3'te verilen pirinç ve bulgurun tamamı ile yapılan pilavlar kuru veya lapa olmadığına göre pi-
rinç pilavı yapılırken kullanılan gram cinsinden su miktarı ile bulgur pilavı yapılırken kullanılan gram
cinsinden su miktarının çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? (1 kg = 10³ gram)
A) 16.108
B) 8.10.10
C) 4.1010
D) 16.10¹1
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
A) 2400 B) 3600 Pirinç pilavı ve bulgur pilavı yapılırken kullanılan pirinç ile bulgura belirli oranlarda su ilave edilir. Belirlenen oranlar dışına çıkıldığında pilav kuru veya lapa olabilir. Görsel-1 ve Görsel-2'de bir bardak pirinç ve bir bardak bulgura ne kadar su konulacağı gösterilmiştir. 2 bardak su Pirinç Bulgur 2,5 bardak su 1009 Görsel-2 Pirinç 216 g Bulgur 5⁰ g Görsel-3 Görsel-1 Görsel-3'te verilen pirinç ve bulgurun tamamı kullanılarak pilav yapılacaktır. 1 bardağın içindeki pirinç (1. 10-1+2.10-2+8.10³) kg, 1 bardağın içindeki bulgur (1. 10-1+2.102+5. 10³) kg ve 1 bardağın içindeki su 200 gram olarak ölçül- müştür. Görsel-3'te verilen pirinç ve bulgurun tamamı ile yapılan pilavlar kuru veya lapa olmadığına göre pi- rinç pilavı yapılırken kullanılan gram cinsinden su miktarı ile bulgur pilavı yapılırken kullanılan gram cinsinden su miktarının çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? (1 kg = 10³ gram) A) 16.108 B) 8.10.10 C) 4.1010 D) 16.10¹1
5.
Aşağıda uzunlukları 333 br ve 335 br olan iki farklı renkte çubuk verilmiştir.
333
Yeşil çubuk
Turuncu çubuk
İki demir çubuk aynı renkteki parçaların uzunlukları birbirine eşit olacak şekilde kesilmiştir. Elde edilen parçala-
rin üçer tanesi uç uca birleştirilerek üçgenler oluşturulmuştur. Oluşturulan üçgenlerin bifer köşeleri'çakışacak
şekilde yan yana dizilmiştir.
18
3
A
?
335
?
Yeşil parçaların uzunluğu 3 br, turuncu parçanın uzunluğu 323 br olduğuna göre, dizilen üçgenle
zeminde kapladıkları uzunluklar arasındaki fark kaç birimdir?
A) 336
B) 8.334
C) 334
D) 8.332
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
5. Aşağıda uzunlukları 333 br ve 335 br olan iki farklı renkte çubuk verilmiştir. 333 Yeşil çubuk Turuncu çubuk İki demir çubuk aynı renkteki parçaların uzunlukları birbirine eşit olacak şekilde kesilmiştir. Elde edilen parçala- rin üçer tanesi uç uca birleştirilerek üçgenler oluşturulmuştur. Oluşturulan üçgenlerin bifer köşeleri'çakışacak şekilde yan yana dizilmiştir. 18 3 A ? 335 ? Yeşil parçaların uzunluğu 3 br, turuncu parçanın uzunluğu 323 br olduğuna göre, dizilen üçgenle zeminde kapladıkları uzunluklar arasındaki fark kaç birimdir? A) 336 B) 8.334 C) 334 D) 8.332
4.
Pozitif bir tam sayının tüm kuvvetlerinin değeri pozitif, negatif bir tam sayının tek kuvvetleri negatif, çift kuvvet
nin değeri ise pozitiftir.
Aşağıda üzerinde tam sayıların yazılı olduğu üç farklı kart verilmiştir
-2
(2
B) Bade, 16 puan
N
-4³³= 20 =
-2
11
Asya, Bade, Ceren ve Deniz bu kartları kullanarak üslü ifadeler ile ilgili bir oyun tasarlamışlardır.
Oyunun kuralı;
III
✰ Oyuncular sıra ile üç kartı da alır.
Her oyuncu kendine farklı birer renk seçer.
* Seçilen renkteki sayılardan herhangi ikisinden birini taban diğerini üs olarak kullanıp üslü ifade oluşturur.
✿ Oluşan üslü ifadenin değeri oyuncunun puanı olur.
C) Ceren, 64 puan
1
Oyun bir tur devam eder ve oyun puanı en çok olan oyuncu oyunu kazanır.
Asya turuncu, Bade mavi, Ceren mor ve Deniz de yeşil renkli bölgeyi seçtiğine göre oyunun kazananı
kaç puanla kim olur?
A) Asya, 16 puan
Ceren=
-3
(-2)² = 16 -Asya
DDeniz, 81 puan
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
4. Pozitif bir tam sayının tüm kuvvetlerinin değeri pozitif, negatif bir tam sayının tek kuvvetleri negatif, çift kuvvet nin değeri ise pozitiftir. Aşağıda üzerinde tam sayıların yazılı olduğu üç farklı kart verilmiştir -2 (2 B) Bade, 16 puan N -4³³= 20 = -2 11 Asya, Bade, Ceren ve Deniz bu kartları kullanarak üslü ifadeler ile ilgili bir oyun tasarlamışlardır. Oyunun kuralı; III ✰ Oyuncular sıra ile üç kartı da alır. Her oyuncu kendine farklı birer renk seçer. * Seçilen renkteki sayılardan herhangi ikisinden birini taban diğerini üs olarak kullanıp üslü ifade oluşturur. ✿ Oluşan üslü ifadenin değeri oyuncunun puanı olur. C) Ceren, 64 puan 1 Oyun bir tur devam eder ve oyun puanı en çok olan oyuncu oyunu kazanır. Asya turuncu, Bade mavi, Ceren mor ve Deniz de yeşil renkli bölgeyi seçtiğine göre oyunun kazananı kaç puanla kim olur? A) Asya, 16 puan Ceren= -3 (-2)² = 16 -Asya DDeniz, 81 puan
7.
+3-10-²
568,03
5-10² +8-10¹+3-10-1 580,3
S
T-rex olarak da bilinen Tyrannosaurus Rex etçil bir dinazor türüdür. T-rex'lerin günümüzden 90-66 milyon yıl
önce Kuzeybatı Amerika'da yaşadığı tahmin ediliyor.
B) 6,7-105
(70-10%
Buna göre aşağıda günümüzden kaç yıl önce olduğu belirtilen zaman dilimlerinin hangisinde T-rex'le-
rin yaşadığı söylenebilir?
A) 8-10-6
208470
84.10
0.10% 66.106
D) 7,3-107
artcª
12
PAS
VEL
karıda şekil
alarnda as
en az say
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
7. +3-10-² 568,03 5-10² +8-10¹+3-10-1 580,3 S T-rex olarak da bilinen Tyrannosaurus Rex etçil bir dinazor türüdür. T-rex'lerin günümüzden 90-66 milyon yıl önce Kuzeybatı Amerika'da yaşadığı tahmin ediliyor. B) 6,7-105 (70-10% Buna göre aşağıda günümüzden kaç yıl önce olduğu belirtilen zaman dilimlerinin hangisinde T-rex'le- rin yaşadığı söylenebilir? A) 8-10-6 208470 84.10 0.10% 66.106 D) 7,3-107 artcª 12 PAS VEL karıda şekil alarnda as en az say
r.
jidinin Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
-3710241
JLI ALACAK ORTAOĞRETİM KURUMLARINA
İLİŞKİN MERKEZİ SINAV DENEMESİ
MATEMATİK
6.00
ra
-2
E
(6.60
500
11.000
nkara'da saat
3.
Çokgenin kenar sayısı kuvvet, çokgenin içine yazılan
sayı taban olacak şekilde üslü ifadeler oluşturuluyor.
Örneğin
6
= 6³'tür.
Buna göre
-2
kaçtır?
A) 1
-5,₁5=3P
B)
(-35= +64/32
-2²=-32
işleminin sonucu
-2
DA 5=32
-2
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
r. jidinin Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. -3710241 JLI ALACAK ORTAOĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZİ SINAV DENEMESİ MATEMATİK 6.00 ra -2 E (6.60 500 11.000 nkara'da saat 3. Çokgenin kenar sayısı kuvvet, çokgenin içine yazılan sayı taban olacak şekilde üslü ifadeler oluşturuluyor. Örneğin 6 = 6³'tür. Buna göre -2 kaçtır? A) 1 -5,₁5=3P B) (-35= +64/32 -2²=-32 işleminin sonucu -2 DA 5=32 -2
Grafik: Melike'nin Günlere Göre Çözdüğü Soru Sayılan
Soru Sayılan
A) 124
3.
3
157,5
360
Pazartesi Sal Çarşamba Perşembe Cuma
a ve b birer tam sayı olmak üzere, yukandaki grafikte Melike'nin beş günde çözdüğü soru sayılanı verilmiştir.
Melike'nin pazartesi ve cuma günü çözdüğü soru sayıları ardışık sayılar olup toplamlan 17'dir.
Buna göre yukarıda verilen grafiğin açıklığı kaçtır?
B) 128
C) 252
Günler
7.
D) 256
Diğer sayfaya
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
Grafik: Melike'nin Günlere Göre Çözdüğü Soru Sayılan Soru Sayılan A) 124 3. 3 157,5 360 Pazartesi Sal Çarşamba Perşembe Cuma a ve b birer tam sayı olmak üzere, yukandaki grafikte Melike'nin beş günde çözdüğü soru sayılanı verilmiştir. Melike'nin pazartesi ve cuma günü çözdüğü soru sayıları ardışık sayılar olup toplamlan 17'dir. Buna göre yukarıda verilen grafiğin açıklığı kaçtır? B) 128 C) 252 Günler 7. D) 256 Diğer sayfaya
MATEMATİK
19.
.
16
Şekilde Yiğit ve Işık'ın oyun çadırları verilmiştir.
• Bu oyun çadırının tabanı dikdörtgen olup kenar uzunlukları a³ ve b³ santimetredir.
Oyun çadın kurulmadan önce yere kare şeklinde bir kilim seriliyor.
Çadır kurulduktan sonra, çadırın tabanının kilime değmeyen hiç bir bölgesi bulunmamaktadır.
Kilimin alanı 4¹2 cm² olduğuna göre, birbirinden farklı a ve b tam sayılarının toplamı en çok kaçtır?
A) 29
1628
227
326
B) 30
(
1
228
3 27
4 26
3
b3
3
2b =
C) 31
21627
823
D) 32
428
16 16°
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
MATEMATİK 19. . 16 Şekilde Yiğit ve Işık'ın oyun çadırları verilmiştir. • Bu oyun çadırının tabanı dikdörtgen olup kenar uzunlukları a³ ve b³ santimetredir. Oyun çadın kurulmadan önce yere kare şeklinde bir kilim seriliyor. Çadır kurulduktan sonra, çadırın tabanının kilime değmeyen hiç bir bölgesi bulunmamaktadır. Kilimin alanı 4¹2 cm² olduğuna göre, birbirinden farklı a ve b tam sayılarının toplamı en çok kaçtır? A) 29 1628 227 326 B) 30 ( 1 228 3 27 4 26 3 b3 3 2b = C) 31 21627 823 D) 32 428 16 16°
3. Hafta
9. A ve B ülkelerinin yıllara göre ürettikleri ham çelik miktarlarının grafikleri sırasıyla Grafik - 1 ve Grafik-2'de ver
miştir.
Grafik-1 Üretilen Çelik (Milyon Ton)
Grafik-2 Üretilen Çelik (Milyon Ton)
24-
23
22
Yıllar
27
25
2³
222
maveTTROUK
1
1
1
1
1
1
Yıllar
2009 2010 2011
2009 2010 2011
A ve B ülkelerindeki üretim aynı düzende devam ettiği takdirde aşağıda verilen hangi yılda B ülkesinde
üretilen ham çelik miktarı, A ülkesinde üretilen ham çelik miktarının 44 katı olur?
A) 2019
B) 2018
C) 2017
D) 2016
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
3. Hafta 9. A ve B ülkelerinin yıllara göre ürettikleri ham çelik miktarlarının grafikleri sırasıyla Grafik - 1 ve Grafik-2'de ver miştir. Grafik-1 Üretilen Çelik (Milyon Ton) Grafik-2 Üretilen Çelik (Milyon Ton) 24- 23 22 Yıllar 27 25 2³ 222 maveTTROUK 1 1 1 1 1 1 Yıllar 2009 2010 2011 2009 2010 2011 A ve B ülkelerindeki üretim aynı düzende devam ettiği takdirde aşağıda verilen hangi yılda B ülkesinde üretilen ham çelik miktarı, A ülkesinde üretilen ham çelik miktarının 44 katı olur? A) 2019 B) 2018 C) 2017 D) 2016
3. a 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere
an-m dir.
am
A, B, C, D mikroorganizmaları mikroskop altında büyütülerek ayrı ayrı incelenmiştir.
Aşağıdaki tabloda bu mikroorganizmaların gerçek büyüklükleri ile mikroskopta görülen büyüklükleri verilmiştir.
Mikroorganizma
A
C
an
D
Gerçek
Büyüklük (mm)
10-7
3-13
5-8
2-21
Mikroskopta Gözüken
Büyüklük (mm)
0,1
3-1
5-2
2-3
Buna göre hangi mikroorganizma incelenirken daha fazla büyütme oranı kullanılmıştır?
A) A
B) B
C) C
D) D
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
3. a 0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere an-m dir. am A, B, C, D mikroorganizmaları mikroskop altında büyütülerek ayrı ayrı incelenmiştir. Aşağıdaki tabloda bu mikroorganizmaların gerçek büyüklükleri ile mikroskopta görülen büyüklükleri verilmiştir. Mikroorganizma A C an D Gerçek Büyüklük (mm) 10-7 3-13 5-8 2-21 Mikroskopta Gözüken Büyüklük (mm) 0,1 3-1 5-2 2-3 Buna göre hangi mikroorganizma incelenirken daha fazla büyütme oranı kullanılmıştır? A) A B) B C) C D) D
gl
7.
1
(nendeleo obnizeylőls smulob 13
5
7
4
THA
314
7
Biya milenü nexop reshqeydilys himinsgiler-oldal
B) 3
£-oldst
58
nin Yukarıda verilen daireler içindeki rasyonel ifadeler-
den küpü kendisinden büyük olanlar atılıyor.
Buna göre geriye kaç daire kalır?
A) 4
(8
C) 2
(D) 1
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
gl 7. 1 (nendeleo obnizeylőls smulob 13 5 7 4 THA 314 7 Biya milenü nexop reshqeydilys himinsgiler-oldal B) 3 £-oldst 58 nin Yukarıda verilen daireler içindeki rasyonel ifadeler- den küpü kendisinden büyük olanlar atılıyor. Buna göre geriye kaç daire kalır? A) 4 (8 C) 2 (D) 1
7.
210 cm
Yukarıda verilen 210 cm uzunluğundaki birbirine eş iki tahtadan hiç parça artmayacak şekilde yan kenar-
ları kendi arasında ve basamakları kendi arasında birbirine eş olan bir merdiven yapılmıştır. 210 cm'lik
tahtaların her birinden uzunluğu 27 cm olan birer yan kenar yapıldıktan sonra kalan parçalarla uzunluğu
25 cm olan basamaklar yapılmıştır.
27 cm
25 cm
IE
Buna göre, bu merdiven kaç basamaklıdır?
A) 48
B) 56
25 cm
:
27 cm
C) 64
D) 80
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
7. 210 cm Yukarıda verilen 210 cm uzunluğundaki birbirine eş iki tahtadan hiç parça artmayacak şekilde yan kenar- ları kendi arasında ve basamakları kendi arasında birbirine eş olan bir merdiven yapılmıştır. 210 cm'lik tahtaların her birinden uzunluğu 27 cm olan birer yan kenar yapıldıktan sonra kalan parçalarla uzunluğu 25 cm olan basamaklar yapılmıştır. 27 cm 25 cm IE Buna göre, bu merdiven kaç basamaklıdır? A) 48 B) 56 25 cm : 27 cm C) 64 D) 80
Ferhat'ın koştuğu yolun sol kenarı yolun başından itibaren 4³ m
uzunluğundaki kısmı ağaçlı bölge, 62 m uzunluğundaki kısmı çit-
li bölge olacak şekilde ağaçlı ve çitli bölge olarak tamamen kap-
lanmıştır.
I. Ağaçlar
II. Ağaçlar
A) X. ağaçlı bölge
C) XI. ağaçlı bölge
1. Çit
63 n
m
210 m
43
4³ m₂
II. Cit
www
TITLU SALM
62 m
Yolun başından itibaren 210 m koşan Ferhat hangi bölgenin
önüne gelmiş olur?
B) X. çitli bölge
D) XI. çitli bölge
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
Ferhat'ın koştuğu yolun sol kenarı yolun başından itibaren 4³ m uzunluğundaki kısmı ağaçlı bölge, 62 m uzunluğundaki kısmı çit- li bölge olacak şekilde ağaçlı ve çitli bölge olarak tamamen kap- lanmıştır. I. Ağaçlar II. Ağaçlar A) X. ağaçlı bölge C) XI. ağaçlı bölge 1. Çit 63 n m 210 m 43 4³ m₂ II. Cit www TITLU SALM 62 m Yolun başından itibaren 210 m koşan Ferhat hangi bölgenin önüne gelmiş olur? B) X. çitli bölge D) XI. çitli bölge
Cirit atma sporu ile ilgilenen Aysel'in antrenman
yaparken attığı cirit bulunduğu noktadan 34 m ile-
riye düşmüştür.
8^
P
R
23 m
S
J
33 m
26 m
10² m
8
Yukarıdaki antrenman bölgesinde verilen üslü
ifadeler o çizginin başlangıç noktasından uzak-
lığını gösterdiğine göre attığı cirit hangi bölge-
ye düşmüştür?
A) P
B) R
C) S D) T
T
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
Cirit atma sporu ile ilgilenen Aysel'in antrenman yaparken attığı cirit bulunduğu noktadan 34 m ile- riye düşmüştür. 8^ P R 23 m S J 33 m 26 m 10² m 8 Yukarıdaki antrenman bölgesinde verilen üslü ifadeler o çizginin başlangıç noktasından uzak- lığını gösterdiğine göre attığı cirit hangi bölge- ye düşmüştür? A) P B) R C) S D) T T
4.
A) 1725
B) 2345
72
Alanı 1m² olan kare şeklindeki duvarın bir bölümü resim için ayrılıyor.
3576
10c
→→Resim alanı
→ Duvar
4587
a ve b birer doğal sayı olmak üzere kenarları abcm ve ba cm olan dikdörtgen şeklinde bir resim bu alana yap
tırılıyor.
Buna göre resmin alanı cm² cinsinden en fazla kaçtır?
A) 2.46
B) 2.64
C) 4.46
D) 4.64
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
4. A) 1725 B) 2345 72 Alanı 1m² olan kare şeklindeki duvarın bir bölümü resim için ayrılıyor. 3576 10c →→Resim alanı → Duvar 4587 a ve b birer doğal sayı olmak üzere kenarları abcm ve ba cm olan dikdörtgen şeklinde bir resim bu alana yap tırılıyor. Buna göre resmin alanı cm² cinsinden en fazla kaçtır? A) 2.46 B) 2.64 C) 4.46 D) 4.64