Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar Soruları

5. Atatürk'ün laiklik ilkesi, devletin bu dünya ile ilgili olarak
oluşturduğu kurumları dinin yönlendirmesini ve denetimi altına
almasını kabul etmez.
Buna göre laiklik ilkesinin;
1. siyasi,
II. eğitim,
III. hukuki
alanlarından hangilerinde dinin egemenliğine son
vermeyi öngördüğü söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
II ve III
C) I ve II
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
5. Atatürk'ün laiklik ilkesi, devletin bu dünya ile ilgili olarak oluşturduğu kurumları dinin yönlendirmesini ve denetimi altına almasını kabul etmez. Buna göre laiklik ilkesinin; 1. siyasi, II. eğitim, III. hukuki alanlarından hangilerinde dinin egemenliğine son vermeyi öngördüğü söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III II ve III C) I ve II
18. I. Türk Tarih Kurumu,
II. Türk Dil Kurumu,
II/ Türkiye İş bankası
8
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri
Milli devlet anlayışını güçlendirmeye
yöneliktir?
?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
122
B) Yalnız II
(D)) ve II
E) I, II ve III
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
18. I. Türk Tarih Kurumu, II. Türk Dil Kurumu, II/ Türkiye İş bankası 8 Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Milli devlet anlayışını güçlendirmeye yöneliktir? ? A) Yalnız I C) Yalnız III 122 B) Yalnız II (D)) ve II E) I, II ve III
54
12. Mustafa Kemal'ın "Ben inkılap ruhunu ondan al-
dım." diye söz ettiği yazar aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Namık Kemal
B) Mehmet Akif Ersoy
C) Tevfik Fikret
D) Ziya Gökalp
E) Mehmet Emin Yurdakul
Diğer sayfaya geçiniz.
16
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
54 12. Mustafa Kemal'ın "Ben inkılap ruhunu ondan al- dım." diye söz ettiği yazar aşağıdakilerden han- gisidir? A) Namık Kemal B) Mehmet Akif Ersoy C) Tevfik Fikret D) Ziya Gökalp E) Mehmet Emin Yurdakul Diğer sayfaya geçiniz. 16
mal'in
a ko-
ulusal
in ku-
Küm-
nin
(S)
Mustafa Kemal 1921'de, "TBMM Hükümeti, hayat ve
istikbalini kurtarmayı yegâne maksat ve gaye bildiği
halkı, emperyalizm ve kapitalizm tahakkümünden ve
zulmünden kurtararak idare ve hâkimiyetinin hakiki
sahibi kılmakla gayesine vasıl olacağı kanaatinde-
dir." demiştir.
Bu ifadeye göre Mustafa Kemal ile ilgili olarak
aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
Her türlü yabancı yatırıma karşı çıktığına
B) Millî bir ekonomi sistemine taraftar olduğuna
C) Millî egemenliği amaçladığına
D) Sömürge düzenine karşı çıktığına
E) Kayıtsız şartsız bağımsızlık isteğine
(2015-YGS)
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
mal'in a ko- ulusal in ku- Küm- nin (S) Mustafa Kemal 1921'de, "TBMM Hükümeti, hayat ve istikbalini kurtarmayı yegâne maksat ve gaye bildiği halkı, emperyalizm ve kapitalizm tahakkümünden ve zulmünden kurtararak idare ve hâkimiyetinin hakiki sahibi kılmakla gayesine vasıl olacağı kanaatinde- dir." demiştir. Bu ifadeye göre Mustafa Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Her türlü yabancı yatırıma karşı çıktığına B) Millî bir ekonomi sistemine taraftar olduğuna C) Millî egemenliği amaçladığına D) Sömürge düzenine karşı çıktığına E) Kayıtsız şartsız bağımsızlık isteğine (2015-YGS)
29. Anayasa'da yer alan "Türkiye sınırları içerisinde yaşayan
herkes Türk vatandaşıdır." maddesi aşağıdaki ilkelerden
hangisiyle bağlantılıdır?
A) Halkçılık - Milliyetçilik
BY Cumhuriyetçilik - Halkçılık
C) Milliyetçilik - Devletçilik
D) Devletçilik - İnkılapçılık
E) İnkılapçılık - Milliyetçilik
&
30.
32.
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
29. Anayasa'da yer alan "Türkiye sınırları içerisinde yaşayan herkes Türk vatandaşıdır." maddesi aşağıdaki ilkelerden hangisiyle bağlantılıdır? A) Halkçılık - Milliyetçilik BY Cumhuriyetçilik - Halkçılık C) Milliyetçilik - Devletçilik D) Devletçilik - İnkılapçılık E) İnkılapçılık - Milliyetçilik & 30. 32.
AL YAYINLARI INFORMALY
BÖLÜM 9
TEST-12
Afet İnan tarafından derlenen ve Atatürk'ün de devlet
ve toplum hayatını ilgilendiren konularda yazıları bu-
lunan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Medeni Bilgiler
B) Nutuk
C) Cumali Ordugâhı
D) Zabit ve Kumandan ile Hasbihal
E) Geometri
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
AL YAYINLARI INFORMALY BÖLÜM 9 TEST-12 Afet İnan tarafından derlenen ve Atatürk'ün de devlet ve toplum hayatını ilgilendiren konularda yazıları bu- lunan eser aşağıdakilerden hangisidir? A) Medeni Bilgiler B) Nutuk C) Cumali Ordugâhı D) Zabit ve Kumandan ile Hasbihal E) Geometri
MLER TESTİ
A
in Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) ve Din Kültürü ve Ahlak
ait 25 soru vardır.
smına işaretleyiniz.
4. Atatürk, "Türk çocuğu soyunu tanıdıkça daha büyük işler
yapmak için kendinde güç bulacaktır." demiştir.
Atatürk'ün bu sözünün aşağıda verilen hangi ilkeler-
le doğrudan ilgili olduğu savunulabilir?
A) Milliyetçilik - İnkılapçılık
B) Halkolik Laiklik
7
C) Milliyetçilik - Devletçilik
D) Halkçılık - İnkılapçılık
EXCumhuriyetçilik - Milliyetçilik
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
MLER TESTİ A in Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) ve Din Kültürü ve Ahlak ait 25 soru vardır. smına işaretleyiniz. 4. Atatürk, "Türk çocuğu soyunu tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde güç bulacaktır." demiştir. Atatürk'ün bu sözünün aşağıda verilen hangi ilkeler- le doğrudan ilgili olduğu savunulabilir? A) Milliyetçilik - İnkılapçılık B) Halkolik Laiklik 7 C) Milliyetçilik - Devletçilik D) Halkçılık - İnkılapçılık EXCumhuriyetçilik - Milliyetçilik
34.
ULUS
Ana Endüstriye başladık
Linönü Karabük fabrikalarının temelini aft
Gazetede verilen bu haber aşağıdaki Atatürk İlkelerinin
hangisiyle doğrudan ilgilidir?
A) Halkçılık
B) Cumhuriyetçilik
CMilliyetçilik
D) Laiklik
E) Devletçilik
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
34. ULUS Ana Endüstriye başladık Linönü Karabük fabrikalarının temelini aft Gazetede verilen bu haber aşağıdaki Atatürk İlkelerinin hangisiyle doğrudan ilgilidir? A) Halkçılık B) Cumhuriyetçilik CMilliyetçilik D) Laiklik E) Devletçilik
TYT 08
A
5. "Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım...
Çıplak milleti giydirdim, fakir milleti zengin ettim, nüfusu az
milleti çok ettim."
Orhun Yazıtları'nda yer alan ve hakanın yaptığı işleri
anlattığı bu ifadeler, Yeni Türk Devleti'nde Atatürk'ün
aşağıdaki ilkelerinden hangisinin özelliklerine
benzemektedir?
A) Cumhuriyetçilik
B) Laiklik
C) Milliyetçilik
D) Devletçilik
E) Halkçılık
F
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
TYT 08 A 5. "Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım... Çıplak milleti giydirdim, fakir milleti zengin ettim, nüfusu az milleti çok ettim." Orhun Yazıtları'nda yer alan ve hakanın yaptığı işleri anlattığı bu ifadeler, Yeni Türk Devleti'nde Atatürk'ün aşağıdaki ilkelerinden hangisinin özelliklerine benzemektedir? A) Cumhuriyetçilik B) Laiklik C) Milliyetçilik D) Devletçilik E) Halkçılık F
4. Mustafa Kemal Atatürk'ün aşağıdaki hangi sözü doğ-
rudan milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir?
A) "Medeniyet öyle ışıktır ki ona kayıtsız olanları yakar
mahveder."
B) "Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve İstiklal timsali
olmuş bir milletiz."
C) "Medeni olmayan milletler, medeni olanların ayakları
altında kalmaya mahkumdur."
D) "Din gibi temiz bir duygu, politika gibi kirli oyunlara
alet edilemez."
E) "Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse
bilimi seçin."
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
4. Mustafa Kemal Atatürk'ün aşağıdaki hangi sözü doğ- rudan milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir? A) "Medeniyet öyle ışıktır ki ona kayıtsız olanları yakar mahveder." B) "Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve İstiklal timsali olmuş bir milletiz." C) "Medeni olmayan milletler, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdur." D) "Din gibi temiz bir duygu, politika gibi kirli oyunlara alet edilemez." E) "Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin."
3.
"Milletimiz tek bir vücut gibi gösterdiği sarsılmaz birlik
ve gayret sayesinde başarıya ulaşmıştır."
- "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkına Türk milleti
denir."
- "Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trakyalı hep bir soyun
evlatları ve aynı cevherin damarlarıdır."
- "Biz doğrudan doğruya milletperveriz ve milliyetçiyiz.
Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Bu
toplumun fertleri ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa,
topluma dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur."
Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleri ile daha çok
aşağıdakilerden hangisinin vurgulandığı söylenebilir?
(A) Milli birlik ve beraberlik
B) Çağdaşlaşma
e) Çok partili yaşam
D Hukukun üstünlüğü
E) Uluslararası eşitlik
Deneme Sınavı - 04
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
3. "Milletimiz tek bir vücut gibi gösterdiği sarsılmaz birlik ve gayret sayesinde başarıya ulaşmıştır." - "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkına Türk milleti denir." - "Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trakyalı hep bir soyun evlatları ve aynı cevherin damarlarıdır." - "Biz doğrudan doğruya milletperveriz ve milliyetçiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa, topluma dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur." Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleri ile daha çok aşağıdakilerden hangisinin vurgulandığı söylenebilir? (A) Milli birlik ve beraberlik B) Çağdaşlaşma e) Çok partili yaşam D Hukukun üstünlüğü E) Uluslararası eşitlik Deneme Sınavı - 04
4. Mustafa Kemal Atatürk, "Bugün eriştiğimiz nokta gerçek
kurtuluş noktası değildir. Kurtuluş, toplumdaki hastalığı
iyileştirmekle mümkün olur. Hastalığın iyileştirilmesi ise
ilim ve fen sayesinde olursa o zaman hasta millet
kurtulur." demiştir.
Atatürk'ün bu sözlerinin öncelikle aşağıdaki
ilkelerden hangisi hakkındaki görüşlerini içerdiği
savunulabilir?
A) Laiklik
B) Devletçilik
C) Halkçılık
D) Cumhuriyetçilik
E) Milliyetçilik
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
4. Mustafa Kemal Atatürk, "Bugün eriştiğimiz nokta gerçek kurtuluş noktası değildir. Kurtuluş, toplumdaki hastalığı iyileştirmekle mümkün olur. Hastalığın iyileştirilmesi ise ilim ve fen sayesinde olursa o zaman hasta millet kurtulur." demiştir. Atatürk'ün bu sözlerinin öncelikle aşağıdaki ilkelerden hangisi hakkındaki görüşlerini içerdiği savunulabilir? A) Laiklik B) Devletçilik C) Halkçılık D) Cumhuriyetçilik E) Milliyetçilik
1. TBMM'nin yasama, yürütme ve yargı yetkilerini
kendinde toplaması aşağıdaki özelliklerden hangi-
sine sahip olduğunun göstergesidir?
A) Ulusal bir nitelik taşıdığına
B) Güçler birliği ilkesiyle hareket ettiğine
C) Meclis Hükümeti sistemini benimsediğine
D) Demokratik olduğuna
E) Saltanata bağlı olduğuna
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
1. TBMM'nin yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendinde toplaması aşağıdaki özelliklerden hangi- sine sahip olduğunun göstergesidir? A) Ulusal bir nitelik taşıdığına B) Güçler birliği ilkesiyle hareket ettiğine C) Meclis Hükümeti sistemini benimsediğine D) Demokratik olduğuna E) Saltanata bağlı olduğuna
T
E
27.
• Görev sahasında kalan bölgede, Türklerle Rumlar arasın-
daki çatışmaları sona erdirmek
• Türklerin elindeki silahları toplamak ve İtilaf Devletlerine
teslim edilmesini organize etmek
ho
30. E
Mustafa Kemal Paşa, yukarıdaki emirleri yerine getirmesi
için Osmanlı Devleti tarafından aşağıdaki görevlerin hangi-
sine atanmıştır?
A) 9. Ordu Müfettişliği
B) Sofya Ataşemiliterliği
C) Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı
D) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı
E) Anafartalar Grup Komutanlığı
7
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1
Sınav kodu (Y226)
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
T E 27. • Görev sahasında kalan bölgede, Türklerle Rumlar arasın- daki çatışmaları sona erdirmek • Türklerin elindeki silahları toplamak ve İtilaf Devletlerine teslim edilmesini organize etmek ho 30. E Mustafa Kemal Paşa, yukarıdaki emirleri yerine getirmesi için Osmanlı Devleti tarafından aşağıdaki görevlerin hangi- sine atanmıştır? A) 9. Ordu Müfettişliği B) Sofya Ataşemiliterliği C) Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı D) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı E) Anafartalar Grup Komutanlığı 7 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1 Sınav kodu (Y226)
10. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi çağdaşlaşmaya yönelik
olarak yapılmıştır?
A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması
B) Miladi Takvimin kabol edilmesi
C) Türk Dil Kurumu'nun kurulması
D) Teşvik-1 Sanayi Kanunu'nun kabol edilmesi
E) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
10. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi çağdaşlaşmaya yönelik olarak yapılmıştır? A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Miladi Takvimin kabol edilmesi C) Türk Dil Kurumu'nun kurulması D) Teşvik-1 Sanayi Kanunu'nun kabol edilmesi E) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
5.
Atatürk'ün "Artık, hükümet ile millet
arasında mazideki ayrılık kalmamıştır.
Hükûmet millettir ve millet hükûmettir."
sözleri aşağıda birlikte verilen hangi
ilkeler ile ilişkilidir?
A) Devletçilik - Halkçılık
B) Laiklik - Cumhuriyetçilik
C) Cumhuriyetçilik- Halkçılık
D) İnkılapçılık - Laiklik
E) Devletçilik - İnkılapçılık
-
Tarih
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
5. Atatürk'ün "Artık, hükümet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükûmet millettir ve millet hükûmettir." sözleri aşağıda birlikte verilen hangi ilkeler ile ilişkilidir? A) Devletçilik - Halkçılık B) Laiklik - Cumhuriyetçilik C) Cumhuriyetçilik- Halkçılık D) İnkılapçılık - Laiklik E) Devletçilik - İnkılapçılık -