Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Soruları

9.
Büyük İskender, Roma, Bizans ve Sasani impara-
torluklarının sınırlarının içinde farklı diller konuşan
ve farklı inançlara sahip pek çok millet bulunmak-
taydı.
Bu durum;
1. yayılmacı siyaset benimsemeleri,
II. imparatorluk vasfı taşımaları,
III. fetih siyaseti gütmeleri
anlayışlarından hangileriyle ilişkilendirilebilir?
A) Yalnız I
D) I ve N
B) Yalnız II
C)Yalnız III
E) I, II ve III
1
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
9. Büyük İskender, Roma, Bizans ve Sasani impara- torluklarının sınırlarının içinde farklı diller konuşan ve farklı inançlara sahip pek çok millet bulunmak- taydı. Bu durum; 1. yayılmacı siyaset benimsemeleri, II. imparatorluk vasfı taşımaları, III. fetih siyaseti gütmeleri anlayışlarından hangileriyle ilişkilendirilebilir? A) Yalnız I D) I ve N B) Yalnız II C)Yalnız III E) I, II ve III 1
4.
DUNYA UUCU USMANLI DEVLETI-TURSELME
Kanuni Dönemi'nde gerçekleşen,
1. Belgrad Kalesinin fethi,
II. Macaristan'ın fethi,
III. Nahçıvan ve Erivan'ın fethi
olaylarından hangileri Osmanlı Devleti'nin
Orta Avrupa hakimiyetini güçlendirmiş ve
batı yönündeki seferleri kolaylaştırmıştır?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
als
5. Kanuni Sultan Süleyman Avrupa'da süren Re-
form hareketleri sırasında Reformcuları Katolik
Kilisesi'ne karşı desteklemiştir.
iitikanıyla aşağıdakilerden
TH
7. K
cla
8
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
4. DUNYA UUCU USMANLI DEVLETI-TURSELME Kanuni Dönemi'nde gerçekleşen, 1. Belgrad Kalesinin fethi, II. Macaristan'ın fethi, III. Nahçıvan ve Erivan'ın fethi olaylarından hangileri Osmanlı Devleti'nin Orta Avrupa hakimiyetini güçlendirmiş ve batı yönündeki seferleri kolaylaştırmıştır? A) Yalnız ! B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E) II ve III als 5. Kanuni Sultan Süleyman Avrupa'da süren Re- form hareketleri sırasında Reformcuları Katolik Kilisesi'ne karşı desteklemiştir. iitikanıyla aşağıdakilerden TH 7. K cla 8
4.
Hoali
Horler
nedenleri arasında
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde Macaristan
topraklarında hak iddiasıyla sık sık Osmanlı Devleti
ile karşı karşıya gelen devlet aşağıdakilerden
hangisidir?
me
A) Rodos Krallığı
C) Lehistan Krallığı
Tarih
E) Avusturya Krallığı
Xainey
UVA (3
B) Safevi Devleti
Deng
D) Kırım Hanlığı
134
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
4. Hoali Horler nedenleri arasında Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde Macaristan topraklarında hak iddiasıyla sık sık Osmanlı Devleti ile karşı karşıya gelen devlet aşağıdakilerden hangisidir? me A) Rodos Krallığı C) Lehistan Krallığı Tarih E) Avusturya Krallığı Xainey UVA (3 B) Safevi Devleti Deng D) Kırım Hanlığı 134
plara
kilerin
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
30. Osmanlı Devleti'nin imzaladığı aşağıdaki antlaşmalardan
hangisinin metnine Islahat Fermani'nin konulman,
Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine
karışmasına ortam hazırlamıştır?
A) Edirne
B) Paris
C) Berlin
D) Küçük Kaynarca E) Hünkar Iskelesi
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
plara kilerin Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 30. Osmanlı Devleti'nin imzaladığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin metnine Islahat Fermani'nin konulman, Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasına ortam hazırlamıştır? A) Edirne B) Paris C) Berlin D) Küçük Kaynarca E) Hünkar Iskelesi
Kuruluş Dönemi Siyasi Gelişmeleri
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşuyla ilgili Görüşlem
Osmanlı-Bizans İlişkiler
Paul Wittek
Mehmet Fuad
Köprülü
Osmanlı Devleti'nin görkemli yük
selişinin gerçek sebebi gazadır.
Osmanlı Devleti'nin kuruluşu tek
sebeple açıklanamaz. Anadolu'da-
ki siyasi boşluk, Türklerin milli özel-
likleri, jeopolitik konum; gazilerin,
ahilerin, abdalların destekleri bun-
lardan bazılarıdır.
Bizans sınırında gaza ideolojisiyle
donanmış bir nüfus potansiyeli, iyi
yönlendirilmiş ve yeni bir Türk Bey-
liği'nin doğuşunu sağlamıştır.
Halil İnalcık
Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ile ilgili ortaya atılan
bu nazariyelere göre,
1. Kuruluş ile ilgili farklı görüşler öne sürmüşlerdir.
II. Fuat Köprülü ile Halil İnalcık belli noktalarda ortak
fikir üretmişlerdir.
III. Batılı yazarlar kuruluş ile ilgili daha çok çalışma
yapmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
TÜMLER YAYINLARI
Osman ve Ort
ren bu harita
1 Orhan Be
landiği
II. Osman P
ramadio
III. Orhan
fazla ge
durumları
nebilir?
A) Yalnız
C
4. Osmas
torluğ
Impar
ağır v
Biza
rum
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
Kuruluş Dönemi Siyasi Gelişmeleri Osmanlı Devleti'nin Kuruluşuyla ilgili Görüşlem Osmanlı-Bizans İlişkiler Paul Wittek Mehmet Fuad Köprülü Osmanlı Devleti'nin görkemli yük selişinin gerçek sebebi gazadır. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu tek sebeple açıklanamaz. Anadolu'da- ki siyasi boşluk, Türklerin milli özel- likleri, jeopolitik konum; gazilerin, ahilerin, abdalların destekleri bun- lardan bazılarıdır. Bizans sınırında gaza ideolojisiyle donanmış bir nüfus potansiyeli, iyi yönlendirilmiş ve yeni bir Türk Bey- liği'nin doğuşunu sağlamıştır. Halil İnalcık Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ile ilgili ortaya atılan bu nazariyelere göre, 1. Kuruluş ile ilgili farklı görüşler öne sürmüşlerdir. II. Fuat Köprülü ile Halil İnalcık belli noktalarda ortak fikir üretmişlerdir. III. Batılı yazarlar kuruluş ile ilgili daha çok çalışma yapmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III TÜMLER YAYINLARI Osman ve Ort ren bu harita 1 Orhan Be landiği II. Osman P ramadio III. Orhan fazla ge durumları nebilir? A) Yalnız C 4. Osmas torluğ Impar ağır v Biza rum
Medeniyetinin Doğuşu
etçiliği
mesi,
ması,
r?
mız III
10. Emeviler Dönemi'nde bilim, sanat, mimari gibi alan-
larda ilerleme kaydedilmesinde,
1. sınırların genişlemesi,
II. farklı kültürlerle etkileşim yaşanılması,
III. resmî yazışmalarda Arap alfabesinin kullanımının
zorunlu olması
durumlarından hangilerinin etkisinin olduğu söy
lenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
1.
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
Medeniyetinin Doğuşu etçiliği mesi, ması, r? mız III 10. Emeviler Dönemi'nde bilim, sanat, mimari gibi alan- larda ilerleme kaydedilmesinde, 1. sınırların genişlemesi, II. farklı kültürlerle etkileşim yaşanılması, III. resmî yazışmalarda Arap alfabesinin kullanımının zorunlu olması durumlarından hangilerinin etkisinin olduğu söy lenebilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III 1.
TYT Sosyal Bilimler
5. Aşağıdaki haritada Sultan Melikşah Dönemi'nde Büyük
Selçuklu Imparatorluğu'nun sınırları gösterilmiştir.
KARADENİZ
BIZANS
EMPARATORLUĞU
AKDENİZ
KARAHANLILAR
BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ
GAZNELILER
Bu haritadan da yararlanılarak Büyük Selçuklular
hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Aİran merkezli olarak oluşmuş bir Türk hanedanlığıdır.
B) ki kıtada toprakları bulunan bir devlettir.
İki Türk devletiyle komşu konumda bulunmaktadır.
Orta Doğu'nun önemli bölümünde egemenlik
sağlanmıştır.
Hicaz yöresi de hâkimiyet altına alınmıştır.
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
TYT Sosyal Bilimler 5. Aşağıdaki haritada Sultan Melikşah Dönemi'nde Büyük Selçuklu Imparatorluğu'nun sınırları gösterilmiştir. KARADENİZ BIZANS EMPARATORLUĞU AKDENİZ KARAHANLILAR BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ GAZNELILER Bu haritadan da yararlanılarak Büyük Selçuklular hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aİran merkezli olarak oluşmuş bir Türk hanedanlığıdır. B) ki kıtada toprakları bulunan bir devlettir. İki Türk devletiyle komşu konumda bulunmaktadır. Orta Doğu'nun önemli bölümünde egemenlik sağlanmıştır. Hicaz yöresi de hâkimiyet altına alınmıştır.
1
36. Aşağıdaki haritada bazı bölgeler numaralandırılarak gösteril-
miştir.
Ekvator
Buna göre, haritadaki numaralı bölgelerin hangisinde kış
aylarında yağacak yoğun kar yağışı ekstrem olarak de-
ğerlendirilir?
(A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
1 36. Aşağıdaki haritada bazı bölgeler numaralandırılarak gösteril- miştir. Ekvator Buna göre, haritadaki numaralı bölgelerin hangisinde kış aylarında yağacak yoğun kar yağışı ekstrem olarak de- ğerlendirilir? (A) I B) II C) III D) IV E) V
Romalılar onlara saygı duyuyor olmalıydılar. Hunlardan korkmaktan çok onlara hayrandılar. Hatta
Romalılar çocuklarını Hunlara rehin olarak sunup karşılığında Vizigotlara, Fransızlara ve Burgondla-
ra karşı kendileriyle ittifak yapmalarını isterler.
Romalılar hangi özelliklerinden dolayı Hunlara saygı ve hayranlık duymuş
Balamir komuta
olabilirler?
Jean Paul Roux, Türklerin Tarihi, s. 71.
de
T
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
Romalılar onlara saygı duyuyor olmalıydılar. Hunlardan korkmaktan çok onlara hayrandılar. Hatta Romalılar çocuklarını Hunlara rehin olarak sunup karşılığında Vizigotlara, Fransızlara ve Burgondla- ra karşı kendileriyle ittifak yapmalarını isterler. Romalılar hangi özelliklerinden dolayı Hunlara saygı ve hayranlık duymuş Balamir komuta olabilirler? Jean Paul Roux, Türklerin Tarihi, s. 71. de T
-JonsviH
elism
mbis
Deneme Sınavı - 03
bniecnie terminalupu
X adaunl
. Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılda tımar toprakları ilti-
zama verilmiş, halka imdad--seferiye adında yeni ver-
alvizgiler konmuş ve olağanüstü hållerde toplanan avarız
vergisi sürekli hâle getirilmiştir. somethibnelbleili
Bu bilgilerden hareketle Osmanlı Devleti'yle ilgili,
1. Bütçe açıkları yaşanmıştır.
II. Askeri masrafları artmıştır.
III. Sosyal refaha önem vermiştir.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
666610
C) I ve Il
E) II ve III
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
-JonsviH elism mbis Deneme Sınavı - 03 bniecnie terminalupu X adaunl . Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılda tımar toprakları ilti- zama verilmiş, halka imdad--seferiye adında yeni ver- alvizgiler konmuş ve olağanüstü hållerde toplanan avarız vergisi sürekli hâle getirilmiştir. somethibnelbleili Bu bilgilerden hareketle Osmanlı Devleti'yle ilgili, 1. Bütçe açıkları yaşanmıştır. II. Askeri masrafları artmıştır. III. Sosyal refaha önem vermiştir. yargılarından hangileri söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III 666610 C) I ve Il E) II ve III
4. XVII. yüzyıl Avrupası'nda din alanında başlayan
fakat arkasında birtakım siyasi, sosyal ve ekonomik
gelişmelerin bulunduğu mücadelelerin temelinde;
I. Habsburg hanedanının Avrupa'da tek hâkim güç
olma isteği,
II. Martin Luther'in başlattığı Protestanlık hareketinin
genişlemesi,
III. Osmanlı Devleti'nin Avrupa işlerine müdahale
etmemesi
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
BY Yalnız III
AYalnız !
DXII ve III
C) ve II
E1, II ve III
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
4. XVII. yüzyıl Avrupası'nda din alanında başlayan fakat arkasında birtakım siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelerin bulunduğu mücadelelerin temelinde; I. Habsburg hanedanının Avrupa'da tek hâkim güç olma isteği, II. Martin Luther'in başlattığı Protestanlık hareketinin genişlemesi, III. Osmanlı Devleti'nin Avrupa işlerine müdahale etmemesi durumlarından hangileri etkili olmuştur? BY Yalnız III AYalnız ! DXII ve III C) ve II E1, II ve III
C. Aşağıdaki cümlelerde boş olan yerlere uygun
kelimeleri yazınız.
1. II. Bayezid döneminde, Anadolu'da Şii mezhe-
bini yaymak amacıyla
mıştır.
........ çıkarıl-
2. Anadolu Türk siyasi birliği
ile kesin olarak sağlanmıştır.
3. Osmanlı Devleti, ağır kış koşullarının getirdiği
olumsuzluklar nedeniyle.....
...'nda
başarılı olamamıştır.
4.
.. Savaşı
Antlaşması'na göre protokolde Avus-
turya kralı, Osmanlı sadrazamına eşit sayılacak-
tı.
-▪▪▪.
5. Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi
üzerine yapılmıştır.
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
C. Aşağıdaki cümlelerde boş olan yerlere uygun kelimeleri yazınız. 1. II. Bayezid döneminde, Anadolu'da Şii mezhe- bini yaymak amacıyla mıştır. ........ çıkarıl- 2. Anadolu Türk siyasi birliği ile kesin olarak sağlanmıştır. 3. Osmanlı Devleti, ağır kış koşullarının getirdiği olumsuzluklar nedeniyle..... ...'nda başarılı olamamıştır. 4. .. Savaşı Antlaşması'na göre protokolde Avus- turya kralı, Osmanlı sadrazamına eşit sayılacak- tı. -▪▪▪. 5. Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi üzerine yapılmıştır.
AL
10. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde Fransa'ya ka-
pitülasyon verilmesinde;
1. Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak
II. Akdeniz ticaretini canlandırmak
III. Fransa'nın askeri gücünden yararlanmak
Amaçlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
AL 10. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde Fransa'ya ka- pitülasyon verilmesinde; 1. Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak II. Akdeniz ticaretini canlandırmak III. Fransa'nın askeri gücünden yararlanmak Amaçlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III
8. Osmanlı Devleti'nde Karlofça Antlaşması'ndan sonra devlet
idaresinde bürokratik unsurlar, askerî unsurlara göre daha
fazla ön plana çıkmaya başlaması aşağıdaki görevlilerden
hangisinin önemini artırmıştır?
cyalet yöneticisi
Re
dis Siyaset
Sorum
Reis'ülküttab
D) Defterdar
B) Beylerbeyi
mali işlerle
uğrasan.
Şeyhülislam
E Sadrazam
padisah
adina
devlet
işlerini
guruten
VİP Yayınları
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
8. Osmanlı Devleti'nde Karlofça Antlaşması'ndan sonra devlet idaresinde bürokratik unsurlar, askerî unsurlara göre daha fazla ön plana çıkmaya başlaması aşağıdaki görevlilerden hangisinin önemini artırmıştır? cyalet yöneticisi Re dis Siyaset Sorum Reis'ülküttab D) Defterdar B) Beylerbeyi mali işlerle uğrasan. Şeyhülislam E Sadrazam padisah adina devlet işlerini guruten VİP Yayınları
12. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra milli dey-
let anlayışının uygulanmadığını, farklı milli
unsurların bir araya getirilerek yeni dev-
letler kurulduğunu öne süren bir tarihçi bu
görüşüne;
✓
D. B
I. Polonya
II. Yugoslavya
III. Çekoslovakya
devletlerinden hangilerini, kanıt olarak
gösterebilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
11. C
B) Yalnız II
coxlex
le 2
12. E
olspel
SOUVEK
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
12. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra milli dey- let anlayışının uygulanmadığını, farklı milli unsurların bir araya getirilerek yeni dev- letler kurulduğunu öne süren bir tarihçi bu görüşüne; ✓ D. B I. Polonya II. Yugoslavya III. Çekoslovakya devletlerinden hangilerini, kanıt olarak gösterebilir? A) Yalnız I D) I ve II 11. C B) Yalnız II coxlex le 2 12. E olspel SOUVEK C) Yalnız III E) II ve III
op nitneoonal IX 6969
nestuar lidoa.
26. Gülsüm Öğretmen, Kanuni Dönemi siyasi olaylarını
derste anlattıktan sonra öğrencilerine Kanuni'nin
yaptığı Irakeyn seferinin hangi devlet üzerine yapıldığını
sormuştur.
Öğrencilerin verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir.
Çınar: Akkoyunlu
Korhan: Safevi
insh
Pelin: Venedik
Kübra: Rusya
Umut: Memlük
Gülsüm Öğretmen'in sorusuna doğru yanıt veren
öğrenci aşağıdakilerden hangisidir?
On
A) Pelin
D) Korhan
B) Çınar
E) Umut
C) Kübra
Tarih
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
op nitneoonal IX 6969 nestuar lidoa. 26. Gülsüm Öğretmen, Kanuni Dönemi siyasi olaylarını derste anlattıktan sonra öğrencilerine Kanuni'nin yaptığı Irakeyn seferinin hangi devlet üzerine yapıldığını sormuştur. Öğrencilerin verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir. Çınar: Akkoyunlu Korhan: Safevi insh Pelin: Venedik Kübra: Rusya Umut: Memlük Gülsüm Öğretmen'in sorusuna doğru yanıt veren öğrenci aşağıdakilerden hangisidir? On A) Pelin D) Korhan B) Çınar E) Umut C) Kübra