Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler Soruları

60. Napoleon'un Mısır'ı işgal etmesi, Osmanlı Devleti ile Av-
rupalı devletlerin büyük tepkisine neden olmuştur. Bu so-
runu tek başına çözemeyeceğini düşünen Osmanlı Devleti,
İngiltere ve Rusya'nın desteğini alarak Fransa'ya 1798'de
savaş ilan etmiştir. Böylece Osmanlı Devleti, ilk defa top-
raklarını işgal eden bir ülkeye karşı Avrupalı devletlerle iş
birliğine gitmiştir.
Bu gelişmeler Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden
hangisinin önem kazandığının göstergesidir?
A) Sömürgecilik
B) Denge siyaseti
C) Üniter yönetim anlayışı
D) Milliyetçilik
E) Federalizm
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
60. Napoleon'un Mısır'ı işgal etmesi, Osmanlı Devleti ile Av- rupalı devletlerin büyük tepkisine neden olmuştur. Bu so- runu tek başına çözemeyeceğini düşünen Osmanlı Devleti, İngiltere ve Rusya'nın desteğini alarak Fransa'ya 1798'de savaş ilan etmiştir. Böylece Osmanlı Devleti, ilk defa top- raklarını işgal eden bir ülkeye karşı Avrupalı devletlerle iş birliğine gitmiştir. Bu gelişmeler Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin önem kazandığının göstergesidir? A) Sömürgecilik B) Denge siyaseti C) Üniter yönetim anlayışı D) Milliyetçilik E) Federalizm
1815 Viyana Kongresi'nde alınan bazı kararlar şunlardır:
• İmparatorluklar kutsaldır ve korunması gereklidir.
• Fransa, ihtilalden önceki sınırlarına çekilecektir.
Belçika ve Hollanda birleşecek (Niederland kurulacak), is-
veç ve Norveç birleştirilip Isveç-Norveç Krallığı kurulacak-
tir.
n ayrılan kısm
İngiltere, Rusya, Prusya ve Avusturya'nın etkisiyle alınan bu
kararlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi savunulamaz?
A) Laik rejimlerin kurulduğu
BY Mutlak monarşilerin korunmasından yana tavır alındığı
CHürriyet ve milliyetçiliğin dikkate alınmadığı
D) Fransa'nın güç kaybettiği
E) Avrupa'da yeni bir statü doğduğu
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
1815 Viyana Kongresi'nde alınan bazı kararlar şunlardır: • İmparatorluklar kutsaldır ve korunması gereklidir. • Fransa, ihtilalden önceki sınırlarına çekilecektir. Belçika ve Hollanda birleşecek (Niederland kurulacak), is- veç ve Norveç birleştirilip Isveç-Norveç Krallığı kurulacak- tir. n ayrılan kısm İngiltere, Rusya, Prusya ve Avusturya'nın etkisiyle alınan bu kararlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi savunulamaz? A) Laik rejimlerin kurulduğu BY Mutlak monarşilerin korunmasından yana tavır alındığı CHürriyet ve milliyetçiliğin dikkate alınmadığı D) Fransa'nın güç kaybettiği E) Avrupa'da yeni bir statü doğduğu
18.
Mirî arazi
Mülkiyeti devlete ait olan topraklardır.
Bu toprakların kullanım hakkı, kira
bedeli alındıktan sonra sözleşmeyle
reayaya bırakılmıştır. Toprağı işleyen
reaya, elde ettiği üründen 1/10 ile 1/2
arasında değişen oranlarda vergi
ödemekle mükelleftir. Mirî arazi gelirleri-
nin kullanımına göre bölümlere ayrılırdı.
Mülk arazi
Mülkiyeti kişilere ait olan topraklardır.
Bu tür arazilerin Osmanlı toprağı içinde-
ki miktarı çok azdır. Geliri ve kullanma
hakkı şahsın kendisine ait olan bu tür
arazilere sahip olanlar; arazilerini
işleme, satma, vakfetme ve hibe etme
hakkına sahipti. Mülk arazi öşrî ve
haraci olmak üzere ikiye ayrılıyordu.
Verilenler dikkate alındığında,
I. Osmanlı Devleti'nde topraklar devletin malıdır.
Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimler toprak sahibi olabilmektedir.
III. Her iki arazi türünde de tarım yapılabilmektedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnızl
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I ve Ill
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
18. Mirî arazi Mülkiyeti devlete ait olan topraklardır. Bu toprakların kullanım hakkı, kira bedeli alındıktan sonra sözleşmeyle reayaya bırakılmıştır. Toprağı işleyen reaya, elde ettiği üründen 1/10 ile 1/2 arasında değişen oranlarda vergi ödemekle mükelleftir. Mirî arazi gelirleri- nin kullanımına göre bölümlere ayrılırdı. Mülk arazi Mülkiyeti kişilere ait olan topraklardır. Bu tür arazilerin Osmanlı toprağı içinde- ki miktarı çok azdır. Geliri ve kullanma hakkı şahsın kendisine ait olan bu tür arazilere sahip olanlar; arazilerini işleme, satma, vakfetme ve hibe etme hakkına sahipti. Mülk arazi öşrî ve haraci olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Verilenler dikkate alındığında, I. Osmanlı Devleti'nde topraklar devletin malıdır. Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimler toprak sahibi olabilmektedir. III. Her iki arazi türünde de tarım yapılabilmektedir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnızl C) Yalnız III D) I ve III E) I ve Ill
10. Osmanlı Devleti'nde Vezir-i Azam sefere gittiği sırada
İstanbul'da ki işleri onun yerine yürüten devlet görev-
lisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kubbealti Veziri
B) Taht Kadısı
C Sadaret Kethüdası
D) Mütesellim
E) Şehremini
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
10. Osmanlı Devleti'nde Vezir-i Azam sefere gittiği sırada İstanbul'da ki işleri onun yerine yürüten devlet görev- lisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kubbealti Veziri B) Taht Kadısı C Sadaret Kethüdası D) Mütesellim E) Şehremini
2. Selçuklu Türkiyesi Dönemi'nde Ahilik teşkilatı aracılığıyla
çırak-kalfa-usta ilişkisi çerçevesinde halkın ihtiyacını
I've Ren
karşılayacak üretim gerçekleştirilmiştir. Üretilen mal ve
hizmetlerin yeterli düzeyde yapılması, kalitenin muhafazası,
ürünlerin gerekli yerlere iletilmesi de bu teşkilatın
denetiminde yerine getirilmiştir.
Bu niteliğiyle Ahiliğin aşağıdakilerden hangisini içerdiği
savunulamaz?
2
A) Mesleki hiyerarşiyi
BY Üretimde devamlılığı
C Fiyatlarda serbestliği
Dyzar
DYZanaatkâr dayanışmasını
Arz ile talep dengesini
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
2. Selçuklu Türkiyesi Dönemi'nde Ahilik teşkilatı aracılığıyla çırak-kalfa-usta ilişkisi çerçevesinde halkın ihtiyacını I've Ren karşılayacak üretim gerçekleştirilmiştir. Üretilen mal ve hizmetlerin yeterli düzeyde yapılması, kalitenin muhafazası, ürünlerin gerekli yerlere iletilmesi de bu teşkilatın denetiminde yerine getirilmiştir. Bu niteliğiyle Ahiliğin aşağıdakilerden hangisini içerdiği savunulamaz? 2 A) Mesleki hiyerarşiyi BY Üretimde devamlılığı C Fiyatlarda serbestliği Dyzar DYZanaatkâr dayanışmasını Arz ile talep dengesini
Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'ın Osmanlılara karşı
Venediklilerle ittifak yapması
●
Uzun Hasan'ın Karamanoğullarını himaye etmesi ve Ane
dolu Türk birliğini tehdit etmesi
Bu sebeplerle Osmanlı Devleti'nin yaptığı savaş aşağıda
kilerden hangisidir?
A) Varna Savaşı
B) Sazlıdere Savaşı
C) Maltepe Savaşı
D) Koyunhisar Savaşı
E) Otlukbeli Savaşı
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'ın Osmanlılara karşı Venediklilerle ittifak yapması ● Uzun Hasan'ın Karamanoğullarını himaye etmesi ve Ane dolu Türk birliğini tehdit etmesi Bu sebeplerle Osmanlı Devleti'nin yaptığı savaş aşağıda kilerden hangisidir? A) Varna Savaşı B) Sazlıdere Savaşı C) Maltepe Savaşı D) Koyunhisar Savaşı E) Otlukbeli Savaşı Diğer sayfaya geçiniz.
26. Moğol İmparatorluğu dağılınca İran'da kuru-
lan ve Türk - İslam dünyasını yakinen etkile-
yen Moğol kolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kubilay Hanlığı
B) Çağatay Hanlığı
C) İlhanlı Devleti
D) Altınorda Devleti
E) Timur Devleti
Evrensel iletişim Yayınları -
9
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
26. Moğol İmparatorluğu dağılınca İran'da kuru- lan ve Türk - İslam dünyasını yakinen etkile- yen Moğol kolu aşağıdakilerden hangisidir? A) Kubilay Hanlığı B) Çağatay Hanlığı C) İlhanlı Devleti D) Altınorda Devleti E) Timur Devleti Evrensel iletişim Yayınları - 9
NO
4347
AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI YANITLAYINI
1- Köklü ailelerin iktidarı paylaşma döne mine son veren Fatih Sultan
Mehmet, veziriazamlık ve yeniçeri ağalığı gibi kurumlara, kendine bağlı
kişileri getirmiştir. Bu uygulamalarla aşağıdakilerden hangisine
ulaşılmak istenmiştir?
A) Saltanat mücadelelerine son vermek
B) Yetenekli kişileri göreve getirmek
C) Merkezî otoriteyi güçlendirmek
D) Devlete yeni müesseseler kazandırmak
E) İdari ve askerî yetkileri belirlemek
7.
E
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
NO 4347 AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI YANITLAYINI 1- Köklü ailelerin iktidarı paylaşma döne mine son veren Fatih Sultan Mehmet, veziriazamlık ve yeniçeri ağalığı gibi kurumlara, kendine bağlı kişileri getirmiştir. Bu uygulamalarla aşağıdakilerden hangisine ulaşılmak istenmiştir? A) Saltanat mücadelelerine son vermek B) Yetenekli kişileri göreve getirmek C) Merkezî otoriteyi güçlendirmek D) Devlete yeni müesseseler kazandırmak E) İdari ve askerî yetkileri belirlemek 7. E
7. Doğu Roma İmparatorluğu ile Avrupa Hun Devleti arasında
? imzalanan Margus Antlaşması'nın maddeleri şunlardır.
a
Doğu Roma İmparatorluğu, ülkesinden kaçan Hun-
lara sığılma hakkı vermeyecek, daha önce sığınmış
olanları da lade edecektir.
Doğu Roma İmparatorluğu, Hunların elinde bulunan
Romalı mülteciler ve esirlerin kendisine iadesi için kişi
başına skiz altın fidye ödeyecektir.
Doğu Roma İmparatorluğu, Hunların savaş hâlinde
olduğu kavimlerle ittifak yapmayacaktır.
İki taraf arasındaki ticari faaliyetler belirli sınır kasa-
balarında eşit şartlarda devam edecektir.
●
Doğu Roma İmparatorluğu'nun Avrupa Hun Devleti'ne
ödediği vergi iki katına çıkarılacaktır.
Buna göre Margus Antlaşması'nın Doğu Roma İm-
paratorluğu'nu aşağıdaki alanlardan hangisinde olum-
suz etkilediği söylenemez?
a
A) Ekonomi
B Siyasi itibar
C) Bağımsızlı
D) İnanç özgürlüğü
12
E) Ticari serbestlik
10. Avrupa
bir yer
cadel
rak
Jokette
Vari
han
A)
B)
C
11
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
7. Doğu Roma İmparatorluğu ile Avrupa Hun Devleti arasında ? imzalanan Margus Antlaşması'nın maddeleri şunlardır. a Doğu Roma İmparatorluğu, ülkesinden kaçan Hun- lara sığılma hakkı vermeyecek, daha önce sığınmış olanları da lade edecektir. Doğu Roma İmparatorluğu, Hunların elinde bulunan Romalı mülteciler ve esirlerin kendisine iadesi için kişi başına skiz altın fidye ödeyecektir. Doğu Roma İmparatorluğu, Hunların savaş hâlinde olduğu kavimlerle ittifak yapmayacaktır. İki taraf arasındaki ticari faaliyetler belirli sınır kasa- balarında eşit şartlarda devam edecektir. ● Doğu Roma İmparatorluğu'nun Avrupa Hun Devleti'ne ödediği vergi iki katına çıkarılacaktır. Buna göre Margus Antlaşması'nın Doğu Roma İm- paratorluğu'nu aşağıdaki alanlardan hangisinde olum- suz etkilediği söylenemez? a A) Ekonomi B Siyasi itibar C) Bağımsızlı D) İnanç özgürlüğü 12 E) Ticari serbestlik 10. Avrupa bir yer cadel rak Jokette Vari han A) B) C 11
AYTITO
Anadolu
32.
• Erzurum
• Nazilli
Balıkesir
Alaşehir
Pozanti
Kongreleri
Kongreni
urged
Kongreen
A)
Yukarıdaki kesişim kümesinde Sivas Kongresi'nin yer
almasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Halkın istekleri doğrultusunda kararlar alınması
B) İtilaf Devletlerine ve işgallere tepki gösterilmesi
Tüm ülkeyi kapsayıcı nitelikte kararlar alınması
DX Alınan kararların belirli çevreleri rahatsız etmesi
Asker ve sivil üyelerin katılımıyla toplanması
E)
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
AYTITO Anadolu 32. • Erzurum • Nazilli Balıkesir Alaşehir Pozanti Kongreleri Kongreni urged Kongreen A) Yukarıdaki kesişim kümesinde Sivas Kongresi'nin yer almasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Halkın istekleri doğrultusunda kararlar alınması B) İtilaf Devletlerine ve işgallere tepki gösterilmesi Tüm ülkeyi kapsayıcı nitelikte kararlar alınması DX Alınan kararların belirli çevreleri rahatsız etmesi Asker ve sivil üyelerin katılımıyla toplanması E)
benimhocam TEST24
wooh
ru Bankası
10. I. Nizamiye Medreselerinin kurulması
1.
II. Ani Kalesi'nin alınması
III. Katvan Savaşı'nın yapılması
IV. Anadolu'da Beyliklerin temellerinin atılması
V. Nizamülmük'ün vezirliğe getirilmesi
Büyük Selçuklu Devleti sultanı Alp Arslan Dönemi ile
ilgili proje ödevi hazırlayan Ahmet yukarıda verilen bilgi-
lerden hangisini ödevinde kullanamaz?
A) I B) II
C) III D) IV
E) V
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
benimhocam TEST24 wooh ru Bankası 10. I. Nizamiye Medreselerinin kurulması 1. II. Ani Kalesi'nin alınması III. Katvan Savaşı'nın yapılması IV. Anadolu'da Beyliklerin temellerinin atılması V. Nizamülmük'ün vezirliğe getirilmesi Büyük Selçuklu Devleti sultanı Alp Arslan Dönemi ile ilgili proje ödevi hazırlayan Ahmet yukarıda verilen bilgi- lerden hangisini ödevinde kullanamaz? A) I B) II C) III D) IV E) V
6.
ÜNİTE DEĞE
A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başında (D), yanlış olanların başına (V) yazınız.
Yanlış cümlelerin doğrularını altlarındaki satırlara yazınız.
1. (D) Saltanatın kaldırılması cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda atılmış bir adımdır.
2.
(Y) Turk Medeni Kanunu ile miras paylaşımında erkeğin payı arttırıldı.
3. ( ) Erkân-ı Harbiye Vekâleti kaldırılarak ordu yönetimi Genelkurmay Başkanlığına bırakıldı.
4. ( ) Türkler İslamiyet'in kabulünden sonra Arap alfabesini kullanmaya başladılar.
5. ( ) Halkın yeni harfleri öğrenmesini sağlamak için Millet Mektepleri açıldı.
6.( ) Türk Tarih Kurumu tarih alanında çalışmalara öncülük etmesi için kuruldu.
7. ( ) Ülkemiz ilk olimpiyat madalyalarını 1924 olimpiyatlarında aldı.
8. ( ) 1935 yılında hafta sonu tatili Cuma gününden cumartesi gününe alındı.
9. ( ) 1924 Anayasası ile limanlarımızda gemi işletme hakkı Türk denizcilerine tanındı.
10. () Erzurum Kongresi'nde Türkiye'nin gelecekteki ekonomik hedefleri belirlendi.
11.( ) 1925'te çiftçilerden alınan aşar vergisi kaldırıldı.
********
12. ( ) Salgın hastalıklara karşı aşı üretmek için numune hastaneleri kuruldu.
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
6. ÜNİTE DEĞE A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başında (D), yanlış olanların başına (V) yazınız. Yanlış cümlelerin doğrularını altlarındaki satırlara yazınız. 1. (D) Saltanatın kaldırılması cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda atılmış bir adımdır. 2. (Y) Turk Medeni Kanunu ile miras paylaşımında erkeğin payı arttırıldı. 3. ( ) Erkân-ı Harbiye Vekâleti kaldırılarak ordu yönetimi Genelkurmay Başkanlığına bırakıldı. 4. ( ) Türkler İslamiyet'in kabulünden sonra Arap alfabesini kullanmaya başladılar. 5. ( ) Halkın yeni harfleri öğrenmesini sağlamak için Millet Mektepleri açıldı. 6.( ) Türk Tarih Kurumu tarih alanında çalışmalara öncülük etmesi için kuruldu. 7. ( ) Ülkemiz ilk olimpiyat madalyalarını 1924 olimpiyatlarında aldı. 8. ( ) 1935 yılında hafta sonu tatili Cuma gününden cumartesi gününe alındı. 9. ( ) 1924 Anayasası ile limanlarımızda gemi işletme hakkı Türk denizcilerine tanındı. 10. () Erzurum Kongresi'nde Türkiye'nin gelecekteki ekonomik hedefleri belirlendi. 11.( ) 1925'te çiftçilerden alınan aşar vergisi kaldırıldı. ******** 12. ( ) Salgın hastalıklara karşı aşı üretmek için numune hastaneleri kuruldu.
Kırım dini açıdan Halifeye bağlı
un olacak.
Rusya, Karadeniz'de donanma ve
ticaret gemisi bulundurabilecek.
Ruslar, İstanbul'da daimi elçilik bu-
lundurabilecek.
Rusya, Osmanlı ülkesindeki Orto-
doksların haklarını koruyacak.
Osmanlı ile Rusya arasında 1774'de
imzalanan Küçük Kaynarca Ant-
laşmasının verilen maddelerine ba-
kılarak hangisine ulaşılamaz?
A) Rusya siyasi hak elde etmiştir.
B) Rusya, Osmanlı İçişlerine karışma
fırsatı bulmuştur.
C) Karadeniz tarafsız hale getirilmiş-
tir.
D) Halifelik siyasi olarak kullanılmıştır.
E) Rusya'nın Akdeniz'e inmesi engel-
lenmiştir.
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
Kırım dini açıdan Halifeye bağlı un olacak. Rusya, Karadeniz'de donanma ve ticaret gemisi bulundurabilecek. Ruslar, İstanbul'da daimi elçilik bu- lundurabilecek. Rusya, Osmanlı ülkesindeki Orto- doksların haklarını koruyacak. Osmanlı ile Rusya arasında 1774'de imzalanan Küçük Kaynarca Ant- laşmasının verilen maddelerine ba- kılarak hangisine ulaşılamaz? A) Rusya siyasi hak elde etmiştir. B) Rusya, Osmanlı İçişlerine karışma fırsatı bulmuştur. C) Karadeniz tarafsız hale getirilmiş- tir. D) Halifelik siyasi olarak kullanılmıştır. E) Rusya'nın Akdeniz'e inmesi engel- lenmiştir.
12. Haçlı seferleri sırasında,
Urfa ve Antakya'da kontluklar kurulması
Xo
un
başkentin İznik'ten Konya'ya taşınması
III. Kudüs'ün Hıristiyanların eline geçmesi
gibi gelişmelerinden hangileri Avrupa feodal yapılanmasi-
nin doğuya taşındıginin Kamtichr?
Cine il
B) Yalnız
A) Yalnız!
FM1, ve
D) II ve III
♡
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
12. Haçlı seferleri sırasında, Urfa ve Antakya'da kontluklar kurulması Xo un başkentin İznik'ten Konya'ya taşınması III. Kudüs'ün Hıristiyanların eline geçmesi gibi gelişmelerinden hangileri Avrupa feodal yapılanmasi- nin doğuya taşındıginin Kamtichr? Cine il B) Yalnız A) Yalnız! FM1, ve D) II ve III ♡
28.
Fetih
İskân
Anadolu Türk siyasi
birliği sağlama
Haçlılarla mücadele
Tabloda verilen kavramlarla Osmanlı Devleti'nde
yaşanan aşağıdaki gelişmeler ilişkilendirildiğinde
hangi seçenek boşta kalır?
A) 1302 Koyunhisar Savaşı'nın yaşanması
B) 1364 Sırpsındığı Savaşı'nın yaşanması
C) 1371 Çirmen Savaşı'nın yaşanması
(A
D) 1402 Ankara Savaşı'nın yaşanması
soupuoio
E) Karesioğulları'nın ele geçirilmesi
alinghagi nin'leegsta aoibnoM
hn
BUM (3
tud
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
28. Fetih İskân Anadolu Türk siyasi birliği sağlama Haçlılarla mücadele Tabloda verilen kavramlarla Osmanlı Devleti'nde yaşanan aşağıdaki gelişmeler ilişkilendirildiğinde hangi seçenek boşta kalır? A) 1302 Koyunhisar Savaşı'nın yaşanması B) 1364 Sırpsındığı Savaşı'nın yaşanması C) 1371 Çirmen Savaşı'nın yaşanması (A D) 1402 Ankara Savaşı'nın yaşanması soupuoio E) Karesioğulları'nın ele geçirilmesi alinghagi nin'leegsta aoibnoM hn BUM (3 tud
tanesint yoging
geltim ve
1. istanbul un
fethinin
sebeplerinden
bizansin osmanlı şehzadelerini ve anabol belliklerini osmanliga
7
cars, kiskirtas
2 bilangin aurupo Devletlerini osmanliga tarsi tirkistorante mucho
of Dulos totumas
In Asporobli boxhetora
agun
kelimeleri yerlestimg.
Fatih pmannah
Hison yopila
Osmanh da pisel yar yana
sanaster.
* Osmon. podchlanndan
Kanuni
Sultan Sukeynon,
Moh
lasi ile
slirter
(yazmatr.
-oton,
Osmanli do
islerinden sorumly
divan yerler
& Osmont
Devleti noe
vezirioz sora sings scerisinde
ger
sininen
8. tagadaki soruları Dogon (A), Yanka wy) olanok
kurumlan aroundeden
Inermill
( ) Medreseler
Ormanli
plom
eline
Comohlann
lle Aumpol,
C I ipek yolu hakimiyetinin
peamery
baslamistin
Devletter yeni
ticaret yollar
aramaya
colismolan
le in kogamator.
() Aksemseddin,
sam toplannin
kullanman Aumpo da
C.
istanbul'un fethinde
feaoblite regiming yıkılmasin soglomstr.
( Osmanli- Memlük
lliptileri Orhan Gog dineminde bulmusan
tip olanındaki
Tarih
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
tanesint yoging geltim ve 1. istanbul un fethinin sebeplerinden bizansin osmanlı şehzadelerini ve anabol belliklerini osmanliga 7 cars, kiskirtas 2 bilangin aurupo Devletlerini osmanliga tarsi tirkistorante mucho of Dulos totumas In Asporobli boxhetora agun kelimeleri yerlestimg. Fatih pmannah Hison yopila Osmanh da pisel yar yana sanaster. * Osmon. podchlanndan Kanuni Sultan Sukeynon, Moh lasi ile slirter (yazmatr. -oton, Osmanli do islerinden sorumly divan yerler & Osmont Devleti noe vezirioz sora sings scerisinde ger sininen 8. tagadaki soruları Dogon (A), Yanka wy) olanok kurumlan aroundeden Inermill ( ) Medreseler Ormanli plom eline Comohlann lle Aumpol, C I ipek yolu hakimiyetinin peamery baslamistin Devletter yeni ticaret yollar aramaya colismolan le in kogamator. () Aksemseddin, sam toplannin kullanman Aumpo da C. istanbul'un fethinde feaoblite regiming yıkılmasin soglomstr. ( Osmanli- Memlük lliptileri Orhan Gog dineminde bulmusan tip olanındaki