Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler Soruları

3. Atatürk Dönemi'nde gerçekleştirilen,
Türk Medeni Kanunu'nun kabulü,
Aşar vergisinin kaldırılması,
Soyadı Kanunu'nun çıkarılması
inkılaplarının Atatürk ilkelerinden hangisiyle
ortak bir ilgisi olduğu söylenebilir?
B) Cumhuriyetçilik
DDevletçilik
A) Laiklik
C) Halkçılık
8. SINIFTAN S SINIE
Tarih
Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler
3. Atatürk Dönemi'nde gerçekleştirilen, Türk Medeni Kanunu'nun kabulü, Aşar vergisinin kaldırılması, Soyadı Kanunu'nun çıkarılması inkılaplarının Atatürk ilkelerinden hangisiyle ortak bir ilgisi olduğu söylenebilir? B) Cumhuriyetçilik DDevletçilik A) Laiklik C) Halkçılık 8. SINIFTAN S SINIE
5.
7
Lozan Konferansı'na katılan devletler yeni Türk
Devleti'nden azınlık haklarının verilip verilmediğinin
İtilaf Devletleri tarafından denetlenmesini istemişlerdir.
Bu durumun yeni Türk Devleti açısından;
I. sosyal devlet,
II. hukukun üstünlüğü,
III. bağımsız devlet
anlayışlarından hangilerine açıkça aykırı olduğu
savunulabilir?
A) Yalnız!
C) Yalnız III
B) Yalnız
D) I ve It
E) I ve III
Tarih
Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler
5. 7 Lozan Konferansı'na katılan devletler yeni Türk Devleti'nden azınlık haklarının verilip verilmediğinin İtilaf Devletleri tarafından denetlenmesini istemişlerdir. Bu durumun yeni Türk Devleti açısından; I. sosyal devlet, II. hukukun üstünlüğü, III. bağımsız devlet anlayışlarından hangilerine açıkça aykırı olduğu savunulabilir? A) Yalnız! C) Yalnız III B) Yalnız D) I ve It E) I ve III
5.
Osmanlı Devleti'nde şeri hukuk yanında örfi hukuk da
uygulanmaktaydı. Azınlıkların ilişkilerinde kendi dinî
kuralları geçerliydi.
Testokul
Aşağıdakilerden hangisiyle bu uygulamaya son
verilmiştir?
At Azınlıklara okul açma izni verilmesiyle
By Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
er Aşar vergisinin yürürlükten kaldırılmasıyla
D) Ülkede hukuk birliğinin sağlanmasıyla
1
E) Azınlıkların Türkiye'nin vatandaşları kabul edilmesiyle
1
3
Tarih
Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler
5. Osmanlı Devleti'nde şeri hukuk yanında örfi hukuk da uygulanmaktaydı. Azınlıkların ilişkilerinde kendi dinî kuralları geçerliydi. Testokul Aşağıdakilerden hangisiyle bu uygulamaya son verilmiştir? At Azınlıklara okul açma izni verilmesiyle By Cumhuriyetin ilan edilmesiyle er Aşar vergisinin yürürlükten kaldırılmasıyla D) Ülkede hukuk birliğinin sağlanmasıyla 1 E) Azınlıkların Türkiye'nin vatandaşları kabul edilmesiyle 1 3
5. Cumhuriyet Dönemi'nde;
I. Medeni Kanun'un kabul edilmesi,
W. tekke ve zaviyelerin kapatılması,
IH. Yeni ölçü ve tartı birimlerinin kabul edilmesi
gelişmelerine bakıldığında bu uygulamalardan hangi-
leriyle laiklik anlayışının pekiştirilmek istendiği
söylenebilir?
Al Yalnız
B) Yalnız
C) Yalnız III
D) I vel
E) H ve III
12
Tarih
Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler
5. Cumhuriyet Dönemi'nde; I. Medeni Kanun'un kabul edilmesi, W. tekke ve zaviyelerin kapatılması, IH. Yeni ölçü ve tartı birimlerinin kabul edilmesi gelişmelerine bakıldığında bu uygulamalardan hangi- leriyle laiklik anlayışının pekiştirilmek istendiği söylenebilir? Al Yalnız B) Yalnız C) Yalnız III D) I vel E) H ve III 12
4.
İsviçreli Profesör Hans Leeman, Türkiye'deki yenilikler ko-
nusunda yazdığı bir makalede, "İsviçre Kanunu'nda mülk
müşterekliğine karşılık Türk Yasası'nın mülk ayrılığı ilkesi-
ni getirmesi, İsviçre'den üstünlük ve Avrupa'daki kadın öz-
gürlüğü idealine ulaşma amacına yöneliktir." demiştir.
Bu makalede aşağıdaki kanunların hangisinden söz
edildiği söylenebilir?
A) Kabotaj Kanunu
B) Medeni Kanun
C) Ticaret Kanunu
D) Soyadı Kanunu
E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Tarih
Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler
4. İsviçreli Profesör Hans Leeman, Türkiye'deki yenilikler ko- nusunda yazdığı bir makalede, "İsviçre Kanunu'nda mülk müşterekliğine karşılık Türk Yasası'nın mülk ayrılığı ilkesi- ni getirmesi, İsviçre'den üstünlük ve Avrupa'daki kadın öz- gürlüğü idealine ulaşma amacına yöneliktir." demiştir. Bu makalede aşağıdaki kanunların hangisinden söz edildiği söylenebilir? A) Kabotaj Kanunu B) Medeni Kanun C) Ticaret Kanunu D) Soyadı Kanunu E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
2022-KPSS ÖN LİSANS/GK
21 1926 Türk Medeni Kanunu ile yetkileri kısıtla-
nan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
23. 916 yil kilises
nilan, 1935'te
dakilerden ha
A) Adalet Nazırlığı
B) Diyanet İşleri Başkanlığı
A) Aya Irini
C) Fener Rum Patrikhanesi
B) Süleyma
C) Ayasofy
D) Merye
D) Maarif Nazırlığı
E) Genelkurmay Başkanlığı
E) Kuşkc
ncilik
Tarih
Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler
2022-KPSS ÖN LİSANS/GK 21 1926 Türk Medeni Kanunu ile yetkileri kısıtla- nan kurum aşağıdakilerden hangisidir? 23. 916 yil kilises nilan, 1935'te dakilerden ha A) Adalet Nazırlığı B) Diyanet İşleri Başkanlığı A) Aya Irini C) Fener Rum Patrikhanesi B) Süleyma C) Ayasofy D) Merye D) Maarif Nazırlığı E) Genelkurmay Başkanlığı E) Kuşkc ncilik
3. Cumhuriyet Dönemi'nde;
I. Medeni Kanun'un kabul edilmesi,
II. tekke ve zaviyelerin kapatılması,
III. Yeni ölçü ve tartı birimlerinin kabul edilmesi
gelişmelerine bakıldığında bu uygulamalardan hangi-
leriyle laiklik anlayışının pekiştirilmek istendiği
söylenebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) Il ve III
gy
12
Tarih
Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler
3. Cumhuriyet Dönemi'nde; I. Medeni Kanun'un kabul edilmesi, II. tekke ve zaviyelerin kapatılması, III. Yeni ölçü ve tartı birimlerinin kabul edilmesi gelişmelerine bakıldığında bu uygulamalardan hangi- leriyle laiklik anlayışının pekiştirilmek istendiği söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) Il ve III gy 12
5. Cumhuriyet Dönemi'nde;
I. Medeni Kanun'un kabul edilmesi,
II. tekke ve zaviyelerin kapatılması,
III. Yeni ölçü ve tartı birimlerinin kabul edilmesi
gelişmelerine bakıldığında bu uygulamalardan hangi-
leriyle laiklik anlayışının pekiştirilmek istendiği
söylenebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
12
Tarih
Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler
5. Cumhuriyet Dönemi'nde; I. Medeni Kanun'un kabul edilmesi, II. tekke ve zaviyelerin kapatılması, III. Yeni ölçü ve tartı birimlerinin kabul edilmesi gelişmelerine bakıldığında bu uygulamalardan hangi- leriyle laiklik anlayışının pekiştirilmek istendiği söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 12
İNKILAPI
TEST
47
asiria
1.
Yeni Türk devletinde çağdaş hukuku oluşturmak için
bazı Avrupa ülkelerinin hukuk sistemi Türk toplum ya-
pisina uyarlanarak yeni kanunlar oluşturulmuştur.
Buna göre aşağıda verilen Avrupa ülkesi yararla-
nilan kanun eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Ülke
Kanun
idare hukuku
Deniz ticaret Kanunu
A) Fransa
B) Almanya
C) Italya
D) İsviçre
E) Ingiltere
Ceza Kanunu
Icra ve iflas hukuku
Medeni Kanun
2. Evlenme yalnız erkeğin değil, kadının da onayı
alınarak gerçekleşecek ve ailede kadın ile erkeğin
hakları eşit olacak.
• Mirastan pay alma ve mahkemelerde tanıklık yap-
ma konularında kadınlar erkeklerle eşit olacak.
Kadınların istediği alanda eğitim alma, erkeklerle
aynı işlerde çalışma ve eşit ücret alma hakkı olacak.
Yukarıda verilen Türk Medeni Kanu-nu'nun bazı
maddelerine om
Tarih
Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler
İNKILAPI TEST 47 asiria 1. Yeni Türk devletinde çağdaş hukuku oluşturmak için bazı Avrupa ülkelerinin hukuk sistemi Türk toplum ya- pisina uyarlanarak yeni kanunlar oluşturulmuştur. Buna göre aşağıda verilen Avrupa ülkesi yararla- nilan kanun eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Ülke Kanun idare hukuku Deniz ticaret Kanunu A) Fransa B) Almanya C) Italya D) İsviçre E) Ingiltere Ceza Kanunu Icra ve iflas hukuku Medeni Kanun 2. Evlenme yalnız erkeğin değil, kadının da onayı alınarak gerçekleşecek ve ailede kadın ile erkeğin hakları eşit olacak. • Mirastan pay alma ve mahkemelerde tanıklık yap- ma konularında kadınlar erkeklerle eşit olacak. Kadınların istediği alanda eğitim alma, erkeklerle aynı işlerde çalışma ve eşit ücret alma hakkı olacak. Yukarıda verilen Türk Medeni Kanu-nu'nun bazı maddelerine om
TYT - Sosyal Bilimler Testi
7.
Eroz
topra
5. t Ankara'nın başkent olması
H. Saltanatın kaldırılması
ve
gibi
III. Şapka Kanunu
IV. Halifeliğin kaldırılması
V. Medeni Kanun'un kabulü
Bu
le
1.
Yukarıda verilenlerden hangileri Yeni Türk devletinin siya-
si alanda yaptığı inkılaplardan biri değildir?
1
A) Yalniz
B) Yalnız IIT
C) Lve TV
D) I ve IV
E HI ve v
Tarih
Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler
TYT - Sosyal Bilimler Testi 7. Eroz topra 5. t Ankara'nın başkent olması H. Saltanatın kaldırılması ve gibi III. Şapka Kanunu IV. Halifeliğin kaldırılması V. Medeni Kanun'un kabulü Bu le 1. Yukarıda verilenlerden hangileri Yeni Türk devletinin siya- si alanda yaptığı inkılaplardan biri değildir? 1 A) Yalniz B) Yalnız IIT C) Lve TV D) I ve IV E HI ve v
6.
4.
Atatürk, Milli Mücadele'ye milli iradenin esas alınması
ilkesiyle başlamıştır.
Amasya Genelgesi'nde “Milletin bağımsızlığını,
yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır."
Erzurum Kongresi'nde “Kuva-yi Millîye'yi etkin ve
millî iradeyi egemen kılmak esastır."
Büyük Millet Meclisinin açılışında “Büyük Millet
Meclisinin üstünde bir güç yoktur.” kararları ile millî
egemenlik ilkesi vurgulanmıştır.
Buna göre Atatürk Dönemi'nde;
1. saltanatın kaldırılması,
II. cumhuriyetin ilan edilmesi,
III. kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
X
inkılaplarından hangileri ülke yönetiminde millî ira-
deyi egemen kılmak amacıyla yapılmıştır?
A) Yalnız
B) Yalnız II
ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
SONUÇ
YAYINLARI
Tarih
Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler
6. 4. Atatürk, Milli Mücadele'ye milli iradenin esas alınması ilkesiyle başlamıştır. Amasya Genelgesi'nde “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." Erzurum Kongresi'nde “Kuva-yi Millîye'yi etkin ve millî iradeyi egemen kılmak esastır." Büyük Millet Meclisinin açılışında “Büyük Millet Meclisinin üstünde bir güç yoktur.” kararları ile millî egemenlik ilkesi vurgulanmıştır. Buna göre Atatürk Dönemi'nde; 1. saltanatın kaldırılması, II. cumhuriyetin ilan edilmesi, III. kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi X inkılaplarından hangileri ülke yönetiminde millî ira- deyi egemen kılmak amacıyla yapılmıştır? A) Yalnız B) Yalnız II ve II D) I ve III E) I, II ve III SONUÇ YAYINLARI
TYT/Sosyal Bilimler
5. Üçüncü Dönem Istiklal Mahkemeleri, Cumhuriyetin
ilanından sonra basında hilofoti destekleyen yazılar
çıkması üzerine 8 Aralık 1923'te İstanbul'da
kurulmustur.
Buna göre, Üçüncü Dönem İstiklal Mahkemelerinin
kurulmasıyla aşağıdakilerden hangisinin
amaçlandığı savunulabilir?
A) Hukuk birliğini sağlamak
B) Asker kaçaklarını cezalandırmak
C) Anayasal yönetime geçişi sağlamak
D) Yönetimdeki ikilikleri sona erdirmek
Inkılaplara karşı oluşabilecek tepkileri engellemek
Tarih
Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler
TYT/Sosyal Bilimler 5. Üçüncü Dönem Istiklal Mahkemeleri, Cumhuriyetin ilanından sonra basında hilofoti destekleyen yazılar çıkması üzerine 8 Aralık 1923'te İstanbul'da kurulmustur. Buna göre, Üçüncü Dönem İstiklal Mahkemelerinin kurulmasıyla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulabilir? A) Hukuk birliğini sağlamak B) Asker kaçaklarını cezalandırmak C) Anayasal yönetime geçişi sağlamak D) Yönetimdeki ikilikleri sona erdirmek Inkılaplara karşı oluşabilecek tepkileri engellemek
A
Sosyal Bilimler
5. Osmanlı Devleti'nde şer'i (dini) ve örfi (geleneksel) hukuk
kurallarına dayanan bir hukuk sistemi oluşturulmuştu.
Müslümanlar İslam hukukuna, gayrimüslimler ise sosyal
düzenlerinde kendi dinî hukuklarına bağlıydılar. Ayrıca ül-
kedeki yabancılara da kapitülasyonlarla hukuki bir ayrıca-
lik tanınmıştı. Tüm bu farklı hukuk sistemlerinin aynı anda
geçerli olması ülkedeki hukuk birliğini bozmaktaydı.
Osmanlı'da görülen bu sorun Cumhuriyet Dönemi'nde-
ki hangi düzenleme ile çozüme kavuşturulmuştur?
A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması
B) Hardnkılabı ile ilgili kanun çıkarılması
C) Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi
D) Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması
5) Turk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi
MIRAY YAYINLARI
6.
Gediz/ Nehri, Anadolu'dan Ege Denizi'ne dökülen Büyük
Menderes Nehri'nden sonra ikinci büyük akarsudur.
8.
Tarih
Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişimler
A Sosyal Bilimler 5. Osmanlı Devleti'nde şer'i (dini) ve örfi (geleneksel) hukuk kurallarına dayanan bir hukuk sistemi oluşturulmuştu. Müslümanlar İslam hukukuna, gayrimüslimler ise sosyal düzenlerinde kendi dinî hukuklarına bağlıydılar. Ayrıca ül- kedeki yabancılara da kapitülasyonlarla hukuki bir ayrıca- lik tanınmıştı. Tüm bu farklı hukuk sistemlerinin aynı anda geçerli olması ülkedeki hukuk birliğini bozmaktaydı. Osmanlı'da görülen bu sorun Cumhuriyet Dönemi'nde- ki hangi düzenleme ile çozüme kavuşturulmuştur? A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması B) Hardnkılabı ile ilgili kanun çıkarılması C) Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi D) Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması 5) Turk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi MIRAY YAYINLARI 6. Gediz/ Nehri, Anadolu'dan Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri'nden sonra ikinci büyük akarsudur. 8.
1