Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

1990 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Ekonomik, Siyasi, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler Soruları

epistol
shuA (8
5. İlk Çağ'da, kralların, tanrının vekili olarak görüldü-
ğü bir devlet, zamanla genişleyerek farklı milletleri
de yönetimi altına almıştır. Daha sonraları merkezi
otoritenin zayıflaması üzerine yerel güçler bulun-
dukları bölgelerde beyliklerini kurup yarı bağımsız
otoriteler haline gelmişlerdir.
Buna göre bu devlette aşağıdakilerden hangisi
Cavite
görülmemiştir?
A) Monarşik yönetim
B) İmparatorluk yapısı
C) Teokratik anlayış
D) Meşruti yönetim
E) Feodal yapılanma
6.
Sinar Pe
MÖ 1296'da başlayan Kadeş Savaşı aşağıdaki
hangi devletler arasında yapılmıştır?
VUO
L
43
Abrani
Tarih
1990 Sonrasında Meydana Gelen Siyasi Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri
epistol shuA (8 5. İlk Çağ'da, kralların, tanrının vekili olarak görüldü- ğü bir devlet, zamanla genişleyerek farklı milletleri de yönetimi altına almıştır. Daha sonraları merkezi otoritenin zayıflaması üzerine yerel güçler bulun- dukları bölgelerde beyliklerini kurup yarı bağımsız otoriteler haline gelmişlerdir. Buna göre bu devlette aşağıdakilerden hangisi Cavite görülmemiştir? A) Monarşik yönetim B) İmparatorluk yapısı C) Teokratik anlayış D) Meşruti yönetim E) Feodal yapılanma 6. Sinar Pe MÖ 1296'da başlayan Kadeş Savaşı aşağıdaki hangi devletler arasında yapılmıştır? VUO L 43 Abrani
10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler tarafından
ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin
aşağıdaki maddelerinden hangisi diğerlerinin de
dayanağı olarak değerlendirilebilir?
A) Hiç kimseye işkence yapılamaz; zalimce, insanlık dışı
veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza
verilemez.
B) Herkesin, her nerede olursa olsun, hukuksal
kişiliğinin tanınması hakkı vardır.
C) Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz,
kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır.
D) Herkes irk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka
bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş
veya herhangi bir başka ayrım gözetilmeksizin
bu bildirgeyle ilan olunan bütün haklardan ve
özgürlüklerden yararlanabilir.
EY Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin
yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma
hakkına sahiptir.
Tarih
1990 Sonrasında Meydana Gelen Siyasi Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri
10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisi diğerlerinin de dayanağı olarak değerlendirilebilir? A) Hiç kimseye işkence yapılamaz; zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez. B) Herkesin, her nerede olursa olsun, hukuksal kişiliğinin tanınması hakkı vardır. C) Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz, kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır. D) Herkes irk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi bir başka ayrım gözetilmeksizin bu bildirgeyle ilan olunan bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanabilir. EY Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir.
6.
İpek Yolu, İlk Çağ'dan
günümüze kadar Çin'den
başlayarak Anadolu ve
SJEF
Akdeniz üzerinden
Avrupa'da son bulan ticaret
yolunu temsil eder. 2000'li
yıllardan sonra artan
sanayileşme ve teknolojik
gelişmeler ile birlikte büyük
bir ekonomi büyüme
performansı gösteren Çin,
Dünya'nın en büyük ulaşım
projesi olarak kabul edilen
"Tek Kuşak + Tek Yol"
projesini hayata geçirmek
adına önemli çalışmalar
yapmaktadır.
Modern İpek Yolu Projesi olarak da adlandırılan bu proje
nin aşağıdaki ülkelerden hangisinin dünyayla ekonomik
entegrasyonuna katkısının diğerlerinden daha az olacağı
savunulabilir?
L
A) Türkiye
C) İran
E) Türki Cumhuriyetleri
B) Suudi Arabistan
D) Rusya
L
Tarih
1990 Sonrasında Meydana Gelen Siyasi Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri
6. İpek Yolu, İlk Çağ'dan günümüze kadar Çin'den başlayarak Anadolu ve SJEF Akdeniz üzerinden Avrupa'da son bulan ticaret yolunu temsil eder. 2000'li yıllardan sonra artan sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile birlikte büyük bir ekonomi büyüme performansı gösteren Çin, Dünya'nın en büyük ulaşım projesi olarak kabul edilen "Tek Kuşak + Tek Yol" projesini hayata geçirmek adına önemli çalışmalar yapmaktadır. Modern İpek Yolu Projesi olarak da adlandırılan bu proje nin aşağıdaki ülkelerden hangisinin dünyayla ekonomik entegrasyonuna katkısının diğerlerinden daha az olacağı savunulabilir? L A) Türkiye C) İran E) Türki Cumhuriyetleri B) Suudi Arabistan D) Rusya L
alan,
Başkanlığı (TIKA) tarafından Orhun Müzesi
nasyon Ajansı
haline getirilmiştir.
Bu faaliyet Türkiye'nin aşağıdakilerden
hangisine verdiği önemi gösterir?
A) Kültürel mirasa
B) Diplomatik ilişkilere
C) Ekonomik yatırımlara
D) Milli egemenliğe
6. Genel ağda yayımlanan bir habere göre;
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri,
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na
muhalefet suçu kapsamında 40 adrese eş
zamanlı baskın düzenlemişlerdir. Yapılan
baskında bandrolsüz kitaplar, CD çoğaltma
makineleri ele geçirilmiş, 30 kişi hakkında
kanuni işlem başlatılmıştır.
Bu haberde, aşağıdakilerden hangisine
karşı verilen mücadeleden bahsedilmek-
tedir?
A) Korsan yayına
B) Çevre kirliliğine
C) Madde bağımlılığına
D) Sanal dolandırıcılığa
7. Güneydoğu Anadolu Bö
nin Güneydoğu Anadolu
sinden sonra bu bölge,
en çok üretildiği yer kom
Buna göre, Güneydo
Bölgesi'nde aşağıda
rim yapmak uygund
A) Turizme
C) Tekstile
8. Bilgisayar deste
atölyesinde öğre
ve sanat merke:
retmenleri koord
kullanarak üç b-
25
geçirmektedirle
kapsamında ha
eli olmayan bir
başlanmıştır. P
kapı açabilen,
ve elbiselerini
hayâlinin ise b
tilmiştir.
Buna göre, te
aşağıdakilerc
A) Ekonomik
B) İnsanlar ta
maktadır.
C) Öğrencile
tadır
D) Insan hav
maktadır.
Tarih
1990 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Ekonomik, Siyasi, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler
alan, Başkanlığı (TIKA) tarafından Orhun Müzesi nasyon Ajansı haline getirilmiştir. Bu faaliyet Türkiye'nin aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi gösterir? A) Kültürel mirasa B) Diplomatik ilişkilere C) Ekonomik yatırımlara D) Milli egemenliğe 6. Genel ağda yayımlanan bir habere göre; İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında 40 adrese eş zamanlı baskın düzenlemişlerdir. Yapılan baskında bandrolsüz kitaplar, CD çoğaltma makineleri ele geçirilmiş, 30 kişi hakkında kanuni işlem başlatılmıştır. Bu haberde, aşağıdakilerden hangisine karşı verilen mücadeleden bahsedilmek- tedir? A) Korsan yayına B) Çevre kirliliğine C) Madde bağımlılığına D) Sanal dolandırıcılığa 7. Güneydoğu Anadolu Bö nin Güneydoğu Anadolu sinden sonra bu bölge, en çok üretildiği yer kom Buna göre, Güneydo Bölgesi'nde aşağıda rim yapmak uygund A) Turizme C) Tekstile 8. Bilgisayar deste atölyesinde öğre ve sanat merke: retmenleri koord kullanarak üç b- 25 geçirmektedirle kapsamında ha eli olmayan bir başlanmıştır. P kapı açabilen, ve elbiselerini hayâlinin ise b tilmiştir. Buna göre, te aşağıdakilerc A) Ekonomik B) İnsanlar ta maktadır. C) Öğrencile tadır D) Insan hav maktadır.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı 1993'te
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan,
Türkmenistan ve Türkiye'nin Kültür Bakanlarının
imzalamış olduğu antlaşma ile kurulmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Uluslararası
Türk Kültürü Teşkilatı'nın faaliyet alanına girdiği
söylenemez?
A Ortak bir savunma ittifakı kurmak
B) Türk kültürünü dünyaya tanıtmak
C) Türk devletleri arasındaki dayanışmayı güçlendirmek
D) Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak
E) Türk halklarının gönül birlikteliğini güçlendirmek
Tarih
1990 Sonrasında Meydana Gelen Siyasi Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı 1993'te Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye'nin Kültür Bakanlarının imzalamış olduğu antlaşma ile kurulmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın faaliyet alanına girdiği söylenemez? A Ortak bir savunma ittifakı kurmak B) Türk kültürünü dünyaya tanıtmak C) Türk devletleri arasındaki dayanışmayı güçlendirmek D) Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak E) Türk halklarının gönül birlikteliğini güçlendirmek
20.Aylin: Yaşadığım yerde yükselti az olduğu için
ulaşım kolaydır. Burada sanayi çok gelişmiştir.
Buna bağlı olarak ulaşım, ticaret ve bankacılık
gibi faaliyetler gelişme göstermiştir. İş imkânları
fazla olduğu için sürekli göç almaktadır.
Buna göre Aylin aşağıdaki şehirlerden han-
gisinde yaşamaktadır?
A) Erzurum
C) Bursa
B) Trabzon
D) Ağrı
Tarih
1990 Sonrasında Meydana Gelen Siyasi Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri
20.Aylin: Yaşadığım yerde yükselti az olduğu için ulaşım kolaydır. Burada sanayi çok gelişmiştir. Buna bağlı olarak ulaşım, ticaret ve bankacılık gibi faaliyetler gelişme göstermiştir. İş imkânları fazla olduğu için sürekli göç almaktadır. Buna göre Aylin aşağıdaki şehirlerden han- gisinde yaşamaktadır? A) Erzurum C) Bursa B) Trabzon D) Ağrı
4.
"Devlet memurlarına aynı maaşı vermek yerine
eğitim, kıdem, başarı gibi esaslara göre maaş
verilmelidir" cümlesinde vurgulanan adalet türü
aşağıdakilerden hangisidir? Cevap
A) Denkleştirici adalet
B) Bozucu adalet
C) Değiştirici adalet
D) Paylaştırıcı adalet
E) Düzeltici adalet
7
8
Tarih
1990 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Ekonomik, Siyasi, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler
4. "Devlet memurlarına aynı maaşı vermek yerine eğitim, kıdem, başarı gibi esaslara göre maaş verilmelidir" cümlesinde vurgulanan adalet türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap A) Denkleştirici adalet B) Bozucu adalet C) Değiştirici adalet D) Paylaştırıcı adalet E) Düzeltici adalet 7 8
Cevap
6
Aşağıdakilerden hangisi hukukun fonksiyonları
arasında yer almaz?
A) Toplum düzenini sağlamak V
B) Toplumsal ihtiyaçları karşılamak
C) Özgürlük (hürriyet) sağlamak
D) Toplumsal barışı sağlamak V
E) Bireyler arasında her bakımdan eşitlik sağlamak
Tarih
1990 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Ekonomik, Siyasi, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler
Cevap 6 Aşağıdakilerden hangisi hukukun fonksiyonları arasında yer almaz? A) Toplum düzenini sağlamak V B) Toplumsal ihtiyaçları karşılamak C) Özgürlük (hürriyet) sağlamak D) Toplumsal barışı sağlamak V E) Bireyler arasında her bakımdan eşitlik sağlamak
9. Aşağıdakilerden hangisi petrol ihraç eden ülkeler
teşkilastı'nın (OPEC), kuruluş amaçları arasında yer
almaz?
A) Petrol fiyatlarını tespit etmek
B) Yoksul ülkelerde milli ekonomi oluşturmak
C) Yoksul ülkelere gerekli yardımlarda bulunmak
D) Dünya petrol fiyatlarını aynı oranda tutmak
E) Üye ülkelerin sorunlarına çözümler üretmek
Tarih
1990 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Ekonomik, Siyasi, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler
9. Aşağıdakilerden hangisi petrol ihraç eden ülkeler teşkilastı'nın (OPEC), kuruluş amaçları arasında yer almaz? A) Petrol fiyatlarını tespit etmek B) Yoksul ülkelerde milli ekonomi oluşturmak C) Yoksul ülkelere gerekli yardımlarda bulunmak D) Dünya petrol fiyatlarını aynı oranda tutmak E) Üye ülkelerin sorunlarına çözümler üretmek
ab!
3.
DENEME
27. 1968 Meksika Olimpiyatları'nda kürsüye çıkan iki
siyah ve bir beyaz atletin madalya töreni esnasın-
da ırkçılığa karşı gerçekleştirdikleri protesto eyle-
mi aşağıdakilerden hangisidir?
GENEL KÜLTÜR
Tuz yürüyüşü
B) Siyah eldivenler
C) Intifada
D) Kültür devrimi
E) Bir hayalim var
Tarih
1990 Sonrasında Meydana Gelen Siyasi Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri
ab! 3. DENEME 27. 1968 Meksika Olimpiyatları'nda kürsüye çıkan iki siyah ve bir beyaz atletin madalya töreni esnasın- da ırkçılığa karşı gerçekleştirdikleri protesto eyle- mi aşağıdakilerden hangisidir? GENEL KÜLTÜR Tuz yürüyüşü B) Siyah eldivenler C) Intifada D) Kültür devrimi E) Bir hayalim var
Tin
bir
ir?
34
23:17 ! O
6.
+90 552 489...
34 dakika önce
uygulanmaz?
AN B) 2 C) 3 D) 4 E)
H+
Hill %14
aş
1982 Anayasası'na göre, TBMM
ğıdakilerden hangisini kanun yolu
la yapar?
rari
A) TBMM İçtüzük değişikliği
B) Milletvekilliğinin düşürülmesi ka
|||¯¯¯¯¯¯¯ O
8.
C) Milletvekili dokunulmazlığının ka
dırılması kararı
D) Para basılmasına karar vermek
E avaş ilanına karar vermek
<
53
g
d
k
Tarih
1990 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Ekonomik, Siyasi, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler
Tin bir ir? 34 23:17 ! O 6. +90 552 489... 34 dakika önce uygulanmaz? AN B) 2 C) 3 D) 4 E) H+ Hill %14 aş 1982 Anayasası'na göre, TBMM ğıdakilerden hangisini kanun yolu la yapar? rari A) TBMM İçtüzük değişikliği B) Milletvekilliğinin düşürülmesi ka |||¯¯¯¯¯¯¯ O 8. C) Milletvekili dokunulmazlığının ka dırılması kararı D) Para basılmasına karar vermek E avaş ilanına karar vermek < 53 g d k
10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 12 Eylül 1980
sonrasında yaşanan gelişmelerden biridir?
A) Devlet Planlama Teşkilatının oluşturulması
Yükseköğretim Kurulunun kurulması
C) Ekonomide 24 Ocak Kararları'nın alınması
Cumhuriyet Senatosunun faaliyete geçmesi
E) 12 Temmuz Beyannamesi'nin yayınlanması
(2020-KPSS)
Tarih
1990 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Ekonomik, Siyasi, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler
10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 12 Eylül 1980 sonrasında yaşanan gelişmelerden biridir? A) Devlet Planlama Teşkilatının oluşturulması Yükseköğretim Kurulunun kurulması C) Ekonomide 24 Ocak Kararları'nın alınması Cumhuriyet Senatosunun faaliyete geçmesi E) 12 Temmuz Beyannamesi'nin yayınlanması (2020-KPSS)
II
V. "Bazı cümleler önerme değildir." ifadesi tümel olumsuz
bir önermedir.
Verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) I e III
B) II ve V
C) Il ve IV
D) III ve IV
ENLLVE V
34. Derin ve Efe, özel günlerin önemi üzerine tartışmaktadır.
Derin, "Bütün özel günler önemlidir." demekte;
Öğretmenler Günü, yılbaşı gibi günlerin hayatın akışı
içinde görüşemediğimiz kişilerle görüşmeye aracı olduğunu
düşünmektedir. Efe ise "Hiçbir özel gün önemli değildir."
düşüncesini savunmakta, bu günlerin insanları tüketime
teşvik etmek dışında bir amacı olmadığını iddia etmektedir.
Derin ve Efe'nin görüşleri arasında karşı olum karesi
açısından ne tür bir ilişki vardır?
A) Altıklık
BÇelişiklik
C) Alt karşıtlık
D) Üst karşıtlık
E) Tutarlılık
3D YAYINLARI
Tarih
1990 Sonrasında Meydana Gelen Siyasi Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri
II V. "Bazı cümleler önerme değildir." ifadesi tümel olumsuz bir önermedir. Verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? A) I e III B) II ve V C) Il ve IV D) III ve IV ENLLVE V 34. Derin ve Efe, özel günlerin önemi üzerine tartışmaktadır. Derin, "Bütün özel günler önemlidir." demekte; Öğretmenler Günü, yılbaşı gibi günlerin hayatın akışı içinde görüşemediğimiz kişilerle görüşmeye aracı olduğunu düşünmektedir. Efe ise "Hiçbir özel gün önemli değildir." düşüncesini savunmakta, bu günlerin insanları tüketime teşvik etmek dışında bir amacı olmadığını iddia etmektedir. Derin ve Efe'nin görüşleri arasında karşı olum karesi açısından ne tür bir ilişki vardır? A) Altıklık BÇelişiklik C) Alt karşıtlık D) Üst karşıtlık E) Tutarlılık 3D YAYINLARI
7. ➡Deprem
→ Volkanizma
<<-> Tsunami
Bu doğal afetlerin ortak özelliği, aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Meteorolojik kökenli olmaları
B) Çok yavaş gelişmeleri
C) Eski jeolojik zamanlarda oluşmuş olan arazilerde da-
ha sık görülmeleri
Risk bölgelerinin nerelerde olduğunun bilinebilmesi
E) Etkilerinin yalnızca oluştukları bölge ile sınırlı olması
Tarih
1990 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Ekonomik, Siyasi, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler
7. ➡Deprem → Volkanizma <<-> Tsunami Bu doğal afetlerin ortak özelliği, aşağıdakilerden han- gisidir? A) Meteorolojik kökenli olmaları B) Çok yavaş gelişmeleri C) Eski jeolojik zamanlarda oluşmuş olan arazilerde da- ha sık görülmeleri Risk bölgelerinin nerelerde olduğunun bilinebilmesi E) Etkilerinin yalnızca oluştukları bölge ile sınırlı olması
Atatürkçülük ve Türk İnkılabi
10. TBMM'de "İki ay süreyle mecliste devamsızlık yapanlar, tek-
rar milletvekili seçilemeyecektir." kararı alınmıştır.
Bu kararın alınmasında;
1. halkın görüşlerini meclise yansıtma,
II. meclis çalışmalarının sürekliliğini sağlama,
III. toplantı yeter sayısını sağlama
amaçlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
1990 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Ekonomik, Siyasi, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler
Atatürkçülük ve Türk İnkılabi 10. TBMM'de "İki ay süreyle mecliste devamsızlık yapanlar, tek- rar milletvekili seçilemeyecektir." kararı alınmıştır. Bu kararın alınmasında; 1. halkın görüşlerini meclise yansıtma, II. meclis çalışmalarının sürekliliğini sağlama, III. toplantı yeter sayısını sağlama amaçlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
torluk yasa-
ilan yasalar
ir bireylerin
Roma'nın
oğu Roma
hukuk ay-
lmıştır.
muna ze-
le plep-
bilirdi.
z III
Orta
2. AD
I. Katolik-Ortodoks bölünmesi
Ingiltere'de parlamenter sisteme geçilmesi
III. Magna Carta (Magna Karta)
IV Yüzyıl Savaşları
V. Vizigot Krallığı'nın sona ermesi
1.
Orta Çağ'da Avrupa'da meydana gelen siyasi olayla
kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğ
olarak verilmiştir?
A) III-IV-II-1-V
B) V-I-III-II-IV
C) IV-II-1-III-V
D) I-V-III-II-IV
E) V-III-I-II-IV
9.
B
T.C. Mi
BAKAN
1. Genis
II. Ortac
III. Büy
IV. Şöv
Bu ve
aittir
A) i
B)
C)
D)
E
Tarih
1990 Sonrasında Meydana Gelen Siyasi Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri
torluk yasa- ilan yasalar ir bireylerin Roma'nın oğu Roma hukuk ay- lmıştır. muna ze- le plep- bilirdi. z III Orta 2. AD I. Katolik-Ortodoks bölünmesi Ingiltere'de parlamenter sisteme geçilmesi III. Magna Carta (Magna Karta) IV Yüzyıl Savaşları V. Vizigot Krallığı'nın sona ermesi 1. Orta Çağ'da Avrupa'da meydana gelen siyasi olayla kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğ olarak verilmiştir? A) III-IV-II-1-V B) V-I-III-II-IV C) IV-II-1-III-V D) I-V-III-II-IV E) V-III-I-II-IV 9. B T.C. Mi BAKAN 1. Genis II. Ortac III. Büy IV. Şöv Bu ve aittir A) i B) C) D) E