1960 Sonrasında Dünya Siyasetinde Ortaya Çıkan Gelişmeler Soruları

Fr
25. Soğuk Savaş Dönemi'nde Marshall Yardımları'ndan
yararlanmak istediği için 1948 yılında SSCB tarafın-
dan işgal edilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çekoslovakya
B) Polonya
CYugoslavya
CD) Belçika
EYunanistan
he
Tarih
1960 Sonrasında Dünya Siyasetinde Ortaya Çıkan Gelişmeler
Fr 25. Soğuk Savaş Dönemi'nde Marshall Yardımları'ndan yararlanmak istediği için 1948 yılında SSCB tarafın- dan işgal edilen ülke aşağıdakilerden hangisidir? A) Çekoslovakya B) Polonya CYugoslavya CD) Belçika EYunanistan he
-Su
bilir?
25. Soğuk Savaş Dönemi'nde;
I. Kore,
II. Vietnam,
III. Almanya
neb devletlerinden hangilerinin ikiye ayrıldığı savunula-
vien
A) Yalnız I
DENEME 3
(D) I ve II
yimibay nat
Magod sve
B) Yalnız II
KPSS
LİSANS
E) I, II ve III
C) Yalnız III
060 bliQ (G
Tarih
1960 Sonrasında Dünya Siyasetinde Ortaya Çıkan Gelişmeler
-Su bilir? 25. Soğuk Savaş Dönemi'nde; I. Kore, II. Vietnam, III. Almanya neb devletlerinden hangilerinin ikiye ayrıldığı savunula- vien A) Yalnız I DENEME 3 (D) I ve II yimibay nat Magod sve B) Yalnız II KPSS LİSANS E) I, II ve III C) Yalnız III 060 bliQ (G
hele.
48. Aşağıdakilerden hangis! Ilk kez 1982 Anayasa-
sı'nda yer alan kuruluşlardan biridir?
A) Anayasa Mahkemesi 61
B) Yüksek Seçim Kurulu
C) Diyanet İşleri Başkanlığı
Milli Güvenlik Kurulu
E) Yükseköğretim Kurulu 1982
YEDIKLI
51.1982 Ar
gisl an
sunmay
A) Mecl
BY Cum
C) Cum
D) Içişle
E) Adal
Tarih
1960 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Siyasi, Ekonomik ve Sosyokültürel Gelişmeler
hele. 48. Aşağıdakilerden hangis! Ilk kez 1982 Anayasa- sı'nda yer alan kuruluşlardan biridir? A) Anayasa Mahkemesi 61 B) Yüksek Seçim Kurulu C) Diyanet İşleri Başkanlığı Milli Güvenlik Kurulu E) Yükseköğretim Kurulu 1982 YEDIKLI 51.1982 Ar gisl an sunmay A) Mecl BY Cum C) Cum D) Içişle E) Adal
ww.deltakitap.com
5.
1. ENOSIS
11. EOKA
=
III.
IV.
TMT
Akritas
Plani
V. ASALA
Kıbras Adası'nın Yunanistan'a
katılmasını amaçlayan siyasi fikir
Kıbrıs Adası'nı Rumlaştırmak ve
daha sonra Yunanistan'a katmayı
amaçlayan örgüt
Türklerin EOKA terörüne karşı
savunma amaçlı kurdukları
teşkilat
Büyük Ermenistan fikrini hayata
geçirmek için hazırlanan proje
Büyük Ermenistan ideali
çerçevesinde propaganda
faaliyetleri yürüten silahlı terör
örgütü
Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması yanlış
olarak verilmiştir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Tarih
1960 Sonrasında Dünya Siyasetinde Ortaya Çıkan Gelişmeler
ww.deltakitap.com 5. 1. ENOSIS 11. EOKA = III. IV. TMT Akritas Plani V. ASALA Kıbras Adası'nın Yunanistan'a katılmasını amaçlayan siyasi fikir Kıbrıs Adası'nı Rumlaştırmak ve daha sonra Yunanistan'a katmayı amaçlayan örgüt Türklerin EOKA terörüne karşı savunma amaçlı kurdukları teşkilat Büyük Ermenistan fikrini hayata geçirmek için hazırlanan proje Büyük Ermenistan ideali çerçevesinde propaganda faaliyetleri yürüten silahlı terör örgütü Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması yanlış olarak verilmiştir? A) I B) II C) III D) IV E) V
2.
1973 Petrol Ambargosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Ambargo kararı, OPEC tarafından alınmıştır ama Iran
bu karara katılmamıştır.
B) Ambargo sonucunda petrol fiyatlarının yükselmesi
Bretton Woods sisteminin devamını sağlamıştır.
C) Israil'in Batı Şeria ve Gazze'yi işgal etmesi üzerine
ambargo kararı alınmıştır.
D) Ambargonun olumsuz etkisi az gelişmiş ülkelerde
daha fazla görülmüştür.
E) Israil'in Lübnan'a müdahalesi üzerine ambargo kararı
alınmıştır.
(2011 - KPSS (Ulu im
16
Tarih
1960 Sonrasında Dünya Siyasetinde Ortaya Çıkan Gelişmeler
2. 1973 Petrol Ambargosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Ambargo kararı, OPEC tarafından alınmıştır ama Iran bu karara katılmamıştır. B) Ambargo sonucunda petrol fiyatlarının yükselmesi Bretton Woods sisteminin devamını sağlamıştır. C) Israil'in Batı Şeria ve Gazze'yi işgal etmesi üzerine ambargo kararı alınmıştır. D) Ambargonun olumsuz etkisi az gelişmiş ülkelerde daha fazla görülmüştür. E) Israil'in Lübnan'a müdahalesi üzerine ambargo kararı alınmıştır. (2011 - KPSS (Ulu im 16
27.1. Körfez Savaşı'nın ardından ekonomik olum-
suzluklardan kurtulmak isteyen o dönemin
koalisyon hükûmeti tedbir amaçlı 1994 yılında
aşağıdaki çalışmalardan hangisini yapmıştır?
A) 24 Ocak Kararları
B) Türk lirasından sıfır atılması
C) IMF'ye ilk kez borç başvurusu yapılması
D) 5 Nisan Kararları
E) Birinci 5 Yıllık Plan'ın uygulanması
Tarih
1960 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Siyasi, Ekonomik ve Sosyokültürel Gelişmeler
27.1. Körfez Savaşı'nın ardından ekonomik olum- suzluklardan kurtulmak isteyen o dönemin koalisyon hükûmeti tedbir amaçlı 1994 yılında aşağıdaki çalışmalardan hangisini yapmıştır? A) 24 Ocak Kararları B) Türk lirasından sıfır atılması C) IMF'ye ilk kez borç başvurusu yapılması D) 5 Nisan Kararları E) Birinci 5 Yıllık Plan'ın uygulanması
10. Demokrat Parti'nin kurulması ile Tür-
kiye'de;
E) Romanya
VI. Gazete kapatma yetkisi hükümetten
alınarak mahkemelere verildi.
Üniversitelere özerklik verildi.
566
H.
III. Köylü ve işçilerin desteğini kazanmak
V için Toprak Mahsulleri Vergisi kaldırıl
di.
gelişmelerinden hangileri meydana
gelmiştir?
A) Yalnız I
C) I ve III
B) I ve
D) X've III
E) I, II ve III
Hatt-i Humayun Soru Bankası
Tarih
1960 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Siyasi, Ekonomik ve Sosyokültürel Gelişmeler
10. Demokrat Parti'nin kurulması ile Tür- kiye'de; E) Romanya VI. Gazete kapatma yetkisi hükümetten alınarak mahkemelere verildi. Üniversitelere özerklik verildi. 566 H. III. Köylü ve işçilerin desteğini kazanmak V için Toprak Mahsulleri Vergisi kaldırıl di. gelişmelerinden hangileri meydana gelmiştir? A) Yalnız I C) I ve III B) I ve D) X've III E) I, II ve III Hatt-i Humayun Soru Bankası
26. ABD, Truman Doktrini ve Marshall Planı'yla Türki-
ye'ye ve Yunanistan'a milyonlarca dolar yardım yap-
mıştır.
ABD'nin böyle bir politika izlemesinde;
1. Sovyetlerin Akdeniz'e doğru genişlemesini en-
gellemek,
II. Kore Savaşı'nda bu devletlerden destek almak,
III. Yunanistan'la Türkiye'nin ilişkilerini düzeltmek
gerekçelerinden hangileri etkili olmuştur?
B) Yalnız
A) Yalnız I
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
1960 Sonrasında Dünya Siyasetinde Ortaya Çıkan Gelişmeler
26. ABD, Truman Doktrini ve Marshall Planı'yla Türki- ye'ye ve Yunanistan'a milyonlarca dolar yardım yap- mıştır. ABD'nin böyle bir politika izlemesinde; 1. Sovyetlerin Akdeniz'e doğru genişlemesini en- gellemek, II. Kore Savaşı'nda bu devletlerden destek almak, III. Yunanistan'la Türkiye'nin ilişkilerini düzeltmek gerekçelerinden hangileri etkili olmuştur? B) Yalnız A) Yalnız I D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III
9.
fa 24
SOSYAL BİLİMLER
15 Temmuz 1974 darbesi ile adayı terk
etmek zorunda kalan Makarios'un adaya
dönüşü üzerine, Türk tarafı olası bir
federasyonun Türk kanadını oluşturmak
üzere 13 Şubat 1975'te
ilân eder.
'ni
Yukarıda verilen metinde boş bırakılart
yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Geçici Türk Yönetimi
B) Kıbrıs Türk Federe Devleti
C) Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi
D) Kıbrıs Cumhuriyeti
E) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
). Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörlerinden
olan Türkiye Cumhuriyeti'nin adaya ilk
CO
12
Tarih
1960 Sonrasında Dünya Siyasetinde Ortaya Çıkan Gelişmeler
9. fa 24 SOSYAL BİLİMLER 15 Temmuz 1974 darbesi ile adayı terk etmek zorunda kalan Makarios'un adaya dönüşü üzerine, Türk tarafı olası bir federasyonun Türk kanadını oluşturmak üzere 13 Şubat 1975'te ilân eder. 'ni Yukarıda verilen metinde boş bırakılart yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Geçici Türk Yönetimi B) Kıbrıs Türk Federe Devleti C) Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi D) Kıbrıs Cumhuriyeti E) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ). Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörlerinden olan Türkiye Cumhuriyeti'nin adaya ilk CO 12
26,
Konferansın resmî adı: "Uluslararası Örgüt Oluş-
turmaya Mahsus Birleşmiş Milletler Konferansı"dır.
Birleşmiş Milletler Anayasası burada belirlenmiştir.
Mihver Devletlere savaş ilan eden tüm devletlerin
katılımıyla toplanmıştır.
Özellikleri verilen II. Dünya Savaşı sürecindeki
konferans aşağıdakilerden hangisidir?
A) San Francisco
D) Potsdam
B) Yalta
C) Tahran
E) Moskova
Tarih
1960 Sonrasında Dünya Siyasetinde Ortaya Çıkan Gelişmeler
26, Konferansın resmî adı: "Uluslararası Örgüt Oluş- turmaya Mahsus Birleşmiş Milletler Konferansı"dır. Birleşmiş Milletler Anayasası burada belirlenmiştir. Mihver Devletlere savaş ilan eden tüm devletlerin katılımıyla toplanmıştır. Özellikleri verilen II. Dünya Savaşı sürecindeki konferans aşağıdakilerden hangisidir? A) San Francisco D) Potsdam B) Yalta C) Tahran E) Moskova
20. 1991-2013 yılları arasında Kırım Tatar Millî Meclisi
Başkanlığı görevini yapan Kırımlıoğlu soy isimli siya-
setçi ve halk kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsa Yusuf
C) İsmail Gaspıralı
B) Mustafa Abdülcemil
D) Remzi İlyasov
E) Refat Çubarov
NU
(2014-KPSS) NL
Tarih
1960 Sonrasında Dünya Siyasetinde Ortaya Çıkan Gelişmeler
20. 1991-2013 yılları arasında Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanlığı görevini yapan Kırımlıoğlu soy isimli siya- setçi ve halk kahramanı aşağıdakilerden hangisidir? A) İsa Yusuf C) İsmail Gaspıralı B) Mustafa Abdülcemil D) Remzi İlyasov E) Refat Çubarov NU (2014-KPSS) NL
15. Aşağıdakilerden hangisi 1960 ile 1970 arasında
Türkiye'de yaşanan gelişmelerden değildir?
A) TÜBİTAK kuruldu.
B) TRT yayın hayatına başladı.
C) İlk internet kullanıldı.
D) Adalet Partisi ilk kez iktidara geldi.
E) Anadol isimli yerle araç üretildi.
Tarih
1960 Sonrasında Dünya Siyasetinde Ortaya Çıkan Gelişmeler
15. Aşağıdakilerden hangisi 1960 ile 1970 arasında Türkiye'de yaşanan gelişmelerden değildir? A) TÜBİTAK kuruldu. B) TRT yayın hayatına başladı. C) İlk internet kullanıldı. D) Adalet Partisi ilk kez iktidara geldi. E) Anadol isimli yerle araç üretildi.
15. Anadolu'da ilk markalı otomobil ve ilk televizyon
denemesi aşağıdaki siyasetçilerin hangisinin döne-
minde gerçekleşmiştir?
A) Kenan Evren
B) Süleyman Demirel
C) Bülent Ecevit
D) Turgut Özal
E) Tansu Çiller
Tarih
1960 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Siyasi, Ekonomik ve Sosyokültürel Gelişmeler
15. Anadolu'da ilk markalı otomobil ve ilk televizyon denemesi aşağıdaki siyasetçilerin hangisinin döne- minde gerçekleşmiştir? A) Kenan Evren B) Süleyman Demirel C) Bülent Ecevit D) Turgut Özal E) Tansu Çiller
17. Aşağıdakilerden hangisi, 1940-1960 yılları arasında ya
pilan icat ve keşiflerden biri değildir?
A) Lazerin icat edilmesi
B) İlk nükleer reaktörün kurulması
C) İlk kalp naklinin yapılması
D) Çocuk felci aşısının geliştirilmesi
E) DNA'nın kimyasal yapısının çözülmesi
(2012-LYS)
Tarih
1960 Sonrasında Dünya Siyasetinde Ortaya Çıkan Gelişmeler
17. Aşağıdakilerden hangisi, 1940-1960 yılları arasında ya pilan icat ve keşiflerden biri değildir? A) Lazerin icat edilmesi B) İlk nükleer reaktörün kurulması C) İlk kalp naklinin yapılması D) Çocuk felci aşısının geliştirilmesi E) DNA'nın kimyasal yapısının çözülmesi (2012-LYS)
13. 1. Kurucu meclisi temsilciler meclisidir.
II.
İlk kez anayasanın üstünlüğü benimsenmiştir.
III. Uyuşmazlık Mahkemesi kurulmuştur.
IV. Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.
Yukarıda verilenlerden hangileri 1961 Anayasa-
sı'nın özelliklerinden değildir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve IV
C) I ve III
E) I, III ve IV
VAYINEVI
A 18
Tarih
1960 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Siyasi, Ekonomik ve Sosyokültürel Gelişmeler
13. 1. Kurucu meclisi temsilciler meclisidir. II. İlk kez anayasanın üstünlüğü benimsenmiştir. III. Uyuşmazlık Mahkemesi kurulmuştur. IV. Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. Yukarıda verilenlerden hangileri 1961 Anayasa- sı'nın özelliklerinden değildir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve IV C) I ve III E) I, III ve IV VAYINEVI A 18
ovon alr derse
DAAA
25. Bolşevik İhtilali'nin önemli isimlerinden olan an-
cak Stalin'le Türklerin hakları konusunda anlaş-
mazlığa düşerek "Millî Komünizm" adlı eserinde
"proleter ulus" dediği ezilen ulusların kurtuluşunu
savunan Başkurdistan Türk'ü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sultan Galiyev
C) Yusuf Akçura
E) Osman Batur
B) İsmail Gaspıralı
D) Zeki Velidi Togan
Tarih
1960 Sonrasında Dünya Siyasetinde Ortaya Çıkan Gelişmeler
ovon alr derse DAAA 25. Bolşevik İhtilali'nin önemli isimlerinden olan an- cak Stalin'le Türklerin hakları konusunda anlaş- mazlığa düşerek "Millî Komünizm" adlı eserinde "proleter ulus" dediği ezilen ulusların kurtuluşunu savunan Başkurdistan Türk'ü aşağıdakilerden hangisidir? A) Sultan Galiyev C) Yusuf Akçura E) Osman Batur B) İsmail Gaspıralı D) Zeki Velidi Togan