Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Doğrular ve Açılar Soruları

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
24° lik açının tümlerinin ölçüsü
66° dir.
PACHT
56° lik bir açının açıortayı bu açıyı
28° lik iki açıya ayırır.
B)
85° lik açının bütünlerinin ölçüsü
95° dir.
C)
İki açının komşu açı olabilmesi için
köşelerinin ortak olması yeterlidir.
D)
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 24° lik açının tümlerinin ölçüsü 66° dir. PACHT 56° lik bir açının açıortayı bu açıyı 28° lik iki açıya ayırır. B) 85° lik açının bütünlerinin ölçüsü 95° dir. C) İki açının komşu açı olabilmesi için köşelerinin ortak olması yeterlidir. D)
14 Koordinat düzleminde A(a, b) noktası dördüncü
bölgededir. A noktasının y eksenine göre simet-
riği B noktası, B noktasının x eksenine göre
simetriği C noktasıdır. Buna göre, C noktasının
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-a, -b) (B) (a, b) C) (a, b) D) (a, b)
18 Aşay dakile
yansima va
A)
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
14 Koordinat düzleminde A(a, b) noktası dördüncü bölgededir. A noktasının y eksenine göre simet- riği B noktası, B noktasının x eksenine göre simetriği C noktasıdır. Buna göre, C noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (-a, -b) (B) (a, b) C) (a, b) D) (a, b) 18 Aşay dakile yansima va A)
TEST
39
re,
30
A) 62
7. S
40°
A) 60
38
100
SINIF
Matematik Ödev Testi
4.
x + 60°
Şekilde d, // d₂
olduğuna göre,
x kaç derece-
dir?
D) 140
B) 80
B) 60
İKİ PARALEL DOĞRU İLE BİR KESENİN
OLUŞTURDUĞU AÇILAR
110°
A
d.
C) 100
Şekilde d, // d₂
olduğuna göre,
x kaç derecedir?
D) 38
C) 40
Blt Eğitim ve Kültür Yayınları
5.
D
B
120°
B
X
30°
Şekilde [CD // [AB, m(DCE) = 110° ve
m(CEA) = 30° olduğuna göre, m(EAB) = x
kaç derecedir?
A) 110
B) 130
C) 140
D
TEST
40
X
D) 150
50%
Şekilde [BA // [DE, m(ABC) = 120° ve
m(BCD):
derecedir?
A) 80
= 50° olduğuna göre, m(CDE) = x kaç
B) 100
C) 110
D) 120
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
TEST 39 re, 30 A) 62 7. S 40° A) 60 38 100 SINIF Matematik Ödev Testi 4. x + 60° Şekilde d, // d₂ olduğuna göre, x kaç derece- dir? D) 140 B) 80 B) 60 İKİ PARALEL DOĞRU İLE BİR KESENİN OLUŞTURDUĞU AÇILAR 110° A d. C) 100 Şekilde d, // d₂ olduğuna göre, x kaç derecedir? D) 38 C) 40 Blt Eğitim ve Kültür Yayınları 5. D B 120° B X 30° Şekilde [CD // [AB, m(DCE) = 110° ve m(CEA) = 30° olduğuna göre, m(EAB) = x kaç derecedir? A) 110 B) 130 C) 140 D TEST 40 X D) 150 50% Şekilde [BA // [DE, m(ABC) = 120° ve m(BCD): derecedir? A) 80 = 50° olduğuna göre, m(CDE) = x kaç B) 100 C) 110 D) 120
3. 177
96
273
360
877
A
177
||10
//B
96° C
D
Yukarıdaki şekilde AB // DE ve
(BAC)=3.m(CDE)'dir.
Buna göre m (CDE) kaç derecedir?
101
A) 24
117
B) 28 los
C) 30
HiperZeka.
1
186
180
gg
31
99
+87
D) 32
87
81
6.
232
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
3. 177 96 273 360 877 A 177 ||10 //B 96° C D Yukarıdaki şekilde AB // DE ve (BAC)=3.m(CDE)'dir. Buna göre m (CDE) kaç derecedir? 101 A) 24 117 B) 28 los C) 30 HiperZeka. 1 186 180 gg 31 99 +87 D) 32 87 81 6. 232
35
8.
tonguç
180
1,
bo
90
3
104
6
CTO
1420
1080
0540-
180
Yukandaki şekilde iki farklı yelpazenin kapalı ve tam açılmış hâli verilmiştir.
Buna göre a ve b açılarının ölçüleri farkı kaç derecedir?
A) 5
B) 10
C) 15
Fen Bilimleri
Matematik
D) 20
Dijital Soru
Türkçe
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
35 8. tonguç 180 1, bo 90 3 104 6 CTO 1420 1080 0540- 180 Yukandaki şekilde iki farklı yelpazenin kapalı ve tam açılmış hâli verilmiştir. Buna göre a ve b açılarının ölçüleri farkı kaç derecedir? A) 5 B) 10 C) 15 Fen Bilimleri Matematik D) 20 Dijital Soru Türkçe
ERS
LIG
derslig.com
Açılar
içerik Kodu:M6S47
Çalışma Kağıdı: 17
3)Aşağıdakilerden hangisinde a ve b açıları komşu
açılardır?
K
4) Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise "D" yanlış
ise "Y" yazınız.
(-) Tümler açıların toplamı90 derecedit
(-) Bütünler açıların toplamı 180 derecedir
() Ters açılar birbirine eşittir
(-) Komşu açıların birer kenarları ortaktır.
(-) 120° nin bütünleri 70 °dir.
160° pintümleri 25° dir.
www.derslig.com
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
ERS LIG derslig.com Açılar içerik Kodu:M6S47 Çalışma Kağıdı: 17 3)Aşağıdakilerden hangisinde a ve b açıları komşu açılardır? K 4) Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise "D" yanlış ise "Y" yazınız. (-) Tümler açıların toplamı90 derecedit (-) Bütünler açıların toplamı 180 derecedir () Ters açılar birbirine eşittir (-) Komşu açıların birer kenarları ortaktır. (-) 120° nin bütünleri 70 °dir. 160° pintümleri 25° dir. www.derslig.com
3.
YÜKSEKLİK
m
m
3.50
$2.50
30
Gabari levhaları, araçların yüklü ya da yüksüz olarak
karayollarında seyirlerini güvenli olarak sağlayabil-
mek amacı ile azami yükseklik, genişlik ve ağırlık sı-
nırlarını belirleyen ve sürücüleri uyaran levhalardır.
Yukarıda İstanbul-Çanakkale arası bir yolda uygu-
lanan gabari yükseklik ve genişlik levhaları verilmiş-
tir.
Bu yolda taşımacılık yapacak olan Osman Bey
aşağıda yükseklik ve genişliği verilen hangi tiri
kullanırsa yolculuğunu kurallara uygun şekilde
tamamlamış olur?
A) Yüksekliği: 3800 cm, Genişlik: 275 dm (1. Tır)
B) Yüksekliği: 32 dm, Genişlik: 224 cm (2. Tır)
C) Yüksekliği: 300 cm, Genişlik: 2 hm (3. Tır)
D) Yüksekliği: 3 dam, Genişlik: 2,1 dm (4. Tır)
4.
Anssia
Zonguldak w
Eregl
Hirdeğ
Ista but
Bursa
Jabuk
Eskigehir
Yukarıda İstanbul - Ankara arası kullanılan E-80
otoyolu gösterilmiştir. İstanbul'dan Ankara'ya ara-
cıyla gitmekte olan Duru 3850 hm yol gittikten son-
ra mola vermiş ve moladan sonra 94000 m daha ara-
cıyla yol almıştır. Ancak tabelalara baktığında yanlış
yol ayrımından devam ettiğini fark etmiştir.
İstanbul - Ankara arası 443,7 km olduğuna göre
Duru aracıyla kaç metre fazla yol almıştır?
GENİŞLİK
lemit Sakary
poace
Karabuk
KFI DOĞA KOLEJİ
iTULE
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
3. YÜKSEKLİK m m 3.50 $2.50 30 Gabari levhaları, araçların yüklü ya da yüksüz olarak karayollarında seyirlerini güvenli olarak sağlayabil- mek amacı ile azami yükseklik, genişlik ve ağırlık sı- nırlarını belirleyen ve sürücüleri uyaran levhalardır. Yukarıda İstanbul-Çanakkale arası bir yolda uygu- lanan gabari yükseklik ve genişlik levhaları verilmiş- tir. Bu yolda taşımacılık yapacak olan Osman Bey aşağıda yükseklik ve genişliği verilen hangi tiri kullanırsa yolculuğunu kurallara uygun şekilde tamamlamış olur? A) Yüksekliği: 3800 cm, Genişlik: 275 dm (1. Tır) B) Yüksekliği: 32 dm, Genişlik: 224 cm (2. Tır) C) Yüksekliği: 300 cm, Genişlik: 2 hm (3. Tır) D) Yüksekliği: 3 dam, Genişlik: 2,1 dm (4. Tır) 4. Anssia Zonguldak w Eregl Hirdeğ Ista but Bursa Jabuk Eskigehir Yukarıda İstanbul - Ankara arası kullanılan E-80 otoyolu gösterilmiştir. İstanbul'dan Ankara'ya ara- cıyla gitmekte olan Duru 3850 hm yol gittikten son- ra mola vermiş ve moladan sonra 94000 m daha ara- cıyla yol almıştır. Ancak tabelalara baktığında yanlış yol ayrımından devam ettiğini fark etmiştir. İstanbul - Ankara arası 443,7 km olduğuna göre Duru aracıyla kaç metre fazla yol almıştır? GENİŞLİK lemit Sakary poace Karabuk KFI DOĞA KOLEJİ iTULE
B
B
d
MATEMATİK
2.
OS
2x + y = 20
102 10
x1 S
Yukarıda verilen koordinat sisteminin I ve II.bölgelerine iki kenarı eksenlerle çakışacak biçimde yerleştirilen eş
dikdörtgenlerin uzun kenar uzunluğu kısa kenar uzunluğunun 2 katıdır.
d doğrusunun denklemi 2x + y = 20 olduğuna göre e doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)-2x + 3y = 36
B2y
B) 2y - 3x = 28
13
C) 4x + 5y = 60
D) 6y - 3x = 52
8.
god ayo gab
ev prog
Je 12
ylives astem sonuyod ve
ser nome
le avo
nagode igig ayindst nebogab
e
8. Sınıf Deneme Sınavı
S
→→→X
B
Lavorat
95
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
B B d MATEMATİK 2. OS 2x + y = 20 102 10 x1 S Yukarıda verilen koordinat sisteminin I ve II.bölgelerine iki kenarı eksenlerle çakışacak biçimde yerleştirilen eş dikdörtgenlerin uzun kenar uzunluğu kısa kenar uzunluğunun 2 katıdır. d doğrusunun denklemi 2x + y = 20 olduğuna göre e doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A)-2x + 3y = 36 B2y B) 2y - 3x = 28 13 C) 4x + 5y = 60 D) 6y - 3x = 52 8. god ayo gab ev prog Je 12 ylives astem sonuyod ve ser nome le avo nagode igig ayindst nebogab e 8. Sınıf Deneme Sınavı S →→→X B Lavorat 95
İki tahta çubuğu bir
noktadan birleştirerek
bir açı ölçer tasarlayan
Deniz'in söylediklerin-
den hangisi doğrudur?
M.4.2.3.3
A. Tasarımımla her açıyı ölçebilirim.
B. Tasarımımla 17°lik bir açıyı ölçebilirim.
C. Tasarımımı tamamlamak için bölüm-
lendirilmiş yarım daire şeklinde bir
karton eklemeliyim.
D. Tasarımımla 44°lik bir açıyı ölçebilirim.
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
İki tahta çubuğu bir noktadan birleştirerek bir açı ölçer tasarlayan Deniz'in söylediklerin- den hangisi doğrudur? M.4.2.3.3 A. Tasarımımla her açıyı ölçebilirim. B. Tasarımımla 17°lik bir açıyı ölçebilirim. C. Tasarımımı tamamlamak için bölüm- lendirilmiş yarım daire şeklinde bir karton eklemeliyim. D. Tasarımımla 44°lik bir açıyı ölçebilirim.
07. Paralel iki doğru bir kesenle kesildiğinde meydana gelen
açılardan paralel doğruların arasında kalıp ters yöne ba-
kan açılara iç ters açılar denir. iç ters açılar Z-Kural
diye adlandırılır. İç ters açılann Olçüleri eşittir.
d
65°
2x+15
Yukarıdaki şekilde ml/n'dir.
Buna göre x kaç derecedir?
A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
07. Paralel iki doğru bir kesenle kesildiğinde meydana gelen açılardan paralel doğruların arasında kalıp ters yöne ba- kan açılara iç ters açılar denir. iç ters açılar Z-Kural diye adlandırılır. İç ters açılann Olçüleri eşittir. d 65° 2x+15 Yukarıdaki şekilde ml/n'dir. Buna göre x kaç derecedir? A) 15 B) 20 C) 25 D) 30
B
82"
MATEMATIK
10.
D
Yukarıdaki şekilde ABC ile BCD birer üçgen ve
m(BAC)-82, m(ABC) = 58°.
m(CBD)=75°, m(BCD) = 65° dir.
Buna göre en kısa kenar aşağıdakilerden
hangisidir?
A) [CD] B) [BD] C) [BC] D) [AB]
Als
6
siy
ek
B
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
B 82" MATEMATIK 10. D Yukarıdaki şekilde ABC ile BCD birer üçgen ve m(BAC)-82, m(ABC) = 58°. m(CBD)=75°, m(BCD) = 65° dir. Buna göre en kısa kenar aşağıdakilerden hangisidir? A) [CD] B) [BD] C) [BC] D) [AB] Als 6 siy ek B
9. Aysel Öğretmen tahtaya aşağıda verilen açıyı çizdikten sonra, öğrencilerinden A, O ve F doğrusal olacak
şekilde [OD ile [OC arasına bir ОF işini çizmesini istiyor.
KE
Yandaki şekilde B, Ove D doğrusal,
m(AOE) = 24°, m(AOB) = 80° ve
D
. A
m(BOC) = 40° olduğunu söylüyor.
249
80°
40°
L.
m(EOD) = 76°
B
II. m(FOC) = 60°
III. DOC ile FOC komşu açılardır.
IV. AOB ile DOF ters açılardır.
fo
Buna göre yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
9. Aysel Öğretmen tahtaya aşağıda verilen açıyı çizdikten sonra, öğrencilerinden A, O ve F doğrusal olacak şekilde [OD ile [OC arasına bir ОF işini çizmesini istiyor. KE Yandaki şekilde B, Ove D doğrusal, m(AOE) = 24°, m(AOB) = 80° ve D . A m(BOC) = 40° olduğunu söylüyor. 249 80° 40° L. m(EOD) = 76° B II. m(FOC) = 60° III. DOC ile FOC komşu açılardır. IV. AOB ile DOF ters açılardır. fo Buna göre yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
Soru 16
Bir elektrik ustası duvar üzerindeki K, M, N, P, R noktalarındaki prizlere A noktasından elektrik kablolarını şekildeki gibi döşemiştir.
A
[KB] // [MC]
[FR] // [EP] // [DN]
R
K
B
140
[AE] DAF açısının açıortayıdır.
m(AFR)= 150°
=
m
(AEP)= 140°
P
=
E
m(ADN) = X
M
C
N
Buna göre yukarıdaki şekilde x açısı kaç derecedir?
D) 100
C) 110
B) 120
A) 130
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
Soru 16 Bir elektrik ustası duvar üzerindeki K, M, N, P, R noktalarındaki prizlere A noktasından elektrik kablolarını şekildeki gibi döşemiştir. A [KB] // [MC] [FR] // [EP] // [DN] R K B 140 [AE] DAF açısının açıortayıdır. m(AFR)= 150° = m (AEP)= 140° P = E m(ADN) = X M C N Buna göre yukarıdaki şekilde x açısı kaç derecedir? D) 100 C) 110 B) 120 A) 130
5.
"c
40°
C
CB
B
1.
at
Yukarıda verilen ABC üçgeninde AB kenari, BC kenari
ile çakışacak şekilde katlandığında; A ile C köşeleri ça-
kışmaktadır.
Buna göre m(BCD) kaç derecedir?
A) 70 B) 80 C) 90
D) 100
211
8. Sinif Matematik PJE
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
5. "c 40° C CB B 1. at Yukarıda verilen ABC üçgeninde AB kenari, BC kenari ile çakışacak şekilde katlandığında; A ile C köşeleri ça- kışmaktadır. Buna göre m(BCD) kaç derecedir? A) 70 B) 80 C) 90 D) 100 211 8. Sinif Matematik PJE
üçgende Kenarortay, Açıortay ve Yükseklik
43
Test
B70°
2. durum
yay
AdX
1. durum
B
Aşağıda bir yayın iki farklı şeklinde çekilmiş hâli verilmiştir. Yay 1. durumda A noktasına 2. durumda
B noktasına kadar çekilmiştir. 1 ve 2. durumlar arasında oluşan açıların eşitliği ve B açısının ölçüsüne
göre A açısının ölçüsü bulunacaktır. A ile B noktaları arasındaki uzaklık değişmemektedir.
A ile B noktaları arasındaki kesikli çizgi doğrusal olduğuna göre x açısının ölçüsü aşağıdaki-
lerden hangisine eşittir?
A) 55
B) 110
C) 115
D) 125
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
üçgende Kenarortay, Açıortay ve Yükseklik 43 Test B70° 2. durum yay AdX 1. durum B Aşağıda bir yayın iki farklı şeklinde çekilmiş hâli verilmiştir. Yay 1. durumda A noktasına 2. durumda B noktasına kadar çekilmiştir. 1 ve 2. durumlar arasında oluşan açıların eşitliği ve B açısının ölçüsüne göre A açısının ölçüsü bulunacaktır. A ile B noktaları arasındaki uzaklık değişmemektedir. A ile B noktaları arasındaki kesikli çizgi doğrusal olduğuna göre x açısının ölçüsü aşağıdaki- lerden hangisine eşittir? A) 55 B) 110 C) 115 D) 125
5.
Dikdörtgenin her bir iç açısının ölçüsü 90° dir.
A
• B
X
E
Yukarıdaki kitaplık rafında bulunan kitaplardan biri şe-
kildeki gibi devrilmiştir. [AD] // [CE] 'dir.
lel
Kitapların görünen tarafları birer dikdörtgendir.
m(DAB) = 35° olduğuna göre m(BCE) kaç derece-
dir?
=
2.
Jº
A) 35
B) 45
C) 55
D) 60
çalışkan
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
5. Dikdörtgenin her bir iç açısının ölçüsü 90° dir. A • B X E Yukarıdaki kitaplık rafında bulunan kitaplardan biri şe- kildeki gibi devrilmiştir. [AD] // [CE] 'dir. lel Kitapların görünen tarafları birer dikdörtgendir. m(DAB) = 35° olduğuna göre m(BCE) kaç derece- dir? = 2. Jº A) 35 B) 45 C) 55 D) 60 çalışkan