Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

İnsanlığın İlk Dönemleri Soruları

Osmanlı Devleti'nde bir ülke fetih veya ilhak edildikten sonra vakit geçirmeksizin o yörenin tahriri
yapılmış ve ardından da yeni kanunları kapsayan 'kanunname' tanzim edilmiştir. Bu Osmanlı
Devleti'nin o ülke veya bölgede hâkimiyetini tesis ettiği anlamına gelmekteydi. Osmanlı Devleti
başlangıçta fethedilen veya ilhak edilen yörenin eski kanunlarını ya olduğu gibi kabul etmiş ya
da kısmi değişiklikler ile yetinmiştir.
Osmanlı Devleti bu uygulama ile öncelikle neyi hedeflemektedir?
A) Bölgede koşulsuz otorite sağlamak
B) Bölge halkını Osmanlı Devleti'ne ısındırmak
C) Bölge topraklarını tımar sahiplerine vermek
D) Vergileri düzenli bir şekilde toplamak
E) Bölgeyi iç işlerinde serbest bırakmak
Tarih
İnsanlığın İlk Dönemleri
Osmanlı Devleti'nde bir ülke fetih veya ilhak edildikten sonra vakit geçirmeksizin o yörenin tahriri yapılmış ve ardından da yeni kanunları kapsayan 'kanunname' tanzim edilmiştir. Bu Osmanlı Devleti'nin o ülke veya bölgede hâkimiyetini tesis ettiği anlamına gelmekteydi. Osmanlı Devleti başlangıçta fethedilen veya ilhak edilen yörenin eski kanunlarını ya olduğu gibi kabul etmiş ya da kısmi değişiklikler ile yetinmiştir. Osmanlı Devleti bu uygulama ile öncelikle neyi hedeflemektedir? A) Bölgede koşulsuz otorite sağlamak B) Bölge halkını Osmanlı Devleti'ne ısındırmak C) Bölge topraklarını tımar sahiplerine vermek D) Vergileri düzenli bir şekilde toplamak E) Bölgeyi iç işlerinde serbest bırakmak
Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisin-
de l.de verilenin II.ye ortam hazırladığı savunula-
maz?
A) Bağımsızlık hareket-
lerinin hızlanması
B)
|
D)
C) Düyûn-ı Umumiye
İdaresinin kurulması
E)
Kanun-i Esasi'nin
ilan edilmesi
Tanzimat
Fermanı'nın yayım-
lanması
Celâli İsyanlarının
çıkması
||
Sınırların daralması
Meşrutiyet yönetimi-
ne geçilmesi
Ekonomik bağımsızlı-
ğın kaybedilmesi
Âyanların resmiyet
kazanması
Tarımsal ve hayvan-
sal üretimin azalması
12
4.
Tarih
İnsanlığın İlk Dönemleri
Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisin- de l.de verilenin II.ye ortam hazırladığı savunula- maz? A) Bağımsızlık hareket- lerinin hızlanması B) | D) C) Düyûn-ı Umumiye İdaresinin kurulması E) Kanun-i Esasi'nin ilan edilmesi Tanzimat Fermanı'nın yayım- lanması Celâli İsyanlarının çıkması || Sınırların daralması Meşrutiyet yönetimi- ne geçilmesi Ekonomik bağımsızlı- ğın kaybedilmesi Âyanların resmiyet kazanması Tarımsal ve hayvan- sal üretimin azalması 12 4.
29.
Tarih öncesi çağlanın yaşandığı bir höyükte yapsan
kazılar neticesinde çeşitli buluntular ortaya çıkarıl
mıştır.
Bu buluntular arasında aşağıdakilerden hangisi
yer almaz?
A) Insan ve hayvan heykelcikleri
B) Bitki tohumu kalıntıları
C) Deniz kabuklan
D Demir kılıçlar
E) Altın paralar
Tarih
İnsanlığın İlk Dönemleri
29. Tarih öncesi çağlanın yaşandığı bir höyükte yapsan kazılar neticesinde çeşitli buluntular ortaya çıkarıl mıştır. Bu buluntular arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Insan ve hayvan heykelcikleri B) Bitki tohumu kalıntıları C) Deniz kabuklan D Demir kılıçlar E) Altın paralar
2.
Bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda toprağın en alt katmanın-
dan en üst katmanına doğru sırasıyla, taştan, topraktan, bakır-
dan, tunçtan ve demirden yapılmış malzemelere rastlanmıştır. En
Üstte ise kil tabletler bulunmuştur.
Parçada verilen bilgiler dikkate alındığında bu yerleşim yeri
hakkında hangisi söylenemez?
A) Madenler arasında en son demiri kullandıkları
B) İleri bir uygarlıktan etkilendikleri
C) Taştan eşyalar yaptıkları
D) Tarih öncesi devirleri yaşadıkları
E) Tarihi devirlere geçtikleri
Tarih
İnsanlığın İlk Dönemleri
2. Bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda toprağın en alt katmanın- dan en üst katmanına doğru sırasıyla, taştan, topraktan, bakır- dan, tunçtan ve demirden yapılmış malzemelere rastlanmıştır. En Üstte ise kil tabletler bulunmuştur. Parçada verilen bilgiler dikkate alındığında bu yerleşim yeri hakkında hangisi söylenemez? A) Madenler arasında en son demiri kullandıkları B) İleri bir uygarlıktan etkilendikleri C) Taştan eşyalar yaptıkları D) Tarih öncesi devirleri yaşadıkları E) Tarihi devirlere geçtikleri
1739 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imza-
lanan Belgrad Antlaşması'na göre,
• Kırım Osmanlı Devleti'ne, Azak Kalesi'nin yıkılma-
si şartıyla bölge Rusya'ya bırakılacaktır.
Rus Çarı, Avusturya İmparatoru'na denk kabul edi-
lecektir.
●
Buna göre,
I. Uluslararası diplomaside değişmeler görülmüştür.
II. Kuzey Karadeniz'de Rus hâkimiyeti güçlenmiştir.
III. Rusya Karadeniz'de donanma kurmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
G)I ve II
E) I, II ve III
Tarih
İnsanlığın İlk Dönemleri
1739 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imza- lanan Belgrad Antlaşması'na göre, • Kırım Osmanlı Devleti'ne, Azak Kalesi'nin yıkılma- si şartıyla bölge Rusya'ya bırakılacaktır. Rus Çarı, Avusturya İmparatoru'na denk kabul edi- lecektir. ● Buna göre, I. Uluslararası diplomaside değişmeler görülmüştür. II. Kuzey Karadeniz'de Rus hâkimiyeti güçlenmiştir. III. Rusya Karadeniz'de donanma kurmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III G)I ve II E) I, II ve III
Misir uygarlığında yaşamın ölümden sonra devam
ettiğine inanılıyordu.
Bu inancın Mısırlıların;
geometri,
leczacılık
bilimlerinin hangilerinde gelişmelerinde etkili ol-
duğu söylenebilir?
A) Yalniz I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve/11
E) I, II ve III
r m
nig
As
o
S
7
18
Tarih
İnsanlığın İlk Dönemleri
Misir uygarlığında yaşamın ölümden sonra devam ettiğine inanılıyordu. Bu inancın Mısırlıların; geometri, leczacılık bilimlerinin hangilerinde gelişmelerinde etkili ol- duğu söylenebilir? A) Yalniz I D) II ve III B) Yalnız II C) I ve/11 E) I, II ve III r m nig As o S 7 18
2. Tarih yazmak tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan
yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı
şaşırtıcı bir boyut kazanır.
Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih bilimi ile ilgili
bu sözünde aşağıdakilerden hangisinin önemini
vurguladığı söylenebilir?
A) Tarihçilerin geçmişe objektif yaklaşmalarının
B) Nitelikli bir tarih eğitiminin
C) Birinci el kaynakların temel alınmasının
D) Tarihte bireyin rolünün belirtilmesinin
E) Tarih yapmanın tarih yazmaktan daha önemli
olduğunun
Tarih
İnsanlığın İlk Dönemleri
2. Tarih yazmak tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtıcı bir boyut kazanır. Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih bilimi ile ilgili bu sözünde aşağıdakilerden hangisinin önemini vurguladığı söylenebilir? A) Tarihçilerin geçmişe objektif yaklaşmalarının B) Nitelikli bir tarih eğitiminin C) Birinci el kaynakların temel alınmasının D) Tarihte bireyin rolünün belirtilmesinin E) Tarih yapmanın tarih yazmaktan daha önemli olduğunun
İlk Çağ Anadolu uygarlıklarından olan Hititlerde;
krallar, zaferler kadar yenilgilere de yer verdikleri yıllıklar
hazırlatmış,
●
●
prensler kendilerine verilen topraklara karşılık savaş sı-
rasında kralın ordusuna katılarak asker ve araba temin
etmiş,
asillerden oluşan Pankuş Meclisi yönetimde etkili olmuş,
medeni hukuk alanında çalışmalar yapılmıştır.
Yukarıda verilen bilgiler
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
ultusunda Hititlerle ilgili
A) Kadın ve ailenin önemsendiğine
B) Sınıfsal farklılıkların görüldüğüne
+
C) Tarafsız tarih yazıcılığının geliştiğine
D) Teokratik yönetim anlayışının benimsendiğine
E) Feodal timar sisteminin uygulandığına
Tar
kor
lur
bi
B
A
E
Tarih
İnsanlığın İlk Dönemleri
İlk Çağ Anadolu uygarlıklarından olan Hititlerde; krallar, zaferler kadar yenilgilere de yer verdikleri yıllıklar hazırlatmış, ● ● prensler kendilerine verilen topraklara karşılık savaş sı- rasında kralın ordusuna katılarak asker ve araba temin etmiş, asillerden oluşan Pankuş Meclisi yönetimde etkili olmuş, medeni hukuk alanında çalışmalar yapılmıştır. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? ultusunda Hititlerle ilgili A) Kadın ve ailenin önemsendiğine B) Sınıfsal farklılıkların görüldüğüne + C) Tarafsız tarih yazıcılığının geliştiğine D) Teokratik yönetim anlayışının benimsendiğine E) Feodal timar sisteminin uygulandığına Tar kor lur bi B A E
Geçmişte yaşamış insan topluluklarının gerçekleştirdikleri
faaliyetleri, başlarından geçen olayları, hayat tarzlarını, bir-
birleriyle kurdukları ilişkileri ve meydana getirdikleri eserleri
yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde,
belgelere dayalı şekilde ve objektif tarzda inceleyen bilim
dalı tarihtir.
Buna göre tarih bilimiyle ilgili olarak,
1. Sosyal bir bilim dalıdır.
II.
Sınırsız bir inceleme alanına sahiptir.
III. Deney ve gözlem metotlarına önem verir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
İnsanlığın İlk Dönemleri
Geçmişte yaşamış insan topluluklarının gerçekleştirdikleri faaliyetleri, başlarından geçen olayları, hayat tarzlarını, bir- birleriyle kurdukları ilişkileri ve meydana getirdikleri eserleri yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayalı şekilde ve objektif tarzda inceleyen bilim dalı tarihtir. Buna göre tarih bilimiyle ilgili olarak, 1. Sosyal bir bilim dalıdır. II. Sınırsız bir inceleme alanına sahiptir. III. Deney ve gözlem metotlarına önem verir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve III
7.
Günümüzden 1 milyon yıl öncesine tarihlendirilen
Konya Akşehir Dursunlu fosil yatakları, Anadolu'da
insan varlığına ilişkin kalıntıların ele geçirildiği en eski
buluntu yeridir.
İstanbul Yarimburgaz Mağarası, günümüzden 270 bin
-390 bin yıl önce ilk insanların yerleştiği önemli mer-
kezlerden biridir.
Antalya Karain Mağarası, insana dair 500 bin yıllık
kemik kalıntılarını barındırması açısından çok önemli-
dir.
Anadolu'da Tarih Öncesi Devirler ile ilgili bu bilgiler
dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A) Dursunlu fosil yatakları, hayvanların evcilleştirme süre-
cine dair izler barındırmaktadır.
B) Anadolu'da insanlık tarihine ait önemli buluntular yer
almaktadır.
C) İnsanlığın Anadolu'daki geçmişi binlerce yıllık bir süreci
kapsamaktadır.
D) Anadolu'da Taş Çağı'ndaki insan yaşamını aydınlatan
önemli merkezler bulunmaktadır.
10.
8
EX Karain mağarası, Yarımburgaz mağarasından daha
eski buluntulara sahiptir
6
8
M
Tarih
İnsanlığın İlk Dönemleri
7. Günümüzden 1 milyon yıl öncesine tarihlendirilen Konya Akşehir Dursunlu fosil yatakları, Anadolu'da insan varlığına ilişkin kalıntıların ele geçirildiği en eski buluntu yeridir. İstanbul Yarimburgaz Mağarası, günümüzden 270 bin -390 bin yıl önce ilk insanların yerleştiği önemli mer- kezlerden biridir. Antalya Karain Mağarası, insana dair 500 bin yıllık kemik kalıntılarını barındırması açısından çok önemli- dir. Anadolu'da Tarih Öncesi Devirler ile ilgili bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Dursunlu fosil yatakları, hayvanların evcilleştirme süre- cine dair izler barındırmaktadır. B) Anadolu'da insanlık tarihine ait önemli buluntular yer almaktadır. C) İnsanlığın Anadolu'daki geçmişi binlerce yıllık bir süreci kapsamaktadır. D) Anadolu'da Taş Çağı'ndaki insan yaşamını aydınlatan önemli merkezler bulunmaktadır. 10. 8 EX Karain mağarası, Yarımburgaz mağarasından daha eski buluntulara sahiptir 6 8 M
5.
9
Osmanlı Devleti'nin fetih ve hâkimiyet yöntemlerinin
gücü, Osmanlıların değişen jeopolitik koşullar karşısın-
da stratejilerini hızlı şekilde yenilemeleri ve yeni şartlara
uygun hâle getirmelerinde yatmaktadır.
Macar tarihçi Gabor Agoston'un Osmanlı Devleti
ile ilgili jeopolitik ve strateji ifadelerine Osmanlıla-
rin aşağıdaki uygulamalarından hangisi kanıt olarak
gösterilebilir?
A Gayrimüslimlerden haraç ve cizye vergisinin alın-
masi
B) Padişahların ordunun başında sefere çıkması
Fethedilen arazilerin tahririnin yapılıp halka dağıtıl-
masi
D) Kuruluş Dönemi'nde başkentin sürekli batıya doğru
taşınması
E) Divan-ı Hümayun başkanlığının sadrazamlara bıra-
kılması
Tarih
İnsanlığın İlk Dönemleri
5. 9 Osmanlı Devleti'nin fetih ve hâkimiyet yöntemlerinin gücü, Osmanlıların değişen jeopolitik koşullar karşısın- da stratejilerini hızlı şekilde yenilemeleri ve yeni şartlara uygun hâle getirmelerinde yatmaktadır. Macar tarihçi Gabor Agoston'un Osmanlı Devleti ile ilgili jeopolitik ve strateji ifadelerine Osmanlıla- rin aşağıdaki uygulamalarından hangisi kanıt olarak gösterilebilir? A Gayrimüslimlerden haraç ve cizye vergisinin alın- masi B) Padişahların ordunun başında sefere çıkması Fethedilen arazilerin tahririnin yapılıp halka dağıtıl- masi D) Kuruluş Dönemi'nde başkentin sürekli batıya doğru taşınması E) Divan-ı Hümayun başkanlığının sadrazamlara bıra- kılması
GO
B
G
BENIM HOCAM
TYT-TARİH Soru Bankas
Ezgi hazırlamış olduğu proje ödevi sonrasında: "Mezopotamya
verimli topraklara sahiptir ve farklı etnik kökenden gelen bir-
çok topluluk bölgeye göç etmiştir. Bu durum Mezopotamya'da
görülen gelişmeler üzerinde etkili olmuştur." değerlendirme-
sinde bulunmuştur.
Ezgi'nin bu değerlendirmesine göre aşağıdakilerden han-
gisi Mezopotamya'da görülen gelişmelerden biri olamaz?
A Cok sayıda devlet kurulması
B) Sık sık istilalar yaşanması
Kültürel çeşitliliğin oluşması
Kalıcı mimarinin gelişmesi
E) Yerleşik yaşamın yaygın olması
10
8. İlk Çağ'da dinleri nedeniyle baskıya maruz kalan diğer bir
inanç grubu da Hristiyanlardır. Hristiyanlık, I. ve II. yüzyıllar-
da özellikle fakir halk arasında Roma imparatorluğu sınırları
içerisinde hızlı ve gizlice yayılmıştır. Roma imparatorları bu
şekilde imparatorluk içinde yayılan Hristiyanlığa karşı tepki
göstererek onların ibadet etmelerini yasaklamıştır. Buna
rağmen Hristiyanlığın yayılmaya devam etmesi sonucunda
Tarih
İnsanlığın İlk Dönemleri
GO B G BENIM HOCAM TYT-TARİH Soru Bankas Ezgi hazırlamış olduğu proje ödevi sonrasında: "Mezopotamya verimli topraklara sahiptir ve farklı etnik kökenden gelen bir- çok topluluk bölgeye göç etmiştir. Bu durum Mezopotamya'da görülen gelişmeler üzerinde etkili olmuştur." değerlendirme- sinde bulunmuştur. Ezgi'nin bu değerlendirmesine göre aşağıdakilerden han- gisi Mezopotamya'da görülen gelişmelerden biri olamaz? A Cok sayıda devlet kurulması B) Sık sık istilalar yaşanması Kültürel çeşitliliğin oluşması Kalıcı mimarinin gelişmesi E) Yerleşik yaşamın yaygın olması 10 8. İlk Çağ'da dinleri nedeniyle baskıya maruz kalan diğer bir inanç grubu da Hristiyanlardır. Hristiyanlık, I. ve II. yüzyıllar- da özellikle fakir halk arasında Roma imparatorluğu sınırları içerisinde hızlı ve gizlice yayılmıştır. Roma imparatorları bu şekilde imparatorluk içinde yayılan Hristiyanlığa karşı tepki göstererek onların ibadet etmelerini yasaklamıştır. Buna rağmen Hristiyanlığın yayılmaya devam etmesi sonucunda
1.
İnsanlar, yerleşik hayata geçtikten sonra beslenmek için av
hayvanlarını izlemeyi ve yer değiştirmeyi bırakmıştır.
Buna göre, insanların yerleşik yaşama geçişinin neden
olduğu gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gös-
terilemez?
A) İnsanların hayat tarzı ve uğraş alanlarının değişmesi
B) Tarım aletlerine duyulan ihtiyacın artması
C) Mülkiyet kavramının önem kazanması
D Taşınabilir malzemelerden eşya yapımının yaygınlaşması
E) Site adı verilen şehir devletlerinin kurulması
4.
Tarih
İnsanlığın İlk Dönemleri
1. İnsanlar, yerleşik hayata geçtikten sonra beslenmek için av hayvanlarını izlemeyi ve yer değiştirmeyi bırakmıştır. Buna göre, insanların yerleşik yaşama geçişinin neden olduğu gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gös- terilemez? A) İnsanların hayat tarzı ve uğraş alanlarının değişmesi B) Tarım aletlerine duyulan ihtiyacın artması C) Mülkiyet kavramının önem kazanması D Taşınabilir malzemelerden eşya yapımının yaygınlaşması E) Site adı verilen şehir devletlerinin kurulması 4.
1. "Diyarbakır'daki Çayönü Höyüğü ve Malatya'daki Cafer
Höyük yerleşkelerinde yapılan kazılarda dünyanın en
eski buğday türü olan "Emmer evcil buğdayı" bulunmuş,
ayrıca Şanlıurfa'da yer alan Karacadağ eteklerinde MÖ
8.500'lerde ilk buğday tarımının başladığı saptanmıştır."
İnsanlığın İlk Dönemleri konulu tarih dersinde Veysel Öğ-
retmen öğrencilerine yukarıdaki bilgileri vererek öğrenci-
lerden bu bilgilere dayanarak çıkarımlarda bulunmalarını
istemiştir.
Buna göre öğrencilerin aşağıdakilerin hangisinde ve-
rilen çıkarımı yapmaları beklenmez?
A) Buğdayın anavatanının Anadolu olduğu
B) Tarih öncesi dönemde Güneydoğu Anadolu toprak-
larının verimli olduğu
C) Cafer Höyük ve Çayönü Höyüğü yerleşkelerinde ya-
şamış olan insanlar arasında ticari ilişkilerin olduğu
D) Anadolu insanının tahıl üretimini diğer bölgelerden
daha önce keşfettiği
E) Şanlıurfa'da günümüzden yaklaşık 10.500 yıl önce
tarım yapıldığı
Tarih
İnsanlığın İlk Dönemleri
1. "Diyarbakır'daki Çayönü Höyüğü ve Malatya'daki Cafer Höyük yerleşkelerinde yapılan kazılarda dünyanın en eski buğday türü olan "Emmer evcil buğdayı" bulunmuş, ayrıca Şanlıurfa'da yer alan Karacadağ eteklerinde MÖ 8.500'lerde ilk buğday tarımının başladığı saptanmıştır." İnsanlığın İlk Dönemleri konulu tarih dersinde Veysel Öğ- retmen öğrencilerine yukarıdaki bilgileri vererek öğrenci- lerden bu bilgilere dayanarak çıkarımlarda bulunmalarını istemiştir. Buna göre öğrencilerin aşağıdakilerin hangisinde ve- rilen çıkarımı yapmaları beklenmez? A) Buğdayın anavatanının Anadolu olduğu B) Tarih öncesi dönemde Güneydoğu Anadolu toprak- larının verimli olduğu C) Cafer Höyük ve Çayönü Höyüğü yerleşkelerinde ya- şamış olan insanlar arasında ticari ilişkilerin olduğu D) Anadolu insanının tahıl üretimini diğer bölgelerden daha önce keşfettiği E) Şanlıurfa'da günümüzden yaklaşık 10.500 yıl önce tarım yapıldığı
11. Hititlerde kral yaptığı işlerden dolayı hem Pankuş meclisine
hem de tanrıya karşı kendini sorumlu hissederdi. Tanrılarına
hesap verme ihtiyacı duyması olayları raporlar halinde sunma-
sını gerektirdi. Bu ise Anal adı verilen tarihi yıllıkların oluşumu-
na yol açtı.
Bu bilgiler dikkate alındığında Hititlerle ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisine varılamaz?
AÇok tanrılı bir inanç sistemine sahiptirler.
B) Kral başkomutan ve başyargıçlık görevi yapmaktadır.
Tarih yazıcılığını başlatmışlardır.
DY
D) Kralın yetkileri sınırlandırılmıştır. V
Kralın siyasi gücü sınırsız değildir. (
Tarih
İnsanlığın İlk Dönemleri
11. Hititlerde kral yaptığı işlerden dolayı hem Pankuş meclisine hem de tanrıya karşı kendini sorumlu hissederdi. Tanrılarına hesap verme ihtiyacı duyması olayları raporlar halinde sunma- sını gerektirdi. Bu ise Anal adı verilen tarihi yıllıkların oluşumu- na yol açtı. Bu bilgiler dikkate alındığında Hititlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? AÇok tanrılı bir inanç sistemine sahiptirler. B) Kral başkomutan ve başyargıçlık görevi yapmaktadır. Tarih yazıcılığını başlatmışlardır. DY D) Kralın yetkileri sınırlandırılmıştır. V Kralın siyasi gücü sınırsız değildir. (
5. Öğretmenin; "İlk Çağ'da düşün hayatı ve doğu-batı kültürünün
kaynaşmasında hangisinin olumlu etkisinden söz edilemez?"
sorusuna Yücel aşağıdakilerden hangisin söyler ya da
yazarsa soruyu doğru cevaplamış olur?
A) Paranın bulunmasının
B) Hellenizmin ortaya çıkmasının
C) Uluslararası ticaretin
D) Yazının kullanılmasının
noid
E) Skolastik düşüncenin
120
nelle! 0
heigned
1516X X61
igner nebrielomélie
sinin
Tarih
İnsanlığın İlk Dönemleri
5. Öğretmenin; "İlk Çağ'da düşün hayatı ve doğu-batı kültürünün kaynaşmasında hangisinin olumlu etkisinden söz edilemez?" sorusuna Yücel aşağıdakilerden hangisin söyler ya da yazarsa soruyu doğru cevaplamış olur? A) Paranın bulunmasının B) Hellenizmin ortaya çıkmasının C) Uluslararası ticaretin D) Yazının kullanılmasının noid E) Skolastik düşüncenin 120 nelle! 0 heigned 1516X X61 igner nebrielomélie sinin