Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Abdülmecid Dönemi Soruları

8.
Osmanlı Devleti, azınlıkların Osmanlı yönetimine bağ-
lılığını artırmak ve Mısır Meselesi'nde Avrupalı devlet-
lerin desteğini sağlamak amacıyla 1839'da Tanzimat
Fermanı'nı ilan etmiştir.
Osmanlı Devleti'nin bu yolla,
1. varlığına yönelik tehditleri önleme,
II. toprak bütünlüğünü koruma,
III. yönetimini demokratikleştirme
amaçlarından hangileri doğrultusunda hareket ettiği
söylenebilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Tarih
Abdülmecid Dönemi
8. Osmanlı Devleti, azınlıkların Osmanlı yönetimine bağ- lılığını artırmak ve Mısır Meselesi'nde Avrupalı devlet- lerin desteğini sağlamak amacıyla 1839'da Tanzimat Fermanı'nı ilan etmiştir. Osmanlı Devleti'nin bu yolla, 1. varlığına yönelik tehditleri önleme, II. toprak bütünlüğünü koruma, III. yönetimini demokratikleştirme amaçlarından hangileri doğrultusunda hareket ettiği söylenebilir? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III
1-1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'na verilen isimdir.....
93 Harb,
2- Tarihte ilk kez Osmanlı Padişahı'nın yetkileri ayanlar tarafından kısıtlanmıştır.
3- Rusların taarruzuna karşı Erzurum'da Aziziye tabyasında mücadele eden kadın kahramanımız
döneminde Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir.
INORUM
Tarih
Abdülmecid Dönemi
1-1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'na verilen isimdir..... 93 Harb, 2- Tarihte ilk kez Osmanlı Padişahı'nın yetkileri ayanlar tarafından kısıtlanmıştır. 3- Rusların taarruzuna karşı Erzurum'da Aziziye tabyasında mücadele eden kadın kahramanımız döneminde Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir. INORUM
söz
11
13
5. 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı'nda: "Herkes kanun-
lar önünde eşit olacak, padişah dahi kanunlara uyacaktır."
maddesinin Osmanlı devlet idaresinde aşağıdaki deği-
şimlerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
A) Devlet memuru olmak için Müslüman olma şartında
B) Yöneticilerin devşirmelerden belirlenmesinde
C) Osmanlı veraset sisteminde
D) Padişahın mutlak otoritesinde
E) Ümmetçi devlet anlayışında
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Abdülmecid Dönemi
söz 11 13 5. 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı'nda: "Herkes kanun- lar önünde eşit olacak, padişah dahi kanunlara uyacaktır." maddesinin Osmanlı devlet idaresinde aşağıdaki deği- şimlerden hangisine neden olduğu söylenebilir? A) Devlet memuru olmak için Müslüman olma şartında B) Yöneticilerin devşirmelerden belirlenmesinde C) Osmanlı veraset sisteminde D) Padişahın mutlak otoritesinde E) Ümmetçi devlet anlayışında Diğer sayfaya geçiniz.
ardır.
Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
ve
Bazılı
rin
zorunda olmayan vey
a
Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'da Galata
Karakolu Tabur Ağasına başvuran bir Hristiyanın,
kendisine gâvur diyen bir Müslümandan şikâyetçi
Colması üzerine Tabur Ağası Müslümanı çağırıp "Oğul,
anlatamadık mı? Şimdi Tanzimat var, gâvura gâvur
denmeyecek." şeklinde cevap vermiştir.
3.
Tabur Ağasının bu ifadesinden hareketle Osmanlı
Devleti ile ilgili;
I. anayasal yönetime geçildiği,
II. millet sisteminin uygulanmaya başladığı,
din ve inançlardan dolayı kimsenin
aşağılanamayacağı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
DI ve II
Ly've
E) II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Abdülmecid Dönemi
ardır. Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. ve Bazılı rin zorunda olmayan vey a Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'da Galata Karakolu Tabur Ağasına başvuran bir Hristiyanın, kendisine gâvur diyen bir Müslümandan şikâyetçi Colması üzerine Tabur Ağası Müslümanı çağırıp "Oğul, anlatamadık mı? Şimdi Tanzimat var, gâvura gâvur denmeyecek." şeklinde cevap vermiştir. 3. Tabur Ağasının bu ifadesinden hareketle Osmanlı Devleti ile ilgili; I. anayasal yönetime geçildiği, II. millet sisteminin uygulanmaya başladığı, din ve inançlardan dolayı kimsenin aşağılanamayacağı yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II DI ve II Ly've E) II ve III C) Yalnız III
1.
Osmanlı Devleti'nde Tanzimat sonrasında gazetelerde Batılı tarz-
da roman, tiyatro, eleştiri, mizah yazısı, öykü gibi yeni türlerde
tercüme, uygulama ve telif eserler yayımlanmıştır.
Bu durumun Osmanlı toplumunda aşağıdakilerden hangisi
üzerinde etkili olduğu savunulamaz?
A) Yerleşik düşünce kalıplarının farklılaşmasında
B) Türk edebiyatının gelişmesinde
Türk kültürünün yeni yayılma alanları bulmasında
D) Popüler kültürün yaygınlaşmasında
E)) Halkın merak duygularının artmasında
4.
Tarih
Abdülmecid Dönemi
1. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat sonrasında gazetelerde Batılı tarz- da roman, tiyatro, eleştiri, mizah yazısı, öykü gibi yeni türlerde tercüme, uygulama ve telif eserler yayımlanmıştır. Bu durumun Osmanlı toplumunda aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz? A) Yerleşik düşünce kalıplarının farklılaşmasında B) Türk edebiyatının gelişmesinde Türk kültürünün yeni yayılma alanları bulmasında D) Popüler kültürün yaygınlaşmasında E)) Halkın merak duygularının artmasında 4.
5. Osmanlı Devleti'nde, Tanzimat Dönemi'nde Batılı tarzda modern
eğitim yaygınlaşmış ve modern yargılama usullerinin uygulan-
dığı mahkemelerin sayısı artmıştır.
Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladı-
ğı savunulabilir?
A) İç sorunların dış soruna dönüşmesine
B) Medrese mezunlarının iş olanaklarının daralmasına
C) Hukuk birliğinin sağlanmasına
D) Eğitim ve hukuk işlerinin birlikte yürütülmesing
E) Teokratik yönetimin sona ermesine
Tarih
Abdülmecid Dönemi
5. Osmanlı Devleti'nde, Tanzimat Dönemi'nde Batılı tarzda modern eğitim yaygınlaşmış ve modern yargılama usullerinin uygulan- dığı mahkemelerin sayısı artmıştır. Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladı- ğı savunulabilir? A) İç sorunların dış soruna dönüşmesine B) Medrese mezunlarının iş olanaklarının daralmasına C) Hukuk birliğinin sağlanmasına D) Eğitim ve hukuk işlerinin birlikte yürütülmesing E) Teokratik yönetimin sona ermesine
i
6. Mısır Sorunu ile ilgili bir kavram tablosu oluştu-
ran Yücel Öğretmen'in bu tabloya aşağıdakiler-
den hangisini yazması beklenmez?
A) Sinop Baskını
B) Nizip Savaşı
C) Kütahya Antlaşması
D) Mehmet Ali Paşa
E) Hünkar iskelesi Antlaşması
fakat
2
akı-
Loen
Tarih
Abdülmecid Dönemi
i 6. Mısır Sorunu ile ilgili bir kavram tablosu oluştu- ran Yücel Öğretmen'in bu tabloya aşağıdakiler- den hangisini yazması beklenmez? A) Sinop Baskını B) Nizip Savaşı C) Kütahya Antlaşması D) Mehmet Ali Paşa E) Hünkar iskelesi Antlaşması fakat 2 akı- Loen
an-
ni-
S-
7.
Osmanlı Devleti'ne resmen bağlı olan Bosna
Hersek'i 1878 Berlin Antlaşması'ndan sonra işgal
eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yunanistan
C) Rusya
B) Sırbistan
D) Bulgaristan
E) Avusturya - Macaristan İmparatorluğu
Tarih
Abdülmecid Dönemi
an- ni- S- 7. Osmanlı Devleti'ne resmen bağlı olan Bosna Hersek'i 1878 Berlin Antlaşması'ndan sonra işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir? A) Yunanistan C) Rusya B) Sırbistan D) Bulgaristan E) Avusturya - Macaristan İmparatorluğu
Abdülmecit
I. Abdülaziz
Ikinci Abdülhamit
Penal
A)
Beşinci Mehmet Reşat
Yukandaki Osmanlı padişahları Tanzimat dönemi ve Meş-
rutiyet dönemi padişahları olarak aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru gruplandırılmıştır?
Tanzimat Dönemi
I've ll
I've li
Meşrutiyet Dönemi
Ill ve IV
Il ve IV
Ive IV
tveill
tvell
Tarih
Abdülmecid Dönemi
Abdülmecit I. Abdülaziz Ikinci Abdülhamit Penal A) Beşinci Mehmet Reşat Yukandaki Osmanlı padişahları Tanzimat dönemi ve Meş- rutiyet dönemi padişahları olarak aşağıdakilerin hangi- sinde doğru gruplandırılmıştır? Tanzimat Dönemi I've ll I've li Meşrutiyet Dönemi Ill ve IV Il ve IV Ive IV tveill tvell
tila-
dev-
bu-
ığı
ADZ
12
mıştır.
EX Avusturya, Osmanlı'ya karşı mücadelesinde ba-
şarısız olmuştur.
3. Meşrutiyet Dönemi'nde kabul edilen Kanun-i Esasi ile,
Osmanlı Devleti'nde yaşayan bütün unsurlar fark gö-
zetmeksizin 'Osmanlı' olarak ifade edilmiştir. Yani bu
dönemde Osmanlı toplumu oluşturulmaya çalışılmış,
milliyetçilik akımı ise bu girişimi başarısız kılmıştır. Bu
dönemde yaşanan savaşlar ve kaybedilen topraklar
nedeniyle Anadolu'ya büyük göçler başlamış, devletin
genel nüfusu azalırken Anadolu'da Müslüman nüfus
artmıştır.
Meşrutiyet Dönemi'nde yaşanan bu gelişmeler
için ulaşılabilecek yargılar arasında aşağıdakiler-
den hangisinin doğru olduğu söylenemez?
A) Avrupa'dan gelen baskılar artmıştır.
+B) Toplumsal birlik sağlanmaya çalışılmıştır.
C) Milliyetçilik fikirlerinin olumsuz etkisi görülmüştür.
D) Kaybedilen topraklarda toplumsal hareketlilik art-
mıştır.
E) Siyasi otorite güç kaybına uğramıştır.
Diğer sayfaya geçiniz.
202
Tarih
Abdülmecid Dönemi
tila- dev- bu- ığı ADZ 12 mıştır. EX Avusturya, Osmanlı'ya karşı mücadelesinde ba- şarısız olmuştur. 3. Meşrutiyet Dönemi'nde kabul edilen Kanun-i Esasi ile, Osmanlı Devleti'nde yaşayan bütün unsurlar fark gö- zetmeksizin 'Osmanlı' olarak ifade edilmiştir. Yani bu dönemde Osmanlı toplumu oluşturulmaya çalışılmış, milliyetçilik akımı ise bu girişimi başarısız kılmıştır. Bu dönemde yaşanan savaşlar ve kaybedilen topraklar nedeniyle Anadolu'ya büyük göçler başlamış, devletin genel nüfusu azalırken Anadolu'da Müslüman nüfus artmıştır. Meşrutiyet Dönemi'nde yaşanan bu gelişmeler için ulaşılabilecek yargılar arasında aşağıdakiler- den hangisinin doğru olduğu söylenemez? A) Avrupa'dan gelen baskılar artmıştır. +B) Toplumsal birlik sağlanmaya çalışılmıştır. C) Milliyetçilik fikirlerinin olumsuz etkisi görülmüştür. D) Kaybedilen topraklarda toplumsal hareketlilik art- mıştır. E) Siyasi otorite güç kaybına uğramıştır. Diğer sayfaya geçiniz. 202
1. Osmanlı Devleti'nde ilk demir yolu girişimleri Islahat Ferma-
nı'nda yabancı girişimcilere imkân tanınması üzerine başla-
mıştır.
Buna göre 1867'de İzmir - Aydın demir yolu hattını inşa
eden devlet aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A) İngiltere
C) Japonya
D) Fransa
B) Prusya
E) Rusya
Tarih
Abdülmecid Dönemi
1. Osmanlı Devleti'nde ilk demir yolu girişimleri Islahat Ferma- nı'nda yabancı girişimcilere imkân tanınması üzerine başla- mıştır. Buna göre 1867'de İzmir - Aydın demir yolu hattını inşa eden devlet aşağıdakilerden hangisi olmuştur? A) İngiltere C) Japonya D) Fransa B) Prusya E) Rusya
ilerde Denge Stratejisi
10. Fransa ile İngiltere;
1. Mora İsyanında Yunanlıların desteklenmesi,
II. Londra Konferansı'nda Mısır'ın statüsünün belirlen-
mesi,
III. Londra Boğazlar Sözleşmesi'yle Boğazların ulusla-
rarası statü kazanması
gelişmelerden hangilerinde birlikte hareket etmiş-
lerdir?
A) Yalnızl
D) I ve ll
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız Ill
Tarih
Abdülmecid Dönemi
ilerde Denge Stratejisi 10. Fransa ile İngiltere; 1. Mora İsyanında Yunanlıların desteklenmesi, II. Londra Konferansı'nda Mısır'ın statüsünün belirlen- mesi, III. Londra Boğazlar Sözleşmesi'yle Boğazların ulusla- rarası statü kazanması gelişmelerden hangilerinde birlikte hareket etmiş- lerdir? A) Yalnızl D) I ve ll B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız Ill
4. Memurlara fes ve pantolon giyme zorunlulu-
L
ğunun getirilmesi
II.
İlk kez kız öğretmen okullarının açılması
III. Askerliğin vatani görev olarak kabul edilmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri
Tanzimat
Dönemi gelişmeleri arasındadır?
B) Yalnız II
E) I, II ve III
A) Yalnız I
D) II ve III
C) I ve II
Juss
Roma
Tarih
Abdülmecid Dönemi
4. Memurlara fes ve pantolon giyme zorunlulu- L ğunun getirilmesi II. İlk kez kız öğretmen okullarının açılması III. Askerliğin vatani görev olarak kabul edilmesi Yukarıda verilenlerden hangileri Tanzimat Dönemi gelişmeleri arasındadır? B) Yalnız II E) I, II ve III A) Yalnız I D) II ve III C) I ve II Juss Roma
188
12. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde işsizliğin artması, en-
düstrinin gerilemesi ve yerli malların Avrupa malları ile
rekabet edememesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kapitülasyonların yaygınlaşması
B) Panslavizm politikasının uygulanması
C) Almanya ile ilişkilerin artması
D) Halkın tarıma yönelmesi
Ticaretin azınlıkların elinde olması
Tarih
Abdülmecid Dönemi
188 12. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde işsizliğin artması, en- düstrinin gerilemesi ve yerli malların Avrupa malları ile rekabet edememesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Kapitülasyonların yaygınlaşması B) Panslavizm politikasının uygulanması C) Almanya ile ilişkilerin artması D) Halkın tarıma yönelmesi Ticaretin azınlıkların elinde olması
4. Osmanlı Devletinde Tanzimat Fermanı'yla padişah,
hukukun üstünlüğünü kabul etmiş ve bu olay anayasaf
rejim yolunda atılan ilk adım olmuştur.
Osmanlı Devletinde bu durumun yaşanmasına
neden olan etkenler arasında aşağıdakilerden hangi-
si gösterilemez?
A) Dağılmayı önleme çabası
B) Fransız İhtilali'nin Osmanlı Devletini de etkilemesi
CBatı dünyasının baskıları
D) Halkın yeni yönetim şekli istemesi
E) Bozulan otoritenin yeniden sağlanmak istenmesi
Tarih
Abdülmecid Dönemi
4. Osmanlı Devletinde Tanzimat Fermanı'yla padişah, hukukun üstünlüğünü kabul etmiş ve bu olay anayasaf rejim yolunda atılan ilk adım olmuştur. Osmanlı Devletinde bu durumun yaşanmasına neden olan etkenler arasında aşağıdakilerden hangi- si gösterilemez? A) Dağılmayı önleme çabası B) Fransız İhtilali'nin Osmanlı Devletini de etkilemesi CBatı dünyasının baskıları D) Halkın yeni yönetim şekli istemesi E) Bozulan otoritenin yeniden sağlanmak istenmesi
1856 Paris Antlaşması'nın;
I. Osmanlı Devleti Avrupa devleti sayılacak ve toprak
bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altında olacak-
tır.
II. Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz'de savaş gemisi
ve tersane bulundurmayacaktır.
III. İki taraf da savaşta aldığı yerleri geri verecektir.
maddelerinden hangileri, Osmanlı Devleti'nin "kendi
toprak bütünlüğünü koruyamadığına" kanıt olarak göste-
rilebilir?
AYalnız I
BI ve II
DII ve III
Div
E) I, II ve III
ve III
Tarih
Abdülmecid Dönemi
1856 Paris Antlaşması'nın; I. Osmanlı Devleti Avrupa devleti sayılacak ve toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altında olacak- tır. II. Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz'de savaş gemisi ve tersane bulundurmayacaktır. III. İki taraf da savaşta aldığı yerleri geri verecektir. maddelerinden hangileri, Osmanlı Devleti'nin "kendi toprak bütünlüğünü koruyamadığına" kanıt olarak göste- rilebilir? AYalnız I BI ve II DII ve III Div E) I, II ve III ve III