Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Çok Partili Hayata Geçiş Soruları

H
E
B
15. Aşağıdakilerden hangisi Sümerlerle ilgili doğru
bir bilgi değildir?
A) Yöneticilere "patesi" ya da "ensi" denirdi.
B) Mezopotamya'da ilk şehir devletlerini kurmuşlar-
DAY
dır.
C) Gılgamış. Yaradılış ve Tufan destanlarını mey-
dana getirmişlerdir.
D) Tarihte ilk kolonileri kurmuşlardır.
E) Çivi yazısını kullanarak tarihî çağları başlatmış-
lardır.
O
im
ME
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
H E B 15. Aşağıdakilerden hangisi Sümerlerle ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yöneticilere "patesi" ya da "ensi" denirdi. B) Mezopotamya'da ilk şehir devletlerini kurmuşlar- DAY dır. C) Gılgamış. Yaradılış ve Tufan destanlarını mey- dana getirmişlerdir. D) Tarihte ilk kolonileri kurmuşlardır. E) Çivi yazısını kullanarak tarihî çağları başlatmış- lardır. O im ME
1. 1215'te İngiltere'de Kral Yurtsuz John ile soylular ara-
sında imzalanan Magna Charta (Büyük Şart) ile İngilte-
re'de demokrasinin, parlemantonun oluşumunun ve ka-
nun üstünlüğü anlayışının ilk aşaması oluşmuştur.
Buna göre Magna Charta'da yer alan;
1. Herkesin can ve mal güvenliği devlet tarafından ko-
runacak,
II. Kral soyluların onayı olmadan yeni vergiler almaya-
cak,
HT. Haksız yere tutuklamalar yapılmayacak,
maddelerinden hangilerinin parlamenter sisteme
geçişte etkili olduğu söylenebilir? meclis
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve III
ALYAYINLARI
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
1. 1215'te İngiltere'de Kral Yurtsuz John ile soylular ara- sında imzalanan Magna Charta (Büyük Şart) ile İngilte- re'de demokrasinin, parlemantonun oluşumunun ve ka- nun üstünlüğü anlayışının ilk aşaması oluşmuştur. Buna göre Magna Charta'da yer alan; 1. Herkesin can ve mal güvenliği devlet tarafından ko- runacak, II. Kral soyluların onayı olmadan yeni vergiler almaya- cak, HT. Haksız yere tutuklamalar yapılmayacak, maddelerinden hangilerinin parlamenter sisteme geçişte etkili olduğu söylenebilir? meclis A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve III ALYAYINLARI
2. Emeviler Dönemi'nde Müslümanlığı kabul etmiş Arap olma-
yan Müslümanlara azatlı köle manasına gelen "mevâli" adı
verilmiştir.
Bu bilgiler, Emeviler Dönemi ile ilgili;
1. İslamiyet'in farklı uluslar arasında yayıldığı,
H. Müslümanlar arasında eşitlik ilkesine uyulmadığı,
I. Şer'i hukuk uygulamasının her alanda terkedildiği
durumlarından hangilerinin göstergesi olabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
SENII vel!!
C) I ve II
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
2. Emeviler Dönemi'nde Müslümanlığı kabul etmiş Arap olma- yan Müslümanlara azatlı köle manasına gelen "mevâli" adı verilmiştir. Bu bilgiler, Emeviler Dönemi ile ilgili; 1. İslamiyet'in farklı uluslar arasında yayıldığı, H. Müslümanlar arasında eşitlik ilkesine uyulmadığı, I. Şer'i hukuk uygulamasının her alanda terkedildiği durumlarından hangilerinin göstergesi olabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II SENII vel!! C) I ve II
1.
"...Türk beyleri Türk adını bıraktı. Çin kağanına itaat etti.
Elli yıl Çin kağanına hizmet etmiş. Çin kağanı Türk milletini
yok etmeyi düşünmüş. Türk milleti yok olmasın, millet ol-
sun diye babam İlteriş Kağanı, annem İl Bilge Hatunu, Tanrı
halk içerisinden çekip yükseltmiş..."
Orhun Abidelerinde geçen bu ifadelere göre Türk milleti
için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bağımsızlığını hiçbir zaman kaybetmemiştir.
B) Hatun'un devlet içinde önemli bir yeri vardır.
C) Milletin bekası Kağan ve eşine bağlıdır.
D) Hâkimiyetin meşruiyet kaynağı tanrısal güce dayan-
maktadır.
Ein'in asimile siyasetine maruz kalmıştır.
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
1. "...Türk beyleri Türk adını bıraktı. Çin kağanına itaat etti. Elli yıl Çin kağanına hizmet etmiş. Çin kağanı Türk milletini yok etmeyi düşünmüş. Türk milleti yok olmasın, millet ol- sun diye babam İlteriş Kağanı, annem İl Bilge Hatunu, Tanrı halk içerisinden çekip yükseltmiş..." Orhun Abidelerinde geçen bu ifadelere göre Türk milleti için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bağımsızlığını hiçbir zaman kaybetmemiştir. B) Hatun'un devlet içinde önemli bir yeri vardır. C) Milletin bekası Kağan ve eşine bağlıdır. D) Hâkimiyetin meşruiyet kaynağı tanrısal güce dayan- maktadır. Ein'in asimile siyasetine maruz kalmıştır.
12. I. Amasra
II. Sinop
III. Konya ve çevresi
IV. Trabzon ve çevresi
Fatih Sultan Mehmet devrinde hakimiyet altına
alınan yukarıdaki yerlerden hangileri Türkler-
den alınmıştır?
A) Yalnız III
D) Il ve IV
B) I ve III
C) II ve III
E) I, III ve IV
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
12. I. Amasra II. Sinop III. Konya ve çevresi IV. Trabzon ve çevresi Fatih Sultan Mehmet devrinde hakimiyet altına alınan yukarıdaki yerlerden hangileri Türkler- den alınmıştır? A) Yalnız III D) Il ve IV B) I ve III C) II ve III E) I, III ve IV
TYT
Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Atatürk'ün "Hürriyet
ve istiklal benim karakterimdir." düşüncesi doğrultusunda
gerçekleştirildiği söylenemez?
A) Kapitülasyonların kaldırılması
B) Kabotaj Kanunu'nun kabulü
C) Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması
D) Takririsükun Yasası'nın çıkarılması
E) Duyunuumumiye'nin kaldırılması
7.
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
TYT Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Atatürk'ün "Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir." düşüncesi doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenemez? A) Kapitülasyonların kaldırılması B) Kabotaj Kanunu'nun kabulü C) Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması D) Takririsükun Yasası'nın çıkarılması E) Duyunuumumiye'nin kaldırılması 7.
6. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı timar sistemine
göre dirlik sahibinin görevlerinden biri değildir?
A) Kapıkulu askerlerine ulufe dağıtmak
B) Dirliğindeki vergileri toplamak
C) Bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlamak
D) Bölgesinde üretimi artıracak tedbirler almak
E) Savaş zamanı cebelü denilen askerleriyle orduya
katılmak
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
6. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı timar sistemine göre dirlik sahibinin görevlerinden biri değildir? A) Kapıkulu askerlerine ulufe dağıtmak B) Dirliğindeki vergileri toplamak C) Bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlamak D) Bölgesinde üretimi artıracak tedbirler almak E) Savaş zamanı cebelü denilen askerleriyle orduya katılmak
e
subay ve
eğerli üye-
şama ye-
ktır." sö-
çin söy-
284
14. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapanmasında
aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuş-
tur?
A) İzmir Mitingi
B) Şeyh Sait İsyanı
C) Menemen Olayı
D) Bursa Olayı
E) Havza Mitingi
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
e subay ve eğerli üye- şama ye- ktır." sö- çin söy- 284 14. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapanmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuş- tur? A) İzmir Mitingi B) Şeyh Sait İsyanı C) Menemen Olayı D) Bursa Olayı E) Havza Mitingi
E)
2.
Türk toplulukları, sosyal yapısı gereği taşıdığı toplumsal
ens dayanışma ve dinamizm sayesinde zaman zaman oturu-
lan topraktan ebediyen ayrılmıştır.
Türklerin bir kavim için hiç de kolay olmayan bu göç
kararını vermesi;
1. nüfus artışı yaşanması,
II. bağımsız yaşama arzusu,
III. yaylak, kışlak hayatı üzerine kurulu yaşama sahip
olunması
durumlarından hangileri ile açıklanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
VIVIR
02/21-03
VI
E) II ve II
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
E) 2. Türk toplulukları, sosyal yapısı gereği taşıdığı toplumsal ens dayanışma ve dinamizm sayesinde zaman zaman oturu- lan topraktan ebediyen ayrılmıştır. Türklerin bir kavim için hiç de kolay olmayan bu göç kararını vermesi; 1. nüfus artışı yaşanması, II. bağımsız yaşama arzusu, III. yaylak, kışlak hayatı üzerine kurulu yaşama sahip olunması durumlarından hangileri ile açıklanabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II VIVIR 02/21-03 VI E) II ve II
3. Mudanya Ateşkes Anlaşması ile İstanbul ve Boğazlar TBMM
Hükûmetine bırakılmıştır.
Bu bilgiye bakarak İtilaf Devletleri ile ilgili,
1. TBMM'yi ilk kez hukuken tanımışlardır.
II. Misakımilli'yi bütünüyle kabullenmişlerdir.
III. Osmanlı Devleti'nin sona erdiğini kabul etmişlerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
C) Yalnız III
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
3. Mudanya Ateşkes Anlaşması ile İstanbul ve Boğazlar TBMM Hükûmetine bırakılmıştır. Bu bilgiye bakarak İtilaf Devletleri ile ilgili, 1. TBMM'yi ilk kez hukuken tanımışlardır. II. Misakımilli'yi bütünüyle kabullenmişlerdir. III. Osmanlı Devleti'nin sona erdiğini kabul etmişlerdir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) II ve III C) Yalnız III
Çok partili hayata geçişin ilk denemelerinde, aşağıda-
kilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Firkası gibi
siyasi partilerin kurulmasında etkili olan muhalif grup
arasında yer almamıştır?
A) Rauf Orbay
B) Refet Bele
C) Kâzım Karabekir
D) Ali Fuat Cebesoy
E) Fevzi Çakmak
(0016-KPSS)
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
Çok partili hayata geçişin ilk denemelerinde, aşağıda- kilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Firkası gibi siyasi partilerin kurulmasında etkili olan muhalif grup arasında yer almamıştır? A) Rauf Orbay B) Refet Bele C) Kâzım Karabekir D) Ali Fuat Cebesoy E) Fevzi Çakmak (0016-KPSS)
13. Türkiye'ye Marshall Planı doğrultusunda yardım
eden ABD, yardımların kara yolları yapımı için
de kullanılmasını istemiştir. Bu yüzden demir
yolları yapımı durdurulup kara yolları yapımına
ağırlık verilmiştir. Amerikalı teknik uzmanların
girişimiyle 1949'da Kara Yolları İdaresi kurul-
muştur.
Bu durumun Türkiye'de;
I. ulaşımın daha kolay hale gelmesi,
II. ithal otomobil sayısının artması,
III. petrol ihtiyacının artması
sonuçlarından hangilerine yol açtığı savunula-
bilir? (5 puan)
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
13. Türkiye'ye Marshall Planı doğrultusunda yardım eden ABD, yardımların kara yolları yapımı için de kullanılmasını istemiştir. Bu yüzden demir yolları yapımı durdurulup kara yolları yapımına ağırlık verilmiştir. Amerikalı teknik uzmanların girişimiyle 1949'da Kara Yolları İdaresi kurul- muştur. Bu durumun Türkiye'de; I. ulaşımın daha kolay hale gelmesi, II. ithal otomobil sayısının artması, III. petrol ihtiyacının artması sonuçlarından hangilerine yol açtığı savunula- bilir? (5 puan) A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
Aşağıdakilerden hangisi 1930'lu yıllarda
Türkiye ekonomisinde gerçekleşen gelişmeler-
den biri değildir?
A) Gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapılması
B) Kamu maliyesinin senyoraj hakkı elde etmesi
C) Merkez Bankasının kurulamamış olması nede-
niyle ekonomide emisyon sıkıntısı yaşanması
D) Para arzının genişlemesi
E) Dış ticaret dengesinin fazla vermesi
enimhocam
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
Aşağıdakilerden hangisi 1930'lu yıllarda Türkiye ekonomisinde gerçekleşen gelişmeler- den biri değildir? A) Gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapılması B) Kamu maliyesinin senyoraj hakkı elde etmesi C) Merkez Bankasının kurulamamış olması nede- niyle ekonomide emisyon sıkıntısı yaşanması D) Para arzının genişlemesi E) Dış ticaret dengesinin fazla vermesi enimhocam
17-) Türk Dili Tetkik Cemiyetinin amacı; "Türk dilinin öz
güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü
dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek" olarak
belirlenmiştir.
Buna göre;
I. Türkçe'nin yabancı dillerin etkisinden kurtulması, +
II. Türkçe'nin bilim dili hâline getirilmesi,
III. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
Uygulamalarından hangilerinin gerçekleştirilmesi beklenir?
A) Yalnız I. B)Yalnız II. Yalnız III.
D) I ve II. E) I ve III.
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
17-) Türk Dili Tetkik Cemiyetinin amacı; "Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek" olarak belirlenmiştir. Buna göre; I. Türkçe'nin yabancı dillerin etkisinden kurtulması, + II. Türkçe'nin bilim dili hâline getirilmesi, III. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi Uygulamalarından hangilerinin gerçekleştirilmesi beklenir? A) Yalnız I. B)Yalnız II. Yalnız III. D) I ve II. E) I ve III.
3. "Bizim görüşümüz kuvvetin, kudretin, egemenliğin idarenin
doğrudan doğruya halka verilmesidir, halkın elinde bulundu-
rulmasıdır. Yine şüphe yok ki, bu dünyanın en kuvvetli bir esa-
sı, bir ilkesidir."
Atatürk'ün bu sözleri ile aşağıdakilerden hangisi ilişkilendiri-
lemez?
A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın çalışmalarına hükü-
met kararıyla son verilmesi v
B) Saltanat ve hilafetin kaldırılması
C) Cumhuriyetçilik ve laiklik ilkelerinin siyasi tartışmalar di-
Şinda tutulması
D) Øy kullanmada cinsiyet ayrımına son verilmesi
E) Cumhuriyet rejiminin demokrasinin tam ve en belirgin şek-
li olarak görülmesi
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
3. "Bizim görüşümüz kuvvetin, kudretin, egemenliğin idarenin doğrudan doğruya halka verilmesidir, halkın elinde bulundu- rulmasıdır. Yine şüphe yok ki, bu dünyanın en kuvvetli bir esa- sı, bir ilkesidir." Atatürk'ün bu sözleri ile aşağıdakilerden hangisi ilişkilendiri- lemez? A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın çalışmalarına hükü- met kararıyla son verilmesi v B) Saltanat ve hilafetin kaldırılması C) Cumhuriyetçilik ve laiklik ilkelerinin siyasi tartışmalar di- Şinda tutulması D) Øy kullanmada cinsiyet ayrımına son verilmesi E) Cumhuriyet rejiminin demokrasinin tam ve en belirgin şek- li olarak görülmesi
4.
Terakkiperver Cumhuriyet Firkasının kapatılmasından
sonra yeniliklere karşı olanlar ve eski ittihatçılar, siya-
sal yoldan ulaşamadıkları amaçlarını gerçekleştirmek
için aşağıdaki eylemlerden hangisini gerçekleştirdiler?
A) Serbest Cumhuriyet Firkasını kurma
B) Mustafa Kemal'e suikast girişimi
C) Şeyh Sait İsyanı
D) Menemen hadisesi
E) İstiklal Mahkemeleri'ni kurma
ozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasından sor
fiskilerinde;
Tarih
Çok Partili Hayata Geçiş
4. Terakkiperver Cumhuriyet Firkasının kapatılmasından sonra yeniliklere karşı olanlar ve eski ittihatçılar, siya- sal yoldan ulaşamadıkları amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki eylemlerden hangisini gerçekleştirdiler? A) Serbest Cumhuriyet Firkasını kurma B) Mustafa Kemal'e suikast girişimi C) Şeyh Sait İsyanı D) Menemen hadisesi E) İstiklal Mahkemeleri'ni kurma ozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasından sor fiskilerinde;