Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler Soruları

8.
1. islahat,
II. ihtilal,
III. diplomasi
kavramlarından hangilerinin yönetim biçimini değiş-
tirme amaçlı halk hareketi olduğu savunulabilir?
B) Yalnız II
C) I ve II
A) Yalnız
I
D) I ve III
E) II ve III
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
8. 1. islahat, II. ihtilal, III. diplomasi kavramlarından hangilerinin yönetim biçimini değiş- tirme amaçlı halk hareketi olduğu savunulabilir? B) Yalnız II C) I ve II A) Yalnız I D) I ve III E) II ve III
16. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti iktidarının
tarım alanındaki uygulamalarından biri değildir?
A) Makineleşmenin yaygınlaşması
B) Çiftçlye ucuz kredí sağlanması
C) Yeni arazilerin tarıma açılması
D) Toprak Reformu'nun yapılması
EXKaliteli tohum ve suni gübrenin temin edilmesi
(2018-KPSS)
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
16. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti iktidarının tarım alanındaki uygulamalarından biri değildir? A) Makineleşmenin yaygınlaşması B) Çiftçlye ucuz kredí sağlanması C) Yeni arazilerin tarıma açılması D) Toprak Reformu'nun yapılması EXKaliteli tohum ve suni gübrenin temin edilmesi (2018-KPSS)
15. Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti dönemi
gelişmeleri arasında gösterilemez?
A) Atatürk'ü Koruma Kanunun çıkarılması
B) Millet Partisi'nin kapatılması
C) Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e taşınması
D) Meclis'te tahkikat komisyonunun kurulması
E) İthal ikameci ekonomiye geçilmesi
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
15. Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti dönemi gelişmeleri arasında gösterilemez? A) Atatürk'ü Koruma Kanunun çıkarılması B) Millet Partisi'nin kapatılması C) Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e taşınması D) Meclis'te tahkikat komisyonunun kurulması E) İthal ikameci ekonomiye geçilmesi
Aşağıda verilen olay ve tarihlerden
hangisi yanlıştır?
A) Gizli oy ilkesi ilk kez 1876 Kanunie-
sasi ile benimsendi.
B) Kadınlara milletvekili seçme ve se-
çilme hakkı 1934 yılı Anayasa deği-
şikliği ile verilmiştir.
C) Cumhuriyet tarihinde tek dereceli
ve çok partili ilk seçim 1946'da ya-
pıldı.
pada
D) Cumhuriyet tarihinde gizli oy - açık
sayım ve döküm esaslarına göre
yapılan ilk seçim 1950 seçimidir.
E) Yargı yönetimi ve denetimi altında
yapılan ilk seçimler 1961 seçimle-
ridir.
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
Aşağıda verilen olay ve tarihlerden hangisi yanlıştır? A) Gizli oy ilkesi ilk kez 1876 Kanunie- sasi ile benimsendi. B) Kadınlara milletvekili seçme ve se- çilme hakkı 1934 yılı Anayasa deği- şikliği ile verilmiştir. C) Cumhuriyet tarihinde tek dereceli ve çok partili ilk seçim 1946'da ya- pıldı. pada D) Cumhuriyet tarihinde gizli oy - açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılan ilk seçim 1950 seçimidir. E) Yargı yönetimi ve denetimi altında yapılan ilk seçimler 1961 seçimle- ridir.
9. 17 Eylül 1978'de Camp David Antlaşmaları sonrası ABD
ile Mısır ve Ürdün arasında yakınlaşmaya karşı tepki ola-
rak "Red Cephesi" ni kuran ve SSCB'ye yakınlaşan dev-
letler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Suriye
B) Irak
C) Libya
D) Cezayir
E) Suudi Arabistan
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
9. 17 Eylül 1978'de Camp David Antlaşmaları sonrası ABD ile Mısır ve Ürdün arasında yakınlaşmaya karşı tepki ola- rak "Red Cephesi" ni kuran ve SSCB'ye yakınlaşan dev- letler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Suriye B) Irak C) Libya D) Cezayir E) Suudi Arabistan
Soru 14:
Kibris Sorunu'nun tarihsel süreci ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Türkiye 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı düzenlemiştir.
BLozan Antlaşması ile Yunanistan'ın adadaki egemenliği tanınmıştır.
C) Kıbrıs Cumhuriyeti 1960'ta kurulmuştur.
D) Türkiye garantör devletlerden biridir.
E) KKTC 1983'te kurulmuştur.
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
Soru 14: Kibris Sorunu'nun tarihsel süreci ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Türkiye 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı düzenlemiştir. BLozan Antlaşması ile Yunanistan'ın adadaki egemenliği tanınmıştır. C) Kıbrıs Cumhuriyeti 1960'ta kurulmuştur. D) Türkiye garantör devletlerden biridir. E) KKTC 1983'te kurulmuştur.
8
34.
Partiler
Oy Oranı %
Milletvekili
Demokrat Parti
53.59
408
CHP
39.98
69
Millet Partisi
3.03
1
Milli Kalkınma Partisi
00.11
Bağımsızlar
3.40
9
Toplam
100
487
14 Mayıs 1950 seçim sonuçlarını gösteren yukarıdaki
tablo dikkate alındığında,
I. Halkın farklı görüşleri meclise yansımıştır.
II. Demokratik bir seçim anlayışı ile hareket edilmiştir.
III. Meclise üye gönderemeyen partiler bulunmaktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve H
D) II ve III
E) I, II ve III
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
8 34. Partiler Oy Oranı % Milletvekili Demokrat Parti 53.59 408 CHP 39.98 69 Millet Partisi 3.03 1 Milli Kalkınma Partisi 00.11 Bağımsızlar 3.40 9 Toplam 100 487 14 Mayıs 1950 seçim sonuçlarını gösteren yukarıdaki tablo dikkate alındığında, I. Halkın farklı görüşleri meclise yansımıştır. II. Demokratik bir seçim anlayışı ile hareket edilmiştir. III. Meclise üye gönderemeyen partiler bulunmaktadır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve H D) II ve III E) I, II ve III Diğer Sayfaya Geçiniz.
8.
Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye'ye
komşu ülkeler olmak üzere, gelişmekte olan ülkele-
rin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülkelerle eko-
nomik, kültürel ve teknik alanda işbirliği sağlamak
amacıyla kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) EIT (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı)
B) KEI (Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü)
C) OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)
D) TIKA (Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı)
E) G-20 (Ekonomisi Gelişmiş ve Gelişmekte olan 20
Ülke)
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
8. Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye'ye komşu ülkeler olmak üzere, gelişmekte olan ülkele- rin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülkelerle eko- nomik, kültürel ve teknik alanda işbirliği sağlamak amacıyla kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir? A) EIT (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) B) KEI (Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü) C) OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) D) TIKA (Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı) E) G-20 (Ekonomisi Gelişmiş ve Gelişmekte olan 20 Ülke)
2.
1. Eisenhower Doktrini
II. Monreo Doktrini
III. Truman Doktrini
ABD yukarıdakilerden hangilerini Sovyet
Rusya'nın Ortadoğu'daki etkinliğini azalt-
mak amacıyla yayınlamıştır?
A) Yalnız!
B) I ve II
C) I ve III
D) Il ve III
E) I, II ve III
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
2. 1. Eisenhower Doktrini II. Monreo Doktrini III. Truman Doktrini ABD yukarıdakilerden hangilerini Sovyet Rusya'nın Ortadoğu'daki etkinliğini azalt- mak amacıyla yayınlamıştır? A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) Il ve III E) I, II ve III
27.
I. Çevreleme Politikası
II. Truman Doktrini
III. Molotof Planı
N. Marshall Planı
Yukarıdakilerden hangileri ABD'nin;
SSCB'nin öncülüğünde oluşturulan
Doğu Blokunu kuşatma ve etkinliği- t
ni azaltmaya yönelik politikalarıdır?
A) I ve II
C) II ve IV
B) II ve III
D) III ve IV
E) I, II ve IV
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
27. I. Çevreleme Politikası II. Truman Doktrini III. Molotof Planı N. Marshall Planı Yukarıdakilerden hangileri ABD'nin; SSCB'nin öncülüğünde oluşturulan Doğu Blokunu kuşatma ve etkinliği- t ni azaltmaya yönelik politikalarıdır? A) I ve II C) II ve IV B) II ve III D) III ve IV E) I, II ve IV
6.
3. Soğuk Savaşın "Müttefik olmayan sadece düşman olabi-lir."
mantığı, Doğu ve Batı Bloklarının kurulmasına neden
olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Doğu Bloku içerisindeki ge-
lişmelerden değildir?
A) Comecon'un kurulması
B) Varşova Paktı'nın kurulması
C) Cominform un oluşturulması
Molotof Planı'nın hazırlanması
E) Federal Almanya Cumhuriyeti'nin kurulması
podsgm men
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
6. 3. Soğuk Savaşın "Müttefik olmayan sadece düşman olabi-lir." mantığı, Doğu ve Batı Bloklarının kurulmasına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Bloku içerisindeki ge- lişmelerden değildir? A) Comecon'un kurulması B) Varşova Paktı'nın kurulması C) Cominform un oluşturulması Molotof Planı'nın hazırlanması E) Federal Almanya Cumhuriyeti'nin kurulması podsgm men
1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Halk
Fırkasının özelliklerinden biri değildir?
A) Halk Fırkası adıyla kuruldu.
B) Atatürk ilkelerini ana ilkeleri olarak kabul etti.
C) Tek dereceli seçim sistemini benimsedi.
D) Genel başkanlığını Mustafa Kemal üstlendi.
E) 1950'ye kadar aralıksız olarak iktidarda kaldı.
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Halk Fırkasının özelliklerinden biri değildir? A) Halk Fırkası adıyla kuruldu. B) Atatürk ilkelerini ana ilkeleri olarak kabul etti. C) Tek dereceli seçim sistemini benimsedi. D) Genel başkanlığını Mustafa Kemal üstlendi. E) 1950'ye kadar aralıksız olarak iktidarda kaldı.
5. 1950 seçimleri ile iktidara gelen Demokrat Parti dóne-
minde yabancı ve yerli sermayenin sanayiye girmesini
teşvik etmek amacıyla 1950'de Türkiye Sinai Kalkınma
Bankası kuruldu. Ekonominin canlandırılması amacıyla
1951'de "Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu"
çıkarlarak yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi ko-
laylaştırılmaya çalışıldı. Fakat bu konuda istenen sonuç
elde edilemeyince 1954'te çıkarılan yeni bir kanunla ya-
bancı sermayeye verilen imkânlar daha da genişletildi.
Demokrat Parti'nin bu uygulamaları ile ilgili,
I liberal ekonomi anlayışının ön plana çıkarıldığı,
II. Türkiye'nin dış yatırımcılar için cazip hale getirilmeye
çalışıldığı,
III. ülkede sanayileşme faaliyetlerinin hızlandırılmak is-
tendiği
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız II
C) I ve III
B)| vell
E) I, II ve III
D) Il ve III
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
5. 1950 seçimleri ile iktidara gelen Demokrat Parti dóne- minde yabancı ve yerli sermayenin sanayiye girmesini teşvik etmek amacıyla 1950'de Türkiye Sinai Kalkınma Bankası kuruldu. Ekonominin canlandırılması amacıyla 1951'de "Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu" çıkarlarak yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi ko- laylaştırılmaya çalışıldı. Fakat bu konuda istenen sonuç elde edilemeyince 1954'te çıkarılan yeni bir kanunla ya- bancı sermayeye verilen imkânlar daha da genişletildi. Demokrat Parti'nin bu uygulamaları ile ilgili, I liberal ekonomi anlayışının ön plana çıkarıldığı, II. Türkiye'nin dış yatırımcılar için cazip hale getirilmeye çalışıldığı, III. ülkede sanayileşme faaliyetlerinin hızlandırılmak is- tendiği çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız II C) I ve III B)| vell E) I, II ve III D) Il ve III
Demokrat Parti iktidarı döneminde
yaşanan gelişmeler arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) 6-7 Eylül Olayları
B) Kırşehir'in ilçe oluşu
C) IMF'ye üye olunması
D) Atatürk'ü koruma Kanunu
E) Arapça Ezan
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
Demokrat Parti iktidarı döneminde yaşanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) 6-7 Eylül Olayları B) Kırşehir'in ilçe oluşu C) IMF'ye üye olunması D) Atatürk'ü koruma Kanunu E) Arapça Ezan
10. Demokrat Parti döneminde,
1. çok sayıda özel bankanın kurulması,
II. yabancı yatırımcıyı teşvik için yasa çıkarılması,
u. Kamu İktisadi Teşekküllerine yeniden yatırım yapma yet-
kisi verilmesi
X
durumlarından hangileri liberal ekonomi politikasının be-
nimsendiğini gösterir?
A) Yalniz !
B) Yalnız II
C) Yalnız III
Dive II
E) Il ve III
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
10. Demokrat Parti döneminde, 1. çok sayıda özel bankanın kurulması, II. yabancı yatırımcıyı teşvik için yasa çıkarılması, u. Kamu İktisadi Teşekküllerine yeniden yatırım yapma yet- kisi verilmesi X durumlarından hangileri liberal ekonomi politikasının be- nimsendiğini gösterir? A) Yalniz ! B) Yalnız II C) Yalnız III Dive II E) Il ve III
27. I. Bandung Konferansı
II. Belgrat Konferansı
III. Potsdam Konferansı
IV. Yalta Konferansı
Yukarıdaki konferanslardan hangileri
Bağlantısızlık Hareketi ile ilişkilidir?
A) Yalnız! B) I ve II C) II ve III
D) III ve IV E) I, II ve III
Tarih
1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler
27. I. Bandung Konferansı II. Belgrat Konferansı III. Potsdam Konferansı IV. Yalta Konferansı Yukarıdaki konferanslardan hangileri Bağlantısızlık Hareketi ile ilişkilidir? A) Yalnız! B) I ve II C) II ve III D) III ve IV E) I, II ve III