%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları Soruları

Tarih bilimi, araştırma ve fikirleri kanıtlarla destekleme be-
cerisinin oluşmasına katkı sağladığı gibi farklı toplumların
tanınmasıyla empati kurma anlayışının gelişmesine de
yardımcı olur.
Buna göre Cenk'in tarih dersi için okuyacağı aşağıdaki
kitaplardan hangisi "tarihsel empati" becerisi kazanma-
sında daha çok etkili olur?
A) İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı (İlber Ortaylı)
B) Çankaya (Falih Rıfkı Atay)
C) Diriliş Çanakkale 1915 (Turgut Özakman)
D) Avrupa Tarihi (John Morris Roberts)
E) Osmanlı Padişahları (Reşad Ekrem Koçu)
4.
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
Tarih bilimi, araştırma ve fikirleri kanıtlarla destekleme be- cerisinin oluşmasına katkı sağladığı gibi farklı toplumların tanınmasıyla empati kurma anlayışının gelişmesine de yardımcı olur. Buna göre Cenk'in tarih dersi için okuyacağı aşağıdaki kitaplardan hangisi "tarihsel empati" becerisi kazanma- sında daha çok etkili olur? A) İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı (İlber Ortaylı) B) Çankaya (Falih Rıfkı Atay) C) Diriliş Çanakkale 1915 (Turgut Özakman) D) Avrupa Tarihi (John Morris Roberts) E) Osmanlı Padişahları (Reşad Ekrem Koçu) 4.
3. 1839 Tanzimat Fermanı'nın ilanı ile Osmanlı
Devleti'nin İngiltere ve Fransa ile yakınlaşması, aşa-
ğıdakilerin hangisinde etkili olmamıştır?
A) Hünkâr İskelesi Antlaşması'yla sağlanan Osmanlı-
Rusya ittifakının sarsılması
B) Fransa'ya verilen kapitülasyonların sürekli hale geti-
rilmesi
C) Rusya'nın Osmanlı aleyhine politikalarını artırması
D) İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı toprak bütünlüğün-
den yana olması
E) İngiltere'nin, 1853'te Rusya'dan gelen Osmanlı top-
raklarını paylaşma teklifini reddetmesi
11. Sınıf Tarih
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
3. 1839 Tanzimat Fermanı'nın ilanı ile Osmanlı Devleti'nin İngiltere ve Fransa ile yakınlaşması, aşa- ğıdakilerin hangisinde etkili olmamıştır? A) Hünkâr İskelesi Antlaşması'yla sağlanan Osmanlı- Rusya ittifakının sarsılması B) Fransa'ya verilen kapitülasyonların sürekli hale geti- rilmesi C) Rusya'nın Osmanlı aleyhine politikalarını artırması D) İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı toprak bütünlüğün- den yana olması E) İngiltere'nin, 1853'te Rusya'dan gelen Osmanlı top- raklarını paylaşma teklifini reddetmesi 11. Sınıf Tarih
10. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde köyden şehirlere gö-
çün artmasıyla halkın bir bölümü üretici durumdan tüke-
tici duruma düşmüştür.
Bu durumun Osmanlı Devleti'nde,
şehirlerde işsizliğin artması,
II. vergi gelirlerinin azalması,
III. ülke ekonomisinin bozulması
gelişmelerinden hangilerine yol açtığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) Il ve Ill
C) I ve ll
E) I, II ve Ill
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
10. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde köyden şehirlere gö- çün artmasıyla halkın bir bölümü üretici durumdan tüke- tici duruma düşmüştür. Bu durumun Osmanlı Devleti'nde, şehirlerde işsizliğin artması, II. vergi gelirlerinin azalması, III. ülke ekonomisinin bozulması gelişmelerinden hangilerine yol açtığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) Il ve Ill C) I ve ll E) I, II ve Ill
r-
e
(D
/benimhocam
E) Avusturya Osmanlı Devleti'ne karşı üstünlük sağlamıştır.
11. Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda Avusturya ile Avrupa'da
üstünlük mücadelesi vermiş, birçoğunda da başarılı olmuştur.
Ancak askeri başarısının diplomaside gösterememiştir.
Bu durumun yaşanmasında;
I. Doğuda İran ile savaşılması,
II. Anadolu'da Celali İsyanlarının yaşanması,
III. Islahat çalışmalarının başlatılmış olması
gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
(E) I, II ve III
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
r- e (D /benimhocam E) Avusturya Osmanlı Devleti'ne karşı üstünlük sağlamıştır. 11. Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda Avusturya ile Avrupa'da üstünlük mücadelesi vermiş, birçoğunda da başarılı olmuştur. Ancak askeri başarısının diplomaside gösterememiştir. Bu durumun yaşanmasında; I. Doğuda İran ile savaşılması, II. Anadolu'da Celali İsyanlarının yaşanması, III. Islahat çalışmalarının başlatılmış olması gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III (E) I, II ve III
9. I. Boğazlar Bölgesi
II. Doğu Trakya
III. Batı Anadolu
✓
Yukarıdaki yerlerden hangileri Mudanya Ateşkes Ant-
laşması görüşmeleri sırasında diplomatik başarının
bir sonucu olarak savaşılmaksızın kurtarılmıştır?
A) Yalnız I
V
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
090
ei:
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
9. I. Boğazlar Bölgesi II. Doğu Trakya III. Batı Anadolu ✓ Yukarıdaki yerlerden hangileri Mudanya Ateşkes Ant- laşması görüşmeleri sırasında diplomatik başarının bir sonucu olarak savaşılmaksızın kurtarılmıştır? A) Yalnız I V D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III 090 ei:
18) Yeni Türk Devleti'nin gerçekleştirdiği,
I ) Misak-ı İktisadi kararlarının alınması
II) kapitülasyonların kaldırılması
III) yabancı şirketlerin satın alınması
gelişmelerinden hangileri ulusal ekonomi oluşturma
amacına yöneliktir?
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
18) Yeni Türk Devleti'nin gerçekleştirdiği, I ) Misak-ı İktisadi kararlarının alınması II) kapitülasyonların kaldırılması III) yabancı şirketlerin satın alınması gelişmelerinden hangileri ulusal ekonomi oluşturma amacına yöneliktir?
9 GORE
2.
TARZINDA
TYT/ Sosyal Bilimler - 14
SOSYAL BİLİMLER TE
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve A
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işar
1.
Gazneliler, Samanilerin Türk komutanlarından Alp
Tegin tarafından 963 yılında başkenti Gazne olarak
Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan'da kuru-
lan Müslüman Türk devletidir.
B
Bu bilgiler Gaznelilere ait;
1. hakimiyet alanı, ✓
II. kurucu,
B) Ive.ll
III. rejim V
unsurlarından hangileri ile ilgili çıkarımlarda bu-
lunulmasına katkı sağlamaktadır?
A) Yalnız 1
D) I ve III
C) I ve III
ARMADA
Et, ttve III
PTUJARA
3.
"D
VU
H
"Balkanlardaki Osmanlı fetihlerinin neden bu kadar
kolay olduğunu açıklamak güç değildir. Osmanlı
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
9 GORE 2. TARZINDA TYT/ Sosyal Bilimler - 14 SOSYAL BİLİMLER TE 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve A 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işar 1. Gazneliler, Samanilerin Türk komutanlarından Alp Tegin tarafından 963 yılında başkenti Gazne olarak Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan'da kuru- lan Müslüman Türk devletidir. B Bu bilgiler Gaznelilere ait; 1. hakimiyet alanı, ✓ II. kurucu, B) Ive.ll III. rejim V unsurlarından hangileri ile ilgili çıkarımlarda bu- lunulmasına katkı sağlamaktadır? A) Yalnız 1 D) I ve III C) I ve III ARMADA Et, ttve III PTUJARA 3. "D VU H "Balkanlardaki Osmanlı fetihlerinin neden bu kadar kolay olduğunu açıklamak güç değildir. Osmanlı
ADAM
NIK
26
BUSRA
YILMAZ
BUSHN WILMAZ
OVIL'S YUSUF PİLİC
1.
TEST
KAZANIM ODAKLI SORULAR
A)
JAMILIGO
1. Aşağıdakilerden hangisi Asya Hun Devleti'nin
özelliklerinden biri değildir?
B)
Tarihte bilinen ilk Türk devletini kurmuşlardır.
Devlet merkezi olarak Ötüken'i seçmişlerdir.
C) Askerî yapıda onlu teşkilatı oluşturmuşlardır.
D) Devlet, Mete Han tarafından kurulmuştur.
E) Çin entrikaları nedeniyle zayıflamışlardır.
A) Ipek Yolu için
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK D
BOE
Aşağıdakilerden hangisi 1. Kök Türk Devleti'ne ait
doğru bir bilgi değildir?
9
4.
ilk Tür
eşleşt
-A)
C)
C
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
ADAM NIK 26 BUSRA YILMAZ BUSHN WILMAZ OVIL'S YUSUF PİLİC 1. TEST KAZANIM ODAKLI SORULAR A) JAMILIGO 1. Aşağıdakilerden hangisi Asya Hun Devleti'nin özelliklerinden biri değildir? B) Tarihte bilinen ilk Türk devletini kurmuşlardır. Devlet merkezi olarak Ötüken'i seçmişlerdir. C) Askerî yapıda onlu teşkilatı oluşturmuşlardır. D) Devlet, Mete Han tarafından kurulmuştur. E) Çin entrikaları nedeniyle zayıflamışlardır. A) Ipek Yolu için İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK D BOE Aşağıdakilerden hangisi 1. Kök Türk Devleti'ne ait doğru bir bilgi değildir? 9 4. ilk Tür eşleşt -A) C) C
Aşağıdakilerden
hangisi Osmanlı Devleti'nde sınırların
genişlemesine bağlı olarak ortaya çıkmamıştır?
A) Devşirme sisteminin oluşturulması
B) Osmanlı hanedanının yönetimde söz sahibi olması
C) Hukukta farklılıkların oluşması
D) Anadolu ve Rumeli beylerbeyliklerinin kurulması
E) Divan örgütü ve vezirlik kurumlarının oluşturulması
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde sınırların genişlemesine bağlı olarak ortaya çıkmamıştır? A) Devşirme sisteminin oluşturulması B) Osmanlı hanedanının yönetimde söz sahibi olması C) Hukukta farklılıkların oluşması D) Anadolu ve Rumeli beylerbeyliklerinin kurulması E) Divan örgütü ve vezirlik kurumlarının oluşturulması
4.
1. Ban a
1. Balkan Savaşı sonucunda Osmanlı Balkan Devletleri
karşısında yenilgi almış ve buna bağlı olarak;
Osmanlıcılık düşüncesi önemini kaybetmiş
Batı Trakya toprakları Osmanlı'nın elinden çıkmış
• İttihat ve Terakki Partisi Bab-ı Ali Baskını'nı
düzenleyerek yönetimi ele geçirmiş
• Ege Adaları Yunan ordusu tarafından işgal
edilmiştir.
Bu gelişmelere bakıldığında Osmanlı Devleti ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Osmanlı içerisindeki gayrimüslim nüfus azalmıştır.
B) Bab-ı Ali Baskını ile Osmanlı'nın yönetim şekli
değişmiştir.
●
G) Osmanlı'nın Ege Denizi'ndeki hakimiyeti sona
ermiştir. +
D) Iç isyanlarla birlikte devlet siyasi karışıklıklar
yaşamıştır.
+
E) Osmanlı'nın sınırları daralmıştır. +
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
4. 1. Ban a 1. Balkan Savaşı sonucunda Osmanlı Balkan Devletleri karşısında yenilgi almış ve buna bağlı olarak; Osmanlıcılık düşüncesi önemini kaybetmiş Batı Trakya toprakları Osmanlı'nın elinden çıkmış • İttihat ve Terakki Partisi Bab-ı Ali Baskını'nı düzenleyerek yönetimi ele geçirmiş • Ege Adaları Yunan ordusu tarafından işgal edilmiştir. Bu gelişmelere bakıldığında Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Osmanlı içerisindeki gayrimüslim nüfus azalmıştır. B) Bab-ı Ali Baskını ile Osmanlı'nın yönetim şekli değişmiştir. ● G) Osmanlı'nın Ege Denizi'ndeki hakimiyeti sona ermiştir. + D) Iç isyanlarla birlikte devlet siyasi karışıklıklar yaşamıştır. + E) Osmanlı'nın sınırları daralmıştır. +
2.
BIZANS
IMPARATORLUĞU
Karie
gen
Madine
D) I ve III
Makke
Haram
Nigsbur
ahan
Buhars
BÜYÜK SELÇUKLU
DEVLETİ
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Tent
Yukarıdaki haritaya bakılarak Büyük Selçuklu
Devleti ile ilgili;
Anadolunun tamamını ele geçirdiklerine
Gazneliler ile çağdaş olduklarına
Üç kıtada da topraklarının bulunduğuna
Game
GAZNELLER
C) I ve II
E) I ve III
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
2. BIZANS IMPARATORLUĞU Karie gen Madine D) I ve III Makke Haram Nigsbur ahan Buhars BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II Tent Yukarıdaki haritaya bakılarak Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili; Anadolunun tamamını ele geçirdiklerine Gazneliler ile çağdaş olduklarına Üç kıtada da topraklarının bulunduğuna Game GAZNELLER C) I ve II E) I ve III
2. "Gazneli Mahmut İran'da bulunan Şii Büveyhoğulları
üzerine sefer düzenleyerek Abbasi halifesini Şii tehli-
kesine karşı korumuştur. Bu hizmetine karşılık Abbasi
halifesi, Gazneli Mahmut'a "Sultan" unvanını vermiştir.
Sultan Mahmut, Abbasi halifesi adına para bastırarak
hutbe okutmuştur."
Dersinde bu bilgileri veren Semra Öğretmen daha sonra
öğrencilerinden Gazneli-Abbasi ilişkileri ile ilgili çıkarım-
lar yapmalarını istemiştir.
Buna göre,
Suat: Abbasiler Gaznelilerin siyasi ve askerî gücünden
yararlanmıştır.
Hande: Gazneli Mahmut siyasi otoritesini güçlendirmiş-
tir.
Hakan: Abbasiler Gaznelilere bağlılıklarını birdirmiştir.
çıkarımlarında bulunmuştur.
Semra Öğretmen'in sorusuna doğru çıkarımda bu-
lunanlar aşağıdakilerin hangisinde bir arada veril-
miştir?
A) Yalnız Suat
C) Suat ve Hakan
B) Suat ve Hande
D) Hande ve Hakan
E) Suat, Hande ve Hakan
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
2. "Gazneli Mahmut İran'da bulunan Şii Büveyhoğulları üzerine sefer düzenleyerek Abbasi halifesini Şii tehli- kesine karşı korumuştur. Bu hizmetine karşılık Abbasi halifesi, Gazneli Mahmut'a "Sultan" unvanını vermiştir. Sultan Mahmut, Abbasi halifesi adına para bastırarak hutbe okutmuştur." Dersinde bu bilgileri veren Semra Öğretmen daha sonra öğrencilerinden Gazneli-Abbasi ilişkileri ile ilgili çıkarım- lar yapmalarını istemiştir. Buna göre, Suat: Abbasiler Gaznelilerin siyasi ve askerî gücünden yararlanmıştır. Hande: Gazneli Mahmut siyasi otoritesini güçlendirmiş- tir. Hakan: Abbasiler Gaznelilere bağlılıklarını birdirmiştir. çıkarımlarında bulunmuştur. Semra Öğretmen'in sorusuna doğru çıkarımda bu- lunanlar aşağıdakilerin hangisinde bir arada veril- miştir? A) Yalnız Suat C) Suat ve Hakan B) Suat ve Hande D) Hande ve Hakan E) Suat, Hande ve Hakan
Halkın farklı haklara sahip sınıflara ayrılması genellikle
yerleşik yaşama geçmiş toplumlarda görülen bir du-
rumdur. Konargöçer yaşamdaki toplumların hemen
hemen hiç birisinde sınıf ayrımına rastlanmaz.
Bu durum konargöçerlerin,
1. toprağı şahıslara ait özel mülk olarak görmemeleri,
ev II. kan bağına dayalı bir toplum yapısına sahip olma-
ları,
x
4.
III. tahıl ürünlerini yerleşik yaşamdakilerle kurdukları
ticari ilişkiler ile karşılamaları
özelliklerinden hangileriyle ilgilidir?
A) Yalnız II
D) II ve III
B) Lve II
@₁
E) I, II ve III
CI ve III
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
Halkın farklı haklara sahip sınıflara ayrılması genellikle yerleşik yaşama geçmiş toplumlarda görülen bir du- rumdur. Konargöçer yaşamdaki toplumların hemen hemen hiç birisinde sınıf ayrımına rastlanmaz. Bu durum konargöçerlerin, 1. toprağı şahıslara ait özel mülk olarak görmemeleri, ev II. kan bağına dayalı bir toplum yapısına sahip olma- ları, x 4. III. tahıl ürünlerini yerleşik yaşamdakilerle kurdukları ticari ilişkiler ile karşılamaları özelliklerinden hangileriyle ilgilidir? A) Yalnız II D) II ve III B) Lve II @₁ E) I, II ve III CI ve III
1.
C
MAESTRO
SOSYAL BİLİMLER TEST
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait to
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
"Tanrı buyurmuş size yeryüzünü al diye!
Başımla Kut'umu da veriyorum al diye!
Gökteki Güneş ise yurdun bayrağı olsun,
İlimizin çadırı, yukarıdaki gök olsun.
Dünya devletim olsun,
Halkımız da çok olsun!
O hâlde sayılırım ben bir dünya kağanı,
Bana bağlıdır artık, dünyanın her dört yanı!"
Oğuz Kağan Destanı'nda yer alan bu dizelerden hareket-
le Türk devlet anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Meşruiyet kaynağının teokratik unsurlara dayandırıldığı
B) Cihanşümul yönetim anlayışının benimsendiği
Ekberiyet anlayışına göre yöneticilerin belirlendiği
D) Yayılmacı ve genişlemeci bir dış politikanın amaçlandığı
E) Monarşi yönetim sistemine yer verildiği
2.
Büyük
nilan
itibare
lerind
zinde
vand
aittir
dırm
ladi
ded
Bu
1.
1
11
III
y
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
1. C MAESTRO SOSYAL BİLİMLER TEST 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait to 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. "Tanrı buyurmuş size yeryüzünü al diye! Başımla Kut'umu da veriyorum al diye! Gökteki Güneş ise yurdun bayrağı olsun, İlimizin çadırı, yukarıdaki gök olsun. Dünya devletim olsun, Halkımız da çok olsun! O hâlde sayılırım ben bir dünya kağanı, Bana bağlıdır artık, dünyanın her dört yanı!" Oğuz Kağan Destanı'nda yer alan bu dizelerden hareket- le Türk devlet anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Meşruiyet kaynağının teokratik unsurlara dayandırıldığı B) Cihanşümul yönetim anlayışının benimsendiği Ekberiyet anlayışına göre yöneticilerin belirlendiği D) Yayılmacı ve genişlemeci bir dış politikanın amaçlandığı E) Monarşi yönetim sistemine yer verildiği 2. Büyük nilan itibare lerind zinde vand aittir dırm ladi ded Bu 1. 1 11 III y
D) Meclisin güçlendirilmesi
E) Toplumsal hayatın laikleştirilmesi
3) Halifeliğin hep aynı soya mensup kişilerce yürütülmesi ve
halifenin bu görevinde ölene kadar kalabilmesi, halifeliğin
kaldırılmasının aşağıdaki nedenlerinin hangisiyle daha çok
ilgilidir?
A) Ulusal egemenliği pekiştirmek
B) Ümmetçilik anlayışına son vermek
C) Hukuk devleti özelliğini artırmak
D) Güçler ayrılığı prensibini uygulamak
E) Arap dünyasında yaşanabilecek sorunların önüne geçmek
4) TBMM, 3 Mart kanunlarıyla Osmanlı hanedanının yurt
çıkarılması kararı alarak
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
D) Meclisin güçlendirilmesi E) Toplumsal hayatın laikleştirilmesi 3) Halifeliğin hep aynı soya mensup kişilerce yürütülmesi ve halifenin bu görevinde ölene kadar kalabilmesi, halifeliğin kaldırılmasının aşağıdaki nedenlerinin hangisiyle daha çok ilgilidir? A) Ulusal egemenliği pekiştirmek B) Ümmetçilik anlayışına son vermek C) Hukuk devleti özelliğini artırmak D) Güçler ayrılığı prensibini uygulamak E) Arap dünyasında yaşanabilecek sorunların önüne geçmek 4) TBMM, 3 Mart kanunlarıyla Osmanlı hanedanının yurt çıkarılması kararı alarak
2. Uygurların 745'te Karluk ve Basmillerle Orhun
Nehri kıyılarında yeni bir devlet kurması;
D
1. farklı boyları bir araya getirerek kurulduğunu,
II. Göktürklerin toprakları üzerinde yer aldığını,
III. bağımsızlıklarına düşkün olduğunu
durumlarından hangilerini kanıtlar niteliktedir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Tarih
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
2. Uygurların 745'te Karluk ve Basmillerle Orhun Nehri kıyılarında yeni bir devlet kurması; D 1. farklı boyları bir araya getirerek kurulduğunu, II. Göktürklerin toprakları üzerinde yer aldığını, III. bağımsızlıklarına düşkün olduğunu durumlarından hangilerini kanıtlar niteliktedir? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III