%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

17. Yüzyıl Islahatları Soruları

Osmanlı Devleti, 1812 yılında Rusya ile imzaladığı Bükreş Ant-
laşması'yla Sırplara iç islerini ve vergilerini düzenleme hakkı ver-
miştir. Ancak Sırplar verilen hakları yetersiz bularak ayaklanma-
ya devam etmişlerdir. Bunun üzerine Sırbistan'a giren Osmanlı
ordusu Belgrat'ı geri almıştır. Ancak Osmanlı Devleti, Rusya'nın
duruma müdahale etmesinden çekindiği için Sırplara yeni ayrı-
calıklar vermiştir.
Bu bilgi Osmanlı Devleti'yle ilgili;
I. Sırbistan üzerindeki egemenlik haklarının sınırlandığı,
II. denge politikası uyguladığı, X
III. Rusya'nın iç işlerine karışmasından çekindiği
durumlarından hangilerinin göstergesidir?
A) Yayız 1
D) I ve III
B) Yalniz II
EII ve III
C)Yalnız III
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
Osmanlı Devleti, 1812 yılında Rusya ile imzaladığı Bükreş Ant- laşması'yla Sırplara iç islerini ve vergilerini düzenleme hakkı ver- miştir. Ancak Sırplar verilen hakları yetersiz bularak ayaklanma- ya devam etmişlerdir. Bunun üzerine Sırbistan'a giren Osmanlı ordusu Belgrat'ı geri almıştır. Ancak Osmanlı Devleti, Rusya'nın duruma müdahale etmesinden çekindiği için Sırplara yeni ayrı- calıklar vermiştir. Bu bilgi Osmanlı Devleti'yle ilgili; I. Sırbistan üzerindeki egemenlik haklarının sınırlandığı, II. denge politikası uyguladığı, X III. Rusya'nın iç işlerine karışmasından çekindiği durumlarından hangilerinin göstergesidir? A) Yayız 1 D) I ve III B) Yalniz II EII ve III C)Yalnız III
12.
1.
II.
III.
IV.
V.
II. Osman
IV. Murat
Tarhuncu Ahmet Paşa
II. Mahmut
Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
Yukarıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl ıslahatçıları ara
sında yer almaz?
A) I
B) II
C) III D) IV E) V
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
12. 1. II. III. IV. V. II. Osman IV. Murat Tarhuncu Ahmet Paşa II. Mahmut Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Yukarıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl ıslahatçıları ara sında yer almaz? A) I B) II C) III D) IV E) V
789 tarihinde
ması üzerine,
= etkilenece- 2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Av-
a, 1791 yılın-
imzalayarak
rupa'nın gerisinde kaldığını kanıtlar nitelikte de-
ğildir?
vusturya'nın
manlı Dev-
ayışına gir-
pilan barış
e etkili ol-
ağlup ola-
vleti, Rus
ntlaşma-
laşmayla
t olduğu
bu gezegende hayat ve
A) Avrupa'dan askeri uzmanlar getirilmesi
B) Avrupa başkentlerinde elçilikler açılması
C) Avrupa devletlerinin ordu sistemine göre düzen-
lemeler yapılması
D) Batı tarzı askeri okullar açılması
E) İstanbul'da yeni kütüphaneler kurulması
6.
DR
E) is
17
et
d
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
789 tarihinde ması üzerine, = etkilenece- 2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Av- a, 1791 yılın- imzalayarak rupa'nın gerisinde kaldığını kanıtlar nitelikte de- ğildir? vusturya'nın manlı Dev- ayışına gir- pilan barış e etkili ol- ağlup ola- vleti, Rus ntlaşma- laşmayla t olduğu bu gezegende hayat ve A) Avrupa'dan askeri uzmanlar getirilmesi B) Avrupa başkentlerinde elçilikler açılması C) Avrupa devletlerinin ordu sistemine göre düzen- lemeler yapılması D) Batı tarzı askeri okullar açılması E) İstanbul'da yeni kütüphaneler kurulması 6. DR E) is 17 et d
rt-
4. XVIII. yüzyılda, aşağıdakilerden hangisi Osman-
li Devleti'nde islahat yapan devlet adamlarına ör-
nek gösterilemez?
1
A) Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
B) Halil Hamit Paşa
C) Humbaracı Ahmet Paşa
D) Baron Dö Tot
E) Sokullu Mehmet Paşa
>
8.
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
rt- 4. XVIII. yüzyılda, aşağıdakilerden hangisi Osman- li Devleti'nde islahat yapan devlet adamlarına ör- nek gösterilemez? 1 A) Nevşehirli Damat İbrahim Paşa B) Halil Hamit Paşa C) Humbaracı Ahmet Paşa D) Baron Dö Tot E) Sokullu Mehmet Paşa > 8.
30. Lale Devri yenilikleri arasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) Ordunun modernleştirilmesi için Avrupa'dan askerî uz-
manlar getirilmesi
B Said Efendi ve İbrahim Müteferrika'nın ilk Türk matba-
asını kurması
SC) İlk kez çiçek hastalığına karşı aşı uygulanması
DY İstanbul'daki yangınları önlemek için Yeniçeri Ocağına
bağlı, "Tulumbacılar" adıyla ilk defa düzenli bir itfaiye
teşkilatı kurulması
E) Paris, Londra ve Viyana gibi Avrupa başkentlerine ge-
çici elçilik heyetlerinin gönderilmesi
-müxüd esm
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
30. Lale Devri yenilikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Ordunun modernleştirilmesi için Avrupa'dan askerî uz- manlar getirilmesi B Said Efendi ve İbrahim Müteferrika'nın ilk Türk matba- asını kurması SC) İlk kez çiçek hastalığına karşı aşı uygulanması DY İstanbul'daki yangınları önlemek için Yeniçeri Ocağına bağlı, "Tulumbacılar" adıyla ilk defa düzenli bir itfaiye teşkilatı kurulması E) Paris, Londra ve Viyana gibi Avrupa başkentlerine ge- çici elçilik heyetlerinin gönderilmesi -müxüd esm
Devleti, ilk kez müzakere yoluy
mak zorunda kalmıştır.
Oysa daha önceki dönemlerde diplomaside üstün
olan Osmanlı, sürekli olarak kendi şartlarını kabul etti-
rip antlaşmalarda belirleyici taraf olmuştur.
Bu özelliklere sahip antlaşma aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Karlofça
D) Pasarofça
A) Yalnız I
3SKY01103
B) İstanbul
10 1711 yılında imzalanan Prut Antlaşması'na göre Ruslar
işgal ettikleri topraklardan geri çekilecek, İstanbul Antlaş-
ması sonrası yaptığı kale ve istihkâmları yıkacaktı. Rusya,
Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmayacak ve Rus tüc-
carlar Osmanlı ülkesinde serbestçe ticaret yapabilecekti.
İsveç Kralı XII. Şarl ise ülkesine dönecekti.
Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti için,
1. İstanbul Antlaşması'yla kaybettiği yerleri geri aldı.
II. Rusya'ya karşı Prut Antlaşması ile elde edilen üstün-
lük, Osmanlılarda Karlofça Antlaşması ile kaybedilen
yerlerin geri alınabileceği inancını güçlendirdi.
III. Lale Devri'nin getirisi olan askeri islahatların başarısı
ispatlanmış oldu.
yargılarından hangileri söylenirse doğru olacaktır?
D) I ve II
E) Serav
B) Yalnız II
C) Prut
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
Devleti, ilk kez müzakere yoluy mak zorunda kalmıştır. Oysa daha önceki dönemlerde diplomaside üstün olan Osmanlı, sürekli olarak kendi şartlarını kabul etti- rip antlaşmalarda belirleyici taraf olmuştur. Bu özelliklere sahip antlaşma aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Karlofça D) Pasarofça A) Yalnız I 3SKY01103 B) İstanbul 10 1711 yılında imzalanan Prut Antlaşması'na göre Ruslar işgal ettikleri topraklardan geri çekilecek, İstanbul Antlaş- ması sonrası yaptığı kale ve istihkâmları yıkacaktı. Rusya, Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmayacak ve Rus tüc- carlar Osmanlı ülkesinde serbestçe ticaret yapabilecekti. İsveç Kralı XII. Şarl ise ülkesine dönecekti. Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti için, 1. İstanbul Antlaşması'yla kaybettiği yerleri geri aldı. II. Rusya'ya karşı Prut Antlaşması ile elde edilen üstün- lük, Osmanlılarda Karlofça Antlaşması ile kaybedilen yerlerin geri alınabileceği inancını güçlendirdi. III. Lale Devri'nin getirisi olan askeri islahatların başarısı ispatlanmış oldu. yargılarından hangileri söylenirse doğru olacaktır? D) I ve II E) Serav B) Yalnız II C) Prut E) I, II ve III C) Yalnız III
3. Osmanlı Devleti'nde, XVII. yüzyıl ıslahatlarının genel özellik-
leri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Avrupa'daki gelişmeler örnek alınmamıştır.
B) İhtiyaç duyulan alanlarda yapılmıştır.
C) Azınlık isyanları sonucunda başarısız olmuştur.
D) Şahıslara bağlı kaldığı için süreklilik sağlanamamıştır.
E) Yükselme Dönemi uygulamalarına dönülmeye çalışılmıştır.
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
3. Osmanlı Devleti'nde, XVII. yüzyıl ıslahatlarının genel özellik- leri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Avrupa'daki gelişmeler örnek alınmamıştır. B) İhtiyaç duyulan alanlarda yapılmıştır. C) Azınlık isyanları sonucunda başarısız olmuştur. D) Şahıslara bağlı kaldığı için süreklilik sağlanamamıştır. E) Yükselme Dönemi uygulamalarına dönülmeye çalışılmıştır.
5.
IV. Murat, devletin kötüye gidişinin nedenleri ve bu kötü gidişin
durdurulması için alınabilecek tedbirlere ilişkin devletin ileri ge-
lenlerinin hazırladığı raporlar doğrultusunda islahatlar yapmıştır.
hangisini amaçla-
Buna göre, IV. Murat'ın aşağıdakilerden
dığı savunulabilir?
A) Veraset sistemini değiştirmeyi
B) Yöneticilerin yetkilerini artırmayı
(C)) Devleti eski gücüne kavuşturmayı
D) Bilimsel ve kültürel faaliyetleri canlandırmayı
E) Islahatlarda Avrupa'daki gelişmelerden yararlanmayı
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
5. IV. Murat, devletin kötüye gidişinin nedenleri ve bu kötü gidişin durdurulması için alınabilecek tedbirlere ilişkin devletin ileri ge- lenlerinin hazırladığı raporlar doğrultusunda islahatlar yapmıştır. hangisini amaçla- Buna göre, IV. Murat'ın aşağıdakilerden dığı savunulabilir? A) Veraset sistemini değiştirmeyi B) Yöneticilerin yetkilerini artırmayı (C)) Devleti eski gücüne kavuşturmayı D) Bilimsel ve kültürel faaliyetleri canlandırmayı E) Islahatlarda Avrupa'daki gelişmelerden yararlanmayı
11. Islahatnameler (layiha), devletin içinde bulunduğu kötü durumu
daha iyi duruma getirebilmek için bazı devlet adamlarının önerile-
rini yazdığı ve padişaha rapor şeklinde sunduğu küçük risalelerdir.
Buna göre Osmanlı islahatnamelerinde;
1. rüşvet ve iltimasın önlenmesi,
II. Avrupa tarzı askerf orduların kurulması,
III. İslam hukukunun yeniden düzenlenmesi
önerilerinden hangilerinin yer alması beklenir?
A) Yalnız I
DI ve Il
B) Yalnız II
EVI, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
11. Islahatnameler (layiha), devletin içinde bulunduğu kötü durumu daha iyi duruma getirebilmek için bazı devlet adamlarının önerile- rini yazdığı ve padişaha rapor şeklinde sunduğu küçük risalelerdir. Buna göre Osmanlı islahatnamelerinde; 1. rüşvet ve iltimasın önlenmesi, II. Avrupa tarzı askerf orduların kurulması, III. İslam hukukunun yeniden düzenlenmesi önerilerinden hangilerinin yer alması beklenir? A) Yalnız I DI ve Il B) Yalnız II EVI, II ve III C) Yalnız III
8. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yapı-
lan islah hareketleri;
1. Avrupa'daki gelişmelerin yakından takip
edilmesi,
II. baskı ve şiddet yoluyla uygulamaya ko-
nulması,
III. kişilerle sınırlı kalarak devlet politikası
haline dönüşememesi
özelliklerinden hangilerine sahiptir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
YAYINLARI
fdd
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
8. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yapı- lan islah hareketleri; 1. Avrupa'daki gelişmelerin yakından takip edilmesi, II. baskı ve şiddet yoluyla uygulamaya ko- nulması, III. kişilerle sınırlı kalarak devlet politikası haline dönüşememesi özelliklerinden hangilerine sahiptir? A) Yalnız B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III YAYINLARI fdd
10. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'ndeki isla.
hat hareketlerinin,
1. merkezi otoritenin korunması,
II. batılılaşmanın hızlanması,
III. gelir-gider dengesinin sağlanması
amaçlarından hangilerini gerçekleştir-
meye yönelik olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
EII ve III
hangisi XVII. yüzyılda is-
14. Os
me
1.
II.
III.
ge
da
lal
A)
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
10. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'ndeki isla. hat hareketlerinin, 1. merkezi otoritenin korunması, II. batılılaşmanın hızlanması, III. gelir-gider dengesinin sağlanması amaçlarından hangilerini gerçekleştir- meye yönelik olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve III EII ve III hangisi XVII. yüzyılda is- 14. Os me 1. II. III. ge da lal A)
3.
30
A) Yalnız I
D) I ve II
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
1683 yılında Avusturya'nın başkenti Viyana önlerin-
de yaşanan bozgun, Osmanlı Devleti'nin uluslarara-
si alandaki itibarının yanı sıra ekonomisini de altüst
etmiştir. Ekonomik sıkıntıyı aşabilmek adına akçenin
ayarlanması yoluna gidilerek 100 dirhem akçeden
1.700 akçe kesilmeye başlanmıştır. 1691 yılına ge-
lindiğinde ise 100 dirhemden 2.300 akçe kesilmek
üzere yeniden düzenleme yapılmış, bu ayarlamalar
akçenin ağırlığının giderek azalmasına ve kullanım
özelliğini kaybetmesine neden olmuştur.
Bu bilgiye göre,
D) II ve III
1. akçenin alım gücünün zamanla azaldığı,
II. askerî başarısızlığın iktisadi sorunları artırdığı,
III. akçe ile ilgili ilk düzenlemenin 17. yüzyılın sonları-
na doğru yapıldığı
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
C) Yalnız III
Byl ve Il
E), II ve III
C) I ve III
bry Yayınları
6.
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
3. 30 A) Yalnız I D) I ve II A) Yalnız I B) Yalnız II E) I, II ve III 1683 yılında Avusturya'nın başkenti Viyana önlerin- de yaşanan bozgun, Osmanlı Devleti'nin uluslarara- si alandaki itibarının yanı sıra ekonomisini de altüst etmiştir. Ekonomik sıkıntıyı aşabilmek adına akçenin ayarlanması yoluna gidilerek 100 dirhem akçeden 1.700 akçe kesilmeye başlanmıştır. 1691 yılına ge- lindiğinde ise 100 dirhemden 2.300 akçe kesilmek üzere yeniden düzenleme yapılmış, bu ayarlamalar akçenin ağırlığının giderek azalmasına ve kullanım özelliğini kaybetmesine neden olmuştur. Bu bilgiye göre, D) II ve III 1. akçenin alım gücünün zamanla azaldığı, II. askerî başarısızlığın iktisadi sorunları artırdığı, III. akçe ile ilgili ilk düzenlemenin 17. yüzyılın sonları- na doğru yapıldığı ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? C) Yalnız III Byl ve Il E), II ve III C) I ve III bry Yayınları 6.
1.
Azınlık Haklan
Hristiyanlann durumu
Dış borçlar
?
Avrupalı Devletler, azınlıkları, Hristiyanları ve dış borç-
ları sürekli idarecilerin gündeminde tutmuşlardır.
Avrupalıların bu tutumu aşağıdakilerden hangisine
yöneliktir?
A) Osmanlı siyasi varlığını sonlandırmaya
B) Osmanlı Hristiyanlarını kendi ülkelerine götürmeye
C) Verilen dış borçları kolayca tahsil etmeye
D) Azınlıkların Osmanlı'ya bağlılığını artırmaya
E) Osmanlı iç işlerine rahatça müdahale etmeye
IS
4
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
1. Azınlık Haklan Hristiyanlann durumu Dış borçlar ? Avrupalı Devletler, azınlıkları, Hristiyanları ve dış borç- ları sürekli idarecilerin gündeminde tutmuşlardır. Avrupalıların bu tutumu aşağıdakilerden hangisine yöneliktir? A) Osmanlı siyasi varlığını sonlandırmaya B) Osmanlı Hristiyanlarını kendi ülkelerine götürmeye C) Verilen dış borçları kolayca tahsil etmeye D) Azınlıkların Osmanlı'ya bağlılığını artırmaya E) Osmanlı iç işlerine rahatça müdahale etmeye IS 4
5. Âşıkpaşaoğlu, Neşri ve Oruç Bey gibi tarihçilerin
Osmanlıların köklerini, Anadolu'nun fatihi, Türkiye
Selçuklularının kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman
Sah'a dayandırmak istemelerinin amacı aşağıdaki-
lerden hangisidir?
by Anadolu'daki Moğol etkisini sonlandırmak
B) Gaza ve cihat anlayışını sonlandırmak
Osmanlı hanedanını meşrulaştırmak
D) Anadolu'da ekonomik hayatı canlandırmak
E) Bizans'in elindeki Anadolu topraklarını geri almak
Kazım
ları ve
saldır
imkan
Bütür
dece
yimiz
ile il
A) E
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
5. Âşıkpaşaoğlu, Neşri ve Oruç Bey gibi tarihçilerin Osmanlıların köklerini, Anadolu'nun fatihi, Türkiye Selçuklularının kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Sah'a dayandırmak istemelerinin amacı aşağıdaki- lerden hangisidir? by Anadolu'daki Moğol etkisini sonlandırmak B) Gaza ve cihat anlayışını sonlandırmak Osmanlı hanedanını meşrulaştırmak D) Anadolu'da ekonomik hayatı canlandırmak E) Bizans'in elindeki Anadolu topraklarını geri almak Kazım ları ve saldır imkan Bütür dece yimiz ile il A) E
2.
XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin siyasi, ekono-
mik ve askeri dengeleri bozulduğu gibi bu dönemde Avru-
palı devletlere karşı da yenilgiler alınmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini zorunlu kıldığı
söylenebilir?
A) Devlet ve toplum sisteminde islahat yapmayı
B) Kendine yeterli olma politikasının devam ettirilmesini
C) Dışa kapalı politikalar benimsenmesini
D) Azınlıkların devlete olan bağlarının güçlendirilmesini
E) Meşruti yönetim anlayışının benimsenmesini
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
2. XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin siyasi, ekono- mik ve askeri dengeleri bozulduğu gibi bu dönemde Avru- palı devletlere karşı da yenilgiler alınmıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini zorunlu kıldığı söylenebilir? A) Devlet ve toplum sisteminde islahat yapmayı B) Kendine yeterli olma politikasının devam ettirilmesini C) Dışa kapalı politikalar benimsenmesini D) Azınlıkların devlete olan bağlarının güçlendirilmesini E) Meşruti yönetim anlayışının benimsenmesini
11. SINIF TARİH / OSMANLI K
10. Islahat çalışmalarını düzenli bir hale getirmek
av için devlet adamlarına rapor hazırlatan ilk Os-
(nemanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
A) III. Selim
C) IV. Murat
126716CVEY ON
-
filtainlibe
E) II. Osman
D) I. Ahmet
ins
that lemiansT (O
reamlined in the soft InseM (0
resudligs nimmelemaansevimesi (3
B) II. Mehmet
1:
Tarih
17. Yüzyıl Islahatları
11. SINIF TARİH / OSMANLI K 10. Islahat çalışmalarını düzenli bir hale getirmek av için devlet adamlarına rapor hazırlatan ilk Os- (nemanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? A) III. Selim C) IV. Murat 126716CVEY ON - filtainlibe E) II. Osman D) I. Ahmet ins that lemiansT (O reamlined in the soft InseM (0 resudligs nimmelemaansevimesi (3 B) II. Mehmet 1: