Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları Soruları

27. Orta Çağ'da tıp alanındaki İslam eserlerinin Latinceye ter-
cümeleri sayesinde Avrupa'da hastalıklara bakış açısı de-
ğişti. Hastalıkların insanın içine giren şeytandan kaynak-
landığı ve hastanın rahibin duasıyla iyileşebileceği anlayışı
yerini bilimsel teşhis ve tedavi yöntemlerine bıraktı.
Avrupa'da tıp alanında bu yöntemlerin tanınmasına asa-
ğıdaki Islam alimlerinden hangilerinin eserleri kaynak-
lik etmiştir?
A) İbn-i Rüşd- Gazali
B) ibnüt Heysem-istizar
C) Harezmi - Ömer Hayyam
D) Farabi - Cabir Ibn Hayyan
E) İbn-i Sina - Ebu Bekir el-Razi
1072223
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
27. Orta Çağ'da tıp alanındaki İslam eserlerinin Latinceye ter- cümeleri sayesinde Avrupa'da hastalıklara bakış açısı de- ğişti. Hastalıkların insanın içine giren şeytandan kaynak- landığı ve hastanın rahibin duasıyla iyileşebileceği anlayışı yerini bilimsel teşhis ve tedavi yöntemlerine bıraktı. Avrupa'da tıp alanında bu yöntemlerin tanınmasına asa- ğıdaki Islam alimlerinden hangilerinin eserleri kaynak- lik etmiştir? A) İbn-i Rüşd- Gazali B) ibnüt Heysem-istizar C) Harezmi - Ömer Hayyam D) Farabi - Cabir Ibn Hayyan E) İbn-i Sina - Ebu Bekir el-Razi 1072223
11. Irka dayalı Yahudilik ve mezhep aidiyetinin ön plana çık-
tiği Hristiyanlığa göre daha evrensel özellikler taşıyan
İslamiyet, Orta Çağ'da kolaylıkla benimsenen bir din ol-
muştur.
Yalnız bu bilgilerden hareketle göre İslamiyet'in be-
nimsenmesinde ve yayılmasında;
1. aşırı milliyetçiliğin reddedilmesi, +
II. hoşgörülü ve adaletli olunması,
III. faizsiz iktisat politikasının uygulanması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
(A) Yalnız I
B) Yalnız II
I ve II
D) I ve III
-
E) II ve III
-
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
11. Irka dayalı Yahudilik ve mezhep aidiyetinin ön plana çık- tiği Hristiyanlığa göre daha evrensel özellikler taşıyan İslamiyet, Orta Çağ'da kolaylıkla benimsenen bir din ol- muştur. Yalnız bu bilgilerden hareketle göre İslamiyet'in be- nimsenmesinde ve yayılmasında; 1. aşırı milliyetçiliğin reddedilmesi, + II. hoşgörülü ve adaletli olunması, III. faizsiz iktisat politikasının uygulanması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? (A) Yalnız I B) Yalnız II I ve II D) I ve III - E) II ve III -
10. Lale Devri'nin en önemli ilim ve fikir adamlarından biri olup,
bilgi ve birikimiyle ulema ve devlet adamlarının takdirini ka
zandı. Devrinin âlimleri tarafından kendisine "Muallim-i Sa-
lis (Üçüncü Öğretmen) unvanı verilen bilim insanı aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Ali Kuşçu
C) Katip Çelebi
B) Koçi Bey
D) ibrahim Müteferrika
E) Yanyalı Esad Efendi
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
10. Lale Devri'nin en önemli ilim ve fikir adamlarından biri olup, bilgi ve birikimiyle ulema ve devlet adamlarının takdirini ka zandı. Devrinin âlimleri tarafından kendisine "Muallim-i Sa- lis (Üçüncü Öğretmen) unvanı verilen bilim insanı aşağıda- kilerden hangisidir? A) Ali Kuşçu C) Katip Çelebi B) Koçi Bey D) ibrahim Müteferrika E) Yanyalı Esad Efendi
üçük yaşlan
tiştirme men
Örnek-1
unda aske Karahanlıların aşağıdaki tutumlarından hangisi İslam önce-
llardan ba si Türk devletlerindeki uygulamaları sürdürdüklerine kanıt
nde uygula olarak gösterilebilir?
EŞKİLATI
A) Halife tarafından tanınmaya önem vermeleri
B) Türk İslam kültürüne ait eserler ortaya koymaları
zel olarak C) Aile, miras ve ticaret gibi alanları şer'i hukuka dayanarak dü-
zenlemeleri
D) Ülkeyi hanedanın ortak malı kabul etmeleri
E) Medreseler açarak eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırmaları
ani ve saray
assa ordus
stur.
rleri karşıl
sefere çık
deki aske
BEST ÖRNEK
kmenler
uya katıl
sırasınday
eseler
Çözüm
Örnel
1. Katvar
II. Nesa
III. Serah
IV. Dand
Yukand
liğini g
A) Yalm
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
üçük yaşlan tiştirme men Örnek-1 unda aske Karahanlıların aşağıdaki tutumlarından hangisi İslam önce- llardan ba si Türk devletlerindeki uygulamaları sürdürdüklerine kanıt nde uygula olarak gösterilebilir? EŞKİLATI A) Halife tarafından tanınmaya önem vermeleri B) Türk İslam kültürüne ait eserler ortaya koymaları zel olarak C) Aile, miras ve ticaret gibi alanları şer'i hukuka dayanarak dü- zenlemeleri D) Ülkeyi hanedanın ortak malı kabul etmeleri E) Medreseler açarak eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırmaları ani ve saray assa ordus stur. rleri karşıl sefere çık deki aske BEST ÖRNEK kmenler uya katıl sırasınday eseler Çözüm Örnel 1. Katvar II. Nesa III. Serah IV. Dand Yukand liğini g A) Yalm
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü v
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretl
1.
Abbasiler Dönemi'ndeki bilimsel gelişmeleri örnekler
vererek açıklayan tarih öğretmeni, tahtaya aşağıda yer
alan tabloyu çizmiştir.
Endülüs
Havzası
Kurtuba
Medresesi
İbn-i Haldun
Horasan Havzası
Beytü'l Hikme
Er-Razi
D) II ve III
Sadece bu tablo dikkate alınarak;
1. İslam dünyasındaki bilimsel çalışmaların Orta Do-
ğu'da yoğunlaştığı,
B) Yalnız II
Bağdat
Havzası
11. Avrupa'nın, İslam kültürünün etki sahasına girdiği,
III. Müslüman bilim insanlarının yaptığı çalışmaların,
Batı kültürü üzerinde etkili olduğu
yargılarından hangilerine varılabilir?
A) Yalnız I
Nişabur
Bimaristanı
Farabi
E) I, II ve III
C) I ve II
2. O
F
B
·
b
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü v 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretl 1. Abbasiler Dönemi'ndeki bilimsel gelişmeleri örnekler vererek açıklayan tarih öğretmeni, tahtaya aşağıda yer alan tabloyu çizmiştir. Endülüs Havzası Kurtuba Medresesi İbn-i Haldun Horasan Havzası Beytü'l Hikme Er-Razi D) II ve III Sadece bu tablo dikkate alınarak; 1. İslam dünyasındaki bilimsel çalışmaların Orta Do- ğu'da yoğunlaştığı, B) Yalnız II Bağdat Havzası 11. Avrupa'nın, İslam kültürünün etki sahasına girdiği, III. Müslüman bilim insanlarının yaptığı çalışmaların, Batı kültürü üzerinde etkili olduğu yargılarından hangilerine varılabilir? A) Yalnız I Nişabur Bimaristanı Farabi E) I, II ve III C) I ve II 2. O F B · b
AAA
19. Göktürk Devleti yıkıldıktan sonra Uygurlar Mani
ve Buda dinini, Tuna Bulgarları Hristiyanlığı
benimserken Türklerin büyük çoğunluğu
Müslümanlığı benimsemiştir.
İMLER
X
Buna göre Türkler arasında, Müslümanlığın
daha çok yayılmasında,
İslamiyet'in Türklerin mizacına uygun olması,
I. İslam dininin hoşgörü ve sevgi anlayışı,
III. Türklerin inançları ile İslamiyet'in birbirine
yakın esaslar içermesi
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
32,
20D) I ve II
s
258
C)Yalnız III
I, II ve III
28
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
AAA 19. Göktürk Devleti yıkıldıktan sonra Uygurlar Mani ve Buda dinini, Tuna Bulgarları Hristiyanlığı benimserken Türklerin büyük çoğunluğu Müslümanlığı benimsemiştir. İMLER X Buna göre Türkler arasında, Müslümanlığın daha çok yayılmasında, İslamiyet'in Türklerin mizacına uygun olması, I. İslam dininin hoşgörü ve sevgi anlayışı, III. Türklerin inançları ile İslamiyet'in birbirine yakın esaslar içermesi durumlarından hangileri etkili olmuştur? B) Yalnız II A) Yalnız I 32, 20D) I ve II s 258 C)Yalnız III I, II ve III 28
11. İslam tarihinde görülen;
1. İstanbul'un İslam ordularınca ilk kez kuşatılması,
II. Samarra şehrinin kurulması,
III. Talas Savaşı'nda Çin'in yenilgiye uğratılması
gelişmelerinden hangileri Emeviler Dönemi'nde
gerçekleşmiştir?
A) Yalnız
D) Ive III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
11. İslam tarihinde görülen; 1. İstanbul'un İslam ordularınca ilk kez kuşatılması, II. Samarra şehrinin kurulması, III. Talas Savaşı'nda Çin'in yenilgiye uğratılması gelişmelerinden hangileri Emeviler Dönemi'nde gerçekleşmiştir? A) Yalnız D) Ive III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
27. Dilek Öğretmen, öğrencilerine "Islamiyet öncesi
Arabistan'da barışın hâkim olduğu Haram Aylarında
Mekke ve çevresinde Ukaz panayırları kurulur, alışveriş
yapılır, eğlenceler ve edebiyat yarışmaları düzenlenirdi.
En güzel şiirler Kâbe duvarına asılırdı. Ayrıca bu dönemde
putların bulunduğu Kâbe ziyaret edilirdi." demiştir.
Öğretmenin bu ifadesinden aşağıdakilerin hangisi
çıkarılamaz?
A) Kültürel gelişmelere önem verdikleri
B Ticari faaliyetlere önem verdikleri
C) Politeist bir inanışı benimsedikleri
D) Din birliğini sağladıkları
Yazıyı bildikleri ve kullandıkları
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
27. Dilek Öğretmen, öğrencilerine "Islamiyet öncesi Arabistan'da barışın hâkim olduğu Haram Aylarında Mekke ve çevresinde Ukaz panayırları kurulur, alışveriş yapılır, eğlenceler ve edebiyat yarışmaları düzenlenirdi. En güzel şiirler Kâbe duvarına asılırdı. Ayrıca bu dönemde putların bulunduğu Kâbe ziyaret edilirdi." demiştir. Öğretmenin bu ifadesinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? A) Kültürel gelişmelere önem verdikleri B Ticari faaliyetlere önem verdikleri C) Politeist bir inanışı benimsedikleri D) Din birliğini sağladıkları Yazıyı bildikleri ve kullandıkları
16. Evreni ve içindeki her şeyi yaratan ve yaşatan Allah'tır. Allah,
mutlak güç ve kudret sahibidir. O, sonsuz bilgisi ve gücüy-
le evrendeki her şeye hükmeden bir ilahtır. Allah, her şeyi
işiten, gören, başlangıcı ve sonu olmayan (ezelî ve ebedî),
yarattıklarına karşı sonsuz şefkat gösteren ve onları seven
bir varlıktır. Allah'ı ilah olarak bilmek, bütün bunları kalbiyle
benimsemeyi, kabullenmeyi gerektirir.
Bu parçada yer alan açıklamalar aşağıdaki kavramlar-
dan en çok hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) İman
D) Tevhit
B) İhlas
E) Tekvin
locursa o kadar toplumsalla-
C) Ihsan
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
16. Evreni ve içindeki her şeyi yaratan ve yaşatan Allah'tır. Allah, mutlak güç ve kudret sahibidir. O, sonsuz bilgisi ve gücüy- le evrendeki her şeye hükmeden bir ilahtır. Allah, her şeyi işiten, gören, başlangıcı ve sonu olmayan (ezelî ve ebedî), yarattıklarına karşı sonsuz şefkat gösteren ve onları seven bir varlıktır. Allah'ı ilah olarak bilmek, bütün bunları kalbiyle benimsemeyi, kabullenmeyi gerektirir. Bu parçada yer alan açıklamalar aşağıdaki kavramlar- dan en çok hangisiyle ilişkilendirilebilir? A) İman D) Tevhit B) İhlas E) Tekvin locursa o kadar toplumsalla- C) Ihsan
6. Göç, toplumların hem sosyal hem ekonomik yapısında de-
ğişiklikler oluşturan bir nüfus hareketidir.
Aşağıdakilerden hangisi göç alan yerlerin sosyal ve eko-
nomik yapısında oluşabilecek değişimlerden sayılamaz?
A) Taşıt sayısı ve trafik yoğunluğunun artması
B) Plansız kentleşme dokusunun oluşması
C) Verimli tarım alanlarının yerleşime açılması
Kamu yatırımlarının kullanılamaz hâle gelmesi
(E) Asayiş sorunu ve suç oranının artması
OYDIN YAYINLA
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
6. Göç, toplumların hem sosyal hem ekonomik yapısında de- ğişiklikler oluşturan bir nüfus hareketidir. Aşağıdakilerden hangisi göç alan yerlerin sosyal ve eko- nomik yapısında oluşabilecek değişimlerden sayılamaz? A) Taşıt sayısı ve trafik yoğunluğunun artması B) Plansız kentleşme dokusunun oluşması C) Verimli tarım alanlarının yerleşime açılması Kamu yatırımlarının kullanılamaz hâle gelmesi (E) Asayiş sorunu ve suç oranının artması OYDIN YAYINLA
YAYIN DENİZİ
5.
Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret etti-
ği 622 yılını başlangıç kabul eden ve Hz. Ömer
Dönemi'nde düzenlenen hicri takvim günümüzdeki
İslam devletleri tarafından kullanılmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Dìn unsurunun toplum ve devlet yönetimi üzerinde-
ki etkisiyle
B) Ekonomik faaliyetlerin zaman içerisinde değişiklik
göstermesiyle
Kültürel gelişmelerin diğer toplumlardan farklı bir
yapıda olmasıyla
D) Toplumların tarihî geçmişine ve geleneklerine bağlı
olmasıyla ✓
E) Devletler arası iletişimin güçlü bir şekilde kurulama-
masıyla
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
YAYIN DENİZİ 5. Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret etti- ği 622 yılını başlangıç kabul eden ve Hz. Ömer Dönemi'nde düzenlenen hicri takvim günümüzdeki İslam devletleri tarafından kullanılmaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A) Dìn unsurunun toplum ve devlet yönetimi üzerinde- ki etkisiyle B) Ekonomik faaliyetlerin zaman içerisinde değişiklik göstermesiyle Kültürel gelişmelerin diğer toplumlardan farklı bir yapıda olmasıyla D) Toplumların tarihî geçmişine ve geleneklerine bağlı olmasıyla ✓ E) Devletler arası iletişimin güçlü bir şekilde kurulama- masıyla
1
2.
İngiliz asıllı antropoloji bilgini Robert Stephen Briffault.
1919 yılında yazdığı "The Making Of Humanity" adliese-
rin şu ifadelere yer verir: "İslam medeniyetinin modern
dünyaya en büyük hediyesi bilimdir... Avrupa'nın ilerle-
mesinde, İslam kültürünün tesirini göremeyeceğimiz hiç-
bir alan yoktur."
Briffault'un bu ifadelerine bakarak Avrupa'nın İslam
medeniyetinden etkilenmesinde,
I. Haçlı Seferlerinin düzenlenmesi,
II. Avrupa'da İslam fetihlerinin gerçekleşmesi,
III. İspanya'da Islam medreseleri kurulması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
1 2. İngiliz asıllı antropoloji bilgini Robert Stephen Briffault. 1919 yılında yazdığı "The Making Of Humanity" adliese- rin şu ifadelere yer verir: "İslam medeniyetinin modern dünyaya en büyük hediyesi bilimdir... Avrupa'nın ilerle- mesinde, İslam kültürünün tesirini göremeyeceğimiz hiç- bir alan yoktur." Briffault'un bu ifadelerine bakarak Avrupa'nın İslam medeniyetinden etkilenmesinde, I. Haçlı Seferlerinin düzenlenmesi, II. Avrupa'da İslam fetihlerinin gerçekleşmesi, III. İspanya'da Islam medreseleri kurulması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
8. Avrupa'nın Islam medeniyetinden etkilenmesinde;
I. Akdeniz ticaretinin canlanması,
II. Haçlı Seferlerinin gerçekleştirilmesi,
III. Ispanya'da medreseler kurulması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylene-
bilir?
A) Yalnız 1
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
TOstokul
12.
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
8. Avrupa'nın Islam medeniyetinden etkilenmesinde; I. Akdeniz ticaretinin canlanması, II. Haçlı Seferlerinin gerçekleştirilmesi, III. Ispanya'da medreseler kurulması gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylene- bilir? A) Yalnız 1 D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III TOstokul 12.
6. Islam medeniyetinde ilim, akli ve nakli olarak iki başlık
altında toplanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi nakli ilim kapsamındaki
alanlardan biri değildir?
A) Tefsir
B) Fıkıh
D) Felsefe
E) Hadis
C) Kelam
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
6. Islam medeniyetinde ilim, akli ve nakli olarak iki başlık altında toplanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi nakli ilim kapsamındaki alanlardan biri değildir? A) Tefsir B) Fıkıh D) Felsefe E) Hadis C) Kelam
24% L
99:00
.vodafone TR
3. İslam Devleti'nde halka can ve mal güvenliği, namus
ve şerefin korunması, vicdan ve inanç özgürlüğü, eşit!
muamele görme, yoksul ve muhtaçsa devlet tarafından
himaye edilme hakkı tanınmıştır.
Buna göre İslam Devleti hakkında,
1. Vatandaşlarının haklarını güvence altına almıştır.
II. Sosyal hukuk devleti kimliğine sahiptir.
III. İnsan hakları alanında din ayrımı yapmamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
Dimasiyla
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
ar ve
C) I ve II
C
x
→]
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
24% L 99:00 .vodafone TR 3. İslam Devleti'nde halka can ve mal güvenliği, namus ve şerefin korunması, vicdan ve inanç özgürlüğü, eşit! muamele görme, yoksul ve muhtaçsa devlet tarafından himaye edilme hakkı tanınmıştır. Buna göre İslam Devleti hakkında, 1. Vatandaşlarının haklarını güvence altına almıştır. II. Sosyal hukuk devleti kimliğine sahiptir. III. İnsan hakları alanında din ayrımı yapmamıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I Dimasiyla D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III ar ve C) I ve II C x →]
13. İslam'da ilim; düşünmek, araştırmak, tefekkür etmek,
Allah'ın mutlak kudretini, yaratma gücünü ve ilim sifatını
anlamak ve elde edilen bilgiyi insanlarla paylaşmak de-
mektir.
Bu bilgi ile İslam dünyasında gerçekleşen aşağıdaki
durumlardan hangisi arasında bir bağ kurulamaz?
A) Beyt'ül Hikme medreselerinin kurulması
B) Doğu ve Antik Yunan eserlerinin tercüme edilmesi
C) Tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi naklî bilimlerin gelişmesi
D) Rasathanelerin açılması
ikta sisteminin uygulanması
Tarih
İslam Medeniyetinin Kavramları ve Püf Noktaları
13. İslam'da ilim; düşünmek, araştırmak, tefekkür etmek, Allah'ın mutlak kudretini, yaratma gücünü ve ilim sifatını anlamak ve elde edilen bilgiyi insanlarla paylaşmak de- mektir. Bu bilgi ile İslam dünyasında gerçekleşen aşağıdaki durumlardan hangisi arasında bir bağ kurulamaz? A) Beyt'ül Hikme medreselerinin kurulması B) Doğu ve Antik Yunan eserlerinin tercüme edilmesi C) Tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi naklî bilimlerin gelişmesi D) Rasathanelerin açılması ikta sisteminin uygulanması