Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Soruları

. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşnda iç işlerine karışılması-
nı istememiş, başka ülkelerinde iç işlerine karışmama-
yı ilke olarak benimsemiştir.
Buna göre Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasında;
bağımsızlık,
mütekabiliyet, uluslararası eşitlik
III. çağdaşlık,
anlayışlarından hangilerinin etkili olduğu söylene
bilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız H
E) tt ve HI
C) I ve II
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşnda iç işlerine karışılması- nı istememiş, başka ülkelerinde iç işlerine karışmama- yı ilke olarak benimsemiştir. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasında; bağımsızlık, mütekabiliyet, uluslararası eşitlik III. çağdaşlık, anlayışlarından hangilerinin etkili olduğu söylene bilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız H E) tt ve HI C) I ve II
ÜNİTE 15
1. Türkiye dış politikada, webblebi set 4. Aşa
A
yabancı okullar,
de
II.
Boğazlar, en
rul
III. nüfus mübadelesi
konularından hangilerinin, uluslararası bir
sorun niteliği kazanmasını engellediği savu-
nulabilir?
A) Yalnız I
ninialpred
2
ad cou
lits en'nsinA
8322 (8
6vl6ti (a
D) I ve Il
nsxis@
en
vas
dör
Ani
B) Yalnız II
sbry
ob slaby
ATATÜRK DÖNEMİ
E) I, II ve III
M.Ke
08A (3
MignLa
D
C) Yalnız III E)
le Birinci Beş Yıllık Kalkın-
lanması aşağıdaki devlet-
en etkilenildiğinin göster-
mureciysiol
A)
B)
C)
PO
5.
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
ÜNİTE 15 1. Türkiye dış politikada, webblebi set 4. Aşa A yabancı okullar, de II. Boğazlar, en rul III. nüfus mübadelesi konularından hangilerinin, uluslararası bir sorun niteliği kazanmasını engellediği savu- nulabilir? A) Yalnız I ninialpred 2 ad cou lits en'nsinA 8322 (8 6vl6ti (a D) I ve Il nsxis@ en vas dör Ani B) Yalnız II sbry ob slaby ATATÜRK DÖNEMİ E) I, II ve III M.Ke 08A (3 MignLa D C) Yalnız III E) le Birinci Beş Yıllık Kalkın- lanması aşağıdaki devlet- en etkilenildiğinin göster- mureciysiol A) B) C) PO 5.
yö-
11
6.
1930'lu yıllarda Milletler Cemiyeti'nin, İtalya ve
Almanya'nın yayılmacı politikalarını önlemede ye-
tersiz kalması Türkiye'yi;
1. Boğazlarla ilgili hakimiyetini kısıtlayıcı maddele-
ri değiştirtme,
II. komşu ülkelerle ittifak antlaşmaları yapma,
III. ekonomik faaliyetleri yabancı sermayeye dayan-
dırma
politikalarından hangilerine yöneltmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
O
C) I ve II
O
O
205
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
yö- 11 6. 1930'lu yıllarda Milletler Cemiyeti'nin, İtalya ve Almanya'nın yayılmacı politikalarını önlemede ye- tersiz kalması Türkiye'yi; 1. Boğazlarla ilgili hakimiyetini kısıtlayıcı maddele- ri değiştirtme, II. komşu ülkelerle ittifak antlaşmaları yapma, III. ekonomik faaliyetleri yabancı sermayeye dayan- dırma politikalarından hangilerine yöneltmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III O C) I ve II O O 205
2022 KPSS Lisans. Genel Kültür,
。
24. Aşağıdaki devletlerden hangisi diğer dev-
letlerle olan sınır problemlerini çözdükten
sonra Sadabad Paktı'na katılma kararı almış-
tır?
A) Irak
B) Iran
D) Afganistan
/
E) Suriye
Türkiye
27.
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
2022 KPSS Lisans. Genel Kültür, 。 24. Aşağıdaki devletlerden hangisi diğer dev- letlerle olan sınır problemlerini çözdükten sonra Sadabad Paktı'na katılma kararı almış- tır? A) Irak B) Iran D) Afganistan / E) Suriye Türkiye 27.
7. İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile ilgili aşağıda ve-
rilen özelliklerden hangisi yanlıştır?
A) 1914 yılında Fransa ve ABD iş birliği ile hizmete açıl-
mıştır.
B) Dünyanın en işlek su yolları arasında yer alır.
C) Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin deniz ticaretinde kul-
landığı en önemli su yollarıdır.
D) Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayırır.
E) Petrol taşıyan gemilerin kontrolsüz geçişi boğazların
güvenliğini tehlikeye sokmaktadır.
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
7. İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile ilgili aşağıda ve- rilen özelliklerden hangisi yanlıştır? A) 1914 yılında Fransa ve ABD iş birliği ile hizmete açıl- mıştır. B) Dünyanın en işlek su yolları arasında yer alır. C) Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin deniz ticaretinde kul- landığı en önemli su yollarıdır. D) Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayırır. E) Petrol taşıyan gemilerin kontrolsüz geçişi boğazların güvenliğini tehlikeye sokmaktadır.
a-
7. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Hatay sorununun
uluslararası platformda çözülerek sonuca gidilme-
sine doğrudan katkı sağlamıştır?
100
A) Yurtta sulh, cihanda sulh politikasının izlenmesi
B) Gerçekçi hedefler üzerinde durulması
C) Hatay parlamentosunun Türkiye ile birleşme kararı
alması
D) Türkiye'nin sorunu Milletler Cemiyetine taşıması
E) Misakımilli sınırlarına önem verilmesi
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
a- 7. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Hatay sorununun uluslararası platformda çözülerek sonuca gidilme- sine doğrudan katkı sağlamıştır? 100 A) Yurtta sulh, cihanda sulh politikasının izlenmesi B) Gerçekçi hedefler üzerinde durulması C) Hatay parlamentosunun Türkiye ile birleşme kararı alması D) Türkiye'nin sorunu Milletler Cemiyetine taşıması E) Misakımilli sınırlarına önem verilmesi
KPSS
TARIH
TEST-
Atatürk Dönemi Dış Politika
Lozan Antlaşması'ndan sonra Türk-Yunan iliş-
kilerinde sorun olmaya devam eden, 1926
Atina Antlaşması'yla bir kısmı çözümlenen
ancak Ankara'da 1930 Dostluk Antlaşması'yla
tam çözüme ulaşan konu aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Kibris
B) On iki Ada
C) Nüfus Mübadelesi
D) Yabancı okullar
E) Ege Adalarının silahlandırılması
4.
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
KPSS TARIH TEST- Atatürk Dönemi Dış Politika Lozan Antlaşması'ndan sonra Türk-Yunan iliş- kilerinde sorun olmaya devam eden, 1926 Atina Antlaşması'yla bir kısmı çözümlenen ancak Ankara'da 1930 Dostluk Antlaşması'yla tam çözüme ulaşan konu aşağıdakilerden han- gisidir? A) Kibris B) On iki Ada C) Nüfus Mübadelesi D) Yabancı okullar E) Ege Adalarının silahlandırılması 4.
1. Adana - Mersin demir yolu sorunu
II. Bozkurt Lotus Olayı
III. Yabancı Okullar Sorunu
Türkiye'nin
Fransa ile yaşadığı yukarıdaki
sorunlardan hangileri Milletlerarası Daimi
Adalet Divanında görüşülmüştür?
A) Yalnız +
B) Yalnız II
D)
DIT ve IIN
C) I ve II
-E) I ve H
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1. Adana - Mersin demir yolu sorunu II. Bozkurt Lotus Olayı III. Yabancı Okullar Sorunu Türkiye'nin Fransa ile yaşadığı yukarıdaki sorunlardan hangileri Milletlerarası Daimi Adalet Divanında görüşülmüştür? A) Yalnız + B) Yalnız II D) DIT ve IIN C) I ve II -E) I ve H
25. 20 Temmuz 1936'da imzalanan
Montreux (Montrö) Boğazlar Söz-
leşmesi için aşağıdakilerden hangisi
doğru değildir?
A) Isviçre'de düzenlenen konferans
sonucunda imzalanmıştır.
Konferansta İtalya Türkiye'yi des-
teklemiştir.
Imzanlanmasında dünyadaki yayıl-
macı politikalar etkili olmuştur.
D) Boğazlar Komisyonunun bütün
görev ve yetkileri Türk Devleti'ne
bırakılmıştır.
E) Türkiye, Boğazlar bölgesini si-
lahlandırarak Boğazlar'da askerî
kuvvet bulundurma hakkını elde
etmiştir.
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
25. 20 Temmuz 1936'da imzalanan Montreux (Montrö) Boğazlar Söz- leşmesi için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Isviçre'de düzenlenen konferans sonucunda imzalanmıştır. Konferansta İtalya Türkiye'yi des- teklemiştir. Imzanlanmasında dünyadaki yayıl- macı politikalar etkili olmuştur. D) Boğazlar Komisyonunun bütün görev ve yetkileri Türk Devleti'ne bırakılmıştır. E) Türkiye, Boğazlar bölgesini si- lahlandırarak Boğazlar'da askerî kuvvet bulundurma hakkını elde etmiştir.
23. Atatürk Dönemi'nde dış politikayla ilgili sorunlar-
dan hangisi, Türkiye'nin beklentisi doğrultusun-
da çözümlenmemiştir?
A Hatay sorunu
?
B) Yabancı okullar sorunu
C) Boğazlar sorunu
D) Musul sorunu
E) Dış borçlar sorunu
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
23. Atatürk Dönemi'nde dış politikayla ilgili sorunlar- dan hangisi, Türkiye'nin beklentisi doğrultusun- da çözümlenmemiştir? A Hatay sorunu ? B) Yabancı okullar sorunu C) Boğazlar sorunu D) Musul sorunu E) Dış borçlar sorunu
5.
Bulgaristan, Balkan ülkesi olmasına rağmen Balkan
Antantı'na girmemiştir.
Bulgaristan'ın, Balkan Antantı'na girmemesinde,
I. Romanya'dan Dobruca'yı almak istemesi,
II. Ege Denizi'ne inmeyi amaçlaması,
yeni bir savaşın Balkanlara sıçramasından endişe duy-
ması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
B) Yalnız II
C) Yalnız III
A) Yalnız I
D) I ve II
E) I, II ve III
(2010-KPSS)
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
5. Bulgaristan, Balkan ülkesi olmasına rağmen Balkan Antantı'na girmemiştir. Bulgaristan'ın, Balkan Antantı'na girmemesinde, I. Romanya'dan Dobruca'yı almak istemesi, II. Ege Denizi'ne inmeyi amaçlaması, yeni bir savaşın Balkanlara sıçramasından endişe duy- ması durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? B) Yalnız II C) Yalnız III A) Yalnız I D) I ve II E) I, II ve III (2010-KPSS)
Atatürk Dönemi Dış Politika ve Atatürk'ün Vefatı - |||
13. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti
hükûmetleri için bir sorun olmamıştır?
A) Türk-Yunan ilişkileri
B) Boğazlar
C)
Kapitülasyonlar
D) Hatay
E) Türkiye - Irak sınırı
16.
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Atatürk Dönemi Dış Politika ve Atatürk'ün Vefatı - ||| 13. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetleri için bir sorun olmamıştır? A) Türk-Yunan ilişkileri B) Boğazlar C) Kapitülasyonlar D) Hatay E) Türkiye - Irak sınırı 16.
9.
*O
Ordumuz Çanakkaleye tam 2 de, Mukavele
Karadeniz Boğazına da 3 de ayak bastı Nasıl
Cybede di ed imzalandı?
ga kotse maat we naklinista,
kayu gejs st
Görselde Montrö Boğazlar Sözleşmesi sonrasında yayınla-
nan bir gazete haberine yer verilmiştir. 1
Yukarıdaki görsel, bir tarih araştırmacısı için:
D) I ve III
de St
A arkeolojik kaynak,
II.kinci elden kaynak,
III. birinci elden kaynak
özelliklerinden hangilerine sahiptir?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
XEY
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
9. *O Ordumuz Çanakkaleye tam 2 de, Mukavele Karadeniz Boğazına da 3 de ayak bastı Nasıl Cybede di ed imzalandı? ga kotse maat we naklinista, kayu gejs st Görselde Montrö Boğazlar Sözleşmesi sonrasında yayınla- nan bir gazete haberine yer verilmiştir. 1 Yukarıdaki görsel, bir tarih araştırmacısı için: D) I ve III de St A arkeolojik kaynak, II.kinci elden kaynak, III. birinci elden kaynak özelliklerinden hangilerine sahiptir? A) Yalnızl B) Yalnız II XEY C) Yalnız III E) II ve III
ra-
da-
20. Musul Meselesi görüşüldüğü dönemde Türkiye
Cumhuriyetinde;
1.
Şeyh Sait İsyanı,
II. Paşalar Komplosu,
III. Menemen İsyanı
gibi gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı söy-
lenebilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
ra- da- 20. Musul Meselesi görüşüldüğü dönemde Türkiye Cumhuriyetinde; 1. Şeyh Sait İsyanı, II. Paşalar Komplosu, III. Menemen İsyanı gibi gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı söy- lenebilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız C) I ve II E) I, II ve III
68
2
6. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilk
on yılında kamu harcamalarının gerçekleştiği
alanlar itibarıyla ilk sırada yer almaktadır?
A) Devlet borçları
B) Savunma harcamaları
1932
C) Demir yolu harcamaları
Dj KİT'lerin kuruluş harcamaları
E Tarımsal krediler
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
68 2 6. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilk on yılında kamu harcamalarının gerçekleştiği alanlar itibarıyla ilk sırada yer almaktadır? A) Devlet borçları B) Savunma harcamaları 1932 C) Demir yolu harcamaları Dj KİT'lerin kuruluş harcamaları E Tarımsal krediler
YEDIIKLIM
24. Atatürk'ün "İnsan mensup olduğu mil-
letin varlığını ve saadetini düşündüğü
kadar bütün cihan milletlerinin huzur ve
refahını düşünmeli ve kendi milletinin sa-
adetine ne kadar kıymet veriyorsa bütün
dünya milletinin saadetine hizmet etme-
ye de elinden geldiği kadar çalışmalıdır."
ifadesiyle;
1. Nyon Konferansı'na katılması,
Akdeniz Paktı'nı imzalaması,
Il Bağdat Paktı'na üye olması
durumlarından hangileri ilişkilendiri-
lebilir?
A) Yalnız I
Ⓡ
B
Yalnız II C) Yalnız III
E) I ve III
20'Lİ DENEME
D) I ve II
84
26.
27.
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
YEDIIKLIM 24. Atatürk'ün "İnsan mensup olduğu mil- letin varlığını ve saadetini düşündüğü kadar bütün cihan milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin sa- adetine ne kadar kıymet veriyorsa bütün dünya milletinin saadetine hizmet etme- ye de elinden geldiği kadar çalışmalıdır." ifadesiyle; 1. Nyon Konferansı'na katılması, Akdeniz Paktı'nı imzalaması, Il Bağdat Paktı'na üye olması durumlarından hangileri ilişkilendiri- lebilir? A) Yalnız I Ⓡ B Yalnız II C) Yalnız III E) I ve III 20'Lİ DENEME D) I ve II 84 26. 27.