Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) Soruları

üfu-
SO-
enli
e
2019-AYT
ÖSYM
NE SORDU?
İngiltere ve Fransa'nın Mısır'da kurduğu "Borçlar Sandığı İda-
resi", Avrupa devletlerine olan borçların tasfiyesi için demir yol-
ları, telgraf, gümrük hizmetleri, vilayetin vergi gelirleri ile Mısır
hidivinin kişisel mülklerinin gelirlerini denetim altına almıştır.
Bu bilgilerden hareketle Mısır'daki Borçlar Sandığı İdaresi-
nin Osmanlı Devleti'ndeki benzeri aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Düyun-i Umumiye
B) Hilal-i Ahmer
C) Bank-i Osmani-i Şahane
D) Teşkilat-ı Mahsusa
E) Şirket-i Hayriye
ÇÖZÜM
bingot hinnalfalvab nokiae
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
üfu- SO- enli e 2019-AYT ÖSYM NE SORDU? İngiltere ve Fransa'nın Mısır'da kurduğu "Borçlar Sandığı İda- resi", Avrupa devletlerine olan borçların tasfiyesi için demir yol- ları, telgraf, gümrük hizmetleri, vilayetin vergi gelirleri ile Mısır hidivinin kişisel mülklerinin gelirlerini denetim altına almıştır. Bu bilgilerden hareketle Mısır'daki Borçlar Sandığı İdaresi- nin Osmanlı Devleti'ndeki benzeri aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Düyun-i Umumiye B) Hilal-i Ahmer C) Bank-i Osmani-i Şahane D) Teşkilat-ı Mahsusa E) Şirket-i Hayriye ÇÖZÜM bingot hinnalfalvab nokiae
3. Osmanlı Devleti'nde 1847'de gayrimüslimlerin askere
alınması yoğun biçimde tartışılmıştır. Devlet, Müslüman
nüfusun azaldığını ve ordunun asker ihtiyacının
karşılanamadığını belirterek gayrimüslimlerin de
askerlik yüküne ortak olması gerektiği görüşünü
savunmuştur.
Osmanlı Devleti'nde bu tartışmaların yasanmasında;
1. Tanzimat Fermanı'nda ulus devlet modelini andıran
muhafaza-i vatan ifadelerinin yer alması,
II. zorunlu askerlik sistemine geçilmek istenmesi,
devletin halk üzerindeki kontrolünü artırıp azınlık is
yanlarının önüne geçmek istenmesi
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız 1
D) Il ve Ill
B) Vatriz II
C)Yalnız III
E) 1, II ve III
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
3. Osmanlı Devleti'nde 1847'de gayrimüslimlerin askere alınması yoğun biçimde tartışılmıştır. Devlet, Müslüman nüfusun azaldığını ve ordunun asker ihtiyacının karşılanamadığını belirterek gayrimüslimlerin de askerlik yüküne ortak olması gerektiği görüşünü savunmuştur. Osmanlı Devleti'nde bu tartışmaların yasanmasında; 1. Tanzimat Fermanı'nda ulus devlet modelini andıran muhafaza-i vatan ifadelerinin yer alması, II. zorunlu askerlik sistemine geçilmek istenmesi, devletin halk üzerindeki kontrolünü artırıp azınlık is yanlarının önüne geçmek istenmesi durumlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız 1 D) Il ve Ill B) Vatriz II C)Yalnız III E) 1, II ve III
YAL BILIMLER
ele (11-15), Din Kotor ve Ahlak Bags (16-20) Din Kotoro ve Ah-
an veya farkh motredat de alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait
pin aynlan kısmına işaretleyiniz.
3. Tanzimat Fermanı ile;
kanun önünde herkes eşit kabul edilmiş,
• kanunlara hükümdar dâhil herkesin uyması esası
getirilmiş.
• mahkemelerin herkese açık, şeffaf olması ifade edilmiş-
tir.
Buna göre Tanzimat Fermanı'nın sonuçları ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hukukun üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir.
B) Azınlıkların ayrılıkçı faaliyetleri önlenmiştir.
C) Toplumsal eşitliğin sağlanması amaçlanmıştır.
D) Bozulan adalet sistemi düzeltilmek istenmiştir.
E) Azınlıkların devlete bağlılığının artırılması istenmiş-
tir.
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
YAL BILIMLER ele (11-15), Din Kotor ve Ahlak Bags (16-20) Din Kotoro ve Ah- an veya farkh motredat de alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait pin aynlan kısmına işaretleyiniz. 3. Tanzimat Fermanı ile; kanun önünde herkes eşit kabul edilmiş, • kanunlara hükümdar dâhil herkesin uyması esası getirilmiş. • mahkemelerin herkese açık, şeffaf olması ifade edilmiş- tir. Buna göre Tanzimat Fermanı'nın sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Hukukun üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir. B) Azınlıkların ayrılıkçı faaliyetleri önlenmiştir. C) Toplumsal eşitliğin sağlanması amaçlanmıştır. D) Bozulan adalet sistemi düzeltilmek istenmiştir. E) Azınlıkların devlete bağlılığının artırılması istenmiş- tir.
- Osmanlı Devleti dış borçlarını ödeyemez hâle gelince
alacaklı devletler, Osmanlı maliyesini denetlemek için
Düyun-ı Umumiye İdaresini oluşturarak devletin düzenli
gelir kaynaklarının bir bölümüne bu kurum tarafından el
konulmuştur.
Bu idarenin kurulması, Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki
özelliklerinden hangisinin dikkate alınmadığını
gösterir?
A) Çok uluslu yapısının
B) Saltanatla yönetilmesinin
C) Anayasal düzene geçilmesinin
D) Bağımsız bir devlet olunmasının
E) Geniş bir coğrafyada hüküm sürülmesinin
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
- Osmanlı Devleti dış borçlarını ödeyemez hâle gelince alacaklı devletler, Osmanlı maliyesini denetlemek için Düyun-ı Umumiye İdaresini oluşturarak devletin düzenli gelir kaynaklarının bir bölümüne bu kurum tarafından el konulmuştur. Bu idarenin kurulması, Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin dikkate alınmadığını gösterir? A) Çok uluslu yapısının B) Saltanatla yönetilmesinin C) Anayasal düzene geçilmesinin D) Bağımsız bir devlet olunmasının E) Geniş bir coğrafyada hüküm sürülmesinin
3.
XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde klasik mimari özel-
liklerinin yerini Batı'daki barok ve rokoko tarzı mimari
almaya başlamıştır.
Aşağıdaki mimari eserlerden hangisi bu duruma
kanıt gösterilemez?
A) Nuru Osmaniye Külliyesi
B) Sultan Ahmet Camisi
C) Beylerbeyi Camisi
D) Koca Ragip Paşa Kütüphanesi
E) Laleli Külliyesi
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
3. XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde klasik mimari özel- liklerinin yerini Batı'daki barok ve rokoko tarzı mimari almaya başlamıştır. Aşağıdaki mimari eserlerden hangisi bu duruma kanıt gösterilemez? A) Nuru Osmaniye Külliyesi B) Sultan Ahmet Camisi C) Beylerbeyi Camisi D) Koca Ragip Paşa Kütüphanesi E) Laleli Külliyesi
TARİH
6.
7.
ITALYA
1774 Küçük Kaynarca Antlaşması sonrasında Osmanlı Devleti
LEHISTAN RUSYA
So
AVUSTURYA
MACARISTAN
BONA
201
gode
D
MOR
Modone
Temegar
Supe
w
EFLAK
Kandye
Kayaca
Sted
MIDEARE
CONG
Fo
D) I ve II
ALAK
KIRIM HANLIG
KARADENIZ
DEVLET
da
Lakosa
Kibns n
More
D
DAĞISTAN
KAFKASYA
GÜRCISTAN
Ren
Verilen harita incelendiğinde,
I. Kırım Hanlığı ve Azak Denizi Osmanlı Devleti'nin sınırları
dışında bulunmaktadır.
KARABAG
KARA
AZERBAYCAN
●Tobre
II. Marmara ve Ege Denizi'nde Osmanlı hâkimiyeti devam
etmektedir.
E) I, II ve III
III. Balkan coğrafyasında Osmanlı Devleti varlığını sürdür-
mektedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
Ipek ve Baharat Yolu Osmanlı'nın eline geçmişti,
yeni ticaret yolları bulmak bizim için şart olmuştu.
Denizcilik alanındaki gelişmeler ve gelişen pusula
ile yeni yerlere gidebildik. Bulduğumuz yeni yerlerin
kaynaklarını ele geçirdik. Simdi rakiplo
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
TARİH 6. 7. ITALYA 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması sonrasında Osmanlı Devleti LEHISTAN RUSYA So AVUSTURYA MACARISTAN BONA 201 gode D MOR Modone Temegar Supe w EFLAK Kandye Kayaca Sted MIDEARE CONG Fo D) I ve II ALAK KIRIM HANLIG KARADENIZ DEVLET da Lakosa Kibns n More D DAĞISTAN KAFKASYA GÜRCISTAN Ren Verilen harita incelendiğinde, I. Kırım Hanlığı ve Azak Denizi Osmanlı Devleti'nin sınırları dışında bulunmaktadır. KARABAG KARA AZERBAYCAN ●Tobre II. Marmara ve Ege Denizi'nde Osmanlı hâkimiyeti devam etmektedir. E) I, II ve III III. Balkan coğrafyasında Osmanlı Devleti varlığını sürdür- mektedir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III Ipek ve Baharat Yolu Osmanlı'nın eline geçmişti, yeni ticaret yolları bulmak bizim için şart olmuştu. Denizcilik alanındaki gelişmeler ve gelişen pusula ile yeni yerlere gidebildik. Bulduğumuz yeni yerlerin kaynaklarını ele geçirdik. Simdi rakiplo
8.
Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılda Batılı sanayi devlet-
leri karşısında endüstriyel üretime geçiş için bir dizi
ekonomik tedbir aldı.
Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlerden biri
değildir?
A) Sergi-i Umumi-i Osmanî'nin açılması
B 1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması'nın imza-
lanması
C) Islah-ı Sanayi Komisyonunun kurulması
D) Sanayi mekteplerinin açılması
E) Demir yolu projelerinin gerçekleştirilmesi
Kafa Dengi
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
8. Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılda Batılı sanayi devlet- leri karşısında endüstriyel üretime geçiş için bir dizi ekonomik tedbir aldı. Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlerden biri değildir? A) Sergi-i Umumi-i Osmanî'nin açılması B 1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması'nın imza- lanması C) Islah-ı Sanayi Komisyonunun kurulması D) Sanayi mekteplerinin açılması E) Demir yolu projelerinin gerçekleştirilmesi Kafa Dengi
26. 1. Fransız İhtilali ile yayılan ulusçuluk akımının etkisi,
II. Etnik-i Eterya Cemiyeti'nin çalışmaları,
III. Yunanların Megali Idea'yı gerçekleştirmek istemesi,
IV. Hinçak ve Taşnak Cemiyeti'nin çalışmaları,
V. Fener Rum Patrikhanesi'nin çalışmaları
1821'de Mora'da çıkan Yunan İsyanı'nın sebepleri ara-
sında yukarıdaki maddelerden hangisi gösterilemez?
C) III
D) IV
A) I
B) II
E) V
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
26. 1. Fransız İhtilali ile yayılan ulusçuluk akımının etkisi, II. Etnik-i Eterya Cemiyeti'nin çalışmaları, III. Yunanların Megali Idea'yı gerçekleştirmek istemesi, IV. Hinçak ve Taşnak Cemiyeti'nin çalışmaları, V. Fener Rum Patrikhanesi'nin çalışmaları 1821'de Mora'da çıkan Yunan İsyanı'nın sebepleri ara- sında yukarıdaki maddelerden hangisi gösterilemez? C) III D) IV A) I B) II E) V
12.
Müslüman ve gayrimüslimlerin da-
valarına bakmak için kurulmuştur.
Başkanı kadı olan bu mahkemele-
rin üyeleri Müslüman ve gayrimüs-
limlerden meydana gelmiştir.
Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda
açılan ve yukarıda özellikleri verilen
mahkemenin adı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Cemaat Mahkemeleri
B) Konsolosluk Mahkemeleri
C) Nizamiye Mahkemeleri
D) Ticaret Mahkemeleri
E) Şeriye Mahkemeleri
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
12. Müslüman ve gayrimüslimlerin da- valarına bakmak için kurulmuştur. Başkanı kadı olan bu mahkemele- rin üyeleri Müslüman ve gayrimüs- limlerden meydana gelmiştir. Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda açılan ve yukarıda özellikleri verilen mahkemenin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Cemaat Mahkemeleri B) Konsolosluk Mahkemeleri C) Nizamiye Mahkemeleri D) Ticaret Mahkemeleri E) Şeriye Mahkemeleri
6.
Fransız İhtilali'nin getirmiş olduğu milliyetçilik akımı
Osmanlı Devleti'nde ilk olarak Balkan ulusları
üzerinde etkili olmuştur. Balkanlarda Sırplarla
başlayan isyanlar diğer uluslara da yayılmıştır.
Milliyetçilik fikrinin ilk olarak Balkanlarda yayılmasında,
1. Bölgenin etnik yapısı
II. Avrupa devletlerinin Balkan halkı ile olan kültürel yakınlığı
III. Rönesans ve Reform hareketlerinin Avrupa'da başlaması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
C) I ve Il
B) Yalnız II
D) I, II ve III
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
6. Fransız İhtilali'nin getirmiş olduğu milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti'nde ilk olarak Balkan ulusları üzerinde etkili olmuştur. Balkanlarda Sırplarla başlayan isyanlar diğer uluslara da yayılmıştır. Milliyetçilik fikrinin ilk olarak Balkanlarda yayılmasında, 1. Bölgenin etnik yapısı II. Avrupa devletlerinin Balkan halkı ile olan kültürel yakınlığı III. Rönesans ve Reform hareketlerinin Avrupa'da başlaması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I C) I ve Il B) Yalnız II D) I, II ve III
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
T
1
1
12. 1856 yılında Paris Antlaşması'yla Osmanlı Devleti ilk kez
Avrupa devletler hukukuna dahil edilmiş ve topraklarının
bütünlüğü büyük devletlerin garantisi altına alınmıştır.
Bu antlaşma ile Avrupalı devletler Balkanlar ve Boğaz-
lar'daki Rus nüfuzunu kırmak için Karadeniz'in, tarafsız-
lığını sağlamış ve Osmanlı egemenliğindeki Boğazların,
yabancı devletlerin savaş gemilerine kapatılmasını kabul
ettirmişlerdir.
Bu bilgiye dayanarak;
. Rusya'nın Akdeniz'e inme politikası engellenmek is-
tenmiştir.
II. Boğazlar, devletlerin dış politikasında etkili bir unsur
olmuştur.
III. Avrupalı devletler çıkarlarını korumaya çalışmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
Dve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T 1 1 12. 1856 yılında Paris Antlaşması'yla Osmanlı Devleti ilk kez Avrupa devletler hukukuna dahil edilmiş ve topraklarının bütünlüğü büyük devletlerin garantisi altına alınmıştır. Bu antlaşma ile Avrupalı devletler Balkanlar ve Boğaz- lar'daki Rus nüfuzunu kırmak için Karadeniz'in, tarafsız- lığını sağlamış ve Osmanlı egemenliğindeki Boğazların, yabancı devletlerin savaş gemilerine kapatılmasını kabul ettirmişlerdir. Bu bilgiye dayanarak; . Rusya'nın Akdeniz'e inme politikası engellenmek is- tenmiştir. II. Boğazlar, devletlerin dış politikasında etkili bir unsur olmuştur. III. Avrupalı devletler çıkarlarını korumaya çalışmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız B) Yalnız II Dve III C) Yalnız III E) I, II ve III
1. Ganimetlerin azalması
II. Saray harcamalarının artması
III. Savaşların uzaması ve askerî harcamaların
artması
Yukarıdakilerden hangileri XVII. yüzyılda Os-
manlı maliyesinin gelirlerinin azalmasında doğ-
rudan etkili olmuştur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
Expe
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
1. Ganimetlerin azalması II. Saray harcamalarının artması III. Savaşların uzaması ve askerî harcamaların artması Yukarıdakilerden hangileri XVII. yüzyılda Os- manlı maliyesinin gelirlerinin azalmasında doğ- rudan etkili olmuştur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II Expe C) I ve II E) I, II ve III
2.
Osmanlı Devleti'nin bu dönemi hakkında yapılan bir
çalışmada "Halkın tekrar yönetime ortak olduğu, yapılan
düzenlemelerle monarşik yetkilerde kısıtlamalara gidildiği,
farklı partilerin kurulduğu, memlekette büyük bir hürriyet
ortamının oluştuğu ve bir çok gazete ve derginin çıkarıldığı
bilgileri" verilmiştir.
Sözü edilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lale Devri
B) II. Meşrutiyet Dönemi
C)
D
E)
Tanzimat Dönemi
Istibdat Dönemi
I. Meşrutiyet Dönemi
OS
despotickc
202
düşmemek iç
bahane edip işgal faaliyetlerini h
gerçekleştirmişlerdir." diyen Tari
Bey'in kastettiği 7. madde aşa
olabilir?
A)
Toros tünelleri Itilaf Devlet
B Vilayet-i Sitte denilen alti
karışıklık çıkarsa Itilaf De
hakkına sahip olacak.
C) Hükümet haberleşmesi
kablolar Itilaf Devletlerin
D) Boğazlar, Itilaf Devletle
girişler serbest olacak,
istihkamlar İtilaf Devlet
E) Itilaf Devletleri güvenli
karşısında, herhangi
sahip olacak
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
2. Osmanlı Devleti'nin bu dönemi hakkında yapılan bir çalışmada "Halkın tekrar yönetime ortak olduğu, yapılan düzenlemelerle monarşik yetkilerde kısıtlamalara gidildiği, farklı partilerin kurulduğu, memlekette büyük bir hürriyet ortamının oluştuğu ve bir çok gazete ve derginin çıkarıldığı bilgileri" verilmiştir. Sözü edilen dönem aşağıdakilerden hangisidir? A) Lale Devri B) II. Meşrutiyet Dönemi C) D E) Tanzimat Dönemi Istibdat Dönemi I. Meşrutiyet Dönemi OS despotickc 202 düşmemek iç bahane edip işgal faaliyetlerini h gerçekleştirmişlerdir." diyen Tari Bey'in kastettiği 7. madde aşa olabilir? A) Toros tünelleri Itilaf Devlet B Vilayet-i Sitte denilen alti karışıklık çıkarsa Itilaf De hakkına sahip olacak. C) Hükümet haberleşmesi kablolar Itilaf Devletlerin D) Boğazlar, Itilaf Devletle girişler serbest olacak, istihkamlar İtilaf Devlet E) Itilaf Devletleri güvenli karşısında, herhangi sahip olacak
I
I
I
1
NS
Yeni Nesil Sorular
Melis, tarih proje ödevinde, 1804 Sırp İsyanının çık-
masında;
- Bölgedeki yeniçerilerin halka kötü davranması,
Sırpların din, dil ve kültür serbestliğinin olması,
Fransız İhtilali ve Rusya'nın kışkırtmaları,
Osmanlı-Avusturya ve Rusya savaşlarında, bölge-
nin savaş alanı olması
gibi gelişmelerin etkili olduğunu savunmuştur.
1
1
1
1
Melis ödevinin sonuç kısmında, isyanın çıkmasıyla
ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisini ya
pamaz?
A) Sırplar arasında ulusçu fikirlerin yayıldığını
B) Bölgenin ekonomik olarak zarar gördüğünü
Asker üzerindeki devlet otoritesinin azaldığını
D) Panslavizm hareketinin önem kazandığını
Etniki Eterya'nın isyanı etkilediğini
1
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
I I I 1 NS Yeni Nesil Sorular Melis, tarih proje ödevinde, 1804 Sırp İsyanının çık- masında; - Bölgedeki yeniçerilerin halka kötü davranması, Sırpların din, dil ve kültür serbestliğinin olması, Fransız İhtilali ve Rusya'nın kışkırtmaları, Osmanlı-Avusturya ve Rusya savaşlarında, bölge- nin savaş alanı olması gibi gelişmelerin etkili olduğunu savunmuştur. 1 1 1 1 Melis ödevinin sonuç kısmında, isyanın çıkmasıyla ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisini ya pamaz? A) Sırplar arasında ulusçu fikirlerin yayıldığını B) Bölgenin ekonomik olarak zarar gördüğünü Asker üzerindeki devlet otoritesinin azaldığını D) Panslavizm hareketinin önem kazandığını Etniki Eterya'nın isyanı etkilediğini 1
II. Mahmut Dönemi'nde;
●
●
Redif birliklerinin ortaya çıkması
Mahalle ve köy muhtarlıklarının kurulması
Posta teşkilatının kurulması
Bu uygulamaların;
Tarih
AYalnız I
merkezi otoriteyi güçlendirmek
II. ayanların etkinliğini ortadan kaldırmak
III. eyalet sayısını azaltmak
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söy-
lenilebilir?
B ve ll
D) Il ve III
Me
CYT ve III
1, Il ve Ill
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
II. Mahmut Dönemi'nde; ● ● Redif birliklerinin ortaya çıkması Mahalle ve köy muhtarlıklarının kurulması Posta teşkilatının kurulması Bu uygulamaların; Tarih AYalnız I merkezi otoriteyi güçlendirmek II. ayanların etkinliğini ortadan kaldırmak III. eyalet sayısını azaltmak amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söy- lenilebilir? B ve ll D) Il ve III Me CYT ve III 1, Il ve Ill
10. II. Mahmut Dönemi'nde âyanlarla
imzalanan Sened-i İttifak için aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?
A) Âyanlar padişaha bağlı kalacakla-
ri ve merkezî otoriteyi korumaya
yardımcı olacakları sözünü vermiş-
lerdir.
B) İmzalanmasında Rusçuk Âyanı
Alemdar Mustafa Paşa etkilidir.
C) Osmanlı Devleti'nde anayasal dü-
zene geçilmiştir.
D) Âyanların gücü padişah tarafından
tanınmıştır.
E) Merkezî otoriteyi güçlendirmek
amaçlanmıştır.
Tarih
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
10. II. Mahmut Dönemi'nde âyanlarla imzalanan Sened-i İttifak için aşağı- dakilerden hangisi söylenemez? A) Âyanlar padişaha bağlı kalacakla- ri ve merkezî otoriteyi korumaya yardımcı olacakları sözünü vermiş- lerdir. B) İmzalanmasında Rusçuk Âyanı Alemdar Mustafa Paşa etkilidir. C) Osmanlı Devleti'nde anayasal dü- zene geçilmiştir. D) Âyanların gücü padişah tarafından tanınmıştır. E) Merkezî otoriteyi güçlendirmek amaçlanmıştır.