Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Osmanlı Padişahları Soruları

almaz?
esi
ğun dev-
D
lik-
8-E
12. Timar sahipleri savaş zamanında hazırladıkları cebelülerle
birlikte sefere katılırdı. Seferlere katılmayan sipahilerin dir-
likleri ellerinden alınır, idam da dahil çeşitli cezalara çarp-
tırılmaları söz konusu olabilirdi. Seferler sırasında sipahile-
rin onda biri geriye bırakılırdı.
ve III
A) Bulunduğu bölgeyi korumayı
B) Asayişi sağlamayı
C) Günlük işleri sürdürmeyi
D) Üretimin devamlılığını sağlamayı
E) Düşmanın yanıltılmaya çalışıldığı
9-C
Buna göre seferler sırasında sipahilerin bir kısmının ge-
riye bırakılmasıyla aşağıdakilerden hangisinin amaç-
landığı söylenemez?
10-B
E) I, II ve III
C) Yar
Tarih
Osmanlı Padişahları
almaz? esi ğun dev- D lik- 8-E 12. Timar sahipleri savaş zamanında hazırladıkları cebelülerle birlikte sefere katılırdı. Seferlere katılmayan sipahilerin dir- likleri ellerinden alınır, idam da dahil çeşitli cezalara çarp- tırılmaları söz konusu olabilirdi. Seferler sırasında sipahile- rin onda biri geriye bırakılırdı. ve III A) Bulunduğu bölgeyi korumayı B) Asayişi sağlamayı C) Günlük işleri sürdürmeyi D) Üretimin devamlılığını sağlamayı E) Düşmanın yanıltılmaya çalışıldığı 9-C Buna göre seferler sırasında sipahilerin bir kısmının ge- riye bırakılmasıyla aşağıdakilerden hangisinin amaç- landığı söylenemez? 10-B E) I, II ve III C) Yar
1. Osman Gazi, Türk töresindeki "Fetheden fethettiği yerin
sahibidir." anlayışına bağlı kalarak, elde edilen yerleri
kardeşi, oğulları ve silah arkadaşlarına dirlik olarak
vermiştir.
Bu uygulamanın;
I. yeni yerlerin fethini teşvik etme,
II. merkeziyetçi bir yönetim sistemi kurma,
askerliği vatan hizmeti hâline getirme
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu
savunulabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Osmanlı Padişahları
1. Osman Gazi, Türk töresindeki "Fetheden fethettiği yerin sahibidir." anlayışına bağlı kalarak, elde edilen yerleri kardeşi, oğulları ve silah arkadaşlarına dirlik olarak vermiştir. Bu uygulamanın; I. yeni yerlerin fethini teşvik etme, II. merkeziyetçi bir yönetim sistemi kurma, askerliği vatan hizmeti hâline getirme amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
10. Aynı paralel dairesi üzerindeki noktaların sıcaklıkları,
bulundukları yerin konumuna bağlı olarak beklenen
sıcaklık derecelerine uymayabilir. Bu tür sapmalara
"anomoli" denir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu anomoliyi ortaya çı-
karan etkenlerden biri olarak sayılabilir?
A) Enlem derecesi
B) Güneş ışınlarının geliş açısı
C) Dünya'nın şekli
D) Yükselti
E) Boylam derecesi
Meidger-erlen
Sporatel
Tarih
Osmanlı Padişahları
10. Aynı paralel dairesi üzerindeki noktaların sıcaklıkları, bulundukları yerin konumuna bağlı olarak beklenen sıcaklık derecelerine uymayabilir. Bu tür sapmalara "anomoli" denir. Aşağıdakilerden hangisi, bu anomoliyi ortaya çı- karan etkenlerden biri olarak sayılabilir? A) Enlem derecesi B) Güneş ışınlarının geliş açısı C) Dünya'nın şekli D) Yükselti E) Boylam derecesi Meidger-erlen Sporatel
4. Lozan Konferansı'nda Türk tarafının kararlı tutumu
sayesinde kapitülasyonlar kaldırılmış aynı zamanda Türki-
ye'de yaşayan bütün azınlıklar Türk vatandaşı olarak
kabul edilmiştir.
Buna göre;
eğitim alanında önemli kazanımlar elde edildiği,
yabancı devletlerin iç işlerimize karışmalarının önlen-
meye çalışıldığı,
ekonomik bağımsızlığın sağlanmaya çalışıldığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
5. Millî egemenlik
B) I ve II
Ulusal bağımsızlık
Ekonomik bağımsızlık
D) I've HI
C) I ve III
E) I, II ve III
Yukarıdaki kavramların hangileri cumhuriyetçilik ilkesi
ile doğrudan bağlantılıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız
E) II ve H
I ve Il
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Osmanlı Padişahları
4. Lozan Konferansı'nda Türk tarafının kararlı tutumu sayesinde kapitülasyonlar kaldırılmış aynı zamanda Türki- ye'de yaşayan bütün azınlıklar Türk vatandaşı olarak kabul edilmiştir. Buna göre; eğitim alanında önemli kazanımlar elde edildiği, yabancı devletlerin iç işlerimize karışmalarının önlen- meye çalışıldığı, ekonomik bağımsızlığın sağlanmaya çalışıldığı yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) II ve III 5. Millî egemenlik B) I ve II Ulusal bağımsızlık Ekonomik bağımsızlık D) I've HI C) I ve III E) I, II ve III Yukarıdaki kavramların hangileri cumhuriyetçilik ilkesi ile doğrudan bağlantılıdır? A) Yalnız I B) Yalnız E) II ve H I ve Il Diğer sayfaya geçiniz.
1.
TARIH
SORU BANKASI
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1300 - 1453)
Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde I. Murat devlet yö-
netiminde, "Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır." anlayı-
şi yerine "Ülke hükümdar ve oğullarının malıdır." anlayışı-
ni getirmiştir.
Bu değişiklikle ulaşılmak istenen hedef aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Saltanat sistemine geçmek
B) Taht kavgalarını azaltmak
C) Kut anlayışını yerleştirmek
D) Federal anlayışı kolaylaştırmak
E) Hükümdarın yetkilerini artırmak
Tarih
Osmanlı Padişahları
1. TARIH SORU BANKASI Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1300 - 1453) Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde I. Murat devlet yö- netiminde, "Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır." anlayı- şi yerine "Ülke hükümdar ve oğullarının malıdır." anlayışı- ni getirmiştir. Bu değişiklikle ulaşılmak istenen hedef aşağıdakiler- den hangisidir? A) Saltanat sistemine geçmek B) Taht kavgalarını azaltmak C) Kut anlayışını yerleştirmek D) Federal anlayışı kolaylaştırmak E) Hükümdarın yetkilerini artırmak
E) Yunanistan ile Türkiye arasındaki nüfus mübadelesi
15. Lozan Antlaşması'nda görüşülen;
I. Boğazlar,
II. azınlıklar,
III. Kapitülasyonlar
konularından hangileri Türkiye'nin egemenlik haklarını sınırlandıracak şekilde karara bağlanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
16. İtilaf Devletleri Lozan Konferansı'na TBMM Hükûmeti ile birlikte İstanbul Hükûmetini de davet etmiştir. Amaçları Türk tarafını bölerek
birbirine düşürmektir.
dan hangisini almıştır?
+601
4
Tarih
Osmanlı Padişahları
E) Yunanistan ile Türkiye arasındaki nüfus mübadelesi 15. Lozan Antlaşması'nda görüşülen; I. Boğazlar, II. azınlıklar, III. Kapitülasyonlar konularından hangileri Türkiye'nin egemenlik haklarını sınırlandıracak şekilde karara bağlanmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 16. İtilaf Devletleri Lozan Konferansı'na TBMM Hükûmeti ile birlikte İstanbul Hükûmetini de davet etmiştir. Amaçları Türk tarafını bölerek birbirine düşürmektir. dan hangisini almıştır? +601 4
Ueyecektir.
den hangisi İstanbul Antasma
olarak gösterilebilir?
Si oluşturulacak Haçlı ittifak
turya üzerinde üstünlük kur
a yayılması
topraklan
egemenliğinin kesinleş
eğişmesi
etmeye
2.
Yavuz Sultan Selim'in siyasi politikası, Türk İslam dünya-
sını tek çatı altında toplamak ve Safevilerin Anadolu'ya
hâkim olmak için uygulamaya koyduğu Şii propaganda-
sını önlemekti.
Yavuz Selim'in;
1. Yeniçeri Ocağını ve donanmayı güçlendirme
II. halifenin koruyuculuğunu üstlenme,
III. doğuya yönelik siyaset izleme
faaliyetlerinden hangileri bu amaçlarını gerçekleştir-
meye yöneliktir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
.
katılmıştır.
*
Tebriz, Ha
Osmanlila
Anadolu
engelle
Bu bilgile
Devleti'n
kilediği
A) L
105
B)
C
E
Tarih
Osmanlı Padişahları
Ueyecektir. den hangisi İstanbul Antasma olarak gösterilebilir? Si oluşturulacak Haçlı ittifak turya üzerinde üstünlük kur a yayılması topraklan egemenliğinin kesinleş eğişmesi etmeye 2. Yavuz Sultan Selim'in siyasi politikası, Türk İslam dünya- sını tek çatı altında toplamak ve Safevilerin Anadolu'ya hâkim olmak için uygulamaya koyduğu Şii propaganda- sını önlemekti. Yavuz Selim'in; 1. Yeniçeri Ocağını ve donanmayı güçlendirme II. halifenin koruyuculuğunu üstlenme, III. doğuya yönelik siyaset izleme faaliyetlerinden hangileri bu amaçlarını gerçekleştir- meye yöneliktir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II . katılmıştır. * Tebriz, Ha Osmanlila Anadolu engelle Bu bilgile Devleti'n kilediği A) L 105 B) C E
fic
ba
3mm
20
11. İlk Türk Devletleri'nin kutsal merkezi olarak
bilinen "Orhun" bölgesine hakim olan son Türk
Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akhuntar BAII. Köktürk Devleti Kırgızlar
Dy Avariar
E) Uyguriar
Tarih
Osmanlı Padişahları
fic ba 3mm 20 11. İlk Türk Devletleri'nin kutsal merkezi olarak bilinen "Orhun" bölgesine hakim olan son Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Akhuntar BAII. Köktürk Devleti Kırgızlar Dy Avariar E) Uyguriar
6.
Yukarıda eski buzul vadilerinin yükselen deniz suları altın-
da kalması sonucu oluşan fiyort kıyı tipi gösterilmiştir.
Coğrafi konumları dikkate alındığında bu kıyı tipi aşağı-
daki ülkelerin hangisinde görülür?
A) İtalya
B) Malezya
D) Brezilya
E) İran
C) Norveç
i
S
A
R
M
A
Tarih
Osmanlı Padişahları
6. Yukarıda eski buzul vadilerinin yükselen deniz suları altın- da kalması sonucu oluşan fiyort kıyı tipi gösterilmiştir. Coğrafi konumları dikkate alındığında bu kıyı tipi aşağı- daki ülkelerin hangisinde görülür? A) İtalya B) Malezya D) Brezilya E) İran C) Norveç i S A R M A
İslam öncesi göçebe Türk toplumlarında,
1. geleneksel değerlere bağlılık
II. paralı askerlerden oluşan güçlü bir ordu,
III. boylar federasyonu örgütlenmesi
Özelliklerinden hangilerinin yaygın olarak gö-
rüldüğü savunulamaz?
(A) Yalnız I
Dtve III
B) Yalnız 1
Elveti
C) I ve II
Tarih
Osmanlı Padişahları
İslam öncesi göçebe Türk toplumlarında, 1. geleneksel değerlere bağlılık II. paralı askerlerden oluşan güçlü bir ordu, III. boylar federasyonu örgütlenmesi Özelliklerinden hangilerinin yaygın olarak gö- rüldüğü savunulamaz? (A) Yalnız I Dtve III B) Yalnız 1 Elveti C) I ve II
Avrasya'da, Türk topluluklarında sınıf ayrımının
olmamasında;
1. kurultayın yönetimde etkili olması,
II. son sözün hakana ait olması,
III. göçebe yaşamı benimsemeleri
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savu-
nulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) We Il
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
Osmanlı Padişahları
Avrasya'da, Türk topluluklarında sınıf ayrımının olmamasında; 1. kurultayın yönetimde etkili olması, II. son sözün hakana ait olması, III. göçebe yaşamı benimsemeleri durumlarından hangilerinin etkili olduğu savu- nulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) We Il C) Yalnız III E) II ve III
diği
es
Yalnız III
5. Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun
eğitim sistemine kattığı niteliklerden biri değildir?
A) Laiklik
D) Özerklik
B) Millilik
GyCagdask
EXBilimsellik
6. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla eğitimin planlanması,
ve vürütülmesi Millî Eğitim Bakanlığı'na
B
C)
Tarih
Osmanlı Padişahları
diği es Yalnız III 5. Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun eğitim sistemine kattığı niteliklerden biri değildir? A) Laiklik D) Özerklik B) Millilik GyCagdask EXBilimsellik 6. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla eğitimin planlanması, ve vürütülmesi Millî Eğitim Bakanlığı'na B C)
5.
Mustafa Kemal Paşa'nın "Sakarya Melhame-i Kübrası"
olarak nitelediği Sakarya Meydan Muharebesi sonrasın-
da Yunanlar saldırı güçlerini kaybettiler ve savunmaya
çekildiler. 19 Eylül 1921'de TBMM tarafından Başkomutan
Mustafa Kemal'e, kanunla "Maresal" rütbesi ve "Gazi"
unvanı verildi. Savaştan sonra Kafkas Cumhuriyetleri
ile Kars Antlaşması yapılırken, Fransızlarla da Ankara
Antlaşması imzalandı.
Buna göre Sakarya Meydan Muharebesi'nin;
I. Mustafa Kemal'in nüfuzunun artması,
II. TBMM'nin uluslararası alanda meşruiyetinin kabul
edilmesi,
III. İstanbul Hükûmetinin Temsil Heyeti'nin gücünü
tanıması
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylene-
bilir?
A) Yalnız I
"O
ve Il
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
Osmanlı Padişahları
5. Mustafa Kemal Paşa'nın "Sakarya Melhame-i Kübrası" olarak nitelediği Sakarya Meydan Muharebesi sonrasın- da Yunanlar saldırı güçlerini kaybettiler ve savunmaya çekildiler. 19 Eylül 1921'de TBMM tarafından Başkomutan Mustafa Kemal'e, kanunla "Maresal" rütbesi ve "Gazi" unvanı verildi. Savaştan sonra Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması yapılırken, Fransızlarla da Ankara Antlaşması imzalandı. Buna göre Sakarya Meydan Muharebesi'nin; I. Mustafa Kemal'in nüfuzunun artması, II. TBMM'nin uluslararası alanda meşruiyetinin kabul edilmesi, III. İstanbul Hükûmetinin Temsil Heyeti'nin gücünü tanıması durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylene- bilir? A) Yalnız I "O ve Il B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
4
6.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla eğitimin planlanması,
denetlenmesi ve yürütülmesi Millî Eğitim Bakanlığı'na
verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından
biridir?
A) Azınlık okullarının kapatılması
B) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi
C) Tekke ve türbelerin kapatılması
D) Yurttaşlar arasında millî birlik kurulması
E) Dil Encümenliğinin kurulması XiliotovilM
9. 16
ge
da
ku
Tarih
Osmanlı Padişahları
4 6. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla eğitimin planlanması, denetlenmesi ve yürütülmesi Millî Eğitim Bakanlığı'na verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir? A) Azınlık okullarının kapatılması B) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi C) Tekke ve türbelerin kapatılması D) Yurttaşlar arasında millî birlik kurulması E) Dil Encümenliğinin kurulması XiliotovilM 9. 16 ge da ku
Karaların ve Deniz in
Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasıyla
İnebahtı'da karşı karşıya gelmesinde aşağıda-
kilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Kıbrıs'ın alınması
B) Cerbe Deniz Savaşı'nın yapılması
C) Malta'nın kuşatması
D) Cezayir'in Osmanlı Devleti'ne katılması
E) Rodos'un fethedilmesi
Tarih
Osmanlı Padişahları
Karaların ve Deniz in Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasıyla İnebahtı'da karşı karşıya gelmesinde aşağıda- kilerden hangisi etkili olmuştur? A) Kıbrıs'ın alınması B) Cerbe Deniz Savaşı'nın yapılması C) Malta'nın kuşatması D) Cezayir'in Osmanlı Devleti'ne katılması E) Rodos'un fethedilmesi
32. I. Dünya Savaşı'nın başlamasında etkili olan nedenler
özel ve genel olarak ikiye ayrılır. Genel nedenler, savaşa
katılan tüm devletleri veya büyük kısmını ilgilendiren
nedenlerdir.
ilgilendirdiği
Bu bilgiden hareketle aşağıdaki genel nedenlerden
hangisinin Osmanlı Devleti'ni daha az
söylenebilir?
A Milliyetçilik akımı
B) Sömürgecilik faaliyetleri
C) Ham madde ve pazar arayışı
DY Devletlerarası bloklaşma
E) Silahlanma yarışı
Tarih
Osmanlı Padişahları
32. I. Dünya Savaşı'nın başlamasında etkili olan nedenler özel ve genel olarak ikiye ayrılır. Genel nedenler, savaşa katılan tüm devletleri veya büyük kısmını ilgilendiren nedenlerdir. ilgilendirdiği Bu bilgiden hareketle aşağıdaki genel nedenlerden hangisinin Osmanlı Devleti'ni daha az söylenebilir? A Milliyetçilik akımı B) Sömürgecilik faaliyetleri C) Ham madde ve pazar arayışı DY Devletlerarası bloklaşma E) Silahlanma yarışı