Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Tam Sayıların Tam Kuvvetleri Soruları

cm
izmasının iki ayrıt uzunlukları verilmiştir.
15
apının yüksekliği kaç santimetredir?
Diğer sayfaya geçiniz.
A 13,39
13,41
DENEME-3
3 cm
81
87
13,56
125
5³ cm
13,78
Görsel 1
Görsel 2
Görsel 3
Üç farklı küp çeşitli şekillerde yan yana ve üst üste getirilerek yukarıdaki yapılar oluşturulmuştur.
Buna göre "?" ile gösterilen Görsel 3 teki yapının yüksekliği kaç santimetredir?
A) 12²/14
B) 132-167
C) 14²-26
D) 15²=225
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
cm izmasının iki ayrıt uzunlukları verilmiştir. 15 apının yüksekliği kaç santimetredir? Diğer sayfaya geçiniz. A 13,39 13,41 DENEME-3 3 cm 81 87 13,56 125 5³ cm 13,78 Görsel 1 Görsel 2 Görsel 3 Üç farklı küp çeşitli şekillerde yan yana ve üst üste getirilerek yukarıdaki yapılar oluşturulmuştur. Buna göre "?" ile gösterilen Görsel 3 teki yapının yüksekliği kaç santimetredir? A) 12²/14 B) 132-167 C) 14²-26 D) 15²=225 Diğer sayfaya geçiniz.
Üslü ifadeler
1. Aşağıda verilen defterin sayfaları 21, 22,
***
2³,... şeklinde sırasıyla 2'nin pozitif tam
sayı kuvvetleri olacak şekilde numaralan-
dırılıyor.
Defter 20 sayfa olduğuna göre defterin
ilk ve son sayfa numaralarının çarpımı
kaçtır?
A) 220
B) 221
C) 222
Cur
TO
VOOR ONS
D) 225
2.
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
Üslü ifadeler 1. Aşağıda verilen defterin sayfaları 21, 22, *** 2³,... şeklinde sırasıyla 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri olacak şekilde numaralan- dırılıyor. Defter 20 sayfa olduğuna göre defterin ilk ve son sayfa numaralarının çarpımı kaçtır? A) 220 B) 221 C) 222 Cur TO VOOR ONS D) 225 2.
rma 18. Aşağıdaki tabloda verilen sayılar taban ve kuvvet şek-
linde seçilerek üslü sayılar oluşturulacaktır. Her taban
ye kuvvet bir kez kullanılacaktır.
dan
Taban
Kuvvet
bil-
biri-
ılığı
biri-
erin-
rma
ler-
Bruk
(-3)
1/1/12
S
1
1
10
5
1
3
-125-27
-8
-3
-2
11
-1
Oluşturulan 5 üslü sayı boş kartonlara yazılarak bir tor-
baya atılacaktır. Torbadan çekilecek kartta yazan sayı-
nin;
✔ Negatif bir sayı olma olasılığı'tir.
✔ Tam sayı olma olasılığı ise 1'dir.
Buna göre kartlara yazılabilecek negatif sayı aşağı-
dakilerden hangisi olabilir?
A) - 125
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
rma 18. Aşağıdaki tabloda verilen sayılar taban ve kuvvet şek- linde seçilerek üslü sayılar oluşturulacaktır. Her taban ye kuvvet bir kez kullanılacaktır. dan Taban Kuvvet bil- biri- ılığı biri- erin- rma ler- Bruk (-3) 1/1/12 S 1 1 10 5 1 3 -125-27 -8 -3 -2 11 -1 Oluşturulan 5 üslü sayı boş kartonlara yazılarak bir tor- baya atılacaktır. Torbadan çekilecek kartta yazan sayı- nin; ✔ Negatif bir sayı olma olasılığı'tir. ✔ Tam sayı olma olasılığı ise 1'dir. Buna göre kartlara yazılabilecek negatif sayı aşağı- dakilerden hangisi olabilir? A) - 125
57
ŞENOL HOCA
15. Pazartesi günü 4 sayfa kitap okuyan Ca-
nan, diğer günler bir önceki gün okuduğu
sayfa sayısının 2 katı kadar sayfa okuyor.
Buna göre Canan cuma günü kaç sayfa
kitap okumuştur?
A) 26
B) 27
C) 28
D) 29
3. Aşa
vap
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
57 ŞENOL HOCA 15. Pazartesi günü 4 sayfa kitap okuyan Ca- nan, diğer günler bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının 2 katı kadar sayfa okuyor. Buna göre Canan cuma günü kaç sayfa kitap okumuştur? A) 26 B) 27 C) 28 D) 29 3. Aşa vap
A
7.
A
16. a#0 ve b# 0 ve x, y, z tam sayılar olmak üzere,
(a) = a* ve (a. b)² = a². b² dir.
60
22
SL
367
72
66 81
3¹.
36
8²
66
6²
36
5°
9²
36
1
1
81
MATEMATIK
Yukarıda verilen dokuz adet kutudan her birine bir üslü ifade yazılmıştır. Bu üslü ifadelerden birbirine denk olanların
bulunduğu kutular aynı renge boyanacaktır..
Buna göre, bu kutuları boyamak için kaç farklı renkte boya kullanılacaktır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
A
18. Bir tam sayının, çarpıml
asal oluyorsa bu sayıy
Örneğin, 35 sayısını
Çarpımları 35 olan
1 ile 35 ve 5 ile 7
Buna göre, iki
A) 98
1
98
2-49
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
A 7. A 16. a#0 ve b# 0 ve x, y, z tam sayılar olmak üzere, (a) = a* ve (a. b)² = a². b² dir. 60 22 SL 367 72 66 81 3¹. 36 8² 66 6² 36 5° 9² 36 1 1 81 MATEMATIK Yukarıda verilen dokuz adet kutudan her birine bir üslü ifade yazılmıştır. Bu üslü ifadelerden birbirine denk olanların bulunduğu kutular aynı renge boyanacaktır.. Buna göre, bu kutuları boyamak için kaç farklı renkte boya kullanılacaktır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 A 18. Bir tam sayının, çarpıml asal oluyorsa bu sayıy Örneğin, 35 sayısını Çarpımları 35 olan 1 ile 35 ve 5 ile 7 Buna göre, iki A) 98 1 98 2-49
2.
22
Aşağıda çokgenin kenar sayısı taban, çokgenin içine yazılan sayı kuvvet olacak şekilde her bir modele karşılık
gelen üslü ifadeler yazılmıştır.
Buna göre,
-2
A)
18
-3
= 3-2
-5
r
işleminin sonucu kaçtır?
3
5
B) //
6
(
= 45
-3
= 5-3
8
5. 2²
(3³) =
8.4
C) 1/1
4
ol
(251³
30
D)
16
by
2's
85
364
3572
32³
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
2. 22 Aşağıda çokgenin kenar sayısı taban, çokgenin içine yazılan sayı kuvvet olacak şekilde her bir modele karşılık gelen üslü ifadeler yazılmıştır. Buna göre, -2 A) 18 -3 = 3-2 -5 r işleminin sonucu kaçtır? 3 5 B) // 6 ( = 45 -3 = 5-3 8 5. 2² (3³) = 8.4 C) 1/1 4 ol (251³ 30 D) 16 by 2's 85 364 3572 32³ Diğer sayfaya geçiniz.
Aşağıda iki dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunlukları gös-
terilmiştir. 1. prizmanın hacmi, ikinci prizmanın hacminin 2
katıdır.
A) 2
1. prizma
2ª dm
2¹ dm
Buna göre, a - b kaçtır?
B) 3
2. prizma
2-2 dm
2-1 dm
2 dm
20 dm
C) 4
D5
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
Aşağıda iki dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunlukları gös- terilmiştir. 1. prizmanın hacmi, ikinci prizmanın hacminin 2 katıdır. A) 2 1. prizma 2ª dm 2¹ dm Buna göre, a - b kaçtır? B) 3 2. prizma 2-2 dm 2-1 dm 2 dm 20 dm C) 4 D5
8. SINIF DENEME SINAVI
K
15. a = 0 ve m, n tam sayılar olmak üzere an am = am+n
am-n, (ayam dir.
Bir depoda kütlesi 4*-1 kg olan K kutularından 256 tane, kütlesi 8* kg olan L kutularından 16 tane vardir.
K
K
K
B
78
ve
88
2
2
16
in
2
L
SAYISAL BÖLÜM
26.24=10
8³ kg
9
2-2
L kutularının toplam kütlesinin %25'i, K kutularının toplam kütlesine eşit olduğuna göre x kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D)
28-210
2.2
16
=2
denir.
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
8. SINIF DENEME SINAVI K 15. a = 0 ve m, n tam sayılar olmak üzere an am = am+n am-n, (ayam dir. Bir depoda kütlesi 4*-1 kg olan K kutularından 256 tane, kütlesi 8* kg olan L kutularından 16 tane vardir. K K K B 78 ve 88 2 2 16 in 2 L SAYISAL BÖLÜM 26.24=10 8³ kg 9 2-2 L kutularının toplam kütlesinin %25'i, K kutularının toplam kütlesine eşit olduğuna göre x kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 28-210 2.2 16 =2 denir.
3
Alanlanı sırasıyla 545 br², 360 br2 ve 275 br2 olan kare biçi-
mindeki mavi, mor ve turuncu kartonlar birbirini ortalayacak
biçimde üst üste konulacaktır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kartonların üstten görünü-
mü olabilir?
A)
C)
B)
D)
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
3 Alanlanı sırasıyla 545 br², 360 br2 ve 275 br2 olan kare biçi- mindeki mavi, mor ve turuncu kartonlar birbirini ortalayacak biçimde üst üste konulacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu kartonların üstten görünü- mü olabilir? A) C) B) D)
1. a 0, x ile y tam sayı olmak üzere (a) = a* y ve
Çalıştığı süre: 81² saat
Ürün sayısı: ⁹°1
1. Bu testte alanına ait 20 adet soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.
1. makine
Çalıştığı süre: 44 saat
Ürün sayısı: 256²2
2. makine
= a*-y dir.
Çalıştığı süre: 5³ saat
Ürün sayısı: 125³
3. makine
RAYON
YAYINLARI
Çalıştığı süre: 100 saat
Ürün sayısı: 1000+
4. makine
100
Loo
988
1800
0000
Yukarıda dört farklı makinenin çalıştığı toplam süreler ve bu süre içerisinde ürettiği toplam ürün sayıları
verilmiştir.
Buna göre bu makinelerden hangisinde bir saatte üretilen ortalama ürün sayısı en fazladır?
A) 1. makine
B) 2. makine
C) 3. makine
D) 4. makine
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
1. a 0, x ile y tam sayı olmak üzere (a) = a* y ve Çalıştığı süre: 81² saat Ürün sayısı: ⁹°1 1. Bu testte alanına ait 20 adet soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz. 1. makine Çalıştığı süre: 44 saat Ürün sayısı: 256²2 2. makine = a*-y dir. Çalıştığı süre: 5³ saat Ürün sayısı: 125³ 3. makine RAYON YAYINLARI Çalıştığı süre: 100 saat Ürün sayısı: 1000+ 4. makine 100 Loo 988 1800 0000 Yukarıda dört farklı makinenin çalıştığı toplam süreler ve bu süre içerisinde ürettiği toplam ürün sayıları verilmiştir. Buna göre bu makinelerden hangisinde bir saatte üretilen ortalama ürün sayısı en fazladır? A) 1. makine B) 2. makine C) 3. makine D) 4. makine
1.
Aşağıda eşit büyüklükteki iki ayrı şeffaf kart ve üzerlerideki üslü ifadeler verilmiştir.
7¹
C).
(-1) ¹2
(-1)55
0²
-130
(-1)30
0⁹
D)
3¹
TITOUTT
(-1)66
(-1)⁰
1. Şeffaf Kart
2. Şeffaf Kart
1. şeffaf kart üzerindeki üslü ifadelerden sonucu -1 e eşit olanların bulunduğu kısımlar sarıya, 2. şeffaf kart
üzerinde bulunan üslü ifadelerden sonucu 1 e eşit olanlar ise kırmızı renge boyanıyor. Daha sonra bu iki
faf kartın köşelerindeki yeşil, siyah, pembe ve mavi noktalar üst üste gelecek şekilde 1. şeffaf kart 2. şeffaf
kartın üzerine konuluyor. Üst üste gelen sarı ve kırmızı renkli kısımlar turuncu renkli görünüyor.
şef-
Buna göre şeffaf kartlar üst üste konulduktan sonraki görüntü aşağıdakilerden hangisidir?
B)
A)
YAYINLARI
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
1. Aşağıda eşit büyüklükteki iki ayrı şeffaf kart ve üzerlerideki üslü ifadeler verilmiştir. 7¹ C). (-1) ¹2 (-1)55 0² -130 (-1)30 0⁹ D) 3¹ TITOUTT (-1)66 (-1)⁰ 1. Şeffaf Kart 2. Şeffaf Kart 1. şeffaf kart üzerindeki üslü ifadelerden sonucu -1 e eşit olanların bulunduğu kısımlar sarıya, 2. şeffaf kart üzerinde bulunan üslü ifadelerden sonucu 1 e eşit olanlar ise kırmızı renge boyanıyor. Daha sonra bu iki faf kartın köşelerindeki yeşil, siyah, pembe ve mavi noktalar üst üste gelecek şekilde 1. şeffaf kart 2. şeffaf kartın üzerine konuluyor. Üst üste gelen sarı ve kırmızı renkli kısımlar turuncu renkli görünüyor. şef- Buna göre şeffaf kartlar üst üste konulduktan sonraki görüntü aşağıdakilerden hangisidir? B) A) YAYINLARI
1. Mehmet'in yazdığı bir bilgisayar şifre programının çalışma şekli aşağıdaki gibidir.
Bilgisayar açıldığında ekranda rakamlardan oluşan 4 haneli bir kod görülür. Eğer kodun en solundaki rakam
1 ise şifre pozitif bir tam sayı, 0 (sıfır) ise şifre negatif bir tam sayıya karşılık gelmektedir.
Diğer 3 hanedeki rakamlar soldan sağa doğru sırasıyla 2¹, 22 ve 23 ile çarpılarak bulunan sonuçlar toplanır.
Bulunan sonuç ekranda şifre girin kısmına yazılarak bilgisayara giriş sağlanır.
Örnek:
Mehmet, bilgisayarı açtığında ekranda yandaki kod çıkıyor ve Mehmet
şifreyi aşağıdaki gibi hesaplayarak bilgisayara giriyor.
En soldaki rakam 0 olduğu için şifre negatif bir tam sayıdır.
Şifre = (3.2¹ +4.2² +1.2³) = -(6 + 16 + 8) = -30
Buna göre aşağıdaki kodlar için verilen şifrelerden hangisi yanlış yazılmıştır?
B)
C)
KOD 1205
Şifre giriniz
+44
KOD 0 2 31
Şifre giriniz
-24
KOD 03 41
Şifre giriniz
KOD 1223
Şifre giriniz
+36
D)
KOD 0543
Şifre giriniz
-54
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
1. Mehmet'in yazdığı bir bilgisayar şifre programının çalışma şekli aşağıdaki gibidir. Bilgisayar açıldığında ekranda rakamlardan oluşan 4 haneli bir kod görülür. Eğer kodun en solundaki rakam 1 ise şifre pozitif bir tam sayı, 0 (sıfır) ise şifre negatif bir tam sayıya karşılık gelmektedir. Diğer 3 hanedeki rakamlar soldan sağa doğru sırasıyla 2¹, 22 ve 23 ile çarpılarak bulunan sonuçlar toplanır. Bulunan sonuç ekranda şifre girin kısmına yazılarak bilgisayara giriş sağlanır. Örnek: Mehmet, bilgisayarı açtığında ekranda yandaki kod çıkıyor ve Mehmet şifreyi aşağıdaki gibi hesaplayarak bilgisayara giriyor. En soldaki rakam 0 olduğu için şifre negatif bir tam sayıdır. Şifre = (3.2¹ +4.2² +1.2³) = -(6 + 16 + 8) = -30 Buna göre aşağıdaki kodlar için verilen şifrelerden hangisi yanlış yazılmıştır? B) C) KOD 1205 Şifre giriniz +44 KOD 0 2 31 Şifre giriniz -24 KOD 03 41 Şifre giriniz KOD 1223 Şifre giriniz +36 D) KOD 0543 Şifre giriniz -54
ayılanı verilmiştir.
On Sayısı
0²
105
n bakıma alınmasına karar
380
2. m, n birer tam sayı a=0 olmak üzere a", am= anem, (a)= am ve
Bölge Alanya
Sındı: 4 yıldız
Gecelik
Fiyat: 47 TL
Bölge
Bölge: Kemer
Sınıfı: 5 yıldız
Gecelik
Fiyat: 164 TL
2023 ERKEN REZERVASYON OTELLERİ
Çeşme
Alanya
Kemer
Adem Bey aşağıda belirlediği kriterlere uygun erken rezervasyon yapan otellerden birini seçip eşi ile birlikte bir otelde 4 gele
konaklayacaktır.
Bodrum
Bolge:Bodrum
Sınıfı: 5 yıldız
Gecelik
Fiyat: 643 TL
GUNAY
=am dir.
Otel Sınıfı
X
Bölge Kemer
Sınıfı: 3 yıldız
Gecelik
Fiyat: 32² TL
3 Yıldız
4 Yıldız
5 Yıldız
Buna göre Adem Bey, tatil için toplam kaç lira ödeme yapacaktır?
A) 23
B219
C18
Bölge: Kemer
Sinih: 5 yıldız
Gecelik
Fiyat: 85 TL
LIF
Fiyat
En ucuz
En pahalı
D) 215
8. Sınıf Matematik
61
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
ayılanı verilmiştir. On Sayısı 0² 105 n bakıma alınmasına karar 380 2. m, n birer tam sayı a=0 olmak üzere a", am= anem, (a)= am ve Bölge Alanya Sındı: 4 yıldız Gecelik Fiyat: 47 TL Bölge Bölge: Kemer Sınıfı: 5 yıldız Gecelik Fiyat: 164 TL 2023 ERKEN REZERVASYON OTELLERİ Çeşme Alanya Kemer Adem Bey aşağıda belirlediği kriterlere uygun erken rezervasyon yapan otellerden birini seçip eşi ile birlikte bir otelde 4 gele konaklayacaktır. Bodrum Bolge:Bodrum Sınıfı: 5 yıldız Gecelik Fiyat: 643 TL GUNAY =am dir. Otel Sınıfı X Bölge Kemer Sınıfı: 3 yıldız Gecelik Fiyat: 32² TL 3 Yıldız 4 Yıldız 5 Yıldız Buna göre Adem Bey, tatil için toplam kaç lira ödeme yapacaktır? A) 23 B219 C18 Bölge: Kemer Sinih: 5 yıldız Gecelik Fiyat: 85 TL LIF Fiyat En ucuz En pahalı D) 215 8. Sınıf Matematik 61
7. Görselde verilen çarklardan 5 eşit parçadan oluşan pom-
be çark 1 tam turunu 20 saniyede, 6 eşit bölmeden oluşan
mavi çark ise 1 tam turunu 24 saniyede tamamlamaktadır.
Çarklar ok yönlerinde döndürülüp bir süre sonra durduğun-
da üçgen biçimindeki ibrelerin uçlarının gösterdiği bölme-
lerde yazılı olan tam sayılardan pembe çarktaki taban ma-
vi çarktaki kuvvet olacak şekilde üslü ifadeler elde edilmek-
tedir.
20:5=450
44:4
1
27
B)
Z-
Çarklar yukarıdaki konumlarındayken döndürülmeye baş-
layıp 44 saniye sonra aynı anda durduruluyor.
Buna göre elde edilen üslü ifadenin değeri aşağıdaki-
lerden hangisine eşittir?
1
A)
216
6
24:6-450
N
8.
D) - 1/24
3
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
7. Görselde verilen çarklardan 5 eşit parçadan oluşan pom- be çark 1 tam turunu 20 saniyede, 6 eşit bölmeden oluşan mavi çark ise 1 tam turunu 24 saniyede tamamlamaktadır. Çarklar ok yönlerinde döndürülüp bir süre sonra durduğun- da üçgen biçimindeki ibrelerin uçlarının gösterdiği bölme- lerde yazılı olan tam sayılardan pembe çarktaki taban ma- vi çarktaki kuvvet olacak şekilde üslü ifadeler elde edilmek- tedir. 20:5=450 44:4 1 27 B) Z- Çarklar yukarıdaki konumlarındayken döndürülmeye baş- layıp 44 saniye sonra aynı anda durduruluyor. Buna göre elde edilen üslü ifadenin değeri aşağıdaki- lerden hangisine eşittir? 1 A) 216 6 24:6-450 N 8. D) - 1/24 3
5.
1. DENEME
Semra, kendine kâğıtları keserek not defteri oluşturacaktır. Bunun için aşağıdaki adımları uygular.
I
II
X
III
X
IV
V
V. adımda istediği not defterini elde ettiğine göre 10 adet kâğıttan kaç sayfalık not defteri çıkmıştır?
A) 60
B) 70
C) 80
D) 100
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
5. 1. DENEME Semra, kendine kâğıtları keserek not defteri oluşturacaktır. Bunun için aşağıdaki adımları uygular. I II X III X IV V V. adımda istediği not defterini elde ettiğine göre 10 adet kâğıttan kaç sayfalık not defteri çıkmıştır? A) 60 B) 70 C) 80 D) 100
ŞIT
an)
pre
sad
ÜSLÜ İFADELERLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR-IV
296
28
2
sol -
yukarı
aşağı
sağ
5.2
88
25 eş kareli parçalara ayrılan kartondan 4 tanesi yukarıdaki gibi boyanmıştır. Bu karelerin her birine aşağıda ve-
rilen kurallara göre bir üslü ifade yazılacaktır.
er birine, tabanları birbirine eşit ve
İlk olarak yeşil renkli karenin içine bir üslü ifade yazılır. 1. satırdaki karelerin
kuvvetleri soldan sağa doğru artan ardışık doğal sayılar olacak şekilde birer üslü ifade yazılır.
Diğer karelerin her birine, her sütunda tabanları birbirine eşit ve kuvvetleri yukarıdan aşağıya doğru ikişer ikişer
azalan doğal sayılar olacak şekilde birer üslü ifade yazılır.
Buna göre yeşil renkli karenin içine 168 yazılması durumunda mavi renkli karelerin içine yazılması gere-
ken üslü ifadelerin çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisine eşit olur?
A) 268
B) 432
C) 834
(D)1632
yerden yü
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
ŞIT an) pre sad ÜSLÜ İFADELERLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR-IV 296 28 2 sol - yukarı aşağı sağ 5.2 88 25 eş kareli parçalara ayrılan kartondan 4 tanesi yukarıdaki gibi boyanmıştır. Bu karelerin her birine aşağıda ve- rilen kurallara göre bir üslü ifade yazılacaktır. er birine, tabanları birbirine eşit ve İlk olarak yeşil renkli karenin içine bir üslü ifade yazılır. 1. satırdaki karelerin kuvvetleri soldan sağa doğru artan ardışık doğal sayılar olacak şekilde birer üslü ifade yazılır. Diğer karelerin her birine, her sütunda tabanları birbirine eşit ve kuvvetleri yukarıdan aşağıya doğru ikişer ikişer azalan doğal sayılar olacak şekilde birer üslü ifade yazılır. Buna göre yeşil renkli karenin içine 168 yazılması durumunda mavi renkli karelerin içine yazılması gere- ken üslü ifadelerin çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisine eşit olur? A) 268 B) 432 C) 834 (D)1632 yerden yü