Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler Soruları

et Meclisi'nin
af Devletleri
kararlaştırd
Yunanistan
Mustafa Ke-
gi takdirde
rtti. Bunun
aracılığı ile
şağıdaki
Asadakilerden hange
rutugmagten arasında yer almaz?
Aatr'yi tanıyan bireyler yetiştirmek
16-30 yaş herkesi okur-yazar yapmak
C) Vatandaşlık sifatiannan gerektirdigi ans
vermek
D) Yeni harfleri tanıtmak
DLatin harflerini uygulamak amaciyla kanun haz
lamak
21. Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 tarihli deği
şiklikler arasında yer almaz?
Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında
Kanun
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü
(C) Halifeliğin kaldırılması
D) Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması
E) Erkan-ı Harbiye'nin kaldırılması
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
et Meclisi'nin af Devletleri kararlaştırd Yunanistan Mustafa Ke- gi takdirde rtti. Bunun aracılığı ile şağıdaki Asadakilerden hange rutugmagten arasında yer almaz? Aatr'yi tanıyan bireyler yetiştirmek 16-30 yaş herkesi okur-yazar yapmak C) Vatandaşlık sifatiannan gerektirdigi ans vermek D) Yeni harfleri tanıtmak DLatin harflerini uygulamak amaciyla kanun haz lamak 21. Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 tarihli deği şiklikler arasında yer almaz? Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü (C) Halifeliğin kaldırılması D) Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması E) Erkan-ı Harbiye'nin kaldırılması
tet-
nh
4. 20 Nisan 1924'te kabul edilen 1924 Anayasası'nın ilk beş
Madde 2: Devletin başkenti Ankara, dili Türkçe, dini İs-
maddesi şunlardır:
Madde 1: Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.
lam dir.
Madde 3: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
Madde 4: Türk milletini ancak Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi temsil eder ve millet adına egemenlik hakkını yalnız o
kullanır.
Madde 5: Yasama yetkisi ve yürütme gücü Büyük Millet
Meclisinde belirir ve onda toplanır.
●
●
●
●
Buna göre 1924 Anayasası için aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez?
AY Güçler birliği esasını öngörmüştür.
BDevletin rejimine açıklık getirmiştir.
Milli egemenlik ilkesini esas almıştır.
DTBMM'nin yetki ve görevlerine açıklık getirmiştir.
Laik devlet düzenini kurmak üzerine temellendirilmiştir.
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
tet- nh 4. 20 Nisan 1924'te kabul edilen 1924 Anayasası'nın ilk beş Madde 2: Devletin başkenti Ankara, dili Türkçe, dini İs- maddesi şunlardır: Madde 1: Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. lam dir. Madde 3: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Madde 4: Türk milletini ancak Türkiye Büyük Millet Mec- lisi temsil eder ve millet adına egemenlik hakkını yalnız o kullanır. Madde 5: Yasama yetkisi ve yürütme gücü Büyük Millet Meclisinde belirir ve onda toplanır. ● ● ● ● Buna göre 1924 Anayasası için aşağıdakilerden hangi- si söylenemez? AY Güçler birliği esasını öngörmüştür. BDevletin rejimine açıklık getirmiştir. Milli egemenlik ilkesini esas almıştır. DTBMM'nin yetki ve görevlerine açıklık getirmiştir. Laik devlet düzenini kurmak üzerine temellendirilmiştir.
5.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Kastamonu'da yaptığı bir
konuşmada kullandığı "Türkiye Cumhuriyeti şeyhler,
dervişler, müritler ülkesi olamaz; gerçek tarikat medeni-
yet tarikatıdır." ifadeleri aşağıdaki inkılaplardan han-
gisine zemin oluşturmuştur?
A) Şapka inkılabina
B) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasına
C) Soyadı Kanunu'na
D) Medreselerin kapatılmasına
E) Medeni Kanun'un kabul edilmesine
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
5. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kastamonu'da yaptığı bir konuşmada kullandığı "Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ülkesi olamaz; gerçek tarikat medeni- yet tarikatıdır." ifadeleri aşağıdaki inkılaplardan han- gisine zemin oluşturmuştur? A) Şapka inkılabina B) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasına C) Soyadı Kanunu'na D) Medreselerin kapatılmasına E) Medeni Kanun'un kabul edilmesine
18
TYT
2.
1924 Anayasası'nda zaman içinde değişiklikler yapıldı. 1928'de
"Devletin dini İslam'dır." ibaresi anayasadan çıkarıldı. Kadın-
lara 1930'da belediye seçimlerinde oy verme, 1933'te muh-
tar seçilme ve 1934'te milletvekili seçme seçilme hakkı tanın
di.
Bu bilgilere göre 1924 Anayasası'nda yapılan değişik-
liklerin;
I. eşitlik,
II. laiklik,
Ill. ulusal egemenlik
E
ilkelerinden hangilerini güçlendirici nitelikte olduğu söy-
lenebilir?
A) Yalnız
TYT132122
b) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I've li
3.
B
A
B
Ca
C
D
E
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
18 TYT 2. 1924 Anayasası'nda zaman içinde değişiklikler yapıldı. 1928'de "Devletin dini İslam'dır." ibaresi anayasadan çıkarıldı. Kadın- lara 1930'da belediye seçimlerinde oy verme, 1933'te muh- tar seçilme ve 1934'te milletvekili seçme seçilme hakkı tanın di. Bu bilgilere göre 1924 Anayasası'nda yapılan değişik- liklerin; I. eşitlik, II. laiklik, Ill. ulusal egemenlik E ilkelerinden hangilerini güçlendirici nitelikte olduğu söy- lenebilir? A) Yalnız TYT132122 b) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I've li 3. B A B Ca C D E
Cumhuriyetimizin ilk kadın muhtarlarından Gül Esin
1933'te Demircidere Köyü'nün muhtarı seçildi. Görev
yaptığı süre içinde özellikle kız çocukları da okusun diye
ev ev gezerek aileleri ikna etmeye çalıştı. Köyle ilgili işlerin
konuşulup tartışılması için/köy odası" inşa ettirdi.
Bu durumun,
1. Halkçılık,
II. Laiklik,
III. Cumhuriyetçilik
ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir?
A Yalnız
D) I ve III
B) Yalnız
E) II ve III
Yalnız III
cx
Gua geçiniz
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
Cumhuriyetimizin ilk kadın muhtarlarından Gül Esin 1933'te Demircidere Köyü'nün muhtarı seçildi. Görev yaptığı süre içinde özellikle kız çocukları da okusun diye ev ev gezerek aileleri ikna etmeye çalıştı. Köyle ilgili işlerin konuşulup tartışılması için/köy odası" inşa ettirdi. Bu durumun, 1. Halkçılık, II. Laiklik, III. Cumhuriyetçilik ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir? A Yalnız D) I ve III B) Yalnız E) II ve III Yalnız III cx Gua geçiniz
1. Türkiye'de 1925 yılında yapılan bir düzenleme
ile Hicri ve Rumi takvim kaldırılarak Milâdi
takvime geçilmiştir. Bu düzenlemenin
yapılmasında;
SOSYAL BİLİM
1. Demokratik rejimin yerleşmesini sağlama,
Toplumsal ayrıcaklıkları ortadan kaldırma,
III. uluslararası ekonomik ilişkilerin uyumlu
yürütülmesini sağlama,
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
Yalnız III.
D) I. ve III.
E) II. ve III.
2. Türkiye'de 1934 yılında soyadı kanununun
çıkarılmasıyla;
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
1. Türkiye'de 1925 yılında yapılan bir düzenleme ile Hicri ve Rumi takvim kaldırılarak Milâdi takvime geçilmiştir. Bu düzenlemenin yapılmasında; SOSYAL BİLİM 1. Demokratik rejimin yerleşmesini sağlama, Toplumsal ayrıcaklıkları ortadan kaldırma, III. uluslararası ekonomik ilişkilerin uyumlu yürütülmesini sağlama, amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. Yalnız III. D) I. ve III. E) II. ve III. 2. Türkiye'de 1934 yılında soyadı kanununun çıkarılmasıyla;
=
|||
Doktrin Yayınları
bir
"DE
im
19-
********
14. Atatürk döneminde Türkiye'deki okur-yazar sa-
yısını artırmak için altı aylık bir eğitimle, asker-
liğini çavuş olarak yapmış,okuma yazma bilen
gençlerin yetiştirilerek köylerine öğretmen ola-
rak gönderildiği eğitim kurumu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Köy Enstitüleri
B) Musiki Muallim Mektebi
C) Halkevleri
D) Eğitmen Kursları
E) Gazi Eğitim Enstitüsü
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
= ||| Doktrin Yayınları bir "DE im 19- ******** 14. Atatürk döneminde Türkiye'deki okur-yazar sa- yısını artırmak için altı aylık bir eğitimle, asker- liğini çavuş olarak yapmış,okuma yazma bilen gençlerin yetiştirilerek köylerine öğretmen ola- rak gönderildiği eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir? A) Köy Enstitüleri B) Musiki Muallim Mektebi C) Halkevleri D) Eğitmen Kursları E) Gazi Eğitim Enstitüsü
TYT/Sosyal Bilimler
5.
Atatürk, "Biz memleket halkı fertlerinin ve çeşitli sınıf
mensuplarını birbirlerine yardımlarını aynı kıymet ve
mahiyette görürüz; hepsinin menfaatlerinin aynı
derecede ve aynı eşitçilik duygusuyla teminine
çalışmak isteriz." demiştir.
Atatürk'ün bu sözlerinin, aşağıdaki ilkelerden
hangisi hakkındaki görüşlerini içerdiği
savunulabilir?
A) İnkılapçılık
B) Devletçilik
D) Cumhuriyetçilik
C) Laiklik
E) Halkçılık
7.
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
TYT/Sosyal Bilimler 5. Atatürk, "Biz memleket halkı fertlerinin ve çeşitli sınıf mensuplarını birbirlerine yardımlarını aynı kıymet ve mahiyette görürüz; hepsinin menfaatlerinin aynı derecede ve aynı eşitçilik duygusuyla teminine çalışmak isteriz." demiştir. Atatürk'ün bu sözlerinin, aşağıdaki ilkelerden hangisi hakkındaki görüşlerini içerdiği savunulabilir? A) İnkılapçılık B) Devletçilik D) Cumhuriyetçilik C) Laiklik E) Halkçılık 7.
D)
E) XVI. yüzyılın II. yarısının IV. çeyreği
2.
Ramazan Bayramı her sene başka bir tarihe denk gelmektedir.
Bu olayın;
1. Hicri ve Miladi takvim arasındaki farktan,
II. Türkiye'de miladî takvimin kullanılmasından,
III. Dini gün ve bayramların Hicri takvime göre düzenlenmesi
gibi sebeplerin hangilerinden kaynaklandığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
1. Paleografya
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
D) E) XVI. yüzyılın II. yarısının IV. çeyreği 2. Ramazan Bayramı her sene başka bir tarihe denk gelmektedir. Bu olayın; 1. Hicri ve Miladi takvim arasındaki farktan, II. Türkiye'de miladî takvimin kullanılmasından, III. Dini gün ve bayramların Hicri takvime göre düzenlenmesi gibi sebeplerin hangilerinden kaynaklandığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 1. Paleografya
19. Mustafa Kemal'in "Benim Gazetem" olarak
nitelendirdiği, 10 Ocak 1920'de kurulan, I.
TBMM'nin yanı resmi yayın organı olan ve
Cumhuriyetin ilanı ile yayın hayatına "Ulus" adı
ile devam eden gazete aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A Irade-i Milliye
ra
B) Hâkimiyet-i Milliye
C) Anadolu Ajansı
D) Açıksöz
E) Mardin
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
19. Mustafa Kemal'in "Benim Gazetem" olarak nitelendirdiği, 10 Ocak 1920'de kurulan, I. TBMM'nin yanı resmi yayın organı olan ve Cumhuriyetin ilanı ile yayın hayatına "Ulus" adı ile devam eden gazete aşağıdakilerden hangi- sidir? A Irade-i Milliye ra B) Hâkimiyet-i Milliye C) Anadolu Ajansı D) Açıksöz E) Mardin
73,- Kadınlara seçme ve seçilme hakkının
verilmesi
- Saltanatın kaldırılması
Ş
- Halifeliğin kaldırılması
- Ağırlık ve uzunluk ölçü birimlerinin
değiştirilmesi
Bu gelişmeler aşağıdaki ilkelerden hangisi
ile ilgili değildir?
Devletçilik
A)
B) Halkçılık
C)Laiklik
D)Cumhuriyetçilik
E)İnkılâpçılık
71
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
73,- Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi - Saltanatın kaldırılması Ş - Halifeliğin kaldırılması - Ağırlık ve uzunluk ölçü birimlerinin değiştirilmesi Bu gelişmeler aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgili değildir? Devletçilik A) B) Halkçılık C)Laiklik D)Cumhuriyetçilik E)İnkılâpçılık 71
başvu-
I ve II
10.1934'te kabul edilen Soyadı Kanunu;
1. halkçılık,
II. milliyetçilik,
III. laiklik
ilkelerinden hangileri ile ilgilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
YEDIIKLIM
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
başvu- I ve II 10.1934'te kabul edilen Soyadı Kanunu; 1. halkçılık, II. milliyetçilik, III. laiklik ilkelerinden hangileri ile ilgilidir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III YEDIIKLIM
2. "Din ve mezhep, herkesin vicdanına kalmış bir iştir.
Hiçbir kimse hiçbir kimseyi ne bir din ne de mezhep
kabulüne zorlayabilir."
Mustafa Kemal ATATÜRK
Mustafa Kemal Atatürk'ün yukarıda verilen sözü ile
aşağıdaki ilkelerden hangisi arasında doğrudan bir
ilişki olduğu söylenebilir?
A) Devletçilik
B) Milliyetçilik
C) Cumhuriyetçilik
D) Laiklik
E) Halkçılık
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
2. "Din ve mezhep, herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse hiçbir kimseyi ne bir din ne de mezhep kabulüne zorlayabilir." Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk'ün yukarıda verilen sözü ile aşağıdaki ilkelerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki olduğu söylenebilir? A) Devletçilik B) Milliyetçilik C) Cumhuriyetçilik D) Laiklik E) Halkçılık
psmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında sadece zimmetine
mal geçirenlere ve isyancılara uygulanan müsadere
sistemi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nden itibaren bir
gelenek hâline gelmiştir. Bu sistemle, kanuni
sınırlamalarla kişisel mülk ve servetin veraset yoluyla
ailelerin elinde toplanması engellenmiştir.
Bu bilgiden hareketle müsadere sisteminin XIX.
yüzyılda Osmanlı Devleti'nde;
I. endüstriyel üretime geçişte devletçilik politikasının
ön plana çıkması,
II. sanayi kuruluşlarına nitelikli işçi yetiştirmek üzere
sanayi mekteblerinin kurulması,
III. küçük işletmelerin bir araya getirilip daha büyük
ölçekli esnaf şirketlerinin kurulması
durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu
savunulabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
D) Il ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
psmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında sadece zimmetine mal geçirenlere ve isyancılara uygulanan müsadere sistemi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nden itibaren bir gelenek hâline gelmiştir. Bu sistemle, kanuni sınırlamalarla kişisel mülk ve servetin veraset yoluyla ailelerin elinde toplanması engellenmiştir. Bu bilgiden hareketle müsadere sisteminin XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde; I. endüstriyel üretime geçişte devletçilik politikasının ön plana çıkması, II. sanayi kuruluşlarına nitelikli işçi yetiştirmek üzere sanayi mekteblerinin kurulması, III. küçük işletmelerin bir araya getirilip daha büyük ölçekli esnaf şirketlerinin kurulması durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II D) Il ve III C) I ve III E) I, II ve III
5
3. Türk Medeni Kanunu ile tek eşli evlilik kabul edildi. Resmi
| nikâh zorunluluğu getirildi. Evlilikte yaş sınırı getirildi.
| Boşanma şartlara bağlandı. Kadına istediği meslekte
çalışabilme hakkı sağlandı. Mirasta kadın-erkek eşitliği
sağlandı. Evlenmede eşlerin isteği esas alındı.
Bu bilgilere göre Medeni Kanun'la kadınlara hangi
alanda erkeklerle eşit olma hakkı verildiği söylene-
mez?
A) Hukuk
B) Sosyal
C) Ekonomik
E) Temel haklar V
D) Siyasi
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
5 3. Türk Medeni Kanunu ile tek eşli evlilik kabul edildi. Resmi | nikâh zorunluluğu getirildi. Evlilikte yaş sınırı getirildi. | Boşanma şartlara bağlandı. Kadına istediği meslekte çalışabilme hakkı sağlandı. Mirasta kadın-erkek eşitliği sağlandı. Evlenmede eşlerin isteği esas alındı. Bu bilgilere göre Medeni Kanun'la kadınlara hangi alanda erkeklerle eşit olma hakkı verildiği söylene- mez? A) Hukuk B) Sosyal C) Ekonomik E) Temel haklar V D) Siyasi
11. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ile bir taraftan
inançlar üzerinden toplumun sömürülmesi, diğer taraftan
da toplum içinde din adamlarının ayrıcalıklı bir sinif olma.
sini engellemek amaçlanmıştır.
Bu bilgiye göre Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması;
I. Halkçılık
II. Cumhuriyetçilik
NI. Laiklik
ilkelerinden hangileriyle ilişkillidir?
Crver
B) Yalniz 11
A) Yalnız 1
E) II ve III
D) I ve III
Diğer sayfaya geçiniz
Tarih
Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişimler
11. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ile bir taraftan inançlar üzerinden toplumun sömürülmesi, diğer taraftan da toplum içinde din adamlarının ayrıcalıklı bir sinif olma. sini engellemek amaçlanmıştır. Bu bilgiye göre Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması; I. Halkçılık II. Cumhuriyetçilik NI. Laiklik ilkelerinden hangileriyle ilişkillidir? Crver B) Yalniz 11 A) Yalnız 1 E) II ve III D) I ve III Diğer sayfaya geçiniz