Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Mustafa Kemal'in Hayatı Soruları

D)
Musi
karşı yaptığı
savaşlarda başarılı olduğu
E) İngilizlerin sömürgelerindeki askerleri de kullandığı
5. Mustafa Kemal bir konuşma esnasında "Şair Mehmet Emin
Yurdakul'un ilk defa Manastır Askerî İdadisinde öğrenci
iken okuduğum 'Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur.'
misralarıyla başlayan şiirinde bana ulusal benliğimin guru-
runu tattıran ilk anlatımı bulmuştum." demiştir.
A) Laiklik anlayışının oluşması
B) Demokrasi düşüncesinin olgunlaşması
C) Milliyetçilik fikrinin gelişmesi
D) Liberal fikirlerin benimsenmesi
E) Bilimsel düşüncenin şekillenmesi 4
L
G
S
A
A
Buna göre Mehmet Emin Yurdakul'un, Mustafa Kemal M
üzerindeki etkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-A
lenebilir?
67
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
D) Musi karşı yaptığı savaşlarda başarılı olduğu E) İngilizlerin sömürgelerindeki askerleri de kullandığı 5. Mustafa Kemal bir konuşma esnasında "Şair Mehmet Emin Yurdakul'un ilk defa Manastır Askerî İdadisinde öğrenci iken okuduğum 'Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur.' misralarıyla başlayan şiirinde bana ulusal benliğimin guru- runu tattıran ilk anlatımı bulmuştum." demiştir. A) Laiklik anlayışının oluşması B) Demokrasi düşüncesinin olgunlaşması C) Milliyetçilik fikrinin gelişmesi D) Liberal fikirlerin benimsenmesi E) Bilimsel düşüncenin şekillenmesi 4 L G S A A Buna göre Mehmet Emin Yurdakul'un, Mustafa Kemal M üzerindeki etkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-A lenebilir? 67
7.
Sınav Tadinda
XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI D
10. Mun
öğr
be
Mustafa Kemal'in Çanakkale Cephesinde yaptığı mü-
cadeleler için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
19. Tümen'de görev almıştır
B) Görevinin başındayken Mondros Ateşkes Antlaşması
imzalanmıştır.
"Size ben taaruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum."
emrini bu cephedeyken vermiştir.
D) Rütbesi yarbaylıktan albaylığa yükseltilmiştir.
E) "Anafartalar Kahramanı" unvanını almıştır.
17
ha
K
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
7. Sınav Tadinda XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI D 10. Mun öğr be Mustafa Kemal'in Çanakkale Cephesinde yaptığı mü- cadeleler için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 19. Tümen'de görev almıştır B) Görevinin başındayken Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. "Size ben taaruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum." emrini bu cephedeyken vermiştir. D) Rütbesi yarbaylıktan albaylığa yükseltilmiştir. E) "Anafartalar Kahramanı" unvanını almıştır. 17 ha K
B
parçaya göre
al olarak yapay
anın olduğuna
izi inandırmaya
dizisi anlatıldı-
nlatıyı ise kur-
maca anlatılar,
kikati bir kur-
ni öne sürer-
in bir "yaratı"
duğunu ifade
nın yapısını
nda "entrika,
a dayalı ba-
kahraman-
B
1.
IJD
243
SOSYAL BİLİMLER TESTİ
"Türk tarihi İslam tarihi ile başlamamıştır. Türkler
İslam'dan önceki dönemlerde de büyük ve güçlü
devletler kurmuşlardır."
D) Kronik
14,5 Bet
1.
Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Atatürk'ün bu sözüne göre yeni Türk tarih tezi-
nin temelinde aşağıdaki düşüncelerden hangi-
sinin olacağı söylenebilir?
A) Ulusçu
B) Ümmetçi C) Yayılmacı
E) Hikâyeci
2. Napoleon Bonaparte'nin 1798'de başlattığı Mısır
işgali başarısız olunca Fransa daha sonra bölge-
et Ali Paşa'nın
4.
B
Hz. Muhammed'e 610 yılında Allah tarafın-
dan Cebrail aracılığıyla ilk vahiy gönderilmiştir.
Hz. Muhammed'in böylelikle peygamberlik görevi
başlamıştır. Ancak Mekkeli müşriklerin çoğu daha
önceden Muhammed'ül Emin dedikleri Hz. Mu-
hammed'in çağrılarına olumlu karşılık vermemiştir.
Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Arapların atalarına saygı duymaları
B) Islam dininin müşriklerin mevcut durumunda
köklü değişikliklere sebep olması
C) Putperestliğin önemli bir gelir kapısı görülmesi
D) Kabe'nin din, edebiyat ve ticaret merkezi ol-
ması
Bölgede bulunan Bizans ve Sasani devletlerinin
V
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
B parçaya göre al olarak yapay anın olduğuna izi inandırmaya dizisi anlatıldı- nlatıyı ise kur- maca anlatılar, kikati bir kur- ni öne sürer- in bir "yaratı" duğunu ifade nın yapısını nda "entrika, a dayalı ba- kahraman- B 1. IJD 243 SOSYAL BİLİMLER TESTİ "Türk tarihi İslam tarihi ile başlamamıştır. Türkler İslam'dan önceki dönemlerde de büyük ve güçlü devletler kurmuşlardır." D) Kronik 14,5 Bet 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. Atatürk'ün bu sözüne göre yeni Türk tarih tezi- nin temelinde aşağıdaki düşüncelerden hangi- sinin olacağı söylenebilir? A) Ulusçu B) Ümmetçi C) Yayılmacı E) Hikâyeci 2. Napoleon Bonaparte'nin 1798'de başlattığı Mısır işgali başarısız olunca Fransa daha sonra bölge- et Ali Paşa'nın 4. B Hz. Muhammed'e 610 yılında Allah tarafın- dan Cebrail aracılığıyla ilk vahiy gönderilmiştir. Hz. Muhammed'in böylelikle peygamberlik görevi başlamıştır. Ancak Mekkeli müşriklerin çoğu daha önceden Muhammed'ül Emin dedikleri Hz. Mu- hammed'in çağrılarına olumlu karşılık vermemiştir. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Arapların atalarına saygı duymaları B) Islam dininin müşriklerin mevcut durumunda köklü değişikliklere sebep olması C) Putperestliğin önemli bir gelir kapısı görülmesi D) Kabe'nin din, edebiyat ve ticaret merkezi ol- ması Bölgede bulunan Bizans ve Sasani devletlerinin V
8.
Mustafa Kemal aşağıdaki faaliyetlerinden hangisini Hare-
ket Ordusunda görev aldığı süreçte gerçekleştirmiştir?
A) Trablusgarp'ta İtalyanlarla mücadele edilmesi
B) Ruslardan Muş ve Bitlis'in geri alınması
C) Çanakkale'de İtilaf birliklerinin durdurulması
D) Sakarya'da Yunan taarruzunun engellenmesi
E) 31 Mart İsyanı'nın bastırılması
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
8. Mustafa Kemal aşağıdaki faaliyetlerinden hangisini Hare- ket Ordusunda görev aldığı süreçte gerçekleştirmiştir? A) Trablusgarp'ta İtalyanlarla mücadele edilmesi B) Ruslardan Muş ve Bitlis'in geri alınması C) Çanakkale'de İtilaf birliklerinin durdurulması D) Sakarya'da Yunan taarruzunun engellenmesi E) 31 Mart İsyanı'nın bastırılması
lunan
azada
ve vi-
lirleri
etki-
kta-
etki
Tarih Öğretmeni Mehmet Bey, "Mustafa Kemal askeri
öğrencilik yıllarında da vatanı için canını feda etmekten
kaçınmamış bir vatanperverdir." demiştir.
Mehmet Öğretmen'in görüşüne Mustafa Kemal'in aşa-
ğıdaki faaliyetlerinden hangisinin dayanak oluştur-
duğu söylenebilir?
A) Picardie Manevralarında bulunması
B 1897 Türk-Yunan Savaşı'na gönüllü olarak katılmaya
çalışması
C) 31 Mart İsyanı'nı bastıran Hareket Ordusunun kurmay
başkanı olması
D) Sofya'da ataşemiliterlik görevini üstlenmesi
E) Trablusgarp Savaşı'nda Derne ve Tobruk'ta İtalyanla-
ra karşı başarılar kazanması
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
lunan azada ve vi- lirleri etki- kta- etki Tarih Öğretmeni Mehmet Bey, "Mustafa Kemal askeri öğrencilik yıllarında da vatanı için canını feda etmekten kaçınmamış bir vatanperverdir." demiştir. Mehmet Öğretmen'in görüşüne Mustafa Kemal'in aşa- ğıdaki faaliyetlerinden hangisinin dayanak oluştur- duğu söylenebilir? A) Picardie Manevralarında bulunması B 1897 Türk-Yunan Savaşı'na gönüllü olarak katılmaya çalışması C) 31 Mart İsyanı'nı bastıran Hareket Ordusunun kurmay başkanı olması D) Sofya'da ataşemiliterlik görevini üstlenmesi E) Trablusgarp Savaşı'nda Derne ve Tobruk'ta İtalyanla- ra karşı başarılar kazanması
rden
10. Mustafa Kemal'in, Balkan Savaşları sırasında (1912)
Gelibolu Yarımadası'nda görev alması ve bölgeyi
tanımasının aşağıdaki görevlerden hangisinde
kolaylık sağladığı söylenebilir?
A) Picardie (Pikardi) Manevraları'nda
B) Çanakkale Cephesi'nde
C) 31 Mart Olayı'nın bastırılmasında
D) Kurtuluş Savaşı'nda
E) Kafkas Cephesi'nde
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
rden 10. Mustafa Kemal'in, Balkan Savaşları sırasında (1912) Gelibolu Yarımadası'nda görev alması ve bölgeyi tanımasının aşağıdaki görevlerden hangisinde kolaylık sağladığı söylenebilir? A) Picardie (Pikardi) Manevraları'nda B) Çanakkale Cephesi'nde C) 31 Mart Olayı'nın bastırılmasında D) Kurtuluş Savaşı'nda E) Kafkas Cephesi'nde
13 Nisan 1909'da İstanbul'da çıkan ve Meşrutiyet
yönetimine son vermeyi amaçlayan 31 Mart
Isyanını bastırma için kurulan Hareket Ordusunda
görev aldı.
Hareket Ordusunun kurulması,
hareketin planlanması ve ordunun İstanbul'a
gelmesinde önemli rol oynadı.
Mustafa Kemal gibi bazı subaylar, Osmanlı
Genelkurmayından izin alarak halkı örgütleyip
İtalyanlarla savaşmak için gizlice Trablusgarp'a
gitti. Harp Akademisinde öğrendiği bilgileri
uygulayarak ilk askeri başarılarını Derne ve
Tobruk'ta İtalyanlara karşı kazandı.
Mustafa Kemal'in askerlikle ilgili yeteneklerini gösterdiği
olaylardan biri de 1910'da Fransa'da gerçekleşen
Picardie Manevraları'dır. İngiliz ve Fransız birliklerinin
düzenlediği bu manevralara Osmanlı ordusunu temsilen
katılmış, bilgisiyle yabancı subayların dikkatini çekmişti.
Yukarıdaki bilgilere bakılarak Mustafa Kemal hakkında hangi seçenekteki sonuca ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti adına farklı coğrafyalarda görev yapmıştır.
B) Osmanlı Devleti'ni yurt dışında diplomat olarak temsil etmiştir.
C) Trablusgarp Savaşı'nda teşkilatçılık özelliğini gözler önüne sermiştir.
D) 31 Mart Olayında ülke yönetiminde milli egemenliğin hâkim olması için mücadele etmiştir.
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
13 Nisan 1909'da İstanbul'da çıkan ve Meşrutiyet yönetimine son vermeyi amaçlayan 31 Mart Isyanını bastırma için kurulan Hareket Ordusunda görev aldı. Hareket Ordusunun kurulması, hareketin planlanması ve ordunun İstanbul'a gelmesinde önemli rol oynadı. Mustafa Kemal gibi bazı subaylar, Osmanlı Genelkurmayından izin alarak halkı örgütleyip İtalyanlarla savaşmak için gizlice Trablusgarp'a gitti. Harp Akademisinde öğrendiği bilgileri uygulayarak ilk askeri başarılarını Derne ve Tobruk'ta İtalyanlara karşı kazandı. Mustafa Kemal'in askerlikle ilgili yeteneklerini gösterdiği olaylardan biri de 1910'da Fransa'da gerçekleşen Picardie Manevraları'dır. İngiliz ve Fransız birliklerinin düzenlediği bu manevralara Osmanlı ordusunu temsilen katılmış, bilgisiyle yabancı subayların dikkatini çekmişti. Yukarıdaki bilgilere bakılarak Mustafa Kemal hakkında hangi seçenekteki sonuca ulaşılamaz? A) Osmanlı Devleti adına farklı coğrafyalarda görev yapmıştır. B) Osmanlı Devleti'ni yurt dışında diplomat olarak temsil etmiştir. C) Trablusgarp Savaşı'nda teşkilatçılık özelliğini gözler önüne sermiştir. D) 31 Mart Olayında ülke yönetiminde milli egemenliğin hâkim olması için mücadele etmiştir.
3.
MUBA YAYINLARI
1905'te "Kurmay yüzbaşı" rütbesiyle Harp Akade-
misi'nden mezun olan Mustafa Kemal, kurmaylık
stajı için Şam'daki 5. ordu emrine atandı. Şam'da
iken meşrutiyeti yeniden ilan ettirmek amacıyla Va-
tan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu.
Bu bilgilerden Mustafa Kemal ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Askerî yeteneği
t
-B) İlk görev yeri
C) Demokratik bir yönetimi hedeflemesi
D) Teşkilatçı kişiliği
x
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
3. MUBA YAYINLARI 1905'te "Kurmay yüzbaşı" rütbesiyle Harp Akade- misi'nden mezun olan Mustafa Kemal, kurmaylık stajı için Şam'daki 5. ordu emrine atandı. Şam'da iken meşrutiyeti yeniden ilan ettirmek amacıyla Va- tan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Bu bilgilerden Mustafa Kemal ile ilgili aşağıda- kilerden hangisi çıkarılamaz? A) Askerî yeteneği t -B) İlk görev yeri C) Demokratik bir yönetimi hedeflemesi D) Teşkilatçı kişiliği x
TE GELİŞTİRME TESTİ
le Harp
yi yetiş-
yüksek
Musta-
tirirken
Ayni
a arka-
e ilgili
şladığı
- Hür-
mi ile
ejul
Mustafa Kemal, Sofya'da görevini sürdürürken B
rinci Dünya Savaşı başladı. Savaşın dışında kalınması
gerektiğini düşünmesine rağmen Osmanlı Devlet
1914'ün sonlarında 1. Dünya Savaşı'na girdi. Yeni
siyasi ortamda Bulgaristan'ın Osmanlı Devleti'nin
yanında savaşa girmesi için Bulgar meclisini ve siyasi
partileri yakından takip etti Osmanlı Devleti'ne daha
yakın duran Liberal Parti'ye Bulgaristan'daki Türklerin
desteğini sağlamak için Türklerin yaşadığı bölgeleri
tamamen dolaştı.
Bu bilgilerden hareketle Mustafa Kemal ile ilgili
aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
1.
A) Osmanlı'nın savaşta tarafsız kalmasını istemiştir.
B) Bulgaristan'ın savaşa girmesini engellemeye
çalışmıştır.
C) Osmanlı'nın müttefik kazanmasını sağlamaya
çalışmıştır.
D) Devletinin politikaları doğrultusunda görevlerini
sürdürmüştür.
1.
II.
Selanil
Farklı millet"
arada yaşıyo
Farklı diller
dergilere u
Liman şel
III. önemli m
ile demir
IV.
Osmanlı D
tan kurta
rin tartis
ler çıkar
Tabloda yap
rudur?
A) ive IL
Il ve
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
TE GELİŞTİRME TESTİ le Harp yi yetiş- yüksek Musta- tirirken Ayni a arka- e ilgili şladığı - Hür- mi ile ejul Mustafa Kemal, Sofya'da görevini sürdürürken B rinci Dünya Savaşı başladı. Savaşın dışında kalınması gerektiğini düşünmesine rağmen Osmanlı Devlet 1914'ün sonlarında 1. Dünya Savaşı'na girdi. Yeni siyasi ortamda Bulgaristan'ın Osmanlı Devleti'nin yanında savaşa girmesi için Bulgar meclisini ve siyasi partileri yakından takip etti Osmanlı Devleti'ne daha yakın duran Liberal Parti'ye Bulgaristan'daki Türklerin desteğini sağlamak için Türklerin yaşadığı bölgeleri tamamen dolaştı. Bu bilgilerden hareketle Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? 1. A) Osmanlı'nın savaşta tarafsız kalmasını istemiştir. B) Bulgaristan'ın savaşa girmesini engellemeye çalışmıştır. C) Osmanlı'nın müttefik kazanmasını sağlamaya çalışmıştır. D) Devletinin politikaları doğrultusunda görevlerini sürdürmüştür. 1. II. Selanil Farklı millet" arada yaşıyo Farklı diller dergilere u Liman şel III. önemli m ile demir IV. Osmanlı D tan kurta rin tartis ler çıkar Tabloda yap rudur? A) ive IL Il ve
uyarak
ustafa
askeri
han-
n-
C
Berden karekete Mustafa Kema
werden kan sylenemez?
Ole meseleye genmeye başladığı
Mesters en ost düzey eğitim aldığı
b) Oemanyetiminde etkin rol almaya başladığı
6. Mustafa Kemal Şam görevi sırasında "Vatan ve Hür-
riyet" adında bir cemiyet kurdu. Cemiyetin ismi ile
ilgili "Niçin hürriyet, niçin vatan?" sorusuna Mustafa
Kemal'in cevabı: "Ancak hür fikirli insanlardır ki
vatanlarına faydalı olabilirler. Onlar ki vatanlarını
kurtarıp muhafaza etmek kudretine malik olurlar."
demiştir.
Bu bilgilerin Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişilik
özelliklerinden hangisini yansıttığı söylenemez?
A) Vatansever
C) Milliyetçi
B) İleri görüşlü
D) Özgürlükçü
C) Siyasi
7. Mustafa Kemal'in Trablusgarp'ta Italyanlara karşı
yerli halkı örgütleyerek savaşması hangi alanda
tecrübe kazanmasını sağlamıştır?
A) Askerî
B) Politik
Prf Yayınları
D) Kültürel
aşağıdal
A) Osm
B) Bul
çalı
C) Ost
çal
9.
D) De
sü
K
te
g
E
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
uyarak ustafa askeri han- n- C Berden karekete Mustafa Kema werden kan sylenemez? Ole meseleye genmeye başladığı Mesters en ost düzey eğitim aldığı b) Oemanyetiminde etkin rol almaya başladığı 6. Mustafa Kemal Şam görevi sırasında "Vatan ve Hür- riyet" adında bir cemiyet kurdu. Cemiyetin ismi ile ilgili "Niçin hürriyet, niçin vatan?" sorusuna Mustafa Kemal'in cevabı: "Ancak hür fikirli insanlardır ki vatanlarına faydalı olabilirler. Onlar ki vatanlarını kurtarıp muhafaza etmek kudretine malik olurlar." demiştir. Bu bilgilerin Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisini yansıttığı söylenemez? A) Vatansever C) Milliyetçi B) İleri görüşlü D) Özgürlükçü C) Siyasi 7. Mustafa Kemal'in Trablusgarp'ta Italyanlara karşı yerli halkı örgütleyerek savaşması hangi alanda tecrübe kazanmasını sağlamıştır? A) Askerî B) Politik Prf Yayınları D) Kültürel aşağıdal A) Osm B) Bul çalı C) Ost çal 9. D) De sü K te g E
mal'in yaşadığh aşa-
ler ile ilgill verilen
hangisi yanlıştır?
Mustafa Kemal'in
türleri tanimasin
it, milliyetçilik ve
verlik duygularının
mesini sağlamıştır.
k savaş tecrübesini
sini sağlamıştır.
Osmanlı Devleti'nin
pisini yakından gör-
ani sağlamıştır.
Kemal, Selanik'te
en başka Yahudi,
Bulgar gibi farklı
waşadığı için bura-
ültürleri yakından
Cemal Manastir'da
k Kemal, Ziya Gö-
met Emin Yurdakul
etçi ve vatansever
eserlerini okuyarak
ni geliştirmiştir.
#smanlı Devleti'nin
Iduğu için Mustafa
si olayları daha ya-
cip edilebilmiştir.
emal Sofya'da askeri
revi yapmış herhan-
yapmamıştır.
emal ilk savaş tec-
ablusgarp Savaşı'n-
tir.
Cevap C
5.
Mustafa Kemal, 1902'de teğmen rütbesi ile Harp
Okulunu sekizinci olarak bitirerek dil bilen, iyi yetiş-
miş öğretim görevlilerinin bulunduğu askeri yüksek
okul olan Harp Akademisine girmeyi başardı. Musta-
fa Kemal, akademide mesleki bilgilerini geliştirirken
Fransızcasını ilerletmek için de ders alıyordu. Aynı
zamanda devletin geleceğiyle ilgili konularda arka-
daşlarını uyarma gayreti içindeydi.
Bu bilgilerden hareketle Mustafa Kemal ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
ÜNİTE GELIST
A) Başarılı bir öğrenci olduğu
B) Ülke meseleleriyle ilgilenmeye başladığı
C) Mesleki olarak en üst düzey eğitim aldığı
D) Osmanlı yönetiminde etkin rol almaya başladığı
6. Mustafa Kemal Şam görevi sırasında "Vatan ve Hür-
riyet" adında bir cemiyet kurdu. Cemiyetin ismi ile
ilgili "Niçin hürriyet, niçin vatan?" sorusuna Mustafa
Kemal'in cevabı: "Ancak hür fikirli insanlardır ki
vatanlarına faydalı olabilirler. Onlar ki vatanlarını
kurtarıp muhafaza etmek kudretine malik olurlar."
demiştir.
A) Vatansever
Bu bilgilerin Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişilik
özelliklerinden hangisini yansıttığı söylenemez?
C) Milliyetçi
C) Siyasi
B) İleri görüşlü
D) Özgürlükçü
8.
7. Mustafa Kemal'in Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı
yerli halkı örgütleyerek savaşması hangi alanda
tecrübe kazanmasını sağlamıştır?
A) Askeri
B) Politik
D) Kültürel
Prf Yayınları
9
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
mal'in yaşadığh aşa- ler ile ilgill verilen hangisi yanlıştır? Mustafa Kemal'in türleri tanimasin it, milliyetçilik ve verlik duygularının mesini sağlamıştır. k savaş tecrübesini sini sağlamıştır. Osmanlı Devleti'nin pisini yakından gör- ani sağlamıştır. Kemal, Selanik'te en başka Yahudi, Bulgar gibi farklı waşadığı için bura- ültürleri yakından Cemal Manastir'da k Kemal, Ziya Gö- met Emin Yurdakul etçi ve vatansever eserlerini okuyarak ni geliştirmiştir. #smanlı Devleti'nin Iduğu için Mustafa si olayları daha ya- cip edilebilmiştir. emal Sofya'da askeri revi yapmış herhan- yapmamıştır. emal ilk savaş tec- ablusgarp Savaşı'n- tir. Cevap C 5. Mustafa Kemal, 1902'de teğmen rütbesi ile Harp Okulunu sekizinci olarak bitirerek dil bilen, iyi yetiş- miş öğretim görevlilerinin bulunduğu askeri yüksek okul olan Harp Akademisine girmeyi başardı. Musta- fa Kemal, akademide mesleki bilgilerini geliştirirken Fransızcasını ilerletmek için de ders alıyordu. Aynı zamanda devletin geleceğiyle ilgili konularda arka- daşlarını uyarma gayreti içindeydi. Bu bilgilerden hareketle Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ÜNİTE GELIST A) Başarılı bir öğrenci olduğu B) Ülke meseleleriyle ilgilenmeye başladığı C) Mesleki olarak en üst düzey eğitim aldığı D) Osmanlı yönetiminde etkin rol almaya başladığı 6. Mustafa Kemal Şam görevi sırasında "Vatan ve Hür- riyet" adında bir cemiyet kurdu. Cemiyetin ismi ile ilgili "Niçin hürriyet, niçin vatan?" sorusuna Mustafa Kemal'in cevabı: "Ancak hür fikirli insanlardır ki vatanlarına faydalı olabilirler. Onlar ki vatanlarını kurtarıp muhafaza etmek kudretine malik olurlar." demiştir. A) Vatansever Bu bilgilerin Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisini yansıttığı söylenemez? C) Milliyetçi C) Siyasi B) İleri görüşlü D) Özgürlükçü 8. 7. Mustafa Kemal'in Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı yerli halkı örgütleyerek savaşması hangi alanda tecrübe kazanmasını sağlamıştır? A) Askeri B) Politik D) Kültürel Prf Yayınları 9
22. 1. Dünya Savaşı
II. Trablusgarp Savaşı
III. II. Dünya Savaşı
IV. 93 Harbi
Mustafa Kemal yukarıdaki gelişmelerden hangisine
fiili olarak katılmamıştır?
A) III ve IV
B) I ve II
D) Yalnız IV
C) II ve III
E) I, II, III ve IV
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
22. 1. Dünya Savaşı II. Trablusgarp Savaşı III. II. Dünya Savaşı IV. 93 Harbi Mustafa Kemal yukarıdaki gelişmelerden hangisine fiili olarak katılmamıştır? A) III ve IV B) I ve II D) Yalnız IV C) II ve III E) I, II, III ve IV
9.
Bâbıâli Baskını ile İttihat ve Terakkicilerin yürütme
organını ele geçirmesinde;
M. Balkan Savaşı'nın kaybedilmesi,
H. 31 Mart Ayaklanması'nın sona ermesi,
III. Uşi Antlaşması'nın imzalanması
gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve II
E) II ve III
C Yalnız III
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
9. Bâbıâli Baskını ile İttihat ve Terakkicilerin yürütme organını ele geçirmesinde; M. Balkan Savaşı'nın kaybedilmesi, H. 31 Mart Ayaklanması'nın sona ermesi, III. Uşi Antlaşması'nın imzalanması gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve II E) II ve III C Yalnız III
3. Osmanlı Devleti 1856 yılında ilan edilen Islahat Fermanı ile gay-
rimüslimlere; kendi okul ve hastanelerini açma, mahkemelerini
kurabilme, memur olma, bedel ödeyerek askere gitmeme hak-
larını vermiştir.
Osmanlı Devleti bu adımlarla;
azınlıkların ayrılıkçı faaliyetlerinin önlenmesi,
II. askerliğin vatan hizmeti olmaktan çıkarılması,
III. meşruti rejime geçilmesi
durumlarından hangilerini hedeflemiştir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve III
E) II ve III
I ve II
12
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
3. Osmanlı Devleti 1856 yılında ilan edilen Islahat Fermanı ile gay- rimüslimlere; kendi okul ve hastanelerini açma, mahkemelerini kurabilme, memur olma, bedel ödeyerek askere gitmeme hak- larını vermiştir. Osmanlı Devleti bu adımlarla; azınlıkların ayrılıkçı faaliyetlerinin önlenmesi, II. askerliğin vatan hizmeti olmaktan çıkarılması, III. meşruti rejime geçilmesi durumlarından hangilerini hedeflemiştir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve III E) II ve III I ve II 12
5. Aşağıdaki savaşların hangisinde Mustafa Kemal,
Derne ve Tobruk'ta; Enver Bey, Bingazi'de önemli
başarılar kazanmıştır?
CA).
A. Balkan
C) II. Balkan
E) Sarıkamış
B) Trablusgarp
D) Çanakkale
Diğer sayfaya geçir
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
5. Aşağıdaki savaşların hangisinde Mustafa Kemal, Derne ve Tobruk'ta; Enver Bey, Bingazi'de önemli başarılar kazanmıştır? CA). A. Balkan C) II. Balkan E) Sarıkamış B) Trablusgarp D) Çanakkale Diğer sayfaya geçir
E) Yönetimde ikili teşkilatı uygulamışlardır.
2. Osmanlı Devleti'nde 1908'de II. Meşrutiyet'in ilanı
sonrası yaşanan;
Bulgaristan'ın bağımsızlığı ilan etmesi,
- Avusturya'nın, Bosna-Hersek'i topraklarına
kattığını açıklaması,
Girit'in, Yunanistan'a bağlanma kararı alması
gelişmelere bakılarak, Osmanlı Devleti ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 20. yüzyılın başlarında toprak kayıplarına uğramıştır.
B) Siyasi birliği çözülme sürecine girmiştir.
C) Milliyetçi akımlardan olumsuz etkilenmiştir.
D) Balkanlardaki tüm topraklarını kaybetmiştir.
E) Siyasi ve askeri etkinliğini kaybetmiştir.
DENEME-2
Tarih
Mustafa Kemal'in Hayatı
E) Yönetimde ikili teşkilatı uygulamışlardır. 2. Osmanlı Devleti'nde 1908'de II. Meşrutiyet'in ilanı sonrası yaşanan; Bulgaristan'ın bağımsızlığı ilan etmesi, - Avusturya'nın, Bosna-Hersek'i topraklarına kattığını açıklaması, Girit'in, Yunanistan'a bağlanma kararı alması gelişmelere bakılarak, Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) 20. yüzyılın başlarında toprak kayıplarına uğramıştır. B) Siyasi birliği çözülme sürecine girmiştir. C) Milliyetçi akımlardan olumsuz etkilenmiştir. D) Balkanlardaki tüm topraklarını kaybetmiştir. E) Siyasi ve askeri etkinliğini kaybetmiştir. DENEME-2