Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

1960 Sonrasında Dünya Siyasetinde Ortaya Çıkan Gelişmeler Soruları

26. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası'nın
özelliklerinden biri değildir?
A) Katı bir anayasadır.
B) Sosyal hakları kısıtlayan maddeler içerir.
C) Çift meclisli yapıyı öngörür. +
D) Devletin temel nitelikleri arasına devletçiliği al-
maz.
E) Yüksek Seçim Kurulunu kurmuştur.)
-
isem yayıncılık
öncesinde buu
inso
BODE
23
Tarih
1960 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Siyasi, Ekonomik ve Sosyokültürel Gelişmeler
26. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası'nın özelliklerinden biri değildir? A) Katı bir anayasadır. B) Sosyal hakları kısıtlayan maddeler içerir. C) Çift meclisli yapıyı öngörür. + D) Devletin temel nitelikleri arasına devletçiliği al- maz. E) Yüksek Seçim Kurulunu kurmuştur.) - isem yayıncılık öncesinde buu inso BODE 23
Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu tarafın-
dan 6 Kasım 1983 seçimlerine katılmasına izin verilen
siyasi partilerden biridir?
Milliyetçi Demokrasi Partisi
MB)
C) Sosyal Demokrat Halkçı Parti
D) Büyük Türkiye Partisi
E) Sosyal Demokrasi Partisi
(2014-KPSS)
0
(2006 - KPSS / Kamu Yönet.)
389
Tarih
1960 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Siyasi, Ekonomik ve Sosyokültürel Gelişmeler
Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu tarafın- dan 6 Kasım 1983 seçimlerine katılmasına izin verilen siyasi partilerden biridir? Milliyetçi Demokrasi Partisi MB) C) Sosyal Demokrat Halkçı Parti D) Büyük Türkiye Partisi E) Sosyal Demokrasi Partisi (2014-KPSS) 0 (2006 - KPSS / Kamu Yönet.) 389
me Sınavı - 4
i
5
Y
ARGY
Y
A
Y
1
N
22. 1924 Anayasası'nda "yargının bağımsız
mahkemelere bırakılması hükmü yer
almasına rağmen 1961'e kadar yargının
bağımsızlaştırılmadığını görüyoruz.
Bu durumun göstergesi, aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Meclis içinden İstiklal Mahkemele-
ri'nin kurulması
B) Rejime karşı ayaklanmaların çıkması
C) Yasamanın meclisin yetkisinde bıra-
kılması
D) Meclis'te Cumhuriyet Senatosu'nun
kurulması
STELL
E) Tek dereceli seçim sistemine geçil-
mesi
CO CECT All
Tarih
1960 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Siyasi, Ekonomik ve Sosyokültürel Gelişmeler
me Sınavı - 4 i 5 Y ARGY Y A Y 1 N 22. 1924 Anayasası'nda "yargının bağımsız mahkemelere bırakılması hükmü yer almasına rağmen 1961'e kadar yargının bağımsızlaştırılmadığını görüyoruz. Bu durumun göstergesi, aşağıdakiler- den hangisidir? A) Meclis içinden İstiklal Mahkemele- ri'nin kurulması B) Rejime karşı ayaklanmaların çıkması C) Yasamanın meclisin yetkisinde bıra- kılması D) Meclis'te Cumhuriyet Senatosu'nun kurulması STELL E) Tek dereceli seçim sistemine geçil- mesi CO CECT All
2. 1959 yılından itibaren Çin ile Hindistan arasındaki ilişki-
term
bozulmasında,
Hindistan'ın Çin'in güçlenmesinden rahatsız olması,
II. Çin'in Hindistan sınır bölgesindeki Nepal, Tibet ve
Bhutan'da ideolojisini yayma girişimlerinde bulunması,
III. Çin ile SSCB arasında yaşanan anlaşmazlıkların art-
masi
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
B) Yalnız II
-A) Yalnız L
D) I ve II
(2015-KPSS)
E) II ve III
C) Yalnız III
(2016-LYS)
Tarih
1960 Sonrasında Dünya Siyasetinde Ortaya Çıkan Gelişmeler
2. 1959 yılından itibaren Çin ile Hindistan arasındaki ilişki- term bozulmasında, Hindistan'ın Çin'in güçlenmesinden rahatsız olması, II. Çin'in Hindistan sınır bölgesindeki Nepal, Tibet ve Bhutan'da ideolojisini yayma girişimlerinde bulunması, III. Çin ile SSCB arasında yaşanan anlaşmazlıkların art- masi durumlarından hangileri etkili olmuştur? B) Yalnız II -A) Yalnız L D) I ve II (2015-KPSS) E) II ve III C) Yalnız III (2016-LYS)
8.
Sosyalizmden uzaklaştığı gerekçesiyle 1968'de Kızıl
Ordu tarafından işgal edilen eski Doğu Bloku ülkesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yugoslavya
B) Çekoslovakya C) Macaristan
E) Bulgaristan
D) Romanya
(2009 - TODAÍE)
ORM
NL
ORM
Tarih
1960 Sonrasında Dünya Siyasetinde Ortaya Çıkan Gelişmeler
8. Sosyalizmden uzaklaştığı gerekçesiyle 1968'de Kızıl Ordu tarafından işgal edilen eski Doğu Bloku ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yugoslavya B) Çekoslovakya C) Macaristan E) Bulgaristan D) Romanya (2009 - TODAÍE) ORM NL ORM
1. 1960
1970 yılları arasında "İthal İkameci
Ekonomik Politika"nın benimsenmesinin amacı
9
W
aşağıdakilerden hangisidir?
A Tarımsal kalkınma
KES
B) Serbest piyasa
C) Liberal ekonomi
D) Gümrük birligi
E) Ithal tüketim mallarının üretimi
o op
SSCB'nin Orta Doğu üzerindeki et...
prestijini kırma,
w Süveyş Kanali'nin SSCB'nin denetimine gir
mesini engelleme
Gok Süphey
gelişmelerinden hangileri vardır? le
B) Ivell
A) Yalnız 1
D) Il ve
E
yatım
C) I've ill
den hangi-
yatırımlan
ılları arasın
) 1. ve ill
isker aşağı-
e Almanya"
yükelçiliği
Tarih
1960 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Siyasi, Ekonomik ve Sosyokültürel Gelişmeler
1. 1960 1970 yılları arasında "İthal İkameci Ekonomik Politika"nın benimsenmesinin amacı 9 W aşağıdakilerden hangisidir? A Tarımsal kalkınma KES B) Serbest piyasa C) Liberal ekonomi D) Gümrük birligi E) Ithal tüketim mallarının üretimi o op SSCB'nin Orta Doğu üzerindeki et... prestijini kırma, w Süveyş Kanali'nin SSCB'nin denetimine gir mesini engelleme Gok Süphey gelişmelerinden hangileri vardır? le B) Ivell A) Yalnız 1 D) Il ve E yatım C) I've ill den hangi- yatırımlan ılları arasın ) 1. ve ill isker aşağı- e Almanya" yükelçiliği
14. Cumhurbaşkanı, seçimleri yenileme kararı ve-
rirse Seçim Kanunu'na göre seçimler ne za-
man yapılır?
A) Kararın verildiği günden sonraki 90. günü takip
eden ilk pazar günü
By Kararın verildiği günden sonra 60. günü takip
eden ilk pazar günü
C) Cumhurbaşkanı seçim tarihini kendisi belirler.
D) TBMM tarafından seçim tarihi belirlenir.
yeni trend
E) TBMM başkanı tarafından seçim tarihi belirle-
nir.
Tarih
1960 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Siyasi, Ekonomik ve Sosyokültürel Gelişmeler
14. Cumhurbaşkanı, seçimleri yenileme kararı ve- rirse Seçim Kanunu'na göre seçimler ne za- man yapılır? A) Kararın verildiği günden sonraki 90. günü takip eden ilk pazar günü By Kararın verildiği günden sonra 60. günü takip eden ilk pazar günü C) Cumhurbaşkanı seçim tarihini kendisi belirler. D) TBMM tarafından seçim tarihi belirlenir. yeni trend E) TBMM başkanı tarafından seçim tarihi belirle- nir.
27. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş
Dönemi'nde Türkiye'de meydana gelen
gelişmelerden biri değildir?
A) Demokrat Partinin kurulması
B) IMF'den dış borç alınması
C) Marshall planından yararlanılması
D) Varlık vergisinin çıkarılması
E) CHP'nin iktidarı kaybetmesi
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
1960 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Siyasi, Ekonomik ve Sosyokültürel Gelişmeler
27. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş Dönemi'nde Türkiye'de meydana gelen gelişmelerden biri değildir? A) Demokrat Partinin kurulması B) IMF'den dış borç alınması C) Marshall planından yararlanılması D) Varlık vergisinin çıkarılması E) CHP'nin iktidarı kaybetmesi Diğer sayfaya geçiniz.
6. ABD'nin Ortadoğu'da SSCB'nin yayılmacı-
lığını önlemek için, Ortadoğu'ya askeri ve
ekonomik yardım yapmak için hazırladığı
plan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marshal Planı
B) Truman Doktrini
C) Molotof Planı
D) Eisenhover Doktrini
E) Hover Moratoryumu
Kariyer Meslek
"Y?
HOCAWE
D)
E)
pe
Tarih
1960 Sonrasında Dünya Siyasetinde Ortaya Çıkan Gelişmeler
6. ABD'nin Ortadoğu'da SSCB'nin yayılmacı- lığını önlemek için, Ortadoğu'ya askeri ve ekonomik yardım yapmak için hazırladığı plan aşağıdakilerden hangisidir? A) Marshal Planı B) Truman Doktrini C) Molotof Planı D) Eisenhover Doktrini E) Hover Moratoryumu Kariyer Meslek "Y? HOCAWE D) E) pe
9. Aşağıda verilenlerden hangisi 1982 Anayasa-
sı'nın başlangıç metni ile ilgili doğru bir bilgi-
dir?
(A) Başlangıç metni anayasaya dâhil değildir.
B) İlk kez 1982 Anayasası'nda başlangıç metnine
yer verilmiştir.
C) Anayasada verilen temel hak ve hürriyetlerin
düzenlendiği bölümdür.
D) Başlangıç metni değiştirilebilir.
E) Anayasanın değiştirilemeyecek maddelerinin
düzenlendiği bölümdür.
Tarih
1960 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Siyasi, Ekonomik ve Sosyokültürel Gelişmeler
9. Aşağıda verilenlerden hangisi 1982 Anayasa- sı'nın başlangıç metni ile ilgili doğru bir bilgi- dir? (A) Başlangıç metni anayasaya dâhil değildir. B) İlk kez 1982 Anayasası'nda başlangıç metnine yer verilmiştir. C) Anayasada verilen temel hak ve hürriyetlerin düzenlendiği bölümdür. D) Başlangıç metni değiştirilebilir. E) Anayasanın değiştirilemeyecek maddelerinin düzenlendiği bölümdür.
5. Kanunsuz emir konusunda aşağıdakilerden hangi-
si doğru kabul edilemez?
A) Ast üstlerinin ceza kurallarına aykırı emirlerini ya-
zılı olarak verilmesini isteme hakkına sahiptir, so-
rumluluktan kurtulur.
B) Ast, üstlerinin hukuk kurallarına aykırı olduğu
emirleri yazılı olarak verilmesini isteme hakkına
sahiptir, sorumluluktan kurtulur.
C) Ast, üstlerinin emirlerinin hukuka uygun ve aykırı
olduğunu tartışamaz ve emre aykırı hareket ede-
mez.
D) Askerî hiyerarşide ast, askerlik hizmetinin gereği
emirleri yerine getirmek durumundadır.
E) Olağanüstü durumlarda ast, üstlerinin emirlerini
gecikmeksizin yerine getirmek durumundadır.
Tarih
1960 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Siyasi, Ekonomik ve Sosyokültürel Gelişmeler
5. Kanunsuz emir konusunda aşağıdakilerden hangi- si doğru kabul edilemez? A) Ast üstlerinin ceza kurallarına aykırı emirlerini ya- zılı olarak verilmesini isteme hakkına sahiptir, so- rumluluktan kurtulur. B) Ast, üstlerinin hukuk kurallarına aykırı olduğu emirleri yazılı olarak verilmesini isteme hakkına sahiptir, sorumluluktan kurtulur. C) Ast, üstlerinin emirlerinin hukuka uygun ve aykırı olduğunu tartışamaz ve emre aykırı hareket ede- mez. D) Askerî hiyerarşide ast, askerlik hizmetinin gereği emirleri yerine getirmek durumundadır. E) Olağanüstü durumlarda ast, üstlerinin emirlerini gecikmeksizin yerine getirmek durumundadır.
26.1. Varşova Pakti
II. Cominform
III. SEATO
Yukarıdakilerden hangileri Demir Per-
de ülkelerinin güçlendirilmesi ama-
cıyla kurulmuştur?
A) Yalnızl
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
1960 Sonrasında Dünya Siyasetinde Ortaya Çıkan Gelişmeler
26.1. Varşova Pakti II. Cominform III. SEATO Yukarıdakilerden hangileri Demir Per- de ülkelerinin güçlendirilmesi ama- cıyla kurulmuştur? A) Yalnızl B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
E) Meşale Harekatı
157. I. Truman Doktrini
II. Marshall Planı
III. Cominform
Yukarıdakilerden hangileri ABD'nin Sovyet Rusya'y
çevreleme politikaları arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Tarih
1960 Sonrasında Dünya Siyasetinde Ortaya Çıkan Gelişmeler
E) Meşale Harekatı 157. I. Truman Doktrini II. Marshall Planı III. Cominform Yukarıdakilerden hangileri ABD'nin Sovyet Rusya'y çevreleme politikaları arasında yer alır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
432. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti Dönemi'nde
meydana gelen gelişmelerden biri değildir?
A) Tarımda makineleşmeye önem verildi.
B) Liberal ekonomiye geçiş hızlandırıldı. V
C 1961 Anayasası uygulamaya koyuldu.
D) Batı Bloku ile yakınlaşma süreci hızlandı. V
E) NATO'ya üye olundu.
L
YAYINLARI
Tarih
1960 Sonrasında Dünya Siyasetinde Ortaya Çıkan Gelişmeler
432. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti Dönemi'nde meydana gelen gelişmelerden biri değildir? A) Tarımda makineleşmeye önem verildi. B) Liberal ekonomiye geçiş hızlandırıldı. V C 1961 Anayasası uygulamaya koyuldu. D) Batı Bloku ile yakınlaşma süreci hızlandı. V E) NATO'ya üye olundu. L YAYINLARI
2022 Olçme, Değ
11. II. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin başını çektiği
"Batı Bloku" ülkeleri ile SSCB'nin önderliğindeki
"Doğu Bloku" ülkeleri arasında ekonomik, askeri,
ideolojik, siyasi ve kültürel alanlarda büyük
çekişmeler yaşanmaya başlamıştır. 1960'lara kadar
devam eden bu süreç aynı zamanda "Soğuk Savaş
Dönemi" olarak da adlandırılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş
Dönemi'nde Bati Bloku ülkelerinin üye olduğu
teşkilatlardan biri değildir?
A) NATO
B) Avrupa Konseyi
C) Varşova Paktı
D) SEATO
E) UNESCO
Tarih
1960 Sonrasında Dünya Siyasetinde Ortaya Çıkan Gelişmeler
2022 Olçme, Değ 11. II. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin başını çektiği "Batı Bloku" ülkeleri ile SSCB'nin önderliğindeki "Doğu Bloku" ülkeleri arasında ekonomik, askeri, ideolojik, siyasi ve kültürel alanlarda büyük çekişmeler yaşanmaya başlamıştır. 1960'lara kadar devam eden bu süreç aynı zamanda "Soğuk Savaş Dönemi" olarak da adlandırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş Dönemi'nde Bati Bloku ülkelerinin üye olduğu teşkilatlardan biri değildir? A) NATO B) Avrupa Konseyi C) Varşova Paktı D) SEATO E) UNESCO
OSYAL BİLİMLER - 1 TESTI
A
35. "Bir halk oyunu olan Silifke'nin Yoğurdu, kadınlarla erkekle-
rin karşılıklı oynamasıyla gerçekleşir. Oyunun başından so-
nuna dek yoğurdun üretimini gözlemek mümkündür. Çünkü
yoğurt, Türkmenler, eski dönemlerde yoğurt yapar ve bunu
satarak geçimlerini sağlarlardı. Böylece günlük yaşama gi-
rerek temel yiyecek olan yoğurt, türküsü ve oyunuyla günü-
müze ulaşmıştır. Yine Trabzon'a özgü horon oyununda, ilk-
bahar aylarında tarla ve bahçelerde gruplar hâlinde yapılan
toprak bellemedeki ritmik hareketler göze çarpar. Dağ hava-
sının, mısır ekmeğinin, hamsinin etkisi altında yoğrulan ho-
ronlar, aynı zamanda hamsinin titreyişini ve çırpınışını ifade
etmektedir. Horon bir bakıma Karadenizlinin her işte el ele
vermesinin, birlikte çalışmaya duyduğu ihtiyacın anlatımıdır."
Paragrafa göre, aşağıdaki yargılardan hangisine varıla-
maz?
A) Yörelere göre ekonomik faaliyetlerde görülen farklılık, kül-
türel değerleri etkilemektedir.
B) Doğal ve beşerî koşulların yörelere göre değişmesi, eko-
nomik etkinliklerin farklılaşmasında etkilidir.
C) Halk oyunları, somut kültürel miraslarımız arasında yer
atır
D) Halk oyunları, kültürel mirasın aslını koruyarak sonraki ku-
şaklara aktarılmasında büyük önem taşır.
E) Halk oyunları, bir toplumun kültürel değerlerini yansıtan
önemli ögelerden birisidir.
Tarih
1960 Sonrası Türkiye’de Meydana Gelen Siyasi, Ekonomik ve Sosyokültürel Gelişmeler
OSYAL BİLİMLER - 1 TESTI A 35. "Bir halk oyunu olan Silifke'nin Yoğurdu, kadınlarla erkekle- rin karşılıklı oynamasıyla gerçekleşir. Oyunun başından so- nuna dek yoğurdun üretimini gözlemek mümkündür. Çünkü yoğurt, Türkmenler, eski dönemlerde yoğurt yapar ve bunu satarak geçimlerini sağlarlardı. Böylece günlük yaşama gi- rerek temel yiyecek olan yoğurt, türküsü ve oyunuyla günü- müze ulaşmıştır. Yine Trabzon'a özgü horon oyununda, ilk- bahar aylarında tarla ve bahçelerde gruplar hâlinde yapılan toprak bellemedeki ritmik hareketler göze çarpar. Dağ hava- sının, mısır ekmeğinin, hamsinin etkisi altında yoğrulan ho- ronlar, aynı zamanda hamsinin titreyişini ve çırpınışını ifade etmektedir. Horon bir bakıma Karadenizlinin her işte el ele vermesinin, birlikte çalışmaya duyduğu ihtiyacın anlatımıdır." Paragrafa göre, aşağıdaki yargılardan hangisine varıla- maz? A) Yörelere göre ekonomik faaliyetlerde görülen farklılık, kül- türel değerleri etkilemektedir. B) Doğal ve beşerî koşulların yörelere göre değişmesi, eko- nomik etkinliklerin farklılaşmasında etkilidir. C) Halk oyunları, somut kültürel miraslarımız arasında yer atır D) Halk oyunları, kültürel mirasın aslını koruyarak sonraki ku- şaklara aktarılmasında büyük önem taşır. E) Halk oyunları, bir toplumun kültürel değerlerini yansıtan önemli ögelerden birisidir.