Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ortaokul Matematik Soruları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
2,5
100
72
x²5x
EKSPERT
YAYINLARI
360
ÖN İZLEME SINAVI
3 farklı bölgede bulunan maden miktarları ve bu bölgedeki madenlerin yüzde kaçının çıkarıldığı aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Tablo: Bölgedeki Maden Miktarları ve Çıkarılma Yüzdeleri
Bölge Bölgede Bulunan Maden Miktarı(ton) Bölgeden Çıkarılan Maden Miktarı(%)
A
B
C
149
1800 1.25. 1
0,72.108
2.108
X
C bölgesinden çıkarılan maden miktarı A bölgesinden çıkarılan maden miktarından fazla) B bölgesinden çıkarılan
maden miktarından azdır.
1800
2.000.000
Buna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir?
125.1063
72.
B.1.107
81.106
= 18.10
91.186104
-
%2,5
%1
%2
24.108 24.10
2-188101=2.106
192
= 4820000
DY975. 106
Ortaokul Matematik
Ondalık Gösterim
2,5 100 72 x²5x EKSPERT YAYINLARI 360 ÖN İZLEME SINAVI 3 farklı bölgede bulunan maden miktarları ve bu bölgedeki madenlerin yüzde kaçının çıkarıldığı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo: Bölgedeki Maden Miktarları ve Çıkarılma Yüzdeleri Bölge Bölgede Bulunan Maden Miktarı(ton) Bölgeden Çıkarılan Maden Miktarı(%) A B C 149 1800 1.25. 1 0,72.108 2.108 X C bölgesinden çıkarılan maden miktarı A bölgesinden çıkarılan maden miktarından fazla) B bölgesinden çıkarılan maden miktarından azdır. 1800 2.000.000 Buna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir? 125.1063 72. B.1.107 81.106 = 18.10 91.186104 - %2,5 %1 %2 24.108 24.10 2-188101=2.106 192 = 4820000 DY975. 106
6x+3
18. Aşağıdaki şekilde uzun kenarı (8x + 4) br olan dikdörtgen biçimindeki bir karton ile bu karton ile eşit alana sahip ve
uzun kenarı (6x + 3) br olan dikdörtgen biçimindeki özdeş üç karton gösterilmiştir.
[6x+3)6
= 36x+18
8x + 4
24x
=12x+4
6x + 3
Bu dört karton şekildeki gibi birleştirildiğinde oluşan şeklin çevresi 52x + 32" br olmaktadır.
Buna göre dikdörtgen şeklindeki özdeş üç kartondan birinin çevresi kaç br'dir?
12x + 20
B) 12x + 14
24x +12
8x+4
D124x+14
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfade Oluşturma
6x+3 18. Aşağıdaki şekilde uzun kenarı (8x + 4) br olan dikdörtgen biçimindeki bir karton ile bu karton ile eşit alana sahip ve uzun kenarı (6x + 3) br olan dikdörtgen biçimindeki özdeş üç karton gösterilmiştir. [6x+3)6 = 36x+18 8x + 4 24x =12x+4 6x + 3 Bu dört karton şekildeki gibi birleştirildiğinde oluşan şeklin çevresi 52x + 32" br olmaktadır. Buna göre dikdörtgen şeklindeki özdeş üç kartondan birinin çevresi kaç br'dir? 12x + 20 B) 12x + 14 24x +12 8x+4 D124x+14
EKSPERT
YAYINLARI
ÖN İZLEM
11. Asal çarpanları toplam 10 olan iki basamaklı sayılar
ile asal çarpanları toplam 12 olan iki basamaklı sayı-
Tarın tamamı özdeş kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor.
Buna göre torbadan rastgele seçilen bir kartın üze-
rinde yazan sayının tek sayı olma olasılığı kaçtır?
Ⓡ%&
F
D
5
21.3=63
12
21,68
Ortaokul Matematik
Rasyonel Sayıları Tanıyalım
EKSPERT YAYINLARI ÖN İZLEM 11. Asal çarpanları toplam 10 olan iki basamaklı sayılar ile asal çarpanları toplam 12 olan iki basamaklı sayı- Tarın tamamı özdeş kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Buna göre torbadan rastgele seçilen bir kartın üze- rinde yazan sayının tek sayı olma olasılığı kaçtır? Ⓡ%& F D 5 21.3=63 12 21,68
10. Bilgi: Karenin köşegen uzunluğu, bir kenar uzunluğunun 2 katına eşittir.
Kenar uzunlukları dm birimi ile tam sayıya eşit dikdörtgen şeklindeki tahtaya 6 adet çivi aynı hizadaki çivilerin tah-
tanın tabanına uzaklıkları eşit olacak şekilde aşağıdaki gibi çakılmıştır.
31.2
=62
ÜINORK
Bu çivilerin her birine alanları 27 dm2 plan özdeş kare şeklindeki kartlar tam ortalarından asılacaktır.
(632502 √64
B) 62
10, 2+2, 3
7₁3+5₁1 =12₁413
1416 +5,1 = 19,7
3>72
Bu kartları takıldıkları çivi etrafında dönebilmektedir.
Kartlar döndürüldüklerinde tahtanın dışına taşmamakta ve birbirlerine değmediğine göre tahtanın dm cin-
sinden cevres) en az kaçtır?
A54
<<<< 5
= 17₁5-18
76
2
√354√27 <√36
33
DY 82
ULAŞ İNCEKARA
Ortaokul Matematik
Tam Kare Doğal Sayılar
10. Bilgi: Karenin köşegen uzunluğu, bir kenar uzunluğunun 2 katına eşittir. Kenar uzunlukları dm birimi ile tam sayıya eşit dikdörtgen şeklindeki tahtaya 6 adet çivi aynı hizadaki çivilerin tah- tanın tabanına uzaklıkları eşit olacak şekilde aşağıdaki gibi çakılmıştır. 31.2 =62 ÜINORK Bu çivilerin her birine alanları 27 dm2 plan özdeş kare şeklindeki kartlar tam ortalarından asılacaktır. (632502 √64 B) 62 10, 2+2, 3 7₁3+5₁1 =12₁413 1416 +5,1 = 19,7 3>72 Bu kartları takıldıkları çivi etrafında dönebilmektedir. Kartlar döndürüldüklerinde tahtanın dışına taşmamakta ve birbirlerine değmediğine göre tahtanın dm cin- sinden cevres) en az kaçtır? A54 <<<< 5 = 17₁5-18 76 2 √354√27 <√36 33 DY 82 ULAŞ İNCEKARA
16. Kısa kenar uzunluğu 22 br, uzun kenar uzunluğu 120 br olan dikdörtgen şeklinde kart aşağıdaki gibi dikdörtgensel
bölümlere ayrılmış ve her bölüm farklı renge boyanmıştır.
42² br
40
100 32
8 br
10 br
37 br
25 br
52
Bu kart solundan ve sağından birer dikdörtgen parça kesilecektir. Kesilen parçalardan birinin alanı 26 br2 diğerinin
alanı 27 b2 dir. 128
64
Buna göre parçalar kesildikten sonra kalan kart üzerinde en az kaç farklı renk görünür?
A) 2
B) 3
60.
15 br
25 br
✓
4
433
15
ULAŞ İNCEKARA
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
16. Kısa kenar uzunluğu 22 br, uzun kenar uzunluğu 120 br olan dikdörtgen şeklinde kart aşağıdaki gibi dikdörtgensel bölümlere ayrılmış ve her bölüm farklı renge boyanmıştır. 42² br 40 100 32 8 br 10 br 37 br 25 br 52 Bu kart solundan ve sağından birer dikdörtgen parça kesilecektir. Kesilen parçalardan birinin alanı 26 br2 diğerinin alanı 27 b2 dir. 128 64 Buna göre parçalar kesildikten sonra kalan kart üzerinde en az kaç farklı renk görünür? A) 2 B) 3 60. 15 br 25 br ✓ 4 433 15 ULAŞ İNCEKARA
EKSPERT
YAYINLARI
15. Aşağıda üzerinde sayılar yazılı olan kutular gösterilmiştir.
5.3=15
15+3=18
50
48
1 16,25
20
√72
12 +5=17
ÖN İZLEME SINAVI
√72
0,12
X
W
Oğuzhan ve Yağmur bu kutuları top atarak düşürmeye çalışıyor. Düşürdükleri kutu üzerinde yazan sayı rasyonel
sayı ise 5 puanirrasyonel sayı ise 3 puan alıyorlar.
18 Oğuzhan'ın atışları sonrası kutularun görünümü
aşağıdaki gibi olmuştur.
0,12
3
2/3
√324
B) 1
√4,9
2/3
TU
X
T
50
8
4√5
X S
✓
√6,25 = 2,5
4√5
√0,15
X
S
X
√0,15
Yağmur kalan kutulara atış yapmış ve atışlar sonunda oyunu Oğuzhan kazanmıştır.
Buna göre düşürülmeyen kutu sayısı en az kaçtır?
AXO
42²-3151012
16
9
12012
60 2
30 2
55826
12810
83
37
S
56
dildörtgon seklinde kart asağıdaki gibi dikdörtgensel
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfade Oluşturma
EKSPERT YAYINLARI 15. Aşağıda üzerinde sayılar yazılı olan kutular gösterilmiştir. 5.3=15 15+3=18 50 48 1 16,25 20 √72 12 +5=17 ÖN İZLEME SINAVI √72 0,12 X W Oğuzhan ve Yağmur bu kutuları top atarak düşürmeye çalışıyor. Düşürdükleri kutu üzerinde yazan sayı rasyonel sayı ise 5 puanirrasyonel sayı ise 3 puan alıyorlar. 18 Oğuzhan'ın atışları sonrası kutularun görünümü aşağıdaki gibi olmuştur. 0,12 3 2/3 √324 B) 1 √4,9 2/3 TU X T 50 8 4√5 X S ✓ √6,25 = 2,5 4√5 √0,15 X S X √0,15 Yağmur kalan kutulara atış yapmış ve atışlar sonunda oyunu Oğuzhan kazanmıştır. Buna göre düşürülmeyen kutu sayısı en az kaçtır? AXO 42²-3151012 16 9 12012 60 2 30 2 55826 12810 83 37 S 56 dildörtgon seklinde kart asağıdaki gibi dikdörtgensel
14. Kenar uzunlukları 95 br ve 322 br olan dikdörtgen şek-
ve 322 b
lindeki kart aşağıdaki gibi eş dikdörtgensel bölgelere
ayrılmıştır.
32² br
to
95 br
d
Zeynep oluşan dikdörtgen bölgelerin %75'ini sarı
renge boyuyor. Daha sonra Yağmur dikdörtgen bol-
5
gelerin 'sini (mavi renge boyuyor. Her iki renge de
12
boyanan dikdörtgenler ise yeşil renge dönüşüyor.
Buna göre oluşan yeşil dikdörtgenlerin alanları
toplam en az kaç br² olur?
(A) 69
9/20.30 $20.30 9/1610
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
14. Kenar uzunlukları 95 br ve 322 br olan dikdörtgen şek- ve 322 b lindeki kart aşağıdaki gibi eş dikdörtgensel bölgelere ayrılmıştır. 32² br to 95 br d Zeynep oluşan dikdörtgen bölgelerin %75'ini sarı renge boyuyor. Daha sonra Yağmur dikdörtgen bol- 5 gelerin 'sini (mavi renge boyuyor. Her iki renge de 12 boyanan dikdörtgenler ise yeşil renge dönüşüyor. Buna göre oluşan yeşil dikdörtgenlerin alanları toplam en az kaç br² olur? (A) 69 9/20.30 $20.30 9/1610
isi-
6.
A fırını
Gün sayısı
Ekmek sayısı
B fırını
Gün sayısı
Ekmek sayısı
C fırını
Gün sayısı
Ekmek sayısı
D fırını
Gün sayısı
Ekmek sayısı
1
2
300 600
1
2
350 700
A) A fırını
C) C fırını
1
2
400 800
1
450
3
800
3
1050
3
1200
2
3
850 1250
4
1200
4
1400
B) B fırını
D) D fırını
4
1500
4
1650
Yukarıda 4 farklı fırında geçen süreye göre satilan ekmek sayıla-
rının gösterildiği tablolar verilmiştir.
Yukarıda bir bi
sarım gerçek
Buna göre, hangi fırındaki gün sayısı ile satılan ekmek sayısı
doğru orantılıdır?
Buna göre,
redir?
A) 192
9.
B
Yukarı
doğru
ABC
kaç
A)
A
Ortaokul Matematik
Doğru Orantı
isi- 6. A fırını Gün sayısı Ekmek sayısı B fırını Gün sayısı Ekmek sayısı C fırını Gün sayısı Ekmek sayısı D fırını Gün sayısı Ekmek sayısı 1 2 300 600 1 2 350 700 A) A fırını C) C fırını 1 2 400 800 1 450 3 800 3 1050 3 1200 2 3 850 1250 4 1200 4 1400 B) B fırını D) D fırını 4 1500 4 1650 Yukarıda 4 farklı fırında geçen süreye göre satilan ekmek sayıla- rının gösterildiği tablolar verilmiştir. Yukarıda bir bi sarım gerçek Buna göre, hangi fırındaki gün sayısı ile satılan ekmek sayısı doğru orantılıdır? Buna göre, redir? A) 192 9. B Yukarı doğru ABC kaç A) A
13. Bir ilçede zeka oyunları yarışmasında, yarışan öğrenci
sayısının oyun türüne göre dağılımı aşağıdaki daire
grafiğinde gösterilmiştir.
12k
154
69 150
120°
goº
36
gk
: Mangala
: Satranç
: Koridor
B) 72
23.2=66
36
Mangala yarışmasına katılan kız ve erkek öğrenci
sayısı eşit ve 32'den fazladır.
Buna göre bu 3 yarışmaya katılan öğrenci sayısı
en az kaçtır?
A) 40
AT
360
84
-210
150
34 617
DY96
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
13. Bir ilçede zeka oyunları yarışmasında, yarışan öğrenci sayısının oyun türüne göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. 12k 154 69 150 120° goº 36 gk : Mangala : Satranç : Koridor B) 72 23.2=66 36 Mangala yarışmasına katılan kız ve erkek öğrenci sayısı eşit ve 32'den fazladır. Buna göre bu 3 yarışmaya katılan öğrenci sayısı en az kaçtır? A) 40 AT 360 84 -210 150 34 617 DY96
doğ-
a
8. Bir sayının %20'si ile %30'unun toplamı
için aşağıda söylenenlerden hangisi doğ-
rudur?
A) Sayının 2 katına eşittir.
B) Sayının 1,5 katına eşittir.
C) Sayının %50 sinden fazladır.
D) Sayının %50 sine eşittir.
he
% 404
X=
40
X=1
Ortaokul Matematik
Yüzdeler
doğ- a 8. Bir sayının %20'si ile %30'unun toplamı için aşağıda söylenenlerden hangisi doğ- rudur? A) Sayının 2 katına eşittir. B) Sayının 1,5 katına eşittir. C) Sayının %50 sinden fazladır. D) Sayının %50 sine eşittir. he % 404 X= 40 X=1
Caps Lock
5.
O Shift
Ctrl
B
AÆIS
dür.
N
Alt
ir Çokluğun Belirtilen Bir Yüzdesini Bulma
X
Birbirine eş karelerden oluşan şekil bir bütün-
C
Buna göre, taralı bölgelere karşılık gelen
kısmın yüzde sembolüyle gösterimi aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) % 20
B) % 25
C) % 30
D) % 35
YÜZDEL
Paydası
a.-
b. 8
H
Bir Yüzd
gun Tam
ÖF
100
48 ola
ağım
Yüzdesini
Bira
Ortaokul Matematik
Yüzdeler
Caps Lock 5. O Shift Ctrl B AÆIS dür. N Alt ir Çokluğun Belirtilen Bir Yüzdesini Bulma X Birbirine eş karelerden oluşan şekil bir bütün- C Buna göre, taralı bölgelere karşılık gelen kısmın yüzde sembolüyle gösterimi aşağı- dakilerden hangisidir? A) % 20 B) % 25 C) % 30 D) % 35 YÜZDEL Paydası a.- b. 8 H Bir Yüzd gun Tam ÖF 100 48 ola ağım Yüzdesini Bira
57
4. Başlangıç
108
Bitiş
Yukarıda soldan sağa doğru yerleştirilmiş 6
tane kutuya
√12,√48,√108,8√3,√300 ve 12√3 sayıları
yerleştirilecektir.
Bu kutulara yerleştirilecek sayılar için her
hangi yanyana gelen iki kutunun içindeki sa-
yılardan herhangi birinin diğerine oranı tam-
sayıdır.
Bu kutulara yerleştirilen sayılar arasında
sadece 108'in yeri belli olduğuna göre
başlangıç ve bitiş kutusuna yerleştirilecek
sayıların toplamı kaçtır?
A) 12√3 B) 16√3 C) 18√3 D) 22√/3
Ortaokul Matematik
Köklü İfadelerde İşlemler
57 4. Başlangıç 108 Bitiş Yukarıda soldan sağa doğru yerleştirilmiş 6 tane kutuya √12,√48,√108,8√3,√300 ve 12√3 sayıları yerleştirilecektir. Bu kutulara yerleştirilecek sayılar için her hangi yanyana gelen iki kutunun içindeki sa- yılardan herhangi birinin diğerine oranı tam- sayıdır. Bu kutulara yerleştirilen sayılar arasında sadece 108'in yeri belli olduğuna göre başlangıç ve bitiş kutusuna yerleştirilecek sayıların toplamı kaçtır? A) 12√3 B) 16√3 C) 18√3 D) 22√/3
11. Betül'ün annesi yarım litre limon suyuna 3 litre su karıştırarak
limonata yapıyor.
Buna göre, Betül'ün annesi 70 litre limonata yapmak isterse
kaç litre limon suyu kullanmalıdır?
A) 10
B) 12
03/0
C) 14
D) 15
OF (A
Ortaokul Matematik
Yüzdeler
11. Betül'ün annesi yarım litre limon suyuna 3 litre su karıştırarak limonata yapıyor. Buna göre, Betül'ün annesi 70 litre limonata yapmak isterse kaç litre limon suyu kullanmalıdır? A) 10 B) 12 03/0 C) 14 D) 15 OF (A
TEST 16
1, 2, 3, 4 ve 5. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.
1. Yolun her iki tarafına dikilen ağaç sayıs
kaçtır?
A) 200 B) 201 C) 400 D) 402
Şekilde verilen 1,25 km uzunluğundaki yürüyüş parkurunun en başından başlayarak karşılıklı iki tarafına
6,25 m aralıklarla ağaç dikilmiş daha sonra bu ağaçlar üzerinden geçecek şekilde iki sıra dikenli tel çevril-
miştir. Her bir ağacın tanesi 7,5 lira ve telin metresi 0,8 liradır. (1 km 1000 m)
4. Kullanılan tel için ödenen para kaç liradır?
2. Dikilen ağaç sayısı için ödenecek para top-
lam kaç liradır?
A) 1500
C) 3000
3. Yolun her iki tarafına çevrilen telin toplam
uzunluğu kaç metredir?
A) 1250
C) 4500
B) 1507,5
D) 3015
Ondalk Gösterim va Oran
B) 2500
D) 5000
Carma Sorular
AYDIN YAYINLAR
Karma Sorular
A) 2000
C) 5000
B) 4000
D) 8000
5. Yolun her iki tarafına dikilen ağaç ve çevri-
len tel için ödenen toplam para kaç liradır?
A) 5015
C) 7000
B) 6015
D) 7015
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
TEST 16 1, 2, 3, 4 ve 5. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. 1. Yolun her iki tarafına dikilen ağaç sayıs kaçtır? A) 200 B) 201 C) 400 D) 402 Şekilde verilen 1,25 km uzunluğundaki yürüyüş parkurunun en başından başlayarak karşılıklı iki tarafına 6,25 m aralıklarla ağaç dikilmiş daha sonra bu ağaçlar üzerinden geçecek şekilde iki sıra dikenli tel çevril- miştir. Her bir ağacın tanesi 7,5 lira ve telin metresi 0,8 liradır. (1 km 1000 m) 4. Kullanılan tel için ödenen para kaç liradır? 2. Dikilen ağaç sayısı için ödenecek para top- lam kaç liradır? A) 1500 C) 3000 3. Yolun her iki tarafına çevrilen telin toplam uzunluğu kaç metredir? A) 1250 C) 4500 B) 1507,5 D) 3015 Ondalk Gösterim va Oran B) 2500 D) 5000 Carma Sorular AYDIN YAYINLAR Karma Sorular A) 2000 C) 5000 B) 4000 D) 8000 5. Yolun her iki tarafına dikilen ağaç ve çevri- len tel için ödenen toplam para kaç liradır? A) 5015 C) 7000 B) 6015 D) 7015
9.
Çalışma
Hızları
Ayten Burak Ceyda Duru
3V 4V
2V
5V
Yukarıdaki tabloda Ayten, Burak, Ceyda ve
Duru'nun çalışma hızları verilmiştir.
Buna göre, aynı işi bu dört arkadaştan
hangisi en az sürede bitirir?
A) Ayten
C) Ceyda
B) Burak
D) Duru
11. Bir
re
S
e
12.
Ortaokul Matematik
Ters Orantı
9. Çalışma Hızları Ayten Burak Ceyda Duru 3V 4V 2V 5V Yukarıdaki tabloda Ayten, Burak, Ceyda ve Duru'nun çalışma hızları verilmiştir. Buna göre, aynı işi bu dört arkadaştan hangisi en az sürede bitirir? A) Ayten C) Ceyda B) Burak D) Duru 11. Bir re S e 12.
ZMENA
ORNEK
Tevize 6 L limonata ha-
tyor Limonatay hazırlarken
estamon suyu ve 240 cl su
an Toyze'nin, aynı limon
Llimonata hazırlamak için
ve Su oranını kullanarak
A cL limon suyu kullanması
perektigini bulalım.
pigese
ÇÖZÜM
100 cL olduğundan
600 CL ve
1500 CL dir.
simda limonata miktarı
mon suyu miktarı da ar-
göre bu çokluklar doğru
luklardır.
limonatanın miktarı
yu miktarının oranı
r. Buna göre,
360 cL
limon suyu
x CL
limon suyu
1500.360
8.
Oranti Problemleri
Test 7
Bir tokstil fabrikasındaki günlük vardiyalar, vardiya süreler ve her vardiyada üretilen kazak saylar
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Vardiya
Gündüz
Gece
Vardiya Süresi
12 saat
b saat
4 5
MART
PT SA ÇA PE CU CT PZ
1 2
8
Bu tekstil fabrikasındaki gece ye gündüz vardiyasındaki çalışma süreleri ile üretilen kazak sayılan
doğru orantılı ve orantı sabiti-
'dir. Tekstil fabrikası pazar günleri üretim yapmamaktadır.
25
67
11
12 13 14
16
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
15
9
Oretilen Kazak Sayıs
a tane
B) 4200
75 tane
Tekstil fabrikasında yukarıda takvimi verilen Mart ayının 14'ünde ve 21'inde makinalarda çıkan
arızalardan dolayı o günlerde fabrikada üretim yapılmadığına göre, mart ayında toplam kaç
tane kazak üretmiştir?
A) 4025
C) 4375
D) 4550
Ortaokul Matematik
Oran Orantı
ZMENA ORNEK Tevize 6 L limonata ha- tyor Limonatay hazırlarken estamon suyu ve 240 cl su an Toyze'nin, aynı limon Llimonata hazırlamak için ve Su oranını kullanarak A cL limon suyu kullanması perektigini bulalım. pigese ÇÖZÜM 100 cL olduğundan 600 CL ve 1500 CL dir. simda limonata miktarı mon suyu miktarı da ar- göre bu çokluklar doğru luklardır. limonatanın miktarı yu miktarının oranı r. Buna göre, 360 cL limon suyu x CL limon suyu 1500.360 8. Oranti Problemleri Test 7 Bir tokstil fabrikasındaki günlük vardiyalar, vardiya süreler ve her vardiyada üretilen kazak saylar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Vardiya Gündüz Gece Vardiya Süresi 12 saat b saat 4 5 MART PT SA ÇA PE CU CT PZ 1 2 8 Bu tekstil fabrikasındaki gece ye gündüz vardiyasındaki çalışma süreleri ile üretilen kazak sayılan doğru orantılı ve orantı sabiti- 'dir. Tekstil fabrikası pazar günleri üretim yapmamaktadır. 25 67 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 15 9 Oretilen Kazak Sayıs a tane B) 4200 75 tane Tekstil fabrikasında yukarıda takvimi verilen Mart ayının 14'ünde ve 21'inde makinalarda çıkan arızalardan dolayı o günlerde fabrikada üretim yapılmadığına göre, mart ayında toplam kaç tane kazak üretmiştir? A) 4025 C) 4375 D) 4550