Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

II. Bayezid Dönemi Soruları

6.
Cem Sultan'ın;
kendi adına para bastırması,
II Bursa'da adına hutbe okutması,
11. Karaman'da sancak beyliği yapması
faaliyetlerinden hangileri saltanat mücadelesi
yaptığına kanıt olarak gösterilebilir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
3
{
1
1
3
$
$
9.
Tarih
II. Bayezid Dönemi
6. Cem Sultan'ın; kendi adına para bastırması, II Bursa'da adına hutbe okutması, 11. Karaman'da sancak beyliği yapması faaliyetlerinden hangileri saltanat mücadelesi yaptığına kanıt olarak gösterilebilir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III 3 { 1 1 3 $ $ 9.
11.
J. II. Viyana kuşatmasının başarısız olması
Kutsal ittifak devletlerinin oluşması
III. Büyük Türk Savaşlarının başlaması
IV. Pasarofça Antlaşmasının imzalanması
V. Orta Avrupa egemenliğinin kaybedilmesi
Yukarıdaki tabloda neden-sonuç ilişkisi kaç numaralı
alanda bozulmuştur?
B) II
A) I
C) III
D) IV
nebA Hansoep insepol
E) V
Tarih
II. Bayezid Dönemi
11. J. II. Viyana kuşatmasının başarısız olması Kutsal ittifak devletlerinin oluşması III. Büyük Türk Savaşlarının başlaması IV. Pasarofça Antlaşmasının imzalanması V. Orta Avrupa egemenliğinin kaybedilmesi Yukarıdaki tabloda neden-sonuç ilişkisi kaç numaralı alanda bozulmuştur? B) II A) I C) III D) IV nebA Hansoep insepol E) V
II. Bayezid döneminin yükselme sürecinde bir duraklama
olarak kabul edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Cem Sultan'ın isyan etmesi
B) Şahkulu İsyanı ile uğraşılması
C) Memlüklülerle savaşılması
D) Fetihlerin yavaşlaması
E) Karamanoğullarına son verilmesi
Tarih
II. Bayezid Dönemi
II. Bayezid döneminin yükselme sürecinde bir duraklama olarak kabul edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Cem Sultan'ın isyan etmesi B) Şahkulu İsyanı ile uğraşılması C) Memlüklülerle savaşılması D) Fetihlerin yavaşlaması E) Karamanoğullarına son verilmesi
.II. Bayezid döneminin yükselme sürecinde bir duraklama
olarak kabul edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Cem Sultan'ın isyan etmesi
B) Şahkulu İsyanı ile uğraşılması
C) Memlüklülerle savaşılması
D) Fetihlerin yavaşlaması
E) Karamanoğullarına son verilmesi
Tarih
II. Bayezid Dönemi
.II. Bayezid döneminin yükselme sürecinde bir duraklama olarak kabul edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Cem Sultan'ın isyan etmesi B) Şahkulu İsyanı ile uğraşılması C) Memlüklülerle savaşılması D) Fetihlerin yavaşlaması E) Karamanoğullarına son verilmesi
. II. Bayezid döneminin yükselme sürecinde bir duraklama
olarak kabul edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Cem Sultan'ın isyan etmesi
B) Şahkulu İsyanı ile uğraşılması
C) Memlüklülerle savaşılması
D) Fetihlerin yavaşlaması
E) Karamanoğullarına son verilmesi
Tarih
II. Bayezid Dönemi
. II. Bayezid döneminin yükselme sürecinde bir duraklama olarak kabul edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Cem Sultan'ın isyan etmesi B) Şahkulu İsyanı ile uğraşılması C) Memlüklülerle savaşılması D) Fetihlerin yavaşlaması E) Karamanoğullarına son verilmesi
. II. Bayezid döneminin yükselme sürecinde bir duraklama
olarak kabul edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Cem Sultan'ın isyan etmesi
B) Şahkulu İsyanı ile uğraşılması
C) Memlüklülerle savaşılması
D) Fetihlerin yavaşlaması
E) Karamanoğullarına son verilmesi
Tarih
II. Bayezid Dönemi
. II. Bayezid döneminin yükselme sürecinde bir duraklama olarak kabul edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Cem Sultan'ın isyan etmesi B) Şahkulu İsyanı ile uğraşılması C) Memlüklülerle savaşılması D) Fetihlerin yavaşlaması E) Karamanoğullarına son verilmesi
11:57 18 Mart Cmt
<
4.
%127
Sosyal...
Millî Mücadele Dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerin
hangisinde 1. verilenin II.ye ortam hazırladığı
savunulamaz?
1
A) Kars Antlaşması'nın
imzalanması
B) Ankara Antlaşması'nın
imzalanması
C) Moskova Antlaşması'nın
imzalanması
D) Gümrü Antlaşması'nın
imzalanması
E) TBMM'nin Londra
●●●
Konferansı'na katılması
||
Doğu sınırına son
şeklinin verilmesi
İtalya'nın TBMM'yi
resmen tanıması
Bolşevik Rusya'nın
TBMM'yi resmen
tanıması
Ermenistan'ın TBMM'yi
resmen tanıması
İtilaf Devletlerinin
TBMM'yi resmen
tanıması
0 %80
[11.9
0 sözcük
Tarih
II. Bayezid Dönemi
11:57 18 Mart Cmt < 4. %127 Sosyal... Millî Mücadele Dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde 1. verilenin II.ye ortam hazırladığı savunulamaz? 1 A) Kars Antlaşması'nın imzalanması B) Ankara Antlaşması'nın imzalanması C) Moskova Antlaşması'nın imzalanması D) Gümrü Antlaşması'nın imzalanması E) TBMM'nin Londra ●●● Konferansı'na katılması || Doğu sınırına son şeklinin verilmesi İtalya'nın TBMM'yi resmen tanıması Bolşevik Rusya'nın TBMM'yi resmen tanıması Ermenistan'ın TBMM'yi resmen tanıması İtilaf Devletlerinin TBMM'yi resmen tanıması 0 %80 [11.9 0 sözcük
14
11. Bayezid'in otoritesinin zayıflaması, devlet adamlarının
Şehzade Ahmet'i tahta oturtmak istemeleri üzerine Trab-
zon Sancak Beyi Selim, Kefe sancak beyi olan oğlu Sü-
leyman ve kayınpederi Kırım hanından aldığı kuvvetlerle
Rumeli'ye geçmiştir. Yeniçerilerin Selim'i padişah olarak
görmek istemesi üzerine I. Selim 1512 yılında babasının
yerine padişah olmuştur.
Parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyıl başlarında Anadolu ve
Rumeli hâkimiyetinin devam ettiği
B) Kut anlayışının taht kavgalarına neden olduğu
G
C) Yeniçerilerin Osmanlı hakimiyet anlayışını tehdit ettiği
D) Devşirme kökenli devlet adamlarının II. Bayezid'i des-
teklediği
E) Ülke topraklarının hanedanın ortak malı sayıldığı
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
II. Bayezid Dönemi
14 11. Bayezid'in otoritesinin zayıflaması, devlet adamlarının Şehzade Ahmet'i tahta oturtmak istemeleri üzerine Trab- zon Sancak Beyi Selim, Kefe sancak beyi olan oğlu Sü- leyman ve kayınpederi Kırım hanından aldığı kuvvetlerle Rumeli'ye geçmiştir. Yeniçerilerin Selim'i padişah olarak görmek istemesi üzerine I. Selim 1512 yılında babasının yerine padişah olmuştur. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyıl başlarında Anadolu ve Rumeli hâkimiyetinin devam ettiği B) Kut anlayışının taht kavgalarına neden olduğu G C) Yeniçerilerin Osmanlı hakimiyet anlayışını tehdit ettiği D) Devşirme kökenli devlet adamlarının II. Bayezid'i des- teklediği E) Ülke topraklarının hanedanın ortak malı sayıldığı Diğer sayfaya geçiniz.
ha-
az?
neli
olar
ya-
apiima
✓ E) Eflak, Boğdan, Bosna ve Arnavutluk'un fethedilmesi
I. Selim (Yavuz)
Osmanlı Devleti'nde veraset sisteminin belirsizliği şehza-
deler arasında taht kavgalarına neden olduğu gibi iç ve
dış politikada sorunlara da zemin hazırlamıştır.
Bu bilgiyi Osmanlı Devleti'nde yaşanan;
t
I. II. Bayezid ile Cem Sultan arasında hükümdarlık çe-
kişmesinin yaşanması,
+ II. Yavuz Sultan Selim'in II. Bayezid'i tahttan indirmesi,
III. II. Bayezid Dönemi'nde Safevi hükümdarı Şah
İsmali'in desteklediği Şah Kulu İsyanı'nın çıkması
gelişmelerinden hangileri desteklemektedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
II. Bayezid Dönemi
ha- az? neli olar ya- apiima ✓ E) Eflak, Boğdan, Bosna ve Arnavutluk'un fethedilmesi I. Selim (Yavuz) Osmanlı Devleti'nde veraset sisteminin belirsizliği şehza- deler arasında taht kavgalarına neden olduğu gibi iç ve dış politikada sorunlara da zemin hazırlamıştır. Bu bilgiyi Osmanlı Devleti'nde yaşanan; t I. II. Bayezid ile Cem Sultan arasında hükümdarlık çe- kişmesinin yaşanması, + II. Yavuz Sultan Selim'in II. Bayezid'i tahttan indirmesi, III. II. Bayezid Dönemi'nde Safevi hükümdarı Şah İsmali'in desteklediği Şah Kulu İsyanı'nın çıkması gelişmelerinden hangileri desteklemektedir? A) Yalnız I B) Yalnız II I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III
1.
AYT Deneme Sınavı (04
SOSYAL BİLİN
1. Bu testte sırasıyla, Tarih-2 (1-11), Coğrafya-2 (12-22), Felsefe
toplam 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler-2 Testi için ayrı
XV. yüzyılın sonlarında yaşanan bir taht mücadelesi;
zamanla büyüyerek Rodos şövalyeleri ile Memlüklüler,
Rodoslular ve İtalyanların da işin içine karıştıkları bir dış
sorun hâline gelmiştir.
Bu bilgide sözü edilen sorun aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Cem Sultan Olayı
B) Şahkulu Ayaklanması
C) Şeyh Bedrettin İsyanı
D) Şehzade Mustafa Olayı
E) Düzmece Mustafa Olayı
umovid arbr
Tarih
II. Bayezid Dönemi
1. AYT Deneme Sınavı (04 SOSYAL BİLİN 1. Bu testte sırasıyla, Tarih-2 (1-11), Coğrafya-2 (12-22), Felsefe toplam 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler-2 Testi için ayrı XV. yüzyılın sonlarında yaşanan bir taht mücadelesi; zamanla büyüyerek Rodos şövalyeleri ile Memlüklüler, Rodoslular ve İtalyanların da işin içine karıştıkları bir dış sorun hâline gelmiştir. Bu bilgide sözü edilen sorun aşağıdakilerden hangisidir? A) Cem Sultan Olayı B) Şahkulu Ayaklanması C) Şeyh Bedrettin İsyanı D) Şehzade Mustafa Olayı E) Düzmece Mustafa Olayı umovid arbr
4. XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı ülkesinde eşitlik, öz-
gürlük, bağımsızlık ve hukukun üstünlüğünü savunan
kitaplar Türkçe'ye ve azınlık dillerine çevrilerek yayın-
lanmıştır.
900 80EY
Ulusçuluğu gösterir.
Bu gelişmenin Osmanlı Devleti'nde,
frp smeains nslighy eli risteine
E
Giusçuluk akımlarının güçlenmesiyl
Siyasi birliğin dağılma sürecinin hızlanması
Kanunname-i Ali Osman'ın yürürlüğe girmesi+
sonuçlarından hangilerine zemin hazırladığı söyle-
nemez?
anyel no
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
II. Bayezid Dönemi
4. XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı ülkesinde eşitlik, öz- gürlük, bağımsızlık ve hukukun üstünlüğünü savunan kitaplar Türkçe'ye ve azınlık dillerine çevrilerek yayın- lanmıştır. 900 80EY Ulusçuluğu gösterir. Bu gelişmenin Osmanlı Devleti'nde, frp smeains nslighy eli risteine E Giusçuluk akımlarının güçlenmesiyl Siyasi birliğin dağılma sürecinin hızlanması Kanunname-i Ali Osman'ın yürürlüğe girmesi+ sonuçlarından hangilerine zemin hazırladığı söyle- nemez? anyel no A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve III
31-
2,
1.
II. Bayezid Dönemi'nin sonlarında yeniçeriler, padi-
şaha karşı ayaklanarak Şehzade-Selimin tahta
çıkmasını istemişlerdir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine bağlı
olarak ortaya çıktığı söylenebilir?
A) Safevi tehdidinin artmasına
B) Islam dünyasında siyasi birliğin bulunmamasına
Z
C) Türkmenlerin Anadolu'ya göç etmesine
D) Avrupa'da Osmanlı karşıtı bir kamuoyu oluşma-
sina
E) Memlüklerin Osmanlılarla ilişkisinin güçlenmesine
Tarih
II. Bayezid Dönemi
31- 2, 1. II. Bayezid Dönemi'nin sonlarında yeniçeriler, padi- şaha karşı ayaklanarak Şehzade-Selimin tahta çıkmasını istemişlerdir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak ortaya çıktığı söylenebilir? A) Safevi tehdidinin artmasına B) Islam dünyasında siyasi birliğin bulunmamasına Z C) Türkmenlerin Anadolu'ya göç etmesine D) Avrupa'da Osmanlı karşıtı bir kamuoyu oluşma- sina E) Memlüklerin Osmanlılarla ilişkisinin güçlenmesine
5. Beylikten devlete Osmanlının siyasi amaçlarından biri
de, kendisi gibi Kösedağ Savaşı sonrası ortaya çıkan
beylikleri çeşitli yöntemlerle kendisine bağlayıp
Anadolu Türk siyasi birliğini kurmaktır.
Buna göre aşağıdaki beyliklerden hangisi Osmanlı
Devleti'nin savaş yolu ile kendisine bağladığı
beyliklerden bir değildir?
A) Aydınoğulları
C) Dulkadiroğullanı
B) Karamanoğullanı
D) Saruhanoğullanı
E) Germiyanoğullanı
Tarih
II. Bayezid Dönemi
5. Beylikten devlete Osmanlının siyasi amaçlarından biri de, kendisi gibi Kösedağ Savaşı sonrası ortaya çıkan beylikleri çeşitli yöntemlerle kendisine bağlayıp Anadolu Türk siyasi birliğini kurmaktır. Buna göre aşağıdaki beyliklerden hangisi Osmanlı Devleti'nin savaş yolu ile kendisine bağladığı beyliklerden bir değildir? A) Aydınoğulları C) Dulkadiroğullanı B) Karamanoğullanı D) Saruhanoğullanı E) Germiyanoğullanı
3.
Osmanlı Devleti'nin XVI. yüzyılda takip ettiği politi-
kalardan hangisi Avrupa-Hristiyan birliğini bozma
amacına yöneliktir?
A) Avrupalı devletlere kapitülasyonların verilmesi
B) İspanya'daki Müslümanların kurtarılması için yardım
gönderilmesi
C) Avusturya ile İstanbul Antlaşması'nın imzalanması
D) Cem Sultan Olayı nedeni ile II. Bayezid Dönemi'nde
Balkan fetihlerinin durması
E) Türk-İslam birliğinin sağlanmak istenmesi
Tarih
II. Bayezid Dönemi
3. Osmanlı Devleti'nin XVI. yüzyılda takip ettiği politi- kalardan hangisi Avrupa-Hristiyan birliğini bozma amacına yöneliktir? A) Avrupalı devletlere kapitülasyonların verilmesi B) İspanya'daki Müslümanların kurtarılması için yardım gönderilmesi C) Avusturya ile İstanbul Antlaşması'nın imzalanması D) Cem Sultan Olayı nedeni ile II. Bayezid Dönemi'nde Balkan fetihlerinin durması E) Türk-İslam birliğinin sağlanmak istenmesi
a-
en
CI
3. Ankara Savaşı öncesinde Timur'un yenilgiye uğrattığı Karakoyunlu
Hükümdarı Kara Yusuf ile Bağdat Hükümdarı Ahmet Celayir, Yıldırım
Bayezid'e; Yıldırım Bayezid'in hâkimiyetine girmek istemeyen Anadolu
Türk beyleri de Timur'a sığınmışlardı.
Ankara Savaşı öncesi ile ilgili bu bilgi aşağıdaki durumlardan
hangisini kanıtlamaktadır?
A) Anadolu'da Türk siyasi birliğinin Ankara Savaşı ile bozulduğunu
B) Osmanlı Devleti'nde Fetret Devri'nin yaşandığını
C) Gaza ve cihat anlayışıyla hareket edildiğini
D) Timur'un Anadolu Türk beylerinin bağımsızlığını sağladığını
E) Cihan hâkimiyeti düşüncesinin Timur ve Yıldırım Bayezid'i kar-
şı karşıya getirdiğini
Tarih
II. Bayezid Dönemi
a- en CI 3. Ankara Savaşı öncesinde Timur'un yenilgiye uğrattığı Karakoyunlu Hükümdarı Kara Yusuf ile Bağdat Hükümdarı Ahmet Celayir, Yıldırım Bayezid'e; Yıldırım Bayezid'in hâkimiyetine girmek istemeyen Anadolu Türk beyleri de Timur'a sığınmışlardı. Ankara Savaşı öncesi ile ilgili bu bilgi aşağıdaki durumlardan hangisini kanıtlamaktadır? A) Anadolu'da Türk siyasi birliğinin Ankara Savaşı ile bozulduğunu B) Osmanlı Devleti'nde Fetret Devri'nin yaşandığını C) Gaza ve cihat anlayışıyla hareket edildiğini D) Timur'un Anadolu Türk beylerinin bağımsızlığını sağladığını E) Cihan hâkimiyeti düşüncesinin Timur ve Yıldırım Bayezid'i kar- şı karşıya getirdiğini
sağ-
rile-
III
e-
3
ÇÖZ KAZAN
5. II. Bayezid Dönemi'nde Katolik İspanya'nın bas-
kısından kaçan Yahudiler Osmanlı donanması ile
taşınarak Selanik, Izmir ve İstanbul gibi şehirlere
yerleştirilmiştir.
Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti'yle ilgili;
1. Ülkesi dışındaki insani gelişmelere kayıtsız kal-
mamıştır.
II. Hristiyan birliğinin oluşmasını önlemeye çalış-
mıştır.
III. Hoşgörü politikası doğrultusunda hareket etmiştir.
yargılarından hangilerine varılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Işı k
tlerde
yetişt
opral
Tarih
II. Bayezid Dönemi
sağ- rile- III e- 3 ÇÖZ KAZAN 5. II. Bayezid Dönemi'nde Katolik İspanya'nın bas- kısından kaçan Yahudiler Osmanlı donanması ile taşınarak Selanik, Izmir ve İstanbul gibi şehirlere yerleştirilmiştir. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti'yle ilgili; 1. Ülkesi dışındaki insani gelişmelere kayıtsız kal- mamıştır. II. Hristiyan birliğinin oluşmasını önlemeye çalış- mıştır. III. Hoşgörü politikası doğrultusunda hareket etmiştir. yargılarından hangilerine varılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III Işı k tlerde yetişt opral