Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti Soruları

e
irk
2
Paraf
4.
Tarih dersinde Tarık Öğretmen, aşağıdaki Kavimler
Göçü haritasını sınıfa getirerek, öğrencilerine Kavimler
Göçü hakkında bazı bilgiler vermiştir.
SOEVLER
VANDALLAR
ATLAS
OKYANUSU
VYZYGOTLAR
Mauretania
300
SAKSONLAR
VYZYGOTLAR
ANGILLAR
Galya
BURGONDLAR
VANDALLAH
SAKSONLAR
SÜEVLER
Sardinya
ANGILLAR
rover
BURGONDLAR
OSTRO
Sicilya
GOTLAR
BURGONDLAR
B
SÜEVLER
VYZYGOTLAR
8
HUNLAD
Anes
VANDALLAR
Makedonya
AKDENIZ
VYZYGOTLAR
VYZÝGOTLAR
Asia
Alanlar
KNO
KARADENİZ
Bitinya
Kapadokya
Kilikya
Alanlar
Alanlar
Buna göre Tarık Öğretmen'in, öğrencilerine
Kavimler Göçü'nün aşağıdaki sonuçlarından hangisi
hakkında bilgi verdiği savunulamaz?
A) Kavimlerin yer değiştirmesi
B) Doğu Roma İmparatorluğu'nun yıkılması
Avrupa'nın demografik yapısının değişmesi
D) Türklerin, Avrupa'da bir Hun Devleti kurması
E) Avrupa'nın etnik yapısının şekillenmesi
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
e irk 2 Paraf 4. Tarih dersinde Tarık Öğretmen, aşağıdaki Kavimler Göçü haritasını sınıfa getirerek, öğrencilerine Kavimler Göçü hakkında bazı bilgiler vermiştir. SOEVLER VANDALLAR ATLAS OKYANUSU VYZYGOTLAR Mauretania 300 SAKSONLAR VYZYGOTLAR ANGILLAR Galya BURGONDLAR VANDALLAH SAKSONLAR SÜEVLER Sardinya ANGILLAR rover BURGONDLAR OSTRO Sicilya GOTLAR BURGONDLAR B SÜEVLER VYZYGOTLAR 8 HUNLAD Anes VANDALLAR Makedonya AKDENIZ VYZYGOTLAR VYZÝGOTLAR Asia Alanlar KNO KARADENİZ Bitinya Kapadokya Kilikya Alanlar Alanlar Buna göre Tarık Öğretmen'in, öğrencilerine Kavimler Göçü'nün aşağıdaki sonuçlarından hangisi hakkında bilgi verdiği savunulamaz? A) Kavimlerin yer değiştirmesi B) Doğu Roma İmparatorluğu'nun yıkılması Avrupa'nın demografik yapısının değişmesi D) Türklerin, Avrupa'da bir Hun Devleti kurması E) Avrupa'nın etnik yapısının şekillenmesi Diğer sayfaya geçiniz.
2
9. Türkler 4. yüzyılda ana yurtlarından ayrılarak dünyadaki en
büyük kitlesel göç hareketlerinden biri olan Kavimler Göçüne
neden olmuştur.
22
IMLER
Ekvator
B
IV
||||
0°
Yukarıdaki haritada numaralandırılan yerlerden hangisi
Türklerin göç ettiği alanlardan biri değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
2 9. Türkler 4. yüzyılda ana yurtlarından ayrılarak dünyadaki en büyük kitlesel göç hareketlerinden biri olan Kavimler Göçüne neden olmuştur. 22 IMLER Ekvator B IV |||| 0° Yukarıdaki haritada numaralandırılan yerlerden hangisi Türklerin göç ettiği alanlardan biri değildir? A) I B) II C) III D) IV E) V
2.
A)
B) Osmanlı yönetiminin Anadolu'da bir otorite Sorunuyla
karşı karşıya kaldığına
C) Temsil Kurulunun görevini tamamladığına
D) Osmanlı yürütme organının görev yapamaz hâle geti
rildiğine
v
E) Anadolu Hareketinin etkinliğini artırdığına
Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin ardından kurulan yeni Sov-
yet yönetimi I. Dünya Savaşı'ndan çekilmekle yetinmemiş,
savaş içerisinde yapılan gizli antlaşmaları uluslararası
kamuoyuna açıklamıştır. Sovyet Rusya bu antlaşmalarla
Çarlık Rusya'ya bırakılan Osmanlı topraklarında da hak
iddiasında bulunmayacağını bildirmiştir.
karekök & dakika-
Buna göre;
I. Rusya'da rejim değişikliği, Sovyet Rusyası'nın dış po-
litikasını değiştirmiştir.
II. Sovyet Rusya yönetimi açık diplomasiden yana tavır
almıştır.
D) II ve III
III. Sovyet Rusya'nın Anlaşma Devletleri ile olan ilişkileri
Çarlık rejiminden farklılık göstermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
A) Göçebe
B Kısa sü
E) I, II ve III
C) Devleti
D) Ticare
E) Kültür
4.
C) I ve III
Mal
Tür
Ru
TU
m
14-
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
2. A) B) Osmanlı yönetiminin Anadolu'da bir otorite Sorunuyla karşı karşıya kaldığına C) Temsil Kurulunun görevini tamamladığına D) Osmanlı yürütme organının görev yapamaz hâle geti rildiğine v E) Anadolu Hareketinin etkinliğini artırdığına Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin ardından kurulan yeni Sov- yet yönetimi I. Dünya Savaşı'ndan çekilmekle yetinmemiş, savaş içerisinde yapılan gizli antlaşmaları uluslararası kamuoyuna açıklamıştır. Sovyet Rusya bu antlaşmalarla Çarlık Rusya'ya bırakılan Osmanlı topraklarında da hak iddiasında bulunmayacağını bildirmiştir. karekök & dakika- Buna göre; I. Rusya'da rejim değişikliği, Sovyet Rusyası'nın dış po- litikasını değiştirmiştir. II. Sovyet Rusya yönetimi açık diplomasiden yana tavır almıştır. D) II ve III III. Sovyet Rusya'nın Anlaşma Devletleri ile olan ilişkileri Çarlık rejiminden farklılık göstermiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) I ve II A) Göçebe B Kısa sü E) I, II ve III C) Devleti D) Ticare E) Kültür 4. C) I ve III Mal Tür Ru TU m 14-
1.
olarak ain
ile alanlar için Felsefe (21-25) alanla
Din Kültürü ve Ahlak
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Hunlardan kaçan Barbar kavimlerin Roma Imparatorlu-
ğu'nu istila etmesi olayına tarihte "Kavimler Göçü" denir.
Kavimler Göçü ile ilgili yukarıdaki bilgiyi veren Osman
Öğretmen öğrencilerine "Kavimler Göçü'nün sonuçları
nelerdir?" diye sormuştur.
1.
Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi Osman
Öğretmen'in sorusuna yanlış cevap vermiştir?
A) Ali: Günümüz Avrupa milletlerinin temelleri atıldı.
B) Rana: Roma Imparatorluğu Doğu ve Batı olmak
üzere ikiye ayrıldı.
C) Gülşen: Avrupa'da skolastik düşünce zayıfladı.
D) Orhan: Avrupa'da feodalite rejimi ortaya çıktı.
E) Vildan: Avrupalılar Türk kültürünü tanıdı.
3.
Osr
ma
tire
A)
B
C
4
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
1. olarak ain ile alanlar için Felsefe (21-25) alanla Din Kültürü ve Ahlak Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. Hunlardan kaçan Barbar kavimlerin Roma Imparatorlu- ğu'nu istila etmesi olayına tarihte "Kavimler Göçü" denir. Kavimler Göçü ile ilgili yukarıdaki bilgiyi veren Osman Öğretmen öğrencilerine "Kavimler Göçü'nün sonuçları nelerdir?" diye sormuştur. 1. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi Osman Öğretmen'in sorusuna yanlış cevap vermiştir? A) Ali: Günümüz Avrupa milletlerinin temelleri atıldı. B) Rana: Roma Imparatorluğu Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı. C) Gülşen: Avrupa'da skolastik düşünce zayıfladı. D) Orhan: Avrupa'da feodalite rejimi ortaya çıktı. E) Vildan: Avrupalılar Türk kültürünü tanıdı. 3. Osr ma tire A) B C 4
CE Fine Pen 0.4mm APOLLO 55
GEZE 0.7 mm
dasısoru bankası
4) Tarih öncesi dönemde Türkler değişik bölgelere
göç etmişlerdir. Bu göçlerin sonuçları arasında
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A Gittikleri bölgelere tarım işlemeciliğini
öğrettiler
Gittikleri bölgelerde yeni devletler kurdular
Le Demir madeninin işlenmesini öğrettiler
D) Türk tarihinin bir bütün halinde incelenmesi
zorlaştı
E) Orta Asya göçler sonucunda iyice boşaldı
Neden A?
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
CE Fine Pen 0.4mm APOLLO 55 GEZE 0.7 mm dasısoru bankası 4) Tarih öncesi dönemde Türkler değişik bölgelere göç etmişlerdir. Bu göçlerin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A Gittikleri bölgelere tarım işlemeciliğini öğrettiler Gittikleri bölgelerde yeni devletler kurdular Le Demir madeninin işlenmesini öğrettiler D) Türk tarihinin bir bütün halinde incelenmesi zorlaştı E) Orta Asya göçler sonucunda iyice boşaldı Neden A?
4.
mec
Fenike kültürü; Frig kültürüne göre daha geniş olanlara yayıl- 7.
mıştır.
Test
Bu farklılığın ortaya çıkmasında, aşağıdakilerden hangisi
etkili olmuştur?
A) Geçim kaynakları
C) Yönetim şekli
B) Dini inanışlar
D) Toplumsal yapı
E) Egemenlik anlayışı
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
4. mec Fenike kültürü; Frig kültürüne göre daha geniş olanlara yayıl- 7. mıştır. Test Bu farklılığın ortaya çıkmasında, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) Geçim kaynakları C) Yönetim şekli B) Dini inanışlar D) Toplumsal yapı E) Egemenlik anlayışı
Belgrad'ın fethi Osmanlı Devleti'ni Macaristan'la
karşı karşıya getirmiştir. Mohaç Meydan Savaşı'yla
da Macaristan Osmanlı egemenliğine alınmıştır.
Bu yeni gelişme Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki
devletlerden hangisiyle mücadelesine zemin
hazırlamıştır?
A) Avusturya
B) İspanya
D) İngiltere
C) Fransa
E) Hollanda
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
Belgrad'ın fethi Osmanlı Devleti'ni Macaristan'la karşı karşıya getirmiştir. Mohaç Meydan Savaşı'yla da Macaristan Osmanlı egemenliğine alınmıştır. Bu yeni gelişme Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadelesine zemin hazırlamıştır? A) Avusturya B) İspanya D) İngiltere C) Fransa E) Hollanda
X
Taşrada âyanların etkisini azaltan merkezde de Yeniçeri Ocağı'nı
kaldıran II.Mahmud, otoritesini güçlendirmiş ve 1830'lardan iti-
baren Osmanlı merkez teşkilatında köklü değişiklikler yapmıştır.
II. Mahmud Dönemi'nde yapılan bu değişiklikler, bir bakıma
Tanzimat Dönemi'nin temelini oluşturmuştur.
Bu bilgide tarih biliminin tanımında yer alan özelliklerden
hangisine değinilmemiştir?
ALVer
D) Belge
B) Zaman
CC) Neden
E) Sonuç
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
X Taşrada âyanların etkisini azaltan merkezde de Yeniçeri Ocağı'nı kaldıran II.Mahmud, otoritesini güçlendirmiş ve 1830'lardan iti- baren Osmanlı merkez teşkilatında köklü değişiklikler yapmıştır. II. Mahmud Dönemi'nde yapılan bu değişiklikler, bir bakıma Tanzimat Dönemi'nin temelini oluşturmuştur. Bu bilgide tarih biliminin tanımında yer alan özelliklerden hangisine değinilmemiştir? ALVer D) Belge B) Zaman CC) Neden E) Sonuç
fer ve orf,
2. Aşağıdakilerden hangisi 1878'de imzalanan Berlin
Antlaşması'nın hükümleri arasında yer almaz?
A Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olacaktır.
B) Kars, Ardahan ve Batum Rusya'ya bırakılacaktır.
Sınırlanı Karadeniz'den Ege Denizi'ne kadar uzanan
Büyük Bulgar Devleti kurulacaktır.
D) Teselya Yunanistan'a bırakılacaktır.
Osmanlı Devleti Ermenilerin yaşadığı Doğu Anado-
lu'da islahat yapacaktır.
levia
eis
Yayınlan
5. I.
IL
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
fer ve orf, 2. Aşağıdakilerden hangisi 1878'de imzalanan Berlin Antlaşması'nın hükümleri arasında yer almaz? A Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olacaktır. B) Kars, Ardahan ve Batum Rusya'ya bırakılacaktır. Sınırlanı Karadeniz'den Ege Denizi'ne kadar uzanan Büyük Bulgar Devleti kurulacaktır. D) Teselya Yunanistan'a bırakılacaktır. Osmanlı Devleti Ermenilerin yaşadığı Doğu Anado- lu'da islahat yapacaktır. levia eis Yayınlan 5. I. IL
Kış geliyor, yelkenler emin bir yerde kışlar
Sifat
Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangi-
leri türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
D) I. ve IV.
15. Bir akşam yavaşça çalınır odan
Eşyaya bir nabız gelir ansızın
Doğrulup üşüyen yastıklarından
Koşup bir titrek elle açarsın
A) yavaşça
E. ve V.
Bu dizelerden alınmış aşağıdaki sözcüklerden
hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?
B) ansızın
C) doğrulup
D) akşam
C) III. ve IV.
E) titrek
16. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı sıfatla
sağlanmıştır?
A) Kaç kişinin geleceğini biliyor musun?
B) Bu sınava, bu sınıftan kimler girmedi?
C) Ona hangi kitabı hediye ettin?
D) Bizi ne kadar bekleyebilirsin?
E) Bu konuda sana nasıl yardım edebiliriz?
c) mavi kitabı hediye ettim
Sifat
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
Kış geliyor, yelkenler emin bir yerde kışlar Sifat Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangi- leri türü bakımından ötekilerden farklıdır? A) I. ve II. B) II. ve III. D) I. ve IV. 15. Bir akşam yavaşça çalınır odan Eşyaya bir nabız gelir ansızın Doğrulup üşüyen yastıklarından Koşup bir titrek elle açarsın A) yavaşça E. ve V. Bu dizelerden alınmış aşağıdaki sözcüklerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır? B) ansızın C) doğrulup D) akşam C) III. ve IV. E) titrek 16. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır? A) Kaç kişinin geleceğini biliyor musun? B) Bu sınava, bu sınıftan kimler girmedi? C) Ona hangi kitabı hediye ettin? D) Bizi ne kadar bekleyebilirsin? E) Bu konuda sana nasıl yardım edebiliriz? c) mavi kitabı hediye ettim Sifat
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
nın kurulmasının
C
12. Tarih dersinde öğretmenin, "Türklerin Müslüman olduk-
tan sonra İslam dünyasına yaptıkları hizmetler neler-
dir?" sorusuna öğrenciler şu örnekleri vermişlerdir:
Mert: Büyük Selçuklu Devleti'nin Bağdat'ta Niza-
miye Medreselerini kurması.
Ece:
Tutku:
Enes:
Gazneli Mahmut'un Hindistan'a seferler
yaparak İslam'ı yayması..
A) Mert
Tolunoğullarının Abbasilerden ayrılarak Mısır'
da devlet kurmasi.
Eyyubilerin Hittin Savaşı ile Kudüs'ü Haçlı-
lardan geri alması.
V
insd
Buna göre, hangi öğrencilerin verdiği örnekler yan-
liştır?
D) Ece ve Enes
B) Tutku
C) Mert ve Ece
ARMAANTIE
E) Tutku ve Enes
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI nın kurulmasının C 12. Tarih dersinde öğretmenin, "Türklerin Müslüman olduk- tan sonra İslam dünyasına yaptıkları hizmetler neler- dir?" sorusuna öğrenciler şu örnekleri vermişlerdir: Mert: Büyük Selçuklu Devleti'nin Bağdat'ta Niza- miye Medreselerini kurması. Ece: Tutku: Enes: Gazneli Mahmut'un Hindistan'a seferler yaparak İslam'ı yayması.. A) Mert Tolunoğullarının Abbasilerden ayrılarak Mısır' da devlet kurmasi. Eyyubilerin Hittin Savaşı ile Kudüs'ü Haçlı- lardan geri alması. V insd Buna göre, hangi öğrencilerin verdiği örnekler yan- liştır? D) Ece ve Enes B) Tutku C) Mert ve Ece ARMAANTIE E) Tutku ve Enes
6. Osmanlı Devleti'nin, Kanuni Sultan Süleyman Döne-
mi'nde Avrupa siyasetinde üstünlüğü ele geçirmesin-
de;
1. Avrupalı devletler arasında mezhep sorunlarının
yaşanması,
II. İngiltere ve Fransa'nın Habsburg Hanedanı ile çekiş-
me yaşaması,
III. Coğrafi Keşiflerin ve sömürgeciliğin hız kazanması
gelişmelerinden hangilerinin katkı sağladığı söylene-
bilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) II ve III
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
6. Osmanlı Devleti'nin, Kanuni Sultan Süleyman Döne- mi'nde Avrupa siyasetinde üstünlüğü ele geçirmesin- de; 1. Avrupalı devletler arasında mezhep sorunlarının yaşanması, II. İngiltere ve Fransa'nın Habsburg Hanedanı ile çekiş- me yaşaması, III. Coğrafi Keşiflerin ve sömürgeciliğin hız kazanması gelişmelerinden hangilerinin katkı sağladığı söylene- bilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) II ve III
30. Osmanlı aydınları tarafından XIX. yüzyılda imparator-
luğu bir arada tutabilmek amacıyla savunulan Osman-
lıcılık fikir akımının önemini kaybetmesinde;
1. Rum, Sırp, Romen, Bulgar azınlıklarının bir bir ba-
ğımsız olması,
II. padişah iradesinin Tanzimat ve Islahat Fermanlarıyla
sınırlandırılması,
III. Balkan Savaşları sonrası Balkanların elden çıkması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebi-
lir?
A) Yalnız 1
I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) II ve III
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
30. Osmanlı aydınları tarafından XIX. yüzyılda imparator- luğu bir arada tutabilmek amacıyla savunulan Osman- lıcılık fikir akımının önemini kaybetmesinde; 1. Rum, Sırp, Romen, Bulgar azınlıklarının bir bir ba- ğımsız olması, II. padişah iradesinin Tanzimat ve Islahat Fermanlarıyla sınırlandırılması, III. Balkan Savaşları sonrası Balkanların elden çıkması gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebi- lir? A) Yalnız 1 I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) II ve III
9.
TBMM'nin ilk kararlarından biri de "TBMM'nin üstünde bir...
güç yoktur, Türkiye Devleti yalnız TBMM tarafından temsil
olunur." kararıdır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu karara aykırı bir durum
olduğu savunulabilir?
A) TBMM Hükûmeti'nin Fransa'yla Ankara Antlaşmasını
imzalaması
B) TBMM'nin kendi içinden bir hükümet kurması
C) Ali Fuat Paşa'nın TBMM Hükûmeti tarafından Mosko-
va'ya elçi olarak gönderilmesi
D) TBMM Hükümeti'nin İstanbul Hükûmeti'yle birlikte
Londra Konferansı'na katılması
E) TBMM'nin Hıyanetivataniye Yasası'nı çıkarması
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
9. TBMM'nin ilk kararlarından biri de "TBMM'nin üstünde bir... güç yoktur, Türkiye Devleti yalnız TBMM tarafından temsil olunur." kararıdır. Aşağıdakilerden hangisinin bu karara aykırı bir durum olduğu savunulabilir? A) TBMM Hükûmeti'nin Fransa'yla Ankara Antlaşmasını imzalaması B) TBMM'nin kendi içinden bir hükümet kurması C) Ali Fuat Paşa'nın TBMM Hükûmeti tarafından Mosko- va'ya elçi olarak gönderilmesi D) TBMM Hükümeti'nin İstanbul Hükûmeti'yle birlikte Londra Konferansı'na katılması E) TBMM'nin Hıyanetivataniye Yasası'nı çıkarması
pkapı Sarayı / Divan-ı Hümayun
mak
in,
an
3.
Osmanlı Devleti'nde Enderun-ı Hümayun bölümünde
hizmet edenlere genel olarak Enderun halkı veya hade-
meleri adı verilirdi.
Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi Enderun
halkı veya hademelerinden biri değildir?
B) Çuhadar ağa
D) Rikabdar
A) Silahdar ağa
C) Çaşnigir başı
E) Tülbent ağası
4. Osmanlı Devleti'nde yönetici yetiştirmek amacıyla açılan
Enderun Mektebi'nde; fizik, kimya, matematik, coğrafya,
tarih ve edebiyat gibi temel bilimlerde okutuluyordu,
Bu uygulamayla;
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
pkapı Sarayı / Divan-ı Hümayun mak in, an 3. Osmanlı Devleti'nde Enderun-ı Hümayun bölümünde hizmet edenlere genel olarak Enderun halkı veya hade- meleri adı verilirdi. Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi Enderun halkı veya hademelerinden biri değildir? B) Çuhadar ağa D) Rikabdar A) Silahdar ağa C) Çaşnigir başı E) Tülbent ağası 4. Osmanlı Devleti'nde yönetici yetiştirmek amacıyla açılan Enderun Mektebi'nde; fizik, kimya, matematik, coğrafya, tarih ve edebiyat gibi temel bilimlerde okutuluyordu, Bu uygulamayla;
1.
töder
1. Bu testte sırasıyla, Tarih
Felsefe
(1-5)
Coğrafya (6-10)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya
Felsefe (21-25) ile ilgili 25 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi (TYT) için ayrılan kısmına
Orta Asya'da yaşayan Türkler çeşitli nedenlerden dolayı
farklı bölgelere göç etmişlerdir. Aşağıdaki haritada Türklerin
göç yolları gösterilmiştir...
Uy
Moencoders
KAN
Türklerin Anayurdu Göç yollanı
New
D) II ve III
TYT SOSYAL BİLİMLER T
NICE
Uyparlis
***y Bux Deniz
Mimeis
ATLATIY
DARIP
De
Fonte
Cin Uygartige
Cin Hindi
Haritadaki bilgilere dayanarak Türk göçlerinin sonuçları
ile ilgili,
1. Türk kültürünün dünyanın farklı bölgelerine yayılması,
II. kültürel etkileşim sürecinin hızlanması,
III. Türk tarihini bir bütün olarak incelemenin zorlaşması
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabiling
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
1
1
2.
1
1
1
Nizamiye M
larda çalışa
Bilimsel çals
sağlamaya
leri engellen
Müslümanla
Medreseleri
model olmu
Buna göre
hangisi so
Müslüm
oluşma
B Toplum
alanda
CIslam k
mıştır.
DY Yöneti
üstlen
E Dini b
defler
Tarih
Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
1. töder 1. Bu testte sırasıyla, Tarih Felsefe (1-5) Coğrafya (6-10) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya Felsefe (21-25) ile ilgili 25 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi (TYT) için ayrılan kısmına Orta Asya'da yaşayan Türkler çeşitli nedenlerden dolayı farklı bölgelere göç etmişlerdir. Aşağıdaki haritada Türklerin göç yolları gösterilmiştir... Uy Moencoders KAN Türklerin Anayurdu Göç yollanı New D) II ve III TYT SOSYAL BİLİMLER T NICE Uyparlis ***y Bux Deniz Mimeis ATLATIY DARIP De Fonte Cin Uygartige Cin Hindi Haritadaki bilgilere dayanarak Türk göçlerinin sonuçları ile ilgili, 1. Türk kültürünün dünyanın farklı bölgelerine yayılması, II. kültürel etkileşim sürecinin hızlanması, III. Türk tarihini bir bütün olarak incelemenin zorlaşması çıkarımlarından hangilerine ulaşılabiling A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III 1 1 2. 1 1 1 Nizamiye M larda çalışa Bilimsel çals sağlamaya leri engellen Müslümanla Medreseleri model olmu Buna göre hangisi so Müslüm oluşma B Toplum alanda CIslam k mıştır. DY Yöneti üstlen E Dini b defler