Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Orta Çağ Kavram Haritası Soruları

Os-
SIZ
in
r."
Ankara Yayıncılık
11. İşgaller sırasında kurulan cemiyetlerden bazılarının
"Millî varlığa düşman" şeklinde kabul edilmesinde;
1. millî kuvvetlere karşı olmaları,
II. tam bağımsızlıktan uzak olmaları,
III. millî egemenliğe sıcak bakmamaları
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız
DI ve II
I
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
Os- SIZ in r." Ankara Yayıncılık 11. İşgaller sırasında kurulan cemiyetlerden bazılarının "Millî varlığa düşman" şeklinde kabul edilmesinde; 1. millî kuvvetlere karşı olmaları, II. tam bağımsızlıktan uzak olmaları, III. millî egemenliğe sıcak bakmamaları durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız DI ve II I C) Yalnız III E) I, II ve III
M. Kanal Cephesi'yle Misir ele geçirilmek istenmiştir.
II. Çanakkale cephesi Osmanlı başkentini tehdit etmek-
tedik
Galiçya, Romanya ve Makedonya cepheleri Osmanlı
sınırları dışında gerçekleşmiştir.
yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
BY Yalnız II
Drvell
A) Yalnız I
3.
I. Dünya Savaşı sonunda Almanya, Avusturya-Maca-
ristan İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti'nin dağılması;
I. monarşik yönetimlerin güçlendiği,
II. devletlerin siyasi haritalarının değiştiği,
III. büyük imparatorlukların siyasi ömürlerinin sona erdiği
yargılarından hangilerinin kanıtı olamaz?
B) Yalnız II
B
ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
E) II ve II
C) I ve II
6. M
C
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
M. Kanal Cephesi'yle Misir ele geçirilmek istenmiştir. II. Çanakkale cephesi Osmanlı başkentini tehdit etmek- tedik Galiçya, Romanya ve Makedonya cepheleri Osmanlı sınırları dışında gerçekleşmiştir. yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I BY Yalnız II Drvell A) Yalnız I 3. I. Dünya Savaşı sonunda Almanya, Avusturya-Maca- ristan İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti'nin dağılması; I. monarşik yönetimlerin güçlendiği, II. devletlerin siyasi haritalarının değiştiği, III. büyük imparatorlukların siyasi ömürlerinin sona erdiği yargılarından hangilerinin kanıtı olamaz? B) Yalnız II B ve III C) Yalnız III E) I, II ve III E) II ve II C) I ve II 6. M C
20. Orta Asya'da yapılan arkeolojik kazılarda kurgan adlı mezar-
larda eski Türk topluluklarına ait bulgulara rastlanmıştır. Bu
bulgular sonucunda Türklerin, birbirinden farklı bölgelerde
ve yüzyıllarda değişik nitelikle kültürler oluşturduğu anlaşıl-
mıştır.
XUY
Bu bilgiden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılabilir?
A) Türkler, sosyal yaşamda dayanışma içinde olmuştur.
B) Türkler Orta Asya'da geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.
C) Türkler ağırlıklı olarak tapınak mimarisine yönelmiştir.
D)Eski Türk yaşantısına ait tüm bulgulara ulaşılmıştır.
E) Türkler, çevre kültürlerden etkilenmeden özgün kültürler
oluşturmuşlardır.
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
20. Orta Asya'da yapılan arkeolojik kazılarda kurgan adlı mezar- larda eski Türk topluluklarına ait bulgulara rastlanmıştır. Bu bulgular sonucunda Türklerin, birbirinden farklı bölgelerde ve yüzyıllarda değişik nitelikle kültürler oluşturduğu anlaşıl- mıştır. XUY Bu bilgiden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Türkler, sosyal yaşamda dayanışma içinde olmuştur. B) Türkler Orta Asya'da geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. C) Türkler ağırlıklı olarak tapınak mimarisine yönelmiştir. D)Eski Türk yaşantısına ait tüm bulgulara ulaşılmıştır. E) Türkler, çevre kültürlerden etkilenmeden özgün kültürler oluşturmuşlardır.
3.
Din yeya mezhep anlayışındaki birliğin, devletler arasındaki
aşkerî ve siyasi yakınlaşmalarda önemli bir unsur olduğu
tarihteki örneklerinden bilinmektedir.
Buna göre;
1. Napolyon'un İspanya'yı işgal etmesi,
II. Avrupa'da Haçlı birliğinin oluşturulması,
III. Rusya'nın Osmanlı'ya karşı Ortodoks Slavları kışkırt-
masi
gelişmelerinden hangilerinin yukarıdaki tespitle çelişti-
ği savunulabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
3. Din yeya mezhep anlayışındaki birliğin, devletler arasındaki aşkerî ve siyasi yakınlaşmalarda önemli bir unsur olduğu tarihteki örneklerinden bilinmektedir. Buna göre; 1. Napolyon'un İspanya'yı işgal etmesi, II. Avrupa'da Haçlı birliğinin oluşturulması, III. Rusya'nın Osmanlı'ya karşı Ortodoks Slavları kışkırt- masi gelişmelerinden hangilerinin yukarıdaki tespitle çelişti- ği savunulabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
bir
-a-
i
a
6. Tarihî bilgiye kaynaklık eden aşağıdaki malze-
melerin hangisinin diğerlerine göre daha az
güvenirliğe sahip olduğu söylenebilir?
A) Paralar
B) Destanlar
C) Abideler
D) Permanlar
E) Tabletler
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
bir -a- i a 6. Tarihî bilgiye kaynaklık eden aşağıdaki malze- melerin hangisinin diğerlerine göre daha az güvenirliğe sahip olduğu söylenebilir? A) Paralar B) Destanlar C) Abideler D) Permanlar E) Tabletler
4.
Nizamülmülk'ün "Siyasetname' adlı eserinde yer alan,
Sultan;
●
Âlimlerle meşveret yapmalı ve onların tavsiyelerini
dikkate almalidir.
Vergi memurları ve vezirden kölelere kadar her
kademedeki görevlileri soruşturmalı ve sıkıca
denetlemelidir.
Kadıların âlim ve zahit olmalarına dikkat etmeli;
bunlara devlet bütçesinden gündelik veya aylık olarak
ödenek vermelidir.
ifadelerine bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A) İlim insanlarının değer görüp himaye edildiği
B) İstişareye önem verildiği
C) Rüşvet ve iltimasın önüne gecilmek istendiği
D) Bürokratik engellerin ortadan kaldırıldığı
E) Yönetim ile ilgili tedbirler alındığı
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
4. Nizamülmülk'ün "Siyasetname' adlı eserinde yer alan, Sultan; ● Âlimlerle meşveret yapmalı ve onların tavsiyelerini dikkate almalidir. Vergi memurları ve vezirden kölelere kadar her kademedeki görevlileri soruşturmalı ve sıkıca denetlemelidir. Kadıların âlim ve zahit olmalarına dikkat etmeli; bunlara devlet bütçesinden gündelik veya aylık olarak ödenek vermelidir. ifadelerine bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) İlim insanlarının değer görüp himaye edildiği B) İstişareye önem verildiği C) Rüşvet ve iltimasın önüne gecilmek istendiği D) Bürokratik engellerin ortadan kaldırıldığı E) Yönetim ile ilgili tedbirler alındığı Diğer sayfaya geçiniz.
23. Orta Çağ boyunca Avrupa'da görülen skolastik
felsefenin en temel özelliği aşağıdakilerden han-
gisidir?
A)
Hristi
Hristiyan din adamları tarafından ortaya konması
B) Hristiyanlığı savunma amacıyla ortaya çıkması
C) Bilimle ilişkide bulunmaması
Tanrı'nın varlığını kanıtlama amacı gütmesi
E) Hristiyanlık değerlerine bağlı bir düşünce tarzı
olması
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
23. Orta Çağ boyunca Avrupa'da görülen skolastik felsefenin en temel özelliği aşağıdakilerden han- gisidir? A) Hristi Hristiyan din adamları tarafından ortaya konması B) Hristiyanlığı savunma amacıyla ortaya çıkması C) Bilimle ilişkide bulunmaması Tanrı'nın varlığını kanıtlama amacı gütmesi E) Hristiyanlık değerlerine bağlı bir düşünce tarzı olması
7. ÜNİTE: Yerleşme ve Dev
5.
Türkiye Selçukluları, Pervanları zarara uğrayan tüccarların
rarlarını karşılayan bir sistem geliştirmiştir.
Verilen bu bilgi,
I.
II.
yerli malı kullanımının teşvik edildiği,
ithalat - ihracat engesinin korunduğu,
III. sigortacılığa benzer bir uygulamanın olduğu
yargılarından hangilerini doğrular?
A) Yalnız I
D) I vel
B) Yalnız III
E) II ve III
A) Yalnız II
Haçlı Seferlerinin hedefinden saptığı,
C) I ve II
DYI ve III
1
Haçlı Seferlerinin başlamasında ekonomik açıdan zor durum-
da olan Avrupalıların Doğu'nun zenginliklerini ele geçirmek is-
temeleri etkili olmuştur.
Bu bilgiye bakılarak,
Dr
B) Yalniz I
Moğo
Bektaşilik
Bu durum,
halkın ma
sosyal y
otorite b
yargılarınd
II. Doğu'nun Hristiyan dünyasından daha zengin olduğu,
III. dini duyguların ekonomik hedefler için kullanıldığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
I.
Qeve
E) ve lit
II.
III.
ve II
A) Yalnız
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
7. ÜNİTE: Yerleşme ve Dev 5. Türkiye Selçukluları, Pervanları zarara uğrayan tüccarların rarlarını karşılayan bir sistem geliştirmiştir. Verilen bu bilgi, I. II. yerli malı kullanımının teşvik edildiği, ithalat - ihracat engesinin korunduğu, III. sigortacılığa benzer bir uygulamanın olduğu yargılarından hangilerini doğrular? A) Yalnız I D) I vel B) Yalnız III E) II ve III A) Yalnız II Haçlı Seferlerinin hedefinden saptığı, C) I ve II DYI ve III 1 Haçlı Seferlerinin başlamasında ekonomik açıdan zor durum- da olan Avrupalıların Doğu'nun zenginliklerini ele geçirmek is- temeleri etkili olmuştur. Bu bilgiye bakılarak, Dr B) Yalniz I Moğo Bektaşilik Bu durum, halkın ma sosyal y otorite b yargılarınd II. Doğu'nun Hristiyan dünyasından daha zengin olduğu, III. dini duyguların ekonomik hedefler için kullanıldığı yargılarından hangilerine ulaşılabilir? I. Qeve E) ve lit II. III. ve II A) Yalnız
Ilk Çağ'da Mezopotamya, Mısır ve Yunanistan'da şehir dev-
letleri kurulmuştur.
Bu uygarlıkların şehir devletleri hâlinde örgütlenmeleri
aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Dine dayalı yönetim anlayışının güçlü olduğunu
B) Özgür düşünce ortamının bulunmadığını
C) Komşu devletlerle ticari ilişkilerin sınırlı olduğunu
D) Ekonomilerinin tarıma dayalı olduğunu
E) Siyasal birliğin sağlanamadığını
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
Ilk Çağ'da Mezopotamya, Mısır ve Yunanistan'da şehir dev- letleri kurulmuştur. Bu uygarlıkların şehir devletleri hâlinde örgütlenmeleri aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) Dine dayalı yönetim anlayışının güçlü olduğunu B) Özgür düşünce ortamının bulunmadığını C) Komşu devletlerle ticari ilişkilerin sınırlı olduğunu D) Ekonomilerinin tarıma dayalı olduğunu E) Siyasal birliğin sağlanamadığını
77
12. 1. Habeşistan Hicreti
II. Kâbe Hakemliği
III. Hudeybiye Barışı
Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin İslamiyet'ten
önce yaşandığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
1. C 2. E 3.B 4.A 5. D 6.B 7.C | 8. C | 9. E 10. B/11. D/12. B
3
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
77 12. 1. Habeşistan Hicreti II. Kâbe Hakemliği III. Hudeybiye Barışı Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin İslamiyet'ten önce yaşandığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III 1. C 2. E 3.B 4.A 5. D 6.B 7.C | 8. C | 9. E 10. B/11. D/12. B 3
1. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılma-
sından sonra İspanya'da bulunan Vizi-
gotlar uzun yıllar burada varlığını devam
ettirmiştir. Vizigot Krallığı'nın hâkimiye-
ti Müslümanların bu topraklara geçişine
kadar sürmüştür. Tarık bin Ziyad'ın İs-
panya'yı fethi ile Vizigot Krallığı'nın siya-
si tarihi de son bulmuştur.
Buna göre,
O
İslam fetihleri Avrupa'da devam et-
miştir.
11. Avrupa'da siyasi haritalar değişmiş-
tir.
III Avrupa'daki Hristiyan nüfusu azal-
mıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
E) I, II ve III
D) I ve II
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
1. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılma- sından sonra İspanya'da bulunan Vizi- gotlar uzun yıllar burada varlığını devam ettirmiştir. Vizigot Krallığı'nın hâkimiye- ti Müslümanların bu topraklara geçişine kadar sürmüştür. Tarık bin Ziyad'ın İs- panya'yı fethi ile Vizigot Krallığı'nın siya- si tarihi de son bulmuştur. Buna göre, O İslam fetihleri Avrupa'da devam et- miştir. 11. Avrupa'da siyasi haritalar değişmiş- tir. III Avrupa'daki Hristiyan nüfusu azal- mıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III D) I ve II
34. "İlk Türk devletlerinde kağan Gök Tengri tarafından geniş yet-
kilerle donatılmasına ve her konuda son sözü söyleme yetki-
sine sahip olmasına rağmen, devlet işlerinde danışmaya önem
verirdi." ifadesini kullanan bir tarihçinin, bu yargısına;
1. Kurultay,
II. Divan-ı Saltanat,
III. Âyan Meclisi
kurumlarından hangilerini örnek göstermesi beklenir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve Il
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
34. "İlk Türk devletlerinde kağan Gök Tengri tarafından geniş yet- kilerle donatılmasına ve her konuda son sözü söyleme yetki- sine sahip olmasına rağmen, devlet işlerinde danışmaya önem verirdi." ifadesini kullanan bir tarihçinin, bu yargısına; 1. Kurultay, II. Divan-ı Saltanat, III. Âyan Meclisi kurumlarından hangilerini örnek göstermesi beklenir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve III E) I, II ve III C) I ve Il
Yıldırım Bayezid'in Nigbolu Savaşı'ndan sonra Abba-
si halifesinden "Sultan-i İklim-i Rum" unvanını alması;
1. halifenin, siyasi yetkilerini Osmanlı'ya devretmesi,
II. Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki beylikler üzerinde
hâkimiyet kurması,
III. Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetinin kesinleşmesi
durumlarından hangilerine katkı sağladığı söylene-
bilir?
A) Yalnız 1
B) Yalniz II C) Yalnız III
E) I, II ve III
D) II ve III
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
Yıldırım Bayezid'in Nigbolu Savaşı'ndan sonra Abba- si halifesinden "Sultan-i İklim-i Rum" unvanını alması; 1. halifenin, siyasi yetkilerini Osmanlı'ya devretmesi, II. Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki beylikler üzerinde hâkimiyet kurması, III. Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetinin kesinleşmesi durumlarından hangilerine katkı sağladığı söylene- bilir? A) Yalnız 1 B) Yalniz II C) Yalnız III E) I, II ve III D) II ve III
sopunt
12. Osmanlı Devleti'nde bağımsızlık hareketlerinin öncelik-
le Balkanlarda başlamasında;
1. Avrupa devletlerinin bölge halkını kışkırtması,
II. coğrafi konumu nedeniyle Avrupa'daki gelişmelerin ya-
kından izlenmesi,
III. Balkanlarda Müslüman nüfusun bulunması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
hid
B) Yalnız III
ANISH S
A) Yalnız I
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
sopunt 12. Osmanlı Devleti'nde bağımsızlık hareketlerinin öncelik- le Balkanlarda başlamasında; 1. Avrupa devletlerinin bölge halkını kışkırtması, II. coğrafi konumu nedeniyle Avrupa'daki gelişmelerin ya- kından izlenmesi, III. Balkanlarda Müslüman nüfusun bulunması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? hid B) Yalnız III ANISH S A) Yalnız I D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II
Ç
av IG UT TYA
Bomill8 leyao2-sayidaba
31. Orta Çağ devletlerinin dünya ortak mirasına.co
katkıları hakkında araştırma yapan Bahadır'ın,
aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşması beklenir?
A) Hammurabi Kanunları'nın hazırlanması
B) Alfabenin oluşturulması
C) Paranın ticaret hayatında ilk kez görülmesi
D) Hayvan derisinden üretilen parşömenlerin
birleştirilerek ilk kez kitap hâline getirilmesi ve
E) Justinianus Kanunları'nın hazırlanması
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
Ç av IG UT TYA Bomill8 leyao2-sayidaba 31. Orta Çağ devletlerinin dünya ortak mirasına.co katkıları hakkında araştırma yapan Bahadır'ın, aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşması beklenir? A) Hammurabi Kanunları'nın hazırlanması B) Alfabenin oluşturulması C) Paranın ticaret hayatında ilk kez görülmesi D) Hayvan derisinden üretilen parşömenlerin birleştirilerek ilk kez kitap hâline getirilmesi ve E) Justinianus Kanunları'nın hazırlanması
ik"
n-
er-
an
ak
SI
lu
n-
e
|₁
/1
I.
11
1.
2.
TEROCYA
Ingiltere
Parks
Ispanya
Fas
Fransa
Cezayir
Danimarka
Roma
Germen
levions
Italya
Avusturya
O
11 Vyana Ministar O
Karloiça
med
Konika
Sardinya
Lehistan
Roma
Tunus Sicitya
Malta
112
Belgrad
Olutay
Bogdan Hotin
Trablusgarp
Gelanik, 31
İzmir
Mora
OGIR
Misir
stanbud
10Bahçesaray
mm
Rusya
Trabzon
Osmanlı Devleti
Kibris
Kudus
iskenderiye
kanine
Kast-irin 6
lagdal
17. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili birtakım önemli
gelişmelerin numaralandırılarak gösterildiği bu hari-
taya bakarak dönemin Osmanlı Devleti hakkında aşa-
ğıdaki sonuçlardan hangisine kesinlikle ulaşılabilir?
A) Sınırlarının sürekli genişlediğine
B) Olumsuz-sonuçlarla karşılaştığına
C) (Gaza ve cihat Siyasetini terk ettiğine
-D) Türk İslam dünyasının siyasi birliğini sağladığına
E) Farklı kıtalarda kayda değer gelişmeler yaşadığına
1
1
1
1
1
1
17
K
ve
la
Tarih
Orta Çağ Kavram Haritası
ik" n- er- an ak SI lu n- e |₁ /1 I. 11 1. 2. TEROCYA Ingiltere Parks Ispanya Fas Fransa Cezayir Danimarka Roma Germen levions Italya Avusturya O 11 Vyana Ministar O Karloiça med Konika Sardinya Lehistan Roma Tunus Sicitya Malta 112 Belgrad Olutay Bogdan Hotin Trablusgarp Gelanik, 31 İzmir Mora OGIR Misir stanbud 10Bahçesaray mm Rusya Trabzon Osmanlı Devleti Kibris Kudus iskenderiye kanine Kast-irin 6 lagdal 17. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili birtakım önemli gelişmelerin numaralandırılarak gösterildiği bu hari- taya bakarak dönemin Osmanlı Devleti hakkında aşa- ğıdaki sonuçlardan hangisine kesinlikle ulaşılabilir? A) Sınırlarının sürekli genişlediğine B) Olumsuz-sonuçlarla karşılaştığına C) (Gaza ve cihat Siyasetini terk ettiğine -D) Türk İslam dünyasının siyasi birliğini sağladığına E) Farklı kıtalarda kayda değer gelişmeler yaşadığına 1 1 1 1 1 1 17 K ve la